Květná neděle

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis) nebo též Pašijová neděle (De passione Domini) je poslední, tedy šestou nedělí ve čtyřicetidenním postu. Při bohoslužbách si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy jej lid oslavoval, prostíraje svá roucha a ratolesti před Ježíše na cestu. Současně se při mši svaté předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely v tento den a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny...

V babické farnosti se zúčastní obřadů Květné neděle (9.4.2017) také sedm prvokomunikantů, kteří přede mší svatou povedou s paní katechetkou pobožnost křížové cesty. Pobožnost začíná v 10,00 hodin, slavnostní průvod ke mši svaté v 10,30 hodin.

Jana Venhodová