PŘIHLÁŠKA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVU K 1. SVATÉMU PŘJÍMÁNÍ

PŘIHLÁŠKA

pro přípravu na 1. svaté přijímání

Jméno a příjmení: ....................................................................................

Datum narození: ......................................................................................

Pokřtěn(a): kdy:……………………….. místo křtu: ...............................

Bydliště: .....................................................................................................

Žák(yně)……. třídy, škola: ……………………………………………………………..

 

Kontakt na rodiče: telefon:…………………… e-mail………………………………..           

 

V .................................  dne .......................                                               

                                                                            podpis jednoho z rodičů

 

 

Přihlášku předejte osobně nebo na adresu: R.D. Mgr Lubomír Řihák, Řím.kat. farnost Babice 2 , 675 44 nebo: babiceulesonic@dieceze.cz, tel: 731 677 739