Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » ROK SE SV. JOSEFEM V BABICÍCH

 

Sny sv. Josefa

Když se podíváme na sv. Josefa, snoubenec Panny Marie a ochránce Ježíše, vidíme muže, který důvěřoval Bohu, snažil se vnímat Boží vedení a podle něho jednal. Bůh k Josefovi promlouval ve snech, a tak mu zjevoval svou vůli. Evangelia zmiňují čtyři sny: první o tom, aby se Josef nebál vzít Marii za manželku (Mt 1,20–21); ve druhém zní příkaz o útěku do Egypta kvůli záchraně Božího Syna před Herodovým běsněním (Mt 2,13); třetí sen je pobídkou k návratu z Egypta do země Izrael (Mt 2,19–20); čtvrtý sen je pokynem k usazení se v Galileji (Mt 2,22–23).

Všechno, co bylo andělem ve snu zjeveno, Josef poslušně vykonal. Úkoly to přitom nebyly vůbec jednoduché! Těch, ke kterým mluví Bůh ve snu, asi moc nenajdeme, přesto Bůh ke každému z nás promlouvá. Dnes, každý den. Jak vnímám já Boží hlas a jeho podněty? Jak naslouchám a poslouchám? Prosme sv. Josefa, ať nám v tom pomáhá.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...