BOHOSLUŽBY + OHLÁŠKY

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   1.8.2020                   ŠEBKOVICE           17:30       Za kmotry a rodinu Nevoralovu

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  3.8.2020  

   sv. Lydie

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.8.2020 

   sv. Jan Maria Vianney

 

  

 

  STŘEDA  – 5.8.2020

 

   Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  6.8.2020

  Svátek Proměnění Páně

BABICE

  17:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –    7.8.2020

    sv. Sixtus II. a druhové

 JAKUBOV

  17:30

 Za Františku Ježkovou a zemřelé z rodiny Kaláškovy

  SOBOTA   8.8.2020 

    sv. Dominik

 ŠEBKOVICE

17:30

 

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jáchym a Anna

JAKUBOV

  7:30

     Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

    Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

BABICE

  10:30

    Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

    P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

    Za rodiče Nečasovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  27.7.2020  

   sv. Gorazd a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.7.2020 

   sv. Nazarius a Celsus

 

  

 

  STŘEDA  – 29.7.2020

 

   sv. Marta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  30.7.2020

  sv. Petr Chryzolog

 BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

   PÁTEK   –    31.7.2020

    sv. Ignác z Loyoly

 JAKUBOV

  17:30

 Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

  SOBOTA   1.8.2020 

    sv. Alfons z Liguori

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  18. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA  –  18.7.2020           ŠEBKOVICE        17:30     Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

   sv. Makrina

JAKUBOV

  7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

  PONDĚLÍ –  20.7.2020  

   sv. Eliáš

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.7.2020 

   sv. Vavřinec z Brindisi

 

  

 

  STŘEDA  – 22.7.2020

 

   Svátek sv. Marie Magdalény

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za zemřelé  rodiče Kravarovy a ke cti sv. Marie Magdalény

 

  

 

  ČTVRTEK –  23.7.2020

  Svátek sv. Brigity

BABICE

   17:30

 Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    24.7.2020

    sv. Kristina

 JAKUBOV

   17:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA   25.7.2020 

    svátek sv. Jakuba apoštola

 JAKUBOV

   11:00

Pohřeb Ondřeje Koláře

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

  Sbírka na opravy kostela

  

   sv. Jáchym a Anna

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020
 • Příští neděli 26. 7. bude sbírka určena na opravy kostela
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá 26. 7. – 30. 7. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro mladší děti ve věku 5 –  9 let. Pro děti  10 –  14 let od 18. 8. – 27. 8. 2020. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz
 • Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů můžete poznat více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Více podrobností a přihlášky na webu Diecézního centra mládeže v Brně: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   18.7.2020          ŠEBKOVICE        17:30     Za dar víry a vytrvalosti

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jan Qualbert

JAKUBOV

  7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  13.7.2020  

   sv. Jindřich

 

 

 

   ÚTERÝ     –   14.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 15.7.2020

 

   bl. Hroznata

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  16.7.2020

  Panna Maria Karmelská

BABICE

   17:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

   PÁTEK   –    17.7.2020

    sv. Česlav a Hyacint

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   18.7.2020 

    sv. Emilián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Makrina

 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   4.7.2020            ŠEBKOVICE                 Za Marii Jasanskou, manžela a za Marii Jelečkovu,manžela a duše v očistci

  NEDĚLE       5.7.2020

 

 

  

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana  

 Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  6.7.2020  

   sv. Marie Gorettiová

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 8.7.2020

 

   sv. Kilián

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  9.7.2020

  sv. Veronika Giulianiová

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Světelskovy a Štěpníčkovy

   PÁTEK   –    10.7.2020

    sv. Amálie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   11.7.2020 

    Svátek sv. Benedikta

 ŠEBKOVICE

 17:30

 

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Qualbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Z rozhodnutí vlády už nemusíme při bohoslužbách v našem regionu nosit roušky. Stále je ale třeba si desinfikovat ruce při vchodu do kostela, a po bohoslužbách desinfikovat kontaktní místa, ovětrávat kostel a zachovávat další hygienická opatření.
 • Upřimné díky všem za pomoc při renovaci zákristie a pokládání koberce v kostele v Jakubově.
 • Děkujeme také všem, kdo pomohli položit nové koberce v kostele v Babicích a s renovací kříže u silnice do Bolíkovic.
 • Při sbírce na bohoslovce se v ne. 28. 6. vybralo v Babicích 3.463,- v Šebkovicích 700,- , v Jakubově 3.500,- a v Litohoři 1.380,- Kč.

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       28.6.2020

 

  13. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  29.6.2020  

   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

   ÚTERÝ     –   30.6.2020 

   sv. prvomučedníci římští

 

  

 

  STŘEDA  – 1.7.2020

 

   sv. Theobald

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  2.7.2020

  sv. Ota

BABICE

   17:30

 Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    3.7.2020

    Svátek sv. Tomáše

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Nechvátala a rodinu

  SOBOTA   4.7.2020 

    sv. Prokop

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       5.7.2020

 

  

 

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 • Dnešní sbírka je určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu.
 • V čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       21.6.2020

  12. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  22.6.2020  

   sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

   ÚTERÝ     –   23.6.2020 

   sv. Josef Cafasso

 

  

 

  STŘEDA  – 24.6.2020

 

   SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za rodiče Bulíčkovy a celou přízeň

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  25.6.2020

  sv. Vilém, ct. Ivan.

BABICE

   17:30

 Za rodinu Kučerovu, Křížkovu, Strnadovu a duše v očistci

   PÁTEK   –    26.6.2020

    sv. Jan a Pavel

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Kabelkovy

  SOBOTA   27.6.2020 

    sv. Cyril Alexandrijský

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  NEDĚLE       28.6.2020

  13. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V ne. 28. 6. bude sbírka určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu. Pro Brněnskou diecézi se letos připravuje 13 bohoslovců. Tuto  so. 20. 6. 2020 přijali v Brně kněžské svěcení  3 jáhni  a 3 bohoslovci přijali jáhenské svěcení.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Přihlášky na:http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

JAKUBOV

  7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  15.6.2020  

   Sv. Vít

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.6.2020 

   Sv. Sv. Benon

 

  

 

  STŘEDA  – 17.6.2020

 

   Sv. Řehoř Barbarigo

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii Puchnerovu, manžela a dceru Magdalenu

  ČTVRTEK –  18.6.2020

  Sv. Marina

BABICE

   17:30

 Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    19.6.2020

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

    Sv. Jan Nepomuk Neumann

 JAKUBOV

   17:30

 Za Aloise Hochmana, manželku a děti

  SOBOTA   20.6.2020 

    PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

 ŠEBKOVICE

17:30

Za manžele Růžičkovy,  manželku Hanu a celou přízeň

  NEDĚLE       21.6.2020

 

  12. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv.krátká adorace NSO k oslavě Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • I když se podle nařízení vlády může od 15.6. scházet při bohoslužbách až 2.500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí,bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Více: http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

  PONDĚLÍ –  8.6.2020  

   Sv. Medard

 

 

 

   ÚTERÝ     –   9.6.2020 

   Sv. Efrém Syrský

 

  

 

  STŘEDA  – 10.6.2020

 

   Sv. Maxim

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  11.6.2020

   TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Sv. Barnabáš

BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

   PÁTEK   –    12.6.2020

    Sv. Jan z Fakunda

 JAKUBOV

   17:30

 Za Julii Částkovu, manžela a duše v očistci

  SOBOTA   13.6.2020 

    Sv. Antoním z Padovy

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

 JAKUBOV

   7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • Pro ministranty od 6. do 9. třídy se připravuje tábor s bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více zde
 • Tento týden končí výuka náboženství, která kvůli pandemii probíhá dálkově. Poslední materiály před prázdninami budou rodičům zaslány ve čtvrtek 11.6.
 • Soutěž dětí ve vybarvování obrázků nedělních mší sv. bude pokračovat až v září, proto si obrázky dobře uschovejte. Vyhodnocení soutěže bude na konci školního roku 2021.
 • I když se podle nařízení vlády může od 8.6. scházet při bohoslužbách až 500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv. adorace NSO s texty k oslavě Těla a Krve Páně.
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA    30.5.2020            ŠEBKOVICE       16:30     Za Karla Jedličku a rodiče Jasanské

 NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Navštívení Panny Marie

JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  1.6.2020  

   Panny Marie Matky církve

 

 

 

   ÚTERÝ     –   2.6.2020 

   Sv. Marcelin a Petr

 

  

 

  STŘEDA  –  3.6.2020

 

   Sv. Karel Lwanga a druhové

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  4.6.2020

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 BABICE

   17:30

 Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

   PÁTEK   –    5.6.2020

    Sv. Bonifác

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Burianovy

  SOBOTA   6.6.2020 

    Sv. Norbert

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a požehnáním
 • V so. 6. 6. 2020 uzavřou v jakubovském kostele církevní sňatek pan Břetislav Nechvátal a Andrea Jenerálová.
 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • V Šebkovicích se posouvá v sobotu čas začátku bohoslužeb o hodinu z 16:30 na 17:30. Ve st. budou bohoslužby od 16.30.
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinášet do zákristie. Sbírka pro potřeby charity bude až na podzim 22. 11. 2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       24.5.2020

  7. neděle velikonoční

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Vincenc Lerinský

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Růžičku a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  25.5.2020  

   Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

   ÚTERÝ     –   26.5.2020 

   Sv. Filip Neri

 

  

 

  STŘEDA  – 27.5.2020

 

   Sv. Augustin z Cantenbury

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za dar zdraví v rodině

  ČTVRTEK –  28.5.2020

   Sv. Ubaldeska

BABICE

   17:30

 Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    29.5.2020

    Sv. Maximin

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   30.5.2020 

    Sv. Zdislava

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA  SVATÉHO

     Navštívení Panny Marie

 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Růženec se modlíme před každou mší sv.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu je přístupný zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinést do zákristie. Nedělní sbírka na charitu bude až 22.11.2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

 

   Sv. Paschal Baylon

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, sourozence a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  18.5.2020  

   Sv. Jan I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   19.5.2020 

   Sv. Petr Celestýn

 

  

 

  STŘEDA  – 20.5.2020

  Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

   Sv, Klement M. Hofbauer

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za rodinu Heraleckých, rodič a sourozence

  ČTVRTEK –  21.5.2020

  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Klusákovy

   PÁTEK   –    22.5.2020

    Sv. Rita

 JAKUBOV

   17:30

 Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   23.5.2020 

    Sv. Jan Křtitel de Rossi

 ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Kubovy a syna

  NEDĚLE       24.5.2020

 

  7. neděle velikonoční

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA,

   Sv. Vincenc Lerinský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Růžičku zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  11.5.2020  

   Bl. Vasil Hopko

 

 

 

   ÚTERÝ     –   12.5.2020 

   Sv. Pankrác

 

  

 

  STŘEDA  – 13.5.2020

 

   Panna Maria Fatimská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii a Františka Slámovy, za živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  14.5.2020

   Sv. Matěj

BABICE

   17:30

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    15.5.2020

    Sv. Izidor

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Soukupovy

  SOBOTA   16.5.2020 

    Sv. Jan Nepomucký

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za Boženu Skouopou a přízeň

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

  

   Sv. Paschal Baylon

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, Zdeňku  Šípkovou, sourozence a duše v očistci

 • Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Pro naše kostely končí omezení počtu přítomných na bohoslužbách, jelikož se nás podle poslední statistiky v neděli neschází nikde více než 100. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, může se zapsat na seznam u vchodu. Na internetu zde: http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=archiv-cisel
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Filip a Jakub

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  4.5.2020  

   Sv. Florián

 

 

 

   ÚTERÝ     –   5.5.2020 

   Sv. Gothard

 

  

 

  STŘEDA  – 6.5.2020

 

   Sv. Jan Sarkandr

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu, bratra a rodiče a rodinu Doležalovu

  ČTVRTEK –  7.5.2020

   Bl. Gizela

BABICE

   17:30

 Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče a duše v očistci 

   PÁTEK   –    8.5.2020

    Panna Maria prostřednice všech milostí

 JAKUBOV

   17:30

 Za nemocnou osobu 

  SOBOTA   9.5.2020 

    Sv. Hermas

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Do 10. 5. platí omezení bohoslužeb na 15 osob, nošení roušek, dodržení vzdálenosti mezi přítomnými a povinná desinfekce při vchodu do kostela. Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Nošení roušek a další bezpečnostní opatření zůstávají.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově vždy ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Kletus

JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  27.4.2020  

   Sv. Zita

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.4.2020 

   Sv. Ludvík M. Grignion

 

  

 

  STŘEDA  – 29.4.2020

 

   Sv. Kateřina Sienská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Na poděkovaní za 20 let manželství s prosbou za celou rodinu

  ČTVRTEK –  30.4.2020

   Sv. Zikmund

BABICE

   17:30

 Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    1.5.2020

    Sv. Josef dělník

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marcelu Machovcovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   2.5.2020 

    Sv. Atanasius

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

  

   Sv. Filip a Jakub

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se budou konat od 27. dubna cca do 11. května v počtu 15 osob (asi do 11. 5.), nedělních mší sv. se bude účastnit jen rodina, která zadala úmysl mše sv.  V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); prosíme všechny o potřebou trpělivost, než budou omezení zrušena.
 • Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při litugrii, lektoři a dva starší ministranti. (ministranti at se nahlásí kostelníkům předem). Toto omezení platí zatím pro Litohoř a Šebkovice do 11. 5. a pro Jakubov a Babice do 8. 6., kdy by mohlo být zcela zrušeno omezení počtu osob pro bohoslužby.
 • Účastníci musí mít roušku a před vstupem do kostela si povinně vydesinfikují ruce
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Ve st. 29. 4. ,čt. 30. 4. a pá. 1. 5. bude po mši sv. krátká adorace N.S.O. zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

  

   Sv. Lev IX.

JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  20.4.2020  

   Sv. Anicet

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.4.2020 

   Sv. Amselm

 

  

 

  STŘEDA  – 22.4.2020

 

   Sv. Leonid

 ŠEBKOVICE

    

  

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Karáskovu, syna a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  23.4.2020

   Sv. Vojtěch

BABICE

  

 Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

   PÁTEK   –    24.4.2020

    Sv. Jiří

 JAKUBOV

  

 Za Ladislava Částka, manželku a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   25.4.2020 

    Sv. Marek

 ŠEBKOVICE

 

 Za Jana Roupce, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Kletus

 JAKUBOV

 

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

 LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

 • Zatím život našich farností probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se z rozhodnutí Vlády ČR budou moci konat od 27. dubna za určitých podmínek. Max. 15 osob, v rozestupech s rouškami…Vice:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb
 • Zadané úmysly mší sv. budou zatím odslouženy bez účasti lidu.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739.
 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

                                   S přáním radosti ze Vzkříšení Ježíše Krista Lubomír Řihák +

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

   Sv. Julius I.

JAKUBOV

  

 Za farnost

ŠEBKOVICE

 

 Za Vlastimilu a Jana Kubalouvu, a živou a zemřelou přízeň

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

  PONDĚLÍ –  13.4.2020  

   VELIKONOČNÍ

 

 

   Sv. Martin I.

 ŠEBKOVICE

  

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

  JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

  BABICE

 

 Za Josefa Venhodu, zetě a dvoje rodiče

   ÚTERÝ     –   14.4.2020 

   Sv. Lambert

 

  

 

  STŘEDA  –   15.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  16.4.2020

   Sv. František z Pauly

 

  

 

   PÁTEK   –    17.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

   

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   18.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

   Sv. Lev IX.

 JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.

   Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

   Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

   Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů na Boží hod velikonoční doma:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

  • Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha a modlitba Cesta světla zde:/https://www.farnostbabice.com/inpage/pastyrsky-list-otce-biskupa-vojtecha-cestou-svetla/
  • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
  • Život našich farností stále probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
  • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739. S přáním radosti ze Vzkříšení L. Řihák +

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

      KVĚTNÁ NEDĚLE

  

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  6.4.2020  

   Bl. Notger

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.4.2020 

   Sv. Jan Křtitel de la Salle

 

  

 

  STŘEDA  –   8.4.2020

   Sv. Dionýsius

 ŠEBKOVICE

    

 

  ČTVRTEK –  9.4.2020

 

  ZELENÝ ČTVRTEK

   Sv. Libor

 BABICE

  

 Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

   PÁTEK   –    10.4.2020

  VELKÝ PÁTEK

    Sv. Michael de Sanctis

 BABICE

  

 Velkopáteční obřady

  SOBOTA   11.4.2020

   BÍLÁ SOBOTA 

    Sv. Stanislav

BABICE

 

 Za rodiče Vechetovy, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Julius I.

 JAKUBOV

 

 Za farnost

 LITOHOŘ

 

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu. Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.
 • V ne. 5.4. zve biskup Vojtěch všechny obyvatele našich farností ke společné modlitbě Otče náš v 11:00. V 11:00 současně začíná přenos Květné neděle s papežem Františkem z Vatikánu.
 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti Květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.
 • Obřady Zeleného čtvrtku budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velkopáteční obřady budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velikonoční vigilie bude přenášena z Vatikánu od 21:00 na TV Noe +https://www.mseonline.cz/
 • Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
 • Kostely budou od „Velkého pátku“ do neděle „Zmrtvýchvstání“ částečně přístupné k osobní modlitbě.
 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy bez účasti lidu.
 • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.
 • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

  Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

 

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu.

 

 • Otec biskup Vojtěch nás vyzývá v  ne. 5. 4. v 11:00 ke společné modlitbě Otče náš a sledování obřadů Květné neděle prostřednictvím TV, radia a internetu.

 

 • Obřady Květné neděle budou přenášeny z Vatikánu od 11:00 na TV Noe.

Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

 

 • Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.

 

 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.

 

 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ  30.3.2020  

   Sv. Jan Klimak

 

 

 

   ÚTERÝ        31.3.2020 

   Sv. Balbína

 

  

 

  STŘEDA     1.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

    

 

 LITOHOŘ

  

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  2.4.2020

   Sv. František z Pauly

BABICE

 

 Za rodiče Šromovy a syna

   PÁTEK       3.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

  

 Za Boženu Němcovou a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   4.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

   Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

·         V této mimořádné době využívejte přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

Otec biskup Vojtěch nám žehná a vzkazuje, že se připravují  všeobecné pokyny v rámci České biskupské konference o tom, jak budou probíhat Velikonoční obřady. O všem budeme informováni. Jsme  závislí  na nařízeních vlády, proto  není možné dělat dlouhodobější rozhodnutí.“

S požehnáním k důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   21.3.2020             ŠEBKOVICE      Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, a sourozence, rodiče a duše v očistci

  PONDĚLÍ  23.3.2020  

   Sv. Turibius z Mongroveja

 

 

 

   ÚTERÝ        24.3.2020 

   Sv. Kateřina Švédská

 

  

 

  STŘEDA     25.3.2020

 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

   Sv. Dismas

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  26.3.2020

   Sv. Kastulus

BABICE

  

 Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

   PÁTEK       27.3.2020

    Sv. Rupert

 JAKUBOV

  

 Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  SOBOTA   28.3.2020 

    Sv. Rogát

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

 JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

·        S vyhlášením karantény nebudou kostely přístupné ani k soukromým návštěvám. V této mimořádné době je možné využít přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

K důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti žehná Lubomír Řihák +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

·        V ne. 23. 2. se na Svatopetrský haléř-fond papeže pro potřebné vybralo v Babicích 4.144,-, v Jakubově 2.526,-,v Litohoři 1.192,- a v Šebkovicích 690,- kč.

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA     14.3.2020        ŠEBKOVICE                    Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

JAKUBOV

  

 Za farnost

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

  PONDĚLÍ  16.3.2020  

   Sv. Heribert

 

 

 

   ÚTERÝ        17.3.2020 

   Sv. Patrik

 

  

 Den citelného celodennímu postu za zastavení pandemie

  STŘEDA     18.3.2020

 

 

   Sv. Cyril Jeruzalémský

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  19.3.2020

   Sv. Josef

BABICE

  

 Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

   PÁTEK       20.3.2020

    Sv. Archip

 JAKUBOV

  

 Za Josefa Venhodu, manželku a syna

  SOBOTA   21.3.2020 

    Sv. Serapion

 ŠEBKOVICE

 

 Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

 JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, rodiče a duše v očistci

Podle výzvy o. biskupa Vojtěcha se do odvolání ruší všechna bohoslužebná shromáždění.

·        Zadané úmysly mší sv. budou slouženy soukromě knězem.

·        Výuka náboženství i příprava na 1. sv. přijímání se ruší do odvolání.

·        Biskup Vojtěch nás zve k citelnému celodennímu postu v út. 17. 3., k almužně a ke každodenní modlitbě růžence s úmyslem zastavení pandemie koronaviru a ochranu rodin.

·        Kostely budou zatím přístupné jen k soukromé modlitbě v neděli v Babicích a v Jakubově od 8:00 -11:00 a v Litohoři od 8:30-10:00. Při návštěvě kostela k soukromé modlitbě dodržujte prosím hygienická opatření. Nezavírejte dveře, pokud možno nedotýkejte se předmětů, dodržujte mezi se sebou hygienickou vzdálenost a používejte desinfekci.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   7.3.2020           ŠEBKOVICE      16:30    Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

 

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  9.3.2020  

   Sv. Františka Římská

 

 

 

   ÚTERÝ        10.3.2020 

   Sv. Jan Ogilvie

 

  

 

  STŘEDA     11.3.2020

 

   Sv. Eulogius z Cordoby

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Volný úmysl

  ČTVRTEK –  12.3.2020

   Sv. Alois Orione

BABICE

   17:00

 Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

   PÁTEK       13.3.2020

    Sv. Patricie

 JAKUBOV

  17:00

 Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

  SOBOTA   14.3.2020 

    Sv. Matylda

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za Z rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

V so. 14. 3. máme příležitost k postní duchovní obnově, která bude od 9:00 do cca 10:00 v Jakubově v kostele rozjímáním a společnými modlitbami. Ve 13:30 bude v Babicích v K.D. následovat představení Miroslava Gabriela Částka „ Popelka Nazarestká“ od básníka Václava Renče  s hudbou Zdeňka Pololáníka.

·        Příprava na 1. sv. přijímání dětí začne až ve čt. 19. 3. v 17:45 na faře v Babicích.  

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA       ŠEBKOVICE   Za rodiče Koudelovy, syna, rodinu Matyášovua Zvěřinovu

  NEDĚLE       1.3.2020

   1. neděle postní

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Suitbert

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ  2.3.2020  

   Sv. Modest

 

 

 

   ÚTERÝ        3.3.2020 

   Sv. Kunhuta

 

  

 

  STŘEDA     4.3.2020

   Sv. Kvirin

LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

  ČTVRTEK –  5.3.2020

   Sv. Teofil

BABICE

   17:00

 Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK       6.3.2020

    Sv. Koleta

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

JAKUBOV

  17:00

 Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

  SOBOTA   7.3.2020 

    Sv. Perpetua a Felicita

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 •         Ve st. 4. 3., čt. 5. 3. a v pá. 6. 3. bude po mši sv. v Litohoři, Babicích, Jakubově a Šebkovicích adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.
 •          V Šebkovicích nebude mimořádně mše sv. ve středu, ale bude v pátek 7. 3. v 16:30. 
 •   V pá. 7. 3.  bude kněz navštěvovat nemocné.
 •  Farní ples v Babicích skončil s výtěžkem 14.062,- kč. Peníze chceme využít pro společnou farní pouť do Lomce v jižních Čechách 23. května 2020. Za všechny dary, organizaci i účast děkujeme.
 •  U vchodu si můžete vzít přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání. Příprava začne ve čt. 12. 3. 2020 na faře v Babicích v 17:45. Přihlášky jsou také dostupné na internetu: www.farnostbabice.com

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

ŠEBKOVICE -    Za Ivoše Vítámváse, rodinu Novotnou, Černou a celou přízeň

  NEDĚLE       23.2.2020

 

   7. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA „HALÉŘ SV. PETRA 

   Sv. Polykarp

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

 BABICE

  10:30

 Za Ladislava Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

  PONDĚLÍ  24.2.2020  

   Sv. Modest

 

 

 

   ÚTERÝ        25.2.2020 

   Sv. Valburga

 

  

 

  STŘEDA  – 26.2.2020

 

  POPELEČNÍ STŘEDA

   Sv. Alexandr

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za dar zdraví

 BABICE

   18:00

 Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

  ČTVRTEK –  27.2.2020

   Sv. Gabriel od Panny Marie

          -----

  

          -------------------

   PÁTEK       28.2.2020

    Sv. Roman

 JAKUBOV

  17:00

 Za zemřelé z rodiny Hrůzovy

  SOBOTA  29.2.2020 

    Sv. Kasián

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Koudelovy, syna, rodinu Matyášovua Zvěřinovu

  NEDĚLE       1.3.2020

 

  1. neděle postní

 

   SBÍRKA NA OPRVY KOSTELA

    Sv. Suitbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

Dnešní sbírka je určena pro charitativní fond papeže Františka „Haléř sv. Petra“, z něho papež rozděluje pomoc potřebným ve světě.

Na popeleční středu 26. 2. nebude výuka náboženství v Jakubově.

 

Popelec se bude udělovat i v neděli  1. 3. po mši sv.

 

Ve čt. 27. 2. mše sv. v Babicích mimořádně nebude.

 

Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období v Jakubově v  pá. a  v  ne. po mši sv.

V Litohoři v ne. před mší sv. od 8:20. V Babicích v ne. od  9:30. V Šebkovicích před mší sv. v sobotu.

 

Na opravy kostela se vybralo 26.1. v Jakubově 1979,-, v Litohoři 1130,-,  v Babicích 4247,-  v Šebkovicích 390,-.

 

Zájemci si můžou u vchodu vzít sešitek s myšlenkami na každý den postní doby. Dobrovolný příspěvek 5,- kč můžete přidat do nedělní sbírky 1.3., která bude určena na opravy kostela(za unor).

 

Také si prosím vezměte pokladničky pro postní charitativní almužnu.

    V so. 14.3. bude v Jakubově v kostele v 9:00-10:00 první část duchovní obnovy. 2. část bude v 13:30 v Babicích v K. D. divadelní představení Miroslava Gabriela Částka „Popelka Nazaretská“ od Václava Renče. Více na plakátku.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA  15.2.2020         ŠEBKOVICE     Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       16.2.2020

 

   6. neděle v mezidobí

 

   Sv. Juliána

JAKUBOV

  7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a  zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  17.2.2020  

   Sv. Alexius a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ        18.2.2020 

   Sv. Simeon, fra Angelico

 

  

 

  STŘEDA  – 19.2.2020

 

   Bl. Godšalk

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Za syna a celou zemřelou rodinu Antoníšin

  ČTVRTEK –  20.2.2020

ADORAČNÍ DEN JAKUBOV 13-18 hod.

   Sv. Hyacinta Marto

BABICE

   17:00

 Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

   PÁTEK       21.2.2020

    Sv. Petr Damiani

 JAKUBOV

  17:00

 Za manžele Buchalovy

  SOBOTA  22.2.2020 

    Stolec sv. Petra

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Ivoše Vítámváse, rodinu Novotnou, Černou a celou přízeň

  NEDĚLE       23.2.2020

   6. neděle v mezidobí

 

   Sv. Polykarp

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

 BABICE

  10:30

 Za Ladislava Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

Ve čtvrtek 20. 2. bude vystavena v kostele v Jakubově N.S.O. od 13:00 do 18:00. Na tento den připadá na farnost Jakubov zástupná adorace za celou brněnskou diecézi s modlitbami za bohoslovce. Napište se prosím na seznam pro tichou adoraci po 30 min. V 18:00 bude adorace zakončena  požehnáním.

 

Napište se prosím také na seznam pokud jste dnes při mši sv. přijali svátost pomazání nemocných.

 

Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na opravách střech kostela v Jakubově a Babicích, které nám poškodila vichřice.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       9.2.2020

 

   5. neděle v mezidobí

 

  

   Sv. Apolonie

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Dvořákovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

  PONDĚLÍ  10.2.2020  

   Sv. Scholastika

 

 

 

   ÚTERÝ        11.2.2020 

   Sv. Panna Maria Lurdská

 

  

 

  STŘEDA  – 12.2.2020

 

 

   Sv. Benedikt  Aniánský

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl - ZPOVÍDÁNÍ OD 15:30

 LITOHOŘ

   17:00

 Za Marii a Ignáce Filipských - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:15

  ČTVRTEK –  13.2.2020

   Sv. Kateřina Ricciová

  

 BABICE

   17:00

 Za Jana Mahra, dvoje rodiče a jejich sourozence                         - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:00

   PÁTEK       14.2.2020

    Sv. Valentin

 

 JAKUBOV

  17:00

 Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny  - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:00

  SOBOTA  15.2.2020 

  Bl. Bedřicha Bachsteina a     druhů, sv. Jiřina

 

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       16.2.2020

 

   6. neděle v mezidobí

 

  

   Sv. Juliána

 JAKUBOV

   7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

V ne. 16. 2. se bude během mše sv. udělovat svátost pomazání nemocným. Zájemci ať se napíšou předem nebo po přijetí svátosti na seznam u vchodu kostela. Zpovídat se bude v týdnu přede mši sv.

 

Upřímné poděkování všem, kdo pomohli s opravou střechy kostela v Babicích, kterou za věží poškodil severní vítr.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       2.2.2020

 

 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNICE

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Jelínkovu a Popovu

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

  PONDĚLÍ  3.2.2020

   Sv. Blažej

 

 

 

   ÚTERÝ        4.2.2020 

   Sv. Ondřej Corsini

 

 

14:00-17:00 ADORAČNÍ DEN LITOHOŘ

  STŘEDA  – 5.2.2020

 

   Sv. Agáta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Filipských a rodinu Chvátalovu

  ČTVRTEK –  6.2.2020

   Sv. Pavel Miki a druhové

BABICE

   17:00

 Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

   PÁTEK       7.2.2020

    Sv. Richard

 JAKUBOV

  17:00

 Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

  SOBOTA  8.2.2020 

    Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       9.2.2020

 

   5. neděle v mezidobí

 

   Sv. Apolonie

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Dvořákovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

 

·        V Litohoři bude v út. 4. 2.  vystavena NSO od 14:00-17:00. Napište se prosím na seznam pro adoraci na 30 min. 4. února připadá na farnost Litohoř adorační den za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním. Můžete si sedat do pravých lavic, kde bude zapnuto topení.

 

·        V čt. 6. 2. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním 

 

·        V pá. 7. 2. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.1.2020

  3. neděle v mezidobí

  NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

  Sv. Timotej a Titus

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii a Františka Krutišovi a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  27.1.2020

   Sv. Anděla Merici

 

 

 

   ÚTERÝ        28.1.2020 

   Sv. Tomáš Akvinský

 

  

 

  STŘEDA  – 29.1.2020

 

   Sv. Sulpicius

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Nováčkovu a Marii Klečkovu

  ČTVRTEK –  30.1.2020

   Sv. Martina

BABICE

   17:00

 Za rodiče Pitourovy a zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

   PÁTEK       31.1.2020

    Sv. Jan Bosko

 JAKUBOV

  17:00

 Za Františka Hochmana a rodiče

  SOBOTA  1.2.2020

 ADORAČNÍ DEN BABICE   

    Sv. Pionius

 ŠEBKOVICE

16:30

 Na určitý úmysl

  NEDĚLE       2.2.2020

 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNICE

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Jelínkovu a Popovu

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

Při sbírce na opravy kostela 25. 12. se v Jakubově vybralo 11.075,-