Pravidelné adorace 

V letošním školním roce se rovněž více zaměříme na adoraci. Na první pátky v měsíci bude v Jakubově po mši svaté soukromá adorace před Nejsvětější svátostí oltářní, která potrvá přibližně 45 minut, zbývající čtvrthodinu bude společná adorace, vyplněná modlitbou, zpěvem a rozjímáním. Smyslem soukromé tiché adorace je najít vnitřní ticho, aby k nám mohl promlouvat Bůh a my abychom se jeho naučili chválit, děkovat mu a správně formulovat svá přání.

V Babicích bude vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci krátká společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Při těchto adoracích budeme opět prosit Boha za obnovení pokoje, porozumění a posílení dobrých vztahů v našich rodinách.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309 / 0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

                   
           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369 / 0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339 / 0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...