BOHOSLUŽBY + OHLÁŠKY / Adresy farností:  

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    NEDĚLE       20.10.2019

   29. neděle v mezidobí

 

   DEN MODLITEB ZA MISIE

 

     SBÍRKA NA MISIE

 

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Křikavovu 

ŠEBKOVICE

    8:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a Marténkovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Na Marii Hrůzovu, sestru a rodinu Doležalovu

  PONDĚLÍ   21.10.2019

    Blah. Karel Rakouský

 

 

 

   ÚTERÝ        22.10.2019 

   Sv. Jana Pavla II.

 

 

 

  STŘEDA    23.10.2019

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Jana Kapistránského

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

  ČTVRTEK –  24.10.2019

    Sv. Antonína Marie Klareta

 BABICE 

  17:00

 Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, sourozence a duše

   PÁTEK       25.10.2019

   Sv. Kryšpín

 JAKUBOV

  17:00

 Na Boženu Němcovou a zemřelé z rodiny

  SOBOTA    26.10.2019 

   Sv. Rustik

 ŠEBKOVICE

16:30

  Za rodinu Louckou, Prodělalovu a Minaříkovu

  NEDĚLE       27.10.2019

   30. neděle v mezidobí

 

       

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 •              Pozor na změnu letního času, v neděli 27. 10. ze 3:00 na 2:00
 •         V ne. 27. 10. bude sbírka určena na opravy kostela
 •         Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice získávat pro duše v   očistci už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25. 10. 2019). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Více o podmínkách odpustků pro zemřelé můžete hledat na nástěnce.

 Odpustky pro duše v očistci
1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl papeže)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA      ŠEBKOVICE                Za Vlastimilu Švecovu, dvoje rodiče, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       13.10.2019

   28. neděle v mezidobí

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

   sv. Eduard

LITOHOŘ

  9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Na Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

  PONDĚLÍ   14.10.2019

    Sv. Kalista

 

 

 

   ÚTERÝ        15.10.2019 

   Sv. Terezie od Ježíše

 

 

 

  STŘEDA    16.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Hedviky a sv. Markéty

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Danu Bergerovou a její rodinu

  ČTVRTEK –  17.10.2019

    Sv. Ignáce Antiochijského

BABICE 

  17:00

 Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

   PÁTEK       18.10.2019

   Sv. Lukáše

 JAKUBOV

  17:00

 Na úmysl dárce 

  SOBOTA    19.10.2019 

   Sv. Pavla od Kříže

 

 

 

  NEDĚLE       20.10.2019

   29. neděle v mezidobí

   DEN MODLITEB ZA MISIE

 

     SBÍRKA NA MISIE

     Sv. Irena

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Křikavovu 

 ŠEBKOVICE

   8:30

Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru a rodinu Doležalovu

·        V ne. 29.9. se na opravy kostela vybralo v Babicích 6629,-; v Jakubově 5869,-; v Litohoři 2685,- a v Šebkovicích 650,-

·        V neděli 20.10. je sbírka určena pro potřeby papežských misijních děl.  Při mši sv. chceme také Bohu děkovat za úrodu.

·        Nezapomínejte se přihlašovat mezi dárce fondu pro pastoraci a podporu kněží Brněnské diecéze fondu PULS. I finanční podpora církve je i misijním podílem.   

·        V so. 19.10. nebude mimořádně v Šebkovicích mše sv. Bude v ne. 20.10. k oslavě posvěcení kostela a díkůvzdání Bohu za úrodu.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       6.10.2019

   27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Bruno

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 

 BABICE

  10:30

 Na farnost

 

  PONDĚLÍ   7.10.2019

    Panny Marie Růžencové

 

 

 

 

   ÚTERÝ        8.10.2019 

   Sv. Simeon

 

 

 

 

  STŘEDA    9.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Dionýsia

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  10.10.2019

    Sv. Paulin

BABICE 

  17:00

 Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy,  syna a duše v očistci 

 

   PÁTEK       11.10.2019

   Sv. Jana XXIII.

 JAKUBOV

  17:00

 Za pacienty a zaměstnance hospice sv. Zdislavy   

 

  SOBOTA    12.10.2019 

   Sv. Radima

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

 

  NEDĚLE       13.10.2019

   28. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Eduard

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 •            Nezapomínejte se přihlašovat mezi dárce fondu pro podporu pastorace a kněží Brněnské diecéze PULS. I takto je možné podpořit misijní poslání církve.
 • Adorace za misie a dar víry budou pokračovat až do konce října vždy po mši sv. ve středu, čtvrtek a pátek.
 •             Dnes 6. 10. se sčítá skutečný počet účastníků bohoslužeb včetně dětí, ministrantů, varhaníků i kněží.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       29.9.2019

   26. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv.  Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

 

 BABICE

  10:30

Za Marii Hrůzovou, sestru a dvoje rodiče

 

  PONDĚLÍ   30.9.2019

    Sv. Jeronýma

 

 

 

 

   ÚTERÝ        1.10.2019 

   Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

 

 

 

  STŘEDA     2.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. andělů strážných

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Kašíka a jeho rodiče

 

  ČTVRTEK –  3.10.2019

    Sv. Dionýsius Areopagita

BABICE 

  17:00

 Za Marii Novákovu, manžele Tkanovy a duše v očistci

 

   PÁTEK       4.10.2019

   Sv. Františka z Assisi

 JAKUBOV

  17:00

 Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci 

 

  SOBOTA    5.10.2019 

   Sv. Palmác

 ŠEBKOVICE

16:30

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       6.10.2019

   27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Bruno

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu 

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 •       Od října budeme kvůli brzkému stmívání měnit čas bohoslužeb ve všední dny o hodinu dříve. Letní čas končí v ne 27.10. (ze 3:00 na 2:00).
 •       V ne. 6. 10. 2019 se uskuteční sčítání účastníků bohoslužeb. Prosíme, aby se ti, kdo pravidelně navštěvují bohoslužby, se této mše sv. zúčastnili ve své farnosti.
 •        V čt. 3. 10. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO  zakončená litaniemi a požehnáním 
 •        V pá. 4. 10. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • Nezapomínejte se přihlašovat do velké rodiny malých dárců pro podporu pastorace a kněží Brněnské diecéze PULS.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       22.9.2019

   25. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA PODPORU KNĚŽÍ

 A PASTORACE – FOND  PULS

 

   sv. Mořic a druhové

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

  PONDĚLÍ   23.9.2019

    Sv. Pia z Pitrelcini

 

 

 

 

   ÚTERÝ        24.9.2019 

   Sv. Gerard

 

 

 

 

  STŘEDA     25.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Kleofáš

 LITOHOŘ

  17:00

 Za rodinu Žilkovu a Huňáčkovu

 

  ČTVRTEK –  26.9.2019

    Sv. Kosmy a Damiána

BABICE 

  18:00

 Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci 

 

   PÁTEK       27.9.2019

   Sv. Vincence z Paula

 JAKUBOV

  18:00

 Za Annu Bastlovou, manžela, snachu a vnuka  

 

  SOBOTA    28.9.2019 

   Slavnost sv. Václava

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

 

  NEDĚLE       29.9.2019

   26. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

 

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovou, sestru a dvoje rodiče

 

·        Ve čtv. 26. 9. odjíždějí děti, které byly poprvé přijali u sv. přijímání do Brna z autobusového nádraží v Morav. Bud. v 7:12. Skupinku bude koordinovat paní katechetka Kolářová spolu s dospělými příbuznými dětí.

·       V ne. 6. 10. budou v Moravských Budějovicích biřmováni i někteří z našich farníků. Od pá. 27. 9. jsme proto zváni k novéně za naše biřmovance. Při společných bohoslužbách se budeme modlit modlitbu z kancionálu č. 422. Každý se pak může modlit za ně doma soukromě.

·        Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS si můžete také přečíst na nástěnce nebo na internet. stránkách farnosti

·        Od měsíce října budou mše sv. o hodinu dříve: v Šebkovicích ve st. a v so. v 16:30, v Babicích ve čt. v 17:00, a v Jakubově v pá. v 17:00.

·        V ne. 29.9. budeme při mši sv. v Jakubově slavit posvěcení kostela sv. Jakuba st.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       15.9.2019

   24. neděle v mezidobí

 

 

 

   Panna Maria bolestná


JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých a za Boží ochranu

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Duchoně a rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  16.9.2019

    Sv. Ludmily


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   17.9.2019 

   Sv. Kornélia a Cypriána


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

  STŘEDA  –   18.9.2019

 

 

 

 

   Sv. Josef Kupertinský


 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  19.9.2019

    Sv. Januária


BABICE 

  18:00

 Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

 

   PÁTEK   –    20.9.2019

   Sv. Ondřeje Kim Tae


 JAKUBOV

  15:00

 POHŘEB PANA KARLA ŘEŘUCHY   

 

  SOBOTA    21.9.2019 

   Sv. Matouše


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Ivoše Vítámváse a přízeň

 

  NEDĚLE       22.9.2019

   25. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA PODPORU KNĚŽÍ

 A PASTORACE – FOND  PULS

 

   sv. Mořic a druhové


 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • Od po. 16. 9. začíná výuka náboženství pro děti z Litohoře a z Jakubova ve 14:00 na ZŠ v Jakubově pro 1.-3. tř., pro 4.-5. tř.bude výuka na faře v Jakubově ve středu v 15:30, a pro 6.-9. tř. v pátek po mši sv. v zákristii. V Lesonicích začne výuka pro 1.-3. tř. v pá.20. 9.  v 11:20.
 • Zvony našich kostelů se rozezní 21. 9. 2019 v 18:00 na oslavu “Mezinárodního dne míru“
 • V so. 21. 9. odjíždíme na farní pouť z Litohoře v 6:00, z Jakubova v 6:10, z Babic v 6:25, z Lesonic v 6:30 horní zastávka autobusu. Předpokládaný návrat do 19:00.
 • Sbírka v ne. 22. 9. je určena na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS.
 • Ve čtv. 26. 9. se setkají děti, které byly poprvé přijali u sv. přijímání  v Brně na Petrově. Protože se jedná o den, kdy se vyučuje, prosíme rodiče, aby děti ve škole omluvily. Společný odjezd bude z autobusového nádraží v Morav. Bud. v 7:12. Poslední přihlášení do 16. 9. včetně.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       8.9.2019

   23. neděle v mezidobí

 

 

 

   Narození Panny Marie


JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Venhodu, manželku a syny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 

  PONDĚLÍ –  9.9.2019

    Sv. Petra Klavera


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   10.9.2019 

   Sv. Karla Spinoly


 

 

 

 

  STŘEDA  –   11.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Emil


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Bohumíra Nevorala, rodiče a celou přízeň+

 

  ČTVRTEK –  12.9.2019

   Jména Panny Marie


BABICE 

  18:00

 Za Františka Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

 

   PÁTEK   –    13.9.2019

       Sv. Jana Zlatoústého


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Kabelkovu

 

  SOBOTA    14.9.2019 

  Svátek Povýšení sv. kříže


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Jaroslava Chloupka, manželku, bratra, dvoje rodiče a za nemocného vnuka

 

  NEDĚLE       15.9.2019

   24. neděle v mezidobí

 

 

 

   Panna Maria bolestná


 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých a za Boží ochranu

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně a rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Na kostele v Jakubově byla opravena a natřena šindelová věž. Celkové náklady činily 98.496,- Kč z toho 50%- 50.000,- přispělo ministerstvo kultury, 30%-29.548,- přispěla obec Jakubov a 20%- 19.699,- přispěla farnost Jakubov.
 • Nyní se připravuje oprava venkovní části farní budovy v Jakubově, výměna rýn, dodělání špalet kolem oken, zateplení a nátěr. Prosíme farníky o pomoc při jednotlivých pracích, které budou postupně ohlašovány v kostele.
 • Děti, které roce 2019 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou ve čtvrtek 26. září 2019 zvány nasetkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Ze školního vyučování je musí omluvit rodiče. Děti přihlašujte osobně, emailem nebo telefonicky duchovnímu správci nebo paní katechetce Jitce Šebkové a Marii Kolářové do 16.9.2019. Podrobný program najdete na plakátku. Kdy a odkud budou děti společně do Brna odjíždět z našich farností se ještě upřesní.
 • Adorace za misie a dar víry budou vždy po mši sv. ve středu, čtvrtek a pátek až do konce října.
 • Dnes začíná opět celoroční soutěž dětí ve sbírání a vybarvování obrázků nedělních mší sv. Vyhlášení soutěže proběhne na konci školního roku při táboráku v Babicích.
 • V so. 14. 9. si chtějí udělit v kostele v Šebkovicích svátost manželství pan Luboš Ryvola a Jana Kovářová.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       1.9.2019

   22. neděle v mezidobí

 

SVĚTOVÝ DEN ZA PÉČI O STVOŘENÍ

 

   sv. Jiljí


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za celou živou a zemřelou rodinu Fišerovu

 

  PONDĚLÍ –  2.9.2019

    Sv. Justus


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   3.9.2019 

   Sv. Řehoře velikého


 

 

 

 

  STŘEDA  –   4.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Růžena z Viterba


 LITOHOŘ

  17:00

Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  5.9.2019

    Sv. Tereza z Kalkaty


BABICE 

  18:00

 Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

 

   PÁTEK   –    6.9.2019

   První pátek v měsíci


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Roupcovu 

 

  SOBOTA    7.9.2019 

  Sv. Melichar Grodecký


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Josefa Kratochvíla, manželku, syna, dcery a celou přízeň

 

  NEDĚLE       8.9.2019

   23. neděle v mezidobí

 

 

 

   Narození Panny Marie


 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Venhodu, manželku a syny

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 

 • Papež František vyhlásil letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc. Kromě sbírky na misie 20. října se naše farnosti budou modlit už nyní za misie a dar víry před vystavenou Nejsvětější Svátostí ve středu, čtvrtek a pátek, vždy po mši sv. až do konce října.
 • Ve st. 4. 9. bude v Litohoři po mši sv. cca ½ hod. tichá adorace NSO za misie.
 • Ve čt. 5. 9. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO do cca. 19:15 zakončená litaniemi a požehnáním.
 • V pá. 6. 9. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO do cca.19:15 zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Stále se můžete zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21. 9. Více podrobností naleznete na plakátku. Pro děti do 15 let bude cena za dopravu poloviční.
 • Přihlášky do náboženství najdete u vchodu. Výuka náboženství začne od 16. září. V Šebkovicích od 12. září.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       25.8.2019

   21. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Ludvík


JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Dvořáka a zemřelé z rodiny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Andělu a Josefa Šiborovy a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  26.8.2019

    Sv. Josefa Kalasanského


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   27.8.2019 

   Sv. Moniky


 

 

 

 

  STŘEDA  –   28.8.2019


ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

    Sv. Augustina


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  29.8.2019

   Umučení sv. Jana Křtitele


BABICE 

  18:00

 Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

 

   PÁTEK   –    30.8.2019

   Sv. Fiakr


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Klimešovu a duše v očistci 

 

  SOBOTA    31.8.2019 

  Sv. Josef z Arimatie


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a Jana Mácu

 

  NEDĚLE       1.9.2019

   22. neděle v mezidobí

 

 SVĚTOVÝ DEN ZA PÉČI OSTVOŘENÍ

 

   sv. Jiljí


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za celou živou a zemřelou rodinu Fišerovu

 

 • V neděli 9.  budeme při mši sv. žehnat školní potřeby, všem žákům i učitelům.
 • 8. se koná v Cidlině tradiční den medu. Program naleznete na plakátku.
 • V so. 31. 8. 2019 se v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou uskuteční Diecézní pouť rodin. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“.Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mši sv. s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adoraci s komunitou Emmanuel, komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin/
 • Stále se můžete zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21. 9. Více podrobností naleznete na plakátku.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       18.8.2019

   20. neděle v mezidobí

 

 

 

   sv. Helena


JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

  PONDĚLÍ –  19.8.2019

    Sv. Jana Eudese


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   20.8.2019 

   Sv. Bernarda


 

 

 

 

  STŘEDA  –   21.8.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Pia X., papeže


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  22.8.2019

    Panny Marie Královny


BABICE 

  18:00

 Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

 

   PÁTEK   –    23.8.2019

   Sv. Růženy z Limy


 JAKUBOV

  18:00

 Za Julii Částkovu, manžela, dceru a syna

 

  SOBOTA    24.8.2019 

  Sv. Bartoloměje


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Volný úmysl

 

  NEDĚLE       25.8.2019

   21. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Ludvík


 JAKUBOV

   7:30

 Za Jana Dvořáka a zemřelé z rodiny

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Andělu a Josefa Šiborovy a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Stále se můžete zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21. 9. Více podrobností naleznete na plakátku.
 • Příští neděle 25. 8. 2019 bude sbírka na opravy kostela.
 • Upřímné poděkování všem, kdo pomohli s pracemi na farní zahradě v Babicích
 • Korpus z kříže u silnice mezi Babicemi a Bolíkovicemi byl sundaný kvůli jeho renovaci.
 • V ne. 1. 9. budeme žehnat školní aktovky a všechny školáky a učitele

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

             

  NEDĚLE       11.8.2019

   19. neděle v mezidobí

 

 

 

  sv. Klára a John H. Newman


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň 

 

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

  PONDĚLÍ –  12.8.2019

    Sv. Jany F. de Chantal


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   13.8.2019 

   Sv. Pontiána


 

 

 

 

  STŘEDA  –   14.8.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Maximiliána M. Kolbe


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  15.8.2019

    Nanebevzetí Panny Marie


BABICE 

  18:00

 Na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar života pro celou živou rodinu Machovcovu a přízeň

 

   PÁTEK   –    16.8.2019

   Sv. Štěpána Uherského


 JAKUBOV

  18:00

 Za Jarmilu Číhalovu, manžela a syna 

 

  SOBOTA    17.8.2019 

  Sv. Eusebius


BABICE 

ŠEBKOVICE

  14:00

  17:30

Pohřeb pana Jaromíra Roupce z Bolíkovic

Za rodiče Roupcovy a přízeň

 

  NEDĚLE       18.8.2019

   20. neděle v mezidobí

 

 

 

   sv. Helena


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • Můžete se zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21.9.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

 

  NEDĚLE       4.8.2019

   18. neděle v mezidobí

 

 

 

  sv. Jan Maria Vianney


JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Kračmarovou a zemřelé z rodiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  5.8.2019

    Posvěcení baziliky Panny Marie


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   6.8.2019 

   Proměnění Páně


 

 

 

 

  STŘEDA  –   7.8.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Kajetána


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  8.8.2019

    Sv. Dominika


BABICE 

  18:00

Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň 

 

   PÁTEK   –    9.8.2019

   Sv. Terezie od Kříže


 JAKUBOV

  18:00

 Za Josefa Krotkého a rodiče

 

  SOBOTA    10.8.2019 

 

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a celou přízeň

 

  Sv. Vavřince, jáhna LITOHOŘ

  17:30

 Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a  celou přízeň


 

  NEDĚLE       11.8.2019

   19. neděle v mezidobí

 

 

 

  sv. Klára a John H. Newman


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 

 

 

 

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • Ve čtv. 8. 8. bude v Babicích sloužit v 18:00 mši sv. novokněz Štěpán Trčka, rodák ze Slavonic. Po mši sv. bude udílet novokněžské požehnání.
 • V Litohoři bude nedělní bohoslužba ještě mimořádně v sobotu 10.8. v 17:30.
 • Můžete se zapisovat na poutní zájezd do Křtin v so. 21.9.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       28.7.2019

   17. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

  sv. Alfonza Muttathupadathu


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 

ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

 P. Josefa Doležala a duše v očistci

 

  PONDĚLÍ –  29.7.2019

    Sv. Marty


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   30.7.2019 

   Sv. Petra Chrazologa


 

 

 

 

  STŘEDA  –   31.7.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Ignáce z Loyoly


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  1.8.2019

    Sv. Alfonsa M. z Liguori


BABICE 

  18:00

Za Antonína Venhodu, rodiče, sourozence a přízeň

 

   PÁTEK   –    2.8.2019

   Sv. Petr Julián Eymard


 JAKUBOV

  18:00

 Za Bohumilu Černou a zemřelé z rodiny 

 

  SOBOTA    3.8.2019 

 

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Papouškovy a přízeň

 

Blah. Augustin Kazotic


 LITOHOŘ

  17:30

 Za rodinu Klimešovu, Šuhajkovu a celou přízeň

 

  NEDĚLE       4.8.2019

   18. neděle v mezidobí

 

 

 

  sv. Jan Maria Vianney


 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Kračmarovou a zemřelé z rodiny  

 

 

  

 

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 

V sobotu 21. září 2019 připravují farnosti Babice, Jakubov a Litohoř poutní zájezd do Křtin s prohlídkou krápníkových jeskyní v Moravském krasu a „Světelského oltáře“ v Adamově. Program pouti a  možnost přihlášení bude od příštího neděle.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   NEDĚLE       21.7.2019

   16. neděle v mezidobí

 

 

 

  Sv. Vavřinec z Brindisi


 JAKUBOV

    7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 

 LITOHOŘ

    9:00

 Za farnost

 

 BABICE

   10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

  PONDĚLÍ –  22.7.2019

    Sv. Maria Magdaleny


 ŠEBKOVICE

   17:30

 Na poděkování za ochranu naší obce

 

   ÚTERÝ     –   23.7.2019 

   Sv. Brigty


 

 

 

 

  STŘEDA  –   24.7.2019

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Šarbela Machlúfa


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  25.7.2019

    Sv. Jakuba, apoštola


 JAKUBOV

 BABICE 

  15:00

  18:00

Pohřeb paní Anny Kabelkové

Za Tomáše a Jana Hanzlovy a jejich rodiče

 

   PÁTEK   –    26.7.2019

   Sv. Jáchyma a Anny


 JAKUBOV

  18:00

 Za živou rodinu a Boží ochranu  

 

  SOBOTA    27.7.2019 

  Sv. Gorazda a druhů


 

 

 

 

  NEDĚLE       28.7.2019

   17. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

  sv. Alfonza Muttathupadathu


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

 P.Josefa Doležala a duše v očistci

 

 • Ve farním lese v Babicích je možno si samovýrobou připravit dřevo na zimu za symbolických 100,- kč/m3. Více info. u Ing. Rostislava Čecha (tel. 724 525 161)
 • V pá. 26. 7. bude kněz navštěvovat nemocné
 • Petrocinium kostelů sv. Jakuba a sv. Marie Magdaleny oslavíme mší v ne sv. 28.7.
 • Příští neděli bude sbírka určena na opravy kostela

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

    NEDĚLE       14.7.2019

   15. neděle v mezidobí

 

 

 

  Blah. Hroznata, sv. Kamil Lellis


JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  15.7.2019

    Sv. Bonaventury


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.7.2019 

   Panny Marie Karmelské


 

 

 

 

  STŘEDA  –   17.7.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Blah. Česlava a sv. Hyacinta


LITOHOŘ

  15:00

  Pohřeb pana Antonína Straňáka

 

  ČTVRTEK –  18.7.2019

    Ct. Marie Consoláta Betrone


BABICE 

  18:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

   PÁTEK   –    19.7.2019

   Sv. Epafras


 JAKUBOV

  18:00

 Za zemřelé z rodiny Hrůzovy 

 

  SOBOTA    20.7.2019 

  Sv. Apolinář


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Karla Nesnídala, vnuka Pavlíka, rodiče Nesnídalovi, Havlíčkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       21.7.2019

   16. neděle v mezidobí

 

 

 

  Sv. Vavřinec z Brindisi


 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

 

 • Obrázek  Panny Marie z kříže u silnice mezi Babicemi a Bolíkovicemi, který namaloval operní pěvec Václav Florian, je na opravě u restaurátora.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       7.7.2019

   14. neděle v mezidobí

 

 

 

   Blah. Maria Romero Meneses


JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Vodičkovu

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, dvoje rodiče, rodiče Vávrovy, Pánkovy, Ivu Roupcovu, Karla Součka a manžele Klímovi

 

  PONDĚLÍ –  8.7.2019

    Sv. Kilian


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   9.7.2019 

   Sv. Augustin Žao Rong


 

 

 

 

  STŘEDA  –   10.7.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Blah. Emanuel Riuz a druhové


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  11.7.2019

    Sv. Benedikta z Nursie


BABICE 

  18:00

Za rodiče Štěpníčkovy a Světelskovy

 

   PÁTEK   –    12.7.2019

   Sv. manželé Martinovi


 JAKUBOV

  18:00

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci 

 

  SOBOTA    13.7.2019 

  Sv. Jindřicha


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Růžičkovy a manželku Hanu a přízeň

 

  NEDĚLE       14.7.2019

   15. neděle v mezidobí

 

 

 

  Blah. Hroznata, sv. Kamil Lellis


 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 

Na stránkách farnosti www.farnostbabice.com se můžete podívat nebo si zkopírovat fotografie z z umísťování tabulky „Adresa poslední“ Václava Drboly  a z 1. sv. přijímání dětí.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       30.6.2019

   13. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   Sv. Prvomučedníci Římští


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

  PONDĚLÍ –  1.7.2019

    Blah. Ignác Falzon


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   2.7.2019 

   Sv. Bernardin Realino


 

 

 

 

  STŘEDA  –   3.7.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Tomáše, apoštola


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa a Marii Mafkovy a přízeň

 

  ČTVRTEK –  4.7.2019

 

 

    Vigilie Slavnosti sv. Cyrila a    

    Metoděje


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

BABICE 

  18:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana  

 Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 

   PÁTEK   –    5.7.2019

   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje


 JAKUBOV

  18:00

 Za Karla Nechvátala a rodinu 

 

  SOBOTA    6.7.2019 

  Sv. Maria Goretti


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Františka Ryvolu a dvoje rodiče

 

  NEDĚLE       7.7.2019

   14. neděle v mezidobí

 

 

 

   Blah. Maria Romero Meneses


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Vodičkovu

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, dvoje rodiče, rodiče Vávrovy, Pánkovy, Ivu Roupcovu, Karla Součka a manžele Klímovi

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  30. 6. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • Dnešní sbírka 30.  6. je sbírka určena na opravy kostela.

 • Ve čtv. 27. 6. byla na faru v Babicích slavnostně umístěna tabulka „Adresa poslední“ s iniciály popraveného kněze Václava Drboly. Poté proběhla beseda nejen o „babických událostech“ a v 18:00 celebroval mši sv. za smíření a odpuštění Mons. Jiří Mikulášek. Mše sv. byla přenášena do celé země rozhlasem Proglas. Upřímné poděkování platí všem, kdo se jakkoli podíleli na vydaření těchto událostí.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       23.6.2019

   12. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

 

   Sv. Josef Cafasso


JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

 

LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a sourozence

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  24.6.2019

    Slavnost narození Jana Křtitele


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   25.6.2019 

   Sv. Prosper Aquitánský


 

 

 

 

  STŘEDA  –   26.6.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Rudolfa a Marii Bulíčkovy, rodiče a pžízeň

 

   Sv. Josef Escrivá Balaguer


 LITOHOŘ

  17:00

 Za rodinu Böhmovu a Kouřilovu

 

  ČTVRTEK –  27.6.2019

    Sv. Cyril Alexandrijský


  BABICE 

  18:00

 Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň 

 

   PÁTEK   –    28.6.2019

   Slavnost Nejsvětějšího srdce 

   Ježíšova


 JAKUBOV

  18:00

 Za Ladislava Suvomu a zemřelé z rodiny 

 

  SOBOTA    29.6.2019 

 

  Slavnost sv. Patra a Pavla


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Vlastimila Matyáše a dvě sestry

 

  NEDĚLE       30.6.2019

   13. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   Sv. Prvomučedníci Římští


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  23. 6. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • Výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je jsou: 1.Anna Kubová  27,   2.Markéta Kvapilová 23,   3.Marek Klimeš 22, 4.Kristýna Kubová 21, 5.Viktorie Alinová 19, 6.Petra Kořínková 12, 6.Jan Kuba 12, 6.Zdenňka Hašková 12, 7.Zuzanka Hašková 10, 8.Lukáš Alina 8, 9.Alžběta Kotačková 7
 • Ve čtv. 27. 6. se bude v 16:00 v Babicích na faře slavnostně odhalovat plaketa „Adresa poslední“ s iniciály R. D. Václava Drboly. Poté bude beseda s historickými postřehy „babickách událostí“ a v 18:00 bude celebrovat Mons. Jiří Mikulášek mši sv. za smíření a odpuštění.
 • V ne. 30. 6. bude sbírka určena na opravy kostela.

BABICE

 • V pátek firma Alpinic dokončila čištění od dřevokazného hmyzu v kopuli věže našeho kostela.
 • Výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je jsou: Markéta Kvapilová  23 a Alžběta Kotačková 7

ŠEBKOVICE

 • Výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je jsou: Petra Kořínková 12, Zdeňka Hašková 12 a Zuzanka Hašková 10

JAKUBOV

 • výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je jsou:  Marek Klimeš 22, Viktorie Alinová 19, Lukáš Alina 8

LITOHOŘ

 • výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je jsou: Anička Kubová 27, Kristýnka Kubová 21 a Jan Kuba 12,

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     

 

  NEDĚLE       16.6.2019

 

 

 

   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ   

   TROJICE


JAKUBOV

  7:30

 Za manžele Buchalovy

 

LITOHOŘ

 9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 

  PONDĚLÍ –  17.6.2019

    Blah. Josef Maria Cassant


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   18.6.2019 

   Blah. Hosana Andreasi


 

 

 

 

  STŘEDA  –   19.6.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Jan Nepomuk Neumann


 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  20.6.2019

    Slavnost Těla a Krve Páně


 ŠEBKOVICE   

  15:00

 Pohřeb – Vladislavy Říhové

 

 BABICE 

  18:00

Za rodinu Kučerovu, Křížkovu, Strnadovu a duše v očistci

 

   PÁTEK   –    21.6.2019

   Sv. Alois Gonzaga


 JAKUBOV

  18:00

 Za Josefa Číhala a duše v očistci 

 

  SOBOTA    22.6.2019 

 

  Sv.Jan Fisher a Tomáš More


 ŠEBKOVICE

17:30

 Za Vladimíra Plichtu a přízeň

 

  NEDĚLE       23.6.2019

12. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   Sv. Josef Cafasso


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a sourozence

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  16. 6. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • Nedělní sbírka 23. 6. bude určena pro bohoslovce.
 • V neděli 23. budou vyhlášeni a odměněni výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je. Další kartičky už se nebudou rozdávat. Kdo se chce zúčastnit soutěže, ať přinese podepsané kartičky do zákristie. Každý soutěžící bude odměněn, hlavní ceny získají ti, kdo budou mít kartiček

BABICE - ŠEBKOVICE

 • Nedělní sbírka 23. 6. bude určena pro bohoslovce.
 • Ve čtvrtek 20. se v 15:00 v kostele v Šebkovicích budem loučit s paní Vladislavou Říhovou.
 • Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v Babicích ve čt. 20. 6. a v Šebkovicích v so. 22.6. v 17:30. Mše sv. bude zakončena adorací NSO a svátostným požehnáním obci a celému kraji.

JAKUBOV

 • Nedělní sbírka 23. 6. bude určena pro bohoslovce.

LITOHOŘ

 • V sobotu 22. 6. uzavřou v kostele v Litohoři sňatek Ing. Michal Křikava a Martina Řiháčková.
 • Nedělní sbírka 23. 6. bude určena pro bohoslovce.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

 

  NEDĚLE       9.6.2019

 

   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA    

   SVATÉHO

 

   SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ    

   ÚČELY


LITOHOŘ

  7:30

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 

JAKUBOV

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu,  sourozence a duše v očistci

 

  PONDĚLÍ –  10.6.2019

    Panny Marie Matky církve


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   11.6.2019 

   Sv. Barnabáš


 

 

 

 

  STŘEDA  –   12.6.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Blah. Marie Antonína    

   Kratochvílová


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Františku a Karla Novákovy a rodiče

 

  ČTVRTEK –  13.6.2019

    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího    

    a věčného kněze


 BABICE 

  18:00

 Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

 

   PÁTEK   –    14.6.2019

   Sv. Anastáz


 JAKUBOV

  18:00

 Za Aloise Hochmana, manželku a děti  

 

  SOBOTA    15.6.2019 

 

  Sv. Vít


 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Antonína a Marii Říhovy, za rodinu Vorlíčkovu a ŘíhovuNa určitý úmysl

 

  NEDĚLE       16.6.2019

 

 

 

   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ    

   TROJICE


 JAKUBOV

   7:30

 Za manžele Buchalovy

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  9. 6. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • V neděli 23. budou vyhlášeni a odměněni výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je. Další kartičky už se nebudou rozdávat. Kdo se chce zúčastnit soutěže, ať přinese podepsané kartičky do zákristie. Každý soutěžící bude odměněn, hlavní ceny získají ti, kdo budou mít kartiček nejvíce.

BABICE - ŠEBKOVICE

 • Při nedělní sbírce na opravy kostela se 25. 5. vybralo v Babicích 5710,- a v Šebkovicích 1230,- kč
 • Patrocinium kostela Nejsvětější Trojice v Babicích oslavíme slavnostní mší sv. v neděli 16.6., kdy církev slaví Slavnost Nejsvětější Trojice.

JAKUBOV

 • Při nedělní sbírce na opravy kostela se 25. 5. vybralo v Jakubově 4735,-

LITOHOŘ

 • Při nedělní sbírce na opravy kostela se 25. 5. vybralo v Litohoři 1 525,- kč.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

 

  NEDĚLE       2.6.2019

 

   SLAVNOST    

   NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

   DEN MODLITEB ZA      

   SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY


JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kabelkovu 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii Wolheimovou, rodiče a celou přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  3.6.2019

    Sv. Karel Lwanga a druhové


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.6.2019 

   Sv. František Caraccilolo


 

 

 

 

  STŘEDA  –   5.6.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Bonifác


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Marii Puchnarovu, manžela a dceru Magdalenu

 

  ČTVRTEK –  6.6.2019

   Sv. Norbert


 BABICE 

  18:00

 Za Jaroslava Chloupka, rodiče a přízeň

 

   PÁTEK   –    7.6.2019

   Sv. Robert


 JAKUBOV

  15:00

 Mše sv. - pohřeb Martina Kabelky a Karla Kabelky

 

  SOBOTA    8.6.2019 

 

  Sv. Medard


 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Karla Havla, dvoje rodiče a bratra Miloše

 

  NEDĚLE       9.6.2019

 

   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA    

   SVATÉHO

 

   SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ     

   ÚČELY


 LITOHOŘ

   7:30

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 

 JAKUBOV

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu,  sourozence a duše v očistci

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  2. 6. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 •  Nedělní sbírka 9. 6. bude určena na charitativní účely.
 • V neděli 23. 6. budou vyhlášeni a odměněni výherci soutěže dětí, které sbírali během roku nedělní kartičky a vymalovali je. Další kartičky už se nebudou rozdávat. Kdo se chce zúčastnit soutěže, ať přinese podepsané kartičky do zákristie. Každý soutěžící bude odměněn, hlavní ceny získají ti, kdo budou mít kartiček nejvíce.

 BABICE - ŠEBKOVICE

 • V neděli 9. 6. budou poprvé přijímat Ježíše v Eucharistii Zdeňka Hašková, Petra Kořínková, Jáchym Kvapil, Vojtěch Čech, Stela Němcová, Andrea Ivancová, Jan Vaštík, Vanda Venhodová a Štěpán Berka.
 • Výuka náboženství v tomto školním roce končí na Z. Š. v Šebkovicích posledním setkáním ve čt. 6. 6.
 • V so. 8. 6. bude v Šebkovicích mimořádně mše sv. již v 16:30, kvůli zpovídání před prvním sv. přijímáním v Babicích.

 JAKUBOV

 •  Výuka náboženství na faře v Jakubově končí v tomto školním roce posledním setkáním ve stř. 5. 6.
 • V pátek nebude mše sv. v 18.00, protože v 15:00 bude pohřební mše sv. pana Martina Kabelky.
 • V neděli 9. 6. bude mimořádně mše sv. v 9:00, protože budou poprvé přijímat Ježíše v Eucharistii Tereza Pospíchalová, Jiří Klimeš a Ondřej Číhal.

LITOHOŘ

 • V neděli 9. 6. bude mimořádně mše sv. v 7:30, kvůli prvnímu svatému přijímání dětí v Jakubově.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.5.2019

 

   Pátá neděle velikonoční

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

  

    Sv. Filip Neri


JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

 

  PONDĚLÍ –  27.5.2019

    Sv. Augustin


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.5.2019 

    Blah. Markéta Pole


 

 

 

 

  STŘEDA  –   29.5.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Blah. Josef Gérard


 LITOHOŘ

  17:00

 Za rodinu Nováčkovu a Marii Klečkovu

 

  ČTVRTEK –  30.5.2019

   Sv. Zdislava


 BABICE 

  18:00

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nohodilovy, přízeň a  

 duše v očistci

 

   PÁTEK   –    31.5.2019

   Sv. Navštívení Panny Marie


 JAKUBOV

  18:00

 Za Františka Buriana a manželku 

 

  SOBOTA    1.6.2019 

 

  Sv. Justin


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Kratochvílovy, syna, rodiče a děti

 

  NEDĚLE       2.6.2019

   SLAVNOST     

   NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

   DEN MODLITEB ZA      

   SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kabelkovu 

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii Wolheimovou, rodiče a celou přízeň

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  19. 5. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • Ve čtvrtek 30. 5. začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha svatého. Je možné se každý den soukromě připravovat například modlitbou z kancionálu „Přijď ó Duchu přesvatý“ (č. 422 nebo 423). Jako společnou přípravu bychom tyto písně mohli od čt. 30. 5. zpívat během bohoslužeb.

 • Měsíční návštěva kněze u starých a nemocných farníků, bude mimořádně už v pá- 31. 5

BABICE

 • Firma Alpinic, která nám natírala věž kostela, započala práce na údržbě kostelní kopule věže, kde se nám rozmnožil dřevokazný hmyz.

 LITOHOŘ

 • V sobotu 1. 6 . si udělí svátost manželství v našem kostele Ing. Richard Benáček a Kateřina Šiborová.

 • V neděli 2. 6. budou poprvé přijímat Ježíše v Eucharistii dětí z naší farnosti. Patrik Slabý, Kristýna Kubová, Veronika Černá a Veronika Řoutilová.

 • Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů před prvním svatým přijímáním bude v so. 1. 6. v 13:30 v kostele v Litohoři.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       19.5.2019

 

 

   Pátá neděle velikonoční

 

    Sv. Petr Celestin, papež


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou   

 přízeň

  PONDĚLÍ –  20.5.2019

    Sv. Klement M. Hofbauer


 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.5.2019 

    Sv. Hospicius


 

 

 

  STŘEDA  –   22.5.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Rita z Cassia


 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  23.5.2019

   Sv. Jan de Rossi


 BABICE 

  18:00

 Za rodiče Klusákovy

   PÁTEK   –    24.5.2019

   Sv. Vincenc Lerinský


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodiče Soukupovy 

  SOBOTA    25.5.2019 

 

  Sv. Beda; Magdalena  de Pazzi


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Volný úmysl

  NEDĚLE       26.5.2019

 

 

   Pátá neděle velikonoční

 

    Sv. Filip Neri


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY NEDĚLE  19. 5. 2019

BABICE * JAKUBOV * LITOHOŘ

 • Příští neděli bude sbírka určena na opravy kostela.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   NEDĚLE       12.5.2019

 Čtvrtá neděle velikonoční

 

 

  

 

              Sv. Pankrác


JAKUBOV

  7:30

 Za Milana Kabelku 

LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  13.5.2019

    Panna Maria Fatimská


 

 

 

   ÚTERÝ     –   14.5.2019 

    Sv. Matěj


 

 

 

  STŘEDA  –   15.5.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

  

Sv. Izidor


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Marii a Františka Slámovy a rodinu Kubovu

  ČTVRTEK –  16.5.2019

   Sv. Jan Nepomucký


 BABICE 

  18:00

 Za Františka Abrháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy   

 a duše v očistci

   PÁTEK   –    17.5.2019

   Sv. Paschal Baylon


 JAKUBOV

  18:00

 

 Za Marii Benáčkovou, Josefa Růžičku a zemřelé z rodiny   

 Ježkovy

  SOBOTA    18.5.2019 

 

    Sv. Felix de Cantalicio


ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Boženu Skoupovu a celou přízeň

  NEDĚLE       19.5.2019

 Pátá neděle velikonoční

 

  

 

    Sv. Petr Celestin, papež


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou   

 přízeň

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  5. 5. 2019

BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • V neděli 5. se budou z kostela odnášet postní kasičky pro potřeby Charity

BABICE – ŠEBKOVICE

 • Při sbírce na opravy kostela se v neděli 28. 4. vybralo v Babicích 6.148,- Kč a v Šebkovicích 870,- Kč.

JAKUBOV

 • Při sbírce na opravy kostela se v neděli 28. 4. vybralo 5.165,- Kč.

LITOHOŘ

 • Při sbírce na opravy kostela se v neděli 28. 4. vybralo 3.675,- Kč
 • Patrocinium litohořské farnosti, zasvěcené sv. Janovi Nepomuckému, oslavíme při středeční mši svaté 5. a v neděli  19. 4.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

      

    NEDĚLE       5.5.2019

 

 

 

  Třetí neděle velikonoční

 

   Blah Nuncius


JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, 

 jejich děti, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ  –  6.5.2019

    Sv. Jan Sarkander


 

 

 

   ÚTERÝ    –  7.5.2019 

   Sv. Růžena Venerini


 

 

 

  STŘEDA  –   8.5.2019 

 BABICE


ŠEBKOVICE

 10:00


 17:30

 Mše sv. pro poutníky z Moravy


Na určitý úmysl

Panny Marie prostřednice všech milostí


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Štěrbu a za živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK  –  9.5.2019

   Sv. Pachomius


 BABICE 

  18:00

 Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    10.5.2019

   Blah. Ivan Merz


 JAKUBOV

  18:00

  Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

  SOBOTA    11.5.2019 

   Sv. Ignác z Laconi


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodinu Roupcovu, Kořínkovu a Jana Slavíčka 

  NEDĚLE       12.5.2019

 

 

  Čtvrtá neděle velikonoční

 

   Sv. Pankrác


 JAKUBOV

   7:30

 Za Milana Kabelku 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  5. 5. 2019

BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • Ve středu 5 . 2019 vychází v 8:00 z Moravských Budějovic 10. pouť žen a dívek do Kostelního Vydří. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Věnujte prosím pozornost sbírce pro charitativní účely. Můžete přinášet papírové kasičky, které jste si vzali domů nebo můžete ještě přispět do společné kasičky u vchodu kostela. Z kostela se odnesou v neděli 12.5. Na Charitu se budou odevzdávat ve čt. 16.5.

BABICE – ŠEBKOVICE

 • Příprava na první svaté přijímání dětí bude pokračovat ve čtvrtek 9.5.2019 v 16:45 na faře v Babicích programem "Já jsem vinný kmen.
 • Májové pobožnosti budou v Babicích ve čtvrtek přede mší sv. od 17:30 a v neděli od 10:00 hod.

  JAKUBOV

  •  Protože ve středu 8. 5 . je státní svátek nebude výuka náboženství na faře v Jakubově.

  LITOHOŘ

  •  Protože ve středu 8. 5 . je státní svátek nebude výuka náboženství na faře v Jakubově.

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

    NEDĚLE       28.4.2019 

    Sbírka na opravy kostela

   

   

                NEDĚLE  

    BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ


  JAKUBOV

    7:30

   Za Ludvíka Bastla, manželku, snachu a vnuka 

  LITOHOŘ

    9:00

   Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

   BABICE

   10:30

   Za farnost

    PONDĚLÍ –  29.4.2019

      Sv. Kateřina Sienská


   

   

   

     ÚTERÝ     –   30.4.2019 

     Sv. Josef Cottolengo


   

   

   

    STŘEDA  –   1.5.2019 

    

  BABICE

  ŠEBKOVICE

    10:00

    17:30

   Mše sv. pro poutníky z Moravy

   Na určitý úmysl

   Sv. Josef dělník


   LITOHOŘ

    17:00

   Za Jana a Květoslavu Heraleckých, rodiče a sourozence

    ČTVRTEK – 2.5.2019

     Sv. Atanázius


   BABICE 

    18:00

   Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče,    

   přízeň a duše v očistci

     PÁTEK   –    3.5.2019

    Svátek apoštolů sv. Filip

   a Jakub menšího


   JAKUBOV

    18:00

   Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny 

    SOBOTA    4.5.2019 

       Sv. Florián


   ŠEBKOVICE

    17:30

   Za rodiče Roupcovy a přízeň

    NEDĚLE       5.5.2019

   

   

      Třetí neděle velikonoční

   

                Blah. Nuncius


   JAKUBOV

     7:30

   Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

   LITOHOŘ

     9:00

   Za farnost

   BABICE

    10:30

   Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy,  

   jejich děti, přízeň a duše v očistci

  SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  28. 4. 2019

  BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Věnujte prosím pozornost sbírce pro charitativní účely. Můžete přinášet papírové kasičky, které jste si vzali domů nebo můžete ještě přispět do společné kasičky u vchodu kostela. Z kostela se odnesou v neděli 12.5. Na Charitu se budou odevzdávat ve čt. 16.5.
  • V sobotu 4.5. jste zváni do Dobré Vody u Kdousova mariánského poutního místa v našem kraji k prožití 1. soboty v měsíci, podle zaslíbení Panny Marie. Začíná se mši sv. ve 14:00.

      BABICE – ŠEBKOVICE

  • Příprava na první svaté přijímání dětí bude pokračovat ve středu 1. 5. ve 14:00 na faře v Babicích programem sedmi zastavení u "Sedmi studánek". S sebou sportovní oblečení přiměřené počasí. Program potrvá cca 2 hod.
  • Poděkování patří všem, kdo pomohli v sobotu 27. 4. občerstvit asi 50 poutníků „IV. Poutě rodin do Přibyslavic.“
  • Májové pobožnosti budou v Babicích vždy v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
  • Májové pobožnosti v Šebkovicích budou ve středu a v sobotu od 17,00 hodin.

  JAKUBOV

  • Příprava na první svaté přijímání dětí bude pokračovat ve středu 1. 5. Ve 14:00 na faře v Babicích zastaveními u 7 Studánek svátostí církve.
  • Májové pobožnosti budou v Jakubově vždy v pondělí a středu v 18:30 a v pátek po mši svaté.
  • V pátek 3. 5. bude v kostele v Jakubově soukromá adorace před NSO od 17,00 hodin. Během ní bude možnost svátosti smíření.

  LITOHOŘ

  • Příprava na první svaté přijímání dětí bude pokračovat ve středu 1. 5. Ve 14:00 na faře v Babicích zastaveními u 7 Studánek svátostí církve.
  • Májové pobožnosti budou v Litohoři vždy v neděli od 8,30 hodin a ve středu přede mší sv.

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       21.4.2019 

   

   

   

      SLAVNOST     

    ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ


   JAKUBOV

    7:30

   Za farnost

  ŠEBKOVICE

    8:00

   Za Jana a Vlastu Klubalovy, a za celou živou a zemřelou přízeň

   LITOHOŘ

    9:00

   Za Aloise a Marii Kašíkovy a celou přízeň

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

    PONDĚLÍ –  22.4.2019

   

   

   

   

     VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

     Sv. Agapit I.


   JAKUBOV

     7:30

   Za Stanislava Švomu

  ŠEBKOVICE

     8:00

  Za rodiče Nečasovy a přízeň

   LITOHOŘ

     9:00

   Za Jaroslava Františka, dvoje rodiče a manžele Sárovy

   BABICE  

   10:30

   Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

     ÚTERÝ     –   23.4.2019 

     Sv. Vojtěch


   

   

   

    STŘEDA  –   24.4.2019 

     Sv. Jiří

  ŠEBKOVICE

   17:30

   Na určitý úmysl

   

   LITOHOŘ

   

   Mše sv. nebude

    ČTVRTEK – 25.4.2019

     Sv. Marek


   BABICE  

   

   Mše sv. nebude

     PÁTEK   –    26.4.2019

    Sv. Paschasius Radbertus


   JAKUBOV

    18:00

   Za Ladislava Částka a manželku 

    SOBOTA    27.4.2019 

       Blah. Zita


  ŠEBKOVICE

    17:30

  Za rodiče Kubovy a syna

    NEDĚLE       28.4.2019 

   

    Sbírka na opravy kostela

                NEDĚLE  

    BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ


   JAKUBOV

     7:30

   Za Ludvíka Bastla, manželku, snachu a vnuka 

   LITOHOŘ

     9:00

   Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

   BABICE

   10:30

   Za farnost

     SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  21. 4. 2019

  BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Upřimné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a oslavách umučení a vzkříšení Pána Ježíše Krista
  • IV. pěší pouť rodin do Přibyslavic bude v sobotu  27. 4. 2019 vychází se v 7.00 z Lukova 

              9:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice ( krátké zastavení – pobožnost)

             16:00 - Přibyslavice kostel Nanebevzetí P. M. - mše svatá

             Další podrobnosti programu najdete na plakátku na nástěnce.

  BABICE

  • Další přípravak 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 25. 4. v 16:45 na faře v Babicích.

  JAKUBOV

  • Ve středu 24. 4. nebude výuka náboženství.

  LITOHOŘ

  • Ve středu 24. 4. nebude výuka náboženství.

   

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   

     NEDĚLE       14.4.2019 

   

      KVĚTNÁ NEDĚLE

   

      Sv. Lidvína


  JAKUBOV

   7:30

   Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci  

  LITOHOŘ

   9:00

   Za farnost

   BABICE

   10:30

   Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

    PONDĚLÍ –  15.4.2019 

     Sv. Daminán de Veuster

   

   

   

   

     ÚTERÝ     –   16.4.2019 

     Sv. Bernadeta Soubirous


   

   

   

    STŘEDA  –   17.4.2019 

     Sv. Robert


  ŠEBKOVICE

   17:30

   Na určitý úmysl

    ČTVRTEK – 18.4.2019

   

   

   

   

     ZELENÝ ČTVRTEK


   BABICE  

   16:30

   Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče,     

   přízeň a duše v očistci

  ŠEBKOVICE 

   17:30

   Za zemřelé a sloužící kněze

   LITOHOŘ

   18:00

    Za Josefa Venhodu, Marii Moudrou a celou přízeň

     PÁTEK   –    19.4.2019

   

   

    VELKÝ PÁTEK


   BABICE

   16:30

     VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

  ŠEBKOVICE

   17:30

   JAKUBOV

   18:00

    SOBOTA    20.4.2019 

   

     BÍLÁ SOBOTA - vigilie

    Slavnost zmrtvýchvstání Páně


   JAKUBOV

   17:30

   Na dobrý úmysl

   BABICE

   19:30

   Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy,    

   Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       21.4.2019 

   

   

   

      SLAVNOST      

    ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

   JAKUBOV

     7:30

   Za farnost

  ŠEBKOVICE

     8:00

  Za Jana a Vlastu Klubalovy, a za celou živou a zemřelou    

   přízeň

   LITOHOŘ

     9:00

   Za Aloise a Marii Kašíkovy a celou přízeň

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v     

   očistci

      SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  14. 4. 2019

   

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Bohoslužby ve Svatém týdnu:

   

    Zelený čtvrtek:                   16,30 Babice           17,30 Šebkovice                    18,00 Litohoř

    Velký pátek:                      16,30 Babice           17,30 Šebkovice                    18,00 Jakubov

    Bílá sobota:                       17,30 Jakubov         19,30 Babice

   

  • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

   

  BABICE – ŠEBKOVICE

  • Na Květnou neděli 14. 3. budeme procházet křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky odpoledne ve 14:00.
  • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

  JAKUBOV

  • Ve středu 17. 4. nebude výuka náboženství.
  • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

  LITOHOŘ

  • Ve středu 17. 4. nebude výuka náboženství.
  • Ve středu 4. nebude v Litohoři mše svatá.
  • Na Zelený čtvrtek 4. bude po mši svaté (v 18,00 hodin) adorace „v Getsemanské zahradě“ do 19,30 hodin.
  • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    

      NEDĚLE       7.4.2019 

    

       V. NEDĚLE POSTNÍ

    

       Sv. Jan de la Salle


   JAKUBOV

    7:30

    Za farnost

   LITOHOŘ

    9:00

    Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a Marii Máchalovu

    BABICE

    10:30

    Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

     PONDĚLÍ –  8.4.2019 

      Sv. Julie Billiart


    

    

    

    

      ÚTERÝ     –    9.4.2019 

      Sv. Libor


    

    

    

     STŘEDA  –   10.4.2019 

    

      Sv. Magdaléna de Canossa


   ŠEBKOVICE

    17:30

    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00

    Za rodinu Karáskovu, syna a dvoje rodiče

     ČTVRTEK – 11.4.2019 

      Sv. Stanislav


    BABICE

    18:00

    Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

      PÁTEK   –    12.4.2019 

     Sv. Josef  Moscati


    JAKUBOV

    18:00

    Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy 

     SOBOTA    13.4.2019 

      Sv. Martin I.


   ŠEBKOVICE

    17:30

    Za Antonína Kratochvíla, manželku, snachu a dvoje rodiče

     NEDĚLE       14.4.2019 

    

    

       KVĚTNÁ NEDĚLE

    

       Sv. Lidvína


    JAKUBOV

      7:30

    Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci  

    LITOHOŘ

      9:00

    Za farnost

    BABICE

    10:30

    Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

       SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  7. 4. 2019

    

   BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

   • Na nástěnce najdete rozpis velikonočních bohoslužeb a zpovídání.
   • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

   Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

   6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

   6,15 zastávka Třebelovice

   6,30 náměstí Moravské Budějovice

   6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

   ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

        16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

    

   BABICE – ŠEBKOVICE

   • V pátek 12. 4.  bude velikonoční úklid  kostela v Babicích od 17:00.
   • Na Květnou neděli 14. 3. budeme procházet křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky odpoledne ve 14:00.
   • V Babicích se bude zpovídat ve čt. 11. 4. od 17:00, a v ne. 14. 4. od cca 10:00.
   • V Šebkovicích se bude zpovídat v 13. 4. od 16:00.
   • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

    

   JAKUBOV

   • V Jakubově se bude zpovídat v pátek 12. 4. od 17:00.
   • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

    

   LITOHOŘ

   • V Litohoři se bude zpovídat ve středu od 16:00.
   • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

        Bohoslužby o Velikonocích 2019

    

   Zelený čtvrtek

   Velký pátek

   Bílá sobota

   Boží hod

   velikonoční

   Pondělí velikonoční

   Mor. Budějovice

   18,30

   18,30

   19,30

   7,30; 10,30

   7,30; 10,30

   U sester

   16,00

   16,00

   -

   9,00

   9,00

   Lukov

   17,00

   17,00

   17,00

   9,00

   9,00

   Babice

   16,30

   16,30

   19,30

   10,30

   10,30

   Jakubov

   -

   18,00

   17,30

   7,30

   7,30

   Litohoř

   18,00

   -

   -

   9,00

   9,00

   Šebkovice           

   17,30

   17,30

   -

   8,00

   8,00

   Jaroměřice n. Rok

   19,00

   19,00

   20,00

   7,30; 10,30; 19,00

   7,30; 10,30

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

               

      NEDĚLE       31.3.2019

    

    

       IV. NEDĚLE POSTNÍ

    

       Sv. Balbína


   JAKUBOV

    7:30

    Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

   LITOHOŘ

    9:00

    Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

    BABICE

    10:30

    Za farnost

     PONDĚLÍ –  1.4.2019 

      Sv. Marie Egyptská


    

    

    

    

      ÚTERÝ     –    2.4.2019 

      Sv. František z Paoly


    

    

    

     STŘEDA  –   3.4.2019 

    

      Sv. Alois Scrosoppi


   ŠEBKOVICE

    17:30

    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00

    Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

     ČTVRTEK – 4.4.2019 

      Sv. František Marto


    BABICE

    15:00

    Pohřeb Josefa Šroma z Lesonic

      PÁTEK   –    5.4.2019 

     Sv. Vincenc Ferrer


    JAKUBOV

    18:00

    Za zemřelé z rodiny Kabelkovy a duše v očistci  

     SOBOTA    6.4.2019 

      Blah. Michael Rua


   ŠEBKOVICE

    17:30

    Za rodiče Holčapkovy a Navrkalovy

     NEDĚLE       7.4.2019 

    

       V. NEDĚLE POSTNÍ

    

       Sv. Jan de la Salle


    JAKUBOV

      7:30

    Za farnost

    LITOHOŘ

      9:00

    Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a Marii Máchalovu

    BABICE

    10:30

    Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

    

       SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  31. 3. 2019

    

   BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

   • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

   Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

   6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

   6,15 zastávka Třebelovice

   6,30 náměstí Moravské Budějovice

   6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

   ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

        16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

    

   BABICE

   • Pozor na změnu bohoslužeb v týdnu kvůli změně letního času. V Babicích budou mše sv. ve čtvrtek v 18:00.

   • Další příprava k 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 4. 4. už v 16:45 na faře v Babicích.
   • Na Květnou neděli plánujeme křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky ve 14:00.

   JAKUBOV

   • Pozor na změnu bohoslužeb v týdnu kvůli změně letního času. V Jakubově budou mše sv. v pátek v 18:00.

    

   LITOHOŘ

   • V sobotu 6. dubna přijmou v kostele v Litohoři svátost manželství Miroslav Hrůza a Iveta Dvořáková z Litohoře.

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

               

      NEDĚLE       24.3.2019

    

    

       3. neděle postní

       Sv. Kateřina Švédská


   JAKUBOV

    7:30

    Za rodiče Benáčkovy  

   LITOHOŘ

    9:00

    Za farnost

    BABICE

    10:30

    Za Zdeňka Pitoura a sourozence

     PONDĚLÍ –  25.3.2019 

      Slavnost Zvěstování Páně

    

    

    

    

      ÚTERÝ     –    26.3.2019

      Sv. Luitger


    

    

    

     STŘEDA  –   27.3.2019

    

      Sv. Rupert


   ŠEBKOVICE

    16:30

    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00

    Volný úmysl

     ČTVRTEK – 28.3.2019

      Blah. Jana de Maillé


    BABICE

    17:00

    Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

      PÁTEK   –    29.3.2019

     Sv. Ludolf


    JAKUBOV

    17:00

    Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

     SOBOTA    30.3.2019

    

      Sv. Jan Klimak


    BABICE

    11:00

    Svatba Lukáš Outolný + Petra Fialová

   ŠEBKOVICE

    16:30

    Na určitý úmysl

     NEDĚLE       31.3.2019

     SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

       4. neděle postní

       Sv. Balbína


    JAKUBOV

      7:30

    Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

    LITOHOŘ

      9:00

    Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

    BABICE

    10:30

    Za farnost

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 3. 2019

   BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

   • Příští neděli 3. bude sbírka na opravy kostela.
   • V pátek 29. 3. bude v kostele v Morav. Bud. v 18,30 setkání brněnských
   • bohoslovců s biřmovanci.V neděli 31. 3. bude v 9,30 v kostele v Morav. Bud.
   • s bohoslovci beseda a v 10,30 bude mše svatá s otcem biskupem.

   Seznam bohoslovců z Brněnské diecéze, kteří přijedou:

   1. ročník: Martinek Daniel - Brno-Husovice, Pazdera Milan - Křižanov, Ing. Zámečník Tomáš - Brno-Bystrc
   2. ročník: Janoušek Josef - Moravské Budějovice
   3. ročník: Kříž Jan - Blížkovice
   4. očník: Dyčka Jiří – Blansko, Pavlíček Jan - Telč, Mgr. Werl Milan, Ph.D. - Brno-Obřany
   • Pozor na změnu času v neděli 31. 3. o 1 hod. vpřed z 2:00 na 3:00.
   • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

   Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

   6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

   6,15 zastávka Třebelovice

   6,30 náměstí Moravské Budějovice

   6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

   ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

        16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

   JAKUBOV

   • První svaté přijímání dětí z Jakubova je plánováno v ne. 9. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Jakubově. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. v 17:30 v kostele v Babicích.
   • Děkujeme všem, kdo pomohli opravit střechu našeho kostela po nedávných vichřicích.

   LITOHOŘ

   • První svaté přijímání dětí z Litohoře je plánováno v ne. 2. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Litohoři. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 1. 6. v 13:30 v kostele v Litohoři.

    

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

            

      NEDĚLE       17.3.2019

    

    

       2. neděle postní

       Sv. Patrik


   JAKUBOV

    7:30

    Za farnost

   LITOHOŘ

    9:00

    Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

    BABICE

    10:30

    Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše   

    v očistci

     PONDĚLÍ –  18.3.2019 

      Sv. Cyril Jeruzalémský


    

    

    

    

      ÚTERÝ     –    19.3.2019

    

   Sv. Josefa, snoubence Panny Marie


    BABICE

    17:00

    Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

     STŘEDA  –   20.3.2019

    

      Sv. Archip


   ŠEBKOVICE

    16:30

    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00

    Za Josefa Kubu, rodiče a rodiče Procházkovy

     ČTVRTEK – 21.3.2019

      Sv. Mikuláš de Flue


    

    

    

      PÁTEK   –    22.3.2019

     Sv. Epafrodit


    JAKUBOV

    17:00

    Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy 

     SOBOTA    23.3.2019

    

      Blah. Metoděj D. Trčka


   ŠEBKOVICE

    16:30

    Na určitý úmysl

     NEDĚLE       24.3.2019

    

       3. neděle postní

       Sv. Kateřina Švédská


    JAKUBOV

      7:30

    Za rodiče Benáčkovy  

    LITOHOŘ

      9:00

    Za farnost

    BABICE

    10:30

    Za Zdeňka Pitoura a sourozence

    

    

    SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 3. 2019

   BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

    

   • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky). Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

   • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počítač. stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

   BABICE

   • V sobotu 30. března přijmou v kostele v Babicích svátost manželství Lukáš Outolný z Cidliny a Petra Fialová z Trnavy u Třebíče.

    

                  

    

    

    

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6


      NEDĚLE       10.3.2019

    

    

       1. neděle postní

       Sv. Jan Ogilvie


   JAKUBOV

    7:30

    Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

   LITOHOŘ

    9:00

    Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

    BABICE

    10:30

    Za farnost

     PONDĚLÍ –  11.3.2019 

      Sv. Eulobius z Cordoby


    

    

    

    

      ÚTERÝ     –    12.3.2019

      Blah. Anděla Salawa


    

    

    

     STŘEDA  –   13.3.2019

      Sv. Patricie, den zvolení    

      pap.Františka


   ŠEBKOVICE

    16:30

    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00

    Volný úmysl

     ČTVRTEK – 14.3.2019

      Sv. Matylda


    BABICE

    17:00

    Za rodiče Blažkovy Zikmundovy a celou přízeň

      PÁTEK   –    15.3.2019

     Sv. Luisa de Marillac


    JAKUBOV

    17:00

    Za Františku Ježkovu a zemřelé z rodiny Kaláškovy 

     SOBOTA    16.3.2019

      Sv. Heribert


    BABICE

    14:00

    Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic

   ŠEBKOVICE

    16:30

    Za rodiče Bartesovy a přízeň

     NEDĚLE       17.3.2019

    

       2. neděle postní

       Sv. Patrik


    JAKUBOV

      7:30

    Za farnost

    LITOHOŘ

      9:00

    Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

    BABICE

    10:30

    Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše  

    v očistci

    

    SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 3. 2019

   BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

   • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky).

    Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

   • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

   BABICE – ŠEBKOVICE

   • Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic bude v so. 16. 3. v kostele v Babicích.
   • Příprava na 1. svaté přijímání začne ve čtvrtek 14. 3. po mši sv. na faře  v Babicích. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
   • Prosíme rodiče s dětmi, aby si naplánovali účast na mši sv. v ne. 17. 3. v Babicích v 10:30. Chceme představit děti, které se budou připavovat, abychom se mohli za sebe vzájemně modlit.
   • Slavnost 1. svatého  přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 201

   JAKUBOV   

   • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019       

   LITOHOŘ

   • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019

     

    Pořad bohoslužeb

    „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     

      NEDĚLE       3.3.2019

     

        8. neděle v mezidobí

        Sv. Kunhuta


    JAKUBOV

     7:30


     Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

    LITOHOŘ

     9:00


     Za farnost

     BABICE

     10:30


     Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

      PONDĚLÍ –  4.3.2019 

       Sv. Kazimír


     

     

     

     

       ÚTERÝ    –   5.3.2019

       Sv. Teofil


     

     

     

      STŘEDA  –   6.3.2019

     

     

     

      POPELEČNÍ STŘEDA

      Bl. Friedrich (Bedřich)


    ŠEBKOVICE

     16:30


     Na určitý úmysl

     LITOHOŘ

     17:00


     Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

     JAKUBOV

     18:00


     Na dobrý úmysl

     BABICE

     18:15


     Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci 

      ČTVRTEK – 7.3.2019

       Sv. Perpetua a Felicita


     

     

      Mše sv. mimořádně nebude

       PÁTEK   –    8.3.2019

      Sv. Jan z Boha


     JAKUBOV

     17:00

     Za Ladislavu Vaníčkovu a zemřelé z rodiny 

      SOBOTA    9.3.2019

       Sv. Františka Římská


    ŠEBKOVICE

     16:30


     Za rodiče Koudelovy, syna, vnučku a rodinu Matyášovu a  Zvěřinovu

      NEDĚLE     10.3.2019

     

     

        1. neděle postní

        Sv. Jan Ogilvie


     JAKUBOV

      7:30


     Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

     LITOHOŘ

      9:00


     Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

     BABICE

     10:30


     Za farnost

    SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  3. 3. 2019

    BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ – ŠEBKOVICE –

    •   Popelec se bude udělovat i v neděli 10. 3.
    •   Po vyúčtování plesu našich farností nám zůstalo cca 20.000,- kč, které bychom chtěli použít na pouť do Památníku obětí komunismu v Plzni v so. 21. 9. 2019                  
    •   Pozvánka na noční modlitební procesí na Svatý Hostýn: https://www.youtube.com/watch?v=JV-bnhM7amc

    BABICE – ŠEBKOVICE

    •  Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách ve čtvrtek 14. 3. na faře v Babicích v 17:45. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
    •  Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
    •  Společná pobožnost křížové cesty bude v postu vždy neděli přede mší sv. od 9:30. Křížovou cestu povede paní Machovcová. V Šebkovicích v sobotu přede mší sv.   .
    •  Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo v Babicích 6.625,- Kč a v Šebkovicích 666,-  Kč

      JAKUBOV

      •    Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
      •    Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
      •    Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli a  v pátek po mší sv.
      •    Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo   2.597 ,- Kč

       LITOHOŘ

       •   Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
       •   Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
       •   Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli přede mší sv. od 8:20
       •   Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo  2.620,- Kč

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

            NEDĚLE       24.2.2019

         

         

            7. neděle v mezidobí

            Sv. Modest

        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

         Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

         BABICE

         10:30

         Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

          PONDĚLÍ –  25.2.2019 

           Sv. Valburga

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   26.2.2019

           Sv. Alexandr

         

         

         

          STŘEDA  –  27.2.2019

         

         Sv. Gabriel od  Bolestné P. Marie

        ŠEBKOVICE

         

         Mše sv. mimořádně nebude

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 28.2.2019

           Sv. Roman

         BABICE

         17:00

         Za rodiče Roupcovy a Bártíkovy

           PÁTEK   –    1.3.2019

          Sv.Suitbert

         JAKUBOV

         17:00

         Na dobrý úmysl 

          SOBOTA    2.3.2019

           Blah. Engelmar

        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

          NEDĚLE       3.3.2019

         

         

            8. neděle v mezidobí

            Sv. Kunhuta

         JAKUBOV

         7:30

         Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

         LITOHOŘ

          9:00

         Za farnost

         BABICE

         10:30

         Za Jarmilu Procházkovu, manžela zetě a celou přízeň

         

         SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 2. 2019

          BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

        –  dnešní sbírka je určena na opravy kostela

        –  plesový dort ve tvaru srdce, který vyhrál o. Václav na farním plese v Babicích         

              přinesl radost asi 40 důchodcům v Třebíči

        –  ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy.      Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti www.farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

         

        BABICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 5. 245-

         

        – prosíme všechny, kdo přijíždějí auty až ke kostelu, aby nevjížděli na travnatou plochu, zejména když je půda rozmočená. Komplikuje to údržbu travnaté plochy.  

         

        JAKUBOV – při sbírce Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 4.793,-

        LITOHOŘ – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 27. 2. vybralo 2.120,-

         

        ŠEBKOVICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 490-

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                       

          NEDĚLE       17.2.2019

          SBÍRKA  NA SVATOPETRSKÝ    

           HALÉŘ

          

           6. neděle v mezidobí

           Sv. Alexius a druhové


        JAKUBOV

        7:30

         Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

        LITOHOŘ

        9:00

         Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

         BABICE

         10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  18.2.2019 

           Sv. Simeon


         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   19.2.2019

           Blah. Godšalk


         

         

         

          STŘEDA  –  20.2.2019

         

           Sv. Hyacinta Marto


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 21.2.2019

           Sv. Petr Damiani


         BABICE

         17:00

         Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

           PÁTEK   –    22.2.2019

          Stolec sv. Petra


         JAKUBOV

         17:00

         Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence 

          SOBOTA    23.2.2019

           Sv. Polykarp


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

          NEDĚLE       24.2.2019

         

         

            7. neděle v mezidobí

            Sv. Modest


         JAKUBOV

         7:30

         Za farnost

         LITOHOŘ

          9:00

         Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

         BABICE

         10:30

         Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

         

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 2. 2019

        BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

        Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci plesu našich farností. I všem kdo jste se zúčastnili. Jak jsem krátce viděl a slyšel, vnímal jsem dobrou atmosféru a myslím, že to stálo za to a podle ohlasů, se III. ples vydařil. Letos byla také překvapující bohatost tomboly. Všem sponzorům a dárcům upřímné díky.

        BABICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.873,-

         

        JAKUBOV –  ve středu 20. 2.  bude od 16:30 – 18:30 adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                                 s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce

                                – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.123,-

         

        LITOHOŘ – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.805,-

         

        ŠEBKOVICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.570-

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                       

          NEDĚLE       10.2.2019

         

         

            5. neděle v mezidobí

            Sv. Scholastika


        JAKUBOV

        7:30

         Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

        LITOHOŘ

        9:00

         Za farnost

         BABICE

         10:30

         Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

          PONDĚLÍ –  11.2.2019 

           Panna Maria Lurdská


         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   12.2.2019

           Sv. Benedikt Aniánský


         

         

         

          STŘEDA  –  13.2.2019

         

           Sv. Kateřina Ricciová


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

         LITOHOŘ

         17:00

         Za Marii a Ignáce Filipských, rodiče a sourozence

          ČTVRTEK – 14.2.2019

           Sv. Valentýn


         BABICE

         17:00

         Za Jana Mahra, rodiče a sourozence

           PÁTEK   –    15.2.2019

          Blah. Bedřich Bachstein a druhové


         JAKUBOV

         17:00

         Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny

          SOBOTA    16.2.2019

           Sv. Juliána


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

          NEDĚLE       17.2.2019

         

         

            5. neděle v mezidobí

            Sv. Alexius a druhové


         JAKUBOV

         7:30

         Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

         LITOHOŘ

          9:00

         Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

         BABICE

         10:30

         Za farnost

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 2. 2019

        BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

        –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích od 20:00.    

        Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

        – v neděli 17. 2. bude sbírka na "Svatopetrský haléř"

        JAKUBOV   schůzka ministrantů bude v sobotu 16. 2. v 9:00 na faře v Jakubově.

         

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

         NEDĚLE       3.2.2019

         

         

            4. neděle v mezidobí

            Sv. Blažej


        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

         Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

         BABICE

         10:30

         Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

          PONDĚLÍ –  4.2.2019 

           Sv. Ondřej Corsini


         LITOHOŘ

         17:00

         ADORACE N.S.O. S MODLITBAMI ZA

         BRNĚNSKOU DIECEZI A BOHOSLOVCE

           ÚTERÝ     –   5.2.2019

           Sv. Agáta


         

         

         

          STŘEDA  –  6.2.2019

         

           Sv. Pavel Miki a druhové


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

         LITOHOŘ

         17:00

         Na výročí za syna Stanislava a celou rodinu

          ČTVRTEK – 7.2.2019

          Sv. Richard, blah. Pius IX.


         BABICE

         17:00

         Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

           PÁTEK   –    8.2.2019

          Sv. Josefina Bakhita


         JAKUBOV

         17:00

         Na úmysl dárce

          SOBOTA    9.2.2019

           Sv. Apollonie


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za Karla Koudelku a dvoje rodiče

          NEDĚLE       10.2.2019

         

         

            5. neděle v mezidobí

            Sv. Scholastika


         JAKUBOV

         7:30

         Za Blažeje Asulvu, manželku a syna

         LITOHOŘ

          9:00

         Za farnost

         BABICE

         10:30

         Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

         

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 3. 2. 2019

        BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

         

        rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

           přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

         

        –  připomínáme, že v úterý 5. února v 17 hodin se na faře v Babicích uskuteční schůzka všech, co se chtějí zapojit do přípravy a organizace farního plesu. Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

         

        LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                                 s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce 

        JAKUBOV    v sobotu 9. 2. 2019 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Pavel    

                                    Machovec ze Šafova a Kateřina Kabelková z Jakubova.

         

        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28910

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

         NEDĚLE       27.1.2019

         

         

            3.neděle v mezidobí

           Sv. Anděla Mericiová


        JAKUBOV

        7:30

         Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodinu Jelínkovu a Popovu

         BABICE

         10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  28.1.2019 

           Sv. Tomáš Akvinský


         

         

         

         

          ÚTERÝ     –   29.1.2019

           Sv. Sulpicius


         

         

         

          STŘEDA  –  30.1.2019

           

          Sv. Martina


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

         LITOHOŘ

         15:00

         Pohřeb Marie Urbánkové - mše sv.

          ČTVRTEK – 31.1.2019

           Sv. Jan Bosco


         BABICE

         17:00

         Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu   

         Roupcovu a manžele Klímovy

           PÁTEK   –    1.2.2019

          Sv. Pionius


         JAKUBOV

         17:00

         Za Karla Kabelku, manželku a syny

          SOBOTA    2.2.2019

           Sv. Uvedení Páně do chrámu


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodinu Fišerovu a Slukovu

          NEDĚLE       3.2.2019

         

         

            4.neděle v mezidobí

           Sv. Blažej


         JAKUBOV

         7:30

         Za farnost

         LITOHOŘ

          9:00

         Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

         BABICE

         10:30

         Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

         

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 27. 1. 2019

        BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

        dnešní sbírka je určena na opravy kostela.

        příští neděli budeme žehnat svíce a udělovat svatoblažejské požehnání

        rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

           přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

        –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.    

           Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší         

           informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     

           Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

         Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na   

         schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

        BABICE       –   ve čtvrtek 31. 1.  bude krátká adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                     s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

         

                             –  v pátek 1. 2. bude v kostele probíhat od 12:00 do 13:00 adorace NSO      

                                 s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

         

        JAKUBOV     na první  pátek 1. 2. bude po mši sv. adorace NSO s litaniemi za     

                                  naši diecézi a bohoslovce    

                                 

         

        LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                                 s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce   

        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28865

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

        NEDĚLE       20.1.2019

         

         

            2.neděle v mezidobí

           Sv Fabián, sv Šebestián


        JAKUBOV

        7:30

         Volný úmysl

        LITOHOŘ

        9:00

         Za farnost

        BABICE

         10:30

         Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

          PONDĚLÍ –  21.1.2019 

           Sv. Anežka Římská


         

         

         

         

          ÚTERÝ     –   22.1.2019

           Blah. Laura Vicuna


        ŠEBKOVICE

         17:30

        Na určitý úmysl

          STŘEDA  –  23.1.2019

           Sv. Ildefons


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 24.1.2019

           Sv. František Saleský


         BABICE

         17:00

         Za Antonína a Františku Vechetovy jejich rodiče

           PÁTEK   –    25.1.2019

          Obrácení sv. Pavla


         JAKUBOV

         17:00

         Volný úmysl

          SOBOTA    26.1.2019

           Sv. Timotej a Titus


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodinu Minaříkovu, Prodělalovu a Louckou

          NEDĚLE       27.1.2019

         

         

            3.neděle v mezidobí

           Sv. Anděla Mericiová


         JAKUBOV

         7:30

         Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

        LITOHOŘ

          9:00

         Za rodinu Jelínkovu a Popovu

        BABICE

         10:30

         Za farnost

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 20. 1. 2019

        BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE –

         

        Příští neděli 27. 1. bude sbírka určena na opravy kostela.

        Rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich dítě připravovalo na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

          přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

        III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.     

           Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší     informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

        Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

        Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze se uskuteční v  

          Diecézním centru života mládeže Mamre na faře v Osové Bítýšce,

        1. 20. července 2019.

        Program je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od 12 do 15 let. Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty, prohloubení znalostí, program ve skupinkách, pouť a mnoho dalšího. Dotovaná cena je 1200 Kč za osobu, sleva pro další sourozence je 200 Kč.

        Uzávěrka přihlášek je 31. března 2019. Přihlašujte se přes elektronický formulář na webu ministrantů brněnské diecéze <http://brno.signaly.cz/ministranti>, kde najdete více informací.

         

        JAKUBOV   Při Třikrálové sbírce se v Jakubově vybralo 22.561 korun.

         

        Milé sestry, milí bratři, milé děti,

        v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich do­movů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím.

        Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách <https://www.trikralovasbirka.cz>.

        Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. † Vojtěch

         

                         https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12530115986-trikralovy-koncert-2019/

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

          NEDĚLE       13.1.2019

         

         

         

            Křtu Páně, končí doba vánoční


        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

        BABICE

         10:30

         Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

          PONDĚLÍ –  14.1.2019 

           Sv. Sáva


         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   15.1.2019

           Sv. Pavel Poustevník


         

         

         

          STŘEDA  –  16.1.2019

           Sv. Marcel I.


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 17.1.2019

           Sv. Antonín


         BABICE

         17:00

         Za Pavla Bartesa, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu     

         a Veselovu

           PÁTEK   –    18.1.2019

          Panny Marie, Matky jednoty


         JAKUBOV

         17:00

         Za Emilii Novotnou, manžela a syna

          SOBOTA    19.1.2019

           Sv. Makarius Veliký


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za Vlastimila Matyáše a přízeň

          NEDĚLE       20.1.2019

         

         

            2.neděle v mezidobí

           Sv Fabián, sv Šebestián


         JAKUBOV

         7:30

         Volný úmysl

        LITOHOŘ

          9:00

         Za farnost

        BABICE

         10:30

         Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

         

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 13. 1. 2019

        BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE -

         

        III. FARNÍ PLES

        III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích. Prosíme všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší informace u Marcely Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v Litohoři – u Jany Bártů (723 774 146).

        Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

         

        POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

        Milé sestry a bratři,

        jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
        Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

        Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

        Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
        i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

        Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března.

        Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

        Váš biskup Vojtěch

         

        BABICE - Ve čtvrtek 17. ledna po mši sv. prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

         

         

             

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

            NEDĚLE       6.1.2019

         

         

         

             Slavnost Zjevení Páně


        JAKUBOV

        7:30

         Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

        LITOHOŘ

        9:00

         Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

        BABICE

         10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  7.1.2019 

        Blah. muč. francouzské revoluce


         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   8.1.2019

         Blah. Titus Zeman


         

         

         

          STŘEDA  –  9.1.2019

            Blah. Marie Le Clerc


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl

        LITOHOŘ


         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 10.1.2019

           Sv. Řehoř Nysský


         BABICE

         17:00

         Za Ladislava Belatku, rodiče, rodiče Nahodilovy a    

         přízeň

           PÁTEK   –    11.1.2019

          Sv. Theodosius, opat


         JAKUBOV

         17:00

         Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

          SOBOTA    12.1.2019

           Blah. Bernard z Corleone


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodiče Eberlovy

          NEDĚLE       13.1.2019

         

         

         

             Křtu Páně, končí doba vánoční


         JAKUBOV

         7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

          9:00

         Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

        BABICE

         10:30

         Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

         

        Společné ohlášky neděle 6. 1. 2019

         

         

        Od  7. 1. 2019 bude pokračovat výuka náboženství.

        JAKUBOV -   Při  „Zpívání u Jesliček“ se scholou z Jakubova a Litohoře se na opravu  

                                  fasády fary vybralo  6.800,- kč

                     Záznam koncertu si můžete prohlédnout nebo stáhnout do 16.1.2019 zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/IMIA7HHAH7Y4LXS6-XZU/

               Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 740,- Kč

         

         

        LITOHOŘ - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 404,- Kč

         

        Videozáznam „Štědrovečerního zpívání“ v kostele v Litohoři 24. 12. 2018 můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W6RZsAUYHfo&fbclid=IwAR1um48c9RnLaKArvBa4Mg0R6Q_p-ufmjgK5ZYgLxStAMnS_aHsf1q5VtwA

         

        BABICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  6. 297,- Kč

         

        ŠEBKOVICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  2. 020,- Kč

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

          NEDĚLE       30.12.2018

         

         

            Svátek sv. Rodiny Ježíše,

            Marie a Josefa


        JAKUBOV

        7:30

         Za Boží ochranu

        LITOHOŘ

        9:00

         Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

        BABICE


         10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  31.12.2018

              

           Sv. Silvestra, papeže


         BABICE

        15:30

         Na poděkování za přijatá dobrodiní

        ŠEBKOVICE


         08:30

         Za sportovce

           ÚTERÝ     –   1.1.2019

         

         

          Slavnost MATKY BOŽÍ      

          PANNY MARIE


        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Gráfovu

        ŠEBKOVICE

         10:30

        Za rodiče Nečasovy, syna a přízeň

        BABICE


         10:30

         Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a za živou rodinu

          STŘEDA  –  2.1.2019

            Sv. Bazila V. a Řehoře Naz.


        ŠEBKOVICE


         16:30

         Na určitý úmysl

          ČTVRTEK – 3.1.2019

           Nejsvětější jméno Ježíš


         BABICE


         17:00

         Za Josefa Venhodu , manželku, zetě a dvoje rodiče

           PÁTEK   –    4.1.2019

          Sv. Anežka Bayley Setonová


         JAKUBOV


         17:00

         Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, za Jana a     

         Ludmilu Slabou a Miladu Nečasovou

          SOBOTA    5.1.2019

           Sv. Gerlach


        ŠEBKOVICE


         16:30

         Za rodiče Pánkovy

          NEDĚLE       6.1.2019

         

         

         

             Slavnost Zjevení Páně


         JAKUBOV

         7:30

         Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

        LITOHOŘ

          9:00

         Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

        BABICE


         10:30

         Za farnost

        Společné ohlášky neděle 30. 12. 2018

         

        Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

        v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

         

        V pondělí  31.12.  bude po mši sv. v Babicích  krátká děkovná a prosebná adorace na závěr roku.

        Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

         

        Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

         

        24. 12.

        25. 12.

        26. 12.

        31. 12.

        1. 1.

        Mor. Budějovice

        16,00 22,00

        7,30  10,30

        7,30  10,30

        18,00

        7,30 10,30

        U sester

        -

        9,00

        9,00

        16,00

        9,00

        Lukov

        20,00

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Babice

        15,30

        10,30

        10,30

        15,30

        10,30

        Jakubov

        -

        7,30

        7,30

        17,00 

        7,30

        Litohoř

        17,00

        9,00

        9,00

        -

        9,00

        Blížkovice

        20,00

        10,30

        10,30

        15,30

        10,30

        Častohostice

        -

        7,30

        7,30

        7,30

        7,30

        Nové Syrovice

        21,30

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Šebkovice

        20,00

        8,00

        8,00

        8,30

        10,30

        Jaroměřice n/Rok

        15,00  22,00

        7,30 10,30

        7,30 10,30

        18,00

        7,30 10,30

        Myslibořice

        -

        9.00

        9.00 zámek

        -

        9.00 zámek

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       23.12.2018

         

         

         

        4.       Neděle adventní  


        JAKUBOV

        7:30

         Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

        LITOHOŘ

        9:00

         Za farníky 

        BABICE

         10:30

         Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

         a přízeň

          PONDĚLÍ –  24.12.2018

              

         

         

           Vigilie z narození Páně


         BABICE

        16:30

         Za živou a zemřelou rodinu Machovcovu, přízeň a   duše v očistci

         LITOHOŘ

        17:00

         Za rodinu Mafkovu, Černovu, Cechovu a celou přízeň

        ŠEBKOVICE

         20:00

        Za rodiče Škáralovy

           ÚTERÝ     –   25.12.2018

         

         

         

          Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ


        JAKUBOV

        7:30

         Za farníky

        ŠEBKOVICE

        8:00

        Za rodiče Nečasovy, Čermákovy a rodinu Čurdovu

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

        BABICE

        10:30

         Za Marii Novákovu, přízeň a živou rodinu

          STŘEDA  –  26.12.2018

         

         

         

            Sv. Štěpána, prvomučedníka


         JAKUBOV

         7:30

         Za Jana Částka, manželku a děti

        ŠEBKOVICE

         8:00

        Za Karla Havla, rodinu, dvoje rodiče a za Svatoňovy  

         LITOHOŘ

         9:00

         Za Margitu a Antonína  Urbánkovy a dceru Ivanu

         BABICE

        10:30

        Za rodinu Kovaříkovu, Veselovu a duše v očistci  

          ČTVRTEK – 27.12.2018

           Sv. Jana


         

         

         

           PÁTEK   –    28.12.2018

           Sv. Dětí, mučedníků


         

         

         

          SOBOTA    29.12.2018

           Sv. Thomase Becketa


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za…

          NEDĚLE       30.12.2018

         

         

            Svátek sv. rodiny Ježíše,

            Marie a Josefa


         JAKUBOV

         7:30

         Za Boží ochranu

        LITOHOŘ

          9:00

         Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

        BABICE

         10:30

         Za farnost

        Společné ohlášky neděle 23. 12. 2018

        Sbírka na opravy kostela bude o slavnosti Narození Páně v úterý 25. 12.

        Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

        v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

         

        Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

         

        Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

         

        24. 12.

        25. 12.

        26. 12.

        31. 12.

        1. 1.

        Mor. Budějovice

        16,00 22,00

        7,30  10,30

        7,30  10,30

        18,00

        7,30 10,30

        U sester

        -

        9,00

        9,00

        16,00

        9,00

        Lukov

        20,00

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Babice

        15,30

        10,30

        10,30

        15,30

        10,30

        Jakubov

        -

        7,30

        7,30

        17,00 

        7,30

        Litohoř

        17,00

        9,00

        9,00

        -

        9,00

        Blížkovice

        20,00

        10,30

        10,30

        15,30

        10,30

        Častohostice

        -

        7,30

        7,30

        7,30

        7,30

        Nové Syrovice

        21,30

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Šebkovice

        20,00

        8,00

        8,00

        8,30

        10,30

        Jaroměřice n/Rok

        15,00  22,00

        7,30 10,30

        7,30 10,30

        18,00

        7,30 10,30

        Myslibořice

        -

        9.00

        9.00 zámek

        -

        9.00 zámek

        Vánoční zpověďv neděli 23. 12. v Babicích cca od 10:00 a Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v od 14:00 hod.

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       16.12.2018

         

         

         

        3.       Neděle adventní


        JAKUBOV

        7:30

         Za farníky

        LITOHOŘ

        9:00

         Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

         Moudrou a celou přízeň

        BABICE

         10:30

         Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

         rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

          PONDĚLÍ –  17.12.2018       

           Sv. Jan z Mathy


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   18.12.2018

          Sv. Rufus a Zosim


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  19.12.2018

         

         

            Sv. Anastáz


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl  

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 20.12.2018

          

           Sv. Zefyrin


         BABICE

         17:00

         Za Rodinu Tomkovu, Rozsypalovu a duše v očistci

           PÁTEK   –    21.12.2018

           Sv. Petr Kanisius


         JAKUBOV

         17:00

         Za Josefa Číhala a manželku

          SOBOTA    22.12.2018

           Blah. Tomáš Holland


         JAKUBOV

        ŠEBKOVICE

         7:00

        16:30

         Za dar víry v našich rodinách

         Za rodiče Muchovy    

          NEDĚLE       23.12.2018

         

         

         

        4.       Neděle adventní 


         JAKUBOV

         7:30

         Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

        LITOHOŘ

         9:00

         Za farníky 

        BABICE

         10:30

         Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

         a přízeň

        Společné ohlášky neděle 16. 12. 2018

        Rozpis vánočních bohoslužeb a zpovídání najdete na nástěnkách nebo ve farním zpravodaji.

         

        Poslední rorátní mše sv. bude v sobotu 22. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

         

        Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

         

        24. 12.

        25. 12.

        26. 12.

        31. 12.

        1. 1.

        Mor. Budějovice


        16,00 22,00


        7,30  10,30


        7,30  10,30


        18,00


        7,30 10,30


        U sester

        -

        9,00

        9,00

        16,00

        9,00

        Lukov

        20,00

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Babice


        15,30


        10,30


        10,30


        15,30


        10,30


        Jakubov


        -


        7,30


        7,30


        17,00 


        7,30


        Litohoř


        17,00


        9,00


        9,00


        -


        9,00


        Blížkovice

        20,00

        10,30

        10,30

        15,30

        10,30

        Častohostice

        -

        7,30

        7,30

        7,30

        7,30

        Nové Syrovice

        21,30

        9,00

        9,00

        17,00

        9,00

        Šebkovice


        20,00


        8,00


        8,00


        8,30


        10,30


        Jaroměřice n/Rok

        15,00  22,00

        7,30 10,30

        7,30 10,30

        18,00

        7,30 10,30

        Myslibořice

        -

        9.00

        9.00 zámek

        -

        9.00 zámek

         

        Vánoční zpověď:       Litohoři st. 19. 12. od 16:30,

                                          v Jakubově – pá. 21. 12. od 16:30,         

                                          v Šebkovicích – so. 22. 12. od 15:30,

                                          v Babicích – čt. 20. 12. od 16:00, a v ne. 23. 12. od cca 10:00,

        Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 23. 12. od 14:00 hod.

        Papež: Ježíš se modlil, jak ho naučila maminka
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28630

        Advent je dobou očištování víry
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28617

        Křesťan má zářit útěchou
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28659

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

            NEDĚLE       9.12.2018

         

         

         

        2.       Neděle adventní 


        JAKUBOV

         7:30

         Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

        LITOHOŘ

         9:00

         Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

        BABICE

         10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  10.12.2018       

           Sv. Julie


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   11.12.2018

          Sv. Jan Damasa, papeže


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  12.12.2018

         

         

          Panna Maria Guadalupská


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodinu Zásmětovu  

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 13.12.2018

          

           Sv. Lucie


         BABICE

         17:00

         Za rodiče Pitourovy, Pánkovy a za celou přízeň

           PÁTEK   –    14.12.2018

           Sv. Jan od kříže


         JAKUBOV

         17:00

         Za rodiče Benáčkovy

          SOBOTA    15.12.2018

           Sv. Valerián


         JAKUBOV

        ŠEBKOVICE

         7:00

         16:30

         Za dar víry v našich rodinách

         Za Rudolfa Doležala, rodiče Vodičkovy a Doležalovy  

          NEDĚLE       16.12.2018

         

         

         

        3.       Neděle adventní  


         JAKUBOV

         7:30

         Za farníky 

        LITOHOŘ

         9:00

         Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

         Moudrou a celou přízeň  

        BABICE

         10:30

         Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

         rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

         

        Společné ohlášky neděle 9. 12. 2018

         

        Rorátní mše sv. bude v sobotu 15. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

         

         

        Babice  Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

         

        Jakubov Je možné zapisovat intence na rok 2019. Stolní kalendáře si můžete vyzvednout v zákristii za 50,- kč.

         

        Litohoř   Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

         

        Šebkovice – Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       2.12.2018

         

         

         

           1. Neděle adventní


        JAKUBOV

        7:30

        Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

        LITOHOŘ

        9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za rodiče Chloupkovy a Holíkovy

          PONDĚLÍ –  3.12.2018       

           Sv. František Xaverský


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   4.12.2018

          Sv. Barbora, sv. Jan Damašský


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  5.12.2018

         

         

            Blah. Narcis Putz


        ŠEBKOVICE

         16:30

        Na určitý úmysl  

        LITOHOŘ

         17:00

        Volný úmysl

          ČTVRTEK – 6.12.2018

          

           Sv. Mikuláš, biskup z Myrhy


        BABICE

         17:00

        Za rodiče Světelskovy

           PÁTEK   –    7.12.2018

           Sv. Ambrož


        JAKUBOV

         17:00

        Za Františka a Boženu Brabcovy

          SOBOTA    8.12.2018

           Panna Maria, počatá bez

           poskvrny prvotního hříchu


        JAKUBOV

        ŠEBKOVICE

         7:00

        16:30

        Za dar víry v našich rodinách

        Za Jiřího Černého a rodinu Černovu 

          NEDĚLE       9.12.2018

         

         

         

          2. Neděle adventní


        JAKUBOV

         7:30

        Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

        LITOHOŘ

         9:00

        Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

        BABICE

         10:30

        Za farnost

        Společné ohlášky neděle 2. 12. 2018

         

        Rorátní mše sv. budou bývat o adventních sobotách v 7:00 v Jakubově.

         

        Tištěný “Průvodce adventem” je v tuto chvíli vyprodán.  Lze ale použít i digitální aplikaci. Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

        Babice -  Dnes se bude v Babicích žehnat vánoční strom v 16:00.

        V Cidlině se bude žehnat adventní věnec v 16:30.

         

        Jakubov Dnes se bude v Jakubově žehnat vánoční strom v 17:30. Po společné snídani na faře v Jakubově se sejde ekonomická a farní rada.

         

        Litohoř   Dnes se bude v Litohoři žehnat adventní věnec v 18:00.

         

        Šebkovice

        Anděl strážný vás dovede k vítězství, řekl papež onkologicky nemocným dětem
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28604

        Papež František: Lidová zbožnost je imunitním systémem církve
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28597 

        Uznán druhý zázrak na přímluvu bl. Johna Henryho Newmana
        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28598

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       25.11.2018

         

         

         

             Slavnost Ježíše Krista Krále


        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

        BABICE

         10:30

         Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka

         a celou přízeň

          PONDĚLÍ –  26.11.2018       

             Blah. Jakub Alberione


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   27.11.2018

          Sv. Virgil


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  28.11.2018

         

         

             Blah. František Esteban Lacal    

             a 12 španělských mučedníků


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl  

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 29.11.2018

          

            Sv. Saturnin


         BABICE

         17:00

         Za Vavřince Štěpničku, manželku a dvoje rodiče

           PÁTEK   –    30.11.2018

           Sv. Ondřej, apoštol


        JAKUBOV

         17:00

         Za rodinu Laurovu a Dvořákovu

          SOBOTA    1.12.2018

            Sv. Edmund Kampián,

           bl. Chachles de Foucauld


        ŠEBKOVICE

         15:00

         Za Libuši Jelečkovu, dvoje rodiče a rodinu Stoklasovu

          NEDĚLE       2.12.2018

         

         

         

        1.       Neděle adventní


        JAKUBOV

         7:30

         Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a     

         Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

        LITOHOŘ

         9:00

         Za farnost

        BABICE

         10:30

         Za rodiče Chaloupkovy a Holíkovy

         

        Společné ohlášky neděle 25. 11. 2018

         

        Dnešní sbírka je na opravy kostela.

         

        Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. na 1. adventní neděli 2. 12.

         

        Babice -  Dnes bude ihned po mši sv. krátká adorace N.S.O. na poděkování za uplynulý liturgický rok. V Cidlině se bude v obci žehnat adventní věnec v neděli 2. 12.  v 16:30.

         

        Jakubov V Jakubově se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 17:30.

         

        Litohoř   V Litohoři se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 18:00.

         

        Šebkovice – Mše sv. bude v sobotu 1. 12. mimořádně v 16:00 kvůli následnému žehnání vánočního stromu.

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       18.11.2018

         

         

             33. neděle v mezidobí


        JAKUBOV

        7:30

         Za Ladislava Havlíka

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodinu Jelínkovu a Popovu

        BABICE

        10:30

         Za farnost

          PONDĚLÍ –  19.11.2018       

             Blah. Elizeus García a       

            Alexandr Planas Saurí


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   20.11.2018

          Blah. Marie Viti


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  21.11.2018

         

         

             Zasvěcení Panny Marie

              v Jeruzalémě


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl  

         LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 22.11.2018

          

            Sv. Cecilie


         BABICE

         17:00

         Za rodiče Černovy a Hobzovy

           PÁTEK   –    23.11.2018

           Sv. Klement I. , Blah. Michael Pro


        JAKUBOV

         17:00

         Za živou rodinu a Boží ochranu

          SOBOTA    24.11.2018

            Sv. Ondřej Dung Lac


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za rodiče Vítámvásovy, syna, dvoje rodiče a přízeň

          NEDĚLE       25.11.2018

         

         

         

          Slavnost Ježíše Krista Krále


        JAKUBOV

         7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

         9:00

         Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

        BABICE

         10:30

         Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka  a celou přízeň

         

        Společné ohlášky neděle 18. 11. 2018

         

        Dnes je poslední možnost objednat stolní kalendář nebo malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den. Kdo má zájem, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela.

         

        V neděli 25. 11. bude měsíční sbírka na opravy kostela.

        V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

        Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

        Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

         

        Babice -  Za nátěr střechy zaplatila farnost 66.700,- kč. Celkové náklady činily  149.700,- kč. Nyní nás čeká oprava věžních hodin. Instalace nového hodinového stroje.

        Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 42.016,-kč.

        Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 71. 693,- kč

         

        Jakubov Za opravy soch sv. Františka Xaverského a sv. Rocha zaplatila farnost 48.350,- Celkové náklady činily  103.500,- kč. Obec Jakubov přispěla 15.000,-kč.

        Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství činil 13. 471,-kč.

        Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 22. 452,- kč

         

        Litohoř   Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 7. 224,-kč.

        Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 12. 040,- kč

        Šebkovice – Připravuje se odvodnění kostela v nákladu cca 400.00,- kč

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       11.11.2018

         

             32. neděle v mezidobí,  

            Sv. Martin


        JAKUBOV

        7:30

         Za Františka Novotného, manželku a syna

        LITOHOŘ

        9:00

         Za farnost

        BABICE

        10:30

         Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

          PONDĚLÍ –  12.11.2018

            Sv. Josafat Kuncevič


         

         

         

         

         

           ÚTERÝ     –   13.11.2018

            Sv. Anežka Česká


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  14.11.2018

         

         

            Sv. Mikuláš Tavelič


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl  

        LITOHOŘ

         17:00

         Volný úmysl

          ČTVRTEK – 15.11.2018

            Sv. Albert Veliký


        BABICE

         17:00

         Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu a duše v očistci

            PÁTEK   –    16.11.2018

            Sv. Markéta Skotská, sv. Gertrud


        JAKUBOV

         17:00

         Za Jarmilu Košákovu a manžela

          SOBOTA    17.11.2018

           

            Sv. Alžběta Uherská


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za Vladimíra Venhodu, rodiče a přízeň

          NEDĚLE       18.11.2018

         

         

             33. neděle v mezidobí


         

        JAKUBOV

         7:30

         Za Ladislava Havlíka

        LITOHOŘ

         9:00

         Za rodinu Jelínkovu a Popovu

        BABICE

         10:30

         Za farnost

         

        Společné ohlášky neděle 11. 11. 2018

        Blíží se doba adventní, pro její hlubší prožití vydalo biskupství malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den, kdo byste jej chtěli, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela. Můžete se zapsat i pro objednání katolického kalendáře pro rok 2019.

        V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

        Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

        Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

         

        Babice -  Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Babicích 3.584,- kč

         

        Jakubov - Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Jakubově 3.068,- kč

         

        Litohoř  – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Litohtoři 2.415,- kč

         

        Šebkovice – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Šebkovicích 1.010,- kč.

         

         

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       4.11.2018

         

             31. neděle v mezidobí,  

            Sv. Karel Boromejský


        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

         Za rodinu Bártů a Filipských

        BABICE

         10:30

         Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

          PONDĚLÍ –  5.11.2018

            Blah. Bernard Lichtenberg


         

         

         

         

         

          ÚTERÝ     –   6.11.2018

            Sv. Leonard


         

         

         

         

         

          STŘEDA  –  7.11.2018

         

         

            Sv. Vincenc Grossi


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Na určitý úmysl 

         LITOHOŘ

         17:00

         Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

          ČTVRTEK – 8.11.2018

            Sv. Gotfried (Bohumír)


        BABICE

         17:00

         Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

           PÁTEK   –    9.11.2018

           Posvěcení Lateránské    

           baziliky v Římě


        JAKUBOV

         17:00

         Za zemřelé z rodiny Slavíčkovy

          SOBOTA    10.11.2018

           

            Sv. Lev Veliký


        ŠEBKOVICE

         16:30

         Za Františka Nováka, dvě manželky a celou rodinu Novákovu 

           

          NEDĚLE       11.11.2018

         

             30. neděle v mezidobí,  

            Sv. Martin


        JAKUBOV

         7:30

         Za Františka Novotného, manželku a syna

        LITOHOŘ

         9:00

         Za farnost

        BABICE

         10:30

         Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

         

        Společné ohlášky neděle 4. 11. 2018

         


        Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

        Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

        Odpustky pro duše v očistci
        1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

        Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

        Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
        1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
        2. svaté příjímání
        3. modlitba na úmysl Svatého Otce
        4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
        5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
        Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

        Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

         

        Šebkovice

         

        Litohoř  Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

         

        Jakubov -

        Pořad bohoslužeb

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

           NEDĚLE       28.10.2018

           30. neděle v mezidobí,  

                 

           Sv. Šimon a Juda, apoštolové

            

        JAKUBOV

        7:30

        Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

        LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

        BABICE

        10:30

        Za farnost

          

           PONDĚLÍ –  29.10.2018

           Blah. Restituta Kafková

         

         

         

            ÚTERÝ     –   30.10.2018

            Sv. Marcel

         

         

         

            STŘEDA  –  31.10.2018

            Sv. Wolfgang

         

         

         

         

           ČTVRTEK – 1.11.2018

         

            Slavnost všech svatých

        ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

         LITOHOŘ

        17:00

        Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

        BABICE

        18:00

        Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

          

           PÁTEK   –    2.11.2018

         

           Památka na všechny zemřelé

         

        ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

        JAKUBOV

        17:00

        Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

           SOBOTA    3.11.2018

           Sv. Martin de Porres, sv Hubert

         

        ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodinu Holovu, Julii a Toňu Vaňorkovou

           NEDĚLE       4.11.2018

         

            30. neděle v mezidobí,  

            Sv. Karel Boromejský

        JAKUBOV

        7:30

        Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Bártů a Filipských

        BABICE

        10:30

        Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

        Společné ohlášky neděle 28. 10. 2018

         

        Dnešní sbírka  je  na opravy kostela.


        Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

        Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

        Odpustky pro duše v očistci
        1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

        Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

        Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
        1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
        2. svaté příjímání
        3. modlitba na úmysl Svatého Otce
        4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
        5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
        Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

         

         

        Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

         

        Šebkovice – v Šebkovicích se bude zpovídat před „dušičkami“ ve čtv. 1.1. od 15:30.

        Dušičková pobožnost  bude v pá. 2.11  a v so. 3. 11. po mši sv.

         

        Litohoř  –v Litohoři se bude zpovídat ve čtv. 1.1. od 16:30, a po mši sv. se společně pomodlíme v kostele za naše zemřelé modlitby za duše v očistci.

        Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

         

        Jakubov - dušičková zpověď“ bude v Jakubově v pá.. 2.1. od 16:00, ihned po mši sv.bude na místním hřbitově dušičková pobožnost..

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

            NEDĚLE       21.10.2018

         

              29. neděle v mezidobí,  

         

             Sv. Uršula

        JAKUBOV

        ŠEBKOVICE

        7:30

        8:30

        Za rodinu Křikavovu

        Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

        LITOHOŘ

        9:00

        Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

        BABICE

        10:30

        Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

           PONDĚLÍ –  22.10.2018

             Sv. Jan Pavel II.

         

         

         

            ÚTERÝ     –   23.10.2018

            Sv. Jan Kapistránský

         

         

         

           STŘEDA  –  24.10.2018

             Sv. Antonín Maria Klaret

        LITOHOŘ

        17:00

        Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Na určitý úmysl

           ČTVRTEK – 25.10.2018

             Blah. Karel Gnocchi

        BABICE

        18:00

        Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna

           PÁTEK   –    26.10.2018

            Blah. Celina Chludziňska

        JAKUBOV

        18:00

        Za rodinu Kabelkovu

           SOBOTA    27.10.2018

             Sv. Evarist

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

           NEDĚLE       29.10.2018

         

              30. neděle v mezidobí,  

             Sv. Šimon a Juda, apoštolové

        JAKUBOV

        7:30

        Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

        LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

        BABICE

        10:30

        Za farnost

        Společné ohlášky neděle 21. 10. 2018

        Dnešní sbírka  21. 10. je  na misie. Sbírka na opravy kostela bude příští neděli  neděli 28. 10.


        Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

        Odpustky pro duše v očistci
        1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

        Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

        Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
        1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
        2. svaté příjímání
        3. modlitba na úmysl Svatého Otce
        4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
        5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
        Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

        Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence.

        Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr růžence ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

         

        Babice -  dušičková zpověď bude v neděli 28. 10. od 10:00 v kostele v Babicích.

        Po mši sv. jste v neděli 28.10. zváni na společné sázení pamětního stromu k výročí 100 let vzniku Československé republiky před farou v Babicích.

        Odpoledne jste také zváni na žehnání památníku našim spoluobčanům, kteří zahynuli v 1. svět. válce. Ve 14:00 se vychází od KD v Babicích.

                             V Šebkovicích se bude zpovídat v so. 3. 11. od 15:30. Po mši sv. bude společná Dušičková pobožnost.

        Litohoř  -   v pátek 26. 10. budeme společně sázet a žehnat lípu k výročí 100 let vzniku Československé republiky. Následovat bude světelný průvod pro děti. Začátek cca v 16:45

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                     

           NEDĚLE       14.10.2018

              28. neděle v mezidobí,  

                 Sv Kalist I.

        JAKUBOV

        7:30

        15:30

         Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

        Křest Elišky Matušinové

        LITOHOŘ

        9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

           PONDĚLÍ –  15.10.2018

             Památka sv. Terezie od Ježíše

         

         

         

            ÚTERÝ     –   16.10.2018

          Sv. Hedviky, sv. Marie M. Alacoque

         

         

         

           STŘEDA  –  17.10.2018

             Památka sv. Ignáce Antioch.

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Na určitý úmysl

           ČTVRTEK – 18.10.2018

             Svátek sv. Lukáše

        BABICE

        18:00

            Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

           PÁTEK   –    19.10.2018

         Sv. Jan , Izák a druhové z Ameriky

        JAKUBOV

        18:00

        Volný úmysl

           SOBOTA    20.10.2018

             Blah. Jakub Kern

        ŠEBKOVICE

         

        Mše sv. bude v ne. v 8:30 k výročí posvěcení kostela

           NEDĚLE       21.10.2018

              29. neděle v mezidobí,  

             sv. Uršula

        JAKUBOV

        7:30

        Za rodinu Křikavovu

        ŠEBKOVICE

        LITOHOŘ

        8:30

        9:00

        Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

        Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

        BABICE

        10:30

        Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

        Společné ohlášky neděle 14. 10. 2018

         

        V neděli 21. 10. bude sbírka na misie. Sbírka na opravy kostela bude až v neděli 28. 10.

         

        Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

        Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28273

        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28313

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                       

           NEDĚLE       7.10.2018

              27. neděle v mezidobí,  

             Panna Maria Růžencová

        JAKUBOV

        7:30

         Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

        LITOHOŘ

        9:00

        Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

        BABICE

        10:30

        Za farnost

           PONDĚLÍ –  8.10.2018

             Sv. Simeon

         

         

         

            ÚTERÝ     –   9.10.2018

             Sv. Jan Leonardi

         

         

         

           STŘEDA  –  10.10.2018

             Sv. Paulin

        LITOHOŘ

        17:00

        Za Jana Svobodu, Marii Kazdovou a jejich rodiče

        ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

           ČTVRTEK – 11.10.2018

             Sv. German

        BABICE

        18:00

            Za Marii Hrůzovu, sestru a dvoje rodiče

           PÁTEK   –    12.10.2018

             Sv. Radim

        JAKUBOV

        18:00

        Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

           SOBOTA    13.10.2018

             Sv. Eduard

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Za rodiče Krotkovy a Bartésovy

           NEDĚLE       14.10.2018

              28. neděle v mezidobí,  

             Sv. Kalist I.

        JAKUBOV

        7:30

        Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

        LITOHOŘ

        9:00

        15:30

        Za farnost

        Křest Elišky Matušinové

        BABICE

        10:30

        Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

        Společné ohlášky neděle 7. 10. 2018

         

        Prosíme ty kdo rádi fotí, aby se přihlásili do služby fotografa událostí ve farnosti, abychom mohli tyto události zveřejňovat a archivovat. Můžou to být i momentky mobilem.

         

        Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

        Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ A na závěr modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" na úmysl našeho papeže Františka za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

         

        Babice - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

        Litohoř  - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

         

        Jakubov - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6    

                                               

           NEDĚLE       30.9.2018

              26. neděle v mezidobí,  

             Sv. Jeroným

        JAKUBOV

        7:30

         Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

        BABICE

        10:30

        Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

           PONDĚLÍ –  1.10.2018

             Sv. Terezie od dítěte Ježíše

         

         

         

            ÚTERÝ      –   2.10.2018

             Památka sv. andělů strážných

         

         

         

           STŘEDA  –   3.10.2018

             Sv. Maxmilián

        LITOHOŘ

        17:00

        Za Josefa Kašíka a rodiče

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Na určitý úmysl

           ČTVRTEK – 4.10.2018

             Sv. Františka z Assisi

        BABICE

        18:00

        Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

           PÁTEK   –     5.10.2018

             Sv. Faustyna Kowalska

        JAKUBOV

        18:00

        Za zemřelé z rodiny Pospíchalovy

           SOBOTA     6.10.2018

             Sv. Bruno

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Na určitý úmysl

           NEDĚLE       7.10.2018

              27. neděle v mezidobí,  

             Panna Maria Růžencová

        JAKUBOV

        7:30

        Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

        LITOHOŘ

        9:00

        Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

        BABICE

        10:30

        Za farnost

        Společné ohlášky neděle 30. 9. 2018

         

        Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat.

        Při sbírce na podporu kněží a pastorace (PULS) bylo vybráno v Babicích 8.342,- Kč, v Jakubově 4.834,- Kč, v Litohoři 2.440,- Kč a v Šebkovicích 1.035,- Kč. O tyto částky bude .snížen povinný příspěvek farnosti pro diecézi (dřívější „desátek“). Více o financování církve se můžete dozvědět u vchodu ve zpravodaji. Tam jsou také informace, jak se do fondu přihlásit.

        Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

        Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

         

        Babice - společná modlitba sv. růžence bude v Babicích v měsíci říjnu v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve čtvrtek.

        Litohoř  - společná modlitba sv. růžence bude v Litohoři v měsíci říjnu v neděli od 8,30 hodin a ve středu od 16,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve středu.

         

        Jakubov - společná modlitba sv. růžence bude v Jakubově v měsíci říjnu v neděli od 7,00 hodin a v pátek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především v pátek.

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                 

           NEDĚLE       23.9.2018

              25. neděle v mezidobí,  

             Sv. Pio z Pietrelcini

        JAKUBOV

        7:30

          Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

        LITOHOŘ

        9:00

          Za farnost

        BABICE

        10:30

          Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

           PONDĚLÍ –  24.9.2018

             Sv. Gerard (Jaromír)

         

         

         

            ÚTERÝ      –   25.9.2018

             Sv. Sergej Radoněžský

         

         

         

           STŘEDA  –   26.9.2018

             Sv. Kosmy a Daminána

        LITOHOŘ

        17:00

          Volný úmysl

        ŠEBKOVICE

         

          Mše sv. mimořádně nebude

           ČTVRTEK – 27.9.2018

           Památka sv. Vincence z Paula

        BABICE

        18:00

          Za rodiče Pléhovy, syna a celou přízeň

           PÁTEK   –     28.9.2018

             Slavnost sv. Václava

        JAKUBOV

        18:00

          Volný úmysl

           SOBOTA     29.9.2018

             Svátek sv. Michaela,     

                    Gabriela a Rafaela

        ŠEBKOVICE

        17:30

          Na určitý úmysl

           NEDĚLE       30.9.2018

              26. neděle v mezidobí,  

             Sv. Jeroným

        JAKUBOV

        7:30

          Za farnost

        LITOHOŘ

        9:00

          Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

        BABICE

        10:30

          Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

        Společné ohlášky neděle 23. 9. 2018

        Vyhlašujeme soutěž ve sbírání kartiček s obrázky a texty, které se budou rozdávat každou neděli dětem. Kdo bude mít na konci školního roku nejvíce vybarvených kartiček vyhrává cenu…

         

        Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat

         

        Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

        Milé sestry, milí bratři,

        před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
        i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

        K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jed­notlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké ro­dině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

        Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

        Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdi­vým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

        Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

        Ze srdce vám všem žehnám.

        Váš biskup Vojtěch

        U vchodu najdete zpravodaj o činnosti fondu s informacemi, jak se do fondu přihlásit.

        Babice -

        Litohoř  -

        Jakubov -

                                                       

        Pořad bohoslužeb

        „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE     16. 9. 2018

             24. neděle v mezidobí                      

               Sv. Ludmila

                

        JAKUBOV

        7:30

        Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu

        LITOHOŘ

        9:00

        Za Františka Duchoně, sestru a rodiče

        BABICE

        10:30

        Za farnost

          PONDĚLÍ –  17. 9. 2018

             sv. Kornélius a Cyprián

         

         

         

           ÚTERÝ      –   18. 9. 2018

             sv. Josef Kopertinský

         

         

         

          STŘEDA  –   19. 9. 2018

             sv. Januárius

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Na dobrý úmysl

          ČTVRTEK – 20. 9. 2018

             sv. Ondřej a Pavel z Koreje

        BABICE

        18:00

        Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

          PÁTEK   –     21. 9. 2018

             svátek sv. Matouše

        JAKUBOV

        18:00

        Za rodinu Kabelkovu

          SOBOTA     22. 9. 2018

             sv. Mořic a druhové

        ŠEBKOVICE

        17:30

        Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

          NEDĚLE     23. 9. 2018

             25. neděle v mezidobí                      

               Sv. Pia z Pietrelcini

        JAKUBOV

        7:30

        Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

        LITOHOŘ

        9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

        24. neděle v mezidobí

        16. 9.  2018

         

        Společné ohlášky

        Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

         

        Ti kdo se připravují na přijetí svátosti biřmování v M. Budějovicích u o. Pavla Krejčího, se budou scházet od pondělí 17.9. ve 14:00 při výuce náboženství pro starší děti nebo v pátek 21.9. v 19:00 na faře v M. Budějovicích.

         

        Kdo se chystáte na setkání s otcem biskupem Vojtěchem v Brně čtv. 27. 9., které je určeno pro děti, které letos poprvé přistoupily ke sv. přijímání, nahlašte se prosím do pondělí 17.9.

          Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

         

        Babice - Výuka náboženství začne v Šebkovicích  ve čtvrtek 20. 9. od 13:00

        Litohoř  - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

        Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

         

        Mše sv. ve středu bude pro děti, vítáni jsou ale všichni.

         

        Jakubov - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

        Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

         

        Od pondělí 17.9. se bude opět scházet modlitební společenství v kulturním domě v Jakubově od 18:30.

         

         

         

         

        KONTAKT

        Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
        Babice 2
        675 44 Lesonice

        IČ 64269337
        č.účtu: 1523117309 / 0800

        babiceulesonic@dieceze.cz

        Tel. +420 731 677 739

                           
                   

        Římskokatolická farnost Jakubov
        Jakubov 81
        675 44 Lesonice

        IČ 67006159
        č.účtu: 1523735369 / 0800

        jakubov@dieceze.cz

        Tel. +420 731 677 739

         

         

             

        Římskokatolická farnost Litohoř
        Litohoř 99
        675 44 Lesonice

        IČ 67006167
        č.účtu: 1523733339 / 0800

        litohor@dieceze.cz

        Tel. +420 731 677 739

         

         

        R. D. Mgr. Lubomír Řihák

        Babice 2, Lesonice 675 44

        Tel. +420 731 677 739

        babiceulesonic@dieceze.cz

         
        ODKAZY

         

        další odkazy...