Úvodní stránka » BOHOSLUŽBY

POŘAD BOHOSLUŽEB + OHLÁŠKY

Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 *

SOBOTA     27.5.2022

sv. Augustin      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kuchařovu

NEDĚLE       28.5.2023

     

Seslání Ducha Svatého

 

SBÍRKA NA CHARITU

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu a jeho přátele

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  29.5.2023

Panna Maria Matka Církve, sv. Pavel VI.      

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.5.2023

sv. Zdislava      

 

 

 

STŘEDA   – 31.5.2023      

Navštívení Panny Marie.

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Lojdovu, Novákovu, Novotnou a Vechetovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 1.6.2023      

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     – 2.6.2023

sv. Marcelín a Petr     

BABICE

  17:00

Za rodiče Klusákovy a dceru Růženu Formanovou

SOBOTA  –  3.6.2023

sv. Karel Lwanga a druhové     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Venhodovu a Pokornovu

NEDĚLE       4.6.2023  

    

Nejsvětější Trojice

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Marii Lauerovy, rodiče a sourozence

ŠEBKOVICE

  10:00

Mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

 

 • Poslední májová pobožnost bude ve středu po mši sv. v Martínkově.
 • Ve středu oslavíme v Martínkově při mši sv. zasvěcení kostela „ Navštívení Panny Marie“.
 • V Babicích budeme při mši sv. slavit zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici v neděli 4. června.
 • J. S. Bach - Air

 

SOBOTA    20.5.2022 

sv. Klement Hofbauer    

ŠEBKOVICE

  17:00

Za zemřelého Václava Salače

NEDĚLE     21.5.2023      

7. neděle velikonoční (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Teobald

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Vidourkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ – 22.5.2023

sv. Rita z Cassia      

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.5.2023

sv. Jan de Rossi      

 

 

 

STŘEDA   –  24.5.2023

Panny Marie, Pomocnice křesťanů      

MARTÍNKOV

  17:00

Za Janu Bílkovou a živou a zemřelou rodinu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 25.5.2023      

sv. Beda Ctihodný

ČÁSLAVICE

  17:00

 Za nemocnou osobu

PÁTEK     – 26.5.2023 

sv. Filip Neri

BABICE

  17:00

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

SOBOTA  –  27.5.2023      

sv. Augustin

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kuchařovu

NEDĚLE     28.5.2023      

Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu a jeho přátele

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Kampanolog naší diecéze doporučil, abychom pro zvon v Čáslavicích z r. 1681 nechali udělat nové srdce, nové dubové zavěšení a instalovali citlivější elektrický náhon. Začali jsme vyřizovat potřebná povolení, abychom zvonění mohli náležitě ošetřit.
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli posekat a uklidit farní zahradu v Čáslavicích.
 • Na pronásledované křesťany se v neděli 14. 5. vybralo v Babicích 3.607,- v Čáslavicích 3.780,- a v Martínkově 4.055,- Kč.
 • Příští neděli bude sbírka určena na Charitu.

 

SOBOTA    13.5.2022

Panna Maria Fatimská             

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za rodiče Kubovy a přízeň

NEDĚLE     14.5.2023      

6. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

sv. Matěj

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ – 15.5.2023

sv. Isidor

 

 

 

ÚTERÝ    –  16.5.2023

sv. Jan Nepomucký

 

 

 

STŘEDA  –  17.5.2023      

sv. Paschal Baylon

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Outratu, dvoje rodiče a celou přízeň

ŠEBKOVICE


  17:00


 Za Boženu Skoupou a přízeň


ČTVRTEK – 18.5.2023      

Nanebevstoupení Páně

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Karla Béma, manželku, rodiče a přízeň

PÁTEK   – 19.5.2023

sv. Petr Celestin      

BABICE

  17:00

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň

SOBOTA  – 20.5.2023      

sv. Klement Hofbauer

ŠEBKOVICE


  17:00


 Za zemřelého Václava Salače


NEDĚLE     21.5.2023      

7. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Teobald

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Vidourkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Dnešní sbírka je určena pro pronásledované křesťany.

 • Postničky z farností Čáslavice, Babice a Martínkov obsahovaly celkem 2 738 Kč.  

Celkem přinesla Postní almužna v Oblastní charitě Třebíč ve 175 pokladničkách schránkách 90 975 korun. Výtěžek byl rozdělen takto:

 • 25 000 Kč             na podporu rané péče - pomoc mladé rodině z Třebíče            
 • 20 000 Kč             na pomoc pronásledovaným křesťanům
 • 25 000 Kč             na zajištění služeb pro mladé – primární prevence
 • 20 975 Kč             na humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině

 • Kdo by se chtěl zúčastnit v so. 20. května poutně-po krásách vídeňských kostelů, může se přihlásit v Želetavě na faře. Tel: 560 000 373

  Program: dopoledne prohlídka několik kostelů ve Vídni. Ve 12 hodin mše svaté v svatoštěpánské katedrále. Odpoledne návštěva hrobky Habsburků a další zajímavé kostely. Odpoledne rozhled z Kahlenbergu s výhledem na Vídeň.

  Odjezd z Želetavy v 6:45 hodin z náměstí.

  Cena 700,- Kč, pro děti a studenty 500,- Kč. V ceně je doprava autobusem a vstupné do hrobky.

 • NANEBEVSTOUPENÍ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: úryvek z filmu Skutky apoštolů

 *

SOBOTA    6.5.2022

sv. Jan Sarkandr     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné

NEDĚLE     7.5.2023      

5. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

sv. Antonín Kyjevský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška a dvoje rodiče

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáš Krubla, manželku, dvoje rodiče, dceru a Jana Kořínka

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.5.2023

Panny Marie, Prostřednice všech milostí.     

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.5.2023

sv. Pachomius     

 

 

 

STŘEDA  –  10.5.2023      

sv. Jan z Avily

MARTÍNKOV

  17:00

Za Pavla Blažka, dvoje rodiče, bratra a ženu a sestru s manželem

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 11.5.2023

sv. Ignác z Laconi     

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Jaroslava Koláře, rodiče a strýce

PÁTEK   –   12.5.2023

sv. Pankrác      

BABICE

  17:00

Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, manžele Buďovy a přízeň

SOBOTA  – 13.5.2023

Panna Maria Fatimská     

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE    14.5.2023      

6. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

Sbírka na pronásledované křesťany

sv. Matěj

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

 

 • Příští neděli bude sbírka určen na pronásledované křesťany.
 • Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Pavlem se koná v sobotu 13. 5. v Žarošicích. Přihlašujte se na setkání přes přihlašovací formulář na webu mladez.biskupstvi.cz/dsm
 • Kdo můžete, přijďte prosím v sobotu 13. 5. od 8:00 na brigáda ve farním lese u Babic na Kozím vrchu. Budeme nakladačem nakládat uschlé stromy a budeme uklízet ořezané větve. Od cca 9:00 budeme na faře řezat a štípat přivezené dříví. Traktory, pily, rukavice, ochranné brýle a dobrou náladu sebou. 

                zdroj: mapy.cz

13. května 1917 - PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ: FOTOGALERIE O FATIMĚ

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/131261/skutecny-zivot-lucie-dos-santos-v-detstvi-ji-hrozili-upalenim-pak-se-splnila-jeji-tri-tajemna-proroctvi?foto=0

DEN ATENTÁTU NA PAPEŽE - 13. KVĚTEN 1981

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-papeze-13-kveten-151222

 

                        

SOBOTA     29.4.2022

sv. Kateřina Sienská

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Svobodovy a přízeň

NEDĚLE      30.4.2023      

4. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

sv. Pius V.

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, živou a zemřelou přízeň a duše

v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

PONDĚLÍ –  1.5.2023

sv. Josef Dělník

 

 

 

ÚTERÝ     –  2.5.2023 

sv. Atanasius

 

 

 

STŘEDA   –  3.5.2023      

sv. Filip a Jakub Menší (Alfeův)

MARTÍNKOV

  17:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče a synovce Dalibora

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  4.5.2023      

sv. Florián

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Rudolfa Krulu, manželku Marii, syna Františka a celou

živou a zemřelou rodinu

PÁTEK    –  5.5.2023

blah. Nuncius Sulprizio

BABICE

  17:00

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

SOBOTA  –  6.5.2023      

sv. Jan Sarkandr

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       7.5.2023      

5. neděle velikonoční

 (cyklus čtení A)

sv. Antonín Kyjevský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška a dvoje rodiče

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáš Krubla, manželku, dvoje rodiče, dceru a Jana Kořínka

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu ve všední dny ihned po mši sv.
 • VMartínkově budou májové pobožnosti také v pondělí  a v pátek v 17:30.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Brigáda ve farním lese u Babic na Kozím vrchu se překládá na sobotu 13. 5. od 8:00. Budeme řezat a odvážet uschlé stromy a uklízet ořezané větve.

 

                                   zdroj: mapy.cz

 

SOBOTA     22.4.2022

Sv. Leonid     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kopřivovu a Fialovu

NEDĚLE     23.4.2023      

3. neděle velikonoční

čtení A

Sv. Vojtěch

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy a jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

PONDĚLÍ – 24.4.2023

Sv. Jiří        

 

 

 

ÚTERÝ   –  25.4.2023

Svát. sv. Marka     

 

 

 

STŘEDA  – 26.4.2023      

Sv. Kletus, Sv. Paschasius Radbeltus

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hájkovu, Stružkovu a Jurčíkovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 27.4.2023      

Sv. Zita

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Bartesovu a duše v očistci  

PÁTEK     –  28.4.2023

Sv. Ludvík M. Grignion      

BABICE

  17:00

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

SOBOTA  – 29.4.2023      

Sv. Kateřina Sienská

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     30.4.2023      

4. neděle velikonoční

 (čtení A)

Sv. Pius V.

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 

 • Od 24. 4. bude do 30. 4. probíhat týden modliteb za duchovní povolání. V důvěře v zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno“ chceme prosit Pána žně za nová duchovní povolání pro náš národ. Ve středu ve čtvrtek a v pátek tak chceme činit i my při krátké adoraci po mši sv.

 • Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem se uskuteční v sobotu 13. 5. 2023 v Žarošicích. Zájemci ať se přihlašují do 24. 4. na adrese: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/.

Kdo by chtěl jet autobusem, který vypravuje Moravskobudějovické děkanství, ať se přihlásí duchovnímu správci. Časy odjezdů budou ještě upřesněny.

 

 *

SOBOTA     15.4.2022

Sv. Damián de Veuster      

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška


NEDĚLE     16.4.2023      

2. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Bernardetta Soubirous 

 


ČÁSLAVICE

    8:00

Za Františka a Terezii Hobzovy, živou a zemřelou rodinu

a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jaroslava Vaníčka a zetě, živou a zemřelou rodinu

BABICE 


  11:00


Za farnost


PONDĚLÍ –  17.4.2023

Sv. Robert        

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.4.2023

Sv. Krescenc (Rostislav)      

 

 

 

STŘEDA  – 19.4.2023      

Sv. Lev IX.,

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Janíčkovu

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 20.4.2023      

Sv. Anicet

ČÁSLAVICE


  17:00


Na úmysl dárce


PÁTEK     –  21.4.2023

Sv. Anselm     

BABICE


  17:00


Za Anežku Sellnerovu, živou a zemřelou rodinu Trojanovu a Nahodilovu


SOBOTA  –  22.4.2023      

Sv. Leonid

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Kopřivovu a Fialovu


NEDĚLE     23.4.2023      

3. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Vojtěch

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy a jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 • Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Varhaníků a členům scholy, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, a všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou, údržbou kostela anebo jiným způsobem.

 *

NEDĚLE       9.4.2023      

 

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Sv. Libor

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

ŠEBKOVICE

    9:30

Za Vlastimilu Klubalovou

BABICE


  11:00


Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň


PONDĚLÍ –  10.4.2023

 Sv. Michael de Sanctis    

ŠEBKOVICE

9:30

Za rodiče Nečasovy a Čermákovy

BABICE


10:30


Za rodiče Tkanovy, přízeň a živou rodinu


ÚTERÝ     –  11.4.2023

 Sv. Stanislav     

 

 

 

STŘEDA  – 12.4.2023      

Sv. Julius I.

MARTÍNKOV

  17:00

Za Anastázii Mácovou, manžela a tři syny

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 13.4.2023      

Sv. Martin I.


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  14.4.2023

 Sv. Lambert    

BABICE


  15:00


 Pohřeb pana Jiřího Zikmunda z Bolíkovic

 

SOBOTA  –  15.4.2023      

Sv. Damián de Veuster


ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE     16.4.2023      

2. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Bernardetta Soubirous

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Františka a Terezii Hobzovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jaroslava Vaníčka a zetě, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za farnost

 •  V sobotu 15. dubna vychází Pěší pouť rodin do Přibyslavic  -  délka trasy 27 km  

07:00 - Lukov kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu)

09:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení)

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení)

16:30 - Přibyslavice kostel Narození Panny Marie - mše svatá

Na přímluvu Služebníků Božích P. Jana Buly a P. Václava Drboly

- za obnovu manželství a rodin

- za náš národ a církev

- za mír na Ukrajině a ve světě

- osobní úmysl každého poutníka

- duchovní vedení P. Ladislav Hubáček SDB

 • Vyprošujme si požehnaný velikonoční čas. +

*

SOBOTA     1.4.2022

Sv. Marie Egyptská

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče


NEDĚLE       2.4.2023      

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. František z Pauly

ČÁSLAVICE

    8:00

Za manžele Součkovy a rodinu Součkovu a Venhodovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE


  11:00


Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci


PONDĚLÍ –  3.4.2023

Sv. Nikita


 

 

 

ÚTERÝ     –  4.4.2023

Sv. Izidor            

 

 

 

STŘEDA   –  5.4.2023      

Sv. Vincenc Ferrerský


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Neshybovu, Mágrovu a Pléhovu

ČTVRTEK –  6.4.2023      

ZELENÝ ČTVRTEK

Bl. Notger

ČÁSLAVICE

  17:00

 

ŠEBKOVICE

  17:30

 

BABICE


  18:30


Za rodinu Oubrychtovu a vnučku, rodinu Radkovskou a celou přízeň


PÁTEK     –  7.4.2023      

VELKÝ PÁTEK

Sv. Jan Křtitel de la Salle

 

DOBROVOLNÁ SBÍRKA NA BOŽÍ HROB  


MARTÍNKOV

  15:00

Velkopáteční obřady

ČÁSLAVICE

  15:00

BABICE

  17:00

ŠEBKOVICE


  17:30


SOBOTA  –  8.4.2023      

BÍLÁ SOBOTA

Sv. Dionýsius

 

VIGILIE   SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ


MARTÍNKOV

  18:00

Za živou a zemřelou rodinu Zachovu, Uhlířovu a Šimkovu

ČÁSLAVICE

  17:00

 

BABICE

 

  19:00

 

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

 

NEDĚLE       9.4.2023      

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Libor

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

ŠEBKOVICE

    9:30

Za Vlastimilu Klubalovou

BABICE

  11:00

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

 

 • Ve středu 5. 4. nebude mimořádně mše sv. v Šebkovicích.
 • V Martínkově bude ve středu zpovídat od 16:15 i o. Václav Kříž.
 • Na velký pátek připadá den přísného postu. Při velkopátečních obřadech bude sbírka určena na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě. Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou určeny na opravy kostela.
 • Po velkopátečních obřadech bude u Božího hrobu příležitost k soukromé modlitbě. V sobotu bude v v 8:00 v kostele v Babicích společná modlitba ranních chval.
 • Tip na životopisný film "JOHNNY" https://www.csfd.cz/film/1161672-johnny/prehled/

 *

SOBOTA     25.3.2022

Slav. Zvěstování Páně


      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

NEDĚLE     26.3.2023      

5. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Kastulus

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

   10:30

Za živou a zemřelou rodinu Vostalovu, Matysovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  27.3.2023

Sv. Rupert


       

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.3.2023

Sv. Rogát


      

 

 

 

STŘEDA   – 29.3.2023      

Sv. Ludolf

 


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

ČTVRTEK – 30.3.2023      

Sv. Jan Klimak


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  31.3.2023

Sv. Balbína


      

BABICE

  17:00

Za rodiče Venhodovy, Dusíkovy, sourozence a celou přízeň

SOBOTA  –  1.4.2023      

Sv. Marie Egyptská


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče

NEDĚLE       2.4.2023      

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. František z Pauly

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Součkovu a Venhodovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

 • Nedělní sbírka 26. 3. je určena na opravy kostela.
 • Příležitost k velikonoční zpovědi bude v Čáslavicích ve čtvrtek 30. 3. od 16:15 bude zpovídat také o. Václav Kříž. V Babicích v pátek 31. 3. od 16:15 a v neděli od cca. 10:45 bude v Babicích zpovídat i o. Václav Kříž. V Martínkově až příští týden ve středu 5. 4. od 16:15 bude zpovídat i o. Václav Kříž.
 • Tento týden budou naposledy pobožnosti křížové cesty ve středu, ve čtvrtek a v pátek po mši sv. V Martínkově bude křížová cesta s dětmi ještě v pátek 31. 3. mimořádně v 16:30.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • BEZ KŘÍŽE TO NEJDE:https://www.youtube.com/watch?v=6H_pHDD_8R0

*

 

SOBOTA    18.3.2022

Sv. Cyril Jeruzalémský      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu

 a přízeň


NEDĚLE     19.3.2023      

4. neděle postní (čtení A)

sv. Josefa

MARTÍNKOV


    9:30


Za Boženu Outratotovou a dvoje rodiče


BABICE

  11:00

ČÁSLAVICE  - Za farnost

BABICE  - Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

PONDĚLÍ – 20.3.2023

Slavnost sv. Josefa


 

 

 

ÚTERÝ    –  21.3.2023

Sv. Serapion


      

 

 

 

STŘEDA  – 22.3.2023      

Sv. Epafrodit

MARTÍNKOV


  17:00


Za Václava Roda, zemřelou a živou rodinu, a za Mons. Stanislava Vídeňského


ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 23.3.2023      

Sv. Turibius z Mongroveja

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Na úmysl farnosti Čáslavice: Za rodinu Brudíkovu, Tomkovu a Plotěných a za celou rodinu

PÁTEK    –  24.3.2023

Sv. Kateřina Švédská


BABICE


  17:00


Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň


SOBOTA  –  25.3.2023      

Slav. Zvěstování Páně

BABICE

   8:00 

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, zetě a celou živou i zemřelou přízeň

BABICE

  13:00

Pohřeb paní Růženy Formanové z Loukovic

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE     26.3.2023      

5. neděle postní (čtení A)

Sv. Kastulus

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

   10:30

Za živou a zemřelou rodinu Vostalovu, Matysovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • V neděli 26. 3. bude v Martínkově a v Babicích udělovat po mši sv. novokněžské požehnání o. Josef Janoušek, rodák z Moravských Budějovic.
 • V neděli 26. 3. bude v Čáslavicích mimořádně mše sv. v 10:30. Chceme při ní děkovat za renovaci elektrifikace a vyprošovat požehnání všem, kteří pomohli při této obnově. Zejména všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou a zabezpečením vybavení kostela, všem elektrikářům a řemeslníkům, všem, kdo přispěli na zaplacení obnovy, Nadaci ČEZ, která přispěla 200 tis. Kč, Obci Čáslavice, která přispěla 100 tis. Kč, Obci Římov, která přispěla 75 tis. Kč, ZOD Čáslavice a všem jednotlivým dárcům.
 • V pátek 24. 3. můžeme od 9:00 začít připravovat kostel sv. Martina na bohoslužebný provoz. Kdo můžete, přijďte prosím na pomoc s uspořádáním a úklidem.
 • Pozor na změnu času v neděli 26. 3. – mění se na letní čas ze 2:00 na 3:00
 • ODPUŠTĚNÍ - SVOBODA https://www.youtube.com/watch?v=Ui91q7Y9xPk

 

SOBOTA     11.3.2022

Sv. Eulogius z Cordoby

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Stoklasovu a přízeň


NEDĚLE     12.3.2023      

3. neděle postní (čtení A)

Sv. Alois Orione

MARTÍNKOV


    9:30


Za Věru Moudrou, manžela, dvě sestry s manžely a vnučku s manželem


BABICE

  11:00

BABICE  -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou

a zemřelou rodinu

PONDĚLÍ –  13.3.2023

Sv. Patricie


    

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.3.2023

Sv. Matylda


      

 

 

 

STŘEDA   – 15.3.2023      

Sv. Ludvíka de Marilac 

 


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 16.3.2023      

Sv. Heribert

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Za Jitku Nešporovou, maminku Marii a živou rodinu

PÁTEK     –  17.3.2023

Sv. Patrik

 


    

BABICE

 

  17:00

 

Za Růženu Zikmundovou, rodiče Blažkovy, Zikmundovy

a celou přízeň

 

SOBOTA  –  18.3.2023      

sv. Cyril Jeruzalémský

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň


NEDĚLE     19.3.2023      

4. neděle postní (čtení A)

Sv. Josef

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV


    9:30


Za Boženu Outratovou a dvoje rodiče


BABICE

   11:00

BABICE  - Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

ČÁSLAVICE - Za farnost

 

 

 • Ve čtvrtek a v neděli 19. 3. se budou bohoslužby farnosti Čáslavice ještě sloužit v Babicích. Ve čtv. 16. 3. je plánovaný kontrolní den prací v kostele sv. Martina a poté už snad začneme připravovat kostel k bohoslužbám.
 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • ABY SE MOHLO ŽÍT  https://www.youtube.com/watch?v=0Ti2t06OB

 

SOBOTA    4.3.2022

Sv. Kvirin     

BABICE


13:00


Pohřeb Ing. Karel Fišer z Loukovic


ŠEBKOVICE

17:00

Za Jaroslava Tesaře, dvoje rodiče, švagra

a rodiče Ballayovy


NEDĚLE      5.3.2023      

2. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Teofil


MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

BABICE  -  Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

ČÁSLAVICE  - Za Augustýna Rygla, manželku a živou

 a zemřelou rodinu

PONDĚLÍ – 6.3.2023

Sv. Koleta

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.3.2023

Sv. Perpetua a Felicita

 

 

 

STŘEDA   –  8.3.2023      

Sv. Jan z Boha

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Bémovu, P. Vladimíra Petrů a paní Hanákovou

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK –  9.3.2023      

Sv. Františka Římská

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Úmysl farnosti Čáslavice:

PÁTEK     –  10.3.2023

Sv. Jan Ogilvie  


    

BABICE

 

  17:00

 

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

 

SOBOTA  –  11.3.2023      

Sv. Eulogius z Cordoby


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Stoklasovu a přízeň

NEDĚLE     12.3.2023      

3. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Alois Orione

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

    9:30

Za Věru Moudrou, manžela, dvě sestry s manžely a vnučku s manželem

BABICE

  11:00

BABICE  -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou

a zemřelou rodinu

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlitve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • Jste zváni na postní duchovní obnovu v Budějovicích v kostele sv. Jiljí na téma: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující…“ V pátek 10. 3. v 18:00 mše sv., po mši promluva a tichá adorace. V sobotu 11. 3. v 8:00 mše sv., po mši promluva a tichá adorace. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření. Obnovu vede P. Petr Vrbacký farář ve farnosti sv. Augustina v Brně.
 • Na každém záleží  https://www.youtube.com/watch?v=H2-SPwASQIE

 

SOBOTA    25.2.2022

Sv. Valburga       

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Miroslava Nováčka, dvoje rodiče a přízeň


NEDĚLE    26.2.2023      

1. neděle postní (čtení A)

Sv. Alexandr

MARTÍNKOV


    9:30


Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň


BABICE

  11:00

BABICE - Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu

               a přízeň

ČÁSLAVICE  -  Za farnost

PONDĚLÍ –  27.2.2023

 Sv. Řehoř z Nareku

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.2.2023

Sv. Roman

 

 

 

STŘEDA   –  1.3.2023      

Sv. Suitbert

MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Václava Razíka a Bělu Göthovou

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK –  2.3.2023      

Sv. Anděla od Kříže

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Úmysl farnosti Čáslavice: Za Marii a Karla Trojanovy, zetě, dvoje rodiče a celou rodinu

PÁTEK     –  3.3.2023

Sv. Kunhuta 

BABICE


  17:00


Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy


SOBOTA  –  4.3.2023      

Sv. Kvirin


BABICE

ŠEBKOVICE

 

  13:00

  17:00

 

 

Pohřeb Ing. Karel Fišer z Loukovic

Za Jaroslava Tesaře, dvoje rodiče, švagra a rodiče Ballayovy

 

NEDĚLE       5.3.2023      

2. neděle postní (čtení A)

Sv. Teofil

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV


    9:30


Za farnost


BABICE

  11:00

BABICE  -  Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

ČÁSLAVICE  - Za Augustýna Rygla, manželku a živou a zemřelou rodinu

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • V úterý 28. 2. jste zváni na postní duchovní obnovu do farní kaple v Jaroměřicích n/R. s tématem „Ježíš, střed farnosti“ – přednáší o. Josef Hudec O.C.R. Začátek v 18:30 - po mši sv., která začíná v kapli na faře v 18:00.
 • V sobotu 4. 3. jste zváni do kostela v Jaroměřicích n/R. v 15:00 na pobožnost 1. soboty (růženec, mše svatá, modlitba a rozjímáni k Panně Marii) – pobožnost povede a mši sv. bude sloužit o. Josef Pohanka, od 14.30 hod. bude zpovídat.
 • U vchodu jsou k rozebrání brožurky „Malý průvodce postní dobou“ s krátkými texty pro hlubší prožití každého dne postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 6,- kč. Text je dostupný i v on-line aplikaci pro digitální přístroje Mobilní aplikace Malý průvodce postní dobou 2023.
 • Za další číslo čtvrtletníku o popravených kněžích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi můžete dát dobrovolný příspěvek 50,- kč do nedělní sbírky. Text je dostupný i na stránkách internetu http://kanonizace.biskupstvi.cz/
 • V pátek 3. 3. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Texty Křížových cest
 • Mobilní aplikace Malý průvodce postní dobou 2023

*

SOBOTA    18.2.2022

Sv. Simeon, fra Angelico      

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Jelečkovu, Louckou a Medunovu


NEDĚLE     19.2.2023      

7. neděle v mezidobí (A)

Bl. Godšalk

Sbírka na „Haléř sv. Petra“


MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Němce, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

BABICE -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Františka a Antonii Krůlovy, zetě a celou rodinu

PONDĚLÍ – 20.2.2023      

Sv. Hyacinta Marto


 

 

 

ÚTERÝ     –  21.2.2023

Sv. Petr Damiani


      

 

 

 

STŘEDA   – 22.2.2023      

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00 

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

ŠEBKOVICE 

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 23.2.2023      

Pam. sv. Polykarpa


 

 

 

PÁTEK     –  24.2.2023

Sv. Modest


      

 

 

 

SOBOTA  –  25.2.2023      

Sv. Valburga


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     26.2.2023      

1. neděle postní

(cyklus čtení A)

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

   9:30

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

BABICE -  Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

ČÁSLAVICE  -  Za farnost

 

 • Ve středu se bude udílet popelec na zahájení postní doby. Od popeleční středy nebudeme zdobit oltáře květinami. Hudba má odpovídat smyslu postní doby, jako výzvy k lítosti nad hříchy, k pokání a větší snaze o obrácení k Bohu. Popeleční středa je den zdrženlivosti od masa, mimo ryb (od 14 do 60 let věku) a půstu „újmy“, což znamená, že jen jednou za den se smí najíst do sytosti lidé od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je cestou sebeovládání. Prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. V kostele proto máme u vchodu postní kasičku Charity.  
 • U vchodu jsou také k rozebrání brožurky „Malý průvodce postní dobou“ s krátkými texty pro hlubší prožití každého dne postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 6,- kč. Text je dostupný i v on-line aplikaci pro digitální zařízení.
 • U vchodu je také k rozebrání další číslo čtvrtletníku o popravených kněžích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. Text je dostupný i na stránkách internetu http://kanonizace.biskupstvi.cz/
 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • Ve čtvrtek ani v pátek nebude v Babicích mše sv. ani křížová cesta.

ALMUŽNA https://www.youtube.com/watch?v=359Ieave7XY

  *

SOBOTA     11.2.2022

Sv. Panna Maria Lurdská


ČÁSLAVICE

  11:00

Pohřeb pana Ivana Trojana

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Černou, Novákovu a přízeň

 

NEDĚLE    12.2.2023      

6. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Benedikt  Aniánský  

    

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, Marii a Aloise Školářovy, kněze Františka a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE


  11:00


Za Josefa Zodlu a duše v očistci


PONDĚLÍ – 13.2.2023

Sv. Kateřina Ricciová


      

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.2.2023

Sv. Valentin  


    

MARTÍNKOV

 

  14:00

 

Pohřeb paní Marie Šťávové

 

STŘEDA   – 15.2.2023      

Bl.Bedřicha Bachsteina a  druhů, sv. Jiřina

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

ADORAČNÍ DEN ČÁSLAVICKÉ FARNOSTI 15:00-16:15

17:00 mše sv. (s úmyslem čáslavické farnosti):

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

ČTVRTEK – 16.2.2023      

Sv. Juliána


MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Pléhu, zemřelého Petra Vejrostu, rodiče a dvě sestry

PÁTEK     –  17.2.2023

Sv. Alexius a druhové


       

BABICE

 

  17:00

 

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

 

SOBOTA  –  18.2.2023      

Sv. Simeon, fra Angelico


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Jelečkovu, Louckou a Medunovu

NEDĚLE    19.2.2023      

Sbírka na „Haléř sv. Petra“

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Němce, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

ČÁSLAVICE - Za Františka a Antonii Krůlovy, zetě a celou rodinu

BABICE - Za farnost

 • V pondělí 13. 2. začneme v 16:00 připravovat kostel v Čáslavicích na elektro-rekonstrukci. Kdo máte doma větší plachty nebo igelity, přineste je prosím na ochranu proti prachu, abychom pokryli sochy, oltáře, varhany, lavice a oratoř. 
 • V úterý 14. 2. začínají v kostele sv. Martina v Čáslavicích elektrikářské práce. Mše sv. budou po dobu 4 týdnů slouženy v kostele v Babicích (14.2. – 12.3). Odjezdy automobilů budou z náměstí ve všední dny v 16:15 a v neděli v 10:15. Kdo budete mít volné místo v autě, nabídněte je prosím těm, kdo přijdou na náměstí.
 • V Martínkově nebude  mimořádně ve středu mše sv., místo toho bude ve čtvrtek 16. 2. v 17:00.
 • Ve středu 15. února budeme v Babicích během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za čáslavskou farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po požehnání v 16:15 se budeme modlit Slavný růženec a v 17:00 bude mše sv. s úmyslem čáslavické farnosti.
 • Ve čtvrtek 16. 2. mše sv. v Čáslavicích nebude.
 • Lurdy - filmový příběh ze současných Lurd

 *

SOBOTA     4.2.2022

Sv. Ondřej Corsini


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       5.2.2023      

5. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sv. Agáta


ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –  6.2.2023

Pam. sv. Pavla Mikiho a druhů


 

 

 

ÚTERÝ     –  7.2.2023

Sv. Richard 


 

 

 

STŘEDA   –  8.2.2023      

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity


BABICE

  17:00

Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

  

ČTVRTEK –  9.2.2023      

Sv. Apolonie


ČÁSLAVICE

  17:00

Na úmysl dárce

PÁTEK     –  10.2.2023

Pam. sv. Scholastiky


MARTÍNKOV

  14:00

  17:00

14:00 16:15 ADORAČNÍ DEN

Za Marii Lojdovou, manžela a dvoje rodiče

SOBOTA  –  11.2.2023      

Sv. Panna Maria Lurdská


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

 

  11:00  

  17:00

 

Pohřeb pana Ivana Trojana

Za rodinu Černou, Novákovu a přízeň

 

NEDĚLE       12.2.2023      

6. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sv. Benedikt  Aniánský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, Marii a Aloise Školářovy, kněze Františka

a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

 • V pátek 10. února budeme v Martínkově během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po požehnání v 16:15 se budeme modlit Bolestný růženec a v 17:00 bude mše sv. V středu v Martínkově mše sv. nebude.
 • Mimořádně nebude mše sv. v Babicích v pátek, místo toho bude ve středu 8. 2. v 17:00.
 • S velkou pravděpodobností začnou v kostele sv. Martina v Čáslavicích elektrikářské práce v týdnu od 14. 2. Pod dobu 4 týdnů proto budou mše sv. slouženy v kostele v Babicích. Zabezpečení kostela proti prachu a dopravu do Babic chceme upřesnit později.
 • U příležitosti světového dne nemocných 11. února se bude v neděli 12. 2. udělovat při mši sv. svátost pomazání nemocných. Svátost nemocných se uděluje nejen nemocným, ale také starým lidem, jejichž síly ochabují, i když není patrná nějaká vážná nemoc.
 • NEMOC - Nick Vujicic
 • Světci k nám hovoří - Lurdy 11. 2 . 1858 
 • O UZDRAVENÍCH A ZÁZRACÍCH V LURDECH

 • Web-kamera z Lurd místa zjevení Panny Marie sv. Bernadetě

 

 

SOBOTA     28.1.2022

Pam. sv. Tomáše Akvinského 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     29.1.2023      

4. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Sulpicius

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za živé a zemřelé členy Růžence a p. Josefa Novotného

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 30.1.2023      

Sv. Martina


 

 

 

ÚTERÝ   –  31.1.2023

Pam. sv. Jana Boska


     

 

 

 

STŘEDA   –  1.2.2023      

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


BABICE

  14:00

  17:00

14:00 16:15 ADORAČNÍ DEN

Za rodiče Machovcovy, Pitourovy, přízeň a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK –  2.2.2023      

Svát. Uvedení Páně do chrámu


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za živou a zemřelou rodinu Heinzovu, Malých, tetu Annu a Ludvíka

PÁTEK     –  3.2.2023

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Sv. Blažej


    

MARTÍNKOV

  17:00

Za Karla Kacetla, rodiče a celou přízeň

SOBOTA  –  4.2.2023      

Sv. Ondřej Corsini


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       5.2.2023      

Sv. Agáta

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 

 • Ve středu 1. února budeme v Babicích během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po adoraci bude v 17:00 mše sv. V pátek v Babicích mše sv. nebude.
 • Mimořádně nebude mše sv. Martínkově ve středu, místo toho bude v pátek 3. 2. v 17:00.
 • Farnost Babice odvedla do Fondu Puls Biskupství brněnského za rok 2022 povinný příspěvek 84. 308,- Kč, z toho 9 donátorů přispělo 21. 550,- (cca 25 %) a zbytek jsme vybrali při bohoslužebných sbírkách. Farnost Čáslavice odvedla 23. 243,- Kč,- z 1 donátor přispěl 500,- (cca 2%). Farnost Martínkov odvedla 34. 975,- z toho 7 donátorů přispělo 13. 200,- Kč  (cca 37%). Fond Puls, který založil o. biskup Vojtěch pomáhá zabezpečovat život farností po započatém oddělení církve od financování státem.
 • Přihlášku ke studiu bohosloví pro lze podat do 31. 3. 2023.
 • LEKCE  SPOLUPRÁCE 

 *

SOBOTA     21.1.2022

Sv. Anežka Římská


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kratochovílovu a přízeň

NEDĚLE       22.1.2023      

3. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na biblický apoštolát

Sv. Vincenc

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  23.1.2023

Sv. Ildefons      


 

 

 

ÚTERÝ     –  24.1.2023

Pam. sv. Františka Saleského   


 

 

 

STŘEDA   –  25.1.2023      

Svát. Obrácení sv. Pavla


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Urbánkovu a Zachovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00 

 

 

ČTVRTEK –  26.1.2023      

Pam. sv. Timoteje a Tita


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Jana Hudečka a celou živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     –  27.1.2023

Sv. Anděla Merici              


BABICE

  17:00

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  28.1.2023      

Pam. sv. Tomáše Akvinského


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       29.1.2023      

4. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na opravy kostela

Sv. Sulpicius

ČÁSLAVICE

    8:00

 Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za živé a zemřelé členy Růžence a p. Josefa Novotného

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Kdo z mládežníků by se chtěl zúčastnit celosvětového setkání mládeže v Lisabonu v srpnu letošního roku, může počítat s finanční pomocí farnosti na uhrazení nákladů na cestu a pobyt. Ať se obrátí na duchovního správce.
 • Slovo k volbám našeho brněnského biskupa Pavla

Milí přátelé, v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit. Žehnám každému z vás.  biskup Pavel

 *

SOBOTA     14.1.2022

Sv. Sáva Srbský  

           

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodiče Pánkovy a přízeň

 

NEDĚLE     15.1.2023      

Sv. Pavel Poustevník

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii a Jolanu Vyplašilovy a celou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  16.1.2023

Sv. Marcel I.  


 

 

 

ÚTERÝ     –  17.1.2023

Pam. sv. Antonína, opata


  

STŘEDA  – 18.1.2023      

Pam. P. Marie, Matky

jednoty křesťanů


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodiče Kabelkovy a celou přízeň

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 19.1.2023      

Sv. Márius a Marta   


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK    –  20.1.2023

Sv. Fabián a Šebestián


BABICE

 

  17:00

 

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Veselovu a Jelečkovu

 

SOBOTA  –  21.1.2023      

Sv. Anežka Římská


ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Kratochovílovu a přízeň

 

NEDĚLE     22.1.2023      

3. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na Bibli

Sv. Vincenc

ČÁSLAVICE

    8:00

 Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • V Martínkově se vybralo při Tříkrálové sbírce pro Charitu 12.300,- Kč.
 • V neděli 22. 1. bude sbírka určena na podporu biblického apoštolátu.
 • Farnost Babice odvedla do Fondu Puls Biskupství brněnského za rok 2022 povinný příspěvek 84. 308,- Kč, z toho 9 donátorů přispělo 21. 550,- (asi 9 %) a zbytek jsme vybrali při bohoslužebných sbírkách.
 • Pro hledající své životní povolání jsou určeny internetové stránky Hledám povolání (hledampovolani.cz)
 • Pro ty, kdo uvažují o uzavření manželského svazku, se od března do května připravuje další kurz přípravy snoubenců na manželství s vyškolenými lektory a zkušenými manžely. Více na plakátku nebo na stránkách internetu:prosnoubence.webnode.cz
 • O KULTUŘE SLOVA PRO LEKTORY
 • Hledám povolání (hledampovolani.cz)

*

SOBOTA     7.1.2022      

Sv. Rajmund  


  

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Fialovu, Medunovu a Minaříkovu

 

NEDĚLE       8.1.2023      

Křest Páně

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Tkaných, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Stanislava Mácu a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.1.2023

Sv. Marcelin  


   

 

 

 

ÚTERÝ     –  10.1.2023

Sv. Agathon


      

 

 

 

STŘEDA   – 11.1.2023      

Ct. Marie Elekta


MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Aloise Perničku a duše v očistci

ŠEBKOVICE 

 

  17:00 

 

  

 

ČTVRTEK – 12.1.2023      

Sv. Probus, Bl. A. Foumier


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za rodinu Špačkovu, Nedvědickou a celou přízeň a za duše v očistci

PÁTEK     –  13.1.2023

Sv. Hilarius z Poitiers


     

BABICE

 

  17:00

 

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

 

SOBOTA  –  14.1.2023

Sv. Sáva Srbský  


    

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodiče Pánkovy a přízeň

 

NEDĚLE     15.1.2023      

2. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Pavel Poustevník

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii a Jolanu Vyplašilovy a celou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v kostele v Babicích a Martínkově v neděli 8. ledna.
 • Velké díky všem, kdo pomohli důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Těm, kdo uklízeli, stavěly betlém, přinesli stromky, těm, kdo zdobili a připravovali květinovou výzdobu, kdo přispěli hudebně i četbou, ministrantům a kostelníkům a všem, kdo přispěli i nějak jinak prakticky nebo modlitbou.
 • Velké díky patří také všem, kdo v loňském roce pomohli udržovat a zvelebovat naše kostely. V Babickém kostele jsme částečně renovovali ozvučení. Vyměnili jsme klekáta v kostelních lavicích. Byly nově natřeny okna kostela a žaluzie ve věži s rozpočtem za 115 820,- Kč. V Čáslavicích jsme renovovali kněžiště a zákristii, byl instalován provizorní rozhlas a jsou připraveny projekty pro renovaci elektrifikace (začátkem února 2023) a celkové odvodnění kostela. V tomto týdnu by se mělo začít připravovat na pile v Římově dřevo na výrobu nových lavic. V Martínkově jsme nově natřeli dveře kostela a bylo opraveno zvlhlé zdivo u vchodu kostela, také byl odhlučněný ventilátor kostelních varhan. V Šebkovicích byla dokončena II. etapa odvodnění kostela sv. Máří Magdaleny a byly pořízeny nové varhany.
 • MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

*

SOBOTA–  31.12.2022

Sv. Silvestr, papež  


    

ŠEBKOVICE

8:30

Za sportovce a spolky v obci

NEDĚLE       1.1.2023      

Slav. Panny Marie, Matky Boží

 

ČÁSLAVICE

8:00

Za požehnání do nového roku

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

9:30

Za rodiče Nečasovy, syna, rodiče a přízeň

BABICE

11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

PONDĚLÍ –  2.1.2023

Sv.Bazila V.

a Ř. Naziánského  


    

BABICE

 

13:00

 

Pohřeb paní Růženy Zikmundové

 

ÚTERÝ     –  3.1.2023

Nejsvětější jméno Ježíš   


 

 

 

 

STŘEDA   –  4.1.2023      

Sv. Anděla z Foligna .

Ze slavnosti Zjevení Páně


MARTÍNKOV

17:00

 Za všechny kněze, kteří sloužili v Martínkově

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

 

ČTVRTEK –  5.1.2023      

Sv. Telesofor

Ze slavnosti Zjevení Páně


BABICE

13:00

Pohřeb paní Libuše Čermákové

ČÁSLAVICE

 

17:00

 

 Za nemocnou osobu

 

PÁTEK     –  6.1.2023

Slav. Zjevení Páně


BABICE

17:00

Za Josefa Venhodu, manželku, zetě a duše v očistci

SOBOTA  –  7.1.2023      

Sv. Rajmund

   


 

ČÁSLAVICE

 

ŠEBKOVICE

 

11:00

 

17:00

 

Pohřeb pana Jana Hudečka

 

Za rodinu Fialovu, Medunovu a Minaříkovu

 

NEDĚLE       8.1.2023      

Křest Páně

Sv. Severin

ČÁSLAVICE

8:00

Za rodinu Tkaných, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Stanislava Mácu a rodiče

BABICE

11:00

Za farnost

 • Ve farnosti v Babicích bylo v roce 2022 uděleno 12 křtů, byly uzavřeny 4 sňatky a rozloučili jsme se s 5 farníky. V Čáslavicích bylo 5 pohřbů. V Martínkově byl 1 křest a 2 pohřby. První svaté přijímání přijalo v kostele v Babicích 8 dětí z Babic, Bolíkovic, Čáslavic a Římova a 8 dětí ze Šebkovic.
 • Ve dnech od 1. do 15. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka, která je jedním z největších příkladů solidarity u nás. I přes těžkosti, které v poslední době prožíváme, výtěžek sbírky stále roste, a s ním i pomoc Charity potřebným. Z financí získaných sbírkou je možné uhradit například nečekané výdaje na zdravotní péči, potravinovou pomoc v kritické situaci nebo zajistit bezpečný nocleh. Tříkrálová sbírka pomáhá také pečovat o seniory, řešit krizové situace matek s dětmi nebo vytvářet zázemí pro lidi s postižením. S obdivem jsem sledoval, jak Charita dokázala reagovat po tornádu na jižní Moravě nebo ulehčit situaci při příchodu lidí, kteří prchali před válečným konfliktem z Ukrajiny. Toto vše se daří díky Vašim darům. Děkuji všem, kdo přijmou koledníky Tříkrálové sbírky a podpoří dobré dílo. Děkuji také koledníkům a organizátorům, kteří sbírce věnují svůj čas. Vše dobré přeje Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský
 • Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v neděli 8. ledna v kostele v Babicích.

*

 SOBOTA     24.12.2022       ŠEBKOVICE        17:00   Za rodiče Škáralovy

NEDĚLE       25.12.2022

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


ČÁSLAVICE

 8:00

Za rodinu Bartíkovu, Josefa a Vlastimilu a jejich rodiče

MARTÍNKOV

 9:30

Za Františka Vodičku, dvě manželky a syna

ŠEBKOVICE

 9:30

Za rodiče Nečasovy

BABICE

 

 11:00

 

Za farnost

 

PONDĚLÍ –  26.11.2022

Sv. Štěpána

 

ČÁSLAVICE

 8:00

Za P. Rudolfa Prchala a kněze z Čáslavic

MARTÍNKOV

 9:30

 Na poděkování

ŠEBKOVICE

 9:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

 11:00

Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a přízeň

ÚTERÝ     –  27.12.2022

Sv. Jana, apoštola


 

 

 

STŘEDA   –  28.12.2022

Betlémských dětí, mučedníků


ŠEBKOVICE

17:00

 

ČTVRTEK –  29.12.2022

Sv. Tomáš Becket

ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY


ČÁSLAVICE

 17:00

Za Leopolda Klementa z Löwenstreittu a Lukáše Jiřího z Grűnnersperka a za jejich rody

PÁTEK     –  30.12.2022

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Bl. Markéta Colonna


ŠEBKOVICE

 16:30

 

BABICE

 

 17:00

 

Za Marii a Josefa Bláhovy a Růženu a Slavomíra Kousalovy

 

SOBOTA  –  31.12.2022

Sv. Slivestr, sv. Kateřina Labouré


ŠEBKOVICE

 8:30

Za sportovce a spolky obce

BABICE

 

 15:30

 

Na poděkování za uzdravení dětí

 

NEDĚLE       1.1.2023

SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍ

Zasvěcený svátek

 

ČÁSLAVICE

 8:00

 

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

 9:30

 Za rodiče Nečasovy, syna, rodiče a přízeň

BABICE

 11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

 

 • Ve středu v Martínkově nebude mše sv.
 • Ve farnosti v Babicích bylo v roce 2022 uděleno 12 křtů, byly uzavřeny 4 sňatky a rozloučili jsme se s 5 farníky. V Čáslavicích bylo 5 pohřbů. V Martínkově byl 1 křest a 2 pohřby. První svaté přijímání přijalo v kostele v Babicích 8 dětí z Babic, Bolíkovic, Čáslavic a Římova a 8 dětí ze Šebkovic.
 • V sobotu 31. 12. bude po mši sv. v Babicích krátká děkovná adorace s prosbami o požehnání do nového roku 2023.
 • Přeju vám pokojné a radostné prožití vánočních oslav a spokojenost v novém roce. Lubomír Řihák +
 • Lyric Video - We Three Kings by Kirk Franklin THE STAR YOUTUBE

 *

 

SOBOTA      17.12.2022       ŠEBKOVICE      17:00     Za rodiče Muchovy a přízeň

 

NEDĚLE       18.12.2022

4. neděle adventní

Sv. Malachiáš

ČÁSLAVICE

   8:00

Za rodiče Čurdovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, celou přízeň a  duše v očistci

PONDĚLÍ –  19.11.2022

Bl. Urban


 

 

 

ÚTERÝ     –  20.12.2022

Sv. Dominik Siloský


ČÁSLAVICE

  13:00

Pohřeb pana Josefa Bobka z Římova

STŘEDA   –  21.12.2022

Sv. Petr Kanisius


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za rodinu Vodičkovu

 

ČTVRTEK –  22.12.2022

Sv. Františka Cabrini


ČÁSLAVICE

  14:00

Pohřeb pana Jiřího Kujala z Římova

PÁTEK     –  23.12.2022

Sv. Jan Kentský


BABICE

  17:00

Za Boženu Outratovu a duše v očistci

SOBOTA  –  24.12.2022

Vigilie ze slavnosti Narození Páně

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


BABICE

  15:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

ŠEBKOVICE

  17:00  

Za rodiče Škáralovy

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Emila a Emilii Lojdovy

 

NEDĚLE       25.12.2022

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

   8:00

Za rodinu Bartíkovu, Josefa a Vlastimilu a jejich rodiče

MARTÍNKOV

ŠEBKOVICE

   9:30

   9:30

Za Františka Vodičku, dvě manželky a syna

Za rodiče Nečasovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Na opravy kostela sv. Martina je možné přispět také do pokladničky na Obecním úřadě v Čáslavicích. V lednu je plánovaná realizace renovace elektrifikace firmou Hobza elektro a během roku bychom chtěli kostel odvlhčit. Projektová dokumentace je již zpracovaná. V polovině roku by se měly začít vyrábět nové lavice, které chceme instalovat v r. 2024. Je možné také přispět přímo na účet farnosti Čáslavice: 2145250309/0800 s poznámkou „dar na opravu kostela“. Na žádost také vystavíme potvrzení pro snížení daně.
 • Příležitost k předvánoční zpovědi bude
 • v Babicích v neděli 18. 12. od 10:30 (o. Václav) a v pátek 23. 12. od 16:15.
 • Martínkově ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Šebkovicích ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Mše sv. i zpovídání v Čáslavicích se ve čtvrtek 22. 12. kvůli pohřbu ruší.
 • Kdo můžete, přijďte prosím pomoct ve čtvrtek 22. 12. od 16:00 se stavěním betléma a vánoční výzdobou v kostele v Babicích.
 • 24.12. a 25. 12. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • SV. JAN KŘTITEL - krátký dokument ČT

*

 SOBOTA     10.12.2022    ŠEBKOVICE       17:00   Za Jiřího Černého a přízeň

NEDĚLE       11.12.2022

3. neděle adventní

Sv. Damas I.

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za Antonii Kabelkovu, manžela a celou rodinu

BABICE

11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  12.11.2022

Panny Marie Guadalupské


 

 

 

ÚTERÝ     –  13.12.2022

Sv. Lucie


 

 

 

STŘEDA   –  14.12.2022

Sv. Jana od Kříže


ŠEBKOVICE

17:00

Za rodinu Havlovu a přízeň

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Rostislavu Kalvodovou, manžela, dceru, živou a zemřelou rodinu

 

ČTVRTEK –  15.12.2022 Sv. Valerián


ČÁSLAVICE

17:00

Za zemřelou rodinu Ryglovu, Karpíškovu, Radkovských a za kněze

PÁTEK     –  16.12.2022

Sv. Adelhaida


BABICE

17:00

 Za manžele Stehlíkovy a duše v očistci

SOBOTA  –  17.12.2022

Sv. Jan z Mathy

 

BABICE

7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ČÁSLAVICE

 

ŠEBKOVICE

11:00

 

17:00

   

Pohřeb paní Evy Součkové z Čáslavic

 

 Za rodiče Muchovy a přízeň

 

NEDĚLE       18.12.2022

4. neděle adventní

Sv. Malachiáš

ČÁSLAVICE

 8:00

Za rodiče Čurdovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, celou přízeň a  duše v očistci

 

 • Příležitost k předvánoční zpovědi bude
 • v Babicích v neděli 18. 12. od 10:30 (o. Václav) a v pátek 23. 12. od 16:15.
 • Martínkově ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Čáslavicích ve čtvrtek 22. 12. od 16:15.
 • Šebkovicích v sobotu 17. 12. od 16:00 a ve středu 21. 12. od 16:00.

ZJEVENÍ PANNY MARIE V GUADALOUPE 1531 (možný automatický překlad)

  *

 SOBOTA   –  3.12.2022       ŠEBKOVICE           17:00  Za rodinu Louckou, syna a přízeň a za zemřelého  Jiřího Fialu

NEDĚLE       4.12.2022

2. neděle adventní

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

ČÁSLAVICE

8:00

Za Olgu a Josefa Krulovy a za duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Josefa Pléhu, rodiče a celou přízeň

BABICE

11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  5.11.2022

sv. Sába


 

 

 

ÚTERÝ     –  6.12.2022

sv. Mikuláš


 

 

 

STŘEDA   –  7.12.2022

Sv. Ambrož


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

  

17:00

 

Za rodinu Lojdovu, Tržilovu a Čermákovu

 

ČTVRTEK –  8.12.2022

Panna Maria - Neposkvrněné početí


ČÁSLAVICE

17:00

 Za zemřelou rodinu Hybáčkovu

PÁTEK     –  9.12.2022

Sv. Juan Diego


BABICE

17:00

Za celou živou a zemřelou rodinu Tomkovu a Trojanovu

SOBOTA  –  10.12.2022

Panny Marie Loretánské


ČÁSLAVICE

7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

Za Jiřího Černého a přízeň

 

NEDĚLE       11.12.2022

3. neděle adventní

Sv. Damas I.

ČÁSLAVICE

8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za Antonii Kabelkovu, manžela a celou rodinu

BABICE

11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 

 • V sobotu na „rorátní mši sv." v Čáslavicích si přineste lucerny se svíčkami, budeme sloužit mši sv. za tmy.
 • V zákristii si můžete zapisovat úmysly mší sv.na příští rok.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb a ohlášky farnosti, ať napíše svoji emailovou adresu na jeden z e-mailů: babiceulesonic@dieceze.cz, caslavice@dieceze.cz , martinkov@dieceze.cz
 • Pro pomoc s přihlašováním pro financováním farnosti pomocí diecézního fondu PULS se prosím, kontaktujte s Mgr. Jitkou Šebkovou, tel: 736 135 225. Toto financování pomáhá farnosti i podpoře platů kněží naší diecéze po odluce církve od financování státem. Všechny vložené peníze za farnost přitom zůstávají k dispozici farnosti. Jedná se o pravidelný jednoroční dobrovolný příspěvek. Více také na donator.cz
 • Sv. biskup MIKULÁŠ - legenda o třech dětech a řezníkovi - krátký anim. film lze doplnit automatickým překladem

*

 SOBOTA      26.11.2022    ŠEBKOVICE        17:00   Za Libuši Jelečkovu a přízeň

NEDĚLE       27.11.2022

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

1. neděle adventní

sv. Virgil

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Marii Ryglovu, dceru Janu a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  28.11.2022 sv. Mansuet


 

 

 

ÚTERÝ     –  29.1.2022

sv. Saturnin


 

 

 

STŘEDA   –  30.12.2022

Svátek sv. Ondřeje


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Františka Pléhu, bratra, manželky a rodiče

 

ČTVRTEK –  1.12.2022

sv. Edmund Kampián


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za uzdravení Kateřiny a posilu v nemoci

PÁTEK     –  2.12.2022

sv. Bibiána


BABICE

  17:00

Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

SOBOTA  –  3.12.2022

sv. František Xaverský


MARTÍNKOV

    6:30

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Louckou, syna a přízeň a za zemřelého  Jiřího Fialu

 

NEDĚLE       4.12.2022

2. neděle adventní

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

ČÁSLAVICE

   8:00

 Za Olgu a Josefaa Krulovy a za duše v očistci

MARTÍNKOV

  9:30

Za Josefa Pléhu, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Můžete si rozebírat brožurku „Průvodce adventem“, která je dobrou pomůckou jak duchovně prožívat každý den adventní doby. Dobrovolný příspěvek 10,- kč můžete dát do pokladničky nebo do nedělní sbírky. Bude možné si ji také zdarma stáhnout do mob. telefonu na Google Play nebo App Store.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s úmyslem za nová kněžská povolání.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V sobotu na „rorátní mši sv." v Martínkově si přineste lucerny nebo jiné svítilny, budeme sloužit mši sv. za tmy.
 • Úmysly mší sv. na příští rok si můžete zapisovat v zákristii.
 • Tip na slušného a vzdělaného prezidenta

*

 SOBOTA      19.11.2022    ŠEBKOVICE        17:00   Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Blah. Anna Kolesárová

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za Karla Kabelku, syna, rodiče a bratry

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

PONDĚLÍ –  21.11.2022

Zasvěcení Panny Marie


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.11.2022

sv. Cecílie


 

 

 

STŘEDA   –  23.11.2022

sv. Klement I.


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za rodinu Bémovu, Pavlíčkovu a Zachovu

 

ČTVRTEK –  24.11.2022

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové


ČÁSLAVICE

  17:00

Za oběti válek, katastrof a terorismu

PÁTEK     –  25.11.2022

 sv. Kateřina


BABICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

SOBOTA  –  26.11.2022

Bl. Jakub Alberione


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Libuši Jelečkovu a přízeň

NEDĚLE       27.11.2022

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

1. neděle adventní

sv. Virgil

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Marii Ryglovu, dceru Janu a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Na katolická média se vybralo při nedělní sbírce 13. 11. 2022 v Babicích 6.727,- v Čáslavicích 7.527,- a v Martínkově 4.990,- Kč.
 • Příští neděli budeme při mši sv. žehnat adventní věnce.
 • V Babicích budeme žehnat adventní věnec obce v so. 26. 11. v 17:00. V Martínkově v neděli v 15:30.
 • Sbírka příští neděle je určena na opravy kostela.
 • Rozebírejte prosím stolní katolické kalendáře s duchovními texty na r. 2023 i pro příbuzné a známé, máme jich totiž víc, cena je 70,- Kč. Podpoříte tak vlastní farnost.
 • PODPOŘTE NOVÝ KLÁŠTER KARMELITEK V DRASTECH 
 • KLÁŠTERNÍ VÝROBKY

 *

SOBOTA      12.11.2022       ŠEBKOVICE        17:00   Za Rudolfa Doležala, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       13.11.2022

33. neděle v mezidobí

Svátek sv. Anežky České

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

ČÁSLAVICE

  9:30

Za zemřelého P. Anselma Vladimíra Hronka OP.

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.11.2022

sv. Mikuláš Tavelič


 

 

 

ÚTERÝ     –  15.101.2022

sv. Albert Veliký


 

 

 

STŘEDA   –  16.11.2022

sv. Markéta Skotská


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Václava Roda, rodinu Rodovu a Trnkovu a otce Stanislava Vídeňského

 

ČTVRTEK –  17.11.2022  

sv. Alžběta Uherská


ČÁSLAVICE

  17:00

Za zemřelou a živou rodinu Prodělalovu a duše v očistci

PÁTEK     –  18.11.2022

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla


BABICE

  17:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

SOBOTA  –  19.11.2022

sv. Mechtilda


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Blah. Anna Kolesárová

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za Karla Kabelku, syna, rodiče a bratry

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká adorace s modlitbami za naši mládež.
 • V sobotu 19. 11. bude na faře v Babicích od 9:00 brigáda na zpracování dřeva na zimu. Kdo by mohl přijít pomoct, ať se prosím spojí s panem Špačkem tel: 732 802 251
 • Stolní katolické kalendáře na r. 2023 s duchovními texty jsou k dispozici za 70,-Kč. Peníze za kalendář dejte prosím do kasičky nebo přidejte až do nedělní sbírky 20. 11., která je určená pro farnost. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických médií.
 • Přihlašujte se prosím do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Ten vznikl z rozhodnutí biskupa jako ekonom. ochrana existence diecéze a farností, kvůli oddělení církve od státu. Platí se z něj především náklady na platy kněží (ty dříve hradil stát). Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Farnost musí každý rok odvést příspěvek odvozený z počtu účastníků bohoslužeb: 480,- kč na osobu a jiných příjmů. Letošní příspěvek pro Babice je 84.308,- pro Čáslavice 24.743,- a pro Martínkov 58.850,- . Fond letos nabízí zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2022 snížením příspěvku farnosti o 1000 Kč. I to může prospět naší farnosti.  Pokud bychom přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti je 6 donátorů, v Martínkově také 6 a v Čáslavicích zatím žádný. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispěvatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 7000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu takto také 1 x za rok přispívám /Lub. Řihák/. Peníze odeslané do fondu jsou vždy ve prospěch farnosti.
 • sv. MARTIN
 • sv. ANEŽKA ČESKÁ

*

 SOBOTA  –   5.11.2022        ŠEBKOVICE       17:00   Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       6.11.2022

32. neděle v mezidobí

sv. Leonard

ČÁSLAVICE

  8:00

Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  7.11.2022

Sv. Wilibrord


 

 

 

ÚTERÝ     –  8.11.2022

sv. Gottfried


 

 

 

STŘEDA   –  9.11.2022

Svátek Posvěcení lateránské baziliky


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Josefa Dufka a živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

 

ČTVRTEK –  10.11.2022

sv. Lev Veliký


ČÁSLAVICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Karpíškovu, Procházkovu a duše v očistci

PÁTEK     –  11.11.2022

sv. Martin


BABICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Fišerovu

SOBOTA  –  12.11.2022

Sv. Josafat


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Doležala, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       13.11.2022

33. neděle v mezidobí

sv. Anežky České

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

ČÁSLAVICE

  9:30

Za zemřelého P. Anselma Vladimíra Hronka OP.

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • V neděli 13. listopadu bude sbírka určena pro katolická média.
 • Patrocinium kostela Martina budeme slavit v Čáslavicích v neděli mimořádně v 9:30.
 • V Martínkově bude v neděli mimořádně mše sv. v 8:00, kvůli slavnosti sv. Martina v Čáslavicích.
 • Smrtí to nekončí, narodili jsme se, abychom žili-video 2 min

*

 SOBOTA     29.10.2022     ŠEBKOVICE       17:00    Za rodiče Bartesovy a Krotkovy

NEDĚLE       30.10.2022

změna času z 3:00 na 2:00

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 Sv. Marcel

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Vladimíra a Marii Pokornovy a za živé a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, Marii  Špačkovu, sestru, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

PONDĚLÍ –  31.10.2022

Sv. Wolfgang


 

 

 

ÚTERÝ     –  1.11.2022

Slavnost Všech svatých


ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

 

  17:00

 

Za Josefa Zodla a duše v očistci

 

STŘEDA   –  2.11.2022

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Marii Pléhovu, manžela, sestru a dvoje rodiče

  

ČTVRTEK –  3.11.2022

Sv .Martin de Porres


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  4.11.2022

sv. Karel Boromejský


BABICE

  17:00

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

SOBOTA  –  5.11.2022

Sv. Gerald


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

  13:00

  17:00

Pohřeb paní Marie Trojanové z Římova

Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       6.11.2022

32. neděle v mezidobí

sv. Leonard

ČÁSLAVICE

   8:00

 

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

 • V úterý 1. 11. o Slavnosti všech svatých se po mši sv. společně pomodlíme v kostele v Babicích za odpustky pro duše v očistci.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se ihned po mši sv. na hřbitově pomodlíme za duše zemřelých. Můžete si sebou vzít lucerny nebo svíčky. Tyto dny se bude zpovídat už od 16:00. V neděli se bude v Babicích zpovídat i během mše sv.
 •  1. a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl papeže)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci: navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Svátost smíření stačí vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

 *

 SOBOTA     22.10.2022     ŠEBKOVICE        17:00   Za rodiče Černovy, dceru, manželku a zetě


NEDĚLE       23.10.2022

30. neděle v mezidobí

Sv. Jan Kapistránský

SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

 8:00

Za Josefa Nedvědického, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

 9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

 11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.10.2022 Sv. Antonína Marie Klareta


 

 

 

ÚTERÝ     –  25.10.2022

Sv. Kryšpín


 

 

 

STŘEDA   –  26.10.2022

Sv. Rustik


ŠEBKOVICE

 17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Jana Janíčka a sourozence

 

ČTVRTEK –  27.10.2022

Sv. Evarist


ČÁSLAVICE

 17:00

 

PÁTEK     –  28.10.2022

Sv. Šimona a Judy


BABICE

 17:00

Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, celou přízeň a duše v očistci

SOBOTA  –  29.10.2022

Blah. Restituty Kafkové


ŠEBKOVICE

 17:00

 Za rodiče Bartesovy a Krotkovy

NEDĚLE       30.10.2022

31. neděle v mezidobí

Sv. Marcel

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

 9:30

Za Vladimíra a Marii Pokornovy a za živé a zemřelé z rodiny

BABICE

 11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, Marii  Špačkovu, sestru, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

 • Nedělní sbírka 23. října je určena na podporu misií a v neděli 30. října bude určena na opravy kostela.
 • Pozor na změnu času: ze soboty na neděli se 30. října posouvá čas z 3:00 na 2:00.
 • Je Bůh dobrý?

 *

NEDĚLE       16.10.2022

29. neděle v mezidobí

Sv. Hedviky a sv. Markéty

ČÁSLAVICE

8:00

Za zemřelou rodinu Radkovských, rodinu Ryglovu, za kněze a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče, za uzdravení vnuka a  duše v očistci

ŠEBKOVICE

11:00

Za rodiče Čermákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  17.10.2022

Sv. Ignáce Antiochijského


 

 

 

ÚTERÝ     –  18.10.2022

Sv. Lukáš


 

 

 

STŘEDA   –  19.10.2022

Sv. Jan de Brébeuf a druhové


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, Emila Béma, manželku a 2 syny

 

ČTVRTEK –  20.10.2022

Blah. Jakub Kern


ČÁSLAVICE

17:00

Za Růženu a Ladislava Ryglovy

PÁTEK     –  21.10.2022

Blah. Karel Rakouský


BABICE

17:00

Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

SOBOTA  –  22.10.2022

Sv. Jan Pavel II.


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

 

14:00

17:00

 

Pohřeb pana Emila Béma

Za rodiče Černovy, dceru, manželku a zetě

 

NEDĚLE       23.10.2022

30. neděle v mezidobí

Sv. Jan Kapistránský

SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

8:00

Za Josefa Nedvědického, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

11:00

Za farnost

 • Minulý týden byly dokončeny nátěry oken a žaluzií věže babického kostela firmou Alpinic. Celková investice je 115.820,- Kč. Kraj Vysočina nám přispěl 45.000,- Kč, obec Babice 11.582,- a farnost uhradila 59.238,- Kč.
 • V sobotu 22. října bude mít v Boskovicích ve 14:00 pohřeb R. D. Lubor Dobeš, který sloužil ve farnosti Babice v letech 1993 - 1997.
 • Sbírka v neděli 23. 10. je určena na podporu misií.
 • Sv. Terezie od Ježíše 15. 10. 

 *

 SOBOTA  –   8.10.2022        ŠEBKOVICE       17:00     Za Vlastimila Matyáše, sestry a za Milana Haška

NEDĚLE       9.10.2022

28. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius

ČÁSLAVICE

 8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Na úmysl dárce

BABICE

 11:00

Za Františka Čermáka, sourozence, rodiče, a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ –  10.10.2022

Sv. Paulin


 

 

 

ÚTERÝ     –  11.10.2022

Sv. Jan  XXIII.


 

 

 

STŘEDA   –  12.10.2022

Sv. Radim

ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Miroslava Čepaláka a rodiče

 

ČTVRTEK –  13.10.2022

Sv. Teofil


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Antonína Venhodu,  za zemřelou rodinu Venhodovu a Drbalovu

PÁTEK     –  14.10.2022

Sv. Kalist


BABICE

 17:00

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

SOBOTA  –  15.10.2022

Sv. Terezie od Ježíše


 

 

 

NEDĚLE       16.10.2022 29. neděle v mezidobí

Sv. Hedviky a sv. Markéty

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (CÍSAŘSKÉ HODY)

ČÁSLAVICE

 8:00

 Za zemřelou rodinu Radkovských, rodinu Ryglovu, za kněze a duše v očistci

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a  duše v očistci

ŠEBKOVICE

 11:00

Za všechny živé i zemřelé farníky obce Šebkovice

 • V pondělí 3. 10. zemřela herečka Národního divadla v Brně paní Jana Gazdíková, která se v Babicích zúčastnila několika bohoslužeb i společenských akcí babické farnosti. Pohřeb bude úterý 11. 10. v Babicích nad Svitavou v 15:00
 • V Čáslavicích se bude vyučovat náboženství v ZŠ pro 1. stupeň v pátek ve 12 h. Náboženství pro 2. stupeň začne od příštího týdne ve čtvrtek 13. 10. v 16 h. Sraz před školou.
 • V Babicích se začne vyučovat náboženství v pátek 14. 10. v 16 hod. Sraz před farou.
 • Příští neděli budeme děkovat Bohu za posvěcení našich kostelů – tzv. „císařské hody“.

*

NEDĚLE       2.10.2022

27. neděle v mezidobí

Sv. andělů strážných

 


ČÁSLAVICE

 8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Za uzdravení

BABICE

 

11:00

 

Za farnost

 

PONDĚLÍ –  3.10.2022

Sv. Dionýsius Areopagita

sv. Maximilián


 

 

 

ÚTERÝ     –  4.10.2022

Sv. Františka z Assisi


 

 

 

STŘEDA   –  5.10.2022

Sv. Faustyna Kowalská


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Antonína Procházku, manželku, rodiče a sourozence

 

ČTVRTEK –  6.10.2022

sv. Bruno


ČÁSLAVICE

17:00

Za rodiče Belatkovy, celou rodinu a duše v očistci

PÁTEK     –  7.10.2022

Panny Marie Růžencové


BABICE

17:00

Za živé a zemřelé členy živého růžence

SOBOTA  –  8.10.2022

Sv. Pelágie


ŠEBKOVICE

17:00

 Za Vlastimila Matyáše, sestry a za Milana Haška

NEDĚLE       9.10.2022

28. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

 9:30

 

BABICE

11:00

Za Františka Čermáka, sourozence, rodiče, a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • V sobotu 8. 10. uzavřou ve 12:30 v kostele v Babicích sňatek Pavel Roupec z Lesonic a Veronika Špačková z Čáslavic.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • V pátek 7. 10. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • 13. října 1917 den, kdy tisíce lidí viděli zázrak

*

 SOBOTA     24.9.2022     ŠEBKOVICE      17:00  Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       25.9.2022

Sv. Kleofáše

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  26.9.2022 Sv. Kosmy a Damiána


 

 

 

ÚTERÝ     –  27.9.2022

Sv. Vincence z Paula


 

 

 

STŘEDA   –  28.9.2022

 

Slavnost sv. Václava


MARTÍNKOV

9:00

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

ČTVRTEK –  29.9.2022

sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela


ČÁSLAVICE

17:00

Za Jana Hanzala a manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  30.9.2022

Sv. Jeronýma


BABICE

17:00

Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

SOBOTA  –  1.10.2022

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše


NEDĚLE       2.10.2022

27. neděle v mezidobí

Sv. Andělů strážných

ČÁSLAVICE

8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

9:30

Za uzdravení

BABICE

11:00

Za farnost

 • Dnešní sbírka 25.9. je určena na opravy kostela.
 • Kdo by chtěl dostávat každý týden program bohoslužeb internetovou poštou, ať zašle svou emailovou adresu na adresu babiceulesonic@dieceze.cz, nebo caslavice@dieceze.cz, nebo martinkov@dieceze.cz
 • V sobotu 1. října se v 15:00 slavnostně otevírá zrekonstruovaný kostela sv. Markéty v Jaroměřicích n/R. Více o programu najdete na plakátku nebo na internetu.
 • Měsíc říjen je pro nás pobídkou, abychom se s Bohem více spojovali skrze přímluvu Panny Marie - modlitbu posvátného růžence. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlobě.
 • SPOLUPRÁCE

 *

 

  SOBOTA     17.9.2022     ŠEBKOVICE       17:00    Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu,      

                                                                                       celou přízeň a živé i zemřelé

NEDĚLE       18.9.2022

25. neděle v mezidobí

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU

 

Sv. Josef Kupertinský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ –  19.9.2022

Sv. Januária


 

 

 

ÚTERÝ     –  20.9.2022

Sv. Ondřeje Kim Tae


 

 

 

STŘEDA   –  21.9.2022

Sv. Matouše


ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Františka Perničku, za rodiče Perničkovy a Mácovy

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Vladimíra Polacha a rodinu Kovářovu

 

ČTVRTEK –  22.9.2022

sv. Mořic a druhové


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Terezii Hobzovu, manžela a celou přízeň

PÁTEK     –  23.9.2022

Sv. Pia z Pitrelcini


BABICE

  17:00

Za Annu a Emila Svobodovy, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

SOBOTA  –  24.9.2022

Sv. Gerard


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       25.9.2022

Sv. Kleofáš

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a přízeň

 • Dostal-li se někdo do dluhů, má šanci zbavit se exekucí na dluzích vůči státu - od 1. září až 30. listopadu 2022 v rámci novely exekučního zákona tzv. MILOSTIVÉ LÉTO II. Více najdete na plakátku na nástěnce nebo se můžete kontaktovat na dluhovou poradnu Charity ČR. https://www.charita.cz/milostive-leto-ii/
 • Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“. Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska

Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference

*

 SOBOTA  –   10.9.2022    ŠEBKOVICE         17:00    Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě

                                                                              Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE       11.9.2022

24. neděle v mezidobí

Sv. Emil

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ludmilu Hudečkovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  12.9.2022

Jména Panny Marie


 

 

 

ÚTERÝ     –  13.9.2022

Sv. Jana Zlatoústého


 

 

 

STŘEDA   –  14.9.2022

Svátek Povýšení sv. kříže


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Josefa Outratu, manželku, syna, zetě a dvoje rodiče

 

ČTVRTEK –  15.9.2022

Panna Maria bolestná


ČÁSLAVICE

  17:00

Za farnost

PÁTEK     –  16.9.2022

Sv. Ludmily


BABICE

  17:00

Za Bohumila Tikovského, dvoje rodiče sourozence a celou přízeň

SOBOTA  –  17.9.2022

Sv. Kornélia a Cypriána,

Sv. Hildegarda

VÍSKY

  10:30

Kaple Narození Panny Marie – Za živé a zemřelé obyvatele obce Vísky

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu, celou přízeň a živé i zemřelé

NEDĚLE       18.9.2022

25. neděle v mezidobí

Sv. Josef Kupertinský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • V Šebkovicích začne výuka náboženství na Základní škole ve středu 21. 9. ve 12:30.
 • Na Základní škole v  Čáslavicích se plánuje výuka náboženství od začátku měsíce října v pátek od 12:10. Nezapomínejme, že se máme vychovávat nejen pro život pozemský, ale i pro život věčný. A kdo se naučí dbát o život věčný, dbá pak o spravedlivý život současný.
 • V sobotu 17. 9. bude v 10:30 sloužena mše sv. u kaple Narození Panny Marie ve Vískách.
 • Příští neděli 18. 9. budeme děkovat Bohu při mši sv. za požehnanou úrodu.
 • MŮŽU SE ZAPTAT ? CO JE TO ADORACE ?
 • MILOSTIVÉ LÉTO II - možnost zbavit se exekučních dluhů

*

 SOBOTA –  3.9.2022         ŠEBKOVICE       17:00    Za zemřelé rodiče Chloupkovy, zemřelého Miroslava Nováčka,

                                                                                    za Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLE       4.9.2022

23. neděle v mezidobí

Sv. Rozálie

ČÁSLAVICE

    8:00

Na poděkování za dar života a víry

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  5.9.2022

Sv. Tereza z Kalkaty


 

 

 

ÚTERÝ     –  6.9.2022

Sv. Magnus


 

 

 

STŘEDA   –  7.9.2022

Sv. Melichar Grodecký  


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV  

  

  17:00  

 

Za rodiče Svobodovy a Lauerovy a celou přízeň  

 

ČTVRTEK –  8.9.2022

Narození Panny Marie


ČÁSLAVICE

  17:00

Za manžele Stanislava a Jiřinu Kujalovy z Římova

PÁTEK     –   9.9.2022

Sv. Petra Klavera


BABICE

  17:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

SOBOTA  –  10.9.2022

Sv. Karla Spinoly


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE       11.9.2022

24. neděle v mezidobí

Sv. Emil

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ludmilu Hudečkovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • Upřímné poděkování za opravu železného plotu na kněžském hrobě v Čáslavicích a opravu a zajištění střechy babického kostela.
 • Rozpočet pro renovaci elektrifikace kostela v Čáslavicích by měl být hotový tento týden, práce bychom chtěli stihnout ještě letos. Do konce září máme přislíbeno ozvučení kostela.
 • Děkovat za úrodu chceme Bohu při mši sv. v neděli 18. 9. 2022. tedy za 14 dnů.
 • Matka Tereza z Kalkaty

*

  SOBOTA –   27.8.2022    ŠEBKOVICE       17:00    Za rodiče Roupcovy a přízeň

 

NEDĚLE       28.8.2022

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ŽEHNANÍ AKTOVEK

Sv. Augustin

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  29.8.2022

Umučení sv. Jana Křtitele


 

 

 

ÚTERÝ     –  30.8.2022

Sv. Fiakr


 

 

 

STŘEDA   –  31.8.2022

Sv. Josef z Arimatie


ŠEBKOVICE

  17:00

MARTÍNKOV

  17:00

 Na poděkování a s prosbou za požehnání

ČTVRTEK –  1.9.2022

sv. Jiljí


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za Josefa Součka, sourozence, rodiče a celou přízeň

PÁTEK     –  2.9.2022

Sv. Justus


BABICE

  17:00

Za Bohumila Hrůzu, rodinu Hrůzovu a celou přízeň

SOBOTA  –  3.9.2022

Sv. Řehoře velikého


ŠEBKOVICE

  17:00

Za zemřelé rodiče Chloupkovy, zemřelého Miroslava Nováčka, za Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLE       4.9.2022

23. neděle v mezidobí

Sv. Rozálie

ČÁSLAVICE

   8:00

Na poděkování za dar života a víry

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 • Kdo by se chtěl přidat jako zpěvák do scholy v Čáslavicích, ať se prosím spojí s panem Vidourkem.
 • Výuka náboženství začne v polovině září. Časy a místa vyučování budou upřesněny později.
 • V sobotu září bude v Cidlině od 14.00 probíhat osmý ročník Dnu medu.
 • Sv. MONIKA

*

 SOBOTA 20.8.2022       ŠEBKOVICE         17:00    Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Starých a celou přízeň                             

NEDĚLE – 21.8.2022

21. neděle v mezidobí

sv. Pius X.

ČÁSLAVICE

   8:00

Za Antonii a Františka Krulovy, zetě a celou rodinu

MARTÍNKOV

   9:30

Za rodinu Svobodovu a Štěbetovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  22.8.2022 Panna Maria Královna


 

 

 

ÚTERÝ     –  23.8.2022 sv. Růžena z Limy


 

 

 

STŘEDA   –  24.8.2022 sv. Bartoloměje apoštola


ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  25.8.2022 sv. Ludvík


 

 

 

PÁTEK     –  26.8.2022 ct. Martin Středa


BABICE

  17:00

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

SOBOTA  –  27.8.2022 sv. Monika


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE       28.8.2022

sv. Augustin

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ŽEHNANÍ  AKTOVEK

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

 

 • Upřímné poděkování patří všem, kdo pomohli v Čáslavicích s renovací kněžiště a dalšími opravami.
 • Ve středu 24. 8. a ve čtvrtek 25. 8. nebude mimořádně mše sv. v Martínkově a v Čáslavicích.
 • K výročí 10 let postavení rozhledny Mařenka bude v sobotu 27. 8. v 10:00 u rozhledny sloužena mše sv.
 • V neděli 28. 8. budeme žehnat všem žehat všem školákům, studentům a učitelům. K požehnáním si můžete přinést školní aktovky a jiné školní potřeby.
 • V neděli 28. 8. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • 1920 zastavení říše zla z Ruska do Evropy - článek Paměti národa
 • 1968 invaze - audio pamětníka 1 min.

 *

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA     13.8.2022    ŠEBKOVICE        17:00    Za bratra Rudolfa a rodiče


NEDĚLE       14.8.2022

20. neděle v mezidobí

Sv. Maxmilián Kolbe

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Martínkovskou mládež a padlé vojáky

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  15.8.2022 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie


MARTÍNKOV

  17:00

Za farnost

ÚTERÝ     –  16.8.2022 sv. Štěpán Uherský


 

 

 

STŘEDA   –  17.8.2022 sv. Myron


ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  18.8.2022 sv. Helena


ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu a Dokulilovu a přízeň

PÁTEK     –  19.8.2022 sv. Jan Eudes


BABICE

  17:00

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

SOBOTA  –  20.8.2022 sv. Bernard


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Starých a celou přízeň

NEDĚLE       21.8.2022 21. neděle v mezidobí

sv. Pius X.

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Antonii a Františka Krulovy, zetě a celou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Svobodovu a Štěbetovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • V neděli 21. sprna uzavřou v kostele sv. Máří Magdalény v Šebkovicích sňatek Jan Bajko a Ivana Drbolová
 • Upřímné poděkování patří všem, kdo pomohli vybílit a uklidit zákristii v Čáslavicích. Kdo pomohli s opravami nábytku v zákristii a na kůru. V týdnu chceme vyměnit koberce a přivézt oltář z masivního modřínu, který nám darovala farnost Znojmo.
 • Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz (dále TK). Bude probíhat od října 2022 do června 2023 v Brně (16 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Přihlášky do se podávají nejpozději do 15. 9. 2022. Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími informacemi o kurzu naleznete na stránkách Diecézního katechetického centra na: https://kc.biskupstvi.cz/
 • 21. srpen 1968 - poučení z krizového vývoje

 *

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      6.8.2022      ŠEBKOVICE       17:00   Za Marka Bártíka a celou přízeň

NEDĚLE       7.8.2022 19. neděle v mezidobí

Sv. Kajetán

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Vlastu a Ladislava Trojanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bělu Göthovou a rodiče

BABICE


  11:00


Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň


PONDĚLÍ –  8.8.2022

sv. Dominik


 

 

 

ÚTERÝ     –  9.8.2022

sv. Terezie Benedikty od Kříže


 

 

 

STŘEDA   –  10.8.2022 Svátek sv. Vavřince 

 


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV 

 

  17:00

 

Za Marii Menšíkovou a živou a zemřelou rodinu

 

ČTVRTEK –  11.8.2022 sv. Klára


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  12.8.2022 sv. Jana Františka de Chantal


BABICE

  17:00

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

SOBOTA  –  13.8.2022

sv. Poncián a Hippolyt


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       14.8.2022

20. neděle v mezidobí

Sv. Maxmilián Kolbe

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • V pátek 23. září 2022 bude začínat v kostele sv. Martina Třebíči příprava na svátost biřmování. Můžete se přihlásit na internetových stránka farnosti Třebíč: trebicmartin.cz nebo kontaktujte svého duchovního správce. Přihlaste se nejpozději do 11. září. Připravovat se mohou všichni od 14 let. Horní hranice není omezena.
 • V kostele v Čáslavicích budeme v týdnu bílit zákristii kostela. Dokončuje se projekt nové elektrifikace kostela. Ještě jednou, snad už naposled jej musí schválit památkový úřad. Kontaktujte prosím duchovního správce o možnostech, kdo z firem nebo podnikatelů by nám mohl na rekonstrukci přispět. Před instalací topení pod lavice musíme lavice také nejdříve opravit. Mohli bychom také připravovat obnovu fasády věže.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb pravidelně internetovou poštou, ať napíše na emailovou adresu farnosti: babiceulesonic@dieceze.cz, caslavice@dieceze.cz, martinkov@dieceze.cz
 • Webové stránky farností jsou společné na adrese: farnostbabice.com
 • LIPNÍK U HROTOVIC PŘIPOMÍNÁ VÝROČÍ RODÁKA BISKUPA HLOUCHA

 *

Pořad bohoslužeb

*

  SOBOTA –   30.7.2022    ŠEBKOVICE          17:30   Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE       31.7.2022 18. neděle v mezidobí

sv. Ignáce z Loyoly

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

„Na poděkování za 30 let Oblastní charity Třebíč, s prosbou o Boží doprovázení a milosti pro všechny pracovníky i klienty“.

JAKUBOV

    9:30

PATROCINIUM KOSTELA V JAKUBOVĚ

Za všechny živé a zemřelé obyvatele Jakubova a jakubovské kněze

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  1.8.2022

Sv. Alfonz z Ligouri


 

 

 

ÚTERÝ     –  2.8.2022

Sv. Petr Julián Eymard


 

 

 

STŘEDA   –  3.8.2022 Blah. Augustin Kazotic

ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Herotovu a Nováčkovu

JAKUBOV

  17:30

Za Josefa a Mathyldu Krotkovy a rodinu

ČTVRTEK –  4.8.2022

sv. Jan Maria Vianney


ČÁSLAVICE

  17:00

Za farnost

PÁTEK     –  5.8.2022 Posvěcení římské baziliky Panny Marie


BABICE

  17:00

Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  6.8.2022

Svátek Proměnění Páně


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       7.8.2022 19. neděle v mezidobí

Sv. Kajetán

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Vlastu a Ladislava Trojanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

  11:00

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 

 • Se změnou ustanovení služby duchovního správce věnujte pozornost změně časů bohoslužeb ve farnostech

Babice: neděle 11:00, pátek 17:00 celoročně

Čáslavice: neděle  8:00, čtvrtek 17:00 celoročně

Jakubov: neděle 9:30, středa 17:30

Martínkov: neděle 9:30, středa 17:00 celoročně

Šebkovice: sobota (s nedělní platností) 17:00, středa 17:00 celoročně

 • V neděli 7.8. bude mše sv. v Babicích spojena s uctěním památky popravy babického kněze Václava Drboly 3. 8. 1951. Při té příležitosti budeme hostit poutníky, kteří startují z Moravských Bud. od Orlovny v 7:30. Ten den je také příležitostí pro vzdálené poutníky, kteří se zúčastní celostátní turistické akce „Poznáváme Česko“. Kdo byste mohli přispět k jejich občerstvení po mši sv., přihlaste se prosím paní Špačkové osobně nebo na tel. 606 627 514.
 • SERIÁL LETNÍCH VÝŠLAPŮ "POZNÁVÁME ČESKO"
 • "POZNÁVÁME ČESKO" POUŤ K UCTĚNÍ PAMÁTKY BABICKÉHO KNĚZE VÁCLAVA DRBOLY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       24.7.2022

17. neděle v mezidobí

 

  

 

sv. Charbel Makhlouf


 

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za živé a mrtvé z rodiny Pospíchalovy

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

ŠEBKOVICE

 

 

  11:00

 

 

PATROCINIUM KOSTELA V ŠEBKOVICÍCH

Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 

PONDĚLÍ –  25.7.2022 sv. Jakuba apoštola


 

 

 

ÚTERÝ     –  26.7.2022

sv. Jáchym a Anna


 

 

 

STŘEDA   –  27.7.2022

Sv. Gorazd a druhové

 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Nezvedovu a Abrahámovu

ČTVRTEK –  28.7.2022 sv. Alfonza Muttathupadathu


BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

PÁTEK     –  29.7.2022 sv. Marta


JAKUBOV

  17:30

Za Ondřeje Koláře

SOBOTA  –  30.7.2022 sv. Petr Chryzolog


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE       31.7.2022 18. neděle v mezidobí

sv. Ignác z Loyoly

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

   8:00

„Na poděkování za 30 let Oblastní charity Třebíč, s prosbou o Boží doprovázení a milosti pro všechny pracovníky i klienty“.

JAKUBOV

   9:30

PATROCINIUM KOSTELA V JAKUBOVĚ

Za všechny živé a zemřelé obyvatele Jakubova a jakubovské kněze

BABICE

 11:00

Za farnost

 

 • Blíží se celostátní setkání mládeže a rodin v Hradci Králové od 9. 8. – 14. 8. přihlašovat se můžete elektronicky https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/. Z Moravskobudějovického děkanátu lze jet společně hromadnou dopravou spolu s kaplanem pro mládež R. D. Mgr. Vojtěchem Librou: mobil 721 933 622, email: libravojtech@gmail.com
 • Kvůli odchodu tří kněží ze služby z nedalekých farností na Třebíčsku byl rozhodnutím biskupa brněnské diecéze od 1. 8. 2022 ustanoven novým duchovním správcem farnosti Jakubov u Morav. Bud. R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář v Želetavě.  Dosavadní duchovní správce byl od 1. 8. ustanovený administrátorem farnosti v Čáslavicích. Mše sv. budou od 1. 8. 2022 bývat v Jakubově ve středu v 17:30., v neděli zůstává čas bohoslužeb stejný v 9:30.
 • sv. Ignác z Loyoly - Jak nacházet Boha ve všech věcech 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 NEDĚLE       17.7.2022

16. neděle v mezidobí

sv. Česlav a Hyacint

MARTÍNKOV

   8:00

Za rodiče, Karolinu Neshybovu, dceru, manžela a zetě a za rodinu Mágrovu

JAKUBOV

   9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  18.7.2022

sv. Emilián


 

 

 

ÚTERÝ     –  19.7.2022

sv. Makrina


 

 

 

STŘEDA   –  20.7.2022

sv. Eliáš 

 


ŠEBKOVICE

 16:30

 

MARTÍNKOV 

 17:30

Za Manžele Polachovy a celou přízeň

ČTVRTEK –  21.7.2022

sv. Vavřinec z Brindisi


BABICE

 17:30

Za rodiče Číhalovy a Eduarda Göpferta

PÁTEK     –  22.7.2022 Svátek sv. Marie Magdalény

 


JAKUBOV

 17:30

Za Františka Hochmana, manželku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  23.7.2022

Svátek sv. Brigity


 

 

 

NEDĚLE       24.7.2022

17. neděle v mezidobí

sv. Charbel Makhlouf

 

MARTÍNKOV

   8:00

Za farnost

JAKUBOV

   9:30

Za živé a mrtvé z rodiny Pospíchalovy

BABICE

 11:00

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 11:00

Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 • V sobotu 23. 7. uzavřou sňatek v kostele sv. Maří Magdalény v Šebkovicích Michal Celinski a Lenka Koudelková.
 • Zasvěcení kostela Maří Magdaléně v Šebkovicích oslavíme v neděli 24. 7. ve mši sv. v 11:00 v kostele v Šebkovicích.
 • Spolek Spokojený senior - KLAS zve seniory k tradičnímu týdennímu pobytu v Jeseníkách. Týden plný turistiky, přednášek, večerního promítání a besedování, ale i času pro individuální program a odpočinek. Více informací na nástěnce/webových stránkách farnosi.
 • Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let zaměřené na rozlišování povolání se uskuteční 1. 8.– 5. 8. 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede R. D. Mgr. Martin Rumíšek, farář ve farnosti Bzenec. Informace a přihlašování je možné na webové adrese Arcib. kněž. semináře v Olomouci: VIR & VIA - Arcibiskupský kněžský seminář (knezskyseminar.cz)
 • Tragické léto v Babicích 1951 https://www.stream.cz/krvava-leta/pripad-babice-v-lete-1951-za-vrazdou-funkcionaru-ksc-stala-skupina-kolem-ladislava-maleho-
 • Sv. Marie Magdalena

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –     9.7.2022    ŠEBKOVICE        17:30    Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  

 

NEDĚLE       10.7.2022 15. neděle v mezidobí

sv. Amálie

MARTÍNKOV

   8:00

Za rodinu Míčovu a celou přízeň a za rodinu Válkovu a celou přízeň

JAKUBOV

   9:30

Za Hanu Chmelkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

 11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  11.7.2022 sv. Benedikt


 

 

 

ÚTERÝ     –  12.7.2022 sv. Jan Qualbert


 

 

 

STŘEDA   –  13.7.2022

sv. Jindřich 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

 

  17:30

 

Za Marii Kličkovu a živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

 

ČTVRTEK –  14.7.2022 bl. Hroznata,

sv. Kamil de Lellis


BABICE

  17:30

Za rodinu Kučerovu, Strnadovu a Křížovu

PÁTEK     –  15.7.2022 Sv. Bonaventura

 


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Ježkovy

SOBOTA  –  16.7.2022 Panna Maria Karmelská


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       17.7.2022 16. neděle v mezidobí

sv. Česlav a Hyacint

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodiče, Karolinu Neshybovu, dceru, manžela a zetě a za rodinu Mágrovu

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     2.7.2022      ŠEBKOVICE         17:30   Za rodinu Růžičkovu a manželku Hanu


NEDĚLE       3.7.2022 14. neděle v mezidobí

 

sv. Tomáše


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

BABICE

 

  11:00

 

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

PONDĚLÍ –  4.7.2022 Prokop


 

 

 

ÚTERÝ     –  5.7.2022 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 


BABICE

    9:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 

  16:30

 

  

STŘEDA   –  6.7.2022

sv. Marie Gorettiová 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

 

  17:30

 

Za manžele Kopečkovy, rodiče a celou přízeň

 

ČTVRTEK –  7.7.2022

sv. Wilibald


 

 

 

PÁTEK     –  8.7.2022

sv. Kilián


JAKUBOV

 

  17:30

 

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

 

SOBOTA  –  9.7.2022

sv. Veronika Giulianiová


ŠEBKOVICE

 

  17:30

 

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

 

NEDĚLE       10.7.2022 15. neděle v mezidobí

sv. Amálie

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Míčovu a celou přízeň a za rodinu Válkovu a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za Hanu Chmelkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Primiční mše svatá Štěpána Jiřího Nováka bude v neděli 3. července v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla v 15:00.
 • Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Bohoslužbu na závěr konference v neděli 10. července 2022 v 11.00 hodin bude v pavilonu F na brněnském výstavišti slavit nový brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.
 • PROGRAM  KATOLICKÉ  CHARISMATICKÉ  KONFERENCE  v  BRNĚ 6. 7. - 10. 7.

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA      25.6.2022   ŠEBKOVICE        10:00    Za všechny rodáky ze Šebkovic

NEDĚLE       26.6.2022

13. neděle v mezidobí

sv. Jan a Pavel

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  27.6.2022

Sv. Cyril Alexandrijský


 

 

 

ÚTERÝ     –  28.6.2022 sv. Irenej


 

 

 

STŘEDA   – 29.6.2022 SV. PETRA A PAVLA


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jaroslava Urbánka a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  30.6.2022 sv. prvomučedníci římští


BABICE

  17:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  1.7.2022

sv. Theobald


BABICE

JAKUBOV

  14:00

  17:30

 Pohřeb pana Václava Fanty z Lesonic

Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  2.7.2022

sv. Bernardin Realino


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu a manželku Hanu

NEDĚLE       3.7.2022 14. neděle v mezidobí sv.

sv. Tomáše 

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

BABICE

  11:00

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 • Primiční mše svatá Štěpána Jiřího Nováka bude v neděli 3. července 2022 v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla v 15:00.
 • V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. A ještě organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude v tento možný.

 UVEDENÍ NOVÉHO BISKUPA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       19.6.2022

Sv. Jan Nepomuk Neumann

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ V BABICÍCH

MARTÍNKOV

   8:00

Za Karla a Marii Lauerovy, dvoje rodiče a sourozence

JAKUBOV

   9:30

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  20.6.2022

Blah. Markéta Ebner


 

 

 

ÚTERÝ     –  21.6.2022

Sv. Alois Gonzaga


 

 

 

STŘEDA   –  22.6.2022

sv. Jan Fisher a Tomáš More


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Boženu Outratovou a sourozence

ČTVRTEK –  23.6.2022

 Ze Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova


BABICE

  17:30

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

PÁTEK     –  24.6.2022

Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Kračmarovy

SOBOTA  –  25.6.2022

sv. Vilém, ct. Ivan


ŠEBKOVICE

  10:00

Za všechny živé a zemřelé rodáky ze Šebkovic

NEDĚLE       26.6.2022

sv. Jan a Pavel

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ V JAKUBOVĚ

MARTÍNKOV

   8:00

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V neděli 19. 6. jste zváni na primiční mši sv. Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí ve 14:30.
 • V sobotu 25. 6.jste zváni na primici Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje ve 14:30. 
 • V sobotu 25. 6.bude mše sv. v Šebkovicích v 10:00 u kostela za všechny rodáky.
 • Zpovídání dětí a rodin před 1. svatým přijímáním bude v pátek 24. 6. od 16:30 v kostele v Jakubově.
 • 1. sv. přijímání dětí bude v Jakubově v neděli 26. 6. v 9:30.
 • Sbírka v neděli 6. bude na bohoslovce.

  SOBOTA    11.6.2022          ŠEBKOVICE       17:30    Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň   

NEDĚLE       12.6.2022

Slav. Nejsvětější Trojice

Patrocinium kostela v Babicích

Sv. Jan z Fakunda

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  13.6.2022

Sv. Antoním z Padovy


 

 

 

ÚTERÝ     –  14.6.2022

Sv. Anastáz


 

 

 

STŘEDA   –  15.6.2022

Sv. Vít

Ze Slav. Těla a Krve Páně


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Pléhovu a Kabelkovu

ČTVRTEK –  16.6.2022

Slav. Těla a Krve Páně

Sv. Benon (Zbyněk)


BABICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  17.6.2022

Ze Slav. Těla a Krve Páně

Sv. Avitus , opat


JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Burianovy

SOBOTA  –  18.6.2022

Sv. Řehoř Barbarigo


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       19.6.2022

12. mezidobí

Sv. Jan Nepomuk Neumann

MARTÍNKOV

    8:00

Za Karla a Marii Lauerovy, dvoje rodiče a sourozence

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost  +  1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

 • Ve čtvrtek 16. 6. bude v Babicích od 15:30 příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.
 • V sobotu 18. 6. 2022 bude v kostele v Babicích od 15:30 nácvik dětí obřadu 1. sv. přijímání a současně se bude zpovídat do cca 16:30. Zpovídat budou 2 knězi.
 • 1. sv. přijímání dětí bude v neděli 19. 6. v Babicích v 11:00.
 • V neděli 19. 6. jste zváni na primiční mši sv. Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí ve 14:30
 • DÍLO https://www.youtube.com/watch?v=dBphtvT5JrY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       5.6.2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

 Sv. Bonifác

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za děti, rodiče a kmotry

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, svnuk a, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

PONDĚLÍ –  6.6.2022

PANNY MARIE MATKY CÍRKVE , Sv. Norbert


 

 

 

ÚTERÝ     –  7.6.2022

Sv. Robert

 

 

 

STŘEDA   –  8.6.2022

Sv. Medard


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Antonína Roupce, manželku, syna Jaroslava a manželku

ČTVRTEK –  9.6.2022

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sv. Efrém Syrský


BABICE

  17:30

Za Manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  10.6.2022

Sv. Maxim


JAKUBOV

  17:30

Za Leopoldinu Buchalovu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  11.6.2022

Sv. Barnabáš


BABICE

  11:00

Za všechny rodáky z Babic a Bolíkovic

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

NEDĚLE       12.6.2022

Slav. Nejsvětější Trojice

Patrocinium kostela v Babicích

Sv. Jan z Fakunda

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 • V červnu se chystají v našem děkanátu hned 2 primice. V neděli 19. 6. ve 14:30 primice Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí. V sobotu 25. 6. ve 14:30 primice Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje. V neděli 3. července bude sloužit v 15:00 v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla primiční mši svatou Štěpán Jiří Novák. Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 • V sobotu 11. 6. bude v babickém kostele v 11:00 mše sv. u příležitosti setkání rodáků z Babic a Bolíkovic.  Všichni jsou také zváni na den otevřených dveří kostela Nejsvětější Trojice v Babicích. K pokojné prohlídce nebo posezení v modlitbě bude kostel otevřený po mši sv. cca. do 12:20 a pak od 14:00 do 16:00. Slavnost zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici oslavíme v ne. 12. 6. v 11:00 mší sv.
 • KŘÍŽ  David Sypka

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA      28.5.2022    ŠEBKOVICE         17:30    Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny     

                                                                                       Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení


NEDĚLE       29.5.2022

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

Sv. Pavel VI.

MARTÍNKOV

    8:00

Za Dalibora Mácu a otce Stanislava

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a Dunklerovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  30.5.2022 Sv. Zdislava


 

 

 

ÚTERÝ     –  31.5.2022 Navštívení Panny Marie Patrocinium kostela v Martínkově


MARTÍNKOV

  17:30

Za Vladimíra Lojdu, manželku a dvoje rodiče

STŘEDA   –  1.6.2022

Sv. Justin


ŠEBKOVICE

  16:30

 

ČTVRTEK –  2.6.2022

Sv. Marcelin a Petr


BABICE

  17:30

Za rodiče Klusákovy

PÁTEK     –  3.6.2022

Sv. Karel Lwanga


JAKUBOV

  17:30

Za Julii Částkovu a manžela

SOBOTA  –  4.6.2022

sv. František Caracciolo


BABICE

  11:00 

Pohřeb paní Jitky Řezníčkové

NEDĚLE       5.6.2022 Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

Sv. Bonifác

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za děti, rodiče a kmotry

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

 

 • Májová pobožnost bude v Jakubověv pondělí v 18:30 a v Martínkově v pondělí v 17:30 a v úterý po mši sv.
 • V úterý 31. 5. se v Martínkově slaví zasvěcení kostela Navštívení Panny Marie mší sv. v 17:30. Ve středu proto mše sv. v Martínkově nebude.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V kostele Marie Magdalény v Šebkovicích uzavřou v sobotu 4. 6. 2022 sňatek: Libor Vítek z Kundratic a Veronika Křemečková z Výčap.
 • V sobotu nebude mše sv. v Šebkovicích, bude až v neděli v 10:30 s prvním svatým přijímáním dětí z Výčap.
 • Společná příprava všech dětí, které se připravují na první svaté přijímání v Babicích, bude na faře v Babicích v sobotu 4. 6. od 16:00 s programem „7 studánek“.
 • Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře.
 • V červnu se plánují v našem děkanátu hned 2 primice. V neděli 19. června ve 14:30 primice Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí. V sobotu 25. 6. ve 14:30 primice Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje. Všichni farníci z okolí jsou srdečně zváni.
 • Sv. Zdislava patronka rodin a českého národa 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –   21.5.2022       ŠEBKOVICE         17:30    Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny                                

                                                                                       Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení


NEDĚLE       22.5.2022

Sv. Rita, Sv. Julie

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESTANY

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ –  23.5.2022

Sv. Jan Křtitel de Rossi


 

 

 

ÚTERÝ     –  24.5.2022 


 

 

 

STŘEDA   –  25.5.2022

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Vladimíra Králíka, rodiče a za Petra Máchala a rodiče

ČTVRTEK –  26.5.2022 Nanebevstoupení Páně,

Sv. Filip Neri


BABICE

  17:30

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

PÁTEK     –  27.5.2022

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně


JAKUBOV

  17:30

Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  28.5.2022

Sv. German


ŠEBKOVICE

  17:30

Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení

NEDĚLE       29.5.2022

Sv. Pavel VI.

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Dalibora Mácu a otce Stanislava

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a Dunklerovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Májová pobožnost bude v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Sbírka v neděli 29. 5. bude určena na opravy kostela.
 • V Babicích chystáme nátěry všech oken kostela a žaluzií na věži, celkové náklady jsou 115.820,- Kč. Kraj Vysočina nám přispěl 45.000,- Kč, obec Babice 11.582,- a farnost uhradí 238,- Kč.
 • První svaté přijímání dětí se plánuje v neděli 19. června v Babicích a v neděli 26. června v Jakubově. Společná příprava všech dětí s programem „7 studánek“ bude na faře v Babicích v sobotu 4. 6. v 16:00.
 • LURDY - uznané místo zjevení Panny Marie, přímý přenos, You Tube 
 • J. S. BACH - AIR, You Tube

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      14.5.2022      ŠEBKOVICE        17:30    Za rodiče Kubovy a syna

NEDĚLE       15.5.2022

5. velikonoční

Sv. Izidor

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jana a Růženu Slámovy a syna Bohuslava

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  16.5.2022

Sv. Jan Nepomucký


 

 

 

ÚTERÝ     –  17.5.2022

Sv. Paschal Baylon


 

 

 

STŘEDA   –  18.5.2022

Sv. Jan I.


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Boženu Skoupou a přízeň

MARTÍNKOV

  17:30

Za Tomáše Krubla, manželku, dvoje rodiče a dceru

ČTVRTEK –  19.5.2022

Sv. Petr Celestýn


BABICE

  17:30

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  20.5.2022

Sv. Klement M. Hofbauer


JAKUBOV

  17:30

Za Antonína Karáska a rodiče

SOBOTA  –  21.5.2022

Sv. Kryštof Magallanes


ŠEBKOVICE

  17:30

Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení

NEDĚLE       22.5.2022

Sv. Rita, Sv. Julie

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESTANY

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 

 • V pátek 13. května jmenoval papež František pražským arcibiskupem a českým primasem Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Od 1. května máme také nového apoštolského nuncia pro Č. R. arcibiskupa Judu Thaddeus Okolo z Nigérie.
 • Májové pobožnosti budou v  v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • V neděli 22. 5. bude sbírka určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Kluci ministranti od ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Můžu se zeptat? – Co je to „blahoslavená“? - Pauline Jaricot, zakladatelka modlitby živého růžence (1826) a Díla šíření víry (1822), bude 22. května 2022 prohlášena za blahoslavenou. YouTube

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       8.5.2022

Panna Maria prostřednice všech milostí

MARTÍNKOV

    8:00

Za Anastázii Mácovu, tři syny a celou rodinu

JAKUBOV

    9:30

Za Annu a Milana Kabelkovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.5.2022

Sv. Hermas


 

 

 

ÚTERÝ     –  10.5.2022

Sv. Jan z Ávily


 

 

 

STŘEDA   –  11.5.2022

Bl. Vasil Hopko


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Pavla Blažka, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Benešovu a Jana Kořínka

ČTVRTEK –  12.5.2022

Sv. Pankrác


BABICE

  17:30

Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, manžele Buďovy a přízeň

PÁTEK     –  13.5.2022

Panna Maria Fatimská


JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  14.5.2022

Sv. Matěj


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Kubovy a syna

NEDĚLE       15.5.2022

5. velikonoční

Sv. Izidor

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jana a Růženu Slámovy a syna Bohuslava

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

 

 • Májové pobožnostibudou v  v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kluci ministrantiod ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Poděkování patří všem, kdo se v sobotu 30. 4. v Jakubově věnovali poutníkům z farnosti sv. Jakuba v Brně.

DEN ATENTÁTU NA PAPEŽE (13. KVĚTEN 1981), stream.cz

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-papeze-13-kveten-151222

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FÁTIMĚ A ZÁZRAK, KTERÝ SPATŘILY DESETITISÍCE LIDÍ, mall.cz

https://www.mall.tv/zivoty-slavnych/zazrak-v-portugalske-fatime-spatreny-desetitisici-lidi-a-tri-proroctvi-ktera-se-vyplnila

REFLEX: FOTOGALERIE O FATIMĚ, reflex.cz

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/131261/skutecny-zivot-lucie-dos-santos-v-detstvi-ji-hrozili-upalenim-pak-se-splnila-jeji-tri-tajemna-proroctvi?foto=0

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ: cz.wikipedia.org

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_Fatim%C4%9B

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  – 30.4.2022      ŠEBKOVICE       17:30     Za rodiče Jasanskovy, Jedličkovy a bratra Rudolfa

NEDĚLE       1.5.2022

3. neděle velikonoční

Sv. Josef dělník

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

BABICE

11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ –  2.5.2022

Sv. Atanasius


 

 

 

ÚTERÝ     –  3.5.2022

Sv. Filip a Jakub


 

 

 

STŘEDA   –  4.5.2022

Sv. Florián


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za Vladimíra Polacha, rodiče a synovce Dalibora

ČTVRTEK –  5.5.2022

Sv. Gothard


BABICE

17:30

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

PÁTEK     –  6.5.2022

Sv. Jan Sarkandr


JAKUBOV

17:30

Za rodiče Soukupovy

SOBOTA  –  7.5.2022

Bl. Gizela


ŠEBKOVICE

17:30

 

NEDĚLE       8.5.2022

 4. neděle velikonoční

Sv. Hermas

 

MARTÍNKOV

  8:00

Za Anastázii Mácovu, tři syny a celou rodinu

JAKUBOV

  9:30

Za Annu a Milana Kabelkovy

BABICE

11:00

Za farnost

 

 • 1. května se odnášejí z kostela postní pokladničky na sbírku pro charitativní účely.
 • Ve farnosti Martínkov byli potvrzeni stávající členové Ekonomické rady farnosti Martínkov.
 • Kluci ministranti od ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO za nová kněžská a řeholní povolání zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30.; v Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté spojená s adorací za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V pátek 5. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • CHCEŠ ŘÍCT, ŽE ZA CELÝ DEN JSI VYMĚNIL JEN 1 ŽÁROVKU?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       24.4.2022 2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO   MILOSRDENSTVÍ

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

Sv. Jiří

MARTÍNKOV

  8:00

Za Emila a Emilii Sokolovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

PONDĚLÍ –  25.4.2022

Sv. Marek


 

 

 

ÚTERÝ     –  26.4.2022

Sv. Kletus


 

 

 

STŘEDA   –  27.4.2022

Sv. Zita


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Na poděkování

ČTVRTEK –  28.4.2022

Sv. Ludvík M. Grignion


BABICE

  17:30

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

PÁTEK     –  29.4.2022

Sv. Kateřina Sienská


JAKUBOV

  17:30

Za Ladislava Částka, manželku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  30.4.2022

Sv. Zikmund


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       1.5.2022

3. neděle velikonoční

Sv. Josef dělník

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

 

 • Papírové postní kasičky na sbírku pro charitativní účely můžete přinášet do zákristie do neděle 1. 5. 2022
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli v sobotu 23. 4. občerstvit poutníky „VII. Poutě rodin z Lukova do Přibyslavic.“
 • Upřímné poděkování patří také  všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Hudebníkům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou a údržbou kostela.
 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.; v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • 80% STRACHU JE V NAŠEM ŽIVOTĚ ZBYTEČNÉHO Mr. Been 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       17.4.2022

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 Sv. Atanasia

ŠEBKOVICE

  7:30

Za Vlastimilu Klubalovu, Jana Klubala a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Mágrovu, dceru, syna a dva zetě a za rodinu Moudrou a Pléhovu

JAKUBOV

  9:30

Na úmysl dárce

BABICE


11:00


Za farnost


PONDĚLÍ –  18.4.202

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

ŠEBKOVICE

  7:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za zemřelou Janu Bílkovou a rodiče

BABICE

  9:30 

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

ÚTERÝ     –  19.4.2022

Sv. Lev IX.


 

 

 

STŘEDA   –  20.4.2022

Sv. Anicet


JAKUBOV

13:00

Pohřeb paní Marie Bustové

ŠEBKOVICE

16:30

 

ČTVRTEK –  21.4.2022

Sv. Amselm


BABICE

17:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –   22.4.2022

Sv. Leonid


JAKUBOV

17:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

SOBOTA  –  23.4.2022

Sv. Vojtěch


ŠEBKOVICE

17:30

 

NEDĚLE       24.4.2022 2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Sv. Jiří

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

  8:00

Za Emila Emilii Sokolovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 • Kdo by měl zájem o samovýrobu palivového dříví ve farním lese, přihlaste se v sakristii nebo přímo panu Čechovi tel: 724 525 161.
 • V sobotu 23. 4. jste zváni na pouť rodin z Lukova do Přibyslavic.

07:00 - Lukov kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu)

09:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení)

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení)

16:00 - Přibyslavice kostel Narození Panny Marie - mše svatá

 Kdo by mohl přispět drobným pohoštěním poutníků v Babicích na faře, ať se po mši sv.      

 domluví s p. Špačkovou.

 • V sobotu 30. 4. 2022se uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Součástí programu bude mše sv. s biskupem Vojtěchem, po ní následuje program ve skupinkách pro kategorie 12.-14. let a pro starší 15. let. Plánovaný příjezd 9.00 – 9.30 hodin, předpokládané ukončení do 16.00 hodin. Počet ministrantů a ministrantek je stanoven na max. 300 účastníků. Pro přihlášení se hlaste duchovnímu správci. Bližší informace najdete na: http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       10.4.2022

 Květná neděle

Sv. Michael de Sanctis

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

BABICE

11:00

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

PONDĚLÍ –  11.4.2022

Sv. Stanislav


 

 

 

ÚTERÝ     –  12.4.2022

Sv. Julius I.


 

 

 

STŘEDA   –  13.4.2022

Sv. Martin I.


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za P. Mariana Dobroslava Kabelku, rodiče a bratry

ČTVRTEK –  14.4.2022

ZELENÝ ČTVRTEK

Sv. Lambert

JAKUBOV

17:00

Na úmysl dárce

BABICE

18:30

Za rodiče Tkanovy,  přízeň a živou rodinu

ŠEBKOVICE

18:00

 

PÁTEK     –  15.4.2022

VELKÝ PÁTEK 

Sv. Damián de Veuster

SBÍRKA NA BOŽÍ HROB

MARTÍNKOV

15:00

Velkopáteční obřady

ŠEBKOVICE

15:00

Velkopáteční obřady

BABICE

17:00

Velkopáteční obřady

SOBOTA  –  16.4.2022

BÍLÁ SOBOTA

Sv. Bernardetta Soubirous

JAKUBOV

17:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

19:00

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Baránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE       17.4.2022

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Sv. Robert

ŠEBKOVICE

  7:30

Za Vlastimilu Klubalovu, Jana Klubala a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Mágrovu, dceru, syna a dva zetě a za rodinu Moudrou a Pléhovu

JAKUBOV

  9:30

Na úmysl dárce

BABICE

11:00

Za farnost

 PONDĚLÍ –   18.4.2022

Pondělí ve velikonočním oktávu

ŠEBKOVICE

  7:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za zemřelou Janu Bílkovou a rodiče

BABICE

  9:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 • Na velký pátek připadá den přísného postu. Při velkopátečních obřadech bude sbírka určena na údržbu Boží hrobu v Jeruzalémě.
 • Společná modlitba ranních chval bude na „Bílou sobotu“ v kostele v Jakubově v 8:00.
 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým. Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK
 • Můj kříž

  Velikonoce 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       3.4.2022

5. neděle postní (-C)

Sv. Richard

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  4.4.2022

Sv. Izidor


 

 

 

ÚTERÝ     –  5.4.2022

Sv. Vincenc Ferrerský


 

 

 

STŘEDA   –  6.4.2022

 

Bl. Notger a bl. Michael Rua


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za Josefa Outratu a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  7.4.2022

Sv. Jan Křtitel de la Salle


BABICE

17:30

Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou, a celou přízeň

PÁTEK     –  8.4.2022

Sv. Dionýsius


JAKUBOV

17:30

Za živé a zemřelé z rodiny Pospíchalovy

SOBOTA  –  9.4.2022

Sv. Libor


ŠEBKOVICE

17:30

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       10.4.2022

Květná

Sv. Michael de Sanctis

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

BABICE

11:00

Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

 • Mládežníci ve věku 12-25 let se stále mohou přihlašovat na diecézní setkání mládeže, které bude v  so. 9. 4. v Brně na Petrově (starší 25 let mohou pomáhat jako dobrovolníci) http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. Společný odjezd autobusu našeho děkanátu bude z Moravských Budějovic v 6:45 od radnice na náměstí. Zájemci o společnou cestu autobusem at se přihlásí na email: jolca00@seznam.cz, nebo tel: 604 763 143
 • Pobožnosti křížové cesty budou v neděli v 15:00 v Jakubově, ve středu po mši sv. v Martínkově, ve čtvrtek po mši sv. v Babicích a v pátek v Martínkově v 17:30, v Jakubově v pátek po mši sv.
 • Příležitost k velikonoční zpovědi bude v Martínkově ve středu od 16:30, v Babicích ve čtvrtek od 16:30 a v Jakubově v pátek od 16:30 (bude zpovídat i o. Václav Kříž). V Babicích pak ještě v neděli 10. 3. bude zpovídat o. Václav Kříž od 10:00 a během mše sv. a případně po mši sv. V  neděli 3. se zpovídá v Moravských Bud. od 14:00 do 16:00 a v Želetavě od 16:00 do 17:00.  

POVRCHNÍ SOUDY - krátký film 3 min

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA    –  26.3.2022   ŠEBKOVICE         16:30    Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče


NEDĚLE       27.3.2022

4. neděle postní (-C)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

JAKUBOV

    9:30

Za Bohuslava Kabelku a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  28.3.2022

Sv. Rogát


 

 

 

ÚTERÝ     –  29.3.2022

Sv. Ludolf


 

 

 

STŘEDA   –  30.3.2022

Sv. Jan Klimak


ŠEBKOVICE

 16:30

 

MARTÍNKOV

 17:30

Za rodinu Bémovu, pátera Vladimíra Petrů a paní Hanákovou

ČTVRTEK –  31.3.2022

Sv. Balbína


BABICE

  17:30

Za Josefa Venhodu, Manželku, zetě a dvoje rodiče

PÁTEK     –  1.4.2022

 Sv. Hugo


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  2.4.2022

Sv. František z Pauly


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       3.4.2022

5. neděle postní (-C)

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

 • V sobotu 30. 4. 2022se uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Součástí programu bude mše sv. s brněnským biskupem Vojtěchem, po ní následuje program ve skupinkách pro kategorie 12.-14. let a pro starší 15. let. Plánovaný příjezd 9.00 – 9.30 hodin, předpokládané ukončení do 16.00 hodin. Počet ministrantů a ministrantek je stanoven na max. 300 účastníků. Pro přihlášení se hlaste duchovnímu správci. Bližší informace najdete na: http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/
 • Se změnou letního času budou začínat bohoslužby v Babicích ve čtvrtek v 17:30, v Jakubově v pátek v 17:30 a v sobotu v Šebkovicích v 17:30.
 • Pobožnosti křížové cesty budou v neděli v 15:00 v Jakubově, ve středu po mši sv. v Martínkově, ve čtvrtek po mši sv. v Babicích a v pátek v Martínkově v 17:30, v Jakubově v pátek po mši sv.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • PRACOVNÍ DEN - krátký anim. film

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       20.3.2022

 

3. neděle postní

Sv. Archip

MARTÍNKOV

     8:00

Za farnost

JAKUBOV

     9:30

Za živé a zemřelé z rodiny Krotkých

BABICE

   11:00

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  21.3.2022

Sv. Serapion


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.3.2022

Sv. Epafrodit


 

 

 

STŘEDA   –  23.3.2022

Sv. Turibius z Mongroveja

ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ČTVRTEK –  24.3.2022

ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  25.3.2022

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


JAKUBOV

  18:00

Za rodiče Benáčkovy

SOBOTA  –  26.3.2022

Sv. Kastulus


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče

NEDĚLE       27.3.2022

Sv. Rupert

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

JAKUBOV

    9:30

Za Bohuslava Kabelku a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Milé sestry, milí bratři, v pátek 25. března od 17.00 papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 zařazena do vysílání TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních po celém světě. Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu. V modlitbě s vámi všemi spojený Váš biskup Vojtěch
 • Na tuto výzvu se připojíme k přenosu TV NOE v pátek 25.3. v kostele v Jakubově od 17:00. Mše sv. bude proto mimořádně až v 18:00 po skončení přenosu zasvěcení z Vatikánu. Po ní bude následovat krátká adorace za zastavení války v rámci programu 24 hodin pro Ježíše. Zastavení  Křížové cesty si připomeneme v rámci adorace.
 • V Babicích bude Křížová cesta po mši sv. ve čtvrtek a v Jakubově v ne. v 15:00.
 • V pátek bude Křížová cesta v Martínkově začínat už v 17:00 společnými modlitbami zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii s papežem Františkem skrze zvukové spojení TV Noe.
 • Pozor na změnu času ze soboty na neděli 27. 3. 2021 ze 2:00 na 3:00.
 • Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie 25.3.2022 v 17:00.

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –  12.3.2022     ŠEBKOVICE        16:30     Za rodiče Jelečkovy, děti a Karla Jedličku a celou přízeň


NEDĚLE       13.3.2022

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

MARTÍNKOV

     8:00

Za Věru Nutilovou a za P. Jaroslava Schneidera

JAKUBOV

     9:30

Za farnost

BABICE

   11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

PONDĚLÍ –  14.3.2022

Sv. Matylda


 

 

 

ÚTERÝ     –  15.3.2022

Sv. Ludvíka de Marilac


 

 

 

STŘEDA   –  16.3.2022

Sv. Heribert


MARTÍNKOV

   17:30

Za Jindřicha Pavlíčka a manželku, Emila Béma, manželku a 2 syny

ČTVRTEK –  17.3.2022

Sv. Patrik


BABICE

   16:30

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

PÁTEK     –  18.3.2022

ze slavnosti sv. Josefa


JAKUBOV

   16:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

SOBOTA  –  19.3.2022

Sv. Josef


ŠEBKOVICE

   16:30

 

NEDĚLE       20.3.2022

Sv. Archip

MARTÍNKOV

     8:00

Za farnost

JAKUBOV

     9:30

Za živé a zemřelé z rodiny Krotkých

BABICE

   11:00

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

 • U vchodu je k rozebrání další čtvrtletník o kandidátech na blahořečení Janu Bulovi a Václavovi Drbolovi, kteří byli nespravedlivě popraveni komunistickým režimem v letech 1951-1952.
 • Křížová cesta bude ve středu čtvrtek a v pátek po mši sv. V pátek bude v Martínkově v 17:30 a v neděli bude v Jakubově v 15:00.
 • Ve středu 16. 3. nebude mimořádně mše sv. v Šebkovicích.
 • Oblastní charita Třebíč koordinuje ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Třebíč pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Nejvíce nyní můžeme pomoci finančně a nabídkou ubytování.. Konto pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině: 55660022/0800, variabilní symbol 104.
 • Mládežníci ve věku 12-25 let ať se přihlašují na diecézní setkání mládeže, které bude v  so. 9. 4. v Brně na Petrově (starší 25 let mohou pomáhat jako dobrovolníci) http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. Společný odjezd autobusu (našeho děkanátu) z Moravských Budějovic bude upřesněný později. Zájemci o společnou cestu autobusem at se přihlásí na email: jolca00@seznam.cz, nebo tel: 604 763 143
 • Od pondělí 3. 2022 nemusíme v kostele nosit ochranu dýchacích cest respirátor nebo roušku.
 • ROVNOVÁHA krátký anim film ("varujte se před každou chamtivostí")

 • *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA   –   5.3.2022     ŠEBKOVICE         16:30   Za mír na Ukrajině

NEDĚLE       6.3.2022

Sv. Fridolin

MARTÍNKOV

    8:00

Za Václava Roda, živou a zemřelou rodinu, za Monsgr. Jaroslava Vídeňského

JAKUBOV

    9:30

Za manžele Matušinovy  a manžele Ryglovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  7.3.2022

Sv. Perpetua a Felicita


 

 

 

ÚTERÝ     –  8.3.2022

 Sv. Jan z Boha


 

 

 

STŘEDA   –  9.3.2022

Sv. Františka Římská


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Boženu Outratovou a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  10.3.2022

Sv. Jan Ogilvie


BABICE

  16:30

Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

PÁTEK     –  11.3.2022

Sv. Eulogius z Cordoby


JAKUBOV

  16:30

Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.3.2022

Sv. Alois Orione


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       13.3.2022

Sv. Patricie

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Věru Nutilovou a za P. Jaroslava Schneidera

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

 • Křížová cesta bude ve středu čtvrtek a v pátek po mši sv. V pátek bude v Martínkově v 17:30 a v neděli bude v Jakubově v 15:00. Po křížové cestě se sejdeme v 15:45 na faře v Jakubově k projednání nabídky farní budovy rodině z Ukrajiny.
 • Sekce pro mládež ČBK pořádá 9. až 14. srpna 2022 celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, přihlašování je již spuštěno. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích. V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu v r. 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky 13. 3., popř. zaslat na účet 2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru.
 • U vchodu jsou postní pokladničky pro charitativní potřeby.
 • V neděli 27.2. se vybralo ve sbírce na Ukrajinu v Babicích a Šebkovicích 11.875,- v Jakubově 11.275,- a Martínkově 14.117,- Kč.
 • Oblastní charita Třebíč koordinuje ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Třebíč pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Doporučuje se, aby lidé, kteří přicházejí do naší země bez místních kontaktů (rodiny, známých), využívali pomoc od státu prostřednictvím Správy uprchlických zařízení, kde uprchlíci obdrží veškerý potřebný servis. Nejvíce nyní pomůžeme finančně. Konto pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině:  55660022/0800, variabilní symbol 104. Situace se však nejspíše bude vyvíjet a může nastat potřeba zajistit další kapacity. K tomu směřuje mapování možností a plánů farností. Má-li tedy někdo možnost poskytnout ubytování pro uprchlíky ať kontakuje do středy 9.3. H. Dračkovou 607 648 287 nebo  L. Řiháka 731 677 739, ať uvede adresu, kontakt, počet rodin /osob/ a na jak dlouho je pro ně ubytování možné.
 • MAJÁK

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE    27 .2.2022

 

SBÍRKA NA CHRITATIVNÍ POMOC  UKRAJINĚ


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Dvořákovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

PONDĚLÍ –  28.2.2022

Sv. Roman


 

 

 

ÚTERÝ     –  1.3.2022

Sv. Suitbert


 

 

 

STŘEDA   –  2.3.2022

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Sv. Anděla od Kříže


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  18:00

Za Josefa Pléhu, manželku, rodiče a dva bratry a Julii Pospíchalovu

BABICE

  17:00

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

ČTVRTEK –  3.3.2022

Sv. Kunhuta


 

 

 

PÁTEK     –  4.3.2022

Sv. Kvirin


JAKUBOV

  16:30

Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

SOBOTA –  5.3.2022

Sv. Teofil


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       6.3.2022

 

Sv. Koleta

MARTÍNKOV

    8:00

Za Václava Roda, živou a zemřelou rodinu, za Monsgr. Jaroslava Vídeňského

JAKUBOV

    9:30

Za manžele Matušinovy  a manžele Ryglovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Na Svatopetrský haléř se v nedělní sbírce 20. 2. vybralo v Babicích a Šebkovicích 175,- , v Jakubově  8.230,- a v Martínkově  6.287,- Kč
 • Dnešní sbírka ( 20. 2.) je z rozhodnutí ČBK určena na charitativní pomoc Ukrajině. Konto Charity ČR pro pomoc postiženým na Ukrajině: 55660022/0800, variabilní symbol 104
 • Ve středu se bude udílet popelec při mši sv. v Babicích a v Martínkově. V Jakubově se bude udílet popelec v pátek. Přede mší sv. se budeme modlit bolestný růženec.
 • Papež František nás vyzývá, abychom z Popeleční středy 2. března, učinili Den postu za mír. Povzbuzuje nás, abychom se intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím.
 • Ve středu a v pátek bude po mši sv. krátká adorace s prosbami za mír na Ukrajině.
 • Křížová cesta bude v pátek v Jakubově po mši sv. a v Martínkově v pátek od 17:30.
 • U vchodu jsou k rozebrání brožurky s texty pro hlubší prožití postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena brožurky je 5,- kč. Texty Postního průvodce si můžete stáhnout i v digitální formě do telefonu nebo počítače.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Velké díky patří všem, kdo pomohli po vichřicích s opravou střechy kostela  v Babicích a v Martínkově.
 • Dát si přednost- krátký anim. film pro děti
 • Tolerance - krátký anim. film

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –   19.2.2022   ŠEBKOVICE       16:30    Za rodinu Frulovu a Jindřicha Malenu a duše v očistci

NEDĚLE       20.2.2022

 

Sv. Hyacinta Marto

SBÍRKA NA HALÉŘ SV PETRA


MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

JAKUBOV

    9:30     Za farnost

  10:30 – 15:00  ADORAČNÍ DEN JAKUBOV

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

PONDĚLÍ –  21.2.2022

Sv. Petr Damiani


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.2.2022

Stolec sv. Petra


 

 

 

STŘEDA  –   23.2.2022

Sv. Polykarp


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za věru Moudrou, manžela a dvě dcery, rodinu Mágrovu a Šafrovu

ČTVRTEK –  24.2.2022

Sv. Modest


BABICE

  16:30

Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

PÁTEK     –  25.2.2022

Sv. Valburga


JAKUBOV

  16:30

Za Karla Bustu a zemřelé  z rodiny

SOBOTA  –  26.2.2022

Sv. Alexandr


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       27 .2.2022

Sv. Řehoř z Nareku SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Dvořákovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     12 .2.2022   ŠEBKOVICE        16:30    Za rodinu Černovu, Novákovu a celou přízeň

NEDĚLE       13 .2.2022

Sv. Kateřina Ricciová

MARTÍNKOV

    8:00

Na poděkování

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Bulvovy a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.2.2022

Sv. Valentin.

 

 

 

ÚTERÝ     –  15.2.2022

 Bl.Bedřicha Bachsteina a  druhů, sv. Jiřina

 

 

 

STŘEDA  –   16.2.2022

Sv. Juliána


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, sourozence a rodiče

ČTVRTEK –  17.2.2022

Sv. Alexius a druhové


BABICE

  16:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK     –  18.2.2022

Sv. Simeon, fra Angelico


JAKUBOV

  16:30

Za Bedřicha Pospíchala

SOBOTA  –  19.2.2022

Bl. Godšalk


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       20.2.2022

 

Sv. Hyacinta Marto

SBÍRKA NA HALÉŘ SV PETRA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

JAKUBOV

    9:30    Za farnost

  10:30 – 15:00  ADORAČNÍ DEN JAKUBOV

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

 • V neděli 20.2. připadá na farnost Jakubov adorační den. Budeme děkovat a prosit za naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se tento den modlí a obětují v semináři za farnost Jakubov. Na rozpis pro tichou adoraci po půl hodinách se napište prosím u vchodu. V 15:00 bude adorace zakončena svátostným požehnáním.
 • V neděli 20. února bude sbírka určena na na tzv Haléř svatého Petra, fond pro potřebné, který rozděluje papež František.
 • Velké díky patří těm, kdo pomohli v Babicích opravit střechu po vichřicích. Na jižní straně jsme měli 3 odkrytá místa.
 • KDO JE BLAHOSLAVENÝ ?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA   –  5.2.2022      ŠEBKOVICE       16:30    Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       6.2.2022

5. neděle v mezidobí

Sv. Pavel Miki a druhové

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  7.2.2022

Sv. Richard

 

 

 

ÚTERÝ     –  8.2.2022

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 

 

 

STŘEDA  –   9.2.2022

Sv. Apolonie


ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  16:30

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

ČTVRTEK –  10.2.2022

Sv. Scholastika


MARTÍNKOV

  14:00  

  17:30

 17:00  ADORACE N. S. O.

  Za rodinu Lojdovu, Dvořákovu a Mytyskovu

PÁTEK     –  11.2.2022

Sv. Panna Maria Lurdská

Světový den nemocných


JAKUBOV

  16:30

Za Josefa Buchala a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.2.2022

Sv. Benedikt  Aniánský


ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodinu Černovu, Novákovu a celou přízeň

NEDĚLE       13 .2.2022

6. neděle v mezidobí

Sv. Kateřina Ricciová

MARTÍNKOV

    8:00

Na poděkování

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Bulvovy a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

 •  V Martínkově bude ve čt. 10. února adorační den od 14:00-17:00. Napište se prosím na seznam pro adoraci po 30 min. 10. února se farnost Martínkov zástupně modlí a klaní Bohu za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři, kteří tento den obětují své modlitby za naši farnost. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním a mší sv. v 17:30.
 • Centrum pro mládež nabízí pobyt během jarních prázdnin - 18. 2. s duchovním programem pro děti a mládež ve věku 12 – 19 let. Prázdniny na MAMRE, to jsou nové zkušenosti, noví přátelé a hlavně kvalitně prožitý čas. Přihlašovací formulář: https://forms.gle/NXNcGxQ2WinpVZsm7
 • http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#novinky
 •  Milé sestry a bratři, blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo budete tuto svátost přijímat, napište se prosím na seznam. Ve středu bude mimořádně mše sv. v Babicích a ve čtvrtek bude mimořádně v Martínkově. 
 • 11.2. Panny Marie Lurdské - světový den nemocných - Nick Vujicic - Something More (Něco více) 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –  29.1.2022    ŠEBKOVICE        16:30     Za Marii a Antonína Kratochvílovy, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       30.1.2022

4. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé členy  živého růžence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –   31.1.2022

Sv. Jan Bosko

 

 

 

ÚTERÝ     –    1.2.2022

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


BABICE

  14:00 17:00 ADORAČNÍ DEN BABICE

  17:00 Za bohoslovce a za farnosti v celé diecézi

STŘEDA  –    2.2.2022

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Urbánkovu a Zachovu

ČTVRTEK –   3.2.2022

Sv. Blažej


BABICE

  16:30

Za Františka Lásku, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK     –    4.2.2022

Sv. Ondřej Corsini


JAKUBOV

  16:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

SOBOTA  –   5.2.2022

Sv. Agáta

MARTÍNKOV

ŠEBKOVICE

  11:00 

  16:30

Pohřeb pana Bohuslava Slámy 


NEDĚLE         6.2.2022

5. neděle v mezidobí

Sv. Pavel Miki a druhové

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

 

 • V úterý 1. února připadá na farnost Babice adorační den, klanění, děkování a prosby zástupně za celou diecézi a za bohoslovce, kteří se ve stejný den modlí a obětují za naši farnost. Zapisujte se proto prosím na rozpis pro adoraci NSO po 30 min. v čase od 14:00 – 16:30. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním a mší sv. za bohoslovce a za farnosti v celé diecézi. Topení bude zapnuto v předních lavicích.
 • Ve čtvrtek 2. 2. zahájíme v Babicích přípravu na 1. svaté přijímání představením dětí při mši sv. , abychom se za sebe mohli modlit.
 • Ve čtvrtek se bude v Babicích po skončení mše sv. sklízet betlém a vánoční výzdoba, kdo můžete, přijďte prosím na pomoct.
 • Dnes v neděli 30. 1. jste zváni k diskuzi o otázkách současné církve. Setkání začne na faře v Jakubově v 15:00. Více o smyslu synody a tématech najdete na farních stránkách https://www.farnostbabice.com/
 • PROČ SE NA JEŽÍŠE NĚKTEŘÍ ZLOBILI ?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      22.1.2022   ŠEBKOVICE         16:30    Za rodinu Jasanskou a rodinu Prodělalovu

NEDĚLE       23.1.2022

3. neděle v mezidobí

Sv. Ildefons

SBÍRKA NA BIBLI

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jaroslava Roupce

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Vaníčkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.1.2022

Sv. František Saleský

 

 

 

ÚTERÝ     –  25.1.2022

OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 

 

 

STŘEDA   –  26.1.2022

Sv. Timotej a Titus


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Kaldvodovu, Rostislava Kalvodu, manžela a sestru

ČTVRTEK –  27.1.2022

Sv. Anděla Merici

BABICE

  16:30

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  28.1.2022

Sv. Tomáš Akvinsk


JAKUBOV

  15:00

Requiem za Karla Kabelku

SOBOTA  –  29.1.2022

Sv. Sulpicius


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Marii a Antonína Kratochvílovy, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       30.1.2022

4. neděle v mezidobí

Sv. Martina

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé členy živého růžence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 • Dnešní sbírka je určena na podporu biblického díla.
 • Ve čtvrtek 27. ledna se koná  ve 20:00 setkání skrze internet pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Setkání je určeno pro ty, kdo odemykají kostel a připravují bohoslužbu, kdo perou kostelní prádlo, pečují o nádoby, svícny, kadidelnice, atd., kdo čistí či opravují paramenta, i pro ty, kdo sice žádnou takovou službu nekonají, ale mají rádi svůj kostel, chtěli by mu lépe porozumět a nahlédnout do toho, co se děje "na pozadí". 
  Všechny potřebné informace naleznete na webu akce: http://www.liturgie.cz/…ika.
 • V Tříkrálové sbírce se v Jakubově vybralo 35 388 korun.
 • V neděli 30. 1. jste zváni k diskuzi o otázkách současné církve. Setkání začne na faře v Jakubově v 15:00. Více o smyslu synody a tématech najdete na farních stránkách https://www.farnostbabice.com/
 • PROČ MUSÍM CHODIT PRAVIDELNĚ DO KOSTELA ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

SOBOTA   –   15.1.2022   ŠEBKOVICE        16:30   Za rodiče Pánkovy a přízeň


NEDĚLE       16.1.2022

2. neděle v mezidobí

  Sv. Marcel I.

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Miroslava Němce

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  17.1.2022

Sv. Antonín Veliký

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.1.2022

Panna Marie, Matka jednoty

 

 

 

STŘEDA  –   19.1.2022

Sv. Márius a Marta


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Mariána Kabelku, rodiče a bratry

ČTVRTEK –  20.1.2022

Sv. Fabián a Šebestián


BABICE

  16:30

Za rodiče Machovcovy a Zdeňku Šípkovou

PÁTEK     –  21.1.2022

Sv. Anežka Římská


JAKUBOV

  16:30

Za Vlastu Hochmanovu a rodiče

SOBOTA  –  22.1.2022

Sv. Vincenc


ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodinu Jasanskou a rodinu Prodělalovu

NEDĚLE       23.1.2022

3. neděle v mezidobí

Sv. Ildefons

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jaroslava Roupce

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Vaníčkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Při Tříkrálové sbírce se vybralo v Babicích v kostele 3.300,- Kč a v Martínkově v kostele a v celé obci celkem 10.590,- kč.
 • V roce 2021 bylo ve farnosti Babice pokřtěno 10 dětí, v Jakubově 4 děti a v Martínkově 1 dítě. Sňatek uzavřely v Babicích 2 páry, v Jakubově 1 pár a v Martínkově 1 pár. V Babicích jsme se rozloučili s 11 farníky, v Jakubově se 7 farníky a v Martínkově se 3 farníky.

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 

NEDĚLE       9.1.2022


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Marcelin

MARTÍNKOV

    8:00

Za dar zdraví

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  10.1.2022

Sv. Agathon

 

 

 

ÚTERÝ     –  11.1.2022

Ct. Marie Elekta Sv. Probus

 

 

 

STŘEDA  –   12.1.2022

 

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30

Za Antonína Polacha, manželku, syna Vladimíra, zetě Stanislava a vnuka Dalibora

ČTVRTEK –  13.1.2022

Sv. Hilarius z Poitiers

BABICE


  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Veselovu a Jelečkovu

PÁTEK     –  14.1.2022

Sv. Sáva Srbský

JAKUBOV


  16:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  15.1.2022

Sv. Pavel Poustevník


ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Pánkovy a přízeň

NEDĚLE       16.1.2022

2. neděle v mezidobí

  Sv. Marcel I.

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Miroslava Němce

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • V neděli 9. 1. můžete přispívat do tříkrálové pokladničky v kostele v Babicích a v Martínkově.
 • V Jakubově proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 15. ledna v dopoledních hodinách. Do tříkrálové pokladničky můžete přispívat i v kostele v Jakubově až do neděle 16. 1.
 • TŘI KRÁLOVÉ
 • ŠŤASTNÁ HVĚZDA

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       2.1.2022

 

2. neděle po Narození Páně

MARTÍNKOV

    8:00

Za Boží pomoc a ochranu

JAKUBOV

    9:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  3.1.2022

Nejsvětější jméno Ježíš

 

 

 

ÚTERÝ     –  4.1.2022

Sv. Anděla z Foligna Sv.

 

 

 

STŘEDA  –   5.1.2022

Teosofor

Ze slavnosti Zjevení Páně

ŠEBKOVICE

  16:30  

 

MARTÍNKOV


  17:30

Za Aloise Perničku a duše v očistci

ČTVRTEK –  6.1.2022

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

ŠEBKOVICE

 

 

BABICE


  16:30

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče,rodiče Nahodilovy a

přízeň

PÁTEK     – 7.1.2022

Sv. Rajmund

Ze slavnosti Zjevení Páně


JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  8.1.2022

Sv. Severin

ŠEBKOVICE


  16:30

 

NEDĚLE       9.1.2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

Sv. Marcelin

MARTÍNKOV

    8:00

Za dar zdraví

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Vodu, kadidlo a křídu budeme žehnat ve středu 5. ledna v Martínkově, v Babicích a Šebkovicích ve čtvrtek 6. ledna, a v Jakubově v pátek 7. ledna.
 • V kostele v Babicích a v Martínkově bude možnost přispět do pokladničky Tříkrálové sbírky.
 • Pravé Světlo na cestě novým rokem přeje za farnost všem s vděčností a požehnáním duchovní správce farnosti + P.F. 2022

80% strachu je prý v našem životě zbytečného: Mr. Been v kině

RODINNÝ STŮL 2

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       26.12.2021

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Sv. Štěpána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  27.11.2021

Sv. Jana, apoštola

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.12.2021 Betlémských dětí, mučedníků

 

 

 

STŘEDA   –  29.12.2021

Sv. Tomáš Becket

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30

 Na úmysl dárce

ČTVRTEK –  30.12.2021

Bl. Markéta Colonna

BABICE

  16:30

Za Marii Paznochtovu a za manžele Marténkovy

PÁTEK     –  31.12.2021

Sv. Slivestr, sv. Kateřina Labouré

ŠEBKOVICE

    8:30

 

JAKUBOV

  15:30

Za Boží ochranu

BABICE


  17:00

Za Marii Novákovu, dvoje rodiče, za živou rodinu a přízeň

SOBOTA  –  1.1.2022

SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍ

Zasvěcený svátek

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

 Na úmysl dárce

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy a syna

BABICE


  11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

NEDĚLE       2.1.2022

2. neděle po Narození Páně

Sv. Bazil V. a Řehoř Nazián.

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Boží pomoc a ochranu

JAKUBOV

    9:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Velké díky všem, kdo pomohli důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Těm, kdo uklízeli, stavěly betlém, přinesli stromky, těm, kdo zdobili a připravovali květinovou výzdobu, kdo přispěli hudebně i četbou, ministrantům a kostelníkům a všem, kdo přispěli i nějak jinak prakticky nebo modlitbou.
 • VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA   –  18.12.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Muchovy a přízeň

NEDĚLE       19.12.2021

4. neděle adventní

Bl. Urban

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Urbánkovu a Komendovu

JAKUBOV

    9:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  20.11.2021

Sv. Dominik Siloský

 

 

 

ÚTERÝ     –  21.12.2021

Sv. Petr Kanisius

 

 

 

STŘEDA   –  22.12.2021

Sv. Františka Cabrini

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Kabelkovu a Pléhovu

ČTVRTEK –  23.12.2021

Sv. Jan Kentský

 

 

 

PÁTEK     –  24.12.2021

Vigilie ze slavnosti Narození Páně

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  15:30

Za rodiče Škáralovy a celou přízeň

MARTÍNKOV


  17:00

Za Emila a Emílii Sokolovy

SOBOTA  –  25.12.2021

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

MARTÍNKOV

    8:00

Za Marii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče a syna

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Hochmanovu, manžela a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

ŠEBKOVICE


  10:30

Za rodiče Nečasovy a celou přízeň

NEDĚLE       26.12.2021

SVÁTEK SVATÉ RODINY Sv. Štěpána

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30  

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 

 • Všichni, kdo chtějí pomoci v Babicích při stavění a zdobení vánočních stromků a betléma jsou vítáni 23. 12. 2021 v 9.00 hod.
 • V Jakubově si můžete pro betlémské světlo přijít do předsíně kostela 24. a 25. prosince od 8.00 do 17.00 hodin.
 • Každý, kdo by se chtěl přijít podívat do kostela na betlém, je srdečně zván a 26. prosince odpoledne: v Jakubově od 13.00 - 17.00. V Babicích a v Martínkově od 14:00 - 17:00. Zapište se, prosíme, na krátkou adoraci u jesliček po půl hodinách, aby v kostele byla vždy alespoň jedna osoba.
 •  Schola Babice bude v neděli 19. 12. 2021 zpívat od 16h koledy u restaurace Blackhouse v Trebici.
 • JSOU PŘÍBĚHY V BIBLI PRAVDIVÉ ?

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     11.12.2021    ŠEBKOVICE        16:30    Za Jiřího Černého, rodiče a přízeň


NEDĚLE       12.12.2021

3. neděle adventní

Panny Marie Guadalupské

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala, manželku a syna

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  13.11.2021

Sv. Lucie

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.12.2021

Sv. Jan od Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  15.12.2021

Sv. Valerián

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


 Za rodinu Lojdovu

ČTVRTEK –  16.12.2021 Sv. Adelhaida

BABICE

  16:30

 

PÁTEK     –  17.12.2021

Sv. Jan z Mathy

JAKUBOV


  16:30


Za Ladislava Havlíka

SOBOTA  –  18.12.2021

Sv. Malachiáš

JAKUBOV

    7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou za její přímluvu

MARTÍNKOV

  11:00

Pohřeb paní Marie Pokorné

ŠEBKOVICE


  16:30


Za rodiče Muchovy a přízeň

NEDĚLE       19.12.2021

4. neděle adventní

Bl. Urban

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Urbánkovu a Komendovu

JAKUBOV

    9:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Povinný příspěvek farnosti do diecézního fondu Puls činil za rok 2021:

- v Babicích: 105.276,- Kč z toho 9.500,- přispělo 6 donátorů farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

- v Jakubově: 32.369,- Kč z toho 21.500,- přispělo 9 donátorů farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

- v Martínkově: 34.744,- Kč z toho 6.600,- přispěli 4 donátoři farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

Případné přeplatky donátorů vždy zůstávají farnosti.

 

 • Příležitost k Vánoční zpovědi bude
 • v Babicích: ve čtvrtek 16. 12. od 15:30 a v neděli 19. 12. od cca 10:00 a pak po mši sv.
 • v Jakubově: v pátek 17. 12. od 15:30
 • v Martínkově: ve středu 15. 12. od 16:30
 • v Šebkovicích: v sobotu 18. 12. od 15:30

Dodržujte, prosím, dobrá hygienická opatření, hlavně: rozestupy, roušku, rozum a radost.

PÁN JEŽÍŠ S LOPATOU ?

Adventní svíčku můžete „zapálit“ zde, kliknutím myši.

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA      4.12.2021     ŠEBKOVICE        16:30    Za Františka Kořínka, rodiče Roupcovy a Jana Slavíčka


NEDĚLE       5.12.2021

 

2. neděle adventní

 

sv. Sába

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Pléhu, rodiče a rodinu Kabelkovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  6.11.2021

sv. Mikuláš

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.12.2021

Sv. Ambrož

 

 

 

STŘEDA   –  8.12.2021

Panna Maria - Neposkvrněné početí

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za rodinu Pléhovu, syna a dcery

ČTVRTEK –  9.12.2021

Sv. Juan Diego

BABICE


  16:30


 Za rodinu Kvapilovu, Hrůzovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  10.12.2021

Panny Marie Loretánské

JAKUBOV


  16:30 


Za rodinu Benáčkovu a Chmelkovu

SOBOTA  –  11.12.2021

Sv. Damas I.

JAKUBOV


    7:00


Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie a za její pomoc

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Jiřího Černého, rodiče a přízeň

NEDĚLE       12.12.2021

 

3. neděle adventní

 

Panny Marie Guadalupské

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala, manželku a syna

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

 

 STAČÍ PŘIPRAVIT CESTU PÁNU BAGREM ?

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     27.11.2021     ŠEBKOVICE        16:30    Za Libuši Jelečkovu, rodinu Stoklasovu a celou přízeň


NEDĚLE       28.11.2021

1. neděle adventní

sv. Mansuet

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    8:00

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, za Emila Béma, manželku a dva syny

JAKUBOV

    9:30

Za Květoslavu Němcovou a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  29.11.2021 sv. Saturnin

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.1.2021

Svátek sv. Ondřeje

 

 

 

STŘEDA   –  1.12.2021

sv. Edmund Kampián


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jaroslava Koláře, jeho rodiče a strýce

ČTVRTEK –  2.12.2021

sv. Bibiána


BABICE

  16:30

 

PÁTEK     –  3.12.2021

sv. František Xaverský


JAKUBOV

  16:30

Za rodinu Brabcovu a Němcovu

SOBOTA  –  4.12.2021

sv. Jan Damašský, sv. Barbora


JAKUBOV

    7:00 

 

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Františka Kořínka, rodiče Roupcovy a Jana Slavíčka

NEDĚLE       5.12.2021

2. neděle adventní

sv. Sába

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Pléhu, rodiče a rodinu Kabelkovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Při sbírce na misie se vybralo v Babicích a Šebkovicích 8.833,-, v Jakubově 11.087,- a v Martínkově 7.656,-
 • Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie budou během adventu v Jakubově v kostele v sobotu od 7:00 bez obvyklé společné snídaně na faře.
 • Průvodce adventem 2021s myšlenkami pro adventní dny si můžete rozebrat u vchodu. Příspěvek 10,- kč můžete vhodit do kterékoli nedělní sbírky. V digitální formě si jej můžete stáhnout zdarma na Google Playnebo App Store.
 • Hygienická patření pro bohoslužby se s vyhlášením nouzovém stavu nemění.
 • CO ZNAMENÁ MÍT ZATÍŽENÉ SRDCE ?

                       

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA    20.11.2021


ŠEBKOVICE


  16:30


Za rodinu Vítámvásovu, Novotnou, Kocmánkovu a celou přízeň


NEDĚLE       21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Mágrovu, rodinu Šafarovu a rodinu Neshybovu

JAKUBOV

    9:30

Za Zdeňka Kračmara a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

PONDĚLÍ –  22.11.2021

sv. Cecílie

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.101.2021

sv. Klement I.

 

 

 

STŘEDA   –  24.11.2021

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Františka Pléhy, bratra, manželky a rodiče

ČTVRTEK –  25.11.2021

sv. Kateřina

BABICE


  16:30


Za živou rodinu Fišerovu

PÁTEK     –  26.11.2021

 Bl. Jakub Alberione

JAKUBOV


  16:30


Za zemřelé z rodiny Novotných

SOBOTA  –  27.11.2021

sv. Virgil

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Libuši Jelečkovu, rodinu Stoklasovu a celou přízeň

NEDĚLE       28.11.2021

1. neděle adventní

sv. Mansuet

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, za Emila Béma, manželku a dva syny

JAKUBOV

    9:30

Za Květoslavu Němcovou a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Příští neděli budeme žehnat adventní věnce, sbírka bude na opravy kostela.
 • V so. 27. 11. bude v Morav. Bud. Adventní setkání mládeže (15 -26 let) od 16:30 na faře a v 18:30 při mši sv. v kostele sv. Jiljí v Morav. Bud.
 • Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
  Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
  Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
  Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně. +Jan Graubner, předseda ČBK
 • KDYŽ JE JEŽÍŠ KRÁL SVĚTA, PROČ JE VE SVĚTĚ ZLO? 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA     13.11.2021        ŠEBKOVICE       16:30    Za Rudolfa Doležala, rodiče a celou přízeň


NEDĚLE       14.11.2021

33. neděle v mezidobí

sv. Mikuláš Tavelič

MARTÍNKOV

    8:00

Za duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  15.11.2021

sv. Albert Veliký

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.101.2021

sv. Markéta Skotská

 

 

 

STŘEDA   –  17.11.2021

sv. Alžběta Uherská

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Břinkovu, Markovu a Polických

ČTVRTEK –  18.11.2021  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

BABICE

  16:30

 Za zdraví duševní i tělesné a víru v rodinách

PÁTEK     –  19.11.2021

sv. Mechtilda

JAKUBOV

  16:30

Za Jarmilu a Jaroslava Košákovy

SOBOTA  –  20.11.2021

Blah. Anna Kolesárová

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodinu Vítámvásovu, Novotnou, Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

MARTÍNKOV

    8:00

 Za rodinu Mágrovu, rodinu Šafarovu a rodinu Neshybovu

JAKUBOV

    9:30

Za Zdeňka Kračmara a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

 • V Babicích chybí více čtenářů při při mších sv., prosíme, aby se paní Špačkové přihlásili všichni, kdo by mohli posloužit četbou Božího slova a přímluv. Mohl by tak vzniknout rozpis pro nedělní bohoslužby na celý rok, tak jako je to i v jiných farnostech. Stejně prosíme, aby se paní Machovcové přihlásili noví pomocníci na pravidelný úklid a výzdobu kostela, aby nahradili ty, kdo už zemřeli, nebo už nemůžou tuto službu vykovávat.
 • Brněnské biskupství otevírá v lednu kurz „Služba ve farnosti“ pro ty, kdo by pak mohli podávat svaté přijímání, číst při liturgii Boží slovo, vést bohoslužbu slova bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz je naplánován na čtyři sobotní setkání (22. 1., 12. 2., 26. 2. a 19. 3. 2022) v Brně na Petrově 2 vždy od 8 do 15:40 hodin. Přihlašujte se prosím v zákristii nebo přímo duchovnímu správci.
 • Ve středu 17. 11. budou naše zvony symbolicky zvonit od 17:00 několik minut na připomínku osvobození z komunistické totality.
 • V sobotu 20.11. bude v kostele v Lukově ve 14:00 mše sv. za oběti komunistického režimu a v 15:00 beseda o popravených kandidátech blahořečení R. D. Janu Bulovi a R. D. Václavu Drbolovi. Součástí bude výstava výtvarných a literárních prací studentů gymnázia z Morav. Bud. Plakát s programem zde. 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      6.11.2021      ŠEBKOVICE        16:30    Za bratra Rudolfa, Antonína a Marii Kratochvílovy a rodiče


NEDĚLE       7.11.2021

32. neděle v mezidobí

Sv. Wilibrord

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

JAKUBOV

    9:30

Na poděkování za Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.11.2021

sv. Gottfried

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.11.2021

Posvěcení lateránské baziliky

 

 

 

STŘEDA   –  10.11.2021

sv. Lev Veliký

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za Karla Pléhu, dvě manželky tři syny a za celou přízeň a za duše na které nikdo nepamatuje

ČTVRTEK –  11.11.2021

sv. Martin

BABICE

  16:30

 Za dar života a upevnění víry v rodině

PÁTEK     –  12.11.2021

Svátek sv. Anežky České

JAKUBOV

  16:30

Za rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

SOBOTA  –  13.11.2021

 

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Rudolfa Doležala, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       14.11.2021

33. neděle v mezidobí

sv. Mikuláš Tavelič

MARTÍNKOV

    8:00

Za duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 • V letošním roce je možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. - 8. listopadu, ale v kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích. (dříve jen 1. -2.11.). Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov, mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.
 •  KDO DÁVÁ VÍC? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA     30.10.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a celou přízeň


NEDĚLE       31.10.2021

31. neděle v mezidobí

Sv. Wolfgang

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé z rodiny Pokorných a Martenkovi

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE


  11:00


Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  1.11.2021

 

Slavnost Všech svatých

BABICE

  18:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ÚTERÝ     –  2.11.2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

JAKUBOV

  18:00

MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

STŘEDA   –  3.11.2021

Sv .Martin de Porres

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ


MARTÍNKOV

  18:00

Za Josefa Dufka a za živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ČTVRTEK –  4.11.2021

sv. Karel Boromejský

 

   

 

PÁTEK     –  5.11.2021

Sv. Gerald

 

   

 

SOBOTA  –  6.11.2021

sv. Leonard

ŠEBKOVICE


  16:30 


Za bratra Rudolfa, Antonína a Marii Kratochvílovy a rodiče

NEDĚLE       7.11.2021

32. neděle v mezidobí

Sv. Wilibrord

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

JAKUBOV

    9:30

Na poděkování za Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Zpovídat se bude v Babicích: v neděli 31. 10. po mši sv., v pondělí od 16:45. V Jakubově: v úterý od 16:30. V Martínkově: ve středu od 16:30.
 • Společná dušičková pobožnost na hřbitově bude v Babicích v pondělí, v Jakubově v úterý a v Martínkově ve středu, po mši sv., která začíná v 18:00. Můžete si přinést svíčky nebo lampy.
 • V pátek 11. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V letošním roce, stejně jako v loňském, je možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. - 8. listopadu, ale v kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích. (dříve jen 1. -2.11.). Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov, mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • Vzhledem k většímu šíření viru Covid 19, nepřestávejte dodržovat doporučená opatření a pokud můžete, přijímejte sv. přijímání na ruku.
 • JAK DALEKO JE DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ ? OTÁZKY NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      23.10.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE       24.10.2021

30. neděle v mezidobí

Sv. Antonín Maria Klaret

SBÍRKA NA MISIE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a Hrůzovu

PONDĚLÍ –  25.10.2021 Sv. Kryšpín

 

 

 

ÚTERÝ     –  26.10.2021

Sv. Rustik

 

 

 

STŘEDA   –  27.10.2021

Sv. Evarist

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za rodiče Lauerovy a Svobodovy

ČTVRTEK –  28.10.2021

Sv. Šimona a Judy

MARTÍNKOV

  10:00

Pohřeb paní Marie Pléhové

BABICE


  16:30


Z rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, sourozence a duše v očistci

PÁTEK     –  29.10.2021

Blah. Restituty Kafkové

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Kabelku a syna

SOBOTA  –  30.10.2021

Sv. Marcel

BABICE

ŠEBKOVICE


  11:00

  16:30


Pohřeb pana Bohumila Tikovkého z Bolíkovic

Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a celou přízeň

NEDĚLE       31.10.2021

31. neděle v mezidobí

Sv. Wolfgang

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé z rodiny Pokorných a Martenkovi

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

 Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

 • Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Příští neděli bude na opravy kostela. V Martínkově na novou elektroinstalaci v kostele.
 • Tento měsíc papež František zahájil synodu celé církve, která potrvá až do roku 2023. Vyzývá všechny k zamyšlení o tom, co je pro život a poslání církve v současnosti důležité. Tato synoda má celému Božímu lidu umožnit, aby společně kráčel vpřed, naslouchal Duchu Svatému i Božímu slovu a podílel se na poslání církve v rámci společenství, které mezi námi vytváří Kristus. Kordinátor za brněnskou diecézi biskup Pavel Konzbul nás vyzývá, abychom se k tomuto společnému hledání připojili. Proto se za to budeme ve středu, ve čtvrtek a v pátek nejdříve společně modlit při adoraci NSO po mši sv. Kdo by se chtěl více zapojit jako koordinátor a delegát za farnost, ať kontaktuje duchovního správce. Více na: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023
 • Pozor na změnu času. V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas o hodinu zpět. Ze 3:00 na 2:00.

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  18.10.2021

Sv. Lukáš

 

 

 

ÚTERÝ     –  19.10.2021

Sv. Jan de Brébeuf a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  20.10.2021

Blah. Jakub Kern

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jana Janíčka, rodiče a sourozence

ČTVRTEK –  21.10.2021

Blah. Karel Rakouský

BABICE

  16:30

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

PÁTEK     –  22.10.2021

Sv. Jan Pavel II.

JAKUBOV

  16:30

Na úmysl dárce

SOBOTA  –  23.10.2021

Sv. Jan Kapistránský

JAKUBOV

ŠEBKOVICE


  14:00 

  16:30


Pohřeb paní Vlastislavy Hochmanové

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE       24.10.2021

30. neděle v mezidobí

Sv. Antonína Marie Klareta

SBÍRKA NA MISIE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a Hrůzovu

 

*

 • Příští neděli 10. bude sbírka určena pro misie.
 • Upřímné poděkování všem, kdo minulou neděli pomohli s vystavením plodů při díkůvzdání Bohu za požehnanou úrodu.
 • Kdo by chtěl pravidelně dostávat program bohoslužeb a ohlášky farnosti internetovou poštou, ať pošle svoji emailovou adresu na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz, nebo jakubov@dieceze.cz, nebo martinkov@dieceze.cz

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA          9.10.2021  ŠEBKOVICE        16:30    Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila


NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –  11.10.2021 Sv. Jan  XXIII.

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.10.2021

Sv. Radim

 

 

 

STŘEDA   –  13.10.2021

Sv. Teofil

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za živou a zemřelou rodinu Poláchovu, Provazníkovu, Kovářovu a Mácovu

ČTVRTEK –  14.10.2021

Sv. Kalist

BABICE

  16:30

Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

PÁTEK     –  15.10.2021

Sv. Terezie od Ježíše

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  16.10.2021

Sv. Hedviky a sv. Markéty


 

 

 

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

 Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

 *

 • Modlitební společenství v Jakubově se začne opět scházet vždy v pondělí v 18:00 v kulturním domě.
 • Příští neděli si připomeneme posvěcení kostela sv. Marie Magdalény v Šebkovicích při mši sv. v 7:45. V sobotu v Šebkovicích mše sv. nebude.

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      2.10.2021    ŠEBKOVICE         16:30   Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu


NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

MARTÍNKOV

    8:00

Za Antonína Procházku, manželku sourozence a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  4.10.2021

Sv. Františka z Assisi

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.10.2021

Sv. Faustyna Kowalská

 

 

 

STŘEDA   –  6.10.2021

sv. Bruno

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za Miroslava Čepeláka a rodiče

ČTVRTEK –  7.10.2021

Panny Marie Růžencové

 

BABICE

  16:30

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

PÁTEK     –  8.10.2021

Sv. Pelágie

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  9.10.2021

Sv. Dionýsius

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 *

 • Příští neděli října budeme při mši sv. děkovat Bohu za požehnanou úrodu.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Martínkově v 8:00, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00. V Martínkově mše sv. nebudou bývat v týdnu v pátek, ale ve středu v 17:30.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlu.
 • Kdo by chtěl dostávat každý týden program bohoslužeb a aktuální ohlášky internetovou poštou, ať zašle svou emailovou adresu na adresu babiceulesonic@dieceze.cz
 • PROČ JEŽÍŠOVI UČEDNÍCI ODHÁNĚLI DĚTI ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA     25.9.2021    ŠEBKOVICE      16:30    Za Marka Bártíka celou přízeň


NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  27.9.2021 Sv. Vincence z Paula

ŠEBKOVICE

   17:30

 

ÚTERÝ     –  28.9.2021

Slavnost sv. Václava

JAKUBOV

    8:30

 Za zemřelé z rodiny Řihákovy a za dar víry

STŘEDA   –  29.9.2021

sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


 Za Hedviku Svobodovu

ČTVRTEK –  30.9.2021

Sv. Jeronýma

BABICE

  17:30

 Za živé a zemřelé členy modlitby živého růžence

PÁTEK     –  1.10.2021

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  2.10.2021

Sv. Andělů strážných

BABICE

ŠEBKOVICE


  11:00

  16:30


Zádušní mše sv. za Věru Kotrbovou

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu

NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 *

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Výuka náboženství pro třídu bude bývat v ZŠ  v Jakubově v pátek 13:45.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Litohoři v 9:30, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlobě.
 • V sobotu 2. 10. 2021 uzavřou v kostele v Jakubově sňatek  Radek Malý a Ladislava Kličková.
 • MŮŽEME POSLOUCHAT KAŽDOU HUDBU A PROČ SI NEMÁME SEKAT RUCE ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      18.9.2021   ŠEBKOVICE        17:30   Za Ivoše Vítámváse, rodinu Černovu, Kocmánkovu,   

                                                                                    Vítámvásovu a celou přízeň

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ –  20.9.2021

Sv. Ondřeje Kim Tae

 

 

 

ÚTERÝ     –  21.9.2021

Sv. Matouše

BABICE

  14:00

Pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic

STŘEDA   –  22.9.2021

sv. Mořic a druhové

 

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  23.9.2021

Sv. Pia z Pitrelcini

BABICE

  17:30

Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

PÁTEK     –  24.9.2021

Sv. Gerard

JAKUBOV

  17:30

 

SOBOTA  –  25.9.2021

Sv. Kleofáš

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • U úterý bude ve 14:00 v Babicích pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic.
 • Rozloučení s biskupem Petrem Esterkou, který sloužil našim krajanům v severní Americe se plánuje při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.
 • O SV. LUDMILE  A  UČEDNÍCÍCH, PROČ SE BÁLI ZEPTAT  NEJEN PRO DĚTI 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       11.9.2021      ŠEBKOVICE     17:30    Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží                                                  

                                                                                   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

PONDĚLÍ –  13.9.2021

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.9.2021

Svátek Povýšení sv. Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  15.9.2021

Panna Maria bolestná

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Bohumíra Nevorala, rodinu Janečkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  16.9.2021

Sv. Ludmily

BABICE

  17:30

Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

PÁTEK     –  17.9.2021

Sv. Kornélia a Cypriána,

Sv. Hildegarda

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Kabelkovu

SOBOTA  –  18.9.2021

Sv. Josef Kupertinský

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

 

 

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • Výuka náboženství začne v Jakubově na Základní škole v úterý ve 14:00; v Šebkovicích ve středu ve 12:30 na Základní škole; Babicích na faře ve čtvrtek v 15:30.
 • Dnes si naposled můžete objednat kalendář na seznamu u vchodu
 • Kdo by si chtěl ještě odkoupit propagační čokolády o Babicích, v zákristii v Babicích je k dispozici ještě asi 50 ks. 30,- kč za kus.

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     4.9.2021      ŠEBKOVICE        17:30    Za rodiče Papouškovy

 

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  6.9.2021

Sv. Magnus

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.9.2021

Sv. Melichar Grodecký

 

 

 

STŘEDA   –  8.9.2021

Narození Panny Marie

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Jelínkovu a Popovu

ČTVRTEK –  9.9.2021

Sv. Petra Klavera

BABICE

  17:30

Za Františka Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

PÁTEK     –  10.9.2021

Sv. Karla Spinoly

JAKUBOV


  17:30


Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

SOBOTA  –  11.9.2021

Sv. Emil

BABICE


ŠEBKOVICE


  11:00


  17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy


Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

 *

 • Papež František navštíví Slovensko od 12. do 15. září 2021. Od 13. srpna už je spuštěna oficiální registrace účastníků na veřejné akce spojené s touto návštěvou. Více na: https://navstevapapeza.sk/sk
 • U vchodu se můžete zapisovat na seznam pro objednávku katolic. kalendáře na 2022. 
 • V sobotu 11. 9. se rozloučíme v 11:00 kostele v Babicích s panem Bohumírem Hrůzou z Horních Lažan.
 • MODLITBY ZA NAŠE POLITIKY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA     28.8.2021        ŠEBKOVICE      17:30   Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče,    

                                                                                  sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ –  30.8.2021

Sv. Fiakr

 

 

 

ÚTERÝ     –  31.8.2021

Sv. Josef z Arimatie

 

 

 

STŘEDA   –  1.9.2021

sv. Jiljí

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  2.9.2021

Sv. Justus

BABICE

  17:30

Za Jana Holíka, manžele Nahodilovy, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

PÁTEK     –  3.9.2021

Sv. Řehoře velikého

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  4.9.2021

Sv. Rozálie

BABICE 


ŠEBKOVICE


   11:00


   17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy z Horních Lažan

Za rodiče Papouškovy

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. adorace N.S.O. s litaniemi a zasvěcením  Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

 

 • V Babicích máme v zákristii ještě asi 50 ks dárkové hořké čokolády (70 %) s obalem s fotografiemi Babic. Pro zájemce jsou k odkoupení za 30,- Kč v zákristii.

 

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • Zájemci si můžou u vchodu zdarma rozebrat nové vydání časopisu Milujte se, ve kterém se dočtete o zkoumání tzv. Turínského plátna-do kterého mohlo být zabaleno Ježíšovo pohřbené tělo.

O Sv. BERNARDOVI  NEJEN  PRO  DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

  SOBOTA –   21.8.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň


NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panna Maria Královna

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  23.8.2021 sv. Růžena z Limy

 

 

 

ÚTERÝ     –  24.8.2021 sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

STŘEDA   –  25.8.2021 sv. Ludvík

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  26.8.2021 ct. Martin Středa

BABICE

  17:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  27.8.2021 sv. Monika

JAKUBOV


  17:30


 

SOBOTA  –  28.8.2021 sv. Augustin

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 *

 • V neděli 29. 8. budeme žehnat všem školákům, studentům a vyučujícím. Děti si mohou přinést na mši sv. školní tašky a položit je před oltář. Kdo by to nestihl nebo zapomněl, může i jindy.
 • U vchodu najdete přihlášky do náboženství pro rok 2021/22. Vyučování začne v polovině září (od 13.9.2021). Přihlášku je možné také zkopírovat na stránkách farnosti a zaslat internetovou poštou na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz
 • O SV. MONICE A SV. AUGUSTINOVI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –  14.8.2021     ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Černovy, dceru, manžela, zetě, sestru a přízeň


NEDĚLE       15.8.2021

20. neděle v mezidobí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

PONDĚLÍ –  16.8.2021 sv. Štěpán Uherský

 

 

 

ÚTERÝ     –  17.8.2021 sv. Myron

 

 

 

STŘEDA   –  18.8.2021 sv. Helena

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  19.8.2021 sv. Jan Eudes

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

PÁTEK     –  20.8.2021 sv. Bernard

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Řeřuchu a rodiče a Josefa Fučíka

SOBOTA  –  21.8.2021 sv. Pius X.

ŠEBKOVICE


  17:30


Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panny Marie Královny

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • V kostele v Babicích byly v pondělí nastříkány lavice proti dřevokaznému hmyzu, proto je to možná ještě trochu cítit, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a po návratu z kostela si raději umyjte ruce.
 • O PANNĚ MARII NEJEN PRO DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.8.2021 sv. Terezie Benedikty od Kříže

 

 

 

ÚTERÝ     –  10.8.2021 Svátek sv. Vavřince

 

 

 

STŘEDA   –  11.8.2021 sv. Klára

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  12.8.2021 sv. Jana Františka de Chantal

BABICE

  17:30

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

PÁTEK     –  13.8.2021 sv. Poncián a Hippolyt

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelého Josefa a Mathyldu Krotkých

SOBOTA  –  14.8.2021

Sv. Maxmilián Kolbe

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

20. neděle v mezidobí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 *

 • Upřímné poděkování všem, kdo jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem a výzdobou kostela, přípravou divadelního představení, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • Kdo by si chtěl prohlédnout výstavu o kandidátech blahořečení Václavu Drbolovi a Janu Bulovi na svém počítači, najde ji nafocenou na internet. stránkách farnosti Babice..
 • Výstava Mlynáři od Babic je dostupná zde: Babice - perzekuce, tragédie, lidské osudy.
 • O SV. TEREZII  BENEDIKTĚ  NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 

 SOBOTA –  31.7.2021     LITOHOŘ            17:00    Za farnost

                                                ŠEBKOVICE        17:30    Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň


NEDĚLE       1.8.2021

18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  2.8.2021 Sv. Petr Julián Eymard

 

 

 

ÚTERÝ     –  3.8.2021

Blah. Augustin Kazotic

 

 

 

STŘEDA   –  4.8.2021

sv. Jan Maria Vianney

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  5.8.2021 Posvěcení římské baziliky Panny Marie

BABICE

  17:30

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

PÁTEK     –  6.8.2021 Svátek Proměnění Páně

JAKUBOV

  17:30

 Za zemřelé z rodiny Chalupovy, Čurdovy a Vojtěchovy

SOBOTA  –  7.8.2021

Sv. Kajetán

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

*

 • V sobotu 7. 8. 2021 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Mgr. Miroslav Trávník a MUDr. Martina Dočekalová z Jihlavy.
 • Upřímné poděkování všem, kteří jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem, výzdobou, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • O sv. JANU  MARIA VIANEY NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       25.7.2021

 

17. neděle v mezidobí

sv. Jakuba apoštola

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

BABICE


  10:30


Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

PONDĚLÍ –  26.7.2021 sv. Jáchym a Anna

 

 

 

ÚTERÝ     –  27.7.2021

Sv. Gorazd a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  28.7.2021

sv. Alfonza Muttathupadathu

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  29.7.2021 sv. Marta

BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

PÁTEK     –  30.7.2021 sv. Petr Chryzolog

JAKUBOV


  17:30


Za Františka Hochmana, manželku a duše v očistci

SOBOTA  –  31.7.2021

sv. Ignác z Loyoly

LITOHOŘ

  17:00 

Za farnost

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       1.8.2021 18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

*

 • V sobotu 31. července 2021 představí Miroslav Gabriel Částek dílo Grahama Greena MOC A SLÁVA v kostele v Babicích v 18:30. Vstup v roušce nebo s respirátorem.
 • Mimořádně nebude mše v neděli 1. 8. 2021 v Litohoři, ale bude v so. 31.7.2021 v 17:00 s nedělní platností.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly
 • v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole  

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       18.7.2021


16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE


  10:30


Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

PONDĚLÍ –  19.7.2021

sv. Makrina

 

 

 

ÚTERÝ     –  20.7.2021

sv. Eliáš

ŠEBKOVICE


  17:30


Za Františka Ryvolu a  celou přízeň

STŘEDA   –  21.7.2021

sv. Vavřinec z Brindisi

ŠEBKOVICE


  17:30


 

ČTVRTEK –  22.7.2021

Svátek sv. Marie Magdalény

BABICE

  17:30

Za Tomáše a Jana Hanzalovy a jejich rodiče

ŠEBKOVICE


  17:30


 

PÁTEK     –  23.7.2021 Svátek sv. Brigity

JAKUBOV

  17:30

Za Ondřeje Koláře

SOBOTA  –  24.7.2021

sv. Charbel Makhlouf

 

 

 

NEDĚLE       25.7.2021


 

17. neděle v mezidobí

 

sv. Jakuba apoštola

Světový den prarodičů a starých lidí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

 • Patrona Jakubova a zasvěcení kostela sv. Jakubovi oslavíme v ne. 25. 7. 2021 při mši sv. v kostele v Jakubově v 7:30.
 • Patronku Šebkovic a zasvěcení kostela v Šebkovicích sv. Marii Magdaléně oslavíme ve čt. 22.7.2021 v 17:30 a v neděli v 10:30 v kostele v Šebkovicích.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole   

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 O SV. IGNÁCI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru Helenu a jejich rodiče

BABICE


  10:30


Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

PONDĚLÍ –  12.7.2021 sv. Jan Qualbert

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.7.2021 sv. Jindřich

 

 

 

STŘEDA   –  14.7.2021 bl. Hroznata,

sv. Kamil de Lellis

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Venhodu a přízeň

ČTVRTEK –  15.7.2021

Sv. Bonaventura

BABICE

  17:30

 

PÁTEK     –  16.7.2021 Panna Maria Karmelská

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Bastlovu

SOBOTA  –  17.7.2021 sv. Česlav a Hyacint


ŠEBKOVICE  17:30 

NEDĚLE       18.7.2021

16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 *

 • K 70. výročí babických událostí bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování i prosby za svobodu a za víru v našem národě.
 • V ne. 4. 7. se vybralo při sbírce na bohoslovce v Babicích a Šebkovicích 4.685,-, v Jakubově 5.511,- a v Litohoři 2.446,- Kč
 • Farnost Babice zve k připomínce 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly

    v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

    Součástí programu je také:

  - Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

  - Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

  - Občerstvení a možnost společného setkání

  - Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka      

    v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

  SOBOTA –   3.7.2021     ŠEBKOVICE    17:30        Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče


NEDĚLE       4.7.2021

14. neděle v mezidobí

sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  5.7.2021 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

BABICE

    9:00

Za rodiče Neubauerovy , Sedlákovy a přízeň

ÚTERÝ     –  6.7.2021 sv. Marie Gorettiová

 

 

 

STŘEDA   –  7.7.2021 sv. Wilibald

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  8.7.2021 sv. Kilián

BABICE

  17:30

Za živé a zemřelé z rodiny Machovcovy, Pitourovy a přízeň

PÁTEK     –  9.7.2021 sv. Veronika Giulianiová

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Hrůzovy

SOBOTA  –  10.7.2021 sv. Amálie

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 *

 • Kvůli  situaci, způsobené ničivým tornádem na jihovýchodě Moravy koncem minulého týdne, se ruší tradiční Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích, která byla původně plánovaná na pondělí  5. července 2021 v 16.30 hodin.
 • V ne. 27. 6. se vybralo na pomoc postiženým tornádem v Babicích a Šebkovicích 18.957,-, v Jakubově 42.854,- a v Litohoři 1.700,- Kč
 • Dnešní sbírka je určena pro bohoslovce
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování za svobodu a za víru v našem národě.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –   26.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA POMOC POSTIŽENÝM TORNÁDEM

LITOHOŘ

    7:30

Za farnost

JAKUBOV

    9:00

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  28.6.2021 sv. Irenej

 

 

 

ÚTERÝ     –  29.6.2021 SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

STŘEDA   –  30.6.2021 Ze slavnosti sv. Petra a Pavla

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Mrvkovu a Langovu

ČTVRTEK –  1.7.2021 sv. Theobald

BABICE

  17:30

Za rodinu Kučerovu, Křížovu a Strnadovu

PÁTEK     –  2.7.2021

sv. Bernardin Realino

JAKUBOV

  17:30

Za Stanislava Švomu

SOBOTA  –  3.7.2021

sv. Tomáše

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče

NEDĚLE       4.7.2021 14. neděle v mezidobí sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Na neděli  27. června 2021 vyhlásil náš biskup Vojtěch mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Sbírka na bohoslovce bude až příští neděli 4. 8. 2021. Č. účtu Charity pro pomoc postiženým: 4211325188/6800, variabil. symbol: 2002
 • Mládežníci od 14 do 20 let jsou zváni 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30.6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!
 • Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech: V srpnu ve Veverské Bítýšce, a v září se na týden společně vydáme do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu, budeme procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí programu týdenní pobytu je také duchovní program. Bližší informace najdete na nástěnce/v přiložených plakátcích a na webu.
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích každý čtvrtek po celý měsíc červenec po mši sv. krátká adorace.
 • Poděkování všem, kdo pomohli připravit děti 1. sv. přijímání, zejména paní katechetce Kolářové a Šebkové.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       19.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za manžele Růžičkovy, manželku Hanu a za uzdravení

NEDĚLE       20.6.2021

12. neděle v mezidobí

Blah. Markéta Ebner SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a  sourozence

BABICE

  10:30

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

PONDĚLÍ –  21.6.2021

Sv. Alois Gonzaga

 

 

 

ÚTERÝ     –  22.6.2021

sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

STŘEDA   –  23.6.2021

sv. Josef Cafasso

ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ SV. JANA KŘITELE

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

ČTVRTEK –  24.6.2021

 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

PÁTEK     –  25.6.2021

sv. Vilém, ct. Ivan.

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Nechvátla a rodinu

SOBOTA  –  26.6.2021

sv. Jan a Pavel

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

LITOHOŘ

    7:30

Za farnost

JAKUBOV

    9:00

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

 • V ne. 27. 6. bude mše sv. mimořádně kvůli 1. sv. přijímání v 9:00 v Jakubově a v 7:30 v Litohoři. K svatému přijímání dětem i rodičům gratulujeme
 • V Babicích budeme v ne. 27. 6. slavit mši sv., při níž budou děti přistupovat ke svému 1. svatému přijímání. K   svatému přijímání dětem i rodičům gratulujem
 • Sbírka v neděli 27. 6. je určena na bohoslovce.

 *

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      12.6.2021        ŠEBKOVICE        17:30   Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

NEDĚLE       13.6.2021

11. neděle v mezidobí

Sv. Antoním z Padovy

JAKUBOV

    7:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

    9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.6.2021

Sv. Anastáz

 

 

 

ÚTERÝ     –  15.6.2021

Sv. Vít

 

 

 

STŘEDA   –  16.6.2021

Sv. Benon (Zbyněk)

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  17.6.2021

Sv. Avitus opat

BABICE

  17:30

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

PÁTEK     –  18.6.2021

Sv. Řehoř Barbarigo

JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Burianovy

SOBOTA  –  19.6.2021

Sv. Jan Nepomuk Neumann

ŠEBKOVICE

  17:30

Za manžele Růžičkovy, manželku Hanu a za uzdravení

NEDĚLE       20.6.2021

12. neděle v mezidobí

Blah. Markéta Ebner

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a  sourozence

BABICE

  10:30

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V sobotu 19. 6. 2021 se pořádá cyklo a moto pouť z Třebelovic do Babic. Odjezd z Třebelovic:
  kola ve 13:00, motorky ve 14:14.

Součástí programu je prohlídka kostela v Babicích a seznámení s místními kandidáty na blahořečení Václavem Drbolou a Janem Bulou v 15:00. 
Žehnání motorek a kol a mše sv. za bohoslovce a na úmysly poutníků u kaple sv. Veroniky v Babicích v 16:00. Táborák a návrat domů za světla! Občerstvení zajištěno!
Duchovní služba u cyklistů – P. Martin Grones, u motoristů – P. Karel Janů.
Kontakt: sestra Marka 722 357 888

 

 • Diecézní katechetické centrum plánuje na čtvrtek 23. 9. 2021 setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem. Bude určeno dětem, které poprvé přistoupily k svatému přijímání ve školním roce 2020/21 nebo k němu půjdou na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2019/20, ale z důvodu pandemie se loňského omezeného setkání nemohly zúčastnit. Přihlášky na setkání budeme přijímat od 1. 9. 2021 prostřednictvím formuláře, který bude rovněž na webu DKC.

  VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       6.6.2021

10. neděle v mezidobí

Sv. Norbert

 

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

PONDĚLÍ –  7.6.2021

Sv. Robert

 

 

 

ÚTERÝ     –  8.6.2021

Sv. Medard

 

 

 

STŘEDA   –  9.6.2021

Sv. Efrém Syrský

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

ČTVRTEK –  10.6.2021

Sv. Bohumil

BABICE

  17:30

Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  11.6.2021

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, Sv. Barnabáš

JAKUBOV

  17:30

Za Julii Částkovu, manžela a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.6.2021

NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

JAKUBOV

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ


  11:00 

  17:30

  16:00


Mše sv. za zemřelého pana Krutiše a uložení urny do hrobu

Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

Pohřeb paní Milady Bártů a uložení do hrobu


NEDĚLE       13.6.2021

11. neděle v mezidobí

Sv. Antoním z Padovy

JAKUBOV

    7:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

    9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Od 5. do 12. září letošního roku se chystá v Budapešti Eucharistický kongres a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září. Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách cirkev.cz.
 •  VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA   –   29.5.2021       ŠEBKOVICE     17:30   Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE       30.5.2021

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sv. Zdislava

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mrvkovu, Heraleckých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za Jaroslava Trojana, rodičeTrojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  31.5.2021 Navštívení Panny Marie

 

 

 

ÚTERÝ     –  1.6.2021 Sv. Justin

 

 

 

STŘEDA   –  2.6.2021

Sv. Marcelin a Petr

Ze slavnosti Těla a krve Páně

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  3.6.2021

TĚLA A KRVE PÁNĚ

BABICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  4.6.2021

Ze slavnosti Těla a krve Páně

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Nechvátala a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  5.6.2021

Sv. Bonifác

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       6.6.2021

10. neděle v mezidobí

Sv. Norbert

 

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

 

 *

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       23.5.2021

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sv. Jan Křtitel de Rossi

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Šulovu a Novákovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.5.2021

Panny Marie Matky Církve

 

 

 

ÚTERÝ     –  25.5.2021 Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

STŘEDA   –  26.5.2021

Sv. Filip Neri

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  27.5.2021

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sv. Augustin z Cantenbury

BABICE

  17:30

Za rodiče Klusákovy

PÁTEK     –  28.5.2021

Sv. German, Sv. Ubaldeska

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  29.5.2021

Sv. Maximin

BABICE

ŠEBKOVICE

  11:00      17:30

Pohřeb paní Marty Roupcové z Lesonic

Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE       30.5.2021

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sv. Zdislava

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mrvkovu, Heraleckých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 *

 • Poslední Májová pobožnost se bude letos konat v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Dnešní sbírka je určena na charitativní potřeby. Příští neděli bude sbírka určena na opravy kostela.
 • Příští neděli oslavíme v Babicích při mši sv. zasvěcení kostela a babické farnosti Nejsvětější Trojici.
 • NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI
 • RŮŽENC Z KUBY

 *

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA   –   15.5.2021          ŠEBKOVICE     17:30    Za Boženu Skoupou a přízeň

NEDĚLE       16.5.2021

7. neděle velikonoční

 

Sv. Jan Nepomucký

JAKUBOV

    7:30

Za Milana a Annu Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ –  17.5.2021

Sv. Paschal Baylon

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.5.2021

Sv. Jan I.

 

 

 

STŘEDA   –  19.5.2021

Sv. Petr Celestýn

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  20.5.2021

Sv. Klement M. Hofbauer

BABICE

  17:30

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

PÁTEK     –  21.5.2021

Sv. Kryštof Magallanes

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Kabelkovy

SOBOTA  –  22.5.2021

Sv. Rita, Sv. Julie

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       23.5.2021

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sv. Jan Křtitel de Rossi

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Šulovu a Novákovu

BABICE

  10:30

Za farnost

*

 • Nedělní sbírka 23.5.2021 je určena na charitativní účely.
 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Letní diecézní setkání mládeže od 14 do 20 let se připravuje od 11. do 15. srpna 2021 v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/, kde budou přibývat všechny další informace.
 • Tradičně pořádaný prázdninový týden pro mládež od 12 do 19 let se v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce uskuteční i letos, a to od 22. do 28. srpna 2021. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj času. Přihlášky a informace jsou na: http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#akce
 • RŮŽENEC Z JIŽNÍ KOREJE

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA      8.5.2021     ŠEBKOVICE        17:30   Za rodiče Roupcovy, Veselovy, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       9.5.2021

 6. neděle velikonoční

SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM

Sv. Jan z Ávily

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

BABICE

  10:30

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu a celou přízeň

PONDĚLÍ –  10.5.2021

Sv. Job

 

 

 

ÚTERÝ     –  11.5.2021

Bl. Vasil Hopko

 

 

 

STŘEDA   –  12.5.2021

Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Sv. Pankrác

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Josefa Štěrbu, rodiče a rodinu Doležalovu

ČTVRTEK –  13.5.2021

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Panna Maria Fatimská

BABICE

  17:30

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  14.5.2021

Sv. Matěj

JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Soukupovy

SOBOTA  –  15.5.2021

Sv. Izidor

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Boženu Skoupou a přízeň

NEDĚLE       16.5.2021

7. neděle velikonoční

 

Sv. Jan Nepomucký

 

JAKUBOV

    7:30

Za Milana a Annu Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Pro bohoslužebná shromáždění platí tato opatření: rozestupy 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti, ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), a před vstupem do vnitřního prostoru se dezinfikují ruce. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.
 • V ne. 16. 5. oslavíme při mši sv. patrona litohořské farnosti sv. Jana Nepomuckého.
 • Dnešní sbírka je určena pro pomoc křesťanům Blízkého Východu.
 • Letní diecézní setkání mládeže od 14 do 20 let se připravuje od 11. do 15. srpna 2021 v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/, kde budou přibývat všechny další informace.
 • Tradičně pořádaný prázdninový týden pro mládež od 12 do 19 let se v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce uskuteční i letos, a to od 22. do 28. srpna 2021. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj času. Přihlášky a informace jsou na: http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#akce
 • NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI
 • Růženec za ukončení pandemie z mariánských svatyní celého světa

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       2.5.2021

5. neděle velikonoční

Sv. Atanasius

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Benáčkovy a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  3.5.2021

Sv. Filip a Jakub

 

 

 

ÚTERÝ     –  4.5.2021

Sv. Florián

 

 

 

STŘEDA   –  5.5.2021

Sv. Gothard

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  6.5.2021

Sv. Jan Sarkandr

BABICE

  17:30

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břínkovy a duše v očistci

PÁTEK     –  7.5.2021

Bl. Gizela

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Krotkovy

SOBOTA  –  8.5.2021

Panna Maria prostřednice všech milostí

ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Roupcovy, Veselovy, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       9.5.2021

 6. neděle velikonoční

 

Sv. Hermas

SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Filipského, rodiče, dceru Marii a vnuka Pavla

BABICE

  10:30

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu a celou přízeň

 

 • Od měsíce května budou ve všední dny začínat bohoslužby v 17:30.
 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • V pátek 5. dopoledne bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Podle nového nařízení se bohoslužeb mohou věřící účastnit tak, že mezi sebou dodrží rozestupy 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti, budou mít ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.
 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

 

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                                  ŠEBKOVICE        16:30    Za Rudolfa Louckého a rodiče

NEDĚLE       25.4.2021 4. neděle velikonoční

Sv. Marek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Ladislava Částka a manželku

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

PONDĚLÍ –  26.4.2021

Sv. Kletus

 

 

 

ÚTERÝ     –  27.4.2021

Sv. Zita

 

 

 

STŘEDA   –  28.4.2021

Sv. Ludvík M. Grignion

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  29.4.2021

Sv. Kateřina Sienská

BABICE

  16:30

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

PÁTEK     –  30.4.2021

Sv. Zikmund

JAKUBOV

  16:30

Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

SOBOTA  –  1.5.2021

Sv. Josef dělník

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       2.5.2021

5. neděle velikonoční

Sv. Atanasius

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Benáčkovy a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

BABICE

  10:30

Za farnost

 • Od měsíce května budou ve všední dny začínat bohoslužby v 17:30.
 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • Podle nového usnesení vlády a z rozhodnutí ČBK (23. 4. 2021) se bohoslužebných shromáždění týkají tato opatření: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech  budou dodrženy rozestupy 2 metry- s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. Na doporučení nebudeme zatím ještě používat svěcenou vodu, a při přání pokoje si nebudeme ještě podávat ruce.
 • Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

 

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA   –  17.4.2021        ŠEBKOVICE    16:30   Za rodiče Nečasovy a přízeň

NEDĚLE       18.4.2021

Sv. Atanasia

 

3. neděle velikonoční

 

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE


  10:30


Za Zdeňka Pitoura a sourozence


PONDĚLÍ –  19.4.2021

Sv. Lev IX.

 

 

 

ÚTERÝ     –  20.4.2021

Sv. Anicet

 

 

 

STŘEDA   –  21.4.2021

Sv. Anselm

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  22.4.2021

Sv. Leonid

BABICE

  16:30

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

PÁTEK     –  23.4.2021

Sv. Vojtěch

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

SOBOTA  –  24.4.2021

Sv. Jiří

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       25.4.2021

4. neděle velikonoční

 

Sv. Marek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Ladislava Částka a manželku

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 

 • Papež František vyhlásil prosince Rok sv. Josefa, aby nám připomněl postavu člověka, kterého si Bůh vybral za ochránce Jeho Syna. V babickém kostele nám tento rok připomínají scény biblických postaviček, které znázorňují výjevy ze života sv. Josefa. Nebojte se přistoupit blíž k oltáři, podívat se na scénu a zkuste poznat, co znázorňuje. Čím nám sv. Josef může být oporou a vzorem? U scény si můžete vyzvednout impuls k zamyšlení. A kdo nemá možnost přijít do kostela v Babicích, může navštívit internetové stránky farnosti.
 • V sobotu 24. dubna uzavřou v kostele v Litohoři sňatek Ing. David Stašek a Bc. Ladislava Kuchtová.
 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       11.4.2021

Sv. Stanislav

 2. neděle velikonoční

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

JAKUBOV

   7:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

LITOHOŘ

   9:00

Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

BABICE


 10:30


Za farnost


PONDĚLÍ –  12.4.2021

Sv. Julius I.

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.4.2021

Sv. Martin I.

 

 

 

STŘEDA   –  14.4.2021

Sv. Lambert

ŠEBKOVICE

 16:30

 

LITOHOŘ

 17:30

 Za manžele Karáskovy, syna a celou přízeň

ČTVRTEK –  15.4.2021

Sv. Damián de Veuster

BABICE

 16:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  16.4.2021

Sv. Bernardetta Soubirous

JAKUBOV

 16:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  17.4.2021

Sv. Robert

ŠEBKOVICE

 16:30

 

NEDĚLE       18.4.2021

Sv. Atanasia

 

3. neděle velikonoční

 

JAKUBOV

   7:30

Za farnost

LITOHOŘ

   9:00

Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

 10:30

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 • Přihlašujte se do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021, a sníží nám příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud bychom přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 6 donátoři, v Jakubově 6 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu takto také 1 x za rok přispívám /Lub. Řihák/.

 VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI


Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       4.4.2021

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Izidor

JAKUBOV

  7:30

Za zemřelé z rodiny Zedníkovy a Šromovy

LITOHOŘ

  9:00

Za farnost

BABICE

10:30

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

ŠEBKOVICE


10:30


Za Vlastimilu Kubalovu a Jana Kubala


PONDĚLÍ –  5.4.2021

VELIKONOČNÍ

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

 9:00

Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

ŠEBKOVICE

10:30

Za rodiče Jasanských, Louckých a celou rodinu

BABICE


10:30


ÚTERÝ     –  6.4.2021

Bl. Notger

 

 

 

STŘEDA   –  7.4.2021

Sv. Jan Křtitel de la Salle

ŠEBKOVICE

16:30

 

LITOHOŘ

17:30

 

ČTVRTEK –  8.4.2021

Sv. Dionýsius

BABICE

16:30

Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

PÁTEK     –  9.4.2021

Sv. Libor

JAKUBOV

16:30

Za Josefa Venhodu, manželku a syna

SOBOTA  –  10.4.2021

Sv. Michael de Sanctis

ŠEBKOVICE

16:30

 

NEDĚLE       11.4.2021

 2. neděle velikonoční

  NEDĚLE BOŽÍHO   MILOSRDENSTVÍ

 

Sv. Stanislav

JAKUBOV

  7:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

LITOHOŘ

  9:00

Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

BABICE

10:30

Za farnost

 Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Hudebníkům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou a údržbou kostela.

VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

MILOST U SOUDU


 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                                    ŠEBKOVICE    16:30   Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       28.3.2021

Květná neděle

Sv. Rogát

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

BABICE

  10:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 

PONDĚLÍ –  29.3.2021

Sv. Ludolf

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.3.2021

Sv. Jan Klimak

 

 

 

STŘEDA   –  31.3.2021

Sv. Balbína

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  1.4.2021

ZELENÝ ČTVRTEK

Sv. Hugo

LITOHOŘ

  16:30

 Za Oldřicha Břinka, manželku, rodiče a sourozence

ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  17:30

Za Josefa Venhodu,manželku, zetě a dvoje rodiče

PÁTEK     –  2.4.2021

 VELKÝ PÁTEK

DEN PŘÍSNÉHO POSTU

Sv. František z Pauly

JAKUBOV

  15:00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

ŠEBKOVICE

  16:30

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

BABICE

  16:30

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

SOBOTA  –  3.4.2021

Vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

JAKUBOV

  16:30

 Za nemocnou osobu

ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  18:00

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE       4.4.2021

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Sv. Izidor

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Zedníkovy a Šromovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

 

PONDĚLÍ –  5.4.2021

VELIKONOČNÍ

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

     9:00

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

ŠEBKOVICE

   10:30

BABICE

   10:30

 

 • Přenos velikonočních obřadů z katedrály v Brně na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“  :
 • Zelený čtvrtek 7.00 hodin - Denní modlitba církve

                  9.00 hodin -  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.

                17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.

  Velký pátek     7.00 hodin - Denní modlitba církve

                15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.

  Bílá sobota      7.00 hodin - Denní modlitba církve

                20.30 hodin - oba otcové biskupové

  Boží hod velikonoční

      10.30 hodin – otec biskup Vojtěch

  • Můžete svým hlasem podpořit nedalekou farnost Blížkovice v soutěži o památku roku Jihom. kraje. Stačí napsat SMS na tel. č.: 736 301 599 ve tvaru:HLA PAMATKY 1
 • DÁT SI PŘEDNOST

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA       20.3.2021         ŠEBKOVICE   16:30    Za rodiče Bartesovy a přízeň

NEDĚLE       21.3.2021

5. neděle postní

 

Sv. Serapion

JAKUBOV

    7:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Musila, sestru a rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  22.3.2021

Sv. Epafrodit

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.3.2021

Sv. Turibius z Mongroveja

 

 

 

STŘEDA   –  24.3.2021

Sv. Kateřina Švédská

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Augustinu Svobodovu a živé a zemřelé z rodiny

ČTVRTEK –  25.3.2021

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ Zpovídání od 15:30

BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  26.3.2021

Sv. Kastulus

Zpovídání od 15:30

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Kabelkovy

SOBOTA  –  27.3.2021

Sv. Rupert

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       28.3.2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. Rogát

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

BABICE

  10:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

 • V po 22. 3. 2021 se od 12:00 hodin rození na minutu kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s virovou pandemiií a jako vyjádření podpory pozůstalým.
 • Tento liturgický rok je zasvěcen sv. Josefa. Abychom si lépe připomněli tohoto mocného přímluvce, můžeme se každý zúčastnit Loterie sv. Josefa na internetových stránkách: https://kc.biskupstvi.cz/loterie-svateho-josefa/ a vylosujme si některou vlastnost typickou pro tohoto světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.
 • V pá. 26. 3. se můžete také připojit k pobožnosti křížové cesty na rádiu Proglas v 15:10.
 • Pozor na změnu času ze soboty na neděli 28. 3. 2021 ze 2:00 na 3:00.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb do internetové pošty, ať napíše svoji internetovou adresu na: babiceulesonic@dieceze.cz
 • K velikonoční velikonoční zpovědi přistupujte prosím průběžně. Dodržujte bezpečnostní rozestupy a další opatření proti nákaze. Bohoslužeb se může stále zúčastnit jen 10% z celkové kapacity kostela. Náš biskup Vojtěch doporučuje, aby se ostatní připojili ke slavení velikonočních obřadů v katedrále v Brně skrze internetový přenos na kanálu Youtube

LOTERIE SV. JOSEFA


Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       14.3.2021

4. neděle postní

Sv. Matylda

  JAKUBOV

    7:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

  BABICE

  10:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Balákovy

PONDĚLÍ –  15.3.2021

Sv. Ludvíka de Marilac

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.3.2021

Sv. Heribert

 

 

 

STŘEDA   –  17.3.2021

Sv. Patrik

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

ČTVRTEK –  18.3.2021

ze slavnosti sv. Josefa

  BABICE

  16:30

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

PÁTEK     –  19.3.2021

Sv. Josef

  JAKUBOV

  16:30

Za rodiče Benáčkovy

SOBOTA  –  20.3.2021

Sv. Archip

  ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Bartesovy a přízeň

NEDĚLE       21.3.2021 5. neděle postní

 

Sv. Serapion

  JAKUBOV

    7:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

  LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Musila, sestru a rodiče

  BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Apoštolská penitenciárie udělujev roce sv. Josefa plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května.
 • PODOBENSTVÍ O POKOŘE A PÝŠE

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                                 ŠEBKOVICE      16:30    Za živé a zemřelé členy rodiny Nováčkovy a Chloupkovy

NEDĚLE       7.3.2021

3. neděle postní

Sv. Perpetua a Felicita

 

  JAKUBOV

    7:30

Za farnost

  LITOHOŘ

    9:00

Za Boženu a Jaroslava Kadlecovy, dvoje rodiče a přízeň

  BABICE

  10:30

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

PONDĚLÍ –  8.3.2021

 Sv. Jan z Boha

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.3.2021

Sv. Františka Římská

 

 

 

STŘEDA   –  10.3.2021

Sv. Jan Ogilvie

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  11.3.2021

Sv. Eulogius z Cordoby

  BABICE

  16:30

Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

PÁTEK     –  12.3.2021

Sv. Alois Orione

  JAKUBOV

  16:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

SOBOTA  –  13.3.2021

Sv. Patricie  

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       14.3.2021

4. neděle postní

Sv. Matylda

  JAKUBOV

    7:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

  BABICE

  10:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Balákovy

 

 • 19. června 2021 se chystá v Brně jáhenské svěcení našeho krajana Josefa Janouška z Moravských Budějovic, který v současnosti studuje v Římě. Můžeme jej podpořit svými modlitbami.
 • Ke svátosti smíření přistupujte prosím během celé postní doby. Ani tentokrát nebudou těsně před velikonocemi hromadné svaté zpovědi, jak bývalo zvykem.
 • Kdo ze seniorů by se chtěl naučit ovládat moderní telefon nebo počítač, může se přihlásit na kurz Spokojený senior – KLAS z.s (biskupství Brno) tel. č. +420 / 730 805 857 nebo +420 / 518 328 813 nebo skrze internet: https://spokojenysenior-klas.cz/vzdelavani-a-volny-cas/kurzy-pro-verejnost/
 • info@spokojenysenior-klas.cz
 • Krátký anim. příběh do doby rouškové: O VYTRVALOSTI

Pořad bohoslužeb

-

 

NEDĚLE     28.2.2021

2. neděle postní

Sv. Roman

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

  JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

  LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Řoutila, rodiče a rodiče Rojíkovy

  BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  1.3.2021

Sv. Suitbert

 

 

 

ÚTERÝ     –  2.3.2021

Sv. Anděla od Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  3.3.2021

Sv. Kunhuta

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  4.3.2021

Sv. Kvirin

  BABICE

  16:30

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  5.3.2021

Sv. Teofil

  JAKUBOV

  16:30

Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

SOBOTA  –  6.3.2021

Sv. Koleta

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       7.3.2021

3. neděle postní

 

Sv. Perpetua a Felicita

  JAKUBOV

    7:30

Za farnost

  LITOHOŘ

    9:00

Za Boženu a Jaroslava Kadlecovy, dvoje rodiče a přízeň

  BABICE

  10:30

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

 

 • Přihlašujte se do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021, sníží nám příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud by sponzoři farnosti přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 4 donátoři, v Jakubově 4 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu také každoročně přispívám.
 • Opatření proti nákaze zůstávají pro bohoslužby stejná jako doposud.
 • U vchodu je postní pokladnička pro charitativní potřeby v našem kraji.
 • Krátký anim. příběh do doby rouškové: O VYTRVALOSTI

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA  –  20.2.2021     ŠEBKOVICE   16:30  Na poděkování za Boží ochranu a požehnáním pro celou rodinu

NEDĚLE       21.2.2021

1.neděle postní

Sv. Petr Damiani

SBÍRKA NA HALÉŘ. SV PETRA

JAKUBOV

    7:30

Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

PONDĚLÍ –  22.1.2021

Stolec sv. Petra

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.2.2021

Sv. Polykarp

 

 

 

STŘEDA  –   24.2.2021


v. Modest

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Jelínkovu a rodinu Antoníšin

ČTVRTEK –  25.2.2021

Sv. Valburga

BABICE

  16:30

Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bartíkovy

PÁTEK     –  26.2.2021

Sv. Alexandr

JAKUBOV

  16:30

Za manžele Buchalovy

SOBOTA  –  27.2.2021

Sv. Řehoř z Nareku

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       28 .2.2021

2. neděle postní

Sv. Roman

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Řoutila, rodiče a rodiče Rojíkovy

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Dnešní sbírka je určena na „haléř sv. Petra“ pro charitativní fond papeže, kterým pomáhá na světě jménem celé církve.
 • Kvůli trvající pandemii stále čelíme nejrůznějším omezením, která mají dopad na pastoraci i na hospodaření farnosti. V této souvislosti se nám nabízí řešení v podobě přispívání do diecézního fondu Puls. Každý, kdo se stane pravidelným přispívatelem do tohoto fondu, snižuje výdaje farnosti a podpoří tak přímo svoji farnost. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021 nám sníží příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud by sponzoři farnosti přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 4 donátoři, v Jakubově 4 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a mnoho farností jej dobře využívá. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Pro přihlášení stačí otevřít adresu donator.cz.
 • FOND PULS BABICE

  FOND PULS JAKUBOV

  FOND PULS LITOHOŘ

 • U vchodu je postní pokladnička pro charitativní potřeby, čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, a text ze zápisu do farní kroniky z minulého roku. Ještě jsou tam také brožurky s texty na každý den pro postní dobu. Dobrovolný příspěvek za tiskoviny můžete přidat do nedělní sbírky.

  Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       14 .2.2021

 

6. neděle v mezidobí

Sv. Valentin

 

JAKUBOV

  7:30

Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň 

PONDĚLÍ –  15.1.2021

Bl. Bedřicha Bachsteina a     druhů, sv. Jiřina

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.2.2021

 Sv. Juliána

 

 

 

STŘEDA  –   17.2.2021

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Sv. Alexius a druhové

ŠEBKOVICE

   16:30

BABICE

  16:30

Za rodiče Sklenářovy, Bartíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

LITOHOŘ

  17:30

Za Marii a Ignáce Filipských, rodiče a sourozence

ČTVRTEK –  18.2.2021

Sv. Simeon, fra Angelico

 

 

 

PÁTEK     –  19.2.2021

Bl. Godšalk

JAKUBOV

  16:30

Za Marcelu Machovcovu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  20.2.2021

Sv. Hyacinta Marto

JAKUBOV

  12:00 

ADORAČNÍ DEN JAKUBOV 12-17 hod.

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       21.2.2021

 

1.neděle postní

Sv. Petr Damiani

JAKUBOV

  7:30

Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence

LITOHOŘ

  9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

 • Ve středu, v pátek a v neděli se bude udílet popelec na zahájení postní doby. Letos se bude udílet mlčky pouze sypáním popele na hlavu. Od popeleční středy nebudeme zdobit oltáře květinami. Hudba má odpovídat smyslu postní doby, jako výzvy k lítosti nad hříchy, k pokání a větší snaze o obrácení se k Bohu.
 • V sobotu 20. 2. připadá na farnost Jakubov adorace Nejsvětější svátosti jako duchovní služba děkování a proseb za celou diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se tento den modlí a obětují v semináři za farnost Jakubov. Na rozpis pro tichou adoraci po půl hodinách se napište prosím u vchodu.
 • U vchodu jsou také k rozebrání brožurky s texty pro hlubší prožití postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 5,- kč
 • Letos se nebudou kvůli pandemii konat společné pobožnosti křížové cesty. Využijte případných přenosů z rádia a obrazovek.
 • https://www.mseonline.cz/
 • NĚCO K MASOPUSTNÍMU VESELÍ :https://aniont.com/film/477-nevim-co 

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       7.2.2021

 

5. neděle v mezidobí

Sv. Richard

JAKUBOV

    7:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Františka Slámovy

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.1.2021

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.2.2021

Sv. Apolonie

 

 

 

STŘEDA  –   10.2.2021

 

Sv. Scholastika

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  11.2.2021

Sv. Panna Maria Lurdská

BABICE

  16:30

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

PÁTEK     –  12.2.2021

Sv. Benedikt  Aniánský

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  13.2.2021

Sv. Kateřina Ricciová

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       14 .2.2021

 

6. neděle v mezidobí

Sv. Valentin

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň 


 • Ve středu nebude mimořádně mše sv. v Litohoři.
 • Jelikož se začal šířit ještě nakažlivější virus, prosíme, aby se během bohoslužeb dodržovaly potřebné rozestupy a mší sv. se účastnili jen rodiny, za které je mše sv. obětována, v případě kostelů s malým prostorem jen zástupci rodin a ti, kdo se modlí přede mší sv. celý růženec. Ministranti max. 2. Můžeme se modlit, aby to netrvalo příliš dlouho. Ovlivnit to můžeme i osobní zodpovědností a dodržováním vládních opatření, která jsou smysluplná. Zdá se, že Bůh nám dopřál, abychom vstoupili do závěrečné části boje s tímto druhem nemoci, a je na nás, abychom to svojí neposlušností, nezkazili. Vyprošujme si potřebnou moudrost a trpělivost.

 https://aniont.com/…cne

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA                                 ŠEBKOVICE      16:30   Za Marii a Antonína Kratochvílovy a dvoje rodiče


NEDĚLE       31.1.2021

4. neděle v mezidobí

Sv. Jan Bosko

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Dvořákovu, manžela a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –    1.2.2021

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

BABICE

  13:00 17:00 ADORAČNÍ DEN BABICE

  17:00

Za Františka Lásku, dvoje rodiče a přízeň

ÚTERÝ     –    2.2.2021

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ŠEBKOVICE

  16:30

 

STŘEDA  –    3.2.2021

Sv. Blažej

ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

 

 

ČTVRTEK –   4.2.2021

Sv. Ondřej Corsini

LITOHOŘ

  12:00 15:00 ADORAČNÍ DEN LITOHOŘ

  15:00

Za dar víry a potřebné dary naší diecézi a zejména bohoslovcům

PÁTEK     –    5.2.2021

Sv. Agáta

JAKUBOV

  16:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

SOBOTA  –   6.2.2021

Sv. Pavel Miki a druhové

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE         7.2.2021

5. neděle v mezidobí

Sv. Richard

JAKUBOV

    7:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Františka Slámovy

BABICE

  10:30

Za farnost

 • Při tříkrálové sbírce se v našich farnostech vybralo: 

  v Babicích v kostele 4.810 kč, v Cidlině 3.170 kč, v Bolíkovicích 4.142 kč, v Jakubově  v kostele 15.815, v Jakubově celkem 24. 647,-, v Litohoři se vybralo v kostele 12.500,- v Litohoři celkem 16.326,-, v Šebkovicích celkem 6.589,-.

 • Milé sestry a bratři, blíží se doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch
 • Jelikož se začal šířit ještě nakažlivější virus, prosíme, aby se během bohoslužeb dodržovaly potřebné rozestupy a mší sv. se účastnili jen rodiny, za které je mše sv. obětována, v případě kostelů s malým prostorem jen zástupci rodin a ti, kdo se modlí přede mší sv. růženec. Ministranti max. 2. Můžeme se modlit, aby to netrvalo příliš dlouho. Ovlivnit to můžeme i osobní zodpovědností a dodržováním vládních opatření, která jsou smysluplná.

 

 

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                            ŠEBKOVICE        16:30    Za rodiče Pánkovy a přízeň


NEDĚLE       24.1.2021

3. neděle v mezidobí

Sv. František Saleský

SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  25.1.2021

OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 

 

 

ÚTERÝ     –  26.1.2021

Sv. Timotej a Titus

 

 

 

STŘEDA   –  27.1.2021

Sv. Anděla Merici

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  28.1.2021

Sv. Tomáš Akvinský

BABICE

  16:30

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  29.1.2021

Sv. Sulpicius

JAKUBOV

  16:30

Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

SOBOTA  –  30.1.2021

Sv. Sulpicius

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       31.1.2021

4. neděle v mezidobí

Sv. Jan Bosko

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Dvořákovu, manžela a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 • V po. 1. února připadá na farnost Babice adorační den, klanění, děkování a prosby zástupně za celou diecézi a za bohoslovce, kteří se ve stejný den modlí a obětují za naši farnost. Zapisujte se proto prosím na rozpis pro adoraci NSO po 30 min. v čase od 13:00 – 16:30. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním. Můžete si sedat do předních lavic, kde bude zapnuto topení.
 • V Litohoři bude adorační den ve čt. 4. února od 12:00-14:30. Napište se prosím na seznam pro adoraci po 30 min. 4. února se farnost Litohoř zástupně modlí a klaní Bohu za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. V 15:00 bude adorace zakončena požehnáním.

 • DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA DNE 24. 1. 2021

Vážení přátelé, papež František stanovil Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla. Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu. Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok. S vděčností vám žehná kardinál Dominik Duka, OP.

ŽIVOT JAKO VLNĚNÍ

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       17.1.2021

 

2. neděle v mezidobí

  Sv. Antonín Veliký

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  18.1.2021

Panna Marie, Matka jednoty

JAKUBOV

  13:00

Pohřeb pan Jiří Tejral

ÚTERÝ     –  19.1.2021

Sv. Márius a Marta

 

 

 

STŘEDA  –   20.1.2021

Sv. Fabián a Šebestián

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  21.1.2021

Sv. Anežka Římská

BABICE

  16:30

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

PÁTEK     –  22.1.2021

Sv. Vincenc

JAKUBOV

  16:30

Za živé a zemřelé z rodiny Částkovy

SOBOTA  –  23.1.2021

Sv. Ildefons

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Pánkovy a přízeň

NEDĚLE       24.1.2021

3. neděle v mezidobí

Sv. František Saleský

SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 24. ledna. V Jakubově jsou pokladničky v kostele, na obecním úřadě a v místním obchodě. V Babicích v kostele na obecním úřadě, stejně i v Litohoři. Přispět lze také převodem z účtu nebo pomocí odeslání SMS zprávy telefonem. Více na: trebic.charita.cz
 • Stále platí protiepidemické opatření povolených počet osob na bohoslužbách: 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15oso
 • Příští neděli bude sbírka určena na podporu tisku a šíření Bible
 • PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNU

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       10.1.2021


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Agathon

JAKUBOV

    7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  11.1.2021

Ct. Marie Elekta

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.1.2021

Sv. Probus

 

 

 

STŘEDA  –   13.1.2021

Sv. Hilarius z Poitiers

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  14.1.2021

Sv. Sáva Srbský

BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu a Veselovu

PÁTEK     –  15.1.2021

Sv. Pavel Poustevník

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Kabelku, manželku a syny

SOBOTA  –  16.1.2021

Sv. Marcel I.

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       17.1.2021

2. neděle v mezidobí

 

  Sv. Antonín Veliký

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • V roce 2020 bylo pokřtěno v kostele v Babicích a Šebkovicích 14 dětí, v Jakubově 4 děti a v Litohoři 2 děti. Sňatek uzavřely v kostele v Babicích a Šebkovicích 3 páry, v Jakubově 1 pár. V Babicích a Šebkovicích jsme se rozloučili s 8 farníky, v Jakubově se 4 farníky a v Litohoři se 4 farníky.
 • Mezi největší investice v r. 2020 bylo: odvodnění části kostela sv. Marie Magdaleny v Šebkovicích za 492.499,- kč z toho farnost se podílela 85.475,- kč. Výměna koberců a čalounění v kostele v Babicích za 68.141,- a nemalé byly investice do obnovy farního lesa z dotací státu a kraje. Povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil: 73.203,-Kč.

- V Jakubově: oprava budovy fary a výměna okapů za cca 100.000,- a výměna koberců za 33. 677,-. Za opravu a naladění varhan 16.900,-. Povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil: 19.815,-Kč.

- V Litohoři: oprava střechy po vichřici za 8.213,-. Nové el. topení do lavic z daru obce Litohoř  za 105.000,- . Povinný příspěvek fondu Puls činil: 15.388,-Kč

 • Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 24. ledna. V Jakubově a v Litohoři jsou pokladničky v kostele, na obecním úřadě a v místním obchodě. V Lesonicích v prodejně Lesanka. V Šebkovicích na obec úřadě a na prodejně jatek. V Babicích v kostele a v místní prodejně. V Bolíkovicích v neděli 10.1. od 16-17 h v bývalé prodejně Smíšenka. Přispět lze také převodem z účtu nebo pomocí odeslání SMS zprávy telefonem. Více na internetu: https://trebic.charita.cz/

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                            ŠEBKOVICE        16:30

NEDĚLE       3.1.2021

  2. neděle po Narození Páně

 

Nejsvětější jméno Ježíš

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

BABICE

  10:30

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

PONDĚLÍ –  4.1.2021

Sv. Anděla z Foligna

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.1.2021

Sv. Teosofor

 

 

 

STŘEDA  –   6.1.2021

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

BABICE

  16:30

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

LITOHOŘ

  17:30

Za zemřelého P. Václava Hurníka SDB

ČTVRTEK –  7.1.2021

Sv. Rajmund

 

   

 

PÁTEK     –  8.1.2021

Sv. Severin

JAKUBOV

  16:30

Za Boží ochranu a nemocnou osobu

SOBOTA  –  9.1.2021

Sv. Marcelin

  

NEDĚLE       10.1.2021


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Agathon

JAKUBOV

    7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Stále platí protiepidemické opatření povolených osob na bohoslužbách: 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15osob.
 • V našich farnostech bude zatím mít přednostní právo pro účast na mších sv. rodina, která zadala úmysl mše sv.
 • Ve středu 6. ledna 2021 bude v možné 11:00 sledovat na webových stránkách boscoostrava.cz rozloučení z Moravské Ostravy s P. Václavem Hurníkem SDB, který sloužil i v našich farnostech. Nejvíce v Jakubově a v Litohoři. S vděčností R.I.P.+
 • Vodu, kadidlo a křídu budeme žehnat 6. ledna v Babicích, a v Litohoři. V Jakubově bude žehnání při mši sv. v pá. 8. ledna.
 • V Šebkovicích nebudou do odvolání bohoslužby kvůli nákaze. 
 • Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách narození Pána a Spasitele Ježíše Krista. Zejména díky hudebníkům, kteří letos měli mnohem náročnější doprovod bohoslužeb bez zpěvu lidu. Poděkování patří také všem, kteří minulý rok pomáhali jakkoli při chodu farnosti, katechetům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomáhají s úklidem, výzdobou a údržbou kostelů a far, správou farního lesa a všem, kdo pomáhají modlitbou i hmotně. A pokud nebyl někdo jmenován, tak je to on.
 • NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ

 

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za Karla Havla, dvoje rodiče a bratra 

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  SVÁTEK SVATÉ RODINY

 

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  28.12.2020  

   sv. Betlémské děti, mučedníci

 

 

 

   ÚTERÝ     –   29.12.2020 

    sv. Tomáš Becket

 

  

 

  STŘEDA  –   30.12.2020

   sv. Evžen

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  ČTVRTEK –  31.12.2020

 

 

  sv. Silvestr

 BABICE

   15:30

 Za Růženu Outolnou, dvoje rodiče, sestru a přízeň

 ŠEBKOVICE

     8:30

Za sportovce

 JAKUBOV

   17:00

 Za rodinu Novotnou a Bastlovu

   PÁTEK   –   1.1.2021

 

SLAVNOST MATKY     BOŽÍ PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Světový den modliteb za mír   

 JAKUBOV

     7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

     9:00

 Za živou a zemřelou rodinu Gráfovu a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

   10:30

Za rodiče Nečasovy a syna

 BABICE

   10:30

 Za Marii Novákovu, dvoje rodiče, za živou rodinu a přízeň

  SOBOTA   2.1.2021 

 sv. Basil Vel. a Řehoř Naziánský

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       3.1.2021

  2. neděle po Narození Páně

 

 Nejsvětější jméno Ježíš

 JAKUBOV

     7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

     9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

 BABICE

   10:30

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží od neděle  27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20% na 10% kapacity kostela.
 • Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15osob.
 • V našich farnostech proto bude mít přednostní právo pro účast na mši v neděli sv. rodina, která zadala úmysl mše sv.

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Muchovu

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

   sv. Dominik Siloský

JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  21.12.2020

   sv. Petr Kanisius

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.12.2020 

   sv. Servul

 

  

 

  STŘEDA  –  23.12. 2020

   sv. Jan Kentský

ŠEBKOVICE

  16:30

 

  ČTVRTEK –  24.12. 2020

  VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

   Štědrý den

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

LITOHOŘ

  17:00  

 Za rodinu Mafkovu, Černých a Cechovu

ŠEBKOVICE

  15:30

Za rodiče Škáralovy a přízeň

  PÁTEK –  25.12. 2020

 

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

        Zasvěcený svátek

 

   SBÍRKA NA OPRAVY         

   KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa  Kubovu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

   10:30

 Za živé a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   26.12.2020

 

 

 

 

    sv. Štěpán

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Hochmanovu a manžela

ŠEBKOVICE

  10:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče a bratra

LITOHOŘ

    9:00

Za Margitu a Antonína Urbánkovy a dceru Ivanu

BABICE

  10:30

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, celou přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  Svátek Svaté rodiny

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 23. 12. se bude v kostele v Babicích od 8 hodin stavět betlém a zdobit stromky, kdo může příjít, bude srdečně vítán.
 • Všechny návštěvníky kostela prosíme o dodržování doporučených hygienických pravidel, ochrany úst a nosu, desinfekci rukou a dodržování rozestupů. Hromadně nezpíváme a nepodáváme si ruce.
 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží s od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30⁒ na 20⁒ kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max. 20 osob.

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         17:30     

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

   sv. Dominik Siloský

JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  21.12.2020

   sv. Petr Kanisius

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.12.2020 

   sv. Servul

 

  

 

  STŘEDA  –  23.12. 2020

   sv. Jan Kentský

 

  

 

  ČTVRTEK –  24.12. 2020

  VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

   Štědrý den

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

LITOHOŘ

  17:00  

 Za rodinu Mafkovu, Černých a Cechovu

ŠEBKOVICE

  15:30

 

  PÁTEK –  25.12. 2020

 

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 

        Zasvěcený svátek

 

   SBÍRKA NA OPRAVY         

   KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

 Za farnost

ŠEBKOVICE

   10:30

 

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa  Kubovu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

   10:30

 

  SOBOTA   26.12.2020

 

 

 

 

    sv. Štěpán

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Hochmanovu a manžela

ŠEBKOVICE

   10:30

 

LITOHOŘ

    9:00

Za Margitu a Antonína Urbánkovy a dceru Ivanu

BABICE 

   10:30

 

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  Svátek Svaté rodiny

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 23.12. se bude v kostele v Babicích od 8 hodin stavět betlem a zdobit stromky, kdo může příjít, bude srdečně vítán.
 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží s od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30⁒ na 20⁒ kapacity kostela.

 

Pořad bohoslužeb

-

 

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Prodělalovu, Janíčkovu, a rod Louckých

  NEDĚLE       13.12.2020

 

  3. neděle adventní

 

   sv. Lucie

JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  14.12.2020  

   sv. Jan od Kříže

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.12.2020 

    sv. Valerián

 

  

 

  STŘEDA  –   16.12.2020

 

   sv. Adelhaida

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  17.12.2020

  sv. Lazar

 BABICE

  16:30

 Za zemřelou Marii Marténkovu a Marii Paznechtovu

   PÁTEK   –   18.12.2020

    sv. Rufus a Zosim

 JAKUBOV

  16:30

 Za Josefa Číhala, manželku a syna

  SOBOTA   19.12.2020 

    bl. Urban

 JAKUBOV

   7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

 

   sv. Dominik Siloský

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • K vánoční zpovědipřistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.
 • Omezení provozu  stálé zpovědní služby v Brně

  Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje  stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními  svátky posílena,  jak  tomu bylo v předchozích letech,  protože není možné připustit  větší  koncentraci osob  v kostele.

  Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili  přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti.  Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení. P. Jaroslav Čupr rektor  kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.

 • GUADALOUPE

 

 

Pořad bohoslužeb

-

   SOBOTA                               ŠEBKOVICE        16:30     Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

  NEDĚLE       6.12.2020

 

  2. neděle adventní

   sv. Mikuláš

JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  7.12.2020  

   sv. Ambrož

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.12.2020 

 Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

  

 

  STŘEDA  –   9.12.2020

 

   sv. Valerie, sv. Juan Diego

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  10.12.2020

  sv. Julie a Eulálie

BABICE

   16:30

 Na poděkování Pánu Bohu za dar života

   PÁTEK   –   11.12.2020

    sv. Damas I.

 JAKUBOV

   16:30

 Za zemřelé z rodiny Benáčkovy a Chmelkovy

  SOBOTA   12.12.2020 

  Panna Maria Guadalupská

 JAKUBOV

    7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodinu Prodělalovu, Janíčkovu, a rod Louckých

  NEDĚLE       13.12.2020

 

  3. neděle adventní

 

   sv. Lucie

 JAKUBOV

    7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

    9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

   10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) je od  prosince 2020na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Svateb a pohřbůse může účastnit max.  30 osob.
 • K vánoční zpovědipřistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.

 

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za Libuši Jelečkovu a rodiče Stoklasovy

  NEDĚLE       29.11.2020

 

1. neděle adventní

Sbírka na opravy kostela

   sv. Saturnin

JAKUBOV

   7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  30.11.2020  

  Svátek sv. Ondřeje

 

 

 

   ÚTERÝ     –   1.12.2020 

    sv. Edmund Kampián

 

  

 

  STŘEDA  –   2.12.2020

 

   sv. Bibiána

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  3.12.2020

  sv. František Xaverský

BABICE

  16:30

 Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

   PÁTEK   –   4.12.2020

    sv. Jan Damašský, sv. Barbora

JAKUBOV

  16:30

 Za Boženu a Františka Brabcovy a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   5.12.2020 

 

    sv. Sába

JAKUBOV

   7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

BABICE

ŠEBKOVICE

 11:00  

 16:30

 Pohřeb p. Vladislava Bartesová

 

  NEDĚLE       6.12.2020

 

  2. neděle adventní

   sv. Mikuláš

JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie budou během adventu v Jakubově v kostele v sobotu od 7:00 bez obvyklé společné snídaně na faře.
 • I tuto středu  nás zve náš biskup Vojtěch k dobrovolnému postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také na internetových stránkách farnosti.
 • K vánoční zpovědi přistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.
 • Texty pro průvodce adventem lze užívat i skrze internet zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
 • Duchovní cvičení v adventu 2020 s blahoslavenou Marií od Vtělení (1566–1618)

O DNI ODPOČINKU

 

 -

Pořad bohoslužeb

-

   SOBOTA                              ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Vítámvásovu, syna, rodinu Novotnou,

                                                                                     Černovu a celou přízeň

  NEDĚLE       22.11.2020

 

  Slavnost Ježíše Krista Krále

   sv. Cecílie

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

 BABICE

  10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

  PONDĚLÍ –  23.11.2020  

  sv. Klement I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   24.11.2020 

    sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

 

  

 

  STŘEDA  –   25.11.2020

 

   sv. Kateřina

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  26.11.2020

  Bl. Jakub Alberione

BABICE

  16:30

 Za živou a zemřelou rodinu Fišerovu

   PÁTEK   –   27.11.2020

    sv. Virgil

 JAKUBOV

  16:30

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

  SOBOTA   28.11.2020 

    sv. Mansuet

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

  NEDĚLE       29.11.2020

  1. neděle adventní

   sv. Saturnin

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 JAKUBOV

   7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Do konce měsíce listopadu 2020mohou získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), když se doma pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. o 1. neděli adventní 29. 11.
 • Náboženství se zatím vyučuje dálkově.
 • Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyzývá náš biskup Vojtěch k postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také zde:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska  
 • Duchovní cvičení v adventu 2020 s blahoslavenou Marií od Vtělení (1566–1618)

O Boží prozřetelnosti

Online seminář: Konflikty, samé konflikty. Mluvíte jazykem lásky svého dítěte? Emoční inteligence dětí.
-
 
Pořad bohoslužeb
-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE                       Za Rudolfa Doležala a rodiče Vodičkovy

  NEDĚLE       15.11.2020

 

  33. neděle v mezidobí

   sv. Albert Veliký

JAKUBOV

 

 Za Marii Benáčkovou a zemřelé z rodiny Ježkovy

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

 

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  16.11.2020  

  sv. Markéta Skotská

 

 

 

   ÚTERÝ     –   17.11.2020 

    sv. Alžběta Uherská

 

  

 

  STŘEDA  –   18.11.2020

    Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 ŠEBKOVICE

 

  

 LITOHOŘ

 17:30

 

  ČTVRTEK –  19.11.2020

  sv. Mechtilda

BABICE

 16:30

 Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

   PÁTEK   –   20.11.2020

    sv. Felix z Valois

 JAKUBOV

 16:30

 Za Ladislava Havlíka

  SOBOTA   21.11.2020 

    Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 ŠEBKOVICE

 16:30

  

  NEDĚLE       22.11.2020

 

  Slavnost Ježíše Krista  Krále

   sv. Cecílie

 JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

 BABICE

 10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

 

 • Od středy 18. 11. se může bohoslužeb může zúčastnit max. 15 osob. Přednost mají rodiny, které zadaly úmysl mše sv.

 • Po celý měsíc listopad 2020 mohou získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), když se doma pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

 

 

   SOBOTA                                ŠEBKOVICE        Za Juliii Holou, sourozence, rodinu Kujalovu a celou přízeň

  NEDĚLE       8.11.2020

 

  32. neděle v mezidobí

 

   sv. Gottfried

 JAKUBOV

 

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

 

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu

  PONDĚLÍ –  9.11.2020  

  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

 

 

   ÚTERÝ     –   10.11.2020 

    sv. Lev Veliký

 

  

 

  STŘEDA  –   11.11.2020

 

   sv. Martin

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  12.11.2020

  sv. Josafat

 BABICE

 

 Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

   PÁTEK   –   13.11.2020

    Svátek sv. Anežky České

 JAKUBOV

 

 Za Karla Kabelku a syna

  SOBOTA   14.11.2020 

    sv. Mikuláš Tavelič

 ŠEBKOVICE

 

  

  NEDĚLE       15.11.2020

 

  33. neděle v mezidobí

   sv. Albert Veliký

 JAKUBOV

 

 Za Marii Benáčkovou a zemřelé z rodiny Ježkovy

 LITOHOŘ

 

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

 

 Za farnost

 

 • Kvůli nákaze virové nemoci budou jednotlivé úmysly mší sv. slouženy bez účasti lidu.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Svátosti se zatímudílejí individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Pohřbu se může zúčastnit max. 10 osob.
 • Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma a to po celý měsíc listopad 2020.A to když se pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI BABICE k 6.11.2020
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI JAKUBOV
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI LITOHOŘ

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE      Za rodinou Kratochvílovu, Jelečkovu, Loucku a za Lenku Zwilingovu

  NEDĚLE       1.11.2020

 

 

 

   Slavnost Všech svatých

JAKUBOV

 

 Za farnost

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských

 BABICE

 

 Za Jaroslava Burdu, manželku dvoje rodiče a přízeň

  PONDĚLÍ –  2.11.2020  

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

 

 

   ÚTERÝ     –   3.11.2020 

    sv. Martin de Porres

 

  

 

  STŘEDA  –   4.11.2020

 

   sv. Karel Boromejský

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  5.11.2020

  sv. Zachariáš a Alžběta

BABICE

 

 Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

   PÁTEK   –   6.11.2020

    sv. Leonard

 JAKUBOV

 

 Za rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

  SOBOTA   7.11.2020 

    sv. Wilibrord

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       8.11.2020

 

  32. neděle v mezidobí

 

   sv. Gottfried

 JAKUBOV

 

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

 

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu

 

 • Kvůli nákaze virové nemoci budou jednotlivé úmysly mší sv. odslouženy bez účasti lidu.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Svátosti se budouudílet individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Společné dušičkovépobožnosti na hřbitově v neděli 1. 11. ani v pondělí 2. 11. nebudou.
 • Podle rozhodnutí Vatikánu se letos můžou získávat plnomocné odpustky pro zesnulé po celý měsíc listopad, aby věřící na hřbitovy či do kostelů přicházeli postupně a zajistila se tak jejich bezpečnost. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích.(dříve jen 1. -2.11.).
 • Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízené omezení vycházení), mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA                               ŠEBKOVICE                  Za Jiřího Černého, rodinu Černovu a Novákovu

  NEDĚLE       25.10.2020

 

  30. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA  

   sv. Kryšpín

JAKUBOV

 

 Za Ondřeje Koláře

LITOHOŘ

 

Za zemřelou Augustinu Svobodovou, rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  26.10.2020  

  sv. Rustik

 

 

 

   ÚTERÝ     –   27.10.2020 

    sv. Frumencius

 

  

 

  STŘEDA  –   28.10.2020

 

   Svátek sv. Šimona a Judy

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  29.10.2020

  bl. Restituta Kafková

 BABICE

 

 Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

   PÁTEK   –   30.10.2020

    sv. Marcel

 JAKUBOV

 

 Na poděkování a za Boží ochranu

  SOBOTA   31.10.2020 

    sv. Wolfgang

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       1.11.2020

 

 

   Slavnost Všech svatých

 JAKUBOV

 

 Za farnost

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských

 BABICE

  

 Za Jaroslava Burdu, manželku dvoje rodiče a přízeň

 • Od 22. října 2020jsou zrušeny bohoslužby s účastí lidu. Podle rozhodnutí vlády České republiky je od 22.10.2020 omezený pohyb osob  na veřejně přístupných místech  na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami; na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby.
 • Mše sv. se zadanými úmysly budou odslouženybez účasti lidu. V ten den se mohou duchovně připojit zejména ti, kdo zadali mši sv.
 • Svátosti se budouudílet individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Kostely budou v neděli částečně přístupné k soukromé modlitbě. Dodržujte prosím pravidlo max. 2 osob spolu, to se netýká členů žijících v domácnosti. 
 • Svateb a pohřbůse může zúčastnit max. 10 osob.
 • Veřejné dušičkové pobožnosti na hřbitově v neděli 1. 11. ani v pondělí 2. 11. nebudou.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Tento týden se náboženství “na dálku“ nebude vyučovat, protože je čas podzimních prázdnin.
 • Místo pravidelných nedělních sbírek na provoz kostela a farnosti, je možné v současnosti přispět převodem na účty farností: Babice: 1523117309 / 0800, Jakubov: 1523735369 / 0800, Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. Diecéze. Každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve prospěch konkrétní farnosti. Viz https://donator.cz/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Křikavovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

  PONDĚLÍ –  19.10.2020  

  sv. Izák Jogues a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   20.10.2020 

    sv. Irena

 

  

 

  STŘEDA  –   21.10.2020

 

   sv. Hilarion

 ŠEBKOVICE

   16:30

  

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu a živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  22.10.2020

  sv. Jan Pavel II.

 BABICE

  16:30

 Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –   23.10.2020

    sv. Jan Kapistránský

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelou Marii Chvátalovu a Jarmilu Číhalovu

  SOBOTA   24.10.2020 

    sv. Antonín Maria Klaret

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černovu a Novákovu

  NEDĚLE       25.10.2020

 

  30. neděle v mezidobí

 SBÍRKA NA OPRAVY  KOSTELA  

   sv. Kryšpín

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ondřeje Koláře

 LITOHOŘ

   9:00

 Za zemřelou Augustinu Svobodovou, rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Plánovaná misijní sbírka neděle 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.
 • Bohoslužeb se do odvolání může účastnit max. 6 osob v našich farnostech to bude přednostně rodina, která zadala úmysl mše sv. Bude-li mše sv. “za farnost” nebo bez úmyslu, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, lektoři a 1 ministrant (max. 6 osob).
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 6) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Do 1. listopadu 2020 je zatím zrušena i výuka náboženství.
 • Ti, kdo nemohou přispívat do pravidelných nedělních sbírek na provoz kostela a farnosti, mohou tak učinit převodem na účty farností: Babice: 1523117309 / 0800, Jakubov: 1523735369 / 0800, Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. Diecéze. Každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve prospěch konkrétní farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Pozor na změnu času v neděli 25.10 z 3:00 na 2:00
 • Papežská nadace Kirche in Not – Pomoc trpící církvi zve k celosvětové
  modlitební iniciativě Milion dětí se modlí růženec. V neděli 18. října 2020 se děti
  se svými rodiči, učiteli i katechety mohou zapojit do společné modlitby růžence za
  jednotu a mír ve světě. Více naleznete na <<https://millionkidspraying.org>>
 • Solidarita: https://www.youtube.com/watch?v=huirfCg9jm0

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   SOBOTA                                ŠEBKOVICE        17:30      Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

   sv. German

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  12.10.2020  

  sv. Radim

 

 

 

   ÚTERÝ     –   13.10.2020 

    sv. Eduard

 

  

 

  STŘEDA  –   14.10.2020

 

   sv. Kalist I.

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  15.10.2020

  sv. Terezie od Ježíše

 BABICE

  16:30

 Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

   PÁTEK   –   16.10.2020

    sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   17.10.2020 

    sv. Ignác Antiochijský

 

 

 

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Křikavovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

 • V Litohoři a v Šebkovicích budeme slavit posvěcení kostela v neděli 18. října.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruší s platností od 12. října společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

 • Nedělních mší sv. se do odvolání bude účastnit v našich farnostech jen rodina, která zadala úmysl mše sv. a to v max. počtu 10 osob Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při liturgii, lektoři, katecheté a ministranti.
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 10) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: MseOnline.cz
 • Kdo by chtěl příspět na provoz kostela a farnosti, když nebudou moci přispět do pravidelných nedělních sbírek, mohou tak učinit převodem na útčy farností: Babice: 1523117309 / 0800 , Jakubov: 1523735369 / 0800 , Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. diecéze, protože pravidelné roční příspěky jsou ve prospěch jednotlivých farností. Neboli, každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Padající talíře-evangelium obrazem: https://www.youtube.com/watch?v=15cJ2ctXyiw

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE      17:30   Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. František z Assisi

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

  PONDĚLÍ –  5.10.2020  

  sv. Palmác

 

 

 

   ÚTERÝ     –   6.10.2020 

    sv. Bruno

 

  

 

  STŘEDA  –   7.10.2020

 

   Panna Maria Růžencová

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  8.10.2020

  sv. Simeon

BABICE

  15:00

 Pohřeb Zdeny Belatkové

   PÁTEK   –   9.10.2020

    sv. Dionýsius a druhové

 JAKUBOV

  16:30

 

  SOBOTA   10.10.2020 

    sv. Paulin

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

 

   sv. German

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • V neděli 11. října budeme slavit v Babicích posvěcení kostela Nejsv. Trojice.
 • Biskup Vojtěch upřesnil nová pravidla od 5. do 18. října 2020.

Na základě mimořádného zasedání omezuje vláda počet účastníků církevních shromážděních  na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. Při církevních obřadech můžou zpívat jen kantoři odděleně od lidu nejlépe skzre reprosoustavu.

 • Náboženství se vyučuje na faře v Jakubově s rouškami.
 • Přehled mší sv. na internetu a TV a rádiu:  MseOnline.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

  SOBOTA  ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Pánkovy,  Svobodovy,  Jana Mácu a celou přízeň

 NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv. Vincenc z Paula

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 

  PONDĚLÍ –  28.9.2020  

  Slavnost sv. Václava

 BABICE

   9:00

 Volný úmysl

 

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   ÚTERÝ     –   29.9.2020 

   Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

 

  

 

 

  STŘEDA  –   30.9.2020

 

   sv. Jeroným

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

 LITOHOŘ

  17:30

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 

  ČTVRTEK –  1.10.2020

 sv. Terezie od Dítěte Ježíše

BABICE

  16:30

 Za rodinu Roupcovu a přízeň

 

   PÁTEK   –   2.10.2020

    sv. andělé strážní

 JAKUBOV

  16:30

 Za rodinu Roupcovu

 

  SOBOTA   3.10.2020 

    sv. Maxmilián

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

   sv. František z Assisi

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 

 • Od středy 9. 9. do soboty 12. 9. 2020 se opravovaly a ladily varhany v Jakubově a v Babicích. V Babicích činili náklady 13.500,- Kč a v Jakubově 16.900,-.  Odborné práce provedli pan Ing. Z. Hromádka a Bc. J. Hofbauer.
 • Začíná měsíc říjen, který je tradičně zasvěcený modlitbě růžence k Panně Marii. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv.
 • Od října budou kvůli brzkému stmívání bohoslužby ve všední dny již od 16:30. V Litohoři zůstává ve stř v 17:30, kvůli výuce náboženství. Letní čas končí v ne. 25. října (ze 3:00 na 2:00).
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V neděli 4. října budeme slavit v Jakubově posvěcení kostela.
 • Farní společenství se schází ke společným modlitbám v Jakubově v pondělí v kulturním domě v 18:00.
 • Podle rozhodnutí ČBK osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy • osoby stojící mimo lavice a pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti). Zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat hygienická a praventivní optaření. Nechodit do společnosti s kašlem nebo teplotou. 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         17:30     Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  21.9.2020  

  Svátek sv. Matouše

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.9.2020 

   sv. Mořic a druhové

 

  

 

  STŘEDA  –   23.9.2020

 

   sv. Pio z Pietrelciny

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za pátera Bohumila Kubu a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  24.9.2020

  sv. Gerard

BABICE

   17:30

 Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy,  syna a duše v očistci

   PÁTEK   –   25.9.2020

    sv. Kleofáš

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodinu Kabelkovu

  SOBOTA   26.9.2020 

    sv. Kosma a Damián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Pánkovy, Svobodovy, Jana Mácu a celou přízeň

  NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Vincenc z Paula

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 • V neděli 27. 9. budeme v našich farnostech děkovat Bohu za úrodu.
 • Na opravy kostela se vybralo v neděli 30. srpna v Babicích 6.870,-,  v Šebkovicích 1.600,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 4.268,- Kč.
 • Posvěcení kostela budeme slavit v Jakubově v neděli 4. října.
 • Svatováclavská mše sv. bude v pondělí 28. 9. v Babicích v 9:00 a v Šebkovicích v 16:30.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje pro věřící brněnské diecéze, kterí patří do rizikových skupin, uvolnění od povinnosti fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoli příznaky onemocnění, dýchací potíže, kašel, zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.
 • Dále žádá všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy a přijímání na ruku.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                                ŠEBKOVICE       17:30     Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  14.9.2020  

  Svátek Povýšení sv. kříže

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.9.2020 

   Panna Maria Bolestná

 

  

 

  STŘEDA  –   16.9.2020

 

   sv. Ludmila

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Bohumíra Nevorala, jeho rodiče a přízeň

  ČTVRTEK –  17.9.2020

  sv. Kornélius a Cyprián

BABICE

   17:30

 Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

   PÁTEK   –   18.9.2020

    sv. Josef Kupertinský

 JAKUBOV

   17:30

 Za Ludmilu Hochmanovu, manžela a děti

  SOBOTA   19.9.2020 

    sv. Januárius

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

 

 • Příští týden začne výuka náboženství.
 • Na Z. Š.  v  Lesonicích se bude vyučovat v pondělí od 13:10.
 • Na Z. Š. v Šebkovicích bude první setkání všech tříd ve středu v 13:00.
 • VJakubově bude výuka na faře ve středu od 15:00 pro 6.-9. tř. a od 16:00 pro 4.-5. tř.
 • Na Z. Š.  v Jakubově začne výuka až v pondělí 21.9. pro 1.-2.tř. ve 13:45. Pro 3.tř. ve 14:00.
 • Farní společenství v Jakubově se bude scházet k modlitbám od pondělí 21. 9. v kulturním domě v 18:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE        17:30      Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

JAKUBOV

  7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  7.8.2020  

   sv. Melichar Grodecký

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.9.2020 

   Svátek Narození Panny Marie

 

  

 

  STŘEDA  –   9.9.2020

 

   sv. Petr Klaver

 ŠEBKOVICE

16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

15:00

 Pohřeb Heleny Matnerové, mše sv. 

  ČTVRTEK –  10.9.2020

  bl. Karel Spinola

BABICE

17:30

 Za Františka Venhodu, manželku a sourozence

   PÁTEK   –   11.9.2020

    sv. Emil

 JAKUBOV

17:30

 Za rodinu Klimešovu a Boží ochranu

  SOBOTA   12.9.2020 

    Jména Panny Marie

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 9.9.2020 bude mše sv. v Litohoři při pohřbu paní Heleny Matnerové. Mše sv. v 17:30 nebude.
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Jiří Svoboda a Monika Svobodová z Lukova
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Pavel Tkaný z Babic a Jana Svobodová z Chlístova.
 • Dnes začíná pokračování soutěže dětí ve vybarvování obrázků z nedělních mší sv..

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY     

 KOSTELA

   sv. Fiakr

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  31.8.2020  

   sv. Rajmund

 

 

 

   ÚTERÝ     –   1.9.2020 

   sv. Jiljí

 

  

 

  STŘEDA  –   2.9.2020

 

   sv. Justus

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  3.9.2020

  sv. Řehoř Veliký

 BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

   PÁTEK   –    4.9.2020

    sv. Růžena z Viterba

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   5.9.2020 

    sv. Tereza z Kalkaty

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

 JAKUBOV

   7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.

 

 • V pá. 4. 9. bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • V so. 5. 9. bude v 11:00 v kostele v Jakubově pohřeb pana Ing. Miroslava Svobody.

 

 • Výuka náboženství začne 3. týden v září. Vyučovat se bude v Jakubově na faře, na ZŠ v Šebkovicích, na ZŠ v Lesonicích a na ZŠ v Jakubově. Čas výuky bude upřesněný.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA   22.8.2020      ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň

    NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Růžena z Limy

JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  24.8.2020  

   Svátek sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

   ÚTERÝ     –   25.8.2020 

   sv. Ludvík

 

  

 

  STŘEDA  –   26.8.2020

 

   ct. Martin Středa

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  27.8.2020

  sv. Monika

 BABICE

   17:30

 Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

   PÁTEK   –    28.8.2020

    sv. Augustin

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   29.8.2020 

    Umučení sv. Jana Křtitele

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Černovy, dceru, zetě a celou přízeň

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY   

 KOSTELA

   sv. Fiakr

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

 

 • V neděli 30. 8. budeme žehnat všem školákům a vychovatelům. K žehnání si můžete přinést školní tašky a potřeby.

 

 • U vchodu si vyzvedněte přihlášky do náboženské výchovy. Jsou dostupné také na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

  PONDĚLÍ –  17.8.2020  

   sv. Myron

 

 

 

   ÚTERÝ     –   18.8.2020 

   sv. Helena

 

  

 

  STŘEDA  – 19.8.2020

 

   sv. Jan Eudes

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  20.8.2020

  sv. Bernard

BABICE

   17:30

 Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

   PÁTEK   –    21.8.2020

    sv. Pius X.

 JAKUBOV

   17:30

 Za Jarmilu Zedníkovu a duše v očistci 

  SOBOTA   22.8.2020 

    Panna Maria Královna

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

   sv. Růžena z Limy

 JAKUBOV

   7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • V sobotu 15. 8. se v 10:00 rozloučíme v kostele v Litohoři s panem Antonínem Mrvkou, který dokončil svoji pozemskou pouť ve st. 12. 8. ve věku 90 let.
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 • V sobotu 29. 8. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Filip Durda z Dolních Lažan a Zuzana Vítámvásová ze Šebkovic.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   8.8.2020           ŠEBKOVICE         17:30      Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  19. neděle v mezidobí

 

   sv. Terezie Benedikty od Kříže

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

  PONDĚLÍ –  10.8.2020  

   Svátek sv. Vavřince

 

 

 

   ÚTERÝ     –   11.8.2020 

   sv. Klára

 

  

 

  STŘEDA  – 12.8.2020

 

   sv. Jana Františka de Chantal

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  13.8.2020

  sv. Poncián a Hippolyt

BABICE

   17:30

 Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    14.8.2020

   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Řeřuchu, rodiče a prarodiče 

  SOBOTA   15.8.2020 

    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence a celou přízeň

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • V ne. 26. 7. se vybralo na potřeby kostela v Babicích 4.750,-, v Šebkovicích 3.435,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 5.820,- Kč

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   1.8.2020                   ŠEBKOVICE           17:30       Za kmotry a rodinu Nevoralovu

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  3.8.2020  

   sv. Lydie

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.8.2020 

   sv. Jan Maria Vianney

 

  

 

  STŘEDA  – 5.8.2020

 

   Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  6.8.2020

  Svátek Proměnění Páně

BABICE

  17:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –    7.8.2020

    sv. Sixtus II. a druhové

 JAKUBOV

  17:30

 Za Františku Ježkovou a zemřelé z rodiny Kaláškovy

  SOBOTA   8.8.2020 

    sv. Dominik

 ŠEBKOVICE

17:30

 

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jáchym a Anna

JAKUBOV

  7:30

     Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

    Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

BABICE

  10:30

    Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

    P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

    Za rodiče Nečasovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  27.7.2020  

   sv. Gorazd a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.7.2020 

   sv. Nazarius a Celsus

 

  

 

  STŘEDA  – 29.7.2020

 

   sv. Marta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  30.7.2020

  sv. Petr Chryzolog

 BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

   PÁTEK   –    31.7.2020

    sv. Ignác z Loyoly

 JAKUBOV

  17:30

 Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

  SOBOTA   1.8.2020 

    sv. Alfons z Liguori

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  18. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA  –  18.7.2020           ŠEBKOVICE        17:30     Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

   sv. Makrina

JAKUBOV

  7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

  PONDĚLÍ –  20.7.2020  

   sv. Eliáš

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.7.2020 

   sv. Vavřinec z Brindisi

 

  

 

  STŘEDA  – 22.7.2020

 

   Svátek sv. Marie Magdalény

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za zemřelé  rodiče Kravarovy a ke cti sv. Marie Magdalény

 

  

 

  ČTVRTEK –  23.7.2020

  Svátek sv. Brigity

BABICE

   17:30

 Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    24.7.2020

    sv. Kristina

 JAKUBOV

   17:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA   25.7.2020 

    svátek sv. Jakuba apoštola

 JAKUBOV

   11:00

Pohřeb Ondřeje Koláře

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

  Sbírka na opravy kostela

  

   sv. Jáchym a Anna

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020
 • Příští neděli 26. 7. bude sbírka určena na opravy kostela
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá 26. 7. – 30. 7. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro mladší děti ve věku 5 –  9 let. Pro děti  10 –  14 let od 18. 8. – 27. 8. 2020. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz
 • Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů můžete poznat více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Více podrobností a přihlášky na webu Diecézního centra mládeže v Brně: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   18.7.2020          ŠEBKOVICE        17:30     Za dar víry a vytrvalosti

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jan Qualbert

JAKUBOV

  7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  13.7.2020  

   sv. Jindřich

 

 

 

   ÚTERÝ     –   14.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 15.7.2020

 

   bl. Hroznata

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  16.7.2020

  Panna Maria Karmelská

BABICE

   17:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

   PÁTEK   –    17.7.2020

    sv. Česlav a Hyacint

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   18.7.2020 

    sv. Emilián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Makrina

 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   4.7.2020            ŠEBKOVICE                 Za Marii Jasanskou, manžela a za Marii Jelečkovu,manžela a duše v očistci

  NEDĚLE       5.7.2020

 

 

  

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana  

 Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  6.7.2020  

   sv. Marie Gorettiová

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 8.7.2020

 

   sv. Kilián

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  9.7.2020

  sv. Veronika Giulianiová

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Světelskovy a Štěpníčkovy

   PÁTEK   –    10.7.2020

    sv. Amálie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   11.7.2020 

    Svátek sv. Benedikta

 ŠEBKOVICE

 17:30

 

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Qualbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Z rozhodnutí vlády už nemusíme při bohoslužbách v našem regionu nosit roušky. Stále je ale třeba si desinfikovat ruce při vchodu do kostela, a po bohoslužbách desinfikovat kontaktní místa, ovětrávat kostel a zachovávat další hygienická opatření.
 • Upřimné díky všem za pomoc při renovaci zákristie a pokládání koberce v kostele v Jakubově.
 • Děkujeme také všem, kdo pomohli položit nové koberce v kostele v Babicích a s renovací kříže u silnice do Bolíkovic.
 • Při sbírce na bohoslovce se v ne. 28. 6. vybralo v Babicích 3.463,- v Šebkovicích 700,- , v Jakubově 3.500,- a v Litohoři 1.380,- Kč.

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       28.6.2020

 

  13. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  29.6.2020  

   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

   ÚTERÝ     –   30.6.2020 

   sv. prvomučedníci římští

 

  

 

  STŘEDA  – 1.7.2020

 

   sv. Theobald

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  2.7.2020

  sv. Ota

BABICE

   17:30

 Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    3.7.2020

    Svátek sv. Tomáše

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Nechvátala a rodinu

  SOBOTA   4.7.2020 

    sv. Prokop

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       5.7.2020

 

  

 

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 • Dnešní sbírka je určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu.
 • V čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       21.6.2020

  12. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  22.6.2020  

   sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

   ÚTERÝ     –   23.6.2020 

   sv. Josef Cafasso

 

  

 

  STŘEDA  – 24.6.2020

 

   SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za rodiče Bulíčkovy a celou přízeň

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  25.6.2020

  sv. Vilém, ct. Ivan.

BABICE

   17:30

 Za rodinu Kučerovu, Křížkovu, Strnadovu a duše v očistci

   PÁTEK   –    26.6.2020

    sv. Jan a Pavel

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Kabelkovy

  SOBOTA   27.6.2020 

    sv. Cyril Alexandrijský

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  NEDĚLE       28.6.2020

  13. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V ne. 28. 6. bude sbírka určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu. Pro Brněnskou diecézi se letos připravuje 13 bohoslovců. Tuto  so. 20. 6. 2020 přijali v Brně kněžské svěcení  3 jáhni  a 3 bohoslovci přijali jáhenské svěcení.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Přihlášky na:http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

JAKUBOV

  7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  15.6.2020  

   Sv. Vít

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.6.2020 

   Sv. Sv. Benon

 

  

 

  STŘEDA  – 17.6.2020

 

   Sv. Řehoř Barbarigo

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii Puchnerovu, manžela a dceru Magdalenu

  ČTVRTEK –  18.6.2020

  Sv. Marina

BABICE

   17:30

 Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    19.6.2020

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

    Sv. Jan Nepomuk Neumann

 JAKUBOV

   17:30

 Za Aloise Hochmana, manželku a děti

  SOBOTA   20.6.2020 

    PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

 ŠEBKOVICE

17:30

Za manžele Růžičkovy,  manželku Hanu a celou přízeň

  NEDĚLE       21.6.2020

 

  12. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv.krátká adorace NSO k oslavě Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • I když se podle nařízení vlády může od 15.6. scházet při bohoslužbách až 2.500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí,bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Více: http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

  PONDĚLÍ –  8.6.2020  

   Sv. Medard

 

 

 

   ÚTERÝ     –   9.6.2020 

   Sv. Efrém Syrský

 

  

 

  STŘEDA  – 10.6.2020

 

   Sv. Maxim

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  11.6.2020

   TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Sv. Barnabáš

BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

   PÁTEK   –    12.6.2020

    Sv. Jan z Fakunda

 JAKUBOV

   17:30

 Za Julii Částkovu, manžela a duše v očistci

  SOBOTA   13.6.2020 

    Sv. Antoním z Padovy

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

 JAKUBOV

   7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • Pro ministranty od 6. do 9. třídy se připravuje tábor s bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více zde
 • Tento týden končí výuka náboženství, která kvůli pandemii probíhá dálkově. Poslední materiály před prázdninami budou rodičům zaslány ve čtvrtek 11.6.
 • Soutěž dětí ve vybarvování obrázků nedělních mší sv. bude pokračovat až v září, proto si obrázky dobře uschovejte. Vyhodnocení soutěže bude na konci školního roku 2021.
 • I když se podle nařízení vlády může od 8.6. scházet při bohoslužbách až 500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv. adorace NSO s texty k oslavě Těla a Krve Páně.
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA    30.5.2020            ŠEBKOVICE       16:30     Za Karla Jedličku a rodiče Jasanské

 NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Navštívení Panny Marie

JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  1.6.2020  

   Panny Marie Matky církve

 

 

 

   ÚTERÝ     –   2.6.2020 

   Sv. Marcelin a Petr

 

  

 

  STŘEDA  –  3.6.2020

 

   Sv. Karel Lwanga a druhové

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  4.6.2020

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 BABICE

   17:30

 Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

   PÁTEK   –    5.6.2020

    Sv. Bonifác

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Burianovy

  SOBOTA   6.6.2020 

    Sv. Norbert

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a požehnáním
 • V so. 6. 6. 2020 uzavřou v jakubovském kostele církevní sňatek pan Břetislav Nechvátal a Andrea Jenerálová.
 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • V Šebkovicích se posouvá v sobotu čas začátku bohoslužeb o hodinu z 16:30 na 17:30. Ve st. budou bohoslužby od 16.30.
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinášet do zákristie. Sbírka pro potřeby charity bude až na podzim 22. 11. 2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       24.5.2020

  7. neděle velikonoční

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Vincenc Lerinský

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Růžičku a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  25.5.2020  

   Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

   ÚTERÝ     –   26.5.2020 

   Sv. Filip Neri

 

  

 

  STŘEDA  – 27.5.2020

 

   Sv. Augustin z Cantenbury

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za dar zdraví v rodině

  ČTVRTEK –  28.5.2020

   Sv. Ubaldeska

BABICE

   17:30

 Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    29.5.2020

    Sv. Maximin

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   30.5.2020 

    Sv. Zdislava

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA  SVATÉHO

     Navštívení Panny Marie

 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Růženec se modlíme před každou mší sv.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu je přístupný zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinést do zákristie. Nedělní sbírka na charitu bude až 22.11.2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

 

   Sv. Paschal Baylon

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, sourozence a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  18.5.2020  

   Sv. Jan I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   19.5.2020 

   Sv. Petr Celestýn

 

  

 

  STŘEDA  – 20.5.2020

  Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

   Sv, Klement M. Hofbauer

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za rodinu Heraleckých, rodič a sourozence

  ČTVRTEK –  21.5.2020

  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Klusákovy

   PÁTEK   –    22.5.2020

    Sv. Rita

 JAKUBOV

   17:30

 Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   23.5.2020 

    Sv. Jan Křtitel de Rossi

 ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Kubovy a syna

  NEDĚLE       24.5.2020

 

  7. neděle velikonoční

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA,

   Sv. Vincenc Lerinský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Růžičku zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  11.5.2020  

   Bl. Vasil Hopko

 

 

 

   ÚTERÝ     –   12.5.2020 

   Sv. Pankrác

 

  

 

  STŘEDA  – 13.5.2020

 

   Panna Maria Fatimská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii a Františka Slámovy, za živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  14.5.2020

   Sv. Matěj

BABICE

   17:30

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    15.5.2020

    Sv. Izidor

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Soukupovy

  SOBOTA   16.5.2020 

    Sv. Jan Nepomucký

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za Boženu Skouopou a přízeň

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

  

   Sv. Paschal Baylon

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, Zdeňku  Šípkovou, sourozence a duše v očistci

 • Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Pro naše kostely končí omezení počtu přítomných na bohoslužbách, jelikož se nás podle poslední statistiky v neděli neschází nikde více než 100. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, může se zapsat na seznam u vchodu. Na internetu zde: http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=archiv-cisel
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       3.5.2020