Sny sv. Josefa

Když se podíváme na sv. Josefa, snoubenec Panny Marie a ochránce Ježíše, vidíme muže, který důvěřoval Bohu, snažil se vnímat Boží vedení a podle něho jednal. Bůh k Josefovi promlouval ve snech, a tak mu zjevoval svou vůli. Evangelia zmiňují čtyři sny: první o tom, aby se Josef nebál vzít Marii za manželku (Mt 1,20–21); ve druhém zní příkaz o útěku do Egypta kvůli záchraně Božího Syna před Herodovým běsněním (Mt 2,13); třetí sen je pobídkou k návratu z Egypta do země Izrael (Mt 2,19–20); čtvrtý sen je pokynem k usazení se v Galileji (Mt 2,22–23).

Všechno, co bylo andělem ve snu zjeveno, Josef poslušně vykonal. Úkoly to přitom nebyly vůbec jednoduché! Těch, ke kterým mluví Bůh ve snu, asi moc nenajdeme, přesto Bůh ke každému z nás promlouvá. Dnes, každý den. Jak vnímám já Boží hlas a jeho podněty? Jak naslouchám a poslouchám? Prosme sv. Josefa, ať nám v tom pomáhá.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...