Masopust aneb začátek doby postní

Jako již tradičně poslední sobotu před popeleční středou, prochází naší obcí průvod masek. I letos se masopust vydařil a bylo k vidění mnoho masek, například hradní pán se svojí paní, Ivánek a Nastěnky, lázeňský švihák se svojí dámou, mexičanky a mnohé další. Tímto zvykem se ve většině obcí ukončuje doba veselí, abychom začali prožívat postní dobu, jako přípravu na Velikonoce.

Mnozí lidé si pod slovem půst představí zdrženlivost k jídlu, ale není to pouze o jídle. Měli bychom se zdržet i jakéhokoliv veselí, více si všímat potřeb lidí kolem nás, umět si odříct věci, na kterých jsme závislí. Právě když se postíme, stáváme se méně závislými. Důkaz toho, zda se postíme či nikoli, může být i skutek. Pomoc chudému, nemocnému. Vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním! Nezáviď! Ať se nepostí pouze ústa, ale i duše. Záleží na každém z nás, zda postní dobu prožijeme či přežijeme.

Na samý závěr masopustu nás navštívil i P. Ladislav, který nám přiblížil význam doby postní a pro každého z nás měl chvilku na společné povykládání. Měli jsme z toho radost a těšíme se na další setkání.

Cidliňáci a všichni, kdo se masopustu zúčastnili

Fotogalerie ZDE