PŘÍPRAVY K 1. SVATÉMU PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ V BABICÍCH

  • Další příprava k 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 25. 4. v 16:45 na faře v Babicích.
  • Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. od 17:30 do 18:30 v kostele v Babicích.
  • Slavnost 1. svatého přijímání plánujeme v neděli: 9. 6. 2019 v Babicích v 10:30.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAV NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

14. 3. 2019 fara Babice 15:45

17. 3. 2019 KOSTEL BABICE 10:30 MŠE SV. PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ

28. 3. 2019 fara Babice 15:45 - BIBLE

4. 4. 2019 fara Babice 16:45 - VÍRA

25. 4. 2019 fara Babice 16:45 - ODPUŠTĚNÍ

1. 5. 2019 fara Babice – odpoledne - SVÁTOSTI - STUDÁNKY

9. 5. 2019 fara Babice 16:45 - JÁ JSEM VINNÝ KMEN

23. 5. 2019 fara Babice 16:45 -SVÁTOST EUCHARISTIE

30. 5. 2019 fara Babice 16:45 - SVÁTOST SMÍŘENÍ

6. 6. 2019 KOSTEL BABICE 16:45 NÁCVIK A ZPOVÍDÁNÍ RODIČŮ A SOUROZENCŮ

8. 6. 2019 SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ) 17:30-18:30 KOSTEL BABICE (2 ZPOVĚDNÍCI)

9. 6. 2019 KOSTEL BABICE 10:30 MŠE SV. 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"V neděli 17.3. byly při mši sv. v Babicích představeny děti, které se v naší farnosti připravují na první svaté přijímání. Jsou jimi Andrea, Jáchym, Jan, Petra, Stela, Štěpán, Vanda, Vojtěch a Zdeňka z obcí Babice u Lesonic, Bolíkovice, Lesonice a Šebkovice. Provázejme je i jejich rodiny modlitbou, ať se dobře přípraví na setkání s Ježíšem v Eucharistii."

Pane Ježíši, prosíme Tě za děti,

které se připravují na to, že Tě poprvé přijmou

v podobě chleba.

Prosíme Tě, dej, ať se na setkání s Tebou těší,

dobře připravují a přichystají Ti čisté srdce.

Prosíme Tě také za jejich rodiče

a sourozence. Amen.

PŘÍPRAVY K 1. SVATÉMU PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ FARNOSTI BABICE

  • Další příprava k 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 25. 4. v 16:45 na faře v Babicích.
  • Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. od 17:30 do 18:30 v kostele v Babicích.
  • Slavnost 1. svatého přijímání plánujeme v neděli: 9. 6. 2019 v Babicích v 10:30.