Pán Ježíš vstal z mrtvých!

Milé děti!

je za námi Svatý týden a čeká nás velikonoční doba. Prožili jsme s Pánem Ježíšem poslední večeři na Zelený čtvrtek, Velký pátek a ukřižování Pána, a konečně také Bílou sobotu, jeho slavné zmrtvýchvstání.

V neděli slyšíme v evangeliu, že Bůh je ten, který překvapuje. Učedníci i ženy našli prázdný hrob a byli jistě moc překvapení, že nenašli jeho tělo. Ještě větší překvapení pro všechny bylo, když se setkali se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Zkusme celý týden myslet na to, že i my můžeme naše blízké překvapit. Ty můžeš Baru mamince pomoct s nádobím, aniž by tě o to musela žádat. Já zase zkusím jít s tatínkem na zahradu a budu mu při ruce. Také vy, děti, zkuste své milé mile překvapit :-).

Hodně trpělivosti a zdaru vám přejí Ondra a Bára