Rorátní mše svaté v Jakubově

Každou sobotu v době adventní bude v kostele v Jakubově rorátní mše sv., na kterou jsou zvány především děti, jejich rodiče a prarodiče. Začátek vždy v 7.00, po mši sv. bude na faře společná snídaně. Nezapomeňte si vzít lucerny.