• Další příprava k 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 25. 4. v 16:45 na faře v Babicích.
  • Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. od 17:30 do 18:30 v kostele v Babicích.
  • Slavnost 1. svatého přijímání plánujeme v neděli: 9. 6. 2019 v Babicích v 10:30.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAV NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

14. 3. 2019 fara Babice 15:45

17. 3. 2019 KOSTEL BABICE 10:30 MŠE SV. PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ

28. 3. 2019 fara Babice 15:45 - BIBLE

  4. 4. 2019 fara Babice 16:45  - VÍRA

25. 4. 2019 fara Babice 16:45 - ODPUŠTĚNÍ

  1. 5. 2019 fara Babice – odpoledne  - SVÁTOSTI - STUDÁNKY

  9. 5. 2019 fara Babice 16:45  - JÁ JSEM VINNÝ KMEN

23. 5. 2019 fara Babice 16:45 -SVÁTOST EUCHARISTIE

30. 5. 2019 fara Babice 16:45 - SVÁTOST SMÍŘENÍ

  6. 6. 2019 KOSTEL BABICE 16:45 NÁCVIK A ZPOVÍDÁNÍ RODIČŮ A SOUROZENCŮ

  8. 6. 2019 SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ) 17:30-18:30 KOSTEL BABICE (2 ZPOVĚDNÍCI)

  9. 6. 2019 KOSTEL BABICE 10:30 MŠE SV. 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ