Živý růženec

Ve farnostech Jakubov a Litohoř začínáme tvořit modlitební skupinu živého růžence. Celý růženec obsahuje 20 desátků, které je nutno rozdělit dvaceti lidem, kteří se budou pravidelně modlit jeden desátek růžence denně. Po měsíci se desátky posunou mezi členy živého růžence a každý dostane "svůj" nový desátek, který se opět bude celý měsíc modlit. Úmysl, na který se členové budou vytrvale modlit je stanoven: "Za obnovu víry v naší farnosti a za požehnání Boží pro děti a jejich rodiče".

Zájemci o modlitbu se mohou zapsat na seznam v kostele na stolku pod kůrem. Tímto počinem navážeme na modlitební společenství v Babicích a Šebkovicích, kde už léta živý růženec existuje. Bližší informace budou členům živého růžence včas sděleny.