Zpívání u jesliček v Jakubově

V neděli 27. prosince odpoledne jsme se sešli v jakubovském kostele na „Zpívání u jesliček“. Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas a přispěli k příjemnému prožití svátečního odpoledne, i všem posluchačům a hlavně Děťátku v jeslích, že bylo pro koho hrát a zpívat. Díky panu faráři za jeho laskavá slova a všem přítomným za přátelské posezení na faře.

H. Dračková