VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ   2021-2022

 

Jakubov / Litohoř

Pondělí :      čas bude upřesněn  -  M. Klimešová   1. – 2. třída na faře v Jakubově

 

Úterý:          14:00  -  M. Kolářová     3.  třída v ZŠ  v Jakubově

Šebkovice

Středa:        12:30  -  L. Řihák  1. – 5. třída v ZŠ v Šebkovicích

                                 

Babice - Lesonice

Čtvrtek:        15:30  -  J. Šebková  1.- 5. na raře v Babicích


  


 

  

PŘIHLÁŠKA

do římskokatolického náboženství

Jméno a příjmení: .......................................................................................

Datum narození: .........................................................................................

Pokřtěn(a):   ano* –  ne*,  místo: ..........................................................

Bydliště: ......................................................................................................

Žák(yně) ................  třídy ve školním roce ................................................

Škola: ..........................................................................................................

Kontakt na rodiče: telefon: .........................................................................

                               e-mail: ..........................................................................

V .................................  dne .............................

                                                                                                                     

*hodící se označte                                                    podpis jednoho z rodičů

 

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339/0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS LITOHOŘ

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...