VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ   2018-2019

 

Jakubov / Litohoř

Pondělí :      14:00  -  M. Klimešová   1. – 2. třída v ZŠ  v Jakubově

 

                   14:00  -   M. Kolářová     3. –  4. třída v ZŠ  v Jakubově

 

Středa:         15:30  -  o. Lubomír Řihák  6. – 9.  třída  na faře v Jakubově

 

 

Šebkovice

Čtvrtek:      13:00  -  o. Lubomír Řihák  1. – 4. třída v ZŠ v Šebkovicích

 

PŘÍPRAVA  NA  BIŘMOVÁNÍ

Pondělí:  14:00  - o. Pavel Krejčí  v M. Budějovicích (při výuce náboženství pro starší děti  )

       nebo:

Pátek:  19:00 - o. Pavel Krejčí na faře v M. Budějovicích