Bohoslužby / Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

NEDĚLE       21.4.2019 

 

 

 

    SLAVNOST     

  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ


 JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

ŠEBKOVICE

  8:00

 Za Jana a Vlastu Klubalovy, a za celou živou a zemřelou přízeň

 LITOHOŘ

  9:00

 Za Aloise a Marii Kašíkovy a celou přízeň

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  22.4.2019

 

 

 

 

   VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

   Sv. Agapit I.


 JAKUBOV

   7:30

 Za Stanislava Švomu

ŠEBKOVICE

   8:00

Za rodiče Nečasovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaroslava Františka, dvoje rodiče a manžele Sárovy

 BABICE  

 10:30

 Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

   ÚTERÝ     –   23.4.2019 

   Sv. Vojtěch


 

 

 

  STŘEDA  –   24.4.2019 

   Sv. Jiří

ŠEBKOVICE

 17:30

 Na určitý úmysl

 

 LITOHOŘ

 

 Mše sv. nebude

  ČTVRTEK – 25.4.2019

   Sv. Marek


 BABICE  

 

 Mše sv. nebude

   PÁTEK   –    26.4.2019

  Sv. Paschasius Radbertus


 JAKUBOV

  18:00

 Za Ladislava Částka a manželku 

  SOBOTA    27.4.2019 

     Blah. Zita


ŠEBKOVICE

  17:30

 Volný úmysl

  NEDĚLE       28.4.2019 

 

  Sbírka na opravy kostela

              NEDĚLE  

  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ


 JAKUBOV

   7:30

 Za Ludvíka Bastla, manželku, snachu a vnuka 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

 10:30

 Za farnost

   SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  21. 4. 2019

BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • Upřimné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a oslavách umučení a vzkříšení Pána Ježíše Krista
 • IV. pěší pouť rodin do Přibyslavic bude v sobotu  27. 4. 2019 vychází se v 7.00 z Lukova 

            9:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice ( krátké zastavení – pobožnost)

           16:00 - Přibyslavice kostel Nanebevzetí P. M. - mše svatá

           Další podrobnosti programu najdete na plakátku na nástěnce.

BABICE

 • Další přípravak 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 25. 4. v 16:45 na faře v Babicích.

JAKUBOV

 • Ve středu 24. 4. nebude výuka náboženství.

LITOHOŘ

 • Ve středu 24. 4. nebude výuka náboženství.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   NEDĚLE       14.4.2019 

 

    KVĚTNÁ NEDĚLE

 

    Sv. Lidvína


JAKUBOV

 7:30

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci  

LITOHOŘ

 9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

  PONDĚLÍ –  15.4.2019 

   Sv. Daminán de Veuster

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.4.2019 

   Sv. Bernadeta Soubirous


 

 

 

  STŘEDA  –   17.4.2019 

   Sv. Robert


ŠEBKOVICE

 17:30

 Na určitý úmysl

  ČTVRTEK – 18.4.2019

 

 

 

 

   ZELENÝ ČTVRTEK


 BABICE  

 16:30

 Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče,     

 přízeň a duše v očistci

ŠEBKOVICE 

 17:30

 Za zemřelé a sloužící kněze

 LITOHOŘ

 18:00

  Za Josefa Venhodu, Marii Moudrou a celou přízeň

   PÁTEK   –    19.4.2019

 

 

  VELKÝ PÁTEK


 BABICE

 16:30

   VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

ŠEBKOVICE

 17:30

 JAKUBOV

 18:00

  SOBOTA    20.4.2019 

 

   BÍLÁ SOBOTA - vigilie

  Slavnost zmrtvýchvstání Páně


 JAKUBOV

 17:30

 Na dobrý úmysl

 BABICE

 19:30

 Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy,    

 Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE       21.4.2019 

 

 

 

    SLAVNOST      

  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

ŠEBKOVICE

   8:00

Za Jana a Vlastu Klubalovy, a za celou živou a zemřelou    

 přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Aloise a Marii Kašíkovy a celou přízeň

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v     

 očistci

    SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  14. 4. 2019

 

BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu:

 

  Zelený čtvrtek:                   16,30 Babice           17,30 Šebkovice                    18,00 Litohoř

  Velký pátek:                      16,30 Babice           17,30 Šebkovice                    18,00 Jakubov

  Bílá sobota:                       17,30 Jakubov         19,30 Babice

 

 • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

 

BABICE – ŠEBKOVICE

 • Na Květnou neděli 14. 3. budeme procházet křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky odpoledne ve 14:00.
 • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

JAKUBOV

 • Ve středu 17. 4. nebude výuka náboženství.
 • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

LITOHOŘ

 • Ve středu 17. 4. nebude výuka náboženství.
 • Ve středu 4. nebude v Litohoři mše svatá.
 • Na Zelený čtvrtek 4. bude po mši svaté (v 18,00 hodin) adorace „v Getsemanské zahradě“ do 19,30 hodin.
 • Na „Bílou sobotu“ jsou všichni zváni na společnou modlitbu ranních chval v kostele v Jakubově v 8:00

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   

     NEDĚLE       7.4.2019 

   

      V. NEDĚLE POSTNÍ

   

      Sv. Jan de la Salle


  JAKUBOV

   7:30

   Za farnost

  LITOHOŘ

   9:00

   Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a Marii Máchalovu

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

    PONDĚLÍ –  8.4.2019 

     Sv. Julie Billiart


   

   

   

   

     ÚTERÝ     –    9.4.2019 

     Sv. Libor


   

   

   

    STŘEDA  –   10.4.2019 

   

     Sv. Magdaléna de Canossa


  ŠEBKOVICE

   17:30

   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00

   Za rodinu Karáskovu, syna a dvoje rodiče

    ČTVRTEK – 11.4.2019 

     Sv. Stanislav


   BABICE

   18:00

   Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

     PÁTEK   –    12.4.2019 

    Sv. Josef  Moscati


   JAKUBOV

   18:00

   Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy 

    SOBOTA    13.4.2019 

     Sv. Martin I.


  ŠEBKOVICE

   17:30

   Za Antonína Kratochvíla, manželku, snachu a dvoje rodiče

    NEDĚLE       14.4.2019 

   

   

      KVĚTNÁ NEDĚLE

   

      Sv. Lidvína


   JAKUBOV

     7:30

   Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci  

   LITOHOŘ

     9:00

   Za farnost

   BABICE

   10:30

   Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

      SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  7. 4. 2019

   

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Na nástěnce najdete rozpis velikonočních bohoslužeb a zpovídání.
  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

  Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

  6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

  6,15 zastávka Třebelovice

  6,30 náměstí Moravské Budějovice

  6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

  ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

       16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

   

  BABICE – ŠEBKOVICE

  • V pátek 12. 4.  bude velikonoční úklid  kostela v Babicích od 17:00.
  • Na Květnou neděli 14. 3. budeme procházet křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky odpoledne ve 14:00.
  • V Babicích se bude zpovídat ve čt. 11. 4. od 17:00, a v ne. 14. 4. od cca 10:00.
  • V Šebkovicích se bude zpovídat v 13. 4. od 16:00.
  • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

   

  JAKUBOV

  • V Jakubově se bude zpovídat v pátek 12. 4. od 17:00.
  • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

   

  LITOHOŘ

  • V Litohoři se bude zpovídat ve středu od 16:00.
  • V Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 14. 4. od 14:00 hod.

       Bohoslužby o Velikonocích 2019

   

  Zelený čtvrtek

  Velký pátek

  Bílá sobota

  Boží hod

  velikonoční

  Pondělí velikonoční

  Mor. Budějovice

  18,30

  18,30

  19,30

  7,30; 10,30

  7,30; 10,30

  U sester

  16,00

  16,00

  -

  9,00

  9,00

  Lukov

  17,00

  17,00

  17,00

  9,00

  9,00

  Babice

  16,30

  16,30

  19,30

  10,30

  10,30

  Jakubov

  -

  18,00

  17,30

  7,30

  7,30

  Litohoř

  18,00

  -

  -

  9,00

  9,00

  Šebkovice           

  17,30

  17,30

  -

  8,00

  8,00

  Jaroměřice n. Rok

  19,00

  19,00

  20,00

  7,30; 10,30; 19,00

  7,30; 10,30

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

              

     NEDĚLE       31.3.2019

   

   

      IV. NEDĚLE POSTNÍ

   

      Sv. Balbína


  JAKUBOV

   7:30

   Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

  LITOHOŘ

   9:00

   Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

   BABICE

   10:30

   Za farnost

    PONDĚLÍ –  1.4.2019 

     Sv. Marie Egyptská


   

   

   

   

     ÚTERÝ     –    2.4.2019 

     Sv. František z Paoly


   

   

   

    STŘEDA  –   3.4.2019 

   

     Sv. Alois Scrosoppi


  ŠEBKOVICE

   17:30

   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00

   Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

    ČTVRTEK – 4.4.2019 

     Sv. František Marto


   BABICE

   15:00

   Pohřeb Josefa Šroma z Lesonic

     PÁTEK   –    5.4.2019 

    Sv. Vincenc Ferrer


   JAKUBOV

   18:00

   Za zemřelé z rodiny Kabelkovy a duše v očistci  

    SOBOTA    6.4.2019 

     Blah. Michael Rua


  ŠEBKOVICE

   17:30

   Za rodiče Holčapkovy a Navrkalovy

    NEDĚLE       7.4.2019 

   

      V. NEDĚLE POSTNÍ

   

      Sv. Jan de la Salle


   JAKUBOV

     7:30

   Za farnost

   LITOHOŘ

     9:00

   Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a Marii Máchalovu

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

   

      SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  31. 3. 2019

   

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

  Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

  6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

  6,15 zastávka Třebelovice

  6,30 náměstí Moravské Budějovice

  6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

  ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

       16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

   

  BABICE

  • Pozor na změnu bohoslužeb v týdnu kvůli změně letního času. V Babicích budou mše sv. ve čtvrtek v 18:00.

  • Další příprava k 1. svatému přijímání dětí z farnosti Babice bude pokračovat ve čtvrtek 4. 4. už v 16:45 na faře v Babicích.
  • Na Květnou neděli plánujeme křížovou cestu od kapličky sv. Veroniky ve 14:00.

  JAKUBOV

  • Pozor na změnu bohoslužeb v týdnu kvůli změně letního času. V Jakubově budou mše sv. v pátek v 18:00.

   

  LITOHOŘ

  • V sobotu 6. dubna přijmou v kostele v Litohoři svátost manželství Miroslav Hrůza a Iveta Dvořáková z Litohoře.

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

              

     NEDĚLE       24.3.2019

   

   

      3. neděle postní

      Sv. Kateřina Švédská


  JAKUBOV

   7:30

   Za rodiče Benáčkovy  

  LITOHOŘ

   9:00

   Za farnost

   BABICE

   10:30

   Za Zdeňka Pitoura a sourozence

    PONDĚLÍ –  25.3.2019 

     Slavnost Zvěstování Páně

   

   

   

   

     ÚTERÝ     –    26.3.2019

     Sv. Luitger


   

   

   

    STŘEDA  –   27.3.2019

   

     Sv. Rupert


  ŠEBKOVICE

   16:30

   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00

   Volný úmysl

    ČTVRTEK – 28.3.2019

     Blah. Jana de Maillé


   BABICE

   17:00

   Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

     PÁTEK   –    29.3.2019

    Sv. Ludolf


   JAKUBOV

   17:00

   Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

    SOBOTA    30.3.2019

   

     Sv. Jan Klimak


   BABICE

   11:00

   Svatba Lukáš Outolný + Petra Fialová

  ŠEBKOVICE

   16:30

   Na určitý úmysl

    NEDĚLE       31.3.2019

    SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

      4. neděle postní

      Sv. Balbína


   JAKUBOV

     7:30

   Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

   LITOHOŘ

     9:00

   Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

   BABICE

   10:30

   Za farnost

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 3. 2019

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Příští neděli 3. bude sbírka na opravy kostela.
  • V pátek 29. 3. bude v kostele v Morav. Bud. v 18,30 setkání brněnských
  • bohoslovců s biřmovanci.V neděli 31. 3. bude v 9,30 v kostele v Morav. Bud.
  • s bohoslovci beseda a v 10,30 bude mše svatá s otcem biskupem.

  Seznam bohoslovců z Brněnské diecéze, kteří přijedou:

  1. ročník: Martinek Daniel - Brno-Husovice, Pazdera Milan - Křižanov, Ing. Zámečník Tomáš - Brno-Bystrc
  2. ročník: Janoušek Josef - Moravské Budějovice
  3. ročník: Kříž Jan - Blížkovice
  4. očník: Dyčka Jiří – Blansko, Pavlíček Jan - Telč, Mgr. Werl Milan, Ph.D. - Brno-Obřany
  • Pozor na změnu času v neděli 31. 3. o 1 hod. vpřed z 2:00 na 3:00.
  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

  Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

  6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

  6,15 zastávka Třebelovice

  6,30 náměstí Moravské Budějovice

  6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

  ..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

       16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

  JAKUBOV

  • První svaté přijímání dětí z Jakubova je plánováno v ne. 9. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Jakubově. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. v 17:30 v kostele v Babicích.
  • Děkujeme všem, kdo pomohli opravit střechu našeho kostela po nedávných vichřicích.

  LITOHOŘ

  • První svaté přijímání dětí z Litohoře je plánováno v ne. 2. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Litohoři. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 1. 6. v 13:30 v kostele v Litohoři.

   

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

           

     NEDĚLE       17.3.2019

   

   

      2. neděle postní

      Sv. Patrik


  JAKUBOV

   7:30

   Za farnost

  LITOHOŘ

   9:00

   Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše   

   v očistci

    PONDĚLÍ –  18.3.2019 

     Sv. Cyril Jeruzalémský


   

   

   

   

     ÚTERÝ     –    19.3.2019

   

  Sv. Josefa, snoubence Panny Marie


   BABICE

   17:00

   Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

    STŘEDA  –   20.3.2019

   

     Sv. Archip


  ŠEBKOVICE

   16:30

   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00

   Za Josefa Kubu, rodiče a rodiče Procházkovy

    ČTVRTEK – 21.3.2019

     Sv. Mikuláš de Flue


   

   

   

     PÁTEK   –    22.3.2019

    Sv. Epafrodit


   JAKUBOV

   17:00

   Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy 

    SOBOTA    23.3.2019

   

     Blah. Metoděj D. Trčka


  ŠEBKOVICE

   16:30

   Na určitý úmysl

    NEDĚLE       24.3.2019

   

      3. neděle postní

      Sv. Kateřina Švédská


   JAKUBOV

     7:30

   Za rodiče Benáčkovy  

   LITOHOŘ

     9:00

   Za farnost

   BABICE

   10:30

   Za Zdeňka Pitoura a sourozence

   

   

   SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 3. 2019

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

   

  • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky). Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

  • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počítač. stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

  BABICE

  • V sobotu 30. března přijmou v kostele v Babicích svátost manželství Lukáš Outolný z Cidliny a Petra Fialová z Trnavy u Třebíče.

   

                 

   

   

   

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6


     NEDĚLE       10.3.2019

   

   

      1. neděle postní

      Sv. Jan Ogilvie


  JAKUBOV

   7:30

   Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

  LITOHOŘ

   9:00

   Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

   BABICE

   10:30

   Za farnost

    PONDĚLÍ –  11.3.2019 

     Sv. Eulobius z Cordoby


   

   

   

   

     ÚTERÝ     –    12.3.2019

     Blah. Anděla Salawa


   

   

   

    STŘEDA  –   13.3.2019

     Sv. Patricie, den zvolení    

     pap.Františka


  ŠEBKOVICE

   16:30

   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00

   Volný úmysl

    ČTVRTEK – 14.3.2019

     Sv. Matylda


   BABICE

   17:00

   Za rodiče Blažkovy Zikmundovy a celou přízeň

     PÁTEK   –    15.3.2019

    Sv. Luisa de Marillac


   JAKUBOV

   17:00

   Za Františku Ježkovu a zemřelé z rodiny Kaláškovy 

    SOBOTA    16.3.2019

     Sv. Heribert


   BABICE

   14:00

   Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic

  ŠEBKOVICE

   16:30

   Za rodiče Bartesovy a přízeň

    NEDĚLE       17.3.2019

   

      2. neděle postní

      Sv. Patrik


   JAKUBOV

     7:30

   Za farnost

   LITOHOŘ

     9:00

   Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

   BABICE

   10:30

   Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše  

   v očistci

   

   SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 3. 2019

  BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

  • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky).

   Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

  • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

  BABICE – ŠEBKOVICE

  • Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic bude v so. 16. 3. v kostele v Babicích.
  • Příprava na 1. svaté přijímání začne ve čtvrtek 14. 3. po mši sv. na faře  v Babicích. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
  • Prosíme rodiče s dětmi, aby si naplánovali účast na mši sv. v ne. 17. 3. v Babicích v 10:30. Chceme představit děti, které se budou připavovat, abychom se mohli za sebe vzájemně modlit.
  • Slavnost 1. svatého  přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 201

  JAKUBOV   

  • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019       

  LITOHOŘ

  • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019

    

   Pořad bohoslužeb

   „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    

     NEDĚLE       3.3.2019

    

       8. neděle v mezidobí

       Sv. Kunhuta


   JAKUBOV

    7:30


    Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

   LITOHOŘ

    9:00


    Za farnost

    BABICE

    10:30


    Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

     PONDĚLÍ –  4.3.2019 

      Sv. Kazimír


    

    

    

    

      ÚTERÝ    –   5.3.2019

      Sv. Teofil


    

    

    

     STŘEDA  –   6.3.2019

    

    

    

     POPELEČNÍ STŘEDA

     Bl. Friedrich (Bedřich)


   ŠEBKOVICE

    16:30


    Na určitý úmysl

    LITOHOŘ

    17:00


    Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

    JAKUBOV

    18:00


    Na dobrý úmysl

    BABICE

    18:15


    Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci 

     ČTVRTEK – 7.3.2019

      Sv. Perpetua a Felicita


    

    

     Mše sv. mimořádně nebude

      PÁTEK   –    8.3.2019

     Sv. Jan z Boha


    JAKUBOV

    17:00

    Za Ladislavu Vaníčkovu a zemřelé z rodiny 

     SOBOTA    9.3.2019

      Sv. Františka Římská


   ŠEBKOVICE

    16:30


    Za rodiče Koudelovy, syna, vnučku a rodinu Matyášovu a  Zvěřinovu

     NEDĚLE     10.3.2019

    

    

       1. neděle postní

       Sv. Jan Ogilvie


    JAKUBOV

     7:30


    Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

    LITOHOŘ

     9:00


    Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

    BABICE

    10:30


    Za farnost

   SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  3. 3. 2019

   BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ – ŠEBKOVICE –

   •   Popelec se bude udělovat i v neděli 10. 3.
   •   Po vyúčtování plesu našich farností nám zůstalo cca 20.000,- kč, které bychom chtěli použít na pouť do Památníku obětí komunismu v Plzni v so. 21. 9. 2019                  
   •   Pozvánka na noční modlitební procesí na Svatý Hostýn: https://www.youtube.com/watch?v=JV-bnhM7amc

   BABICE – ŠEBKOVICE

   •  Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách ve čtvrtek 14. 3. na faře v Babicích v 17:45. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
   •  Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
   •  Společná pobožnost křížové cesty bude v postu vždy neděli přede mší sv. od 9:30. Křížovou cestu povede paní Machovcová. V Šebkovicích v sobotu přede mší sv.   .
   •  Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo v Babicích 6.625,- Kč a v Šebkovicích 666,-  Kč

     JAKUBOV

     •    Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
     •    Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
     •    Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli a  v pátek po mší sv.
     •    Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo   2.597 ,- Kč

      LITOHOŘ

      •   Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
      •   Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
      •   Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli přede mší sv. od 8:20
      •   Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo  2.620,- Kč

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

           NEDĚLE       24.2.2019

        

        

           7. neděle v mezidobí

           Sv. Modest

       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

        Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

        BABICE

        10:30

        Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

         PONDĚLÍ –  25.2.2019 

          Sv. Valburga

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   26.2.2019

          Sv. Alexandr

        

        

        

         STŘEDA  –  27.2.2019

        

        Sv. Gabriel od  Bolestné P. Marie

       ŠEBKOVICE

        

        Mše sv. mimořádně nebude

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 28.2.2019

          Sv. Roman

        BABICE

        17:00

        Za rodiče Roupcovy a Bártíkovy

          PÁTEK   –    1.3.2019

         Sv.Suitbert

        JAKUBOV

        17:00

        Na dobrý úmysl 

         SOBOTA    2.3.2019

          Blah. Engelmar

       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

         NEDĚLE       3.3.2019

        

        

           8. neděle v mezidobí

           Sv. Kunhuta

        JAKUBOV

        7:30

        Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

        LITOHOŘ

         9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za Jarmilu Procházkovu, manžela zetě a celou přízeň

        

        SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 2. 2019

         BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

       –  dnešní sbírka je určena na opravy kostela

       –  plesový dort ve tvaru srdce, který vyhrál o. Václav na farním plese v Babicích         

             přinesl radost asi 40 důchodcům v Třebíči

       –  ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy.      Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti www.farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

        

       BABICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 5. 245-

        

       – prosíme všechny, kdo přijíždějí auty až ke kostelu, aby nevjížděli na travnatou plochu, zejména když je půda rozmočená. Komplikuje to údržbu travnaté plochy.  

        

       JAKUBOV – při sbírce Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 4.793,-

       LITOHOŘ – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 27. 2. vybralo 2.120,-

        

       ŠEBKOVICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 490-

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                      

         NEDĚLE       17.2.2019

         SBÍRKA  NA SVATOPETRSKÝ    

          HALÉŘ

         

          6. neděle v mezidobí

          Sv. Alexius a druhové


       JAKUBOV

       7:30

        Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

       LITOHOŘ

       9:00

        Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

        BABICE

        10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  18.2.2019 

          Sv. Simeon


        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   19.2.2019

          Blah. Godšalk


        

        

        

         STŘEDA  –  20.2.2019

        

          Sv. Hyacinta Marto


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 21.2.2019

          Sv. Petr Damiani


        BABICE

        17:00

        Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

          PÁTEK   –    22.2.2019

         Stolec sv. Petra


        JAKUBOV

        17:00

        Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence 

         SOBOTA    23.2.2019

          Sv. Polykarp


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

         NEDĚLE       24.2.2019

        

        

           7. neděle v mezidobí

           Sv. Modest


        JAKUBOV

        7:30

        Za farnost

        LITOHOŘ

         9:00

        Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

        BABICE

        10:30

        Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

        

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 2. 2019

       BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

       Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci plesu našich farností. I všem kdo jste se zúčastnili. Jak jsem krátce viděl a slyšel, vnímal jsem dobrou atmosféru a myslím, že to stálo za to a podle ohlasů, se III. ples vydařil. Letos byla také překvapující bohatost tomboly. Všem sponzorům a dárcům upřímné díky.

       BABICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.873,-

        

       JAKUBOV –  ve středu 20. 2.  bude od 16:30 – 18:30 adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                                s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce

                               – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.123,-

        

       LITOHOŘ – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.805,-

        

       ŠEBKOVICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.570-

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                      

         NEDĚLE       10.2.2019

        

        

           5. neděle v mezidobí

           Sv. Scholastika


       JAKUBOV

       7:30

        Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

       LITOHOŘ

       9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

         PONDĚLÍ –  11.2.2019 

          Panna Maria Lurdská


        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   12.2.2019

          Sv. Benedikt Aniánský


        

        

        

         STŘEDA  –  13.2.2019

        

          Sv. Kateřina Ricciová


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

        17:00

        Za Marii a Ignáce Filipských, rodiče a sourozence

         ČTVRTEK – 14.2.2019

          Sv. Valentýn


        BABICE

        17:00

        Za Jana Mahra, rodiče a sourozence

          PÁTEK   –    15.2.2019

         Blah. Bedřich Bachstein a druhové


        JAKUBOV

        17:00

        Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny

         SOBOTA    16.2.2019

          Sv. Juliána


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

         NEDĚLE       17.2.2019

        

        

           5. neděle v mezidobí

           Sv. Alexius a druhové


        JAKUBOV

        7:30

        Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

        LITOHOŘ

         9:00

        Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

        BABICE

        10:30

        Za farnost

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 2. 2019

       BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

       –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích od 20:00.    

       Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

       – v neděli 17. 2. bude sbírka na "Svatopetrský haléř"

       JAKUBOV   schůzka ministrantů bude v sobotu 16. 2. v 9:00 na faře v Jakubově.

        

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

        NEDĚLE       3.2.2019

        

        

           4. neděle v mezidobí

           Sv. Blažej


       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

        Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

        BABICE

        10:30

        Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

         PONDĚLÍ –  4.2.2019 

          Sv. Ondřej Corsini


        LITOHOŘ

        17:00

        ADORACE N.S.O. S MODLITBAMI ZA

        BRNĚNSKOU DIECEZI A BOHOSLOVCE

          ÚTERÝ     –   5.2.2019

          Sv. Agáta


        

        

        

         STŘEDA  –  6.2.2019

        

          Sv. Pavel Miki a druhové


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

        17:00

        Na výročí za syna Stanislava a celou rodinu

         ČTVRTEK – 7.2.2019

         Sv. Richard, blah. Pius IX.


        BABICE

        17:00

        Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

          PÁTEK   –    8.2.2019

         Sv. Josefina Bakhita


        JAKUBOV

        17:00

        Na úmysl dárce

         SOBOTA    9.2.2019

          Sv. Apollonie


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za Karla Koudelku a dvoje rodiče

         NEDĚLE       10.2.2019

        

        

           5. neděle v mezidobí

           Sv. Scholastika


        JAKUBOV

        7:30

        Za Blažeje Asulvu, manželku a syna

        LITOHOŘ

         9:00

        Za farnost

        BABICE

        10:30

        Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

        

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 3. 2. 2019

       BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

        

       rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

          přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

        

       –  připomínáme, že v úterý 5. února v 17 hodin se na faře v Babicích uskuteční schůzka všech, co se chtějí zapojit do přípravy a organizace farního plesu. Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

        

       LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                                s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce 

       JAKUBOV    v sobotu 9. 2. 2019 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Pavel    

                                   Machovec ze Šafova a Kateřina Kabelková z Jakubova.

        

       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28910

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

        NEDĚLE       27.1.2019

        

        

           3.neděle v mezidobí

          Sv. Anděla Mericiová


       JAKUBOV

       7:30

        Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodinu Jelínkovu a Popovu

        BABICE

        10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  28.1.2019 

          Sv. Tomáš Akvinský


        

        

        

        

         ÚTERÝ     –   29.1.2019

          Sv. Sulpicius


        

        

        

         STŘEDA  –  30.1.2019

          

         Sv. Martina


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

        15:00

        Pohřeb Marie Urbánkové - mše sv.

         ČTVRTEK – 31.1.2019

          Sv. Jan Bosco


        BABICE

        17:00

        Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu   

        Roupcovu a manžele Klímovy

          PÁTEK   –    1.2.2019

         Sv. Pionius


        JAKUBOV

        17:00

        Za Karla Kabelku, manželku a syny

         SOBOTA    2.2.2019

          Sv. Uvedení Páně do chrámu


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodinu Fišerovu a Slukovu

         NEDĚLE       3.2.2019

        

        

           4.neděle v mezidobí

          Sv. Blažej


        JAKUBOV

        7:30

        Za farnost

        LITOHOŘ

         9:00

        Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

        BABICE

        10:30

        Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

        

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 27. 1. 2019

       BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

       dnešní sbírka je určena na opravy kostela.

       příští neděli budeme žehnat svíce a udělovat svatoblažejské požehnání

       rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

          přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

       –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.    

          Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší         

          informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     

          Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

        Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na   

        schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

       BABICE       –   ve čtvrtek 31. 1.  bude krátká adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                    s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

        

                            –  v pátek 1. 2. bude v kostele probíhat od 12:00 do 13:00 adorace NSO      

                                s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

        

       JAKUBOV     na první  pátek 1. 2. bude po mši sv. adorace NSO s litaniemi za     

                                 naši diecézi a bohoslovce    

                                

        

       LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                                s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce   

       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28865

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

       NEDĚLE       20.1.2019

        

        

           2.neděle v mezidobí

          Sv Fabián, sv Šebestián


       JAKUBOV

       7:30

        Volný úmysl

       LITOHOŘ

       9:00

        Za farnost

       BABICE

        10:30

        Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

         PONDĚLÍ –  21.1.2019 

          Sv. Anežka Římská


        

        

        

        

         ÚTERÝ     –   22.1.2019

          Blah. Laura Vicuna


       ŠEBKOVICE

        17:30

       Na určitý úmysl

         STŘEDA  –  23.1.2019

          Sv. Ildefons


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 24.1.2019

          Sv. František Saleský


        BABICE

        17:00

        Za Antonína a Františku Vechetovy jejich rodiče

          PÁTEK   –    25.1.2019

         Obrácení sv. Pavla


        JAKUBOV

        17:00

        Volný úmysl

         SOBOTA    26.1.2019

          Sv. Timotej a Titus


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodinu Minaříkovu, Prodělalovu a Louckou

         NEDĚLE       27.1.2019

        

        

           3.neděle v mezidobí

          Sv. Anděla Mericiová


        JAKUBOV

        7:30

        Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

       LITOHOŘ

         9:00

        Za rodinu Jelínkovu a Popovu

       BABICE

        10:30

        Za farnost

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 20. 1. 2019

       BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE –

        

       Příští neděli 27. 1. bude sbírka určena na opravy kostela.

       Rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich dítě připravovalo na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

         přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

       III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.     

          Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší     informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

       Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

       Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze se uskuteční v  

         Diecézním centru života mládeže Mamre na faře v Osové Bítýšce,

       1. 20. července 2019.

       Program je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od 12 do 15 let. Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty, prohloubení znalostí, program ve skupinkách, pouť a mnoho dalšího. Dotovaná cena je 1200 Kč za osobu, sleva pro další sourozence je 200 Kč.

       Uzávěrka přihlášek je 31. března 2019. Přihlašujte se přes elektronický formulář na webu ministrantů brněnské diecéze <http://brno.signaly.cz/ministranti>, kde najdete více informací.

        

       JAKUBOV   Při Třikrálové sbírce se v Jakubově vybralo 22.561 korun.

        

       Milé sestry, milí bratři, milé děti,

       v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich do­movů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím.

       Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách <https://www.trikralovasbirka.cz>.

       Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. † Vojtěch

        

                        https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12530115986-trikralovy-koncert-2019/

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

         NEDĚLE       13.1.2019

        

        

        

           Křtu Páně, končí doba vánoční


       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

       BABICE

        10:30

        Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

         PONDĚLÍ –  14.1.2019 

          Sv. Sáva


        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   15.1.2019

          Sv. Pavel Poustevník


        

        

        

         STŘEDA  –  16.1.2019

          Sv. Marcel I.


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 17.1.2019

          Sv. Antonín


        BABICE

        17:00

        Za Pavla Bartesa, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu     

        a Veselovu

          PÁTEK   –    18.1.2019

         Panny Marie, Matky jednoty


        JAKUBOV

        17:00

        Za Emilii Novotnou, manžela a syna

         SOBOTA    19.1.2019

          Sv. Makarius Veliký


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za Vlastimila Matyáše a přízeň

         NEDĚLE       20.1.2019

        

        

           2.neděle v mezidobí

          Sv Fabián, sv Šebestián


        JAKUBOV

        7:30

        Volný úmysl

       LITOHOŘ

         9:00

        Za farnost

       BABICE

        10:30

        Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

        

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 13. 1. 2019

       BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE -

        

       III. FARNÍ PLES

       III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích. Prosíme všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší informace u Marcely Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v Litohoři – u Jany Bártů (723 774 146).

       Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

        

       POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

       Milé sestry a bratři,

       jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
       Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

       Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

       Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
       i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

       Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března.

       Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

       Váš biskup Vojtěch

        

       BABICE - Ve čtvrtek 17. ledna po mši sv. prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

        

        

            

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

           NEDĚLE       6.1.2019

        

        

        

            Slavnost Zjevení Páně


       JAKUBOV

       7:30

        Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

       LITOHOŘ

       9:00

        Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

       BABICE

        10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  7.1.2019 

       Blah. muč. francouzské revoluce


        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   8.1.2019

        Blah. Titus Zeman


        

        

        

         STŘEDA  –  9.1.2019

           Blah. Marie Le Clerc


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl

       LITOHOŘ


        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 10.1.2019

          Sv. Řehoř Nysský


        BABICE

        17:00

        Za Ladislava Belatku, rodiče, rodiče Nahodilovy a    

        přízeň

          PÁTEK   –    11.1.2019

         Sv. Theodosius, opat


        JAKUBOV

        17:00

        Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

         SOBOTA    12.1.2019

          Blah. Bernard z Corleone


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodiče Eberlovy

         NEDĚLE       13.1.2019

        

        

        

            Křtu Páně, končí doba vánoční


        JAKUBOV

        7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

         9:00

        Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

       BABICE

        10:30

        Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

        

       Společné ohlášky neděle 6. 1. 2019

        

        

       Od  7. 1. 2019 bude pokračovat výuka náboženství.

       JAKUBOV -   Při  „Zpívání u Jesliček“ se scholou z Jakubova a Litohoře se na opravu  

                                 fasády fary vybralo  6.800,- kč

                    Záznam koncertu si můžete prohlédnout nebo stáhnout do 16.1.2019 zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/IMIA7HHAH7Y4LXS6-XZU/

              Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 740,- Kč

        

        

       LITOHOŘ - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 404,- Kč

        

       Videozáznam „Štědrovečerního zpívání“ v kostele v Litohoři 24. 12. 2018 můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W6RZsAUYHfo&fbclid=IwAR1um48c9RnLaKArvBa4Mg0R6Q_p-ufmjgK5ZYgLxStAMnS_aHsf1q5VtwA

        

       BABICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  6. 297,- Kč

        

       ŠEBKOVICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  2. 020,- Kč

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        

         NEDĚLE       30.12.2018

        

        

           Svátek sv. Rodiny Ježíše,

           Marie a Josefa


       JAKUBOV

       7:30

        Za Boží ochranu

       LITOHOŘ

       9:00

        Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

       BABICE


        10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  31.12.2018

             

          Sv. Silvestra, papeže


        BABICE

       15:30

        Na poděkování za přijatá dobrodiní

       ŠEBKOVICE


        08:30

        Za sportovce

          ÚTERÝ     –   1.1.2019

        

        

         Slavnost MATKY BOŽÍ      

         PANNY MARIE


       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Gráfovu

       ŠEBKOVICE

        10:30

       Za rodiče Nečasovy, syna a přízeň

       BABICE


        10:30

        Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a za živou rodinu

         STŘEDA  –  2.1.2019

           Sv. Bazila V. a Řehoře Naz.


       ŠEBKOVICE


        16:30

        Na určitý úmysl

         ČTVRTEK – 3.1.2019

          Nejsvětější jméno Ježíš


        BABICE


        17:00

        Za Josefa Venhodu , manželku, zetě a dvoje rodiče

          PÁTEK   –    4.1.2019

         Sv. Anežka Bayley Setonová


        JAKUBOV


        17:00

        Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, za Jana a     

        Ludmilu Slabou a Miladu Nečasovou

         SOBOTA    5.1.2019

          Sv. Gerlach


       ŠEBKOVICE


        16:30

        Za rodiče Pánkovy

         NEDĚLE       6.1.2019

        

        

        

            Slavnost Zjevení Páně


        JAKUBOV

        7:30

        Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

       LITOHOŘ

         9:00

        Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

       BABICE


        10:30

        Za farnost

       Společné ohlášky neděle 30. 12. 2018

        

       Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

       v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

        

       V pondělí  31.12.  bude po mši sv. v Babicích  krátká děkovná a prosebná adorace na závěr roku.

       Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

        

       Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

        

       24. 12.

       25. 12.

       26. 12.

       31. 12.

       1. 1.

       Mor. Budějovice

       16,00 22,00

       7,30  10,30

       7,30  10,30

       18,00

       7,30 10,30

       U sester

       -

       9,00

       9,00

       16,00

       9,00

       Lukov

       20,00

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Babice

       15,30

       10,30

       10,30

       15,30

       10,30

       Jakubov

       -

       7,30

       7,30

       17,00 

       7,30

       Litohoř

       17,00

       9,00

       9,00

       -

       9,00

       Blížkovice

       20,00

       10,30

       10,30

       15,30

       10,30

       Častohostice

       -

       7,30

       7,30

       7,30

       7,30

       Nové Syrovice

       21,30

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Šebkovice

       20,00

       8,00

       8,00

       8,30

       10,30

       Jaroměřice n/Rok

       15,00  22,00

       7,30 10,30

       7,30 10,30

       18,00

       7,30 10,30

       Myslibořice

       -

       9.00

       9.00 zámek

       -

       9.00 zámek

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       23.12.2018

        

        

        

       4.       Neděle adventní  


       JAKUBOV

       7:30

        Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

       LITOHOŘ

       9:00

        Za farníky 

       BABICE

        10:30

        Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

        a přízeň

         PONDĚLÍ –  24.12.2018

             

        

        

          Vigilie z narození Páně


        BABICE

       16:30

        Za živou a zemřelou rodinu Machovcovu, přízeň a   duše v očistci

        LITOHOŘ

       17:00

        Za rodinu Mafkovu, Černovu, Cechovu a celou přízeň

       ŠEBKOVICE

        20:00

       Za rodiče Škáralovy

          ÚTERÝ     –   25.12.2018

        

        

        

         Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ


       JAKUBOV

       7:30

        Za farníky

       ŠEBKOVICE

       8:00

       Za rodiče Nečasovy, Čermákovy a rodinu Čurdovu

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

       BABICE

       10:30

        Za Marii Novákovu, přízeň a živou rodinu

         STŘEDA  –  26.12.2018

        

        

        

           Sv. Štěpána, prvomučedníka


        JAKUBOV

        7:30

        Za Jana Částka, manželku a děti

       ŠEBKOVICE

        8:00

       Za Karla Havla, rodinu, dvoje rodiče a za Svatoňovy  

        LITOHOŘ

        9:00

        Za Margitu a Antonína  Urbánkovy a dceru Ivanu

        BABICE

       10:30

       Za rodinu Kovaříkovu, Veselovu a duše v očistci  

         ČTVRTEK – 27.12.2018

          Sv. Jana


        

        

        

          PÁTEK   –    28.12.2018

          Sv. Dětí, mučedníků


        

        

        

         SOBOTA    29.12.2018

          Sv. Thomase Becketa


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za…

         NEDĚLE       30.12.2018

        

        

           Svátek sv. rodiny Ježíše,

           Marie a Josefa


        JAKUBOV

        7:30

        Za Boží ochranu

       LITOHOŘ

         9:00

        Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

       BABICE

        10:30

        Za farnost

       Společné ohlášky neděle 23. 12. 2018

       Sbírka na opravy kostela bude o slavnosti Narození Páně v úterý 25. 12.

       Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

       v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

        

       Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

        

       Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

        

       24. 12.

       25. 12.

       26. 12.

       31. 12.

       1. 1.

       Mor. Budějovice

       16,00 22,00

       7,30  10,30

       7,30  10,30

       18,00

       7,30 10,30

       U sester

       -

       9,00

       9,00

       16,00

       9,00

       Lukov

       20,00

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Babice

       15,30

       10,30

       10,30

       15,30

       10,30

       Jakubov

       -

       7,30

       7,30

       17,00 

       7,30

       Litohoř

       17,00

       9,00

       9,00

       -

       9,00

       Blížkovice

       20,00

       10,30

       10,30

       15,30

       10,30

       Častohostice

       -

       7,30

       7,30

       7,30

       7,30

       Nové Syrovice

       21,30

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Šebkovice

       20,00

       8,00

       8,00

       8,30

       10,30

       Jaroměřice n/Rok

       15,00  22,00

       7,30 10,30

       7,30 10,30

       18,00

       7,30 10,30

       Myslibořice

       -

       9.00

       9.00 zámek

       -

       9.00 zámek

       Vánoční zpověďv neděli 23. 12. v Babicích cca od 10:00 a Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v od 14:00 hod.

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       16.12.2018

        

        

        

       3.       Neděle adventní


       JAKUBOV

       7:30

        Za farníky

       LITOHOŘ

       9:00

        Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

        Moudrou a celou přízeň

       BABICE

        10:30

        Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

        rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

         PONDĚLÍ –  17.12.2018       

          Sv. Jan z Mathy


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   18.12.2018

         Sv. Rufus a Zosim


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  19.12.2018

        

        

           Sv. Anastáz


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl  

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 20.12.2018

         

          Sv. Zefyrin


        BABICE

        17:00

        Za Rodinu Tomkovu, Rozsypalovu a duše v očistci

          PÁTEK   –    21.12.2018

          Sv. Petr Kanisius


        JAKUBOV

        17:00

        Za Josefa Číhala a manželku

         SOBOTA    22.12.2018

          Blah. Tomáš Holland


        JAKUBOV

       ŠEBKOVICE

        7:00

       16:30

        Za dar víry v našich rodinách

        Za rodiče Muchovy    

         NEDĚLE       23.12.2018

        

        

        

       4.       Neděle adventní 


        JAKUBOV

        7:30

        Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

       LITOHOŘ

        9:00

        Za farníky 

       BABICE

        10:30

        Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

        a přízeň

       Společné ohlášky neděle 16. 12. 2018

       Rozpis vánočních bohoslužeb a zpovídání najdete na nástěnkách nebo ve farním zpravodaji.

        

       Poslední rorátní mše sv. bude v sobotu 22. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

        

       Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

        

       24. 12.

       25. 12.

       26. 12.

       31. 12.

       1. 1.

       Mor. Budějovice


       16,00 22,00


       7,30  10,30


       7,30  10,30


       18,00


       7,30 10,30


       U sester

       -

       9,00

       9,00

       16,00

       9,00

       Lukov

       20,00

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Babice


       15,30


       10,30


       10,30


       15,30


       10,30


       Jakubov


       -


       7,30


       7,30


       17,00 


       7,30


       Litohoř


       17,00


       9,00


       9,00


       -


       9,00


       Blížkovice

       20,00

       10,30

       10,30

       15,30

       10,30

       Častohostice

       -

       7,30

       7,30

       7,30

       7,30

       Nové Syrovice

       21,30

       9,00

       9,00

       17,00

       9,00

       Šebkovice


       20,00


       8,00


       8,00


       8,30


       10,30


       Jaroměřice n/Rok

       15,00  22,00

       7,30 10,30

       7,30 10,30

       18,00

       7,30 10,30

       Myslibořice

       -

       9.00

       9.00 zámek

       -

       9.00 zámek

        

       Vánoční zpověď:       Litohoři st. 19. 12. od 16:30,

                                         v Jakubově – pá. 21. 12. od 16:30,         

                                         v Šebkovicích – so. 22. 12. od 15:30,

                                         v Babicích – čt. 20. 12. od 16:00, a v ne. 23. 12. od cca 10:00,

       Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 23. 12. od 14:00 hod.

       Papež: Ježíš se modlil, jak ho naučila maminka
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28630

       Advent je dobou očištování víry
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28617

       Křesťan má zářit útěchou
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28659

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

           NEDĚLE       9.12.2018

        

        

        

       2.       Neděle adventní 


       JAKUBOV

        7:30

        Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

       LITOHOŘ

        9:00

        Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

       BABICE

        10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  10.12.2018       

          Sv. Julie


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   11.12.2018

         Sv. Jan Damasa, papeže


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  12.12.2018

        

        

         Panna Maria Guadalupská


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodinu Zásmětovu  

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 13.12.2018

         

          Sv. Lucie


        BABICE

        17:00

        Za rodiče Pitourovy, Pánkovy a za celou přízeň

          PÁTEK   –    14.12.2018

          Sv. Jan od kříže


        JAKUBOV

        17:00

        Za rodiče Benáčkovy

         SOBOTA    15.12.2018

          Sv. Valerián


        JAKUBOV

       ŠEBKOVICE

        7:00

        16:30

        Za dar víry v našich rodinách

        Za Rudolfa Doležala, rodiče Vodičkovy a Doležalovy  

         NEDĚLE       16.12.2018

        

        

        

       3.       Neděle adventní  


        JAKUBOV

        7:30

        Za farníky 

       LITOHOŘ

        9:00

        Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

        Moudrou a celou přízeň  

       BABICE

        10:30

        Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

        rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

        

       Společné ohlášky neděle 9. 12. 2018

        

       Rorátní mše sv. bude v sobotu 15. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

        

        

       Babice  Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

        

       Jakubov Je možné zapisovat intence na rok 2019. Stolní kalendáře si můžete vyzvednout v zákristii za 50,- kč.

        

       Litohoř   Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

        

       Šebkovice – Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       2.12.2018

        

        

        

          1. Neděle adventní


       JAKUBOV

       7:30

       Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

       LITOHOŘ

       9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za rodiče Chloupkovy a Holíkovy

         PONDĚLÍ –  3.12.2018       

          Sv. František Xaverský


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   4.12.2018

         Sv. Barbora, sv. Jan Damašský


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  5.12.2018

        

        

           Blah. Narcis Putz


       ŠEBKOVICE

        16:30

       Na určitý úmysl  

       LITOHOŘ

        17:00

       Volný úmysl

         ČTVRTEK – 6.12.2018

         

          Sv. Mikuláš, biskup z Myrhy


       BABICE

        17:00

       Za rodiče Světelskovy

          PÁTEK   –    7.12.2018

          Sv. Ambrož


       JAKUBOV

        17:00

       Za Františka a Boženu Brabcovy

         SOBOTA    8.12.2018

          Panna Maria, počatá bez

          poskvrny prvotního hříchu


       JAKUBOV

       ŠEBKOVICE

        7:00

       16:30

       Za dar víry v našich rodinách

       Za Jiřího Černého a rodinu Černovu 

         NEDĚLE       9.12.2018

        

        

        

         2. Neděle adventní


       JAKUBOV

        7:30

       Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

       LITOHOŘ

        9:00

       Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

       BABICE

        10:30

       Za farnost

       Společné ohlášky neděle 2. 12. 2018

        

       Rorátní mše sv. budou bývat o adventních sobotách v 7:00 v Jakubově.

        

       Tištěný “Průvodce adventem” je v tuto chvíli vyprodán.  Lze ale použít i digitální aplikaci. Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

       Babice -  Dnes se bude v Babicích žehnat vánoční strom v 16:00.

       V Cidlině se bude žehnat adventní věnec v 16:30.

        

       Jakubov Dnes se bude v Jakubově žehnat vánoční strom v 17:30. Po společné snídani na faře v Jakubově se sejde ekonomická a farní rada.

        

       Litohoř   Dnes se bude v Litohoři žehnat adventní věnec v 18:00.

        

       Šebkovice

       Anděl strážný vás dovede k vítězství, řekl papež onkologicky nemocným dětem
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28604

       Papež František: Lidová zbožnost je imunitním systémem církve
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28597 

       Uznán druhý zázrak na přímluvu bl. Johna Henryho Newmana
       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28598

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       25.11.2018

        

        

        

            Slavnost Ježíše Krista Krále


       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

       BABICE

        10:30

        Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka

        a celou přízeň

         PONDĚLÍ –  26.11.2018       

            Blah. Jakub Alberione


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   27.11.2018

         Sv. Virgil


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  28.11.2018

        

        

            Blah. František Esteban Lacal    

            a 12 španělských mučedníků


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl  

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 29.11.2018

         

           Sv. Saturnin


        BABICE

        17:00

        Za Vavřince Štěpničku, manželku a dvoje rodiče

          PÁTEK   –    30.11.2018

          Sv. Ondřej, apoštol


       JAKUBOV

        17:00

        Za rodinu Laurovu a Dvořákovu

         SOBOTA    1.12.2018

           Sv. Edmund Kampián,

          bl. Chachles de Foucauld


       ŠEBKOVICE

        15:00

        Za Libuši Jelečkovu, dvoje rodiče a rodinu Stoklasovu

         NEDĚLE       2.12.2018

        

        

        

       1.       Neděle adventní


       JAKUBOV

        7:30

        Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a     

        Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

       LITOHOŘ

        9:00

        Za farnost

       BABICE

        10:30

        Za rodiče Chaloupkovy a Holíkovy

        

       Společné ohlášky neděle 25. 11. 2018

        

       Dnešní sbírka je na opravy kostela.

        

       Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. na 1. adventní neděli 2. 12.

        

       Babice -  Dnes bude ihned po mši sv. krátká adorace N.S.O. na poděkování za uplynulý liturgický rok. V Cidlině se bude v obci žehnat adventní věnec v neděli 2. 12.  v 16:30.

        

       Jakubov V Jakubově se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 17:30.

        

       Litohoř   V Litohoři se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 18:00.

        

       Šebkovice – Mše sv. bude v sobotu 1. 12. mimořádně v 16:00 kvůli následnému žehnání vánočního stromu.

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       18.11.2018

        

        

            33. neděle v mezidobí


       JAKUBOV

       7:30

        Za Ladislava Havlíka

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodinu Jelínkovu a Popovu

       BABICE

       10:30

        Za farnost

         PONDĚLÍ –  19.11.2018       

            Blah. Elizeus García a       

           Alexandr Planas Saurí


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   20.11.2018

         Blah. Marie Viti


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  21.11.2018

        

        

            Zasvěcení Panny Marie

             v Jeruzalémě


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl  

        LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 22.11.2018

         

           Sv. Cecilie


        BABICE

        17:00

        Za rodiče Černovy a Hobzovy

          PÁTEK   –    23.11.2018

          Sv. Klement I. , Blah. Michael Pro


       JAKUBOV

        17:00

        Za živou rodinu a Boží ochranu

         SOBOTA    24.11.2018

           Sv. Ondřej Dung Lac


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za rodiče Vítámvásovy, syna, dvoje rodiče a přízeň

         NEDĚLE       25.11.2018

        

        

        

         Slavnost Ježíše Krista Krále


       JAKUBOV

        7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

        9:00

        Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

       BABICE

        10:30

        Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka  a celou přízeň

        

       Společné ohlášky neděle 18. 11. 2018

        

       Dnes je poslední možnost objednat stolní kalendář nebo malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den. Kdo má zájem, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela.

        

       V neděli 25. 11. bude měsíční sbírka na opravy kostela.

       V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

       Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

       Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

        

       Babice -  Za nátěr střechy zaplatila farnost 66.700,- kč. Celkové náklady činily  149.700,- kč. Nyní nás čeká oprava věžních hodin. Instalace nového hodinového stroje.

       Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 42.016,-kč.

       Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 71. 693,- kč

        

       Jakubov Za opravy soch sv. Františka Xaverského a sv. Rocha zaplatila farnost 48.350,- Celkové náklady činily  103.500,- kč. Obec Jakubov přispěla 15.000,-kč.

       Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství činil 13. 471,-kč.

       Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 22. 452,- kč

        

       Litohoř   Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 7. 224,-kč.

       Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 12. 040,- kč

       Šebkovice – Připravuje se odvodnění kostela v nákladu cca 400.00,- kč

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       11.11.2018

        

            32. neděle v mezidobí,  

           Sv. Martin


       JAKUBOV

       7:30

        Za Františka Novotného, manželku a syna

       LITOHOŘ

       9:00

        Za farnost

       BABICE

       10:30

        Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

         PONDĚLÍ –  12.11.2018

           Sv. Josafat Kuncevič


        

        

        

        

        

          ÚTERÝ     –   13.11.2018

           Sv. Anežka Česká


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  14.11.2018

        

        

           Sv. Mikuláš Tavelič


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl  

       LITOHOŘ

        17:00

        Volný úmysl

         ČTVRTEK – 15.11.2018

           Sv. Albert Veliký


       BABICE

        17:00

        Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu a duše v očistci

           PÁTEK   –    16.11.2018

           Sv. Markéta Skotská, sv. Gertrud


       JAKUBOV

        17:00

        Za Jarmilu Košákovu a manžela

         SOBOTA    17.11.2018

          

           Sv. Alžběta Uherská


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za Vladimíra Venhodu, rodiče a přízeň

         NEDĚLE       18.11.2018

        

        

            33. neděle v mezidobí


        

       JAKUBOV

        7:30

        Za Ladislava Havlíka

       LITOHOŘ

        9:00

        Za rodinu Jelínkovu a Popovu

       BABICE

        10:30

        Za farnost

        

       Společné ohlášky neděle 11. 11. 2018

       Blíží se doba adventní, pro její hlubší prožití vydalo biskupství malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den, kdo byste jej chtěli, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela. Můžete se zapsat i pro objednání katolického kalendáře pro rok 2019.

       V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

       Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

       Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

        

       Babice -  Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Babicích 3.584,- kč

        

       Jakubov - Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Jakubově 3.068,- kč

        

       Litohoř  – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Litohtoři 2.415,- kč

        

       Šebkovice – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Šebkovicích 1.010,- kč.

        

        

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE       4.11.2018

        

            31. neděle v mezidobí,  

           Sv. Karel Boromejský


       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

        Za rodinu Bártů a Filipských

       BABICE

        10:30

        Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

         PONDĚLÍ –  5.11.2018

           Blah. Bernard Lichtenberg


        

        

        

        

        

         ÚTERÝ     –   6.11.2018

           Sv. Leonard


        

        

        

        

        

         STŘEDA  –  7.11.2018

        

        

           Sv. Vincenc Grossi


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Na určitý úmysl 

        LITOHOŘ

        17:00

        Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

         ČTVRTEK – 8.11.2018

           Sv. Gotfried (Bohumír)


       BABICE

        17:00

        Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

          PÁTEK   –    9.11.2018

          Posvěcení Lateránské    

          baziliky v Římě


       JAKUBOV

        17:00

        Za zemřelé z rodiny Slavíčkovy

         SOBOTA    10.11.2018

          

           Sv. Lev Veliký


       ŠEBKOVICE

        16:30

        Za Františka Nováka, dvě manželky a celou rodinu Novákovu 

          

         NEDĚLE       11.11.2018

        

            30. neděle v mezidobí,  

           Sv. Martin


       JAKUBOV

        7:30

        Za Františka Novotného, manželku a syna

       LITOHOŘ

        9:00

        Za farnost

       BABICE

        10:30

        Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

        

       Společné ohlášky neděle 4. 11. 2018

        


       Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

       Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

       Odpustky pro duše v očistci
       1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

       Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

       Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
       1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
       2. svaté příjímání
       3. modlitba na úmysl Svatého Otce
       4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
       5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
       Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

       Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

        

       Šebkovice

        

       Litohoř  Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

        

       Jakubov -

       Pořad bohoslužeb

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

          NEDĚLE       28.10.2018

          30. neděle v mezidobí,  

                

          Sv. Šimon a Juda, apoštolové

           

       JAKUBOV

       7:30

       Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

       LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

       BABICE

       10:30

       Za farnost

         

          PONDĚLÍ –  29.10.2018

          Blah. Restituta Kafková

        

        

        

           ÚTERÝ     –   30.10.2018

           Sv. Marcel

        

        

        

           STŘEDA  –  31.10.2018

           Sv. Wolfgang

        

        

        

        

          ČTVRTEK – 1.11.2018

        

           Slavnost všech svatých

       ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

        LITOHOŘ

       17:00

       Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

       BABICE

       18:00

       Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

         

          PÁTEK   –    2.11.2018

        

          Památka na všechny zemřelé

        

       ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

       JAKUBOV

       17:00

       Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

          SOBOTA    3.11.2018

          Sv. Martin de Porres, sv Hubert

        

       ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodinu Holovu, Julii a Toňu Vaňorkovou

          NEDĚLE       4.11.2018

        

           30. neděle v mezidobí,  

           Sv. Karel Boromejský

       JAKUBOV

       7:30

       Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Bártů a Filipských

       BABICE

       10:30

       Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

       Společné ohlášky neděle 28. 10. 2018

        

       Dnešní sbírka  je  na opravy kostela.


       Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

       Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

       Odpustky pro duše v očistci
       1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

       Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

       Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
       1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
       2. svaté příjímání
       3. modlitba na úmysl Svatého Otce
       4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
       5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
       Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

        

        

       Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

        

       Šebkovice – v Šebkovicích se bude zpovídat před „dušičkami“ ve čtv. 1.1. od 15:30.

       Dušičková pobožnost  bude v pá. 2.11  a v so. 3. 11. po mši sv.

        

       Litohoř  –v Litohoři se bude zpovídat ve čtv. 1.1. od 16:30, a po mši sv. se společně pomodlíme v kostele za naše zemřelé modlitby za duše v očistci.

       Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

        

       Jakubov - dušičková zpověď“ bude v Jakubově v pá.. 2.1. od 16:00, ihned po mši sv.bude na místním hřbitově dušičková pobožnost..

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

           NEDĚLE       21.10.2018

        

             29. neděle v mezidobí,  

        

            Sv. Uršula

       JAKUBOV

       ŠEBKOVICE

       7:30

       8:30

       Za rodinu Křikavovu

       Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

       LITOHOŘ

       9:00

       Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

       BABICE

       10:30

       Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

          PONDĚLÍ –  22.10.2018

            Sv. Jan Pavel II.

        

        

        

           ÚTERÝ     –   23.10.2018

           Sv. Jan Kapistránský

        

        

        

          STŘEDA  –  24.10.2018

            Sv. Antonín Maria Klaret

       LITOHOŘ

       17:00

       Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Na určitý úmysl

          ČTVRTEK – 25.10.2018

            Blah. Karel Gnocchi

       BABICE

       18:00

       Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna

          PÁTEK   –    26.10.2018

           Blah. Celina Chludziňska

       JAKUBOV

       18:00

       Za rodinu Kabelkovu

          SOBOTA    27.10.2018

            Sv. Evarist

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

          NEDĚLE       29.10.2018

        

             30. neděle v mezidobí,  

            Sv. Šimon a Juda, apoštolové

       JAKUBOV

       7:30

       Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

       LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

       BABICE

       10:30

       Za farnost

       Společné ohlášky neděle 21. 10. 2018

       Dnešní sbírka  21. 10. je  na misie. Sbírka na opravy kostela bude příští neděli  neděli 28. 10.


       Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

       Odpustky pro duše v očistci
       1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

       Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

       Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
       1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
       2. svaté příjímání
       3. modlitba na úmysl Svatého Otce
       4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
       5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
       Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

       Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence.

       Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr růžence ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

        

       Babice -  dušičková zpověď bude v neděli 28. 10. od 10:00 v kostele v Babicích.

       Po mši sv. jste v neděli 28.10. zváni na společné sázení pamětního stromu k výročí 100 let vzniku Československé republiky před farou v Babicích.

       Odpoledne jste také zváni na žehnání památníku našim spoluobčanům, kteří zahynuli v 1. svět. válce. Ve 14:00 se vychází od KD v Babicích.

                            V Šebkovicích se bude zpovídat v so. 3. 11. od 15:30. Po mši sv. bude společná Dušičková pobožnost.

       Litohoř  -   v pátek 26. 10. budeme společně sázet a žehnat lípu k výročí 100 let vzniku Československé republiky. Následovat bude světelný průvod pro děti. Začátek cca v 16:45

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                     

          NEDĚLE       14.10.2018

             28. neděle v mezidobí,  

                Sv Kalist I.

       JAKUBOV

       7:30

       15:30

        Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

       Křest Elišky Matušinové

       LITOHOŘ

       9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

          PONDĚLÍ –  15.10.2018

            Památka sv. Terezie od Ježíše

        

        

        

           ÚTERÝ     –   16.10.2018

         Sv. Hedviky, sv. Marie M. Alacoque

        

        

        

          STŘEDA  –  17.10.2018

            Památka sv. Ignáce Antioch.

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Na určitý úmysl

          ČTVRTEK – 18.10.2018

            Svátek sv. Lukáše

       BABICE

       18:00

           Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

          PÁTEK   –    19.10.2018

        Sv. Jan , Izák a druhové z Ameriky

       JAKUBOV

       18:00

       Volný úmysl

          SOBOTA    20.10.2018

            Blah. Jakub Kern

       ŠEBKOVICE

        

       Mše sv. bude v ne. v 8:30 k výročí posvěcení kostela

          NEDĚLE       21.10.2018

             29. neděle v mezidobí,  

            sv. Uršula

       JAKUBOV

       7:30

       Za rodinu Křikavovu

       ŠEBKOVICE

       LITOHOŘ

       8:30

       9:00

       Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

       Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

       BABICE

       10:30

       Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

       Společné ohlášky neděle 14. 10. 2018

        

       V neděli 21. 10. bude sbírka na misie. Sbírka na opravy kostela bude až v neděli 28. 10.

        

       Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

       Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28273

       http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28313

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                       

          NEDĚLE       7.10.2018

             27. neděle v mezidobí,  

            Panna Maria Růžencová

       JAKUBOV

       7:30

        Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

       LITOHOŘ

       9:00

       Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

       BABICE

       10:30

       Za farnost

          PONDĚLÍ –  8.10.2018

            Sv. Simeon

        

        

        

           ÚTERÝ     –   9.10.2018

            Sv. Jan Leonardi

        

        

        

          STŘEDA  –  10.10.2018

            Sv. Paulin

       LITOHOŘ

       17:00

       Za Jana Svobodu, Marii Kazdovou a jejich rodiče

       ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

          ČTVRTEK – 11.10.2018

            Sv. German

       BABICE

       18:00

           Za Marii Hrůzovu, sestru a dvoje rodiče

          PÁTEK   –    12.10.2018

            Sv. Radim

       JAKUBOV

       18:00

       Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

          SOBOTA    13.10.2018

            Sv. Eduard

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Za rodiče Krotkovy a Bartésovy

          NEDĚLE       14.10.2018

             28. neděle v mezidobí,  

            Sv. Kalist I.

       JAKUBOV

       7:30

       Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

       LITOHOŘ

       9:00

       15:30

       Za farnost

       Křest Elišky Matušinové

       BABICE

       10:30

       Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

       Společné ohlášky neděle 7. 10. 2018

        

       Prosíme ty kdo rádi fotí, aby se přihlásili do služby fotografa událostí ve farnosti, abychom mohli tyto události zveřejňovat a archivovat. Můžou to být i momentky mobilem.

        

       Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

       Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ A na závěr modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" na úmysl našeho papeže Františka za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

        

       Babice - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

       Litohoř  - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

        

       Jakubov - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6    

                                              

          NEDĚLE       30.9.2018

             26. neděle v mezidobí,  

            Sv. Jeroným

       JAKUBOV

       7:30

        Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

       BABICE

       10:30

       Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

          PONDĚLÍ –  1.10.2018

            Sv. Terezie od dítěte Ježíše

        

        

        

           ÚTERÝ      –   2.10.2018

            Památka sv. andělů strážných

        

        

        

          STŘEDA  –   3.10.2018

            Sv. Maxmilián

       LITOHOŘ

       17:00

       Za Josefa Kašíka a rodiče

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Na určitý úmysl

          ČTVRTEK – 4.10.2018

            Sv. Františka z Assisi

       BABICE

       18:00

       Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

          PÁTEK   –     5.10.2018

            Sv. Faustyna Kowalska

       JAKUBOV

       18:00

       Za zemřelé z rodiny Pospíchalovy

          SOBOTA     6.10.2018

            Sv. Bruno

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Na určitý úmysl

          NEDĚLE       7.10.2018

             27. neděle v mezidobí,  

            Panna Maria Růžencová

       JAKUBOV

       7:30

       Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

       LITOHOŘ

       9:00

       Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

       BABICE

       10:30

       Za farnost

       Společné ohlášky neděle 30. 9. 2018

        

       Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat.

       Při sbírce na podporu kněží a pastorace (PULS) bylo vybráno v Babicích 8.342,- Kč, v Jakubově 4.834,- Kč, v Litohoři 2.440,- Kč a v Šebkovicích 1.035,- Kč. O tyto částky bude .snížen povinný příspěvek farnosti pro diecézi (dřívější „desátek“). Více o financování církve se můžete dozvědět u vchodu ve zpravodaji. Tam jsou také informace, jak se do fondu přihlásit.

       Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

       Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

        

       Babice - společná modlitba sv. růžence bude v Babicích v měsíci říjnu v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve čtvrtek.

       Litohoř  - společná modlitba sv. růžence bude v Litohoři v měsíci říjnu v neděli od 8,30 hodin a ve středu od 16,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve středu.

        

       Jakubov - společná modlitba sv. růžence bude v Jakubově v měsíci říjnu v neděli od 7,00 hodin a v pátek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především v pátek.

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                 

          NEDĚLE       23.9.2018

             25. neděle v mezidobí,  

            Sv. Pio z Pietrelcini

       JAKUBOV

       7:30

         Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

       LITOHOŘ

       9:00

         Za farnost

       BABICE

       10:30

         Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

          PONDĚLÍ –  24.9.2018

            Sv. Gerard (Jaromír)

        

        

        

           ÚTERÝ      –   25.9.2018

            Sv. Sergej Radoněžský

        

        

        

          STŘEDA  –   26.9.2018

            Sv. Kosmy a Daminána

       LITOHOŘ

       17:00

         Volný úmysl

       ŠEBKOVICE

        

         Mše sv. mimořádně nebude

          ČTVRTEK – 27.9.2018

          Památka sv. Vincence z Paula

       BABICE

       18:00

         Za rodiče Pléhovy, syna a celou přízeň

          PÁTEK   –     28.9.2018

            Slavnost sv. Václava

       JAKUBOV

       18:00

         Volný úmysl

          SOBOTA     29.9.2018

            Svátek sv. Michaela,     

                   Gabriela a Rafaela

       ŠEBKOVICE

       17:30

         Na určitý úmysl

          NEDĚLE       30.9.2018

             26. neděle v mezidobí,  

            Sv. Jeroným

       JAKUBOV

       7:30

         Za farnost

       LITOHOŘ

       9:00

         Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

       BABICE

       10:30

         Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

       Společné ohlášky neděle 23. 9. 2018

       Vyhlašujeme soutěž ve sbírání kartiček s obrázky a texty, které se budou rozdávat každou neděli dětem. Kdo bude mít na konci školního roku nejvíce vybarvených kartiček vyhrává cenu…

        

       Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat

        

       Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

       Milé sestry, milí bratři,

       před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
       i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

       K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jed­notlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké ro­dině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

       Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

       Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdi­vým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

       Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

       Ze srdce vám všem žehnám.

       Váš biskup Vojtěch

       U vchodu najdete zpravodaj o činnosti fondu s informacemi, jak se do fondu přihlásit.

       Babice -

       Litohoř  -

       Jakubov -

                                                      

       Pořad bohoslužeb

       „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         NEDĚLE     16. 9. 2018

            24. neděle v mezidobí                      

              Sv. Ludmila

               

       JAKUBOV

       7:30

       Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu

       LITOHOŘ

       9:00

       Za Františka Duchoně, sestru a rodiče

       BABICE

       10:30

       Za farnost

         PONDĚLÍ –  17. 9. 2018

            sv. Kornélius a Cyprián

        

        

        

          ÚTERÝ      –   18. 9. 2018

            sv. Josef Kopertinský

        

        

        

         STŘEDA  –   19. 9. 2018

            sv. Januárius

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Na dobrý úmysl

         ČTVRTEK – 20. 9. 2018

            sv. Ondřej a Pavel z Koreje

       BABICE

       18:00

       Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

         PÁTEK   –     21. 9. 2018

            svátek sv. Matouše

       JAKUBOV

       18:00

       Za rodinu Kabelkovu

         SOBOTA     22. 9. 2018

            sv. Mořic a druhové

       ŠEBKOVICE

       17:30

       Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

         NEDĚLE     23. 9. 2018

            25. neděle v mezidobí                      

              Sv. Pia z Pietrelcini

       JAKUBOV

       7:30

       Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

       LITOHOŘ

       9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

       24. neděle v mezidobí

       16. 9.  2018

        

       Společné ohlášky

       Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

        

       Ti kdo se připravují na přijetí svátosti biřmování v M. Budějovicích u o. Pavla Krejčího, se budou scházet od pondělí 17.9. ve 14:00 při výuce náboženství pro starší děti nebo v pátek 21.9. v 19:00 na faře v M. Budějovicích.

        

       Kdo se chystáte na setkání s otcem biskupem Vojtěchem v Brně čtv. 27. 9., které je určeno pro děti, které letos poprvé přistoupily ke sv. přijímání, nahlašte se prosím do pondělí 17.9.

         Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

        

       Babice - Výuka náboženství začne v Šebkovicích  ve čtvrtek 20. 9. od 13:00

       Litohoř  - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

       Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

        

       Mše sv. ve středu bude pro děti, vítáni jsou ale všichni.

        

       Jakubov - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

       Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

        

       Od pondělí 17.9. se bude opět scházet modlitební společenství v kulturním domě v Jakubově od 18:30.