Pouť farností 29. dubna 2017

V sobotu 29.dubna 2017 jsme vyrazili na poutní zájezd na Svatý Hostýn. Po příjezdu nás "přivítala" spousta hasičských vozů a mužů v hasičských uniformách s prapory. Zrovna jsme se trefili do Hasičské pouti. Mši svatou měl biskup Mons. Jan Graubner a tak jsme prožili spolu s hasiči z celého okolí krásnou hodinu.

Po mši svaté jsme se přesunuli do rodiště našeho pana faráře Ladislava Kozubíka, do Valašské Polanky, kde na nás čekalo občerstvení - luxusní oběd i s dezertem.

Po obědě jsme jeli do Horní Lidče podívat se na první československý mechanický betlém. Obdivovali jsme krásu, čistotu a preciznost tohoto betlému. Najdete zde 230 figur včetně 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb.

Naše předposlední zastávka byla na krásném mariánském poutním místě jménem Štípa. Zde jsme se zastavili jen na chvíli a to na kázání opět pana biskupa Mons. Jana Graubnera.

Poté jsme dojeli do moderního salesiánského kostela Panny Marie pomocnice křesťanů ve Zlíně.

Ušlí a unavení jsme se ve večerních hodinách vraceli domů. Kupodivu nám vyšlo i počasí a až na nějaké kapky svítilo sluníčko. Pouť byla moc krásná a já mohu jen říci, že jsem šťastná, že jsem se jí zúčastnila také.

Lucie Švarcová