Úvodní stránka » BOHOSLUŽBY

POŘAD BOHOSLUŽEB + OHLÁŠKY

Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6 

*

SOBOTA    13.7.2024

sv. Silas,

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  17:00

  17:30

Za rodinu Jasanskou a přízeň

 

NEDĚLE    14.7.2024      

15. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

blah. Hroznata      

sv. Kamil de Lellis

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ladislava Černého a syna Ladislava a živou a zemřelou rodinu 

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Herotovu a Nováčkovu a za duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

PONDĚLÍ – 15.7.2024

sv. Bonaventura          

 

 

 

ÚTERÝ     – 16.7.2024

sv. Maria Panna, Karmelská

 

 

 

STŘEDA  – 17.7.2024      

blah. Česlav a sv. Hyacint   

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodiče Kličkovy a živé a zemřelé z rodiny Kličkovy

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 18.7.2024      

ct. Marie Consoláta Betrone      

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Františka Prodělala, bratra Jiřího a celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK    –  19.7.2024

sv. Epafras

BABICE

  17:00

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

SOBOTA  –  20.7.2024      

sv. Eliáš Thesbita

 ČÁSLAVICE

  14:00 

 Pohřeb paní Marie Vodičkové z Římova

NEDĚLE     21.7.2024      

16. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Vavřinec de Brundusio      

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Čurdu, rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

ŠEBKOVICE

  11:00

Za Marii Jelečkovu, bratra Rudolfa a přízeň

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Zasvěcení kostela Maří Magdaléně v Šebkovicích oslavíme v neděli 23. 7. při mši sv. v 11:00 v Šebkovicích.

 

SOBOTA     6.7.2024  

sv. Marie Goretti

 

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ 

  17:00

  17:30

Za Vladimíra Plichtu a přízeň

NEDĚLE       7.7.2024      

14. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Vilibald    

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

JAKUBOV

  11:00

  17:30

Za rodiče Číhalovy a Eduarda Göpferta

a Boženu Laštůvkovou

PONDĚLÍ –  8.7.2024

sv. Aquila a Priscilla

sv. Kilian      

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.7.2024

sv. Veronika Giuliani

 

 

 

STŘEDA  – 10.7.2024      

sv. Amalberga (Amálie)      

MARTÍNKOV

  17:00

Za manžele Kopečkovy a rodinu Stanislavovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 11.7.2024      

sv. Benedikt z Nursie

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Špačkovu a za živou a zemřelou přízeň  

PÁTEK     –  12.7.2024

sv. Jan Gualbertus

BABICE

  17:00

Za rodinu Venhodovu a Hanzalovu

SOBOTA  –  13.7.2024      

sv. Silas,

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  17:00

  17:30

Za rodinu Jasanskou a přízeň

NEDĚLE     14.7.2024      

15. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

blah. Hroznata      

sv. Kamil de Lellis

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ladislava Černého a syna Ladislava a živou a zemřelou rodinu 

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Herotovu a Nováčkovu a za duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, manžele Gerákovy a duše v očistci

 

 

SOBOTA     29.6.2024 

sv. Petr a Pavel

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  18:00

  17:30

Za rodiče Růžičkovy

NEDĚLE     30.6.2024      

13. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Prvomučedníci římští      

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Ryglovu, Trojanovu a celou jejich živou

a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Ladislava a Marii Martenkovi, dvoje rodiče

a živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Oubrychtovu rodinu Radkovskou, vnučku a celou přízeň

PONDĚLÍ –  1.7.2024

sv. Oliver Plunkett     

 

 

 

ÚTERÝ     –  2.7.2024

sv. Bernardin Realino

 

 

 

STŘEDA   –  3.7.2024      

sv. Tomáš

MARTÍNKOV

  17:00

Na poděkování

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 4.7.2024      

sv. Prokop     

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Holčapokovu a Nevoralovu a za duše v očistci

PÁTEK     –  5.7.2024 

sv. Cyril a Metoděj, biskup

BABICE

    9:00

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

SOBOTA  –  6.7.2024

sv. Marie Goretti

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vladimíra Plichtu a přízeň

NEDĚLE       7.7.2024      

14. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Vilibald    

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

JAKUBOV

  11:00

  17:30

Za rodiče Číhalovy a Eduarda Göpferta a Boženu Laštůvkovou

 

 • Poděkování všem, kdo přispěli k slavení prvního svatého přijímání dětí v neděli 23. 6. a také všem, kdo připravili farní zahradu v Čáslavicích a pomohli s opákáním špekáčků ve čtvrtek 27. června.
 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. krátká adorace NSO.
 • Ve čtvrtek bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 

 Zemřel o. Jan PEŘINA, který sloužil v Babicích a Čáslavicích v letech 1974 - 1983

 

SOBOTA    22.6.2024

sv. Jan Fisher a Tomáš More      

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     23.6.2024      

12. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

1. sv. přijímání v Čáslavicích

sv. Josef Cafasso      

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Marii a Pavla Zahradníčkovy a celou rodinu Zahradníčkovu a Málkovu 

BABICE

  11:00

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ – 24.6.2024

sv. Jan Křtitel

 

 

 

ÚTERÝ    –  25.6.2024

sv. Vilém  ct. Ivan

 

 

 

STŘEDA  – 26.6.2024      

sv. Josef Escrivá de Balaguer      

MARTÍNKOV

  17:00

Za Jaroslava Urbánka a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 27.6.2024      

sv. Cyril Alexandrijský      

Sv. ANTONÍN

M. B

  15:00 

Mše sv.na místní úmysl

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Karla Čecha a jeho ženu

PÁTEK    –  28.6.2024

sv. Irenej

BABICE

  17:00

Za rodinu Kučerovu, Strnadovu a Křížovu

SOBOTA  – 29.6.2024

sv. Petr a Pavel

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  17:00

  17:30

Za rodiče Růžičkovy a přízeň

NEDĚLE    30.6.2024      

13. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Prvomučedníci římští      

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Ryglovu, Trojanovu a celou jejich živou

a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Ladislava a Marii Martenkovi, dvoje rodiče

a živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Oubrychtovu rodinu Radkovskou, vnučku a celou přízeň

 

 • Primiční mše svatá Lukáše Janouška bude v neděli 23. 6. 2024 v 15:00 v Moravských Budějovicích.
 • Pohřeb o Jana PEŘINY bude v pondělí června 2024 v 15 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vysokých Popovicích.
 • Ve čtvrtek 27. 6. bude po mši sv. na farní zahradě v Čáslavicích opékání špekáčků před prázdninami nejen pro děti z náboženství.

SOBOTA     15.6.2024

sv. Vít

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     16.6.2024      

11. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Benno

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Marii Lauerovy, rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti,

přízeň  a duše v očistci

PONDĚLÍ –  17.6.2024

blah. Josef Maria Cassant

 

 

 

ÚTERÝ    –  18.6.2024

sv. Řehoř Barbarigo

 

 

 

STŘEDA  – 19.6.2024      

sv. Jan (Nepomuk) Neumann      

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Míčovu, celou přízeň a za duše v očistci

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 20.6.2024

blah. Markéta Ebner      

ČÁSLAVICE

  16:00 

  17:00

Zpovídání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním

Za rodinu Hobzovu, Nedvědickou, Sychrovu a za dar uzdravení

PÁTEK    – 21.6.2024

sv. Alois Gonzaga,

BABICE

  17:00

Za rodiče Klusákovy a dceru Růženu Formanovou

SOBOTA  – 22.6.2024      

sv. Jan Fisher a Tomáš More      

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     23.6.2024      

12. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Josef Cafasso      

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Marii a Pavla Zahradníčkovy a celou rodinu Zahradníčkovu a Málkovu 

BABICE

  11:00

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

 • Příští neděli 6. bude mimořádně mše sv. v Martínkově už v 8:00 a v Čáslavicích v 9:30, protože v Čáslavicích se bude slavit první svaté přijímání dětí.
 • Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v Čáslavicích ve čtvrtek od 16:00. Po mši sv. bude nácvik prvního svatého přijímání s dětmi. 

Modlitba připisovaná sv. Tomáši Morovi (22.6.)

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.


Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

 

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé „já“.


Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

SOBOTA     8.6.2024

sv. Medard

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  17:00

  17:30

Za Ladislavu Říhovu a Antonína a Marii Říhovy

NEDĚLE       9.6.2024      

10. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Efrém Syrský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka, rodiče a celou živou a zemřelou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou a sourozence

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  10.6.2024

sv. Bohumil

 

 

 

ÚTERÝ     –  11.6.2024

sv. Barnabáš

 

 

 

STŘEDA   – 12.6.2024      


sv. Kašpar Bertoni      

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Kabelkovu a Pléhovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 13.6.2024      

sv. Antonín z Padovy

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Prodělalovu a ostatní příbuzné  

PÁTEK     – 14.6.2024

sv. Elizeus (Elíša)

BABICE

  17:00

Za Milana Coufala, rodiče Klímovy a jejich tři syny, rodiče

Coufalovy, Břinkovy  a syna a všechny zemřelé z jejich rodu

SOBOTA  –  15.6.2024      

sv. Vít

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     16.6.2024      

11. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Benno

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Marii Lauerovy, rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 

 • V sobotu 22. 6. přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení: Milan Pazdera nynější jáhen v Moravských Budějovicích, Daniel Martinek z Brna a Lukáš Janoušek rodák z Moravských Budějovic.
 • Primiční mše svatá Lukáše Janouška bude v neděli 23. 6. 2024 v 15:00 v Moravských Budějovicích.
 • Velké poděkovaní patří všem, kdo pomohli při organizaci a vytvoření programu „Noc kostelů“ v Čáslavicích v pátek 7. června. Akce se požehnaně vydařila a zúčastnilo se jí asi 130 návštěvníků z místních obcí i z okolí.

 

Lurdy 1999 mše sv.: https://www.youtube.com/watch?v=24uJyE2dqKw

SOBOTA     1.6.2024

sv. Justin

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné a Boží ochranu

NEDĚLE       2.6.2024

9. neděle v mezidobí     

sv. Marcelín a Petr

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Pavla Venhodovy , rodiče a duše v očistci

BABICE

    9:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

MARTÍNKOV

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  3.6.2024

sv. Karel Lwanga a druhové            

sv. Bonifác

 

 

 

ÚTERÝ     –  4..6.2024

sv. Kvirín

 

 

 

STŘEDA   –  5.6.2024

sv. Bonifác

MARTÍNKOV

  17:00

Za Antonína Polacha, manželku a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  6.6.2024

sv. Norbert

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  7.6.2024 Nejsvětější Srdce Ježíšovo

sv. Robert

BABICE

  17:00

Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  8.6.2024

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

sv. Medard

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

  17:00

  17:30

Za Ladislavu Říhovu a Antonína a Marii Říhovy

NEDĚLE       9.6.2024      

10. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Efrém Syrský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka, rodiče a celou živou a zemřelou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou a sourozence

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V pátek bude v kostele sv. Martina v Čáslavicích tzv. Noc kostelů. Od 17:00 do 20:00 bude možnost prohlídky kostela, v 18:00 koncert, dospělí mohou vystoupat na vlastní nebezpečí k historickému zvonu sv. Martin z roku 1681 a po celý čas bude i program pro děti. Podrobný program je na plakátcích nebo na internetové adrese: https://www.nockostelu.cz/kostel/4982/

SOBOTA     25.5.2024

sv. Beda Ctihodný (Venerabilis)

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Jedličku a rodiče

NEDĚLE       26.5.2023

Nejsvětější Trojice

 

sv. Filip Neri 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu, jeho přátele rodinu

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí, manžele Kotrbovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  27.5.2023

sv. Augustin      

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.5.2023

sv. German

 

 

 

STŘEDA   –  29.5.2023

Ze slavnosti Těla a Krve Páně      

sv. Pavel VI.      

BABICE

  17:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 30.5.2023      

TĚLA A KRVE PÁNĚ      

sv. Zdislava      

ČÁSLAVICE

  16:00

Zpovídání dětí před 1. sv. přijímáním

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Růženu a Ladislava Rygloy a Vlastimila Šplíchala

PÁTEK     – 31.5.2023

Navštívení Panny Marie.

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Lojdovu

SOBOTA  –  1.6.2023

sv. Karel Lwanga a druhové     

ŠEBKOVICE

   9:00 

Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů před 1. sv. přijímáním

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné a Boží ochranu

NEDĚLE       2.6.2023

 

9. neděle v mezidobí

     

sv. Marcelín a Petr     

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Pavla Venhodovy, rodiče a duše v očistci

ŠEBKOVICE

    9:00

Mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí

BABICE

    9:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

MARTÍNKOV

  11:00

Za farnost

 • Poslední májové pobožnosti budou v týdny po mši sv. a v  Čáslavicích a v Martínkově ještě v pondělí v 17:00.
 • V Babicích budeme mít tento týden mimořádně mši sv. ve středu a budeme při ní slavit slavnost Těla a Krve Páně. A v neděli bude mše sv. v Babicích mimořádně už v 9:30.
 • Ve čtvrtek se bude v Čáslavicích zpovídat již od 16:00 v rámci přípravy na 1. sv. přijímání.
 • V pátek oslavíme v Martínkově při mši sv. zasvěcení martínkovského kostela „ Navštívení Panny Marie“. Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit při mši sv. až v neděli, mimořádně v 11:00.

 

SOBOTA    18.5.2024 

sv. Jan I.

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Hobzovy, syna Pavla, za rodiče Nováčkovy, syna Miroslava a živou a zemřelou rodinu

NEDĚLE     19.5.2024      

Seslání Ducha Svatého

cyklus čtení B

 

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Terezii Hobzovou, manžela a celou živou a zemřelou přízeň

BABICE

  11:00

Za Žofii a Františka Roupcovy a jejich děti 

PONDĚLÍ – 20.5.2024

Panna Maria Matka Církve,

sv. Klement Hofbauer

 

 

 

ÚTERÝ    –  21.5.2024

sv. Teobald

 

 

 

STŘEDA  –  22.5.2024

sv. Rita z Cassia

MARTÍNKOV

  17:00

Za Pavla Blažka, dvoje rodiče, dva bratry a Jana Kořínka

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 23.5.2024      

sv. Jan de Rossi

ČÁSLAVICE

  17:00

Za zemřelou rodinu Radkovských, duše v očistci a kněze 

PÁTEK    – 24.5.2024 

sv. Vincenc

BABICE

  17:00

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, zemřelého Jana Marka,   celou živou a zemřelou rodinu, přízeň

 a duše v očistci

SOBOTA  – 25.5.2024      

sv. Beda Ctihodný (Venerabilis)

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Jedličku a rodiče

NEDĚLE     26.5.2024      

Nejsvětější Trojice

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu, jeho přátele a rodinu

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí, manžele Kotrbovy a celou přízeň

 

 • Během postní doby se vybralo vpokladničkách postní almužny v Babicích 996,- v Čáslavicích 5. 236,- a v Martínkově 244,- Kč. Oblastní charita Třebíč shromáždila v Postní almužně 2024 celkem 163 pokladniček, které obsahovaly 92.093,- Kč. Postní almužna 2024 bude rozdělena takto: • 72.093,- Kč bude na podporu lidí a rodin v nouzi na Třebíčsku • 2.000,- Kč na pomoc pronásledovaným křesťanům
 • Příští neděli bude sbírka určena na opravy kostela.
 • Příští neděli oslavíme v Babicích při mši sv. zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici.

13. května 1917 - PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ

https://www.stream.cz/zivoty-slavnych/zjeveni-z-nebes-spatrilo-70-000-lidi-vedci-jev-nevysvetlili-byl-oficialne-uznan-jako-zazrak-64607659

 

13. KVĚTEN 1981 -  DEN ATENTÁTU NA PAPEŽE 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-papeze-13-kveten-151222

 

SOBOTA     11.5.2024

sv. Ignác z Laconi

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE     12.5.2024      

7. neděle velikonoční

(cyklus čtení B)

sv. Pankrác

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška, dvoje rodiče a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ – 13.5.2024

Panna Maria Fatimská

sv. Servác

 

 

 

ÚTERÝ    –  14.5.2024

sv. Matěj

 

 

 

STŘEDA  – 15.5.2024      

sv. Isidor

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu a Pokornou

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Boženu Skoupou a přízeň

ČTVRTEK – 16.5.2024      

sv. Jan Nepomucký

ČÁSLAVICE

  17:00

Za posilu v nemoci a uzdravení

PÁTEK    – 17.5.2024

sv. Paschal Baylon    

ČÁSLAVICE

  15:00

Zádušní mše sv. za Olgu Fišerovou a Milenu Neumannovovu

BABICE

  17:00

Za rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

SOBOTA  –  18.5.2024      

sv. Jan I.

MARTÍNKOV


ŠEBKOVICE

  11:00


   17:00

Pohřeb pana Jana Marka


Za rodiče Hobzovy, syna Pavla, za rodiče Nováčkovy, syna Miroslava a živou a zemřelou rodinu

NEDĚLE     19.5.2024      

Seslání Ducha Svatého

cyklus čtení B

sv. Petr Celestin

 

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Terezii Hobzovou, manžela a celou živou a zemřelou přízeň 

BABICE

  11:00

Za Žofii a Františka Roupcovy a jejich děti 

 • Od 1. května2024 spravuje farní les v Babicích lesní správa Biskupství brněnského. Pro případné žádosti se můžeme obracet na správce lesů pro oblast Vysočiny Ing. Jana Hrdličku: tel. 731 920 545, hrdlicka@biskupstvi.cz.
 • Ve středu 15. 5. 2024 bude v 15:00 rozloučení s Olgou Fišerovou a její babičkou Milenou Neumannovou v obřadní síni v Třebíči. Poté bude Olinka uložena do hrobu v Čáslavicích. Zádušní mše sv. bude v pátek v kostele sv. Martina v Čáslavicích v 15:00.
 • V pátek 17. 5. jste zváni do Moravských Budějovic na setkání s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a generálním vikářem Pavlem Kafkou. V 18:00 začíná mše sv. v kostele sv. Jiljí a v 18:30 bude setkání ve farním sále ve dvoře fary.
 • V neděli 19. 5. bude mimořádně mše sv. v Martínkově už v 8:00 a v Čáslavicích v 9:30, kvůli udílení svatého křtu.
 •  Loretánské litanie - https://www.youtube.com/watch?v=to5RTQMYZsY

SOBOTA    4.5.2024   

sv. Florián  

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Vítámvásovu Novotnovu, Černovu, Kocmánkovu, celou přízeň a za živé i zemřelé

NEDĚLE      5.5.2024      

6. neděle velikonoční (B)

sv. Hilarius z Arles

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ –  6.5.2024

sv. Jan Sarkandr     

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.5.2024

sv. Antonín Kyjevský

 

 

 

STŘEDA  –  8.5.2024      

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

MARTÍNKOV

  17:00

Za zemřelou Bělu Göthovou a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 9.5.2024 

Nanebevstoupení Páně    

sv. Pachomius

ČÁSLAVICE

  17:00

Za oběti 2. světové války a za rodinu Trojanovu

PÁTEK   –   10.5.2024

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

sv. Jan z Avily      

ČÁSLAVICE

BABICE

  14:30

  17:00

Pohřeb pana Rudolfa Vláčila

Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, manžele Buďovy a přízeň

SOBOTA  – 11.5.2024      

sv. Ignác z Laconi

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE      12.5.2024      

7. neděle velikonoční (B)

sv. Pankrác

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška, dvoje rodiče a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

 

 • Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany.
 • Májové pobožnostibudou vždy ve všední dny ihned po mši sv.
 • V Čáslavicích bude také májová pobožnost vždy v pondělí v 17:00
 • V  Martínkověbudou májové pobožnosti v pondělí a v pátek v 17:00.

Biblický rozjímavý růženec

Biblický slávnostný ruženec - slovensky: https://www.youtube.com/watch?v=SM_vjjOzOZw

Litanie k Panně Marii - Bavorské: https://www.youtube.com/watch?v=1PO1W8gR9MU

SOBOTA     27.4.2024

blah. Zita

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Svobodovy, Pánkovy a celou přízeň

NEDĚLE     28.4.2024      

4. neděle velikonoční ( B)

sv. Ludvík Grignion de Montfort

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Matysovu. Vostalovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 29.4.2024

sv. Kateřina Sienská

 

 

 

ÚTERÝ    –  30.4.2024 

sv. Kvirín

 

 

 

STŘEDA   –  1.5.2024      

sv. Josef Dělník

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáš Krubla, manželku, dvoje rodiče, dceru a rodinu Benešovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  2.5.2024      

sv. Atanasius

ČÁSLAVICE

  17:00

Za ochranu Panny Marie pro rodinu Brudíkovu, Tomkovu a Plotěných

PÁTEK     –  3.5.2024

sv. Filip a Jakub Menší (Alfeův)

BABICE

  17:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

SOBOTA  –  4.5.2024      

sv. Florián

BABICE

ŠEBKOVICE

  11:00 

  17:00

Pohřeb pana Jana Busty

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče a rodinu Kosmákovu

NEDĚLE       5.5.2024      

5. neděle velikonoční (B)

Sbírka na pronásledované křesťany

sv. Hilarius z Arles

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu vždy ve všední dny ihned po mši sv.
 • VMartínkově budou májové pobožnosti také v pondělí  a v pátek v 17:00.
 • Ve středu bude v Martínkově mimořádně mše sv. už v 9:30. Je to den státního volna.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

15 největších zvonů světa: https://www.youtube.com/watch?v=uFgPHNpjrzo

 

SOBOTA     20.4.2024

blah. Klára Bosatta

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE     21.4.2024      

4. neděle velikonoční (cyklus čtení B

sv. Anselm

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, celou přízeň a duše v očistci   

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

PONDĚLÍ –  22.4.2024

sv. Gaius

 

 

 

ÚTERÝ    –  23.4.2024

sv. Vojtěch

 

 

 

STŘEDA   – 24.4.2024      

sv. Jiří

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hájkovu, Stružkovu a Jurčíkovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 25.4.2024      

sv. Marek

sv. ANTONÍN MB.

ČÁSLAVICE

  15:00

  17:00

Za zaměstnance ZOD Čáslavice a úrodný rok

PÁTEK    –  26.4.2024

sv. Paschasius Radbertus

BABICE

  17:00

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

SOBOTA –  27.4.2024      

blah. Zita

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Svobodovy, Pánkovy a celou přízeň

NEDĚLE     28.4.2024      

5. neděle velikonoční ( B)

sv. Ludvík Grignion de Montfort

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Matysovu, Vostalovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 

Ministranti mohou počítat s příspěvkem na cestu z vlastní farnosti.

 

 • Mládež ve věku 12-25 let se mohou přihlašovat na diecézní setkání mládeže, které se chystá tentokrát v Třebíči 18. května. Program je tvořen přednáškami, duchovním programem, zážitky ve společenství, obědem apod. Cena za celé setkání je 150,-/os a platí se přímo na místě při registraci. Více na: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

SOBOTA     13.4.2024

sv. Martin I.

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné

NEDĚLE     14.4.2024      

3. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

sv. Lambert

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy a jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

PONDĚLÍ – 15.4.2024

sv. Damián de Veuster

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.4.2024

sv. Bernadeta Soubirous

 

 

 

STŘEDA  – 17.4.2024      

sv. Robert

MARTÍNKOV

  17:00

Za Anastázii Mácovou, manžela a tři syny

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 18.4.2024      

sv. Atanasia

ČÁSLAVICE

  17:00

Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a jejich rodiny a život z víry v jejich obcích

PÁTEK    –  19.4.2024

sv. Ema

BABICE

  17:00

Za Anežku Sellnerovu, živou a zemřelou rodinu Trojanovu a Nahodilovu

SOBOTA –  20.4.2024      

blah. Klára Bosatta

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE     21.4.2024      

4. neděle velikonoční (cyklus čtení B

sv. Anselm

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, celou přízeň a duše v očistci   

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 • V neděli 7. 4. se vybralo na „potřeby Charity“ v Babicích 3.708,-, v Čáslavicích 4.540,- a v Martínkově 4.975,-
 • Správa farního lesa v Babicích přechází pod správu lesů Brněnského biskupství, tak jako u většiny farností. V současnosti se připravuje smlouva o pronájmu a správě lesa mezi farností a Biskupskou správou lesů. Pro případné zájemce o palivové dříví bude později zveřejněn kontakt na hajného pro Vysočinu, na které se budeme moci obracet.
 • Vážení farníci, rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti. Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus 1.000,- Kč za každého nového donátora v rámci akce „Teď by to šlo“, a která potrvá do konce roku 2024. Přitom všechny vložené prostředky zůstanou ve prospěch farnosti.Registrovat se můžete na www.donator.cz nebo s pomocí katechetky Jitky Šebkové.

S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním Pavel Kafka, generální vikář a správce fondu PULS

 SOBOTA  –   6.4.2024        ŠEBKOVICE               17:00   Za rodiče Veselovy

NEDĚLE     7.4.2024      

Neděle Božího milosrdenství

SBÍRKA NA CHARITU

sv. Jan de la Salle

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Binkovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Neshybovu, Mágrovu a Pléhovu

BABICE

  11:00

Za rodiče Tkanovy, přízeň a živou rodinu

PONDĚLÍ – 8.4.2024

 sv. Julie Billiart

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.4.2024

sv. Libor

 

 

 

STŘEDA   – 10.4.2024      

sv. Michael de Sanctis

MARTÍNKOV

  17:00

Za Marii Šromovou, Honzíka, Tadeáše a Jaromíra Tesaře

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 11.4.2024       

sv. Stanislav

ČÁSLAVICE

  17:00

Za studenty, kteří budou skládat přijímací zkoušky

PÁTEK    –  12.4.2024

sv. Josef Moscati

BABICE

  16:00

Pohřeb paní Boženy Vláčilové

SOBOTA –  13.4.2024      

sv. Martin I.

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné

NEDĚLE     14.4.2024      

3. neděle velikonoční

(čtení B)

sv. Lambert

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

  • Dnešní sbírka je určena na potřeby Charity.
  • V neděli 25. 2. se vybralo na „Svatopetrský haléř“ v Babicích a Šebkovicích 4.750,-, v Čáslavicích 3.500,- a v Martínkově 4.000,-
  • Přihlašujte se do fondu PULS, který založil biskup Vojtěch kvůli ekonomickému zabezpečení života farností po započatém oddělení církve od financování státem.Všechny vložené peníze do fondu za konkrétní farnost přitom zůstávají vždy ve prospěch farnosti. Kdo by chtěl tímto způsobem podporovat farnost jednoročním dobrovolným příspěvkem, může se přihlásit na cz. V Babicích máme 10 donátorů v Čáslavicích 1 a v Martínkově 7. Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč. Já jsem také členem fondu PULS - velké rodiny malých podporovatelů farnosti. Pro případnou pomoc s přihlašováním  nebo příspěvkem do fondu PULS můžete kontaktovat Mgr. et Mgr. Jitku Šebkovou, tel: 736 135 225. Lubomír Řihák
  • Velké díky všem, kdo pomohli v Babicích v sobotu 6. 4. pohostit 33 poutníků do Přibyslavic.
 • VESELÉ VELIKONOCE: https://www.youtube.com/watch?v=EC13AjFsT3c

NEDĚLE     31.3.2024      

Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

POZOR ZMĚNA ČASU

 ze 2:00 na 3:00

 

ČÁSLAVICE

8:00

Na úmysl dárce

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

10:00

Za rodiče Klubalovy

BABICE

11:00

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  1.4.2024

sv. Marie Egyptská

ŠEBKOVICE

8:00

Za rodiče Načasovy a Čermákovy

BABICE

10:30

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

ÚTERÝ     –  2.4.2024

sv. František z Paoly

 

 

 

STŘEDA   –  3.4.2024      

sv. Nicetas (Nikita)

MARTÍNKOV

17:00

Za rodinu Vodičkovu

ŠEBKOVICE

17:00

 

ČTVRTEK –  4.4.2024      

sv. Isidor

ČÁSLAVICE

17:00

Za Karla a Marii Martenkovy a Bohumíra Bartíka

PÁTEK     –  5.4.2024      

sv. Vincenc Ferrer  sv. Irena

 

 

 

SOBOTA  –  6.2024      

blah. Michael Rua

ŠEBKOVICE

17:00

Za rodiče Veselovy

NEDĚLE       7.4.2024   

   

 

sv. Jan de la Salle

ČÁSLAVICE

8:00

 

MARTÍNKOV

9:30

Za rodinu Neshybovu, Mágrovu a Pléhovu

BABICE

11:00

Za farnost

 • V pátek 5. 4. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V pátek 5. 4. nebude mše sv. v Babicích.

 V sobotu 6. 4. vychází Pěší pouť rodin z Lukova do Přibyslavic 

 -  délka trasy 27 km  

07:00 - Lukov kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu)

09:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení)

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení)

16:30 - Přibyslavice kostel Narození Panny Marie - mše svatá

 • Vyprošujme si požehnaný velikonoční čas. 

SOBOTA     23.3.2024

sv. Turibius de Mogrovejo

ŠEBKOVICE

16:00

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

NEDĚLE     24.3.2024      

5. neděle postní (cyklus čtení B)

sv. Kateřina Švédská

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu a za duše v očistci

BABICE

11:00

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  25.3.2024

sv. Lucie Filippini

 

 

 

ÚTERÝ    –  26.3.2024

sv. Petr ze Sebaste

 

 

 

STŘEDA  – 27.3.2024      

sv. Rupert

MARTÍNKOV

17:00

Za rodinu Pléhovu, Svobodovu a Valentovu

ŠEBKOVICE

16:00

 

ČTVRTEK – 28.3.2024      

Zelený čtvrtek

sv. Hilarion

ČÁSLAVICE

17:00

 Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

ŠEBKOVICE

17:00

 

BABICE

18:30

Za zemřelé kněze a spolupracovníky babické farnosti

PÁTEK    –  29.3.2024

Velký pátek

 

SBÍRKA NA BOŽÍ HROB

MARTÍNKOV

15:00

Velkopáteční obřady se svatým přijímáním

 

ČÁSLAVICE

15:00

BABICE

17:00

ŠEBKOVICE

17:00

SOBOTA  – 30.3.2024      

 

Bílá sobota

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

ČÁSLAVICE

17:00

Za rodinu Belatkovu, Šikrálovu, Braunovu a celou přízeň a duše v očistci

MARTÍNKOV

17:00

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

BABICE

19:00

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE     31.3.2024   

   

Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

POZOR ZMĚNA LETNÍHO ČASU

 ze 2:00 na 3:00

ČÁSLAVICE

8:00

Na úmysl dárce

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

 10:00

Za rodiče Klubalovy

BABICE

 11:00

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, zetě a celou přízeň

 • Na velký pátek připadá den přísného postu. Při velkopátečních obřadech bude sbírka určena na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě. Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou určeny na opravy kostela.
 • Po velkopátečních obřadech bude u Božího hrobu příležitost k soukromé modlitbě. V sobotu bude v 8:00 v kostele v Babicích společná modlitba ranních chval.
 • Pastorační rada farnosti se sejde na krátké zasedání na Bílou sobotu 31. 3. po společné modlitbě ranních chval, které začínají v 8:00 v kostele v Babicích.

SOBOTA     16.3.2024

sv. Heribert

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE     17.3.2024      

5. neděle postní (čtení B)

sv. Patrik

ČÁSLAVICE

    8:00   

Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou, rodiče a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 18.3.2024

sv. Cyril Jeruzalémský

 

 

 

ÚTERÝ    –  19.3.2024

sv. Josef

BABICE

  17:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

STŘEDA  – 20.3.2024      

sv. Archip

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Outratu a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK – 21.3.2024      

sv. Mikuláš de Flüe

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Bartesovu a živou a zemřelou rodinu

PÁTEK    –  22.3.2024

sv. Epafrodit

BABICE

  17:00

Za Annu a Emila Svobodovy, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

SOBOTA  –  23.3.2024      

sv. Turibius de Mogrovejo

MARTÍNKOV

ŠEBKOVICE

  10:00

  16:00

Pohřeb paní Marie Venhodové

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

NEDĚLE     24.3.2024      

KVĚTNÁ NEDĚLE  (čtení B)

sv. Kateřina Švédská

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

   8:00 

Za farnost

MARTÍNKOV

   10:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu a za duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

 • K velikonoční zpovědi bude příležitost ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 16:00.
 • V Babicích bude v neděli 24. 3. zpovídat o. Václav Kříž od cca. 10:30.
 • Pastorační rada farnosti se sejde na krátké zasedání na Bílou sobotu 31. 3. po společné modlitbě ranních chval, které začínají v 8:00 v kostele v Babicích.
 • Program velikonočních bohoslužeb v blízkém okolí naleznete na plakátku a nebo na intrnetových stránkách farnosti.

Velikonoce 2024 - děkanství Moravské Budějovice

 

Farnost

Zelený

čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Boží Hod

Vel. po.

Babice u Lesonic

18,30

17,00

19,00

11,00

10,30

Šebkovice

17,00

17,00

-

10,00

8,00

Čáslavice

17,00

15,00

17,00

8,00

-

Jakubov

16,00

15,00

-

9,30

9,30

Jaroměřice nad Rokytnou

19,00

19,00

20,00

9,30 a19,00

9,30   

Litohoř

-

-

-

17,30

-

Lukov

17,00

17,00

-

9,00

9,00

Martínkov

-

15,00

17,00

9,30

-

Moravské Budějovice

18,30

18,30

20,30

7,30 a10,30

7,30

Nové Syrovice

17,00

17,00

-

9,00

9,00

Želetava

17,30

17,30

20,00

8,00

8,00

 

SOBOTA     9.3.2024

Sv. Eulogius z Cordoby

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Stoklasovu a přízeň

NEDĚLE     10.3.2024      

4. neděle postní (čtení B)

sv. Jan Ogilvie

ČÁSLAVICE

    8:00 

Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Růženu a Jiřího Zikmundovy, rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  11.3.2024

sv. Eulogius z Córdoby

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.3.2024

sv. Alois Orione

BLÍŽKOVICE

  14:00

Pohřeb paní Marie Čamrdové

STŘEDA  – 13.3.2024      

sv. Macedonius, Patricie (Vlasta) a Modesta

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Zachovu, Uhlířovu a Šimkovu

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK – 14.3.2024      

sv. Pavlína

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Jitku Nešporovou a živou rodinu

PÁTEK    –  15.3.2024

sv. Ludvíka de Marillac

BABICE

  17:00

Za rodiče Venhodovy, Dusíkovy, sourozence a celou přízeň

SOBOTA  –  16.3.2024      

sv. Heribert

ŠEBKOVICE

  16:00

 

NEDĚLE     17.3.2024      

5. neděle postní (čtení B)

sv. Patrik

ČÁSLAVICE

    8:00  

Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou, rodiče a duše v očistci

BABICE

   11:00

Za farnost

 

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Čáslavicích také v pondělí v 17:00 a v Martínkově v pátek v 17:00.
 • Dnes v neděli 10. 3. jste zváni na „křížovou cestu“ v přírodě. Sraz je v 15:00 u studánky sv. Veroniky.
 • Dnes a v neděli 10. 3. bude od 15:00 - 16:00 v kostele v Babicích otevřená postní duchovní výstava o matce Vojtěše Hasmandové, kandidátce blahořečení.
 • V pátek 15. 3. bude po mši sv. místo křížové cesty duchovní promluva o matce Vojtěše Hasmandové, kterou pronese S. M. Alena Bártová, kterou matka Vojtěcha přijímala do řádu sester sv. Karla Boromejského.

SOBOTA     2.3.2024

sv. Ceada

ŠEBKOVICE

16:00

Za Augustina Jelečka, manželku a dvoje rodiče

NEDĚLE       3.3.2024      

2. neděle postní (cyklus čtení B)

sv. Kunigunda (Kunhuta)

ČÁSLAVICE

8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

BABICE

11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

PONDĚLÍ – 4.3.2024

sv. Kazimír

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.3.2024

sv. Teofil (Bohumil)

 

 

 

STŘEDA   –  6.3.2024      

sv. Fridolin

blah. Růžena z Viterba

 

MARTÍNKOV

17:00

Za Václava Roda, zemřelou a živou rodinu, a za Mons. Stanislava Vídeňského

ŠEBKOVICE

16:00

 

ČTVRTEK –  7.3.2024      

sv. Perpetua a Felicita

ČÁSLAVICE

17:00

 

PÁTEK     –  8.3.2024

sv. Jan z Boha

BABICE

17:00

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

SOBOTA  –  9.3.2024      

sv. Františka

ŠEBKOVICE

16:00

 

NEDĚLE     10.3.2024      

3. neděle postní (cyklus čtení B)

sv. Jan Ogilvie

ČÁSLAVICE

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Růženu a Jiřího Zikmundovy, rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

 

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Čáslavicích také v pondělí v 17:00 a v Martínkově v pátek v 17:00.
 • Do neděle 17. 3. bude v kostele v Babicích otevřená postní duchovní výstava o matce Vojtěše Hasmandové, kandidátce blahořečení. Vždy v neděli od 15:00 - 16:00.V pátek 15. 3. bude po mši sv. místo křížové cesty duchovní promluva o matce Vojtěše.
 • Příští neděli 10. 3. jste zváni na „křížovou cestu“ v přírodě. Sraz je v 15:00 u studánky sv. Veroniky.

SOBOTA     24.2.2024

sv. Modest

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Kratochvílovu a Vejtasovu

NEDĚLE       25.2.2024

1. neděle postní (čtení B)

sv. Valburga

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodiče Trojanovy, dceru, vnučku a celou živou a zemřelou rodinu 

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou maminku a sestru Marii Šťávovou

BABICE

  11:00

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

PONDĚLÍ – 26.2.2024      

 sv. Alexandr

Sv. Řehoř z Nareku    

 

 

 

ÚTERÝ    –  27.2.2024

sv. Gabriel Possenti

 

 

 

STŘEDA   – 28.2.2024

sv. Roman

ČÁSLAVICE

  14:30 

Pohřeb paní Ludmily Bartíkové

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Bémovu, P. Vladimíra Petrů a paní Hanákovou

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK – 29.2.2024      

sv. Osvald

SV. ANTONÍN Morav.Bud.

  15:00

 

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK    –  1.3.2024      

sv. Suitbert

BABICE

  17:00

Za rodiče Neubauerovy, syna, Sedlákovy a přízeň

SOBOTA  –  2.3.2024

sv. Ceada

ŠEBKOVICE

  16:00

Za nemocné a za farníky

NEDĚLE      3.3.2024      

2. neděle postní (čtení B)

sv. Kunigunda (Kunhuta)

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Čáslavicích také v pondělí v 17:00 a v Martínkově v pátek v 17:00.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v  pátek bude po křížové cestě krátká adorace NSO za navrácení lidstva k Bohu.
 • Od dnešní neděle 25. 2. 2024 - 17. 3. 2024 bude v kostele v Babicích přístupná postní duchovní výstava o matce Vojtěše Hasmandové, kandidátce blahořečení. Vždy v neděli od 15:00 - 16:00.
 • V pátek 1. 3. bude kněz navštěvovat nemocné.

SOBOTA    17.2.2024

sv. Alexius a druhové - sedm zakladatelů řádu servitů

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Novákovu

NEDĚLE     18.2.2024

1. neděle postní (B)

blah. Jan Fasulanus či Beatus Angelicus

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00   

Za manžele Krůlovi, zetě a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

PONDĚLÍ – 19.2.2024      

sv. Miloslav (Mansuet)

 

 

 

ÚTERÝ   –  20.2.2024      

sv. Hyacinta a František Martovi

 

 

 

STŘEDA  –  21.2.2024

sv. Petr Damiani

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Urbánkovu a Zachovu

ČTVRTEK –  22.2.2024      

Stolec sv. Petra

 

 

 

PÁTEK    –  23.2.2024      

sv. Polykarp

BABICE

  17:00 

Za Miroslavu a Jaromíra Roupcovy, rodiče a rodiče Bártíkovy a dceru

SOBOTA  – 24.2.2024

sv. Modest

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Kratochvílovu a Vejtasovu

NEDĚLE     25.2.2024      

2. neděle postní

(cyklus čtení B)

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

sv. Valburga

ČÁSLAVICE

   8:00  

Za rodiče Trojanovy, dceru, vnučku a celou živou

a zemřelou rodinu 

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou maminku a sestru Marii Šťávovou

BABICE

  11:00

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek ihned po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • Ve čtvrtek 22. 2. nebude v Čáslavicích mimořádně mše sv.
 • V neděli 28. 1. se vybralo na opravy kostela v Babicích 4.799,-; v Čáslavicích 3.530,- a v Martínkově 9.369,-
 • Příští neděli 25. 2. je sbírka určena na tzv. „Svatopetrský haléř“ charitativní fond papeže Františka.
 • Milí přátelé, synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla. Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému. Váš biskup Pavel

SOBOTA     10.2.2022

sv. Scholastika

ŠEBKOVICE

  16:00

Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy, rodinu Novákovu a přízeň

NEDĚLE       11.2.2022

6. neděle v mezidobí (cyklus čtení ) B

Panna Maria Lurdská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa a Marii Nedvědických z Římova

MARTÍNKOV

    9:30

Za Janu Bílkovou, Věru Nutilovou a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

PONDĚLÍ – 12.2.2023      

sv. Benedikt Aniánský

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.2.2023

sv. Marcinián

 

 

 

STŘEDA   –  14.2.2023

POPELEČNÍ STŘEDA

Udílení popelce

sv. Valentin

 

BABICE

  17:00

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Dufka, rodiče, bratry, za živou a zemřelou z rodinu

 Dufkovu a Kličkovu

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK – 15.2.2023      

sv. Jiřina

blah. Bedřich Bachstein a XIII druhů

ČÁSLAVICE

  Udílení     

  popelce

  14:00

14:00-16:15 ADORAČNÍ DEN ČÁSLAVICKÉ FARNOSTI

  17:00

Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a jejich rodiny

PÁTEK     –  16.2.2023      

sv. Juliána

 

 

SOBOTA  –  17.2.2023

sv. Alexius a sedm zakladatelů řádu servitů

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Černou

NEDĚLE     18.2.2023      

Sbírka na opravy kostela

blah. Jan Fasulanus či Beatus Angelicus

ČÁSLAVICE

      8:00   

Za manžele Krůlovi, zetě a celou přízeň

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

 • Ve čtvrtek února budeme v Čáslavicích prosit během adorace za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za čáslavickou farnost. Po požehnání v 16:15 se budeme modlit Růženec světla a v 17:00 bude mše sv. Během mše sv. budeme udílet popelec.
 • Ve pátek 16. 2. mše sv. v Babicích nebude.
 • Ve středu a čtvrtek se bude udílet popelec na zahájení postní doby. Od popeleční středy nebudeme zdobit oltáře květinami. Hudba má odpovídat smyslu postní doby, jako výzvy k lítosti nad hříchy, k pokání a větší snaze o obrácení k Bohu. Popeleční středa je den zdrženlivosti od masa, mimo ryb (od 14 do 60 let věku) a půstu „újmy“, což znamená, že jen jednou za den se smí najíst do sytosti lidé od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je cestou k sebeovládání. Prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. V kostele proto máme u vchodu postní kasičku Charity. 
 • Franz Werfel - Píseň o Bernadettě - román o událostech v Lurdech v r. 1858: https://www.youtube.com/watch?v=u9vsVDOrs5g

SOBOTA     3.2.2024

sv. Blažej

ŠEBKOVICE

  16:00

 Za Václava Mytisku a rodiče

NEDĚLE       4.2.2024

5. neděle v mezidobí

(cyklus čtení B)

sv. Jan de Brito

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Ryglovu, Trojanovu a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  5.2.2024      

sv. Agáta

 

 

 

ÚTERÝ     –  6.2.2024

sv. Pavel Miki a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  7.2.2024

sv. Richard

MARTÍNKOV

  17:00

Za Marii Lojdovou, manžela a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK –  8.2.2024      

sv. Jeroným Emiliani

sv. Josefína Bakhita

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Ivana Trojana a živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     –  9.2.2024      

sv. Apolónie

BABICE

  15:00 

 Pohřeb paní Miroslavy Roupcové z Bolíkovic

SOBOTA  –  10.2.2024

sv. Scholastika

MARTÍNKOV

    8:00

    8:30

Mše sv. na zahájení adorace

8:30 – 11:30 adorační den farnosti Martínkov

ŠEBKOVICE

  16:00

 

NEDĚLE       11.2.2024      

6. neděle v mezidobí

(cyklus čtení B)

Panna Maria Lurdská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa a Marii Nedvědických z Římova

MARTÍNKOV

    9:30

Za Janu Bílkovou, Věru Nutilovou a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

 

 • V sobotu 10. února budeme v Martínkově během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku.
 • U příležitosti světového dne nemocných 11. února se bude v neděli 11. 2. udělovat při mši sv. svátost pomazání nemocných. Svátost nemocných se uděluje nejen nemocným, ale také starým lidem, jejichž síly ochabují, i když není patrná nějaká vážná nemoc. 
 • V sobotu 10.2. bude v 11:00 v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích rozloučení s paní Hildou Veithovou, matkou kněží Veithů, kteří žili v Lesonicích a v Jakubově.

 

SOBOTA     27.1.2022

sv. Anděla Mericiová

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       28.1.2024

4. neděle v mezidobí

(cyklus čtení B)

sv. Tomáš Akvinský

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ladislava Odvarku a jeho uzdravení

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

PONDĚLÍ – 29.1.2024      

sv. Sarbel a Bebaja

 

 

 

ÚTERÝ    –  30.1.2024      

sv. Martina

 

 

 

STŘEDA  – 31.1.2024

sv. Jan Bosco

Ze Svát. Uvedení Páně do chrámu

MARTÍNKOV

  17:00

 Za živou a zemřelou rodinu Přibylovu a za uzdravení

ŠEBKOVICE

  16:00

 Za Václava Salače

ČTVRTEK –  1.2.2024      

sv. Rajmund

Ze Svát. Uvedení Páně do chrámu

BABICE

  14:00

14:00 16:15 ADORAČNÍ DEN BABICE

  17:00

Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK     –  2.2.2024      

Uvedení Páně do chrámu

ČÁSLAVICE

  17:00

 

SOBOTA  –  3.2.2024

sv. Blažej

ŠEBKOVICE

  16:00

 Za Václava Mytisku a rodiče

NEDĚLE       4.2.2024   

5. neděle v mezidobí

(čtení B)

   

sv. Jan de Brito

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Ryglovu, Trojanovu a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Ve čtvrtek 1. února budeme v Babicích během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po adoraci bude v 17:00 mše sv. V pátek v Babicích mše sv. nebude.
 • V Čáslavicích bude mimořádně mše sv. až v pátek v 17:00.
 • V Babicíh bude mimořádně mše sv. už ve čtvrtek v 17:00, od 14:00 bude adorace.
 • Na podporu biblického apoštolátu se v neděli 21.1. vybralo: v Babicích 4.801,- v Čáslavicích 4.410,- a v Martínkově 4.831,- Kč.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

Obrácení sv. Pavla na obraze Michelangela Merisi da Caravaggia: https://www.youtube.com/watch?v=uKHoKLI4ojw

 

SOBOTA     20.1.2024

sv. Fabián, sv. Šebestián

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodinu Kratochvílovu a dvoje rodiče

NEDĚLE       21.1.2024

Neděle Božího Slova (cyklus čtení B)

Sbírka na biblické dílo

sv. Anežka Římská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelé a živé členy růžence Josefa Novotného

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  22.1.2024      

sv. Vincenc ze Zaragozy

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.1.2024

sv. Ildefons (Hildefons)

 

 

 

STŘEDA   –  24.1.2024

sv. František Saleský

MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Mariana Dobroslava Kabelku O.Praem, rodiče

 a bratry

ŠEBKOVICE

 16:00

 

ČTVRTEK –  25.1.2024      

Obrácení sv. Pavla

Sv. ANTONÍN M.B.

ČÁSLAVICE

  15:00  


17:00

Za živou a zemřelou rodinu Přibylovu s prosbou za uzdravení

PÁTEK     –  26.1.2024      

sv. Timotej a Titus

BABICE

  17:00

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  27.1.2024

sv. Anděla Mericiová

ŠEBKOVICE

  16:00

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       28.1.2024      

4. neděle v mezidobí

(cyklus čtení B)

Sbírka na opravy kostela

sv. Tomáš Akvinský

ČÁSLAVICE

    8:00

 

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 

 • K rozebrání je další čtvrtletník o kandidátech blahořečení Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. Dobrovolný příspěvek můžete dát do nedělní sbírky.
 • Farnost Babice odvedla za rok 2023 do Fondu brněnského Biskupství PULS povinný příspěvek 84. 140,- Kč, z toho 10 donátorů přispělo 27. 200,- a zbytek jsme vybrali při bohoslužebných sbírkách. Farnost Čáslavice odvedla 23. 853,- Kč,- z 1 donátor přispěl 500,- Farnost Martínkov odvedla 35. 235 K,- z toho 7 donátorů přispělo 31. 300,- Kč. Fond PULS, založil biskup Vojtěch kvůli ekonomickému zabezpečení života farností po započatém oddělení církve od financování státem. Všechny vložené peníze do fondu za konkrétní farnost přitom zůstávají vždy ve prospěch farnosti. Kdo by chtěl tímto způsobem podporovat farnost jednoročním dobrovolným příspěvkem, může se přihlásit na donator.cz. Pro případnou pomoc s přihlašováním  nebo příspěvkem do fondu PULS můžete kontaktovat Mgr. Jitku Šebkovou, tel: 736 135 225.

SOBOTA – 13.1.2024

sv. Hilarius

ŠEBKOVICE

16:00

  Za rodinu Kratochvílovu a dvoje rodiče

NEDĚLE – 14.1. 2024

sv. Sáva /Sabas/ Srbský

ČÁSLAVICE

8:00

Za Jana a Jiřinu Tkaných, zetě a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

9:30

  Za Stanislava Mácu, rodinu Přibylovu, Vladimíra Polacha

  a celou rodinu

BABICE

11:00

  Za farnost

PONDĚLÍ – 15.1.2024

sv. Arnold Janssen

 

 

 

ÚTERÝ     – 16.1.2024

sv. Marcel I.

 

 

 

STŘEDA – 17.1.2024

sv. Antonín Veliký

MARTÍNKOV

17:00

 Za Petra Vejrostu

ŠEBKOVICE

16:00

 

ČTVRTEK – 18.1.2024

Panna Maria, Matka

jednoty křesťanů

ČÁSLAVICE

17:00

 Za všechny zemřelé, se kterými se jejich blízcí nerozloučili

PÁTEK      – 19.1.2024

sv. Márius a Marta a jejich synové

BABICE

17:00

 Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, 

 Veselovu a Jelečkovu

SOBOTA – 20.1.2024

sv. Fabián

sv. Šebestián

ŠEBKOVICE

16:00

  Za rodinu Chloupkovu a dvoje rodiče

NEDĚLE – 21.1.2024

3. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

Sbírka na biblický apoštolát sv. Anežka Římská

ČÁSLAVICE

8:00

  Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za zemřelé a živé členy růžence Josefa Novotného

BABICE

11:00

  Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

SOBOTA     6.1.2024  

    

Zjevení Páně

BABICE

  9:00

Za Josefa Venhodu, manželku, zetě a duše v očistci

ŠEBKOVICE

16:00

  

Za rodiče Vejtasovy a rodinu Jasanskou

NEDĚLE       7.1.2024   

   

Křest Páně

sv. Rajmund z Penafortu

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Hudečka, dvoje rodiče a za živou a zemřelou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  8.1.2024      

sv. Severin

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.1.2024

sv. Eustracius (divotvůrce)

 

 

 

STŘEDA   –  10.1.2024

sv. Pavel (Poustevník) z Théb

MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Aloise Perničku a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČTVRTEK – 11.1.2024      

ct. Marie Elekta /Kateřina/ Tramazzoli

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  12.1.2024      

sv. Probus (Pravoslav)

 BABICE

  17:00

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

SOBOTA  –  13.1.2024

sv. Hilarius

ŠEBKOVICE

  16:00

 

NEDĚLE       14.1.2024

2. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

sv. Sáva /Sabas/ Srbský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana a Jiřinu Tkaných, zetě a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Stanislava Mácu, rodinu Přibylovu, Vladimíra Polacha

 a celou rodinu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v neděli 7. ledna v kostele v Babicích.
 • Pro ty, kdo uvažují o uzavření manželského svazku, se od 13. března do začátku května připravuje další kurz přípravy snoubenců na manželství s vyškolenými lektory a zkušenými manžely. Více na stránkách internetu: https://prosnoubence.webnode.cz/
 • Velké díky všem, kdo pomohli oslavit narození Pána Ježíše Krista. Těm, kdo uklízeli, stavěli betlém, přinesli stromky, těm, kdo zdobili a připravovali květinovou výzdobu, kdo přispěli hudebně i četbou, ministrantům a kostelníkům a všem, kdo přispěli i nějak jinak prakticky nebo modlitbou.

NEDĚLE       31.12.2023

Svatá Rodina Ježíše, Marie a Josefa

sv. Silvestr

 

ČÁSLAVICE

8:00

Za farnost

ŠEBKOVICE

8:30

Za sportovce

MARTÍNKOV

9:30

 

BABICE

11:00

Za Jana Prasličku a dvoje rodiče

PONDĚLÍ –  1.1.2024    

  

Matka Boží, Panna Maria

ČÁSLAVICE

8:00

 

MARTÍNKOV

9:30

Za dar zdraví a Boží ochranu

ŠEBKOVICE

10:30

Za rodiče Nečasovy, syna a rodiče

BABICE

11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

ÚTERÝ     –  2.1.2024

sv. Basil Veliký (a Řehoř Naziánský)

 

 

 

STŘEDA   –  3.1.2024

Nejsvětější jméno Ježíš

ŠEBKOVICE

16:00

 

ČTVRTEK –  4.1.2024      

sv. Anděla de Fulginio

 

 

 

PÁTEK     –  5.1.2024      

sv. Eduard "Vyznavač"

BABICE

15:00

 Pohřeb paní Marie Ambrozkové z Loukovic

SOBOTA  –  6.1.2024

Zjevení Páně

BABICE

9:00

Za Josefa Venhodu, manželku, zetě a duše v očistci

ŠEBKOVICE

16:00

Za rodiče Vejtasovy a rodinu Jasanskou

NEDĚLE       7.1.2024   

   

Křest Páně

sv. Rajmund z Penafortu

 

ČÁSLAVICE

8:00

Za Jana Hudečka, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • V týdnu nebude mimořádně ve středu ve čtvrtek a v pátek mše sv. v Martínkově, v Čáslavicích a v Babicích. Slavnost Zjevení Páně budeme slavit v Babicích v so. 6. 1. v 9:00.
 • V roce 2023 bylo ve farnosti v Babicích uděleno 10 křtů, nebyl uzavřen žádný sňatek a rozloučili jsme se se 6 farníky. V Čáslavicích byl udělen 1 křest a 6 pohřbů. V Martínkově byl udělen 1 křest a 1 pohřby. První svaté přijímání přijaly v kostele v Babicích 2 děti.
 • Ve dnech od 1. do 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka, která je jedním z největších příkladů solidarity u nás. Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v neděli 7. ledna v kostele v Babicích.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

NEDĚLE      24.12.2023      

4. neděle adventní (cyklus čtení B)

všech svatých předků Ježíše Krista

BABICE

  15:00

Na poděkování

MARTÍNKOV

  15:00

Za Emila a Emilii Sokolovy

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČÁSLAVICE

  16:30

Za potřebnou pomoc všem, které zasáhla tragedie na Filosofické fakultě v Praze

PONDĚLÍ –  25.12.2023

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Slavnost

Narození Páně    

ČÁSLAVICE

   8:00

Za rodinu Trojanovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

   9:30

Za rodiče Kabelkovy, syny a vnuka

ŠEBKOVICE

  10:00

Za rodiče Načasovy a přízeň

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou

 a manžele Klímovy

Sv. Antonín Morav. Bud.

  15:00

 

ÚTERÝ   – 26.12.2023

sv. Štěpán

 

 

MARTÍNKOV

   9:30

Za Ladislava a Marii Martenkovy, Marii Práškovou a živou

a zemřelou rodinu

ŠEBKOVICE

  10:00

Za Karla Havla, bratra a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za Marii Novákovou, dvoje rodiče a přízeň

STŘEDA – 27.12.2023

sv. Štěpán

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 28.12.2023      

sv. Mláďátka betlémská

Sv. Antonín Morav. Bud.

  15:00

 

PÁTEK     –  29.12.2023

sv. Tomáš Becket

 

 

 

SOBOTA  – 30.12.2023      

blah. Markéta Colonna

 

 

 

NEDĚLE     31.12.2023 

     

Sv. Silvestr, papež

Svatá Rodina Ježíše, Marie a Josefa

sv. Silvestr

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

ŠEBKOVICE

   8:30

Za sportovce

MARTÍNKOV

   9:30

Za Františka Vodičku, dvě manželky a syna

BABICE

  11:00

Za Jana Prasličku a dvoje rodiče

ČÁSLAVICE

  15:00

15:00-15:30 Adorace s požehnáním

 

 • V neděli 31. 12. 2023 chceme v Čáslavicích v 15:00 děkovat při adoraci N.S.O. za uplynulý rok a prosit o požehnání do roku 2024.
 • Děkujeme za všechnu pomoc a přízeň v roce 2023 a všem přejeme duchovní prožití vánočních oslav i spokojenost v novém roce. Za farnosti s požehnáním Lubomír Řihák +

SOBOTA    16.12.2022

sv. Adéla      

ŠEBKOVICE

   16:00

Za rodinu Muchovu a přízeň

NEDĚLE      17.12.2023      

3. neděle adventní (cyklus čtení B)

blah. Hyacint /Jindřich/ Cormier

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodiče Čurdovy, syna Pavla, za zdraví celé rodiny a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Zacha a živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  18.12.2023

sv. Malachiáš      

 

 

 

ÚTERÝ   – 19.12.2023

sv. Anastáz     

 

 

 

STŘEDA – 20.12.2023

blah. Vincenc Romano     

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Zodla a celou rodinu

ŠEBKOVICE

  17:00

Za manžele Havlovy, rodiče a manžele Ševčíkovy a rodiče

ČTVRTEK – 21.12.2023      

sv. Petr Kanisius

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Vlastu Trojanovou, manžela a živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     –  22.12.2023

sv. Františka /Xavera/ Cabrini     

 

 

 

SOBOTA  – 23.12.2023      

sv. Jan Kęntský

BABICE

   7:00 

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie

BABICE

  17:00

Mše sv. ze 4. neděle adventní s úmyslem: Za farnost

NEDĚLE     24.12.2023      

4. neděle adventní (cyklus čtení B)

Všech svatých předků Ježíše Krista

BABICE

  15:00

 

MARTÍNKOV

  15:00

Za Emila a Emilii Sokolovy

ŠEBKOVICE

  16:00

 

ČÁSLAVICE

  16:30

 

 

 • V pátek 22. 12. mimořádně nebude mše sv. v Babicích.
 • V sobotu nebude mše sv. v Šebkovicích, mše sv. bude v sobotu v 17:00 v Babicích s platností  4. neděle adventní.
 • V sobotu bude v Babicích ještě za tmy v 7:00 rorátní mši sv." při lucernách se svíčkami.
 • V pátek 22. 12. budeme v Babicích připravovat vánoční výzdobu od 13:00.

SOBOTA    9.12.2023

sv. Jan Didak /Juan Diego/ Cuauhtlatoatzin     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Jiřího  Černého a celou přízeň

NEDĚLE      10.12.2023      

2. neděle adventní (cyklus čtení B)

sv. Maur

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Lojdovu a Zachovu

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  11.12.2023

sv. Damas       

 

 

 

ÚTERÝ   – 12.12.2023

Panna Maria Guadalupská     

ŠEBKOVICE

14:00

Pohřeb paní Jany Pánkové ze Šebkovic

STŘEDA – 13.12.2023

sv. Lucie

MARTÍNKOV

  17:00

Z rodinu Kalvodovu, Poláchovu a Kovářovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 14.12.2023      

sv. Jan od Kříže

ČÁSLAVICE

  17:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání

PÁTEK     –  15.12.2023

sv. Valerián      

BABICE

  17:00

Za celou živou a zemřelou rodinu Tomkovu a Trojanovu

SOBOTA  – 16.12.2023

sv. Adéla      

 

ČÁSLAVICE

   7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie

ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

  11:00  

  16:00

Pohřeb pana Josefa Součka

Za rodinu Muchovu a přízeň

NEDĚLE     17.12.2023      

3. neděle adventní (cyklus čtení B)

blah. Hyacint /Jindřich/ Cormier

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodiče Čurdovy, syna Pavla, za zdraví celé rodiny a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Zacha a živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 • Příležitost k předvánoční svaté zpovědi bude:
 • v Martínkově ve středu od 16:00
 • v Čáslavicích ve čtvrtek od 16:15
 • v Babicích v pátek od 16:15 a neděli od 10:30 (o. Václav Kříž).
 • v sobotu v Jakubově od 15:00-16:00  
 • v neděli odpoledne v Želetavě od 15:00 do 16:30.
 • Na „rorátní mši sv." v Čáslavicích si v sobotu vezměte, prosím lucerny se svíčkami, chceme slavit mši sv. ještě za tmy při lucernách.

SOBOTA    2.12.2022

blah. Jan Ruysbroeck     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Louckou, syna a za Jiřího a Antonína Fialovy a celou přízeň

NEDĚLE       3.12.2023      

1. neděle adventní (cyklus čtení B)

sv. František Xaverský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Pléhovu a Kabelkovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  4.12.2023

sv. Barbora     

 

 

 

ÚTERÝ   – 5.12.2023

sv. Saba      

 

 

 

STŘEDA – 6.12.2023

sv. Mikuláš

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Lojdovu, Tržilovu a Černíkovu

BABICE

  13:30

 Pohřeb pana Ladislava Neubauera z Lesonic

ČTVRTEK – 7.12.2023      

sv. Ambrož

ČÁSLAVICE

  17:00

Za zemřelou rodinu Radkovských, rodinu Karpíškovu, Ryglovu a kněze

PÁTEK     –  8.12.2023

Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu      

BABICE

  17:00

Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

SOBOTA  – 9.12.2023      

sv. Jan Didak /Juan Diego/ Cuauhtlatoatzin

MARTÍNKOV

   6:45

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s úmyslem: 

Na poděkování

ŠEBKOVICE

 17:00

Za Jiřího  Černého a celou přízeň

NEDĚLE     10.12.2023      

2. neděle adventní (cyklus čtení B)

sv. Maur

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Lojdovu a Zachovu

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 • V sobotu na „rorátní mši sv." v Martínkově si přineste lucerny se svíčkami nebo jiné malé lucerny, budeme sloužit mši sv. za tmy.
 • Úmysly mší sv. na příští rok si můžete zapisovat v zákristii.
 • Texty Průvodce adventem si můžete zdarma stáhnout jako aplikaci také do mobilních zařízení skrze Google Play nebo App Store. 
 • Obecní věnec budeme žehnat v Babicích v neděli 3. 12. odpoledne v 16:00 a v Martínkově v 16:45.
 • FILMY, KTERÉ NASYTÍ DUŠI:https://filmana.cz 

SOBOTA    25.11.2022

sv. Kateřina Alexandrijská      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Libuši Jelečkovu, rodinu Stoklasovu a celou přízeň

NEDĚLE     26.11.2023      

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Kristus Král

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

 Za oběti násilí a válek

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  27.11.2023

sv. Virgil

 

 

 

ÚTERÝ   – 28.11.2023

blah. Jakub Thomson      

 

 

 

STŘEDA – 29.11.2023

sv. Saturnin     

MARTÍNKOV

  17:00

Za Františka Pléhu, bratra, manželku a rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 30.11.2023      

sv. Ondřej

Sv. Antonín M.B.

ČÁSLAVICE

  15:00

  17:00

Za rodinu Sychrovu, Kadlecovu a duše v očistci

PÁTEK     –  1.12.2023

sv. Edmund Kampián, Radulf Sherwin a Alexandr Briant

BABICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

SOBOTA  – 2.12.2023      

blah. Jan Ruysbroeck

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Louckou, syna a za Jiřího a Antonína Fialovy a celou přízeň

NEDĚLE       3.12.2023      

1. neděle adventní (cyklus čtení B)

sv. František Xaverský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Pléhovu a Kabelkovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • První adventní neděli budeme při mši sv. žehnat adventní věnce. Můžete je přinášet před oltář.
 • Obecní věnec budeme žehnat v Babicích v neděli odpoledne v 16:00 a v Martínkově v 16:45.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • 22. 11. sv. CECILIE patronka hudby: G. F. Telemann radost barokoní hudby: https://www.youtube.com/watch?v=xx8ooc-s7OQ

SOBOTA    18.11.2022

sv. Roman      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a přízeň

NEDĚLE     19.11.2023      

33. neděle v mezidobí (čtení A)

Sbírka na podporu katolických médií

sv. Mechtilda /

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a za zemřelou a živou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Pléhu, manželku, dvoje rodiče, dva bratry s manželkami

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

PONDĚLÍ –  20.11.2023

sv. Edmund      

 

 

 

ÚTERÝ   – 21.11.2023

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě      

 

 

 

STŘEDA – 22.11.2023

sv. Cecilie

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Neshybovu, Mágrovu a Pléhovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 23.11.2023      

sv. Klement I.

ČÁSLAVICE

  17:00

Za manžele Krulovy, syna Františka a za živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     –  24.11.2023

v. Ondřej Dung Lac a 116 druhů      

BABICE

  17:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou

 a zemřelou rodinu a duše v očistci

SOBOTA  – 25.11.2023      

sv. Kateřina Alexandrijská

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Libuši Jelečkovou, rodinu Stoklasovu a celou přízeň

NEDĚLE     26.11.2023      

Slavnost Ježíše Krista Krále

Kristus Král

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

 

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Dnešní sbírka je určena na podporu katolických médií.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
 • Od příští neděle 26. 11. se můžou v zákristii zapisovat úmysly mše sv. na rok 2024.

VARHANY na LIDSKÝ DECH: https://www.youtube.com/watch?v=7cVbmXz8Mns

Sv. MARTIN 11. 11.: https://edu.ceskatelevize.cz/video/10956-svatek-sv-martina

SOBOTA    11.11.2022

sv. Martin      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Doležala a dvoje rodiče

NEDĚLE     12.11.2023      

32. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Josafat Kuncewicz

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Leopolda Klementa z Löwenstreittu, Lukáše Jiřího z Grűnnersperka a za všechny dobrodince kostela sv. Martina

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  13.11.2023

sv. Anežka Česká

 

 

 

ÚTERÝ   – 14.11.2023

sv. Mikuláš Tavelič a druhové     

 

 

 

STŘEDA – 15.11.2023

sv. Albert Veliký     

MARTÍNKOV

  17:00

Za Vladimíra a Marii Pokornovy

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 16.11.2023

sv. Markéta Uherská      

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Prodělalovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  17.11.2023

sv. Alžběta Uherská Durynská

BABICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Fišerovu

SOBOTA  – 18.11.2023      

sv. Roman

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a přízeň

NEDĚLE     19.11.2023      

33. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sbírka na podporu katolických médií

sv. Mechtilda /

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a za zemřelou a živou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Pléhu, manželku, dvoje rodiče, dva bratry s manželkami

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

 • Výzva ke sbírce na sdělovací prostředky

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.

Česká biskupská konference proto vyhlašuje na neděli 19. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na podporu těchto sdělovacích prostředků.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!

Vaši čeští a moravští biskupové

SOBOTA     4.11.2022

     sv. Karel Boromejský

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy, Jiřího Potěšila a celou přízeň

NEDĚLE       5.11.2023      

31. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Gerald     

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  6.11.2023

sv. Leonard /Linhart/ od Limoges      

 

 

 

ÚTERÝ   – 7.11.2023

sv. Wilibrord      

 

 

 

STŘEDA – 8.11.2023

sv. Godfrid /Bohumír/

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hájkovu, Stružkovu a Jurčíkovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 9.11.2023      

Posvěcení lateránské baziliky

ČÁSLAVICE

  17:00

 Na úmysl dárce

PÁTEK     –  10.11.2023

sv. Lev Veliký

BABICE

  17:00

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

SOBOTA  – 11.11.2023

sv. Martin      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Doležala a dvoje rodiče

NEDĚLE     12.11.2023      

32. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Josafat Kuncewicz

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

    9:30

Za Leopolda Klementa z Löwenstreittu, Lukáše Jiřího z Grűnnersperka a za všechny dobrodince kostela sv. Martina

BABICE

  11:00

Za farnost

 

SOBOTA     28.10.2022

sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Bartesovy a Krotkovy a celou přízeň

NEDĚLE     29.10.2023      

30. neděle v mezidobí (čtení A)

blah. Marie Restituta /Helena/ Kafková

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovou, sestru, Marii Špačkovou, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

PONDĚLÍ – 30.10.2023

sv. Marcel      

 

 

 

ÚTERÝ   – 31.10.2023

sv. Wolfgang     

 

 

 

STŘEDA – 1.11.2023      

Slav. Všech svatých

MARTÍNKOV

  17:00

Za Boženu Outratovou a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Eberlovy a Vodičkovy

ČTVRTEK – 2.11.2023      

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

ČÁSLAVICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Matysovu, Vostalovu a duše v očistci

PÁTEK     –  3.11.2023 

sv. Martin de Porres     

BABICE

  17:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

SOBOTA  –  4.11.2023

sv. Karel Boromejský

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy, Jiřího Potěšila a celou přízeň

NEDĚLE       5.11.2023      

31. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Gerald

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se ihned po mši sv. společně pomodlíme na hřbitově za duše zemřelých. Vezměte si sebou prosím lucernu nebo svíčku. Tyto dny se bude zpovídat už od 16:15.
 • Podmínky pro získání plnomocných odpustků od do 8. listopadu pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • 1. a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl papeže)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Halloween a křesťanství: https://vojtechkodet.cz/otazky/halloween-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku

SOBOTA     21.10.2022

sv. Vendelín      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Černovy, dceru, manžela, zetě a          

celou přízeň

NEDĚLE     22.10.2023      

29. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Jan Pavel II.

       SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Nedvědického a dvoje rodiče

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii Pléhovou, manžela, sestru, zetě Pavla a dvoje

rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  23.10.2023

sv. Jan Kapistránský      

 

 

 

ÚTERÝ   – 24.10.2023

sv. Antonín M. Klaret      

 

 

 

STŘEDA – 25.10.2023 

sv. Kryšpín a Krispinián    

MARTÍNKOV

  17:00

Za Jana Janíčka, rodiče a sourozence

ČTVRTEK – 26.10.2023      

sv. Rustik

SV. ANTONÍN MB

ČÁSLAVICE

  15:00  

  17:00

 

Za Marii Trojanovou, dceru a živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     – 27.10.2023

sv. Evarist      

BABICE

  17:00

Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých, syna, celou přízeň a duše v očistci

SOBOTA  – 28.10.2023      

sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Bartesovy a Krotkovy a celou přízeň

NEDĚLE     29.10.2023      

30. neděle v mezidobí -čtení A

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

blah. Marie Restituta /Helena/ Kafková

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovou, sestru, Marii Špačkovou, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

 • Sbírka dnešní neděle 22. 10. je určena na podporu misií.
 • Blíží se období modliteb za zemřelé. Stále platí, že věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
  Pokud tedy věřící z praktických důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • V Čáslavicích jsou volné úmysly mší sv. na listopad a prosinec, nahlašovat je můžete v zákristii.
 • Ve středu 25. 10. nebude v Šebkovicích mimořádně mše sv.
 • 22. 10. zvolení Jana Pavla II. - https://www.youtube.com/watch?v=N2SSrkSAklI  
 • sv. Jan Pavel II.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.

SOBOTA     14.10.2022

sv. Kalixt /zv. též Kalist/      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Čermákovy a přízeň

NEDĚLE     15.10.2023  

    

28. neděle v mezidobí

(čtení A)

 sv. Terezie od Ježíše

ŠEBKOVICE

    8:00

Za všechny živé i zemřelé obyvatele Šebkovic

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Hrůzu, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ – 16.10.2023

sv. Hedvika Slezská      

 

 

 

ÚTERÝ  – 17.10.2023 

sv. Ignác z Antiochie

 

 

 

STŘEDA – 18.10.2023

sv. Lukáš

MARTÍNKOV

  17:00

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 19.10.2023      

sv. Jan de Brébeuf

ČÁSLAVICE

  17:00

Za dar zdraví pro nemocné z naší farnosti

PÁTEK    –  20.10.2023

sv. Kornélius      

BABICE

  17:00

Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

SOBOTA  – 21.10.2023      

sv. Vendelín

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Černovy, dceru, manžela, zetě a celou přízeň

NEDĚLE     22.10.2023      

29. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

sv. Jan Pavel II.

SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

    8:00

 

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii Pléhovou, manžela, sestru, zetě Pavla a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Do Pastorační rady farnosti byli jmenováni Pavel Špaček za Babice, Jitka Binková za Čáslavice a Jiří Lojda za Martínkov. Gratulujeme i zvoleným členům: Janě Venhodové za Babice, Janě Kravarové za Čáslavice a Dominiku Marešovi za Martínkov. V Babicích sice získala ve volbách nejvíce hlasů paní Špačková z Cidliny, ale dobrovolně odstoupila, aby bylo zastoupení za farnost širší, protože její manžel byl jmenován do pastorační rady také. První setkání Pastor. rady se plánuje v út. 17. 10.  17:00 na faře v Babicích.

SOBOTA     7.10.2022

Panny Marie Růžencové      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE       8.10.2023      

27. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Pelágie

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Svobodovu a Lauerovu

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  9.10.2023

sv. Jan Leonardi      

 

 

 

ÚTERÝ   – 10.10.2023

sv. Daniel Comboni     

 

 

 

STŘEDA – 11.10.2023

sv. Jan XXIII.     

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Tichého a dvoje rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 12.10.2023      

sv. Radim

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodiče Belatkovy, celou rodinu a duše v očistci

PÁTEK     –  13.10.2023

sv. Teofil     

BABICE

  17:00

Za živé a zemřelé členy živého růžence

SOBOTA  –  14.10.2023      

sv. Kalixt /zv. též Kalist/

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Čermákovy a přízeň

NEDĚLE     15.10.2023      

28. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Terezie od Ježíše

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (CÍSAŘSKÉ HODY)

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Hrůzu, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

 11:00 

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 

 

 • Výuka náboženství pro babickou farnost bude pokračovat na Základní škole v Lesonicích vždy v úterý od 14:30 do 15:30
 • Příští neděli budeme děkovat Bohu za posvěcení našich kostelů – tzv. „císařské hody“.

DEN, KDY TISÍCE LIDÍ VIDĚLY ZÁZRAK (13. ŘÍJEN 1917) STREAM SEZNAM:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-tisice-lidi-videly-zazrak-13-rijen-151017

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FÁTIMĚ A ZÁZRAK (13. ŘÍJEN 1917), KTERÝ SPATŘILY DESETITISÍCE LIDÍ - TV NOE

https://www.youtube.com/watch?v=VGgKXRHj68c

 

SOBOTA    30.9.2022

sv. Jeroným      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Františka Perničku, rodiče Perničkovy a Mácovy

NEDĚLE     1.10.2023      

26. neděle v mezidobí

cyklus čtení A

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodiče Hobzovy, celou rodinu, přízeň a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Antonína Procházku, manželku, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 2.10.2023

sv. Andělé strážní

 

 

 

ÚTERÝ    –  3.10.2023

sv. Dionýsius Areopagita      

 

 

 

STŘEDA  – 4.10.2023      

sv. František z Assisi

MARTÍNKOV

  17:00

Za Miroslava Čepeláka a rodiče

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 5.10.2023      

sv. Faustýna Kowalska

ČÁSLAVICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hybáškovu

PÁTEK    –  6.10.2023

sv. Bruno      

BABICE

  17:00

Za rodiče Roupcovy a celou přízeň

SOBOTA  –  7.10.2023      

Panny Marie Růžencové

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE     8.10.2023      

27. neděle v mezidobí

cyklus čtení A

sv. Pelágie

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Svobodovu a Lauerovu

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 • Čáslavicích začne výuka náboženství ve škole v úterý 3. října: 1. -2. tř. od 12:00 a 3. -5. tř. od 13:00. Ve čtvrtek 5. října: 5. -9. tř. od 16:00 ve spodní MŠ.
 • V Babicích začne výuka náboženství na faře v pátek 6. října: 1. -5. třída od 16:00 do 17:00.
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli s dalšími úpravami na farní zahradě v Čáslavicích.
 • Navrhujte prosím osobně nebo emailem a SMS vhodné kandidáty pro volbu do Pastorační rady farnosti. Zatím máme kandidáty jen Babicích, v Čáslavicích a Martínkově, zatím nikoho nemáme.
 • Ve středuve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • V pátek 6. 10. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Měsíc říjen nám připomíná, abychom se s Bohem více spojovali i skrze přímluvu Panny Marie - modlitbou posvátného růžence. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlu.

SVATÝ VÁCLAV - NOVÉ HISTORICKÉ BÁDÁNÍ:https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/17/2023-09-28

Kdokoli aneb Hra o umírání bohatého muže: https://vltava.rozhlas.cz/hugo-von-hofmannsthal-jedermann-kdokoli-aneb-hra-o-umirani-bohateho-muze-9077066

 

SOBOTA     23.9.2022

sv. Pius z Pietrelcina      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a přízeň

NEDĚLE     24.9.2023      

25. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Gerard Sagredo

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, jejich syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ – 25.9.2023

sv. Sergej de Radonez (Radoněžskij)      

 

 

 

ÚTERÝ    –  26.9.2023

sv. Kosmas a Damián      

 

 

 

STŘEDA  – 27.9.2023      

sv. Vincenc de Paul

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodiče Pléhovy, syna a dvě dcery

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 28.9.2023

sv. Václav      

 

Sv. Antonín

    9:00

 

ČÁSLAVICE

  11:00

Za manžele Pomahačovy ze Sádku, syna a za kněze

PÁTEK    –  29.9.2023

Tři svatí archandělé

BABICE

  17:00

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

SOBOTA  – 30.9.2023      

sv. Jeroným

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Františka Perničku, rodiče Perničkovy a Mácovy

NEDĚLE     1.10.2023      

26. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodiče Hobzovy, celou rodinu, přízeň a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Antonína Procházku, manželku, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Navrhujte prosím osobně nebo emailem a SMS vhodné kandidáty pro volbu do Pastorační rady farnosti. 
 • V Čáslavicích začne výuka náboženství ve škole v úterý 3. října: 1.-2. třída od 12:00 do 13:00 a 3. -5. třída od 13:00 do 14:00.Ve čtvrtek 5. října: 5. -9. tř. od 16:00 do 17:00. (místo bude upřesněno)
 • V Babicích začne výuka náboženství na faře v pátek 6. října: 1. -5. třída od 16:00 do 17:00.
 • Poděkování patří všem, kdo přinesli a pomohli s výstavou plodů na nedělní mši sv., při které jsme děkovali Bohu za letošní úrodu.
 • Kartičky pro sjednocení liturgických úkonů nechejte prosím na lavicích. Pokud ale někdo nemůže klečet nebo vstávat nebo to udělá jinak, ostatní se na něj nebudeme mračit. Podstatný je náš osobní rozhovor s Bohem a vnitřní rozpoložení v duchu a v pravdě.
 • Sv. Pio z Pietrelcini - autentické záběry 8 min.:https://www.youtube.com/watch?v=RWSgup_a6P4 
 • Sv. Terezie z Lisieux - dokument 92 min:https://www.youtube.com/watch?v=L8amD6Qkr6A

SOBOTA     16.9.2022

sv. Ludmila      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu,

celou přízeň a za živé a zemřelé

NEDĚLE     17.9.2023      

24. neděle v mezidobí (A)

DĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Robert Bellarmin

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuky,

celou přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ – 18.9.2023

sv. Josef Kupertinský     

 

 

 

ÚTERÝ    –  19.9.2023

sv. Januárius      

 

 

 

STŘEDA  – 20.9.2023      

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn

 

MARTÍNKOV

  17:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče a rodinu Kovářovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 21.9.2023      

sv. Matouš Levi

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Stanislava Kujala, manželku Jiřinu a syny Jiřího

PÁTEK    –  22.9.2023

sv. Mauricius /Mořic/ a druhové        

BABICE

  17:00

Za Annu a Emila Svobodovy, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

SOBOTA – 23.9.2023      

sv. Pius z Pietrelcina

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a přízeň

NEDĚLE  –24.9.2023 

     

25. neděle v mezidobí (A)

sv. Gerard Sagredo

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, jejich syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 • Od středy 20. 9. jste zváni na modlitební společenství, které bude bývat vždy jednou za 14 dnů na faře v Čáslavicích od 18:30.
 • Ve středu 20. 9. začne ve škole v Šebkovicích výuka náboženství v 12:45.
 • Podle nového církevního zákona se připravuje ustanovení Pastorační rady farnosti, která bude společná pro farnosti Babice, Čáslavice a Martínkov. Navrhujte prosím osobně nebo emailem a SMS vhodné kandidáty pro volbu do této pastorační rady. Členem Past. rady farnosti může být katolík, s dobrou pověstí, který dovršil 18 let věku a účastní se liturgického života ve farnosti. Může jím být i člen Ekonom. rady farnosti. Později proběhne volba formou lístků při některé z nedělních bohoslužeb. Za každou farnost bude členem rady 1 volený člen a 1 jmenovaný člen. Celkem tedy 6 + moderátor (farář).
 • Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru:https://www.signaly.cz/fotky/59083/1499120
 • STANOVY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

SOBOTA     9.9.2022

sv. Petr Klaver      

BABICE

  11:00

Pohřeb Ing. Karla Veselého

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Jaroslava Chloupka, manželku, dvoje rodiče,

Miroslava Nováčka a za Boží požehnání a ochranu

Panny Marie pro živou rodinu


NEDĚLE     10.9.2023      

23. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Mikuláš z Tolentina

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  11.9.2023

sv. Emilián      

 

 

 

ÚTERÝ    –  12.9.2023

Jména Panny Marie     

 

 

 

STŘEDA   – 13.9.2023      

sv. Jan Zlatoústý

MARTÍNKOV

  17:00

Za manžele Provazníkovy, Seidlovy a Panznochtovy

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 14.9.2023      

Povýšení svatého Kříže

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Ludmilu Hudečkovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu

PÁTEK    –  15.9.2023

Panna Maria Bolestná

BABICE

  17:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

SOBOTA  –  16.9.2023

sv. Ludmila      

 

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu,

celou přízeň a za živé a zemřelé

NEDĚLE     17.9.2023      

24. neděle v mezidobí (A)

DĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Robert Bellarmin

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuky, celou přízeň a duše v očistci

 

 • Děkovat Bohu za úrodu chceme v neděli 17. 9., kdo by chtěl přinést něco z plodů na ukázku, může je položit před oltář. V Babicích už se můžou plody přinést v pátek na mši sv.
 • Příští neděli 17. 9. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • Náboženství se začne vyučovat ve škole v Šebkovicích od středy 20. 9. v 12:45. V Čáslavicích začne výuka od měsíce října. Termín bude ještě upřesněný. Přihlášujte i děti ze II. stupně, i pro ně se připravuje samostatné setkávání.
 • Stolní katolické kalendáře s duchovními myšlenkami na rok 2024 jsou za 70,-Kč.  
 • Denní modlitba společná na celém světě-breviář on line

SOBOTA     2.9.2022 

sv. Justus    

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE       3.9.2023   

   

22. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Řehoř Veliký I

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Karpíškovu, Ryglovu, Procházkovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emilii a Františka Máchala a syna 

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  4.9.2023 

sv. Mojžíš    

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.9.2023

sv.Tereza (z Kalkaty)     

 

 

 

STŘEDA   –  6.9.2023      

sv. Magnus

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Outratu, manželku, dvoje rodiče, sourozence a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 7.9.2023      

sv. Regína

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Josefa Součka, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  8.9.2023

Narození Panny Marie

BABICE

  17:00

Za Bohumila Hrůzu, rodinu Hrůzovu a celou přízeň

SOBOTA  –  9.9.2023 

     

sv. Petr Klaver

BABICE

ŠEBKOVICE

  11:00

  17:00

Pohřeb pana Karla Veselého

Za Jaroslava Chloupka, manželku, dvoje rodiče, Miroslava Nováčka a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE     10.9.2023   

   

23. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Mikuláš z Tolentina

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Poděkování patří všem, kdo pomohli s výstavou o popravených kněžích Janu Bulovi, Františku Pařilovi a Václavovi Drbolovi. Během nedělí výstavu shlédlo v babickém kostele asi 60 návštěvníků, nepočítaje ostatní, kteří ji shlédli před nebo po bohoslužbách.
 • Poděkování patří také těm, kdo pomohli s přípravou farního opekání špekáčků na konci prázdnin v Čáslavicích a v Martínkově.
 • Děkovat Bohu za úrodu chceme za čtrnáct dnů v neděli 17. 9.
 • Rodiče mohou přihlásit děti na náboženskou výuku přímo ve škole nebo přihláškou, kterou dostanou v zákristii. Čas zahájení výuky bude upřesněn později.

SOBOTA    26.8.2022

ct. Martin Středa      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE     27.8.2023      

21. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Monika

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ – 28.8.2023

sv. Augustin

 

 

 

ÚTERÝ    –  29.8.2023

Umučení sv. Jana Křtitele

 

 

 

STŘEDA  – 30.8.2023      

sv. Fiakr

MARTÍNKOV

  17:00

Za Marii Šromovou, Jaromíra Tesaře, Tadeáška a Honzíka

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK– 31.8.2023

sv. Josef z Arimatie a Nikodém      

 

Dům sv. Antonína

  15:00

 

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu a Dokulilovu a celou přízeň

PÁTEK    –  1.9.2023

sv. Jiljí     

BABICE

  17:00

Za Bohumila Tikovského, dvoje rodiče sourozence a celou přízeň

SOBOTA –  2.9.2023      

sv. Justus

VÍSKY

  10:30

Poutní mše sv. u kaple Narození Panny Marie

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE      3.9.2023      

22. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Řehoř Veliký I

ŽEHNANÍ AKTOVEK

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Karpíškovu, Ryglovu, Procházkovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emilii a Františka Máchala a syna 

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • Ve čtvrtek bude po mši sv. na farní zahradě v Čáslavicích farní opékání špekáčků na loučení s prázdninami. Špekáčky a pití zajištěno. Jiné drobné občerstvení je od dobrovolníků vítáno.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V sobotu 2. září bude ve Vískách od 10:30 poutní mše sv. u kaple Narození Panny Marie a v Cidlině bude od 14.00 probíhat Den medu.
 • Příští neděli budeme žehnat všem školákům a učitelům, aktovky a jiné školní potřeby můžete na požehnání přinést před oltář.
 • KAPLE NAROZENÍ PANNY MARIE ve VÍSKÁCH https://mapy.cz/
 • SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE - 8. ZÁŘÍ - http://www.catholica.cz/?id=4404

SOBOTA    19.8.2022

sv. Jan Eudes      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Starých

NEDĚLE     20.8.2023      

20. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Bernard z Clairvaux

ČÁSLAVICE

    8:00

Za manžele Krůlovi, zetě a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Na poděkování za dar života

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 21.8.2023

sv. Pius X.

 

 

 

ÚTERÝ    –  22.8.2023

Panna Maria Královna

 

 

 

STŘEDA  – 23.8.2023      

sv. Růžena Limská

 

 

 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –24.8.2023      

sv. Bartoloměj

 

 

 

PÁTEK    –  25.8.2023

sv. Josef Kalasanský      

 

 

 

SOBOTA  – 26.8.2023

ct. Martin Středa      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE     27.8.2023      

21. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Monika

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

 • V týdnu ještě nebudou od středy mše sv. v Čáslavicích, v Martínkově ani v Babicích, až v neděli.
 • Dnes (20. 8.) a v neděli 27. 8. je možné si naposled prohlédnout v kostele v Babicích výstavu Jan Bula a Václav Drbola – ryzí kněží a rudá diktatura v Československu. Otevřena bude od 15:00 do 16:30.
 • Sbírka příští neděli 27. 8. je určena na opravy kostela.
 • JÍZDA KRÁLŮ 650 LET BOLÍKOVIC 2008:https://www.youtube.com/watch?v=de838S1BaB8

SOBOTA    12.8.2022

sv. Jana Frémiot de Chantal      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Marii Jelečkovou a bratra Rudolfa

NEDĚLE     13.8.2023      

19. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Poncián (papež) a Hippolyt (kněz)

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny rodiče a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

PONDĚLÍ – 14.8.2023

sv. Maxmilián Kolbe

 

 

 

ÚTERÝ    –  15.8.2023

Nanebevzetí Panny Marie

BABICE

17:00

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

STŘEDA  – 16.8.2023      

sv. Štěpán uherský                         

 

 

 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 17.8.2023      

sv. Myron

 

 

 

PÁTEK    –  18.8.2023

sv. Helena      

 

 

 

SOBOTA  – 19.8.2023      

sv. Jan Eudes

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Starých

NEDĚLE     20.8.2023      

20. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Bernard z Clairvaux

ČÁSLAVICE

    8:00

Za manžele Krůlovi, zetě a celou přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Na poděkování za dar života

BABICE

  11:00

Za farnost

SOBOTA     5.8.2022 

Posvěcení římské baziliky Panny Marie    

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Marka Bartíka a přízeň

NEDĚLE       6.8.2023  

    

Proměnění Páně

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

  11:00

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

PONDĚLÍ –  7.8.2023

sv. Sixtus II. a druhové      

 

 

 

ÚTERÝ     –  8.8.2023

sv. Dominik

 

 

 

STŘEDA   –  9.8.2023 

sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Stein)    

 

MARTÍNKOV

  17:00

Za Marii Menčíkovou, a za živou  a zemřelou rodinu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 10.8.2023      

sv. Vavřinec

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Františka Adámka a rodiče

PÁTEK    –  11.8.2023 

sv. Klára z Assisi

BABICE

  17:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

SOBOTA  – 12.8.2023

sv. Jana Frémiot de Chantal      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Marii Jelečkovou a bratra Rudolfa

NEDĚLE     13.8.2023      

19. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Poncián (papež) a Hippolyt (kněz)

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny rodiče a za živé a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V neděli 13. 8. budeme v Martínkově slavit hodovou mši sv.
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli s generálním úklidem kostela v Martínkově. Koberce uložíme, až se více dosuší.
 • Po konzultaci s technikem chystáme opravu hodin v Babicích za cca. 80.000,- kč. Prosíme členy Ekonomické rady farnosti, aby se zastavili v zákristii k vyjádření.
 • V Čáslavicích se připravuje nutná renovace zvonění, kvůli velkému výtluku zvonu za cca. 200.000,- Kč.
 • PAPEŽ V PORTUGALSKU https://www.youtube.com/watch?v=-tFuVdrIiLk&t=66s

SOBOTA    29.7.2022

sv. Marta, sestra Lazarova      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE     30.7.2023      

17. neděle v mezidobí  (A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Petr Chryzolog

ČÁSLAVICE

    8:00

Na poděkování za dar života a dar zdraví

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Lojdu, manželku a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 31.7.2023

sv. Ignác z Loyoly

 

 

 

ÚTERÝ    –  1.8.2023

sv. Alfons z Liguori

 

 

 

STŘEDA  –  2.8.2023      

sv. Petr Julián Eymard

MARTÍNKOV

  17:00

Za Václava Roda, rodinu Rodovu a Trnkovu, Mons. Stanislava Vídeňského 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 3.8.2023      

blah. Augustin Kazotic )

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Vlastu a Ladislava Trojanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

PÁTEK     –  4.8.2023

sv. Jan Vianney

BABICE

  17:00

Za Marii Paznochtovou a za manžele Marténkovy

SOBOTA  –  5.8.2023

Posvěcení baziliky Panny Marie     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Marka Bartíka a přízeň

NEDĚLE       6.8.2023  

    

Proměnění Páně

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za zemřelou Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

  11:00

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

 • Dnešní sbírka (30. 7.) je určena na opravy kostela.
 • Od dnešní neděle (30. 7.) je možné si v klidu prohlédnout v kostele v Babicích výstavu Jan Bula a Václav Drbola – ryzí kněží a rudá diktatura v Československu. Otevřena bude každou neděli až do 27. 8. od 15:00 do 16:30 a ½ hod. po každé bohoslužbě.
 • V rámci záruky se připravuje oprava štukových defektů brány hřbitovní zdi v Čáslavicích. Uskutečnit by se měla během měsíce září.
 • Kostelním hodinám v Babicích se nevypíná se motor, který vytahuje závaží a přehřívá se. Z protipožárních důvodů budou hodiny až do instalace nového zařízení mimo provoz (cca do 2 měsíců). Ve stř. 2. 8. má přijet technik na obhlídku.
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká adorace NSO.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Vneděli 6. 8. uctíme památku popraveného kněze Václava Drboly (+ 3. 8. 1951) při mši sv. spolu s poutníky z Morav. Budějovic. Zápis prezentace pro běh, jízdu na kole nebo pěší pouť bude od 00 hod v Orlovně Moravské Budějovice, ul. Chelčického 885 .
 • LISABON 2023 https://www.youtube.com/watch?v=hIxh5odiI8M

SOBOTA    22.7.2022

sv. Marie Magdaléna      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za obec Šebkovice

NEDĚLE     23.7.2023      

16. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Brigita Švédská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Čurdu, rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  11:00

Za rodiče Nečasovy

PONDĚLÍ – 24.7.2023

sv. Charbel Makhlouf      

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za uzdravení

ÚTERÝ    –  25.7.2023

sv. Jakub, syn Zebedeův,

ČÁSLAVICE

  14:00

Pohřeb pana Pavla Čurdy z Čáslavic

STŘEDA  – 26.7.2023      

sv. Jáchym a sv. Anna

MARTÍNKOV

  17:00

Za Jana a Terezii Outratovy a tři dcery

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za rodiče Bulíčkovy a přízeň

ČTVRTEK – 27.7.2023      

sv. Gorazd, Klement, Náhum, Saba a Angelar

M.B. – Dům sv. Antonína

  15:00

 

ČÁSLAVICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hudečkovu, Černovu a Součkovu

PÁTEK   – 28.7.2023

sv. Alfonza Muttathupadathu      

BABICE

  17:00

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

SOBOTA  – 29.7.2023      

sv. Marta, sestra Lazarova

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE     30.7.2023

      

17. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Petr Chryzolog

ČÁSLAVICE

    8:00

 Na poděkování za dar života a dar zdraví

MARTÍNKOV

    9:30

Za Josefa Lojdu, manželku a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

SOBOTA     15.7.2022

sv. Bonaventura      

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Marii Jelečkovou a za kněze

NEDĚLE     16.7.2023      

15. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Maria Panna, Karmelská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodiče Kličkovy a živé a zemřelé z rodiny Kličkovy

BABICE

  11:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

PONDĚLÍ – 17.7.2023

blah. Česlav a sv. Hyacint      

 

 

 

ÚTERÝ   –  18.7.2023

ct. Marie Consoláta Betrone      

 

 

 

STŘEDA  – 19.7.2023      

sv. Epafras

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Vodičkovu 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 20.7.2023      

sv. Eliáš Thesbita

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK   –  21.7.2023

sv. Vavřinec de Brundusio      

BABICE

  17:00

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

SOBOTA  – 22.7.2023      

sv. Marie Magdaléna

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za obec Šebkovice

NEDĚLE     23.7.2023      

16. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Brigita Švédská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Čurdu, rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  11:00

 Za rodiče Nečasovy

BABICE

  11:00

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu a celou přízeň

 

 

SOBOTA     8.7.2022  

sv. Aquila a Priska či Priscilla      

   

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE     9.7.2023      

14. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Veronika Giuliani

ČÁSLAVICE

    8:00

 

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Kabelkovu a Pléhovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 10.7.2023

sv. Amalberga (Amálie)      

 

 

 

ÚTERÝ   –  11.7.2023

sv. Benedikt z Nursie

 

 

 

STŘEDA  – 12.7.2023      

sv. Jan Gualbertus

MARTÍNKOV

  17:00

Za manžele Kopečkovy a rodinu Stanislavovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 13.7.2023      

sv. Silas,

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Anežku Kujalovou, manžela, dva syny a dceru

PÁTEK    –  14.7.2023

blah. Hroznata      

BABICE

  17:00

Za rodinu Venhodovu a Hanzalovu

SOBOTA  –  15.7.2023      

sv. Bonaventura

ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

  11:00  

  17:00

Pohřeb paní Jany Trojanové z Čáslavic

 

NEDĚLE     16.7.2023      

15. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Maria Panna, Karmelská

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodiče Kličkovy a živé a zemřelé z rodiny Kličkovy

BABICE

  11:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, manžele Gerákovy a duše v očistci

 

 • Poděkování patří všem, kdo pomohli uklízet a vyklestit farní zahradu v Čáslavicích.
 • Na dokončení renovace ozvučení v kostele v Čáslavicích musíme ještě chvilku počkat, kvůli doléčení zlomeniny technika, který nám ozvučení realizuje.
 • Zapisujte se prosím na rozpis pro dozor výstavy - Václav Drbola a Jan Bula - Ryzí kněží a rudá diktatura v Československu, kterou plánujeme v kostele v Babicích od 7. do  27. 8. vždy v neděli od 15:00 - 16:30. Je to příležitost si hodinku a půl posedět v tichu kostela. Není třeba vyzvedávat klíče, ani dělat průvodce, stačí jen být v kostele.
 • Kancionál do mobilu:https://kancional.cz/ke-stazeni

SOBOTA     1.7.2022 

sv. Oliver Plunkett    

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Růžičkovu

NEDĚLE       2.7.2023      

13. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Bernardin Realino

ČÁSLAVICE

    8:00

Za oběti I. a II. světové války

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  3.7.2023

sv. Tomáš

 

 

 

ÚTERÝ     –  4.7.2023

sv. Prokop     

 

 

 

STŘEDA   –  5.7.2023      

sv. Cyril a Metoděj, biskup

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Herotovu a Nováčkovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 6.7.2023      

sv. Marie Goretti

ČÁSLAVICE

  17:00

Na úmysl dárce

PÁTEK     –  7.7.2023 

sv. Vilibald    

BABICE

  17:00

Za rodiče Číhalovy a Eduarda Göpferta a Boženu Laštůvkovou

SOBOTA  –  8.7.2023

sv. Aquila a Priscilla      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       9.7.2023      

14. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Veronika Giuliani

ČÁSLAVICE

    8:00

 

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Kabelkovu a Pléhovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Na bohoslovce a církevní školství se vybralo v neděli 25. 6. v Babicích a Šebkovicích - 5.198,-, v Čáslavicích - 4.270,-, a v Martínkově - 5.632,- Kč.
 • V kostele v Babicích připravujeme novou výstavu - Václav Drbola a Jan Bula - Ryzí kněží a rudá diktatura v Československu. Výstava bude zpřístupněná od 30. 7. do  27. 8. 2023 vždy v neděli od 15:00 - 16:30 a  ½ hod. po každé bohoslužbě. Pro zabezpečení kostela se prosím zapisujte na rozpis dozoru, který je u vchodu.
 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. krátká adorace NSO.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Cyrilometodějská luštěnka: https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Cyril_a_Metodej/C_a_M_cesta_na_Moravu.pdf

SOBOTA     24.6.2022

sv. Jan Křtitel     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Františka Kořínka, rodinu Roupcovu, za Jana Slavíčka a dceru

NEDĚLE     25.6.2023      

12. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sbírka na bohoslovce

a církevní školství

ct. Ivan

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Marii a Pavla Zahradníčkovy, celou rodinu a přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou, sourozence a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ – 26.6.2023

sv. Josef Escrivá de Balaguer      

 

 

 

ÚTERÝ    –  27.6.2023

sv. Cyril Alexandrijský       

 

 

 

STŘEDA  – 28.6.2023      

sv. Irenej

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Míčovu a celou přízeň a za duše v očistci

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 29.6.2023      

sv. Petr a Pavel

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Františka Prodělala, bratra Jiřího a živou rodinu a duše v očistci

PÁTEK    –  30.6.2023

sv. Prvomučedníci římští      

ČÁSLAVICE

  14:00

Pohřeb paní Marie Steinochrové z Římova

BABICE

  17:00

Za rodinu Kučerovu, Strnadovu a Křížovu

SOBOTA  –  1.7.2023

sv. Oliver Plunkett     

 

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Růžičkovu

NEDĚLE       2.7.2023      

13. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Bernardin Realino

ČÁSLAVICE

    8:00

Za oběti I. a II. světové války

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

SOBOTA     17.6.2022

Neposkvrněné Srdce Panny Marie      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Miroslava Nováčka, rodinu Nováčkovu a Hobzovu

NEDĚLE     18.6.2023      

11. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Řehoř Barbarigo

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Peckovu, Prodělalovu a celou rodinu a přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 19.6.2023

sv. Jan (Nepomuk) Neumann      

 

 

 

ÚTERÝ    –  20.6.2023

blah. Markéta Ebner      

 

 

 

STŘEDA  – 21.6.2023      

sv. Alois Gonzaga,

MARTÍNKOV

  17:00

Za Jaroslava Urbánka, dvoje rodiče a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 22.6.2023

sv. Jan Fisher a Tomáš More      

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Josefa Nedvědického, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK   – 23.6.2023

sv. Josef Cafasso      

BABICE

  17:00

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

SOBOTA  –  24.6.2023      

sv. Jan Křtitel

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Františka Kořínka, rodinu Roupcovu, za Jana Slavíčka a dceru

NEDĚLE     25.6.2023      

12. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

 A CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

ct. Ivan

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Marii a Pavla Zahradníčkovy, celou rodinu a přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Boženu Outratovou, sourozence a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.


Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

 

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé „já“.


Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

SOBOTA     10.6.2022

sv. Bohumil      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ladislavu Říhovu a Antonína a Marii Říhovy

NEDĚLE     11.6.2023      

10. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Barnabáš

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Pavla Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Vladimíra Králíka a rodiče

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  12.6.2023

sv. Kašpar Bertoni      

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.6.2023

sv. Antonín z Padovy

 

 

 

STŘEDA  –  4.6.2023      

sv. Elizeus (Elíša)

MARTÍNKOV

  17:00

Na poděkování za dar života

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 15.6.2023      

sv. Vít

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Miloše Cahu

PÁTEK     – 16.6.2023

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

BABICE

  17:00

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

SOBOTA  –  17.6.2023      

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Miroslava Nováčka, rodinu Nováčkovu a Hobzovu

NEDĚLE     18.6.2023      

11. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Řehoř Barbarigo

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Peckovu, Prodělalovu a celou rodinu a přízeň

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • V sobotu 17. 6. v udělí katedrále sv. Petra a Pavla brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské svěcení: Ing. Tomáš Zámečník (*1989) … z farnosti Brno-Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS. (*1993) … z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera (*1993) … z farnosti Křižanov
 • Příští neděli 18. 6. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • Sbírka na bohoslovce bude v neděli 25. 6.
 • DARY DUCHA SV. - DAR UMĚNÍ - https://www.youtube.com/watch?v=zoauBe465qQ

SOBOTA     3.6.2022

sv. Karel Lwanga a druhové             

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Venhodovu a Pokornovu

NEDĚLE       4.6.2023      

Nejsvětější Trojice

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Marii Lauerovy, rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

PONDĚLÍ –  5.6.2023      

sv. Bonifác

 

 

 

ÚTERÝ     –  6.6.2023

sv. Norbert      

 

 

 

STŘEDA   –  7.6.2023

Ze slavnosti Těla a Krve Páně     

sv. Robert

MARTÍNKOV

  17:00

Za Antonína Roupce, manželku, syna Jaroslava a manželku

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  8.6.2023

Tělo a Krev Páně

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Binkovu a Piálkovu a duše v očistci 

PÁTEK     –  9.6.2023

Ze slavnosti Těla a Krve Páně     

sv. Efrém Syrský      

BABICE

  17:00

Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  10.6.2023

sv. Bohumil      

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Ladislavu Říhovu a Antonína a Marii Říhovy

NEDĚLE     11.6.2023      

10. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

sv. Barnabáš

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Pavla Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Vladimíra Králíka a rodiče

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich

děti, přízeň a duše v očistci

 

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně, slavnostní mší sv. a adorací Nejsvětější svátosti oltářní. Za dobrého počasí vyjdeme s Nejsvětější svátostí ven a požehnáme obci a našemu kraji.
 • Dát si přednost - https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w

SOBOTA     27.5.2022

sv. Augustin      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kuchařovu

NEDĚLE       28.5.2023

     

Seslání Ducha Svatého

 

SBÍRKA NA CHARITU

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu a jeho přátele

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  29.5.2023

Panna Maria Matka Církve, sv. Pavel VI.      

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.5.2023

sv. Zdislava      

 

 

 

STŘEDA   – 31.5.2023      

Navštívení Panny Marie.

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Lojdovu, Novákovu, Novotnou a Vechetovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 1.6.2023      

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     – 2.6.2023

sv. Marcelín a Petr     

BABICE

  17:00

Za rodiče Klusákovy a dceru Růženu Formanovou

SOBOTA  –  3.6.2023

sv. Karel Lwanga a druhové     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Venhodovu a Pokornovu

NEDĚLE       4.6.2023  

    

Nejsvětější Trojice

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Karla a Marii Lauerovy, rodiče a sourozence

ŠEBKOVICE

  10:00

Mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

 

 • Poslední májová pobožnost bude ve středu po mši sv. v Martínkově.
 • Ve středu oslavíme v Martínkově při mši sv. zasvěcení kostela „ Navštívení Panny Marie“.
 • V Babicích budeme při mši sv. slavit zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici v neděli 4. června.
 • J. S. Bach - Air

 

SOBOTA    20.5.2022 

sv. Klement Hofbauer    

ŠEBKOVICE

  17:00

Za zemřelého Václava Salače

NEDĚLE     21.5.2023      

7. neděle velikonoční (cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Teobald

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Vidourkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ – 22.5.2023

sv. Rita z Cassia      

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.5.2023

sv. Jan de Rossi      

 

 

 

STŘEDA   –  24.5.2023

Panny Marie, Pomocnice křesťanů      

MARTÍNKOV

  17:00

Za Janu Bílkovou a živou a zemřelou rodinu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 25.5.2023      

sv. Beda Ctihodný

ČÁSLAVICE

  17:00

 Za nemocnou osobu

PÁTEK     – 26.5.2023 

sv. Filip Neri

BABICE

  17:00

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

SOBOTA  –  27.5.2023      

sv. Augustin

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kuchařovu

NEDĚLE     28.5.2023      

Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Dalibora Mácu a jeho přátele

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Kampanolog naší diecéze doporučil, abychom pro zvon v Čáslavicích z r. 1681 nechali udělat nové srdce, nové dubové zavěšení a instalovali citlivější elektrický náhon. Začali jsme vyřizovat potřebná povolení, abychom zvonění mohli náležitě ošetřit.
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli posekat a uklidit farní zahradu v Čáslavicích.
 • Na pronásledované křesťany se v neděli 14. 5. vybralo v Babicích 3.607,- v Čáslavicích 3.780,- a v Martínkově 4.055,- Kč.
 • Příští neděli bude sbírka určena na Charitu.

 

SOBOTA    13.5.2022

Panna Maria Fatimská             

ŠEBKOVICE

  17:00

 Za rodiče Kubovy a přízeň

NEDĚLE     14.5.2023      

6. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

sv. Matěj

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ – 15.5.2023

sv. Isidor

 

 

 

ÚTERÝ    –  16.5.2023

sv. Jan Nepomucký

 

 

 

STŘEDA  –  17.5.2023      

sv. Paschal Baylon

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Outratu, dvoje rodiče a celou přízeň

ŠEBKOVICE


  17:00


 Za Boženu Skoupou a přízeň


ČTVRTEK – 18.5.2023      

Nanebevstoupení Páně

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Karla Béma, manželku, rodiče a přízeň

PÁTEK   – 19.5.2023

sv. Petr Celestin      

BABICE

  17:00

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň

SOBOTA  – 20.5.2023      

sv. Klement Hofbauer

ŠEBKOVICE


  17:00


 Za zemřelého Václava Salače


NEDĚLE     21.5.2023      

7. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

sv. Teobald

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Vidourkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Dnešní sbírka je určena pro pronásledované křesťany.

 • Postničky z farností Čáslavice, Babice a Martínkov obsahovaly celkem 2 738 Kč.  

Celkem přinesla Postní almužna v Oblastní charitě Třebíč ve 175 pokladničkách schránkách 90 975 korun. Výtěžek byl rozdělen takto:

 • 25 000 Kč             na podporu rané péče - pomoc mladé rodině z Třebíče            
 • 20 000 Kč             na pomoc pronásledovaným křesťanům
 • 25 000 Kč             na zajištění služeb pro mladé – primární prevence
 • 20 975 Kč             na humanitární pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině

 • Kdo by se chtěl zúčastnit v so. 20. května poutně-po krásách vídeňských kostelů, může se přihlásit v Želetavě na faře. Tel: 560 000 373

  Program: dopoledne prohlídka několik kostelů ve Vídni. Ve 12 hodin mše svaté v svatoštěpánské katedrále. Odpoledne návštěva hrobky Habsburků a další zajímavé kostely. Odpoledne rozhled z Kahlenbergu s výhledem na Vídeň.

  Odjezd z Želetavy v 6:45 hodin z náměstí.

  Cena 700,- Kč, pro děti a studenty 500,- Kč. V ceně je doprava autobusem a vstupné do hrobky.

 • NANEBEVSTOUPENÍ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: úryvek z filmu Skutky apoštolů

 *

SOBOTA    6.5.2022

sv. Jan Sarkandr     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za nemocné

NEDĚLE     7.5.2023      

5. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

sv. Antonín Kyjevský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška a dvoje rodiče

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáš Krubla, manželku, dvoje rodiče, dceru a Jana Kořínka

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.5.2023

Panny Marie, Prostřednice všech milostí.     

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.5.2023

sv. Pachomius     

 

 

 

STŘEDA  –  10.5.2023      

sv. Jan z Avily

MARTÍNKOV

  17:00

Za Pavla Blažka, dvoje rodiče, bratra a ženu a sestru s manželem

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 11.5.2023

sv. Ignác z Laconi     

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Jaroslava Koláře, rodiče a strýce

PÁTEK   –   12.5.2023

sv. Pankrác      

BABICE

  17:00

Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, manžele Buďovy a přízeň

SOBOTA  – 13.5.2023

Panna Maria Fatimská     

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE    14.5.2023      

6. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

Sbírka na pronásledované křesťany

sv. Matěj

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila Béma, dvoje rodiče a dva bratry

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

 

 • Příští neděli bude sbírka určen na pronásledované křesťany.
 • Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Pavlem se koná v sobotu 13. 5. v Žarošicích. Přihlašujte se na setkání přes přihlašovací formulář na webu mladez.biskupstvi.cz/dsm
 • Kdo můžete, přijďte prosím v sobotu 13. 5. od 8:00 na brigáda ve farním lese u Babic na Kozím vrchu. Budeme nakladačem nakládat uschlé stromy a budeme uklízet ořezané větve. Od cca 9:00 budeme na faře řezat a štípat přivezené dříví. Traktory, pily, rukavice, ochranné brýle a dobrou náladu sebou. 

                zdroj: mapy.cz

13. května 1917 - PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ: FOTOGALERIE O FATIMĚ

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/131261/skutecny-zivot-lucie-dos-santos-v-detstvi-ji-hrozili-upalenim-pak-se-splnila-jeji-tri-tajemna-proroctvi?foto=0

DEN ATENTÁTU NA PAPEŽE - 13. KVĚTEN 1981

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-papeze-13-kveten-151222

 

                        

SOBOTA     29.4.2022

sv. Kateřina Sienská

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Svobodovy a přízeň

NEDĚLE      30.4.2023      

4. neděle velikonoční

(cyklus čtení A)

sv. Pius V.

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, živou a zemřelou přízeň a duše

v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

PONDĚLÍ –  1.5.2023

sv. Josef Dělník

 

 

 

ÚTERÝ     –  2.5.2023 

sv. Atanasius

 

 

 

STŘEDA   –  3.5.2023      

sv. Filip a Jakub Menší (Alfeův)

MARTÍNKOV

  17:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče a synovce Dalibora

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  4.5.2023      

sv. Florián

ČÁSLAVICE

  17:00

Za Rudolfa Krulu, manželku Marii, syna Františka a celou

živou a zemřelou rodinu

PÁTEK    –  5.5.2023

blah. Nuncius Sulprizio

BABICE

  17:00

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

SOBOTA  –  6.5.2023      

sv. Jan Sarkandr

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       7.5.2023      

5. neděle velikonoční

 (cyklus čtení A)

sv. Antonín Kyjevský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jiřího Hybáška a dvoje rodiče

MARTÍNKOV

    9:30

Za Tomáš Krubla, manželku, dvoje rodiče, dceru a Jana Kořínka

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu ve všední dny ihned po mši sv.
 • VMartínkově budou májové pobožnosti také v pondělí  a v pátek v 17:30.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Brigáda ve farním lese u Babic na Kozím vrchu se překládá na sobotu 13. 5. od 8:00. Budeme řezat a odvážet uschlé stromy a uklízet ořezané větve.

 

                                   zdroj: mapy.cz

 

SOBOTA     22.4.2022

Sv. Leonid     

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kopřivovu a Fialovu

NEDĚLE     23.4.2023      

3. neděle velikonoční

čtení A

Sv. Vojtěch

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy a jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

PONDĚLÍ – 24.4.2023

Sv. Jiří        

 

 

 

ÚTERÝ   –  25.4.2023

Svát. sv. Marka     

 

 

 

STŘEDA  – 26.4.2023      

Sv. Kletus, Sv. Paschasius Radbeltus

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Hájkovu, Stružkovu a Jurčíkovu

ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK – 27.4.2023      

Sv. Zita

ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Bartesovu a duše v očistci  

PÁTEK     –  28.4.2023

Sv. Ludvík M. Grignion      

BABICE

  17:00

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

SOBOTA  – 29.4.2023      

Sv. Kateřina Sienská

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     30.4.2023      

4. neděle velikonoční

 (čtení A)

Sv. Pius V.

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Brychtovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 

 • Od 24. 4. bude do 30. 4. probíhat týden modliteb za duchovní povolání. V důvěře v zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno“ chceme prosit Pána žně za nová duchovní povolání pro náš národ. Ve středu ve čtvrtek a v pátek tak chceme činit i my při krátké adoraci po mši sv.

 • Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem se uskuteční v sobotu 13. 5. 2023 v Žarošicích. Zájemci ať se přihlašují do 24. 4. na adrese: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/.

Kdo by chtěl jet autobusem, který vypravuje Moravskobudějovické děkanství, ať se přihlásí duchovnímu správci. Časy odjezdů budou ještě upřesněny.

 

 *

SOBOTA     15.4.2022

Sv. Damián de Veuster      

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška


NEDĚLE     16.4.2023      

2. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Bernardetta Soubirous 

 


ČÁSLAVICE

    8:00

Za Františka a Terezii Hobzovy, živou a zemřelou rodinu

a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jaroslava Vaníčka a zetě, živou a zemřelou rodinu

BABICE 


  11:00


Za farnost


PONDĚLÍ –  17.4.2023

Sv. Robert        

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.4.2023

Sv. Krescenc (Rostislav)      

 

 

 

STŘEDA  – 19.4.2023      

Sv. Lev IX.,

MARTÍNKOV

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Janíčkovu

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 20.4.2023      

Sv. Anicet

ČÁSLAVICE


  17:00


Na úmysl dárce


PÁTEK     –  21.4.2023

Sv. Anselm     

BABICE


  17:00


Za Anežku Sellnerovu, živou a zemřelou rodinu Trojanovu a Nahodilovu


SOBOTA  –  22.4.2023      

Sv. Leonid

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Kopřivovu a Fialovu


NEDĚLE     23.4.2023      

3. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Vojtěch

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Emila a Emilii Sokolovy a jejich rodiče a sourozence

BABICE

  11:00

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 • Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Varhaníků a členům scholy, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, a všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou, údržbou kostela anebo jiným způsobem.

 *

NEDĚLE       9.4.2023      

 

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Sv. Libor

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

ŠEBKOVICE

    9:30

Za Vlastimilu Klubalovou

BABICE


  11:00


Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň


PONDĚLÍ –  10.4.2023

 Sv. Michael de Sanctis    

ŠEBKOVICE

9:30

Za rodiče Nečasovy a Čermákovy

BABICE


10:30


Za rodiče Tkanovy, přízeň a živou rodinu


ÚTERÝ     –  11.4.2023

 Sv. Stanislav     

 

 

 

STŘEDA  – 12.4.2023      

Sv. Julius I.

MARTÍNKOV

  17:00

Za Anastázii Mácovou, manžela a tři syny

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 13.4.2023      

Sv. Martin I.


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  14.4.2023

 Sv. Lambert    

BABICE


  15:00


 Pohřeb pana Jiřího Zikmunda z Bolíkovic

 

SOBOTA  –  15.4.2023      

Sv. Damián de Veuster


ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Vlastimila Matyáše, sestry a Milana Haška

NEDĚLE     16.4.2023      

2. neděle velikonoční

(čtení A)

Sv. Bernardetta Soubirous

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Františka a Terezii Hobzovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jaroslava Vaníčka a zetě, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

Za farnost

 •  V sobotu 15. dubna vychází Pěší pouť rodin do Přibyslavic  -  délka trasy 27 km  

07:00 - Lukov kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu)

09:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení)

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení)

16:30 - Přibyslavice kostel Narození Panny Marie - mše svatá

Na přímluvu Služebníků Božích P. Jana Buly a P. Václava Drboly

- za obnovu manželství a rodin

- za náš národ a církev

- za mír na Ukrajině a ve světě

- osobní úmysl každého poutníka

- duchovní vedení P. Ladislav Hubáček SDB

 • Vyprošujme si požehnaný velikonoční čas. +

*

SOBOTA     1.4.2022

Sv. Marie Egyptská

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče


NEDĚLE       2.4.2023      

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. František z Pauly

ČÁSLAVICE

    8:00

Za manžele Součkovy a rodinu Součkovu a Venhodovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE


  11:00


Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci


PONDĚLÍ –  3.4.2023

Sv. Nikita


 

 

 

ÚTERÝ     –  4.4.2023

Sv. Izidor            

 

 

 

STŘEDA   –  5.4.2023      

Sv. Vincenc Ferrerský


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Neshybovu, Mágrovu a Pléhovu

ČTVRTEK –  6.4.2023      

ZELENÝ ČTVRTEK

Bl. Notger

ČÁSLAVICE

  17:00

 

ŠEBKOVICE

  17:30

 

BABICE


  18:30


Za rodinu Oubrychtovu a vnučku, rodinu Radkovskou a celou přízeň


PÁTEK     –  7.4.2023      

VELKÝ PÁTEK

Sv. Jan Křtitel de la Salle

 

DOBROVOLNÁ SBÍRKA NA BOŽÍ HROB  


MARTÍNKOV

  15:00

Velkopáteční obřady

ČÁSLAVICE

  15:00

BABICE

  17:00

ŠEBKOVICE


  17:30


SOBOTA  –  8.4.2023      

BÍLÁ SOBOTA

Sv. Dionýsius

 

VIGILIE   SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ


MARTÍNKOV

  18:00

Za živou a zemřelou rodinu Zachovu, Uhlířovu a Šimkovu

ČÁSLAVICE

  17:00

 

BABICE

 

  19:00

 

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

 

NEDĚLE       9.4.2023      

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Libor

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bohuslava Slámu a rodiče

ŠEBKOVICE

    9:30

Za Vlastimilu Klubalovou

BABICE

  11:00

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

 

 • Ve středu 5. 4. nebude mimořádně mše sv. v Šebkovicích.
 • V Martínkově bude ve středu zpovídat od 16:15 i o. Václav Kříž.
 • Na velký pátek připadá den přísného postu. Při velkopátečních obřadech bude sbírka určena na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě. Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou určeny na opravy kostela.
 • Po velkopátečních obřadech bude u Božího hrobu příležitost k soukromé modlitbě. V sobotu bude v v 8:00 v kostele v Babicích společná modlitba ranních chval.
 • Tip na životopisný film "JOHNNY" https://www.csfd.cz/film/1161672-johnny/prehled/

 *

SOBOTA     25.3.2022

Slav. Zvěstování Páně


      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

NEDĚLE     26.3.2023      

5. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Kastulus

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

   10:30

Za živou a zemřelou rodinu Vostalovu, Matysovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  27.3.2023

Sv. Rupert


       

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.3.2023

Sv. Rogát


      

 

 

 

STŘEDA   – 29.3.2023      

Sv. Ludolf

 


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

ČTVRTEK – 30.3.2023      

Sv. Jan Klimak


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  31.3.2023

Sv. Balbína


      

BABICE

  17:00

Za rodiče Venhodovy, Dusíkovy, sourozence a celou přízeň

SOBOTA  –  1.4.2023      

Sv. Marie Egyptská


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče

NEDĚLE       2.4.2023      

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. František z Pauly

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Součkovu a Venhodovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

 • Nedělní sbírka 26. 3. je určena na opravy kostela.
 • Příležitost k velikonoční zpovědi bude v Čáslavicích ve čtvrtek 30. 3. od 16:15 bude zpovídat také o. Václav Kříž. V Babicích v pátek 31. 3. od 16:15 a v neděli od cca. 10:45 bude v Babicích zpovídat i o. Václav Kříž. V Martínkově až příští týden ve středu 5. 4. od 16:15 bude zpovídat i o. Václav Kříž.
 • Tento týden budou naposledy pobožnosti křížové cesty ve středu, ve čtvrtek a v pátek po mši sv. V Martínkově bude křížová cesta s dětmi ještě v pátek 31. 3. mimořádně v 16:30.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • BEZ KŘÍŽE TO NEJDE:https://www.youtube.com/watch?v=6H_pHDD_8R0

*

 

SOBOTA    18.3.2022

Sv. Cyril Jeruzalémský      

ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu

 a přízeň


NEDĚLE     19.3.2023      

4. neděle postní (čtení A)

sv. Josefa

MARTÍNKOV


    9:30


Za Boženu Outratotovou a dvoje rodiče


BABICE

  11:00

ČÁSLAVICE  - Za farnost

BABICE  - Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

PONDĚLÍ – 20.3.2023

Slavnost sv. Josefa


 

 

 

ÚTERÝ    –  21.3.2023

Sv. Serapion


      

 

 

 

STŘEDA  – 22.3.2023      

Sv. Epafrodit

MARTÍNKOV


  17:00


Za Václava Roda, zemřelou a živou rodinu, a za Mons. Stanislava Vídeňského


ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK – 23.3.2023      

Sv. Turibius z Mongroveja

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Na úmysl farnosti Čáslavice: Za rodinu Brudíkovu, Tomkovu a Plotěných a za celou rodinu

PÁTEK    –  24.3.2023

Sv. Kateřina Švédská


BABICE


  17:00


Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň


SOBOTA  –  25.3.2023      

Slav. Zvěstování Páně

BABICE

   8:00 

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, zetě a celou živou i zemřelou přízeň

BABICE

  13:00

Pohřeb paní Růženy Formanové z Loukovic

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE     26.3.2023      

5. neděle postní (čtení A)

Sv. Kastulus

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

ČÁSLAVICE

   10:30

Za živou a zemřelou rodinu Vostalovu, Matysovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • V neděli 26. 3. bude v Martínkově a v Babicích udělovat po mši sv. novokněžské požehnání o. Josef Janoušek, rodák z Moravských Budějovic.
 • V neděli 26. 3. bude v Čáslavicích mimořádně mše sv. v 10:30. Chceme při ní děkovat za renovaci elektrifikace a vyprošovat požehnání všem, kteří pomohli při této obnově. Zejména všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravou a zabezpečením vybavení kostela, všem elektrikářům a řemeslníkům, všem, kdo přispěli na zaplacení obnovy, Nadaci ČEZ, která přispěla 200 tis. Kč, Obci Čáslavice, která přispěla 100 tis. Kč, Obci Římov, která přispěla 75 tis. Kč, ZOD Čáslavice a všem jednotlivým dárcům.
 • V pátek 24. 3. můžeme od 9:00 začít připravovat kostel sv. Martina na bohoslužebný provoz. Kdo můžete, přijďte prosím na pomoc s uspořádáním a úklidem.
 • Pozor na změnu času v neděli 26. 3. – mění se na letní čas ze 2:00 na 3:00
 • ODPUŠTĚNÍ - SVOBODA https://www.youtube.com/watch?v=Ui91q7Y9xPk

 

SOBOTA     11.3.2022

Sv. Eulogius z Cordoby

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Stoklasovu a přízeň


NEDĚLE     12.3.2023      

3. neděle postní (čtení A)

Sv. Alois Orione

MARTÍNKOV


    9:30


Za Věru Moudrou, manžela, dvě sestry s manžely a vnučku s manželem


BABICE

  11:00

BABICE  -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou

a zemřelou rodinu

PONDĚLÍ –  13.3.2023

Sv. Patricie


    

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.3.2023

Sv. Matylda


      

 

 

 

STŘEDA   – 15.3.2023      

Sv. Ludvíka de Marilac 

 


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 16.3.2023      

Sv. Heribert

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Za Jitku Nešporovou, maminku Marii a živou rodinu

PÁTEK     –  17.3.2023

Sv. Patrik

 


    

BABICE

 

  17:00

 

Za Růženu Zikmundovou, rodiče Blažkovy, Zikmundovy

a celou přízeň

 

SOBOTA  –  18.3.2023      

sv. Cyril Jeruzalémský

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň


NEDĚLE     19.3.2023      

4. neděle postní (čtení A)

Sv. Josef

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV


    9:30


Za Boženu Outratovou a dvoje rodiče


BABICE

   11:00

BABICE  - Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

ČÁSLAVICE - Za farnost

 

 

 • Ve čtvrtek a v neděli 19. 3. se budou bohoslužby farnosti Čáslavice ještě sloužit v Babicích. Ve čtv. 16. 3. je plánovaný kontrolní den prací v kostele sv. Martina a poté už snad začneme připravovat kostel k bohoslužbám.
 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • ABY SE MOHLO ŽÍT  https://www.youtube.com/watch?v=0Ti2t06OB

 

SOBOTA    4.3.2022

Sv. Kvirin     

BABICE


13:00


Pohřeb Ing. Karel Fišer z Loukovic


ŠEBKOVICE

17:00

Za Jaroslava Tesaře, dvoje rodiče, švagra

a rodiče Ballayovy


NEDĚLE      5.3.2023      

2. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Teofil


MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

BABICE  -  Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

ČÁSLAVICE  - Za Augustýna Rygla, manželku a živou

 a zemřelou rodinu

PONDĚLÍ – 6.3.2023

Sv. Koleta

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.3.2023

Sv. Perpetua a Felicita

 

 

 

STŘEDA   –  8.3.2023      

Sv. Jan z Boha

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Bémovu, P. Vladimíra Petrů a paní Hanákovou

ŠEBKOVICE


  17:00


 

ČTVRTEK –  9.3.2023      

Sv. Františka Římská

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Úmysl farnosti Čáslavice:

PÁTEK     –  10.3.2023

Sv. Jan Ogilvie  


    

BABICE

 

  17:00

 

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

 

SOBOTA  –  11.3.2023      

Sv. Eulogius z Cordoby


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Stoklasovu a přízeň

NEDĚLE     12.3.2023      

3. neděle postní (cyklus čtení A)

Sv. Alois Orione

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

    9:30

Za Věru Moudrou, manžela, dvě sestry s manžely a vnučku s manželem

BABICE

  11:00

BABICE  -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Josefa a Olgu Čurdovy, syna Josefa a živou

a zemřelou rodinu

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlitve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • Jste zváni na postní duchovní obnovu v Budějovicích v kostele sv. Jiljí na téma: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující…“ V pátek 10. 3. v 18:00 mše sv., po mši promluva a tichá adorace. V sobotu 11. 3. v 8:00 mše sv., po mši promluva a tichá adorace. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření. Obnovu vede P. Petr Vrbacký farář ve farnosti sv. Augustina v Brně.
 • Na každém záleží  https://www.youtube.com/watch?v=H2-SPwASQIE

 

SOBOTA    25.2.2022

Sv. Valburga       

ŠEBKOVICE


  17:00


Za Miroslava Nováčka, dvoje rodiče a přízeň


NEDĚLE    26.2.2023      

1. neděle postní (čtení A)

Sv. Alexandr

MARTÍNKOV


    9:30


Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň


BABICE

  11:00

BABICE - Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu

               a přízeň

ČÁSLAVICE  -  Za farnost

PONDĚLÍ –  27.2.2023

 Sv. Řehoř z Nareku

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.2.2023

Sv. Roman

 

 

 

STŘEDA   –  1.3.2023      

Sv. Suitbert

MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Václava Razíka a Bělu Göthovou

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK –  2.3.2023      

Sv. Anděla od Kříže

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

Úmysl farnosti Čáslavice: Za Marii a Karla Trojanovy, zetě, dvoje rodiče a celou rodinu

PÁTEK     –  3.3.2023

Sv. Kunhuta 

BABICE


  17:00


Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy


SOBOTA  –  4.3.2023      

Sv. Kvirin


BABICE

ŠEBKOVICE

 

  13:00

  17:00

 

 

Pohřeb Ing. Karel Fišer z Loukovic

Za Jaroslava Tesaře, dvoje rodiče, švagra a rodiče Ballayovy

 

NEDĚLE       5.3.2023      

2. neděle postní (čtení A)

Sv. Teofil

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV


    9:30


Za farnost


BABICE

  11:00

BABICE  -  Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

ČÁSLAVICE  - Za Augustýna Rygla, manželku a živou a zemřelou rodinu

 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • V úterý 28. 2. jste zváni na postní duchovní obnovu do farní kaple v Jaroměřicích n/R. s tématem „Ježíš, střed farnosti“ – přednáší o. Josef Hudec O.C.R. Začátek v 18:30 - po mši sv., která začíná v kapli na faře v 18:00.
 • V sobotu 4. 3. jste zváni do kostela v Jaroměřicích n/R. v 15:00 na pobožnost 1. soboty (růženec, mše svatá, modlitba a rozjímáni k Panně Marii) – pobožnost povede a mši sv. bude sloužit o. Josef Pohanka, od 14.30 hod. bude zpovídat.
 • U vchodu jsou k rozebrání brožurky „Malý průvodce postní dobou“ s krátkými texty pro hlubší prožití každého dne postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 6,- kč. Text je dostupný i v on-line aplikaci pro digitální přístroje Mobilní aplikace Malý průvodce postní dobou 2023.
 • Za další číslo čtvrtletníku o popravených kněžích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi můžete dát dobrovolný příspěvek 50,- kč do nedělní sbírky. Text je dostupný i na stránkách internetu http://kanonizace.biskupstvi.cz/
 • V pátek 3. 3. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Texty Křížových cest
 • Mobilní aplikace Malý průvodce postní dobou 2023

*

SOBOTA    18.2.2022

Sv. Simeon, fra Angelico      

ŠEBKOVICE


  17:00


Za rodinu Jelečkovu, Louckou a Medunovu


NEDĚLE     19.2.2023      

7. neděle v mezidobí (A)

Bl. Godšalk

Sbírka na „Haléř sv. Petra“


MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Němce, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

BABICE -  Za farnost

ČÁSLAVICE  - Za Františka a Antonii Krůlovy, zetě a celou rodinu

PONDĚLÍ – 20.2.2023      

Sv. Hyacinta Marto


 

 

 

ÚTERÝ     –  21.2.2023

Sv. Petr Damiani


      

 

 

 

STŘEDA   – 22.2.2023      

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00 

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň

MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

ŠEBKOVICE 

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 23.2.2023      

Pam. sv. Polykarpa


 

 

 

PÁTEK     –  24.2.2023

Sv. Modest


      

 

 

 

SOBOTA  –  25.2.2023      

Sv. Valburga


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     26.2.2023      

1. neděle postní

(cyklus čtení A)

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

   9:30

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

BABICE -  Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

ČÁSLAVICE  -  Za farnost

 

 • Ve středu se bude udílet popelec na zahájení postní doby. Od popeleční středy nebudeme zdobit oltáře květinami. Hudba má odpovídat smyslu postní doby, jako výzvy k lítosti nad hříchy, k pokání a větší snaze o obrácení k Bohu. Popeleční středa je den zdrženlivosti od masa, mimo ryb (od 14 do 60 let věku) a půstu „újmy“, což znamená, že jen jednou za den se smí najíst do sytosti lidé od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je cestou sebeovládání. Prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. V kostele proto máme u vchodu postní kasičku Charity.  
 • U vchodu jsou také k rozebrání brožurky „Malý průvodce postní dobou“ s krátkými texty pro hlubší prožití každého dne postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 6,- kč. Text je dostupný i v on-line aplikaci pro digitální zařízení.
 • U vchodu je také k rozebrání další číslo čtvrtletníku o popravených kněžích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. Text je dostupný i na stránkách internetu http://kanonizace.biskupstvi.cz/
 • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit ve středu, ve čtvrtek a v  pátek po mši sv. V Martínkově také v pátek v 17:00.
 • Ve čtvrtek ani v pátek nebude v Babicích mše sv. ani křížová cesta.

ALMUŽNA https://www.youtube.com/watch?v=359Ieave7XY

  *

SOBOTA     11.2.2022

Sv. Panna Maria Lurdská


ČÁSLAVICE

  11:00

Pohřeb pana Ivana Trojana

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Černou, Novákovu a přízeň

 

NEDĚLE    12.2.2023      

6. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Benedikt  Aniánský  

    

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, Marii a Aloise Školářovy, kněze Františka a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE


  11:00


Za Josefa Zodlu a duše v očistci


PONDĚLÍ – 13.2.2023

Sv. Kateřina Ricciová


      

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.2.2023

Sv. Valentin  


    

MARTÍNKOV

 

  14:00

 

Pohřeb paní Marie Šťávové

 

STŘEDA   – 15.2.2023      

Bl.Bedřicha Bachsteina a  druhů, sv. Jiřina

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 16:15


BABICE

  17:00

ADORAČNÍ DEN ČÁSLAVICKÉ FARNOSTI 15:00-16:15

17:00 mše sv. (s úmyslem čáslavické farnosti):

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

ČTVRTEK – 16.2.2023      

Sv. Juliána


MARTÍNKOV

  17:00

Za Josefa Pléhu, zemřelého Petra Vejrostu, rodiče a dvě sestry

PÁTEK     –  17.2.2023

Sv. Alexius a druhové


       

BABICE

 

  17:00

 

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

 

SOBOTA  –  18.2.2023      

Sv. Simeon, fra Angelico


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Jelečkovu, Louckou a Medunovu

NEDĚLE    19.2.2023      

Sbírka na „Haléř sv. Petra“

Odjezd aut z náměstí v Čáslavicích v 10:15

MARTÍNKOV

    9:30

Za Miroslava Němce, živou a zemřelou rodinu

BABICE

  11:00

ČÁSLAVICE - Za Františka a Antonii Krůlovy, zetě a celou rodinu

BABICE - Za farnost

 • V pondělí 13. 2. začneme v 16:00 připravovat kostel v Čáslavicích na elektro-rekonstrukci. Kdo máte doma větší plachty nebo igelity, přineste je prosím na ochranu proti prachu, abychom pokryli sochy, oltáře, varhany, lavice a oratoř. 
 • V úterý 14. 2. začínají v kostele sv. Martina v Čáslavicích elektrikářské práce. Mše sv. budou po dobu 4 týdnů slouženy v kostele v Babicích (14.2. – 12.3). Odjezdy automobilů budou z náměstí ve všední dny v 16:15 a v neděli v 10:15. Kdo budete mít volné místo v autě, nabídněte je prosím těm, kdo přijdou na náměstí.
 • V Martínkově nebude  mimořádně ve středu mše sv., místo toho bude ve čtvrtek 16. 2. v 17:00.
 • Ve středu 15. února budeme v Babicích během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za čáslavskou farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po požehnání v 16:15 se budeme modlit Slavný růženec a v 17:00 bude mše sv. s úmyslem čáslavické farnosti.
 • Ve čtvrtek 16. 2. mše sv. v Čáslavicích nebude.
 • Lurdy - filmový příběh ze současných Lurd

 *

SOBOTA     4.2.2022

Sv. Ondřej Corsini


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       5.2.2023      

5. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sv. Agáta


ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –  6.2.2023

Pam. sv. Pavla Mikiho a druhů


 

 

 

ÚTERÝ     –  7.2.2023

Sv. Richard 


 

 

 

STŘEDA   –  8.2.2023      

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity


BABICE

  17:00

Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

  

ČTVRTEK –  9.2.2023      

Sv. Apolonie


ČÁSLAVICE

  17:00

Na úmysl dárce

PÁTEK     –  10.2.2023

Pam. sv. Scholastiky


MARTÍNKOV

  14:00

  17:00

14:00 16:15 ADORAČNÍ DEN

Za Marii Lojdovou, manžela a dvoje rodiče

SOBOTA  –  11.2.2023      

Sv. Panna Maria Lurdská


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

 

  11:00  

  17:00

 

Pohřeb pana Ivana Trojana

Za rodinu Černou, Novákovu a přízeň

 

NEDĚLE       12.2.2023      

6. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sv. Benedikt  Aniánský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, Marii a Aloise Školářovy, kněze Františka

a za živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

 • V pátek 10. února budeme v Martínkově během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po požehnání v 16:15 se budeme modlit Bolestný růženec a v 17:00 bude mše sv. V středu v Martínkově mše sv. nebude.
 • Mimořádně nebude mše sv. v Babicích v pátek, místo toho bude ve středu 8. 2. v 17:00.
 • S velkou pravděpodobností začnou v kostele sv. Martina v Čáslavicích elektrikářské práce v týdnu od 14. 2. Pod dobu 4 týdnů proto budou mše sv. slouženy v kostele v Babicích. Zabezpečení kostela proti prachu a dopravu do Babic chceme upřesnit později.
 • U příležitosti světového dne nemocných 11. února se bude v neděli 12. 2. udělovat při mši sv. svátost pomazání nemocných. Svátost nemocných se uděluje nejen nemocným, ale také starým lidem, jejichž síly ochabují, i když není patrná nějaká vážná nemoc.
 • NEMOC - Nick Vujicic
 • Světci k nám hovoří - Lurdy 11. 2 . 1858 
 • O UZDRAVENÍCH A ZÁZRACÍCH V LURDECH

 • Web-kamera z Lurd místa zjevení Panny Marie sv. Bernadetě

 

 

SOBOTA     28.1.2022

Pam. sv. Tomáše Akvinského 

ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE     29.1.2023      

4. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Sulpicius

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za živé a zemřelé členy Růžence a p. Josefa Novotného

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ – 30.1.2023      

Sv. Martina


 

 

 

ÚTERÝ   –  31.1.2023

Pam. sv. Jana Boska


     

 

 

 

STŘEDA   –  1.2.2023      

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


BABICE

  14:00

  17:00

14:00 16:15 ADORAČNÍ DEN

Za rodiče Machovcovy, Pitourovy, přízeň a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK –  2.2.2023      

Svát. Uvedení Páně do chrámu


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za živou a zemřelou rodinu Heinzovu, Malých, tetu Annu a Ludvíka

PÁTEK     –  3.2.2023

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Sv. Blažej


    

MARTÍNKOV

  17:00

Za Karla Kacetla, rodiče a celou přízeň

SOBOTA  –  4.2.2023      

Sv. Ondřej Corsini


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       5.2.2023      

Sv. Agáta

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jarmilu Procházkovou, manžela, sourozence a rodiče

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 

 • Ve středu 1. února budeme v Babicích během adorace zástupně prosit za celou naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. Zapište se prosím po ½ hodinách na adorační seznam na stolíku. Po adoraci bude v 17:00 mše sv. V pátek v Babicích mše sv. nebude.
 • Mimořádně nebude mše sv. Martínkově ve středu, místo toho bude v pátek 3. 2. v 17:00.
 • Farnost Babice odvedla do Fondu Puls Biskupství brněnského za rok 2022 povinný příspěvek 84. 308,- Kč, z toho 9 donátorů přispělo 21. 550,- (cca 25 %) a zbytek jsme vybrali při bohoslužebných sbírkách. Farnost Čáslavice odvedla 23. 243,- Kč,- z 1 donátor přispěl 500,- (cca 2%). Farnost Martínkov odvedla 34. 975,- z toho 7 donátorů přispělo 13. 200,- Kč  (cca 37%). Fond Puls, který založil o. biskup Vojtěch pomáhá zabezpečovat život farností po započatém oddělení církve od financování státem.
 • Přihlášku ke studiu bohosloví pro lze podat do 31. 3. 2023.
 • LEKCE  SPOLUPRÁCE 

 *

SOBOTA     21.1.2022

Sv. Anežka Římská


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodinu Kratochovílovu a přízeň

NEDĚLE       22.1.2023      

3. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na biblický apoštolát

Sv. Vincenc

ČÁSLAVICE

    8:00

Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  23.1.2023

Sv. Ildefons      


 

 

 

ÚTERÝ     –  24.1.2023

Pam. sv. Františka Saleského   


 

 

 

STŘEDA   –  25.1.2023      

Svát. Obrácení sv. Pavla


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Urbánkovu a Zachovu

ŠEBKOVICE

 

  17:00 

 

 

ČTVRTEK –  26.1.2023      

Pam. sv. Timoteje a Tita


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Jana Hudečka a celou živou a zemřelou rodinu

PÁTEK     –  27.1.2023

Sv. Anděla Merici              


BABICE

  17:00

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  28.1.2023      

Pam. sv. Tomáše Akvinského


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       29.1.2023      

4. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na opravy kostela

Sv. Sulpicius

ČÁSLAVICE

    8:00

 Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu, Eliášovu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za živé a zemřelé členy Růžence a p. Josefa Novotného

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Kdo z mládežníků by se chtěl zúčastnit celosvětového setkání mládeže v Lisabonu v srpnu letošního roku, může počítat s finanční pomocí farnosti na uhrazení nákladů na cestu a pobyt. Ať se obrátí na duchovního správce.
 • Slovo k volbám našeho brněnského biskupa Pavla

Milí přátelé, v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit. Žehnám každému z vás.  biskup Pavel

 *

SOBOTA     14.1.2022

Sv. Sáva Srbský  

           

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodiče Pánkovy a přízeň

 

NEDĚLE     15.1.2023      

Sv. Pavel Poustevník

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii a Jolanu Vyplašilovy a celou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  16.1.2023

Sv. Marcel I.  


 

 

 

ÚTERÝ     –  17.1.2023

Pam. sv. Antonína, opata


  

STŘEDA  – 18.1.2023      

Pam. P. Marie, Matky

jednoty křesťanů


MARTÍNKOV

  17:00

Za rodiče Kabelkovy a celou přízeň

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

 

 

ČTVRTEK – 19.1.2023      

Sv. Márius a Marta   


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK    –  20.1.2023

Sv. Fabián a Šebestián


BABICE

 

  17:00

 

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Veselovu a Jelečkovu

 

SOBOTA  –  21.1.2023      

Sv. Anežka Římská


ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Kratochovílovu a přízeň

 

NEDĚLE     22.1.2023      

3. neděle v mezidobí

(cyklus čtení A)

Sbírka na Bibli

Sv. Vincenc

ČÁSLAVICE

    8:00

 Za živou a zemřelou rodinu Trnkovu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • V Martínkově se vybralo při Tříkrálové sbírce pro Charitu 12.300,- Kč.
 • V neděli 22. 1. bude sbírka určena na podporu biblického apoštolátu.
 • Farnost Babice odvedla do Fondu Puls Biskupství brněnského za rok 2022 povinný příspěvek 84. 308,- Kč, z toho 9 donátorů přispělo 21. 550,- (asi 9 %) a zbytek jsme vybrali při bohoslužebných sbírkách.
 • Pro hledající své životní povolání jsou určeny internetové stránky Hledám povolání (hledampovolani.cz)
 • Pro ty, kdo uvažují o uzavření manželského svazku, se od března do května připravuje další kurz přípravy snoubenců na manželství s vyškolenými lektory a zkušenými manžely. Více na plakátku nebo na stránkách internetu:prosnoubence.webnode.cz
 • O KULTUŘE SLOVA PRO LEKTORY
 • Hledám povolání (hledampovolani.cz)

*

SOBOTA     7.1.2022      

Sv. Rajmund  


  

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Fialovu, Medunovu a Minaříkovu

 

NEDĚLE       8.1.2023      

Křest Páně

 

ČÁSLAVICE

    8:00

Za rodinu Tkaných, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Stanislava Mácu a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.1.2023

Sv. Marcelin  


   

 

 

 

ÚTERÝ     –  10.1.2023

Sv. Agathon


      

 

 

 

STŘEDA   – 11.1.2023      

Ct. Marie Elekta


MARTÍNKOV

  17:00

Za P. Aloise Perničku a duše v očistci

ŠEBKOVICE 

 

  17:00 

 

  

 

ČTVRTEK – 12.1.2023      

Sv. Probus, Bl. A. Foumier


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za rodinu Špačkovu, Nedvědickou a celou přízeň a za duše v očistci

PÁTEK     –  13.1.2023

Sv. Hilarius z Poitiers


     

BABICE

 

  17:00

 

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

 

SOBOTA  –  14.1.2023

Sv. Sáva Srbský  


    

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodiče Pánkovy a přízeň

 

NEDĚLE     15.1.2023      

2. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

Sv. Pavel Poustevník

ČÁSLAVICE

    8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Marii a Jolanu Vyplašilovy a celou rodinu

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v kostele v Babicích a Martínkově v neděli 8. ledna.
 • Velké díky všem, kdo pomohli důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Těm, kdo uklízeli, stavěly betlém, přinesli stromky, těm, kdo zdobili a připravovali květinovou výzdobu, kdo přispěli hudebně i četbou, ministrantům a kostelníkům a všem, kdo přispěli i nějak jinak prakticky nebo modlitbou.
 • Velké díky patří také všem, kdo v loňském roce pomohli udržovat a zvelebovat naše kostely. V Babickém kostele jsme částečně renovovali ozvučení. Vyměnili jsme klekáta v kostelních lavicích. Byly nově natřeny okna kostela a žaluzie ve věži s rozpočtem za 115 820,- Kč. V Čáslavicích jsme renovovali kněžiště a zákristii, byl instalován provizorní rozhlas a jsou připraveny projekty pro renovaci elektrifikace (začátkem února 2023) a celkové odvodnění kostela. V tomto týdnu by se mělo začít připravovat na pile v Římově dřevo na výrobu nových lavic. V Martínkově jsme nově natřeli dveře kostela a bylo opraveno zvlhlé zdivo u vchodu kostela, také byl odhlučněný ventilátor kostelních varhan. V Šebkovicích byla dokončena II. etapa odvodnění kostela sv. Máří Magdaleny a byly pořízeny nové varhany.
 • MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

*

SOBOTA–  31.12.2022

Sv. Silvestr, papež  


    

ŠEBKOVICE

8:30

Za sportovce a spolky v obci

NEDĚLE       1.1.2023      

Slav. Panny Marie, Matky Boží

 

ČÁSLAVICE

8:00

Za požehnání do nového roku

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

9:30

Za rodiče Nečasovy, syna, rodiče a přízeň

BABICE

11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

PONDĚLÍ –  2.1.2023

Sv.Bazila V.

a Ř. Naziánského  


    

BABICE

 

13:00

 

Pohřeb paní Růženy Zikmundové

 

ÚTERÝ     –  3.1.2023

Nejsvětější jméno Ježíš   


 

 

 

 

STŘEDA   –  4.1.2023      

Sv. Anděla z Foligna .

Ze slavnosti Zjevení Páně


MARTÍNKOV

17:00

 Za všechny kněze, kteří sloužili v Martínkově

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

 

ČTVRTEK –  5.1.2023      

Sv. Telesofor

Ze slavnosti Zjevení Páně


BABICE

13:00

Pohřeb paní Libuše Čermákové

ČÁSLAVICE

 

17:00

 

 Za nemocnou osobu

 

PÁTEK     –  6.1.2023

Slav. Zjevení Páně


BABICE

17:00

Za Josefa Venhodu, manželku, zetě a duše v očistci

SOBOTA  –  7.1.2023      

Sv. Rajmund

   


 

ČÁSLAVICE

 

ŠEBKOVICE

 

11:00

 

17:00

 

Pohřeb pana Jana Hudečka

 

Za rodinu Fialovu, Medunovu a Minaříkovu

 

NEDĚLE       8.1.2023      

Křest Páně

Sv. Severin

ČÁSLAVICE

8:00

Za rodinu Tkaných, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Stanislava Mácu a rodiče

BABICE

11:00

Za farnost

 • Ve farnosti v Babicích bylo v roce 2022 uděleno 12 křtů, byly uzavřeny 4 sňatky a rozloučili jsme se s 5 farníky. V Čáslavicích bylo 5 pohřbů. V Martínkově byl 1 křest a 2 pohřby. První svaté přijímání přijalo v kostele v Babicích 8 dětí z Babic, Bolíkovic, Čáslavic a Římova a 8 dětí ze Šebkovic.
 • Ve dnech od 1. do 15. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka, která je jedním z největších příkladů solidarity u nás. I přes těžkosti, které v poslední době prožíváme, výtěžek sbírky stále roste, a s ním i pomoc Charity potřebným. Z financí získaných sbírkou je možné uhradit například nečekané výdaje na zdravotní péči, potravinovou pomoc v kritické situaci nebo zajistit bezpečný nocleh. Tříkrálová sbírka pomáhá také pečovat o seniory, řešit krizové situace matek s dětmi nebo vytvářet zázemí pro lidi s postižením. S obdivem jsem sledoval, jak Charita dokázala reagovat po tornádu na jižní Moravě nebo ulehčit situaci při příchodu lidí, kteří prchali před válečným konfliktem z Ukrajiny. Toto vše se daří díky Vašim darům. Děkuji všem, kdo přijmou koledníky Tříkrálové sbírky a podpoří dobré dílo. Děkuji také koledníkům a organizátorům, kteří sbírce věnují svůj čas. Vše dobré přeje Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský
 • Do Tříkrálové pokladničky můžete také přispět v neděli 8. ledna v kostele v Babicích.

*

 SOBOTA     24.12.2022       ŠEBKOVICE        17:00   Za rodiče Škáralovy

NEDĚLE       25.12.2022

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


ČÁSLAVICE

 8:00

Za rodinu Bartíkovu, Josefa a Vlastimilu a jejich rodiče

MARTÍNKOV

 9:30

Za Františka Vodičku, dvě manželky a syna

ŠEBKOVICE

 9:30

Za rodiče Nečasovy

BABICE

 

 11:00

 

Za farnost

 

PONDĚLÍ –  26.11.2022

Sv. Štěpána

 

ČÁSLAVICE

 8:00

Za P. Rudolfa Prchala a kněze z Čáslavic

MARTÍNKOV

 9:30

 Na poděkování

ŠEBKOVICE

 9:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

 11:00

Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a přízeň

ÚTERÝ     –  27.12.2022

Sv. Jana, apoštola


 

 

 

STŘEDA   –  28.12.2022

Betlémských dětí, mučedníků


ŠEBKOVICE

17:00

 

ČTVRTEK –  29.12.2022

Sv. Tomáš Becket

ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY


ČÁSLAVICE

 17:00

Za Leopolda Klementa z Löwenstreittu a Lukáše Jiřího z Grűnnersperka a za jejich rody

PÁTEK     –  30.12.2022

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Bl. Markéta Colonna


ŠEBKOVICE

 16:30

 

BABICE

 

 17:00

 

Za Marii a Josefa Bláhovy a Růženu a Slavomíra Kousalovy

 

SOBOTA  –  31.12.2022

Sv. Slivestr, sv. Kateřina Labouré


ŠEBKOVICE

 8:30

Za sportovce a spolky obce

BABICE

 

 15:30

 

Na poděkování za uzdravení dětí

 

NEDĚLE       1.1.2023

SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍ

Zasvěcený svátek

 

ČÁSLAVICE

 8:00

 

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

 9:30

 Za rodiče Nečasovy, syna, rodiče a přízeň

BABICE

 11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

 

 • Ve středu v Martínkově nebude mše sv.
 • Ve farnosti v Babicích bylo v roce 2022 uděleno 12 křtů, byly uzavřeny 4 sňatky a rozloučili jsme se s 5 farníky. V Čáslavicích bylo 5 pohřbů. V Martínkově byl 1 křest a 2 pohřby. První svaté přijímání přijalo v kostele v Babicích 8 dětí z Babic, Bolíkovic, Čáslavic a Římova a 8 dětí ze Šebkovic.
 • V sobotu 31. 12. bude po mši sv. v Babicích krátká děkovná adorace s prosbami o požehnání do nového roku 2023.
 • Přeju vám pokojné a radostné prožití vánočních oslav a spokojenost v novém roce. Lubomír Řihák +
 • Lyric Video - We Three Kings by Kirk Franklin THE STAR YOUTUBE

 *

 

SOBOTA      17.12.2022       ŠEBKOVICE      17:00     Za rodiče Muchovy a přízeň

 

NEDĚLE       18.12.2022

4. neděle adventní

Sv. Malachiáš

ČÁSLAVICE

   8:00

Za rodiče Čurdovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, celou přízeň a  duše v očistci

PONDĚLÍ –  19.11.2022

Bl. Urban


 

 

 

ÚTERÝ     –  20.12.2022

Sv. Dominik Siloský


ČÁSLAVICE

  13:00

Pohřeb pana Josefa Bobka z Římova

STŘEDA   –  21.12.2022

Sv. Petr Kanisius


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za rodinu Vodičkovu

 

ČTVRTEK –  22.12.2022

Sv. Františka Cabrini


ČÁSLAVICE

  14:00

Pohřeb pana Jiřího Kujala z Římova

PÁTEK     –  23.12.2022

Sv. Jan Kentský


BABICE

  17:00

Za Boženu Outratovu a duše v očistci

SOBOTA  –  24.12.2022

Vigilie ze slavnosti Narození Páně

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


BABICE

  15:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

ŠEBKOVICE

  17:00  

Za rodiče Škáralovy

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Emila a Emilii Lojdovy

 

NEDĚLE       25.12.2022

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

   8:00

Za rodinu Bartíkovu, Josefa a Vlastimilu a jejich rodiče

MARTÍNKOV

ŠEBKOVICE

   9:30

   9:30

Za Františka Vodičku, dvě manželky a syna

Za rodiče Nečasovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Na opravy kostela sv. Martina je možné přispět také do pokladničky na Obecním úřadě v Čáslavicích. V lednu je plánovaná realizace renovace elektrifikace firmou Hobza elektro a během roku bychom chtěli kostel odvlhčit. Projektová dokumentace je již zpracovaná. V polovině roku by se měly začít vyrábět nové lavice, které chceme instalovat v r. 2024. Je možné také přispět přímo na účet farnosti Čáslavice: 2145250309/0800 s poznámkou „dar na opravu kostela“. Na žádost také vystavíme potvrzení pro snížení daně.
 • Příležitost k předvánoční zpovědi bude
 • v Babicích v neděli 18. 12. od 10:30 (o. Václav) a v pátek 23. 12. od 16:15.
 • Martínkově ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Šebkovicích ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Mše sv. i zpovídání v Čáslavicích se ve čtvrtek 22. 12. kvůli pohřbu ruší.
 • Kdo můžete, přijďte prosím pomoct ve čtvrtek 22. 12. od 16:00 se stavěním betléma a vánoční výzdobou v kostele v Babicích.
 • 24.12. a 25. 12. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • SV. JAN KŘTITEL - krátký dokument ČT

*

 SOBOTA     10.12.2022    ŠEBKOVICE       17:00   Za Jiřího Černého a přízeň

NEDĚLE       11.12.2022

3. neděle adventní

Sv. Damas I.

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za Antonii Kabelkovu, manžela a celou rodinu

BABICE

11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  12.11.2022

Panny Marie Guadalupské


 

 

 

ÚTERÝ     –  13.12.2022

Sv. Lucie


 

 

 

STŘEDA   –  14.12.2022

Sv. Jana od Kříže


ŠEBKOVICE

17:00

Za rodinu Havlovu a přízeň

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Rostislavu Kalvodovou, manžela, dceru, živou a zemřelou rodinu

 

ČTVRTEK –  15.12.2022 Sv. Valerián


ČÁSLAVICE

17:00

Za zemřelou rodinu Ryglovu, Karpíškovu, Radkovských a za kněze

PÁTEK     –  16.12.2022

Sv. Adelhaida


BABICE

17:00

 Za manžele Stehlíkovy a duše v očistci

SOBOTA  –  17.12.2022

Sv. Jan z Mathy

 

BABICE

7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ČÁSLAVICE

 

ŠEBKOVICE

11:00

 

17:00

   

Pohřeb paní Evy Součkové z Čáslavic

 

 Za rodiče Muchovy a přízeň

 

NEDĚLE       18.12.2022

4. neděle adventní

Sv. Malachiáš

ČÁSLAVICE

 8:00

Za rodiče Čurdovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, celou přízeň a  duše v očistci

 

 • Příležitost k předvánoční zpovědi bude
 • v Babicích v neděli 18. 12. od 10:30 (o. Václav) a v pátek 23. 12. od 16:15.
 • Martínkově ve středu 21. 12. od 16:00.
 • Čáslavicích ve čtvrtek 22. 12. od 16:15.
 • Šebkovicích v sobotu 17. 12. od 16:00 a ve středu 21. 12. od 16:00.

ZJEVENÍ PANNY MARIE V GUADALOUPE 1531 (možný automatický překlad)

  *

 SOBOTA   –  3.12.2022       ŠEBKOVICE           17:00  Za rodinu Louckou, syna a přízeň a za zemřelého  Jiřího Fialu

NEDĚLE       4.12.2022

2. neděle adventní

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

ČÁSLAVICE

8:00

Za Olgu a Josefa Krulovy a za duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Josefa Pléhu, rodiče a celou přízeň

BABICE

11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  5.11.2022

sv. Sába


 

 

 

ÚTERÝ     –  6.12.2022

sv. Mikuláš


 

 

 

STŘEDA   –  7.12.2022

Sv. Ambrož


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

  

17:00

 

Za rodinu Lojdovu, Tržilovu a Čermákovu

 

ČTVRTEK –  8.12.2022

Panna Maria - Neposkvrněné početí


ČÁSLAVICE

17:00

 Za zemřelou rodinu Hybáčkovu

PÁTEK     –  9.12.2022

Sv. Juan Diego


BABICE

17:00

Za celou živou a zemřelou rodinu Tomkovu a Trojanovu

SOBOTA  –  10.12.2022

Panny Marie Loretánské


ČÁSLAVICE

7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

Za Jiřího Černého a přízeň

 

NEDĚLE       11.12.2022

3. neděle adventní

Sv. Damas I.

ČÁSLAVICE

8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

9:30

Za Antonii Kabelkovu, manžela a celou rodinu

BABICE

11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 

 • V sobotu na „rorátní mši sv." v Čáslavicích si přineste lucerny se svíčkami, budeme sloužit mši sv. za tmy.
 • V zákristii si můžete zapisovat úmysly mší sv.na příští rok.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb a ohlášky farnosti, ať napíše svoji emailovou adresu na jeden z e-mailů: babiceulesonic@dieceze.cz, caslavice@dieceze.cz , martinkov@dieceze.cz
 • Pro pomoc s přihlašováním pro financováním farnosti pomocí diecézního fondu PULS se prosím, kontaktujte s Mgr. Jitkou Šebkovou, tel: 736 135 225. Toto financování pomáhá farnosti i podpoře platů kněží naší diecéze po odluce církve od financování státem. Všechny vložené peníze za farnost přitom zůstávají k dispozici farnosti. Jedná se o pravidelný jednoroční dobrovolný příspěvek. Více také na donator.cz
 • Sv. biskup MIKULÁŠ - legenda o třech dětech a řezníkovi - krátký anim. film lze doplnit automatickým překladem

*

 SOBOTA      26.11.2022    ŠEBKOVICE        17:00   Za Libuši Jelečkovu a přízeň

NEDĚLE       27.11.2022

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

1. neděle adventní

sv. Virgil

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Marii Ryglovu, dceru Janu a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  28.11.2022 sv. Mansuet


 

 

 

ÚTERÝ     –  29.1.2022

sv. Saturnin


 

 

 

STŘEDA   –  30.12.2022

Svátek sv. Ondřeje


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Františka Pléhu, bratra, manželky a rodiče

 

ČTVRTEK –  1.12.2022

sv. Edmund Kampián


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za uzdravení Kateřiny a posilu v nemoci

PÁTEK     –  2.12.2022

sv. Bibiána


BABICE

  17:00

Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

SOBOTA  –  3.12.2022

sv. František Xaverský


MARTÍNKOV

    6:30

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou o její přímluvu

ŠEBKOVICE

 

  17:00

 

Za rodinu Louckou, syna a přízeň a za zemřelého  Jiřího Fialu

 

NEDĚLE       4.12.2022

2. neděle adventní

sv. Jan Damašský, sv. Barbora

ČÁSLAVICE

   8:00

 Za Olgu a Josefaa Krulovy a za duše v očistci

MARTÍNKOV

  9:30

Za Josefa Pléhu, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Můžete si rozebírat brožurku „Průvodce adventem“, která je dobrou pomůckou jak duchovně prožívat každý den adventní doby. Dobrovolný příspěvek 10,- kč můžete dát do pokladničky nebo do nedělní sbírky. Bude možné si ji také zdarma stáhnout do mob. telefonu na Google Play nebo App Store.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s úmyslem za nová kněžská povolání.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V sobotu na „rorátní mši sv." v Martínkově si přineste lucerny nebo jiné svítilny, budeme sloužit mši sv. za tmy.
 • Úmysly mší sv. na příští rok si můžete zapisovat v zákristii.
 • Tip na slušného a vzdělaného prezidenta

*

 SOBOTA      19.11.2022    ŠEBKOVICE        17:00   Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Blah. Anna Kolesárová

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za Karla Kabelku, syna, rodiče a bratry

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

PONDĚLÍ –  21.11.2022

Zasvěcení Panny Marie


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.11.2022

sv. Cecílie


 

 

 

STŘEDA   –  23.11.2022

sv. Klement I.


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za rodinu Bémovu, Pavlíčkovu a Zachovu

 

ČTVRTEK –  24.11.2022

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové


ČÁSLAVICE

  17:00

Za oběti válek, katastrof a terorismu

PÁTEK     –  25.11.2022

 sv. Kateřina


BABICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

SOBOTA  –  26.11.2022

Bl. Jakub Alberione


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Libuši Jelečkovu a přízeň

NEDĚLE       27.11.2022

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

1. neděle adventní

sv. Virgil

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Marii Ryglovu, dceru Janu a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Na katolická média se vybralo při nedělní sbírce 13. 11. 2022 v Babicích 6.727,- v Čáslavicích 7.527,- a v Martínkově 4.990,- Kč.
 • Příští neděli budeme při mši sv. žehnat adventní věnce.
 • V Babicích budeme žehnat adventní věnec obce v so. 26. 11. v 17:00. V Martínkově v neděli v 15:30.
 • Sbírka příští neděle je určena na opravy kostela.
 • Rozebírejte prosím stolní katolické kalendáře s duchovními texty na r. 2023 i pro příbuzné a známé, máme jich totiž víc, cena je 70,- Kč. Podpoříte tak vlastní farnost.
 • PODPOŘTE NOVÝ KLÁŠTER KARMELITEK V DRASTECH 
 • KLÁŠTERNÍ VÝROBKY

 *

SOBOTA      12.11.2022       ŠEBKOVICE        17:00   Za Rudolfa Doležala, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       13.11.2022

33. neděle v mezidobí

Svátek sv. Anežky České

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

ČÁSLAVICE

  9:30

Za zemřelého P. Anselma Vladimíra Hronka OP.

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.11.2022

sv. Mikuláš Tavelič


 

 

 

ÚTERÝ     –  15.101.2022

sv. Albert Veliký


 

 

 

STŘEDA   –  16.11.2022

sv. Markéta Skotská


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Václava Roda, rodinu Rodovu a Trnkovu a otce Stanislava Vídeňského

 

ČTVRTEK –  17.11.2022  

sv. Alžběta Uherská


ČÁSLAVICE

  17:00

Za zemřelou a živou rodinu Prodělalovu a duše v očistci

PÁTEK     –  18.11.2022

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla


BABICE

  17:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

SOBOTA  –  19.11.2022

sv. Mechtilda


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Blah. Anna Kolesárová

ČÁSLAVICE

  8:00

Za Karla a Věru Hrůzovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za Karla Kabelku, syna, rodiče a bratry

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká adorace s modlitbami za naši mládež.
 • V sobotu 19. 11. bude na faře v Babicích od 9:00 brigáda na zpracování dřeva na zimu. Kdo by mohl přijít pomoct, ať se prosím spojí s panem Špačkem tel: 732 802 251
 • Stolní katolické kalendáře na r. 2023 s duchovními texty jsou k dispozici za 70,-Kč. Peníze za kalendář dejte prosím do kasičky nebo přidejte až do nedělní sbírky 20. 11., která je určená pro farnost. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických médií.
 • Přihlašujte se prosím do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Ten vznikl z rozhodnutí biskupa jako ekonom. ochrana existence diecéze a farností, kvůli oddělení církve od státu. Platí se z něj především náklady na platy kněží (ty dříve hradil stát). Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Farnost musí každý rok odvést příspěvek odvozený z počtu účastníků bohoslužeb: 480,- kč na osobu a jiných příjmů. Letošní příspěvek pro Babice je 84.308,- pro Čáslavice 24.743,- a pro Martínkov 58.850,- . Fond letos nabízí zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2022 snížením příspěvku farnosti o 1000 Kč. I to může prospět naší farnosti.  Pokud bychom přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti je 6 donátorů, v Martínkově také 6 a v Čáslavicích zatím žádný. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispěvatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 7000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu takto také 1 x za rok přispívám /Lub. Řihák/. Peníze odeslané do fondu jsou vždy ve prospěch farnosti.
 • sv. MARTIN
 • sv. ANEŽKA ČESKÁ

*

 SOBOTA  –   5.11.2022        ŠEBKOVICE       17:00   Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       6.11.2022

32. neděle v mezidobí

sv. Leonard

ČÁSLAVICE

  8:00

Josefa Součka a celou živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  7.11.2022

Sv. Wilibrord


 

 

 

ÚTERÝ     –  8.11.2022

sv. Gottfried


 

 

 

STŘEDA   –  9.11.2022

Svátek Posvěcení lateránské baziliky


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Josefa Dufka a živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

 

ČTVRTEK –  10.11.2022

sv. Lev Veliký


ČÁSLAVICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Karpíškovu, Procházkovu a duše v očistci

PÁTEK     –  11.11.2022

sv. Martin


BABICE

  17:00

Za živou a zemřelou rodinu Fišerovu

SOBOTA  –  12.11.2022

Sv. Josafat


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Doležala, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       13.11.2022

33. neděle v mezidobí

sv. Anežky České

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

ČÁSLAVICE

  9:30

Za zemřelého P. Anselma Vladimíra Hronka OP.

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • V neděli 13. listopadu bude sbírka určena pro katolická média.
 • Patrocinium kostela Martina budeme slavit v Čáslavicích v neděli mimořádně v 9:30.
 • V Martínkově bude v neděli mimořádně mše sv. v 8:00, kvůli slavnosti sv. Martina v Čáslavicích.
 • Smrtí to nekončí, narodili jsme se, abychom žili-video 2 min

*

 SOBOTA     29.10.2022     ŠEBKOVICE       17:00    Za rodiče Bartesovy a Krotkovy

NEDĚLE       30.10.2022

změna času z 3:00 na 2:00

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 Sv. Marcel

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Vladimíra a Marii Pokornovy a za živé a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, Marii  Špačkovu, sestru, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

PONDĚLÍ –  31.10.2022

Sv. Wolfgang


 

 

 

ÚTERÝ     –  1.11.2022

Slavnost Všech svatých


ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

 

  17:00

 

Za Josefa Zodla a duše v očistci

 

STŘEDA   –  2.11.2022

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Marii Pléhovu, manžela, sestru a dvoje rodiče

  

ČTVRTEK –  3.11.2022

Sv .Martin de Porres


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  4.11.2022

sv. Karel Boromejský


BABICE

  17:00

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

SOBOTA  –  5.11.2022

Sv. Gerald


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

  13:00

  17:00

Pohřeb paní Marie Trojanové z Římova

Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       6.11.2022

32. neděle v mezidobí

sv. Leonard

ČÁSLAVICE

   8:00

 

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

 • V úterý 1. 11. o Slavnosti všech svatých se po mši sv. společně pomodlíme v kostele v Babicích za odpustky pro duše v očistci.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se ihned po mši sv. na hřbitově pomodlíme za duše zemřelých. Můžete si sebou vzít lucerny nebo svíčky. Tyto dny se bude zpovídat už od 16:00. V neděli se bude v Babicích zpovídat i během mše sv.
 •  1. a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl papeže)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci: navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Svátost smíření stačí vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

 *

 SOBOTA     22.10.2022     ŠEBKOVICE        17:00   Za rodiče Černovy, dceru, manželku a zetě


NEDĚLE       23.10.2022

30. neděle v mezidobí

Sv. Jan Kapistránský

SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

 8:00

Za Josefa Nedvědického, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

 9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

 11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.10.2022 Sv. Antonína Marie Klareta


 

 

 

ÚTERÝ     –  25.10.2022

Sv. Kryšpín


 

 

 

STŘEDA   –  26.10.2022

Sv. Rustik


ŠEBKOVICE

 17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Jana Janíčka a sourozence

 

ČTVRTEK –  27.10.2022

Sv. Evarist


ČÁSLAVICE

 17:00

 

PÁTEK     –  28.10.2022

Sv. Šimona a Judy


BABICE

 17:00

Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, celou přízeň a duše v očistci

SOBOTA  –  29.10.2022

Blah. Restituty Kafkové


ŠEBKOVICE

 17:00

 Za rodiče Bartesovy a Krotkovy

NEDĚLE       30.10.2022

31. neděle v mezidobí

Sv. Marcel

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

 9:30

Za Vladimíra a Marii Pokornovy a za živé a zemřelé z rodiny

BABICE

 11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, Marii  Špačkovu, sestru, rodinu Doležalovu, Hrůzovu a Špačkovu

 • Nedělní sbírka 23. října je určena na podporu misií a v neděli 30. října bude určena na opravy kostela.
 • Pozor na změnu času: ze soboty na neděli se 30. října posouvá čas z 3:00 na 2:00.
 • Je Bůh dobrý?

 *

NEDĚLE       16.10.2022

29. neděle v mezidobí

Sv. Hedviky a sv. Markéty

ČÁSLAVICE

8:00

Za zemřelou rodinu Radkovských, rodinu Ryglovu, za kněze a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče, za uzdravení vnuka a  duše v očistci

ŠEBKOVICE

11:00

Za rodiče Čermákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  17.10.2022

Sv. Ignáce Antiochijského


 

 

 

ÚTERÝ     –  18.10.2022

Sv. Lukáš


 

 

 

STŘEDA   –  19.10.2022

Sv. Jan de Brébeuf a druhové


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, Emila Béma, manželku a 2 syny

 

ČTVRTEK –  20.10.2022

Blah. Jakub Kern


ČÁSLAVICE

17:00

Za Růženu a Ladislava Ryglovy

PÁTEK     –  21.10.2022

Blah. Karel Rakouský


BABICE

17:00

Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

SOBOTA  –  22.10.2022

Sv. Jan Pavel II.


ČÁSLAVICE

ŠEBKOVICE

 

14:00

17:00

 

Pohřeb pana Emila Béma

Za rodiče Černovy, dceru, manželku a zetě

 

NEDĚLE       23.10.2022

30. neděle v mezidobí

Sv. Jan Kapistránský

SBÍRKA NA MISIE

ČÁSLAVICE

8:00

Za Josefa Nedvědického, dvoje rodiče a duše v očistci

MARTÍNKOV

9:30

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

BABICE

11:00

Za farnost

 • Minulý týden byly dokončeny nátěry oken a žaluzií věže babického kostela firmou Alpinic. Celková investice je 115.820,- Kč. Kraj Vysočina nám přispěl 45.000,- Kč, obec Babice 11.582,- a farnost uhradila 59.238,- Kč.
 • V sobotu 22. října bude mít v Boskovicích ve 14:00 pohřeb R. D. Lubor Dobeš, který sloužil ve farnosti Babice v letech 1993 - 1997.
 • Sbírka v neděli 23. 10. je určena na podporu misií.
 • Sv. Terezie od Ježíše 15. 10. 

 *

 SOBOTA  –   8.10.2022        ŠEBKOVICE       17:00     Za Vlastimila Matyáše, sestry a za Milana Haška

NEDĚLE       9.10.2022

28. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius

ČÁSLAVICE

 8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Na úmysl dárce

BABICE

 11:00

Za Františka Čermáka, sourozence, rodiče, a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ –  10.10.2022

Sv. Paulin


 

 

 

ÚTERÝ     –  11.10.2022

Sv. Jan  XXIII.


 

 

 

STŘEDA   –  12.10.2022

Sv. Radim

ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Miroslava Čepaláka a rodiče

 

ČTVRTEK –  13.10.2022

Sv. Teofil


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Antonína Venhodu,  za zemřelou rodinu Venhodovu a Drbalovu

PÁTEK     –  14.10.2022

Sv. Kalist


BABICE

 17:00

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

SOBOTA  –  15.10.2022

Sv. Terezie od Ježíše


 

 

 

NEDĚLE       16.10.2022 29. neděle v mezidobí

Sv. Hedviky a sv. Markéty

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (CÍSAŘSKÉ HODY)

ČÁSLAVICE

 8:00

 Za zemřelou rodinu Radkovských, rodinu Ryglovu, za kněze a duše v očistci

MARTÍNKOV

 9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a  duše v očistci

ŠEBKOVICE

 11:00

Za všechny živé i zemřelé farníky obce Šebkovice

 • V pondělí 3. 10. zemřela herečka Národního divadla v Brně paní Jana Gazdíková, která se v Babicích zúčastnila několika bohoslužeb i společenských akcí babické farnosti. Pohřeb bude úterý 11. 10. v Babicích nad Svitavou v 15:00
 • V Čáslavicích se bude vyučovat náboženství v ZŠ pro 1. stupeň v pátek ve 12 h. Náboženství pro 2. stupeň začne od příštího týdne ve čtvrtek 13. 10. v 16 h. Sraz před školou.
 • V Babicích se začne vyučovat náboženství v pátek 14. 10. v 16 hod. Sraz před farou.
 • Příští neděli budeme děkovat Bohu za posvěcení našich kostelů – tzv. „císařské hody“.

*

NEDĚLE       2.10.2022

27. neděle v mezidobí

Sv. andělů strážných

 


ČÁSLAVICE

 8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

 9:30

Za uzdravení

BABICE

 

11:00

 

Za farnost

 

PONDĚLÍ –  3.10.2022

Sv. Dionýsius Areopagita

sv. Maximilián


 

 

 

ÚTERÝ     –  4.10.2022

Sv. Františka z Assisi


 

 

 

STŘEDA   –  5.10.2022

Sv. Faustyna Kowalská


ŠEBKOVICE

17:00

 

MARTÍNKOV

 

17:00

 

Za Antonína Procházku, manželku, rodiče a sourozence

 

ČTVRTEK –  6.10.2022

sv. Bruno


ČÁSLAVICE

17:00

Za rodiče Belatkovy, celou rodinu a duše v očistci

PÁTEK     –  7.10.2022

Panny Marie Růžencové


BABICE

17:00

Za živé a zemřelé členy živého růžence

SOBOTA  –  8.10.2022

Sv. Pelágie


ŠEBKOVICE

17:00

 Za Vlastimila Matyáše, sestry a za Milana Haška

NEDĚLE       9.10.2022

28. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius

ČÁSLAVICE

 8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

 9:30

 

BABICE

11:00

Za Františka Čermáka, sourozence, rodiče, a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • V sobotu 8. 10. uzavřou ve 12:30 v kostele v Babicích sňatek Pavel Roupec z Lesonic a Veronika Špačková z Čáslavic.
 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • V pátek 7. 10. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • 13. října 1917 den, kdy tisíce lidí viděli zázrak

*

 SOBOTA     24.9.2022     ŠEBKOVICE      17:00  Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       25.9.2022

Sv. Kleofáše

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  26.9.2022 Sv. Kosmy a Damiána


 

 

 

ÚTERÝ     –  27.9.2022

Sv. Vincence z Paula


 

 

 

STŘEDA   –  28.9.2022

 

Slavnost sv. Václava


MARTÍNKOV

9:00

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ŠEBKOVICE

 

17:00

 

ČTVRTEK –  29.9.2022

sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela


ČÁSLAVICE

17:00

Za Jana Hanzala a manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  30.9.2022

Sv. Jeronýma


BABICE

17:00

Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

SOBOTA  –  1.10.2022

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše


NEDĚLE       2.10.2022

27. neděle v mezidobí

Sv. Andělů strážných

ČÁSLAVICE

8:00

Za Janu Vašíčkovu a její rodinu

MARTÍNKOV

9:30

Za uzdravení

BABICE

11:00

Za farnost

 • Dnešní sbírka 25.9. je určena na opravy kostela.
 • Kdo by chtěl dostávat každý týden program bohoslužeb internetovou poštou, ať zašle svou emailovou adresu na adresu babiceulesonic@dieceze.cz, nebo caslavice@dieceze.cz, nebo martinkov@dieceze.cz
 • V sobotu 1. října se v 15:00 slavnostně otevírá zrekonstruovaný kostela sv. Markéty v Jaroměřicích n/R. Více o programu najdete na plakátku nebo na internetu.
 • Měsíc říjen je pro nás pobídkou, abychom se s Bohem více spojovali skrze přímluvu Panny Marie - modlitbu posvátného růžence. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlobě.
 • SPOLUPRÁCE

 *

 

  SOBOTA     17.9.2022     ŠEBKOVICE       17:00    Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu,      

                                                                                       celou přízeň a živé i zemřelé

NEDĚLE       18.9.2022

25. neděle v mezidobí

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU

 

Sv. Josef Kupertinský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ –  19.9.2022

Sv. Januária


 

 

 

ÚTERÝ     –  20.9.2022

Sv. Ondřeje Kim Tae


 

 

 

STŘEDA   –  21.9.2022

Sv. Matouše


ŠEBKOVICE

  17:00

 Za Františka Perničku, za rodiče Perničkovy a Mácovy

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Vladimíra Polacha a rodinu Kovářovu

 

ČTVRTEK –  22.9.2022

sv. Mořic a druhové


ČÁSLAVICE

  17:00

Za Terezii Hobzovu, manžela a celou přízeň

PÁTEK     –  23.9.2022

Sv. Pia z Pitrelcini


BABICE

  17:00

Za Annu a Emila Svobodovy, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

SOBOTA  –  24.9.2022

Sv. Gerard


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a celou přízeň

NEDĚLE       25.9.2022

Sv. Kleofáš

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Oldřicha a Ludmilu Venhodovy a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a přízeň

 • Dostal-li se někdo do dluhů, má šanci zbavit se exekucí na dluzích vůči státu - od 1. září až 30. listopadu 2022 v rámci novely exekučního zákona tzv. MILOSTIVÉ LÉTO II. Více najdete na plakátku na nástěnce nebo se můžete kontaktovat na dluhovou poradnu Charity ČR. https://www.charita.cz/milostive-leto-ii/
 • Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“. Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska

Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference

*

 SOBOTA  –   10.9.2022    ŠEBKOVICE         17:00    Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě

                                                                              Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE       11.9.2022

24. neděle v mezidobí

Sv. Emil

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ludmilu Hudečkovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  12.9.2022

Jména Panny Marie


 

 

 

ÚTERÝ     –  13.9.2022

Sv. Jana Zlatoústého


 

 

 

STŘEDA   –  14.9.2022

Svátek Povýšení sv. kříže


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

 

  17:00

 

Za Josefa Outratu, manželku, syna, zetě a dvoje rodiče

 

ČTVRTEK –  15.9.2022

Panna Maria bolestná


ČÁSLAVICE

  17:00

Za farnost

PÁTEK     –  16.9.2022

Sv. Ludmily


BABICE

  17:00

Za Bohumila Tikovského, dvoje rodiče sourozence a celou přízeň

SOBOTA  –  17.9.2022

Sv. Kornélia a Cypriána,

Sv. Hildegarda

VÍSKY

  10:30

Kaple Narození Panny Marie – Za živé a zemřelé obyvatele obce Vísky

ŠEBKOVICE

  17:00

Za Ivoše Vítámváse, dvoje rodiče, rodinu Kocmánkovu, celou přízeň a živé i zemřelé

NEDĚLE       18.9.2022

25. neděle v mezidobí

Sv. Josef Kupertinský

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Olgu a Josefa Čurdovy, syna Josefa a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za Jana Marka, dvě manželky, rodiče a celou přízeň

BABICE

  11:00

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • V Šebkovicích začne výuka náboženství na Základní škole ve středu 21. 9. ve 12:30.
 • Na Základní škole v  Čáslavicích se plánuje výuka náboženství od začátku měsíce října v pátek od 12:10. Nezapomínejme, že se máme vychovávat nejen pro život pozemský, ale i pro život věčný. A kdo se naučí dbát o život věčný, dbá pak o spravedlivý život současný.
 • V sobotu 17. 9. bude v 10:30 sloužena mše sv. u kaple Narození Panny Marie ve Vískách.
 • Příští neděli 18. 9. budeme děkovat Bohu při mši sv. za požehnanou úrodu.
 • MŮŽU SE ZAPTAT ? CO JE TO ADORACE ?
 • MILOSTIVÉ LÉTO II - možnost zbavit se exekučních dluhů

*

 SOBOTA –  3.9.2022         ŠEBKOVICE       17:00    Za zemřelé rodiče Chloupkovy, zemřelého Miroslava Nováčka,

                                                                                    za Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLE       4.9.2022

23. neděle v mezidobí

Sv. Rozálie

ČÁSLAVICE

    8:00

Na poděkování za dar života a víry

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  5.9.2022

Sv. Tereza z Kalkaty


 

 

 

ÚTERÝ     –  6.9.2022

Sv. Magnus


 

 

 

STŘEDA   –  7.9.2022

Sv. Melichar Grodecký  


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV  

  

  17:00  

 

Za rodiče Svobodovy a Lauerovy a celou přízeň  

 

ČTVRTEK –  8.9.2022

Narození Panny Marie


ČÁSLAVICE

  17:00

Za manžele Stanislava a Jiřinu Kujalovy z Římova

PÁTEK     –   9.9.2022

Sv. Petra Klavera


BABICE

  17:00

Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu, Chloupkovu a manžele Nahodilovy

SOBOTA  –  10.9.2022

Sv. Karla Spinoly


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Papouškovy, syna Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Pavla Němce

NEDĚLE       11.9.2022

24. neděle v mezidobí

Sv. Emil

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Ludmilu Hudečkovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Veselských a Tržilovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude po mši sv. krátká tichá adorace NSO s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • Upřímné poděkování za opravu železného plotu na kněžském hrobě v Čáslavicích a opravu a zajištění střechy babického kostela.
 • Rozpočet pro renovaci elektrifikace kostela v Čáslavicích by měl být hotový tento týden, práce bychom chtěli stihnout ještě letos. Do konce září máme přislíbeno ozvučení kostela.
 • Děkovat za úrodu chceme Bohu při mši sv. v neděli 18. 9. 2022. tedy za 14 dnů.
 • Matka Tereza z Kalkaty

*

  SOBOTA –   27.8.2022    ŠEBKOVICE       17:00    Za rodiče Roupcovy a přízeň

 

NEDĚLE       28.8.2022

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ŽEHNANÍ AKTOVEK

Sv. Augustin

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  29.8.2022

Umučení sv. Jana Křtitele


 

 

 

ÚTERÝ     –  30.8.2022

Sv. Fiakr


 

 

 

STŘEDA   –  31.8.2022

Sv. Josef z Arimatie


ŠEBKOVICE

  17:00

MARTÍNKOV

  17:00

 Na poděkování a s prosbou za požehnání

ČTVRTEK –  1.9.2022

sv. Jiljí


ČÁSLAVICE

  17:00

 Za Josefa Součka, sourozence, rodiče a celou přízeň

PÁTEK     –  2.9.2022

Sv. Justus


BABICE

  17:00

Za Bohumila Hrůzu, rodinu Hrůzovu a celou přízeň

SOBOTA  –  3.9.2022

Sv. Řehoře velikého


ŠEBKOVICE

  17:00

Za zemřelé rodiče Chloupkovy, zemřelého Miroslava Nováčka, za Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu

NEDĚLE       4.9.2022

23. neděle v mezidobí

Sv. Rozálie

ČÁSLAVICE

   8:00

Na poděkování za dar života a víry

MARTÍNKOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 • Kdo by se chtěl přidat jako zpěvák do scholy v Čáslavicích, ať se prosím spojí s panem Vidourkem.
 • Výuka náboženství začne v polovině září. Časy a místa vyučování budou upřesněny později.
 • V sobotu září bude v Cidlině od 14.00 probíhat osmý ročník Dnu medu.
 • Sv. MONIKA

*

 SOBOTA 20.8.2022       ŠEBKOVICE         17:00    Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Starých a celou přízeň                             

NEDĚLE – 21.8.2022

21. neděle v mezidobí

sv. Pius X.

ČÁSLAVICE

   8:00

Za Antonii a Františka Krulovy, zetě a celou rodinu

MARTÍNKOV

   9:30

Za rodinu Svobodovu a Štěbetovu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  22.8.2022 Panna Maria Královna


 

 

 

ÚTERÝ     –  23.8.2022 sv. Růžena z Limy


 

 

 

STŘEDA   –  24.8.2022 sv. Bartoloměje apoštola


ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  25.8.2022 sv. Ludvík


 

 

 

PÁTEK     –  26.8.2022 ct. Martin Středa


BABICE

  17:00

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

SOBOTA  –  27.8.2022 sv. Monika


ŠEBKOVICE

  17:00

Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE       28.8.2022

sv. Augustin

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

ŽEHNANÍ  AKTOVEK

ČÁSLAVICE

   8:00

Za farnost

MARTÍNKOV

   9:30

Za Josefa a Karlu Lauerovy, syna Josefa a dvoje rodiče

BABICE

  11:00

Za Václava Fantu, rodiče Fantovy, Kotrbovy, Zachovy, Číhalovy, zetě a celou přízeň

 

 • Upřímné poděkování patří všem, kdo pomohli v Čáslavicích s renovací kněžiště a dalšími opravami.
 • Ve středu 24. 8. a ve čtvrtek 25. 8. nebude mimořádně mše sv. v Martínkově a v Čáslavicích.
 • K výročí 10 let postavení rozhledny Mařenka bude v sobotu 27. 8. v 10:00 u rozhledny sloužena mše sv.
 • V neděli 28. 8. budeme žehnat všem žehat všem školákům, studentům a učitelům. K požehnáním si můžete přinést školní aktovky a jiné školní potřeby.
 • V neděli 28. 8. bude sbírka určena na opravy kostela.
 • 1920 zastavení říše zla z Ruska do Evropy - článek Paměti národa
 • 1968 invaze - audio pamětníka 1 min.

 *

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA     13.8.2022    ŠEBKOVICE        17:00    Za bratra Rudolfa a rodiče


NEDĚLE       14.8.2022

20. neděle v mezidobí

Sv. Maxmilián Kolbe

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Martínkovskou mládež a padlé vojáky

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  15.8.2022 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie


MARTÍNKOV

  17:00

Za farnost

ÚTERÝ     –  16.8.2022 sv. Štěpán Uherský


 

 

 

STŘEDA   –  17.8.2022 sv. Myron


ŠEBKOVICE

  17:00

 

ČTVRTEK –  18.8.2022 sv. Helena


ČÁSLAVICE

  17:00

Za rodinu Svobodovu a Dokulilovu a přízeň

PÁTEK     –  19.8.2022 sv. Jan Eudes


BABICE

  17:00

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

SOBOTA  –  20.8.2022 sv. Bernard


ŠEBKOVICE

  17:00

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Starých a celou přízeň

NEDĚLE       21.8.2022 21. neděle v mezidobí

sv. Pius X.

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Antonii a Františka Krulovy, zetě a celou rodinu

MARTÍNKOV

    9:30

Za rodinu Svobodovu a Štěbetovu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • V neděli 21. sprna uzavřou v kostele sv. Máří Magdalény v Šebkovicích sňatek Jan Bajko a Ivana Drbolová
 • Upřímné poděkování patří všem, kdo pomohli vybílit a uklidit zákristii v Čáslavicích. Kdo pomohli s opravami nábytku v zákristii a na kůru. V týdnu chceme vyměnit koberce a přivézt oltář z masivního modřínu, který nám darovala farnost Znojmo.
 • Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost Teologický kurz (dále TK). Bude probíhat od října 2022 do června 2023 v Brně (16 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Přihlášky do se podávají nejpozději do 15. 9. 2022. Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími informacemi o kurzu naleznete na stránkách Diecézního katechetického centra na: https://kc.biskupstvi.cz/
 • 21. srpen 1968 - poučení z krizového vývoje

 *

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      6.8.2022      ŠEBKOVICE       17:00   Za Marka Bártíka a celou přízeň

NEDĚLE       7.8.2022 19. neděle v mezidobí

Sv. Kajetán

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Vlastu a Ladislava Trojanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bělu Göthovou a rodiče

BABICE


  11:00


Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň


PONDĚLÍ –  8.8.2022

sv. Dominik


 

 

 

ÚTERÝ     –  9.8.2022

sv. Terezie Benedikty od Kříže


 

 

 

STŘEDA   –  10.8.2022 Svátek sv. Vavřince 

 


ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV 

 

  17:00

 

Za Marii Menšíkovou a živou a zemřelou rodinu

 

ČTVRTEK –  11.8.2022 sv. Klára


ČÁSLAVICE

  17:00

 

PÁTEK     –  12.8.2022 sv. Jana Františka de Chantal


BABICE

  17:00

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

SOBOTA  –  13.8.2022

sv. Poncián a Hippolyt


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       14.8.2022

20. neděle v mezidobí

Sv. Maxmilián Kolbe

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Jana Suchny, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

MARTÍNKOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • V pátek 23. září 2022 bude začínat v kostele sv. Martina Třebíči příprava na svátost biřmování. Můžete se přihlásit na internetových stránka farnosti Třebíč: trebicmartin.cz nebo kontaktujte svého duchovního správce. Přihlaste se nejpozději do 11. září. Připravovat se mohou všichni od 14 let. Horní hranice není omezena.
 • V kostele v Čáslavicích budeme v týdnu bílit zákristii kostela. Dokončuje se projekt nové elektrifikace kostela. Ještě jednou, snad už naposled jej musí schválit památkový úřad. Kontaktujte prosím duchovního správce o možnostech, kdo z firem nebo podnikatelů by nám mohl na rekonstrukci přispět. Před instalací topení pod lavice musíme lavice také nejdříve opravit. Mohli bychom také připravovat obnovu fasády věže.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb pravidelně internetovou poštou, ať napíše na emailovou adresu farnosti: babiceulesonic@dieceze.cz, caslavice@dieceze.cz, martinkov@dieceze.cz
 • Webové stránky farností jsou společné na adrese: farnostbabice.com
 • LIPNÍK U HROTOVIC PŘIPOMÍNÁ VÝROČÍ RODÁKA BISKUPA HLOUCHA

 *

Pořad bohoslužeb

*

  SOBOTA –   30.7.2022    ŠEBKOVICE          17:30   Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE       31.7.2022 18. neděle v mezidobí

sv. Ignáce z Loyoly

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

„Na poděkování za 30 let Oblastní charity Třebíč, s prosbou o Boží doprovázení a milosti pro všechny pracovníky i klienty“.

JAKUBOV

    9:30

PATROCINIUM KOSTELA V JAKUBOVĚ

Za všechny živé a zemřelé obyvatele Jakubova a jakubovské kněze

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  1.8.2022

Sv. Alfonz z Ligouri


 

 

 

ÚTERÝ     –  2.8.2022

Sv. Petr Julián Eymard


 

 

 

STŘEDA   –  3.8.2022 Blah. Augustin Kazotic

ŠEBKOVICE

  17:00

 

MARTÍNKOV

  17:00

Za rodinu Herotovu a Nováčkovu

JAKUBOV

  17:30

Za Josefa a Mathyldu Krotkovy a rodinu

ČTVRTEK –  4.8.2022

sv. Jan Maria Vianney


ČÁSLAVICE

  17:00

Za farnost

PÁTEK     –  5.8.2022 Posvěcení římské baziliky Panny Marie


BABICE

  17:00

Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

SOBOTA  –  6.8.2022

Svátek Proměnění Páně


ŠEBKOVICE

  17:00

 

NEDĚLE       7.8.2022 19. neděle v mezidobí

Sv. Kajetán

ČÁSLAVICE

    8:00

Za Vlastu a Ladislava Trojanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

MARTÍNKOV

    9:30

Za Bělu Göthovou a rodiče

BABICE

  11:00

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 

 • Se změnou ustanovení služby duchovního správce věnujte pozornost změně časů bohoslužeb ve farnostech

Babice: neděle 11:00, pátek 17:00 celoročně

Čáslavice: neděle  8:00, čtvrtek 17:00 celoročně

Jakubov: neděle 9:30, středa 17:30

Martínkov: neděle 9:30, středa 17:00 celoročně

Šebkovice: sobota (s nedělní platností) 17:00, středa 17:00 celoročně

 • V neděli 7.8. bude mše sv. v Babicích spojena s uctěním památky popravy babického kněze Václava Drboly 3. 8. 1951. Při té příležitosti budeme hostit poutníky, kteří startují z Moravských Bud. od Orlovny v 7:30. Ten den je také příležitostí pro vzdálené poutníky, kteří se zúčastní celostátní turistické akce „Poznáváme Česko“. Kdo byste mohli přispět k jejich občerstvení po mši sv., přihlaste se prosím paní Špačkové osobně nebo na tel. 606 627 514.
 • SERIÁL LETNÍCH VÝŠLAPŮ "POZNÁVÁME ČESKO"
 • "POZNÁVÁME ČESKO" POUŤ K UCTĚNÍ PAMÁTKY BABICKÉHO KNĚZE VÁCLAVA DRBOLY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       24.7.2022

17. neděle v mezidobí

 

  

 

sv. Charbel Makhlouf


 

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za živé a mrtvé z rodiny Pospíchalovy

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

ŠEBKOVICE

 

 

  11:00

 

 

PATROCINIUM KOSTELA V ŠEBKOVICÍCH

Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 

PONDĚLÍ –  25.7.2022 sv. Jakuba apoštola


 

 

 

ÚTERÝ     –  26.7.2022

sv. Jáchym a Anna


 

 

 

STŘEDA   –  27.7.2022

Sv. Gorazd a druhové

 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Nezvedovu a Abrahámovu

ČTVRTEK –  28.7.2022 sv. Alfonza Muttathupadathu


BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

PÁTEK     –  29.7.2022 sv. Marta


JAKUBOV

  17:30

Za Ondřeje Koláře

SOBOTA  –  30.7.2022 sv. Petr Chryzolog


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Nesnídalovy a přízeň

NEDĚLE       31.7.2022 18. neděle v mezidobí

sv. Ignác z Loyoly

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

   8:00

„Na poděkování za 30 let Oblastní charity Třebíč, s prosbou o Boží doprovázení a milosti pro všechny pracovníky i klienty“.

JAKUBOV

   9:30

PATROCINIUM KOSTELA V JAKUBOVĚ

Za všechny živé a zemřelé obyvatele Jakubova a jakubovské kněze

BABICE

 11:00

Za farnost

 

 • Blíží se celostátní setkání mládeže a rodin v Hradci Králové od 9. 8. – 14. 8. přihlašovat se můžete elektronicky https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/. Z Moravskobudějovického děkanátu lze jet společně hromadnou dopravou spolu s kaplanem pro mládež R. D. Mgr. Vojtěchem Librou: mobil 721 933 622, email: libravojtech@gmail.com
 • Kvůli odchodu tří kněží ze služby z nedalekých farností na Třebíčsku byl rozhodnutím biskupa brněnské diecéze od 1. 8. 2022 ustanoven novým duchovním správcem farnosti Jakubov u Morav. Bud. R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář v Želetavě.  Dosavadní duchovní správce byl od 1. 8. ustanovený administrátorem farnosti v Čáslavicích. Mše sv. budou od 1. 8. 2022 bývat v Jakubově ve středu v 17:30., v neděli zůstává čas bohoslužeb stejný v 9:30.
 • sv. Ignác z Loyoly - Jak nacházet Boha ve všech věcech 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 NEDĚLE       17.7.2022

16. neděle v mezidobí

sv. Česlav a Hyacint

MARTÍNKOV

   8:00

Za rodiče, Karolinu Neshybovu, dceru, manžela a zetě a za rodinu Mágrovu

JAKUBOV

   9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  18.7.2022

sv. Emilián


 

 

 

ÚTERÝ     –  19.7.2022

sv. Makrina


 

 

 

STŘEDA   –  20.7.2022

sv. Eliáš 

 


ŠEBKOVICE

 16:30

 

MARTÍNKOV 

 17:30

Za Manžele Polachovy a celou přízeň

ČTVRTEK –  21.7.2022

sv. Vavřinec z Brindisi


BABICE

 17:30

Za rodiče Číhalovy a Eduarda Göpferta

PÁTEK     –  22.7.2022 Svátek sv. Marie Magdalény

 


JAKUBOV

 17:30

Za Františka Hochmana, manželku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  23.7.2022

Svátek sv. Brigity


 

 

 

NEDĚLE       24.7.2022

17. neděle v mezidobí

sv. Charbel Makhlouf

 

MARTÍNKOV

   8:00

Za farnost

JAKUBOV

   9:30

Za živé a mrtvé z rodiny Pospíchalovy

BABICE

 11:00

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 11:00

Za rodiče Nečasovy a přízeň

 

 • V sobotu 23. 7. uzavřou sňatek v kostele sv. Maří Magdalény v Šebkovicích Michal Celinski a Lenka Koudelková.
 • Zasvěcení kostela Maří Magdaléně v Šebkovicích oslavíme v neděli 24. 7. ve mši sv. v 11:00 v kostele v Šebkovicích.
 • Spolek Spokojený senior - KLAS zve seniory k tradičnímu týdennímu pobytu v Jeseníkách. Týden plný turistiky, přednášek, večerního promítání a besedování, ale i času pro individuální program a odpočinek. Více informací na nástěnce/webových stránkách farnosi.
 • Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let zaměřené na rozlišování povolání se uskuteční 1. 8.– 5. 8. 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede R. D. Mgr. Martin Rumíšek, farář ve farnosti Bzenec. Informace a přihlašování je možné na webové adrese Arcib. kněž. semináře v Olomouci: VIR & VIA - Arcibiskupský kněžský seminář (knezskyseminar.cz)
 • Tragické léto v Babicích 1951 https://www.stream.cz/krvava-leta/pripad-babice-v-lete-1951-za-vrazdou-funkcionaru-ksc-stala-skupina-kolem-ladislava-maleho-
 • Sv. Marie Magdalena

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –     9.7.2022    ŠEBKOVICE        17:30    Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  

 

NEDĚLE       10.7.2022 15. neděle v mezidobí

sv. Amálie

MARTÍNKOV

   8:00

Za rodinu Míčovu a celou přízeň a za rodinu Válkovu a celou přízeň

JAKUBOV

   9:30

Za Hanu Chmelkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

 11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  11.7.2022 sv. Benedikt


 

 

 

ÚTERÝ     –  12.7.2022 sv. Jan Qualbert


 

 

 

STŘEDA   –  13.7.2022

sv. Jindřich 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

 

  17:30

 

Za Marii Kličkovu a živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

 

ČTVRTEK –  14.7.2022 bl. Hroznata,

sv. Kamil de Lellis


BABICE

  17:30

Za rodinu Kučerovu, Strnadovu a Křížovu

PÁTEK     –  15.7.2022 Sv. Bonaventura

 


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Ježkovy

SOBOTA  –  16.7.2022 Panna Maria Karmelská


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       17.7.2022 16. neděle v mezidobí

sv. Česlav a Hyacint

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodiče, Karolinu Neshybovu, dceru, manžela a zetě a za rodinu Mágrovu

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

 11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     2.7.2022      ŠEBKOVICE         17:30   Za rodinu Růžičkovu a manželku Hanu


NEDĚLE       3.7.2022 14. neděle v mezidobí

 

sv. Tomáše


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

BABICE

 

  11:00

 

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

PONDĚLÍ –  4.7.2022 Prokop


 

 

 

ÚTERÝ     –  5.7.2022 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 


BABICE

    9:00

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, jejich rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

ŠEBKOVICE

 

  16:30

 

  

STŘEDA   –  6.7.2022

sv. Marie Gorettiová 

 


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

 

  17:30

 

Za manžele Kopečkovy, rodiče a celou přízeň

 

ČTVRTEK –  7.7.2022

sv. Wilibald


 

 

 

PÁTEK     –  8.7.2022

sv. Kilián


JAKUBOV

 

  17:30

 

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

 

SOBOTA  –  9.7.2022

sv. Veronika Giulianiová


ŠEBKOVICE

 

  17:30

 

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

 

NEDĚLE       10.7.2022 15. neděle v mezidobí

sv. Amálie

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Míčovu a celou přízeň a za rodinu Válkovu a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za Hanu Chmelkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Primiční mše svatá Štěpána Jiřího Nováka bude v neděli 3. července v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla v 15:00.
 • Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Bohoslužbu na závěr konference v neděli 10. července 2022 v 11.00 hodin bude v pavilonu F na brněnském výstavišti slavit nový brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.
 • PROGRAM  KATOLICKÉ  CHARISMATICKÉ  KONFERENCE  v  BRNĚ 6. 7. - 10. 7.

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA      25.6.2022   ŠEBKOVICE        10:00    Za všechny rodáky ze Šebkovic

NEDĚLE       26.6.2022

13. neděle v mezidobí

sv. Jan a Pavel

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  27.6.2022

Sv. Cyril Alexandrijský


 

 

 

ÚTERÝ     –  28.6.2022 sv. Irenej


 

 

 

STŘEDA   – 29.6.2022 SV. PETRA A PAVLA


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jaroslava Urbánka a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  30.6.2022 sv. prvomučedníci římští


BABICE

  17:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  1.7.2022

sv. Theobald


BABICE

JAKUBOV

  14:00

  17:30

 Pohřeb pana Václava Fanty z Lesonic

Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  2.7.2022

sv. Bernardin Realino


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu a manželku Hanu

NEDĚLE       3.7.2022 14. neděle v mezidobí sv.

sv. Tomáše 

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

BABICE

  11:00

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 • Primiční mše svatá Štěpána Jiřího Nováka bude v neděli 3. července 2022 v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla v 15:00.
 • V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. A ještě organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude v tento možný.

 UVEDENÍ NOVÉHO BISKUPA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       19.6.2022

Sv. Jan Nepomuk Neumann

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ V BABICÍCH

MARTÍNKOV

   8:00

Za Karla a Marii Lauerovy, dvoje rodiče a sourozence

JAKUBOV

   9:30

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  20.6.2022

Blah. Markéta Ebner


 

 

 

ÚTERÝ     –  21.6.2022

Sv. Alois Gonzaga


 

 

 

STŘEDA   –  22.6.2022

sv. Jan Fisher a Tomáš More


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Boženu Outratovou a sourozence

ČTVRTEK –  23.6.2022

 Ze Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova


BABICE

  17:30

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

PÁTEK     –  24.6.2022

Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Kračmarovy

SOBOTA  –  25.6.2022

sv. Vilém, ct. Ivan


ŠEBKOVICE

  10:00

Za všechny živé a zemřelé rodáky ze Šebkovic

NEDĚLE       26.6.2022

sv. Jan a Pavel

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ V JAKUBOVĚ

MARTÍNKOV

   8:00

Za Karla a Annu Vodičkovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

   9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V neděli 19. 6. jste zváni na primiční mši sv. Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí ve 14:30.
 • V sobotu 25. 6.jste zváni na primici Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje ve 14:30. 
 • V sobotu 25. 6.bude mše sv. v Šebkovicích v 10:00 u kostela za všechny rodáky.
 • Zpovídání dětí a rodin před 1. svatým přijímáním bude v pátek 24. 6. od 16:30 v kostele v Jakubově.
 • 1. sv. přijímání dětí bude v Jakubově v neděli 26. 6. v 9:30.
 • Sbírka v neděli 6. bude na bohoslovce.

  SOBOTA    11.6.2022          ŠEBKOVICE       17:30    Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň   

NEDĚLE       12.6.2022

Slav. Nejsvětější Trojice

Patrocinium kostela v Babicích

Sv. Jan z Fakunda

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  13.6.2022

Sv. Antoním z Padovy


 

 

 

ÚTERÝ     –  14.6.2022

Sv. Anastáz


 

 

 

STŘEDA   –  15.6.2022

Sv. Vít

Ze Slav. Těla a Krve Páně


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Pléhovu a Kabelkovu

ČTVRTEK –  16.6.2022

Slav. Těla a Krve Páně

Sv. Benon (Zbyněk)


BABICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  17.6.2022

Ze Slav. Těla a Krve Páně

Sv. Avitus , opat


JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Burianovy

SOBOTA  –  18.6.2022

Sv. Řehoř Barbarigo


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       19.6.2022

12. mezidobí

Sv. Jan Nepomuk Neumann

MARTÍNKOV

    8:00

Za Karla a Marii Lauerovy, dvoje rodiče a sourozence

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost  +  1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

 • Ve čtvrtek 16. 6. bude v Babicích od 15:30 příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.
 • V sobotu 18. 6. 2022 bude v kostele v Babicích od 15:30 nácvik dětí obřadu 1. sv. přijímání a současně se bude zpovídat do cca 16:30. Zpovídat budou 2 knězi.
 • 1. sv. přijímání dětí bude v neděli 19. 6. v Babicích v 11:00.
 • V neděli 19. 6. jste zváni na primiční mši sv. Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí ve 14:30
 • DÍLO https://www.youtube.com/watch?v=dBphtvT5JrY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       5.6.2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

 Sv. Bonifác

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za děti, rodiče a kmotry

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, svnuk a, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

PONDĚLÍ –  6.6.2022

PANNY MARIE MATKY CÍRKVE , Sv. Norbert


 

 

 

ÚTERÝ     –  7.6.2022

Sv. Robert

 

 

 

STŘEDA   –  8.6.2022

Sv. Medard


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Antonína Roupce, manželku, syna Jaroslava a manželku

ČTVRTEK –  9.6.2022

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sv. Efrém Syrský


BABICE

  17:30

Za Manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  10.6.2022

Sv. Maxim


JAKUBOV

  17:30

Za Leopoldinu Buchalovu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  11.6.2022

Sv. Barnabáš


BABICE

  11:00

Za všechny rodáky z Babic a Bolíkovic

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

NEDĚLE       12.6.2022

Slav. Nejsvětější Trojice

Patrocinium kostela v Babicích

Sv. Jan z Fakunda

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 • V červnu se chystají v našem děkanátu hned 2 primice. V neděli 19. 6. ve 14:30 primice Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí. V sobotu 25. 6. ve 14:30 primice Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje. V neděli 3. července bude sloužit v 15:00 v Nové Říši v kostele sv. Petra a Pavla primiční mši svatou Štěpán Jiří Novák. Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 • V sobotu 11. 6. bude v babickém kostele v 11:00 mše sv. u příležitosti setkání rodáků z Babic a Bolíkovic.  Všichni jsou také zváni na den otevřených dveří kostela Nejsvětější Trojice v Babicích. K pokojné prohlídce nebo posezení v modlitbě bude kostel otevřený po mši sv. cca. do 12:20 a pak od 14:00 do 16:00. Slavnost zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici oslavíme v ne. 12. 6. v 11:00 mší sv.
 • KŘÍŽ  David Sypka

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA      28.5.2022    ŠEBKOVICE         17:30    Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny     

                                                                                       Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení


NEDĚLE       29.5.2022

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

Sv. Pavel VI.

MARTÍNKOV

    8:00

Za Dalibora Mácu a otce Stanislava

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a Dunklerovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  30.5.2022 Sv. Zdislava


 

 

 

ÚTERÝ     –  31.5.2022 Navštívení Panny Marie Patrocinium kostela v Martínkově


MARTÍNKOV

  17:30

Za Vladimíra Lojdu, manželku a dvoje rodiče

STŘEDA   –  1.6.2022

Sv. Justin


ŠEBKOVICE

  16:30

 

ČTVRTEK –  2.6.2022

Sv. Marcelin a Petr


BABICE

  17:30

Za rodiče Klusákovy

PÁTEK     –  3.6.2022

Sv. Karel Lwanga


JAKUBOV

  17:30

Za Julii Částkovu a manžela

SOBOTA  –  4.6.2022

sv. František Caracciolo


BABICE

  11:00 

Pohřeb paní Jitky Řezníčkové

NEDĚLE       5.6.2022 Seslání Ducha Svatého

SBÍRKA NA CHARITU

Sv. Bonifác

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Tomáše a Kateřinu Markovy, rodiče a celou přízeň

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za děti, rodiče a kmotry

BABICE

  11:00

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu, syna a celou přízeň

 

 • Májová pobožnost bude v Jakubověv pondělí v 18:30 a v Martínkově v pondělí v 17:30 a v úterý po mši sv.
 • V úterý 31. 5. se v Martínkově slaví zasvěcení kostela Navštívení Panny Marie mší sv. v 17:30. Ve středu proto mše sv. v Martínkově nebude.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V kostele Marie Magdalény v Šebkovicích uzavřou v sobotu 4. 6. 2022 sňatek: Libor Vítek z Kundratic a Veronika Křemečková z Výčap.
 • V sobotu nebude mše sv. v Šebkovicích, bude až v neděli v 10:30 s prvním svatým přijímáním dětí z Výčap.
 • Společná příprava všech dětí, které se připravují na první svaté přijímání v Babicích, bude na faře v Babicích v sobotu 4. 6. od 16:00 s programem „7 studánek“.
 • Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře.
 • V červnu se plánují v našem děkanátu hned 2 primice. V neděli 19. června ve 14:30 primice Josefa Janouška v Moravských Budějovicích na zámeckém nádvoří vedle kostela sv. Jiljí. V sobotu 25. 6. ve 14:30 primice Jana Kříže v Blížkovicích na farní zahradě, blízko kostela sv. Bartoloměje. Všichni farníci z okolí jsou srdečně zváni.
 • Sv. Zdislava patronka rodin a českého národa 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –   21.5.2022       ŠEBKOVICE         17:30    Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny                                

                                                                                       Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení


NEDĚLE       22.5.2022

Sv. Rita, Sv. Julie

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESTANY

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ –  23.5.2022

Sv. Jan Křtitel de Rossi


 

 

 

ÚTERÝ     –  24.5.2022 


 

 

 

STŘEDA   –  25.5.2022

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Vladimíra Králíka, rodiče a za Petra Máchala a rodiče

ČTVRTEK –  26.5.2022 Nanebevstoupení Páně,

Sv. Filip Neri


BABICE

  17:30

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

PÁTEK     –  27.5.2022

Ze slavnosti Nanebevstoupení Páně


JAKUBOV

  17:30

Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  28.5.2022

Sv. German


ŠEBKOVICE

  17:30

Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení

NEDĚLE       29.5.2022

Sv. Pavel VI.

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Dalibora Mácu a otce Stanislava

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Dvořákovy a Dunklerovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Májová pobožnost bude v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Sbírka v neděli 29. 5. bude určena na opravy kostela.
 • V Babicích chystáme nátěry všech oken kostela a žaluzií na věži, celkové náklady jsou 115.820,- Kč. Kraj Vysočina nám přispěl 45.000,- Kč, obec Babice 11.582,- a farnost uhradí 238,- Kč.
 • První svaté přijímání dětí se plánuje v neděli 19. června v Babicích a v neděli 26. června v Jakubově. Společná příprava všech dětí s programem „7 studánek“ bude na faře v Babicích v sobotu 4. 6. v 16:00.
 • LURDY - uznané místo zjevení Panny Marie, přímý přenos, You Tube 
 • J. S. BACH - AIR, You Tube

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      14.5.2022      ŠEBKOVICE        17:30    Za rodiče Kubovy a syna

NEDĚLE       15.5.2022

5. velikonoční

Sv. Izidor

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jana a Růženu Slámovy a syna Bohuslava

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  16.5.2022

Sv. Jan Nepomucký


 

 

 

ÚTERÝ     –  17.5.2022

Sv. Paschal Baylon


 

 

 

STŘEDA   –  18.5.2022

Sv. Jan I.


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Boženu Skoupou a přízeň

MARTÍNKOV

  17:30

Za Tomáše Krubla, manželku, dvoje rodiče a dceru

ČTVRTEK –  19.5.2022

Sv. Petr Celestýn


BABICE

  17:30

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  20.5.2022

Sv. Klement M. Hofbauer


JAKUBOV

  17:30

Za Antonína Karáska a rodiče

SOBOTA  –  21.5.2022

Sv. Kryštof Magallanes


ŠEBKOVICE

  17:30

Za vnuka Ondráška, za Boží ochranu a ochranu Panny Marie při těžké operaci s prosbou o uzdravení

NEDĚLE       22.5.2022

Sv. Rita, Sv. Julie

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESTANY

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 

 • V pátek 13. května jmenoval papež František pražským arcibiskupem a českým primasem Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Od 1. května máme také nového apoštolského nuncia pro Č. R. arcibiskupa Judu Thaddeus Okolo z Nigérie.
 • Májové pobožnosti budou v  v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • V neděli 22. 5. bude sbírka určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Kluci ministranti od ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Můžu se zeptat? – Co je to „blahoslavená“? - Pauline Jaricot, zakladatelka modlitby živého růžence (1826) a Díla šíření víry (1822), bude 22. května 2022 prohlášena za blahoslavenou. YouTube

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       8.5.2022

Panna Maria prostřednice všech milostí

MARTÍNKOV

    8:00

Za Anastázii Mácovu, tři syny a celou rodinu

JAKUBOV

    9:30

Za Annu a Milana Kabelkovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.5.2022

Sv. Hermas


 

 

 

ÚTERÝ     –  10.5.2022

Sv. Jan z Ávily


 

 

 

STŘEDA   –  11.5.2022

Bl. Vasil Hopko


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Pavla Blažka, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Benešovu a Jana Kořínka

ČTVRTEK –  12.5.2022

Sv. Pankrác


BABICE

  17:30

Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, manžele Buďovy a přízeň

PÁTEK     –  13.5.2022

Panna Maria Fatimská


JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  14.5.2022

Sv. Matěj


ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Kubovy a syna

NEDĚLE       15.5.2022

5. velikonoční

Sv. Izidor

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jana a Růženu Slámovy a syna Bohuslava

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, přízeň a duše v očistci

 

 • Májové pobožnostibudou v  v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.;  v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kluci ministrantiod ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Poděkování patří všem, kdo se v sobotu 30. 4. v Jakubově věnovali poutníkům z farnosti sv. Jakuba v Brně.

DEN ATENTÁTU NA PAPEŽE (13. KVĚTEN 1981), stream.cz

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-papeze-13-kveten-151222

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FÁTIMĚ A ZÁZRAK, KTERÝ SPATŘILY DESETITISÍCE LIDÍ, mall.cz

https://www.mall.tv/zivoty-slavnych/zazrak-v-portugalske-fatime-spatreny-desetitisici-lidi-a-tri-proroctvi-ktera-se-vyplnila

REFLEX: FOTOGALERIE O FATIMĚ, reflex.cz

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/131261/skutecny-zivot-lucie-dos-santos-v-detstvi-ji-hrozili-upalenim-pak-se-splnila-jeji-tri-tajemna-proroctvi?foto=0

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ: cz.wikipedia.org

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_Fatim%C4%9B

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  – 30.4.2022      ŠEBKOVICE       17:30     Za rodiče Jasanskovy, Jedličkovy a bratra Rudolfa

NEDĚLE       1.5.2022

3. neděle velikonoční

Sv. Josef dělník

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

BABICE

11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

PONDĚLÍ –  2.5.2022

Sv. Atanasius


 

 

 

ÚTERÝ     –  3.5.2022

Sv. Filip a Jakub


 

 

 

STŘEDA   –  4.5.2022

Sv. Florián


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za Vladimíra Polacha, rodiče a synovce Dalibora

ČTVRTEK –  5.5.2022

Sv. Gothard


BABICE

17:30

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břinkovy a duše v očistci

PÁTEK     –  6.5.2022

Sv. Jan Sarkandr


JAKUBOV

17:30

Za rodiče Soukupovy

SOBOTA  –  7.5.2022

Bl. Gizela


ŠEBKOVICE

17:30

 

NEDĚLE       8.5.2022

 4. neděle velikonoční

Sv. Hermas

 

MARTÍNKOV

  8:00

Za Anastázii Mácovu, tři syny a celou rodinu

JAKUBOV

  9:30

Za Annu a Milana Kabelkovy

BABICE

11:00

Za farnost

 

 • 1. května se odnášejí z kostela postní pokladničky na sbírku pro charitativní účely.
 • Ve farnosti Martínkov byli potvrzeni stávající členové Ekonomické rady farnosti Martínkov.
 • Kluci ministranti od ukončené 6. třídy se mohou přihlašovat na 4. ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci 16.–23. 7. 2022 na faře v Osové Bítýšce. Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 
 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO za nová kněžská a řeholní povolání zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30.; v Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté spojená s adorací za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V pátek 5. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • CHCEŠ ŘÍCT, ŽE ZA CELÝ DEN JSI VYMĚNIL JEN 1 ŽÁROVKU?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       24.4.2022 2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO   MILOSRDENSTVÍ

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

Sv. Jiří

MARTÍNKOV

  8:00

Za Emila a Emilii Sokolovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

PONDĚLÍ –  25.4.2022

Sv. Marek


 

 

 

ÚTERÝ     –  26.4.2022

Sv. Kletus


 

 

 

STŘEDA   –  27.4.2022

Sv. Zita


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Na poděkování

ČTVRTEK –  28.4.2022

Sv. Ludvík M. Grignion


BABICE

  17:30

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

PÁTEK     –  29.4.2022

Sv. Kateřina Sienská


JAKUBOV

  17:30

Za Ladislava Částka, manželku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  30.4.2022

Sv. Zikmund


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       1.5.2022

3. neděle velikonoční

Sv. Josef dělník

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

BABICE

  11:00

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy a duše v očistci

 

 • Papírové postní kasičky na sbírku pro charitativní účely můžete přinášet do zákristie do neděle 1. 5. 2022
 • Poděkování patří všem, kdo pomohli v sobotu 23. 4. občerstvit poutníky „VII. Poutě rodin z Lukova do Přibyslavic.“
 • Upřímné poděkování patří také  všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Hudebníkům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou a údržbou kostela.
 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu v Jakubově v pondělí a ve středu v 18:30, v pátek po mši sv.; v Martínkově v pondělí  a v pátek v 17:30 a ve středu po mši sv.; v Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • 80% STRACHU JE V NAŠEM ŽIVOTĚ ZBYTEČNÉHO Mr. Been 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       17.4.2022

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 Sv. Atanasia

ŠEBKOVICE

  7:30

Za Vlastimilu Klubalovu, Jana Klubala a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Mágrovu, dceru, syna a dva zetě a za rodinu Moudrou a Pléhovu

JAKUBOV

  9:30

Na úmysl dárce

BABICE


11:00


Za farnost


PONDĚLÍ –  18.4.202

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

ŠEBKOVICE

  7:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za zemřelou Janu Bílkovou a rodiče

BABICE

  9:30 

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

ÚTERÝ     –  19.4.2022

Sv. Lev IX.


 

 

 

STŘEDA   –  20.4.2022

Sv. Anicet


JAKUBOV

13:00

Pohřeb paní Marie Bustové

ŠEBKOVICE

16:30

 

ČTVRTEK –  21.4.2022

Sv. Amselm


BABICE

17:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –   22.4.2022

Sv. Leonid


JAKUBOV

17:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

SOBOTA  –  23.4.2022

Sv. Vojtěch


ŠEBKOVICE

17:30

 

NEDĚLE       24.4.2022 2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Sv. Jiří

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

  8:00

Za Emila Emilii Sokolovy, jejich rodiče a sourozence

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 • Kdo by měl zájem o samovýrobu palivového dříví ve farním lese, přihlaste se v sakristii nebo přímo panu Čechovi tel: 724 525 161.
 • V sobotu 23. 4. jste zváni na pouť rodin z Lukova do Přibyslavic.

07:00 - Lukov kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu)

09:00 - Babice kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení)

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení)

16:00 - Přibyslavice kostel Narození Panny Marie - mše svatá

 Kdo by mohl přispět drobným pohoštěním poutníků v Babicích na faře, ať se po mši sv.      

 domluví s p. Špačkovou.

 • V sobotu 30. 4. 2022se uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Součástí programu bude mše sv. s biskupem Vojtěchem, po ní následuje program ve skupinkách pro kategorie 12.-14. let a pro starší 15. let. Plánovaný příjezd 9.00 – 9.30 hodin, předpokládané ukončení do 16.00 hodin. Počet ministrantů a ministrantek je stanoven na max. 300 účastníků. Pro přihlášení se hlaste duchovnímu správci. Bližší informace najdete na: http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       10.4.2022

 Květná neděle

Sv. Michael de Sanctis

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

BABICE

11:00

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

PONDĚLÍ –  11.4.2022

Sv. Stanislav


 

 

 

ÚTERÝ     –  12.4.2022

Sv. Julius I.


 

 

 

STŘEDA   –  13.4.2022

Sv. Martin I.


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za P. Mariana Dobroslava Kabelku, rodiče a bratry

ČTVRTEK –  14.4.2022

ZELENÝ ČTVRTEK

Sv. Lambert

JAKUBOV

17:00

Na úmysl dárce

BABICE

18:30

Za rodiče Tkanovy,  přízeň a živou rodinu

ŠEBKOVICE

18:00

 

PÁTEK     –  15.4.2022

VELKÝ PÁTEK 

Sv. Damián de Veuster

SBÍRKA NA BOŽÍ HROB

MARTÍNKOV

15:00

Velkopáteční obřady

ŠEBKOVICE

15:00

Velkopáteční obřady

BABICE

17:00

Velkopáteční obřady

SOBOTA  –  16.4.2022

BÍLÁ SOBOTA

Sv. Bernardetta Soubirous

JAKUBOV

17:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

19:00

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Baránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE       17.4.2022

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Sv. Robert

ŠEBKOVICE

  7:30

Za Vlastimilu Klubalovu, Jana Klubala a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Mágrovu, dceru, syna a dva zetě a za rodinu Moudrou a Pléhovu

JAKUBOV

  9:30

Na úmysl dárce

BABICE

11:00

Za farnost

 PONDĚLÍ –   18.4.2022

Pondělí ve velikonočním oktávu

ŠEBKOVICE

  7:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

MARTÍNKOV

  8:00

Za zemřelou Janu Bílkovou a rodiče

BABICE

  9:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 • Na velký pátek připadá den přísného postu. Při velkopátečních obřadech bude sbírka určena na údržbu Boží hrobu v Jeruzalémě.
 • Společná modlitba ranních chval bude na „Bílou sobotu“ v kostele v Jakubově v 8:00.
 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým. Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK
 • Můj kříž

  Velikonoce 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       3.4.2022

5. neděle postní (-C)

Sv. Richard

MARTÍNKOV

  8:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

JAKUBOV

  9:30

Za farnost

BABICE

11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  4.4.2022

Sv. Izidor


 

 

 

ÚTERÝ     –  5.4.2022

Sv. Vincenc Ferrerský


 

 

 

STŘEDA   –  6.4.2022

 

Bl. Notger a bl. Michael Rua


ŠEBKOVICE

16:30

 

MARTÍNKOV

17:30

Za Josefa Outratu a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  7.4.2022

Sv. Jan Křtitel de la Salle


BABICE

17:30

Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou, a celou přízeň

PÁTEK     –  8.4.2022

Sv. Dionýsius


JAKUBOV

17:30

Za živé a zemřelé z rodiny Pospíchalovy

SOBOTA  –  9.4.2022

Sv. Libor


ŠEBKOVICE

17:30

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       10.4.2022

Květná

Sv. Michael de Sanctis

MARTÍNKOV

  8:00

Za farnost

JAKUBOV

  9:30

Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

BABICE

11:00

Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

 • Mládežníci ve věku 12-25 let se stále mohou přihlašovat na diecézní setkání mládeže, které bude v  so. 9. 4. v Brně na Petrově (starší 25 let mohou pomáhat jako dobrovolníci) http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. Společný odjezd autobusu našeho děkanátu bude z Moravských Budějovic v 6:45 od radnice na náměstí. Zájemci o společnou cestu autobusem at se přihlásí na email: jolca00@seznam.cz, nebo tel: 604 763 143
 • Pobožnosti křížové cesty budou v neděli v 15:00 v Jakubově, ve středu po mši sv. v Martínkově, ve čtvrtek po mši sv. v Babicích a v pátek v Martínkově v 17:30, v Jakubově v pátek po mši sv.
 • Příležitost k velikonoční zpovědi bude v Martínkově ve středu od 16:30, v Babicích ve čtvrtek od 16:30 a v Jakubově v pátek od 16:30 (bude zpovídat i o. Václav Kříž). V Babicích pak ještě v neděli 10. 3. bude zpovídat o. Václav Kříž od 10:00 a během mše sv. a případně po mši sv. V  neděli 3. se zpovídá v Moravských Bud. od 14:00 do 16:00 a v Želetavě od 16:00 do 17:00.  

POVRCHNÍ SOUDY - krátký film 3 min

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA    –  26.3.2022   ŠEBKOVICE         16:30    Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče


NEDĚLE       27.3.2022

4. neděle postní (-C)

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

JAKUBOV

    9:30

Za Bohuslava Kabelku a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  28.3.2022

Sv. Rogát


 

 

 

ÚTERÝ     –  29.3.2022

Sv. Ludolf


 

 

 

STŘEDA   –  30.3.2022

Sv. Jan Klimak


ŠEBKOVICE

 16:30

 

MARTÍNKOV

 17:30

Za rodinu Bémovu, pátera Vladimíra Petrů a paní Hanákovou

ČTVRTEK –  31.3.2022

Sv. Balbína


BABICE

  17:30

Za Josefa Venhodu, Manželku, zetě a dvoje rodiče

PÁTEK     –  1.4.2022

 Sv. Hugo


JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  2.4.2022

Sv. František z Pauly


ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       3.4.2022

5. neděle postní (-C)

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Pléhovu a Valentovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

 • V sobotu 30. 4. 2022se uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Součástí programu bude mše sv. s brněnským biskupem Vojtěchem, po ní následuje program ve skupinkách pro kategorie 12.-14. let a pro starší 15. let. Plánovaný příjezd 9.00 – 9.30 hodin, předpokládané ukončení do 16.00 hodin. Počet ministrantů a ministrantek je stanoven na max. 300 účastníků. Pro přihlášení se hlaste duchovnímu správci. Bližší informace najdete na: http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/
 • Se změnou letního času budou začínat bohoslužby v Babicích ve čtvrtek v 17:30, v Jakubově v pátek v 17:30 a v sobotu v Šebkovicích v 17:30.
 • Pobožnosti křížové cesty budou v neděli v 15:00 v Jakubově, ve středu po mši sv. v Martínkově, ve čtvrtek po mši sv. v Babicích a v pátek v Martínkově v 17:30, v Jakubově v pátek po mši sv.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • PRACOVNÍ DEN - krátký anim. film

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       20.3.2022

 

3. neděle postní

Sv. Archip

MARTÍNKOV

     8:00

Za farnost

JAKUBOV

     9:30

Za živé a zemřelé z rodiny Krotkých

BABICE

   11:00

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  21.3.2022

Sv. Serapion


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.3.2022

Sv. Epafrodit


 

 

 

STŘEDA   –  23.3.2022

Sv. Turibius z Mongroveja

ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Bílkovu a Venhodovu

ČTVRTEK –  24.3.2022

ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  25.3.2022

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


JAKUBOV

  18:00

Za rodiče Benáčkovy

SOBOTA  –  26.3.2022

Sv. Kastulus


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Drahušku a Jana Veselého a dvoje rodiče

NEDĚLE       27.3.2022

Sv. Rupert

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mitnerovu

JAKUBOV

    9:30

Za Bohuslava Kabelku a rodiče

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Milé sestry, milí bratři, v pátek 25. března od 17.00 papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 zařazena do vysílání TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních po celém světě. Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu. V modlitbě s vámi všemi spojený Váš biskup Vojtěch
 • Na tuto výzvu se připojíme k přenosu TV NOE v pátek 25.3. v kostele v Jakubově od 17:00. Mše sv. bude proto mimořádně až v 18:00 po skončení přenosu zasvěcení z Vatikánu. Po ní bude následovat krátká adorace za zastavení války v rámci programu 24 hodin pro Ježíše. Zastavení  Křížové cesty si připomeneme v rámci adorace.
 • V Babicích bude Křížová cesta po mši sv. ve čtvrtek a v Jakubově v ne. v 15:00.
 • V pátek bude Křížová cesta v Martínkově začínat už v 17:00 společnými modlitbami zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii s papežem Františkem skrze zvukové spojení TV Noe.
 • Pozor na změnu času ze soboty na neděli 27. 3. 2021 ze 2:00 na 3:00.
 • Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie 25.3.2022 v 17:00.

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –  12.3.2022     ŠEBKOVICE        16:30     Za rodiče Jelečkovy, děti a Karla Jedličku a celou přízeň


NEDĚLE       13.3.2022

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

MARTÍNKOV

     8:00

Za Věru Nutilovou a za P. Jaroslava Schneidera

JAKUBOV

     9:30

Za farnost

BABICE

   11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

PONDĚLÍ –  14.3.2022

Sv. Matylda


 

 

 

ÚTERÝ     –  15.3.2022

Sv. Ludvíka de Marilac


 

 

 

STŘEDA   –  16.3.2022

Sv. Heribert


MARTÍNKOV

   17:30

Za Jindřicha Pavlíčka a manželku, Emila Béma, manželku a 2 syny

ČTVRTEK –  17.3.2022

Sv. Patrik


BABICE

   16:30

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

PÁTEK     –  18.3.2022

ze slavnosti sv. Josefa


JAKUBOV

   16:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

SOBOTA  –  19.3.2022

Sv. Josef


ŠEBKOVICE

   16:30

 

NEDĚLE       20.3.2022

Sv. Archip

MARTÍNKOV

     8:00

Za farnost

JAKUBOV

     9:30

Za živé a zemřelé z rodiny Krotkých

BABICE

   11:00

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

 • U vchodu je k rozebrání další čtvrtletník o kandidátech na blahořečení Janu Bulovi a Václavovi Drbolovi, kteří byli nespravedlivě popraveni komunistickým režimem v letech 1951-1952.
 • Křížová cesta bude ve středu čtvrtek a v pátek po mši sv. V pátek bude v Martínkově v 17:30 a v neděli bude v Jakubově v 15:00.
 • Ve středu 16. 3. nebude mimořádně mše sv. v Šebkovicích.
 • Oblastní charita Třebíč koordinuje ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Třebíč pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Nejvíce nyní můžeme pomoci finančně a nabídkou ubytování.. Konto pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině: 55660022/0800, variabilní symbol 104.
 • Mládežníci ve věku 12-25 let ať se přihlašují na diecézní setkání mládeže, které bude v  so. 9. 4. v Brně na Petrově (starší 25 let mohou pomáhat jako dobrovolníci) http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. Společný odjezd autobusu (našeho děkanátu) z Moravských Budějovic bude upřesněný později. Zájemci o společnou cestu autobusem at se přihlásí na email: jolca00@seznam.cz, nebo tel: 604 763 143
 • Od pondělí 3. 2022 nemusíme v kostele nosit ochranu dýchacích cest respirátor nebo roušku.
 • ROVNOVÁHA krátký anim film ("varujte se před každou chamtivostí")

 • *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA   –   5.3.2022     ŠEBKOVICE         16:30   Za mír na Ukrajině

NEDĚLE       6.3.2022

Sv. Fridolin

MARTÍNKOV

    8:00

Za Václava Roda, živou a zemřelou rodinu, za Monsgr. Jaroslava Vídeňského

JAKUBOV

    9:30

Za manžele Matušinovy  a manžele Ryglovy

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  7.3.2022

Sv. Perpetua a Felicita


 

 

 

ÚTERÝ     –  8.3.2022

 Sv. Jan z Boha


 

 

 

STŘEDA   –  9.3.2022

Sv. Františka Římská


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Boženu Outratovou a dvoje rodiče

ČTVRTEK –  10.3.2022

Sv. Jan Ogilvie


BABICE

  16:30

Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

PÁTEK     –  11.3.2022

Sv. Eulogius z Cordoby


JAKUBOV

  16:30

Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.3.2022

Sv. Alois Orione


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       13.3.2022

Sv. Patricie

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Věru Nutilovou a za P. Jaroslava Schneidera

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Martu a Ladislava Roupcovy, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

 • Křížová cesta bude ve středu čtvrtek a v pátek po mši sv. V pátek bude v Martínkově v 17:30 a v neděli bude v Jakubově v 15:00. Po křížové cestě se sejdeme v 15:45 na faře v Jakubově k projednání nabídky farní budovy rodině z Ukrajiny.
 • Sekce pro mládež ČBK pořádá 9. až 14. srpna 2022 celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, přihlašování je již spuštěno. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích. V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu v r. 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky 13. 3., popř. zaslat na účet 2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru.
 • U vchodu jsou postní pokladničky pro charitativní potřeby.
 • V neděli 27.2. se vybralo ve sbírce na Ukrajinu v Babicích a Šebkovicích 11.875,- v Jakubově 11.275,- a Martínkově 14.117,- Kč.
 • Oblastní charita Třebíč koordinuje ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Třebíč pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Doporučuje se, aby lidé, kteří přicházejí do naší země bez místních kontaktů (rodiny, známých), využívali pomoc od státu prostřednictvím Správy uprchlických zařízení, kde uprchlíci obdrží veškerý potřebný servis. Nejvíce nyní pomůžeme finančně. Konto pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině:  55660022/0800, variabilní symbol 104. Situace se však nejspíše bude vyvíjet a může nastat potřeba zajistit další kapacity. K tomu směřuje mapování možností a plánů farností. Má-li tedy někdo možnost poskytnout ubytování pro uprchlíky ať kontakuje do středy 9.3. H. Dračkovou 607 648 287 nebo  L. Řiháka 731 677 739, ať uvede adresu, kontakt, počet rodin /osob/ a na jak dlouho je pro ně ubytování možné.
 • MAJÁK

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE    27 .2.2022

 

SBÍRKA NA CHRITATIVNÍ POMOC  UKRAJINĚ


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Dvořákovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

PONDĚLÍ –  28.2.2022

Sv. Roman


 

 

 

ÚTERÝ     –  1.3.2022

Sv. Suitbert


 

 

 

STŘEDA   –  2.3.2022

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Sv. Anděla od Kříže


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  18:00

Za Josefa Pléhu, manželku, rodiče a dva bratry a Julii Pospíchalovu

BABICE

  17:00

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

ČTVRTEK –  3.3.2022

Sv. Kunhuta


 

 

 

PÁTEK     –  4.3.2022

Sv. Kvirin


JAKUBOV

  16:30

Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

SOBOTA –  5.3.2022

Sv. Teofil


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       6.3.2022

 

Sv. Koleta

MARTÍNKOV

    8:00

Za Václava Roda, živou a zemřelou rodinu, za Monsgr. Jaroslava Vídeňského

JAKUBOV

    9:30

Za manžele Matušinovy  a manžele Ryglovy

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Na Svatopetrský haléř se v nedělní sbírce 20. 2. vybralo v Babicích a Šebkovicích 175,- , v Jakubově  8.230,- a v Martínkově  6.287,- Kč
 • Dnešní sbírka ( 20. 2.) je z rozhodnutí ČBK určena na charitativní pomoc Ukrajině. Konto Charity ČR pro pomoc postiženým na Ukrajině: 55660022/0800, variabilní symbol 104
 • Ve středu se bude udílet popelec při mši sv. v Babicích a v Martínkově. V Jakubově se bude udílet popelec v pátek. Přede mší sv. se budeme modlit bolestný růženec.
 • Papež František nás vyzývá, abychom z Popeleční středy 2. března, učinili Den postu za mír. Povzbuzuje nás, abychom se intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím.
 • Ve středu a v pátek bude po mši sv. krátká adorace s prosbami za mír na Ukrajině.
 • Křížová cesta bude v pátek v Jakubově po mši sv. a v Martínkově v pátek od 17:30.
 • U vchodu jsou k rozebrání brožurky s texty pro hlubší prožití postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena brožurky je 5,- kč. Texty Postního průvodce si můžete stáhnout i v digitální formě do telefonu nebo počítače.
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Velké díky patří všem, kdo pomohli po vichřicích s opravou střechy kostela  v Babicích a v Martínkově.
 • Dát si přednost- krátký anim. film pro děti
 • Tolerance - krátký anim. film

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –   19.2.2022   ŠEBKOVICE       16:30    Za rodinu Frulovu a Jindřicha Malenu a duše v očistci

NEDĚLE       20.2.2022

 

Sv. Hyacinta Marto

SBÍRKA NA HALÉŘ SV PETRA


MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

JAKUBOV

    9:30     Za farnost

  10:30 – 15:00  ADORAČNÍ DEN JAKUBOV

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

PONDĚLÍ –  21.2.2022

Sv. Petr Damiani


 

 

 

ÚTERÝ     –  22.2.2022

Stolec sv. Petra


 

 

 

STŘEDA  –   23.2.2022

Sv. Polykarp


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za věru Moudrou, manžela a dvě dcery, rodinu Mágrovu a Šafrovu

ČTVRTEK –  24.2.2022

Sv. Modest


BABICE

  16:30

Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

PÁTEK     –  25.2.2022

Sv. Valburga


JAKUBOV

  16:30

Za Karla Bustu a zemřelé  z rodiny

SOBOTA  –  26.2.2022

Sv. Alexandr


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       27 .2.2022

Sv. Řehoř z Nareku SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Dvořákovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     12 .2.2022   ŠEBKOVICE        16:30    Za rodinu Černovu, Novákovu a celou přízeň

NEDĚLE       13 .2.2022

Sv. Kateřina Ricciová

MARTÍNKOV

    8:00

Na poděkování

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Bulvovy a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.2.2022

Sv. Valentin.

 

 

 

ÚTERÝ     –  15.2.2022

 Bl.Bedřicha Bachsteina a  druhů, sv. Jiřina

 

 

 

STŘEDA  –   16.2.2022

Sv. Juliána


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, sourozence a rodiče

ČTVRTEK –  17.2.2022

Sv. Alexius a druhové


BABICE

  16:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK     –  18.2.2022

Sv. Simeon, fra Angelico


JAKUBOV

  16:30

Za Bedřicha Pospíchala

SOBOTA  –  19.2.2022

Bl. Godšalk


ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       20.2.2022

 

Sv. Hyacinta Marto

SBÍRKA NA HALÉŘ SV PETRA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Dufka, živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy

JAKUBOV

    9:30    Za farnost

  10:30 – 15:00  ADORAČNÍ DEN JAKUBOV

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

 • V neděli 20.2. připadá na farnost Jakubov adorační den. Budeme děkovat a prosit za naši diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se tento den modlí a obětují v semináři za farnost Jakubov. Na rozpis pro tichou adoraci po půl hodinách se napište prosím u vchodu. V 15:00 bude adorace zakončena svátostným požehnáním.
 • V neděli 20. února bude sbírka určena na na tzv Haléř svatého Petra, fond pro potřebné, který rozděluje papež František.
 • Velké díky patří těm, kdo pomohli v Babicích opravit střechu po vichřicích. Na jižní straně jsme měli 3 odkrytá místa.
 • KDO JE BLAHOSLAVENÝ ?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA   –  5.2.2022      ŠEBKOVICE       16:30    Za Karla Koudelku, rodiče Koudelkovy a rodinu Novákovu

NEDĚLE       6.2.2022

5. neděle v mezidobí

Sv. Pavel Miki a druhové

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  7.2.2022

Sv. Richard

 

 

 

ÚTERÝ     –  8.2.2022

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 

 

 

STŘEDA  –   9.2.2022

Sv. Apolonie


ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  16:30

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

ČTVRTEK –  10.2.2022

Sv. Scholastika


MARTÍNKOV

  14:00  

  17:30

 17:00  ADORACE N. S. O.

  Za rodinu Lojdovu, Dvořákovu a Mytyskovu

PÁTEK     –  11.2.2022

Sv. Panna Maria Lurdská

Světový den nemocných


JAKUBOV

  16:30

Za Josefa Buchala a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.2.2022

Sv. Benedikt  Aniánský


ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodinu Černovu, Novákovu a celou přízeň

NEDĚLE       13 .2.2022

6. neděle v mezidobí

Sv. Kateřina Ricciová

MARTÍNKOV

    8:00

Na poděkování

JAKUBOV

    9:30

Za rodiče Bulvovy a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

 •  V Martínkově bude ve čt. 10. února adorační den od 14:00-17:00. Napište se prosím na seznam pro adoraci po 30 min. 10. února se farnost Martínkov zástupně modlí a klaní Bohu za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři, kteří tento den obětují své modlitby za naši farnost. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním a mší sv. v 17:30.
 • Centrum pro mládež nabízí pobyt během jarních prázdnin - 18. 2. s duchovním programem pro děti a mládež ve věku 12 – 19 let. Prázdniny na MAMRE, to jsou nové zkušenosti, noví přátelé a hlavně kvalitně prožitý čas. Přihlašovací formulář: https://forms.gle/NXNcGxQ2WinpVZsm7
 • http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#novinky
 •  Milé sestry a bratři, blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo budete tuto svátost přijímat, napište se prosím na seznam. Ve středu bude mimořádně mše sv. v Babicích a ve čtvrtek bude mimořádně v Martínkově. 
 • 11.2. Panny Marie Lurdské - světový den nemocných - Nick Vujicic - Something More (Něco více) 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA  –  29.1.2022    ŠEBKOVICE        16:30     Za Marii a Antonína Kratochvílovy, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       30.1.2022

4. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé členy  živého růžence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –   31.1.2022

Sv. Jan Bosko

 

 

 

ÚTERÝ     –    1.2.2022

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


BABICE

  14:00 17:00 ADORAČNÍ DEN BABICE

  17:00 Za bohoslovce a za farnosti v celé diecézi

STŘEDA  –    2.2.2022

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Urbánkovu a Zachovu

ČTVRTEK –   3.2.2022

Sv. Blažej


BABICE

  16:30

Za Františka Lásku, dvoje rodiče a přízeň

PÁTEK     –    4.2.2022

Sv. Ondřej Corsini


JAKUBOV

  16:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

SOBOTA  –   5.2.2022

Sv. Agáta

MARTÍNKOV

ŠEBKOVICE

  11:00 

  16:30

Pohřeb pana Bohuslava Slámy 


NEDĚLE         6.2.2022

5. neděle v mezidobí

Sv. Pavel Miki a druhové

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za Josefa Zodlu a duše v očistci

 

 • V úterý 1. února připadá na farnost Babice adorační den, klanění, děkování a prosby zástupně za celou diecézi a za bohoslovce, kteří se ve stejný den modlí a obětují za naši farnost. Zapisujte se proto prosím na rozpis pro adoraci NSO po 30 min. v čase od 14:00 – 16:30. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním a mší sv. za bohoslovce a za farnosti v celé diecézi. Topení bude zapnuto v předních lavicích.
 • Ve čtvrtek 2. 2. zahájíme v Babicích přípravu na 1. svaté přijímání představením dětí při mši sv. , abychom se za sebe mohli modlit.
 • Ve čtvrtek se bude v Babicích po skončení mše sv. sklízet betlém a vánoční výzdoba, kdo můžete, přijďte prosím na pomoct.
 • Dnes v neděli 30. 1. jste zváni k diskuzi o otázkách současné církve. Setkání začne na faře v Jakubově v 15:00. Více o smyslu synody a tématech najdete na farních stránkách https://www.farnostbabice.com/
 • PROČ SE NA JEŽÍŠE NĚKTEŘÍ ZLOBILI ?

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      22.1.2022   ŠEBKOVICE         16:30    Za rodinu Jasanskou a rodinu Prodělalovu

NEDĚLE       23.1.2022

3. neděle v mezidobí

Sv. Ildefons

SBÍRKA NA BIBLI

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jaroslava Roupce

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Vaníčkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.1.2022

Sv. František Saleský

 

 

 

ÚTERÝ     –  25.1.2022

OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 

 

 

STŘEDA   –  26.1.2022

Sv. Timotej a Titus


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Kaldvodovu, Rostislava Kalvodu, manžela a sestru

ČTVRTEK –  27.1.2022

Sv. Anděla Merici

BABICE

  16:30

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  28.1.2022

Sv. Tomáš Akvinsk


JAKUBOV

  15:00

Requiem za Karla Kabelku

SOBOTA  –  29.1.2022

Sv. Sulpicius


ŠEBKOVICE

  16:30

Za Marii a Antonína Kratochvílovy, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       30.1.2022

4. neděle v mezidobí

Sv. Martina

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé členy živého růžence

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 • Dnešní sbírka je určena na podporu biblického díla.
 • Ve čtvrtek 27. ledna se koná  ve 20:00 setkání skrze internet pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Setkání je určeno pro ty, kdo odemykají kostel a připravují bohoslužbu, kdo perou kostelní prádlo, pečují o nádoby, svícny, kadidelnice, atd., kdo čistí či opravují paramenta, i pro ty, kdo sice žádnou takovou službu nekonají, ale mají rádi svůj kostel, chtěli by mu lépe porozumět a nahlédnout do toho, co se děje "na pozadí". 
  Všechny potřebné informace naleznete na webu akce: http://www.liturgie.cz/…ika.
 • V Tříkrálové sbírce se v Jakubově vybralo 35 388 korun.
 • V neděli 30. 1. jste zváni k diskuzi o otázkách současné církve. Setkání začne na faře v Jakubově v 15:00. Více o smyslu synody a tématech najdete na farních stránkách https://www.farnostbabice.com/
 • PROČ MUSÍM CHODIT PRAVIDELNĚ DO KOSTELA ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

SOBOTA   –   15.1.2022   ŠEBKOVICE        16:30   Za rodiče Pánkovy a přízeň


NEDĚLE       16.1.2022

2. neděle v mezidobí

  Sv. Marcel I.

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Miroslava Němce

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  17.1.2022

Sv. Antonín Veliký

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.1.2022

Panna Marie, Matka jednoty

 

 

 

STŘEDA  –   19.1.2022

Sv. Márius a Marta


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Mariána Kabelku, rodiče a bratry

ČTVRTEK –  20.1.2022

Sv. Fabián a Šebestián


BABICE

  16:30

Za rodiče Machovcovy a Zdeňku Šípkovou

PÁTEK     –  21.1.2022

Sv. Anežka Římská


JAKUBOV

  16:30

Za Vlastu Hochmanovu a rodiče

SOBOTA  –  22.1.2022

Sv. Vincenc


ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodinu Jasanskou a rodinu Prodělalovu

NEDĚLE       23.1.2022

3. neděle v mezidobí

Sv. Ildefons

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jaroslava Roupce

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Vaníčkovu a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Při Tříkrálové sbírce se vybralo v Babicích v kostele 3.300,- Kč a v Martínkově v kostele a v celé obci celkem 10.590,- kč.
 • V roce 2021 bylo ve farnosti Babice pokřtěno 10 dětí, v Jakubově 4 děti a v Martínkově 1 dítě. Sňatek uzavřely v Babicích 2 páry, v Jakubově 1 pár a v Martínkově 1 pár. V Babicích jsme se rozloučili s 11 farníky, v Jakubově se 7 farníky a v Martínkově se 3 farníky.

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 

NEDĚLE       9.1.2022


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Marcelin

MARTÍNKOV

    8:00

Za dar zdraví

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  10.1.2022

Sv. Agathon

 

 

 

ÚTERÝ     –  11.1.2022

Ct. Marie Elekta Sv. Probus

 

 

 

STŘEDA  –   12.1.2022

 

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30

Za Antonína Polacha, manželku, syna Vladimíra, zetě Stanislava a vnuka Dalibora

ČTVRTEK –  13.1.2022

Sv. Hilarius z Poitiers

BABICE


  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Veselovu a Jelečkovu

PÁTEK     –  14.1.2022

Sv. Sáva Srbský

JAKUBOV


  16:30

Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  15.1.2022

Sv. Pavel Poustevník


ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Pánkovy a přízeň

NEDĚLE       16.1.2022

2. neděle v mezidobí

  Sv. Marcel I.

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Miroslava Němce

BABICE

  11:00

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • V neděli 9. 1. můžete přispívat do tříkrálové pokladničky v kostele v Babicích a v Martínkově.
 • V Jakubově proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 15. ledna v dopoledních hodinách. Do tříkrálové pokladničky můžete přispívat i v kostele v Jakubově až do neděle 16. 1.
 • TŘI KRÁLOVÉ
 • ŠŤASTNÁ HVĚZDA

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       2.1.2022

 

2. neděle po Narození Páně

MARTÍNKOV

    8:00

Za Boží pomoc a ochranu

JAKUBOV

    9:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  3.1.2022

Nejsvětější jméno Ježíš

 

 

 

ÚTERÝ     –  4.1.2022

Sv. Anděla z Foligna Sv.

 

 

 

STŘEDA  –   5.1.2022

Teosofor

Ze slavnosti Zjevení Páně

ŠEBKOVICE

  16:30  

 

MARTÍNKOV


  17:30

Za Aloise Perničku a duše v očistci

ČTVRTEK –  6.1.2022

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

ŠEBKOVICE

 

 

BABICE


  16:30

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče,rodiče Nahodilovy a

přízeň

PÁTEK     – 7.1.2022

Sv. Rajmund

Ze slavnosti Zjevení Páně


JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  8.1.2022

Sv. Severin

ŠEBKOVICE


  16:30

 

NEDĚLE       9.1.2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

Sv. Marcelin

MARTÍNKOV

    8:00

Za dar zdraví

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Vodu, kadidlo a křídu budeme žehnat ve středu 5. ledna v Martínkově, v Babicích a Šebkovicích ve čtvrtek 6. ledna, a v Jakubově v pátek 7. ledna.
 • V kostele v Babicích a v Martínkově bude možnost přispět do pokladničky Tříkrálové sbírky.
 • Pravé Světlo na cestě novým rokem přeje za farnost všem s vděčností a požehnáním duchovní správce farnosti + P.F. 2022

80% strachu je prý v našem životě zbytečného: Mr. Been v kině

RODINNÝ STŮL 2

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       26.12.2021

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Sv. Štěpána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

PONDĚLÍ –  27.11.2021

Sv. Jana, apoštola

 

 

 

ÚTERÝ     –  28.12.2021 Betlémských dětí, mučedníků

 

 

 

STŘEDA   –  29.12.2021

Sv. Tomáš Becket

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30

 Na úmysl dárce

ČTVRTEK –  30.12.2021

Bl. Markéta Colonna

BABICE

  16:30

Za Marii Paznochtovu a za manžele Marténkovy

PÁTEK     –  31.12.2021

Sv. Slivestr, sv. Kateřina Labouré

ŠEBKOVICE

    8:30

 

JAKUBOV

  15:30

Za Boží ochranu

BABICE


  17:00

Za Marii Novákovu, dvoje rodiče, za živou rodinu a přízeň

SOBOTA  –  1.1.2022

SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍ

Zasvěcený svátek

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

 Na úmysl dárce

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy a syna

BABICE


  11:00

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

NEDĚLE       2.1.2022

2. neděle po Narození Páně

Sv. Bazil V. a Řehoř Nazián.

 

MARTÍNKOV

    8:00

Za Boží pomoc a ochranu

JAKUBOV

    9:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

BABICE

  11:00

Za farnost

 

 • Velké díky všem, kdo pomohli důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Těm, kdo uklízeli, stavěly betlém, přinesli stromky, těm, kdo zdobili a připravovali květinovou výzdobu, kdo přispěli hudebně i četbou, ministrantům a kostelníkům a všem, kdo přispěli i nějak jinak prakticky nebo modlitbou.
 • VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA   –  18.12.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Muchovy a přízeň

NEDĚLE       19.12.2021

4. neděle adventní

Bl. Urban

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Urbánkovu a Komendovu

JAKUBOV

    9:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  20.11.2021

Sv. Dominik Siloský

 

 

 

ÚTERÝ     –  21.12.2021

Sv. Petr Kanisius

 

 

 

STŘEDA   –  22.12.2021

Sv. Františka Cabrini

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Kabelkovu a Pléhovu

ČTVRTEK –  23.12.2021

Sv. Jan Kentský

 

 

 

PÁTEK     –  24.12.2021

Vigilie ze slavnosti Narození Páně

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  15:30

Za rodiče Škáralovy a celou přízeň

MARTÍNKOV


  17:00

Za Emila a Emílii Sokolovy

SOBOTA  –  25.12.2021

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

MARTÍNKOV

    8:00

Za Marii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče a syna

JAKUBOV

    9:30

Za Marii Hochmanovu, manžela a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

ŠEBKOVICE


  10:30

Za rodiče Nečasovy a celou přízeň

NEDĚLE       26.12.2021

SVÁTEK SVATÉ RODINY Sv. Štěpána

MARTÍNKOV

    8:00

Na úmysl dárce

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30  

Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a přízeň

BABICE

  11:00

Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 

 • Všichni, kdo chtějí pomoci v Babicích při stavění a zdobení vánočních stromků a betléma jsou vítáni 23. 12. 2021 v 9.00 hod.
 • V Jakubově si můžete pro betlémské světlo přijít do předsíně kostela 24. a 25. prosince od 8.00 do 17.00 hodin.
 • Každý, kdo by se chtěl přijít podívat do kostela na betlém, je srdečně zván a 26. prosince odpoledne: v Jakubově od 13.00 - 17.00. V Babicích a v Martínkově od 14:00 - 17:00. Zapište se, prosíme, na krátkou adoraci u jesliček po půl hodinách, aby v kostele byla vždy alespoň jedna osoba.
 •  Schola Babice bude v neděli 19. 12. 2021 zpívat od 16h koledy u restaurace Blackhouse v Trebici.
 • JSOU PŘÍBĚHY V BIBLI PRAVDIVÉ ?

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     11.12.2021    ŠEBKOVICE        16:30    Za Jiřího Černého, rodiče a přízeň


NEDĚLE       12.12.2021

3. neděle adventní

Panny Marie Guadalupské

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala, manželku a syna

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  13.11.2021

Sv. Lucie

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.12.2021

Sv. Jan od Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  15.12.2021

Sv. Valerián

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


 Za rodinu Lojdovu

ČTVRTEK –  16.12.2021 Sv. Adelhaida

BABICE

  16:30

 

PÁTEK     –  17.12.2021

Sv. Jan z Mathy

JAKUBOV


  16:30


Za Ladislava Havlíka

SOBOTA  –  18.12.2021

Sv. Malachiáš

JAKUBOV

    7:00

Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie s prosbou za její přímluvu

MARTÍNKOV

  11:00

Pohřeb paní Marie Pokorné

ŠEBKOVICE


  16:30


Za rodiče Muchovy a přízeň

NEDĚLE       19.12.2021

4. neděle adventní

Bl. Urban

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Urbánkovu a Komendovu

JAKUBOV

    9:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Povinný příspěvek farnosti do diecézního fondu Puls činil za rok 2021:

- v Babicích: 105.276,- Kč z toho 9.500,- přispělo 6 donátorů farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

- v Jakubově: 32.369,- Kč z toho 21.500,- přispělo 9 donátorů farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

- v Martínkově: 34.744,- Kč z toho 6.600,- přispěli 4 donátoři farnosti, zbytek jsme vybrali v sbírkách při bohoslužbách.

Případné přeplatky donátorů vždy zůstávají farnosti.

 

 • Příležitost k Vánoční zpovědi bude
 • v Babicích: ve čtvrtek 16. 12. od 15:30 a v neděli 19. 12. od cca 10:00 a pak po mši sv.
 • v Jakubově: v pátek 17. 12. od 15:30
 • v Martínkově: ve středu 15. 12. od 16:30
 • v Šebkovicích: v sobotu 18. 12. od 15:30

Dodržujte, prosím, dobrá hygienická opatření, hlavně: rozestupy, roušku, rozum a radost.

PÁN JEŽÍŠ S LOPATOU ?

Adventní svíčku můžete „zapálit“ zde, kliknutím myši.

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA      4.12.2021     ŠEBKOVICE        16:30    Za Františka Kořínka, rodiče Roupcovy a Jana Slavíčka


NEDĚLE       5.12.2021

 

2. neděle adventní

 

sv. Sába

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Pléhu, rodiče a rodinu Kabelkovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  6.11.2021

sv. Mikuláš

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.12.2021

Sv. Ambrož

 

 

 

STŘEDA   –  8.12.2021

Panna Maria - Neposkvrněné početí

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za rodinu Pléhovu, syna a dcery

ČTVRTEK –  9.12.2021

Sv. Juan Diego

BABICE


  16:30


 Za rodinu Kvapilovu, Hrůzovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  10.12.2021

Panny Marie Loretánské

JAKUBOV


  16:30 


Za rodinu Benáčkovu a Chmelkovu

SOBOTA  –  11.12.2021

Sv. Damas I.

JAKUBOV


    7:00


Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie a za její pomoc

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Jiřího Černého, rodiče a přízeň

NEDĚLE       12.12.2021

 

3. neděle adventní

 

Panny Marie Guadalupské

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za Josefa Číhala, manželku a syna

BABICE

  11:00

Za Františku a Karla Machovcovy, syna s manželkou, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

 

 STAČÍ PŘIPRAVIT CESTU PÁNU BAGREM ?

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     27.11.2021     ŠEBKOVICE        16:30    Za Libuši Jelečkovu, rodinu Stoklasovu a celou přízeň


NEDĚLE       28.11.2021

1. neděle adventní

sv. Mansuet

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA


MARTÍNKOV

    8:00

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, za Emila Béma, manželku a dva syny

JAKUBOV

    9:30

Za Květoslavu Němcovou a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  29.11.2021 sv. Saturnin

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.1.2021

Svátek sv. Ondřeje

 

 

 

STŘEDA   –  1.12.2021

sv. Edmund Kampián


ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jaroslava Koláře, jeho rodiče a strýce

ČTVRTEK –  2.12.2021

sv. Bibiána


BABICE

  16:30

 

PÁTEK     –  3.12.2021

sv. František Xaverský


JAKUBOV

  16:30

Za rodinu Brabcovu a Němcovu

SOBOTA  –  4.12.2021

sv. Jan Damašský, sv. Barbora


JAKUBOV

    7:00 

 

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Františka Kořínka, rodiče Roupcovy a Jana Slavíčka

NEDĚLE       5.12.2021

2. neděle adventní

sv. Sába

MARTÍNKOV

    8:00

Za Josefa Pléhu, rodiče a rodinu Kabelkovu

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Při sbírce na misie se vybralo v Babicích a Šebkovicích 8.833,-, v Jakubově 11.087,- a v Martínkově 7.656,-
 • Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie budou během adventu v Jakubově v kostele v sobotu od 7:00 bez obvyklé společné snídaně na faře.
 • Průvodce adventem 2021s myšlenkami pro adventní dny si můžete rozebrat u vchodu. Příspěvek 10,- kč můžete vhodit do kterékoli nedělní sbírky. V digitální formě si jej můžete stáhnout zdarma na Google Playnebo App Store.
 • Hygienická patření pro bohoslužby se s vyhlášením nouzovém stavu nemění.
 • CO ZNAMENÁ MÍT ZATÍŽENÉ SRDCE ?

                       

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA    20.11.2021


ŠEBKOVICE


  16:30


Za rodinu Vítámvásovu, Novotnou, Kocmánkovu a celou přízeň


NEDĚLE       21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Mágrovu, rodinu Šafarovu a rodinu Neshybovu

JAKUBOV

    9:30

Za Zdeňka Kračmara a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

PONDĚLÍ –  22.11.2021

sv. Cecílie

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.101.2021

sv. Klement I.

 

 

 

STŘEDA   –  24.11.2021

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Františka Pléhy, bratra, manželky a rodiče

ČTVRTEK –  25.11.2021

sv. Kateřina

BABICE


  16:30


Za živou rodinu Fišerovu

PÁTEK     –  26.11.2021

 Bl. Jakub Alberione

JAKUBOV


  16:30


Za zemřelé z rodiny Novotných

SOBOTA  –  27.11.2021

sv. Virgil

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Libuši Jelečkovu, rodinu Stoklasovu a celou přízeň

NEDĚLE       28.11.2021

1. neděle adventní

sv. Mansuet

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za Jindřicha Pavlíčka, manželku a rodiče, za Emila Béma, manželku a dva syny

JAKUBOV

    9:30

Za Květoslavu Němcovou a syna

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Příští neděli budeme žehnat adventní věnce, sbírka bude na opravy kostela.
 • V so. 27. 11. bude v Morav. Bud. Adventní setkání mládeže (15 -26 let) od 16:30 na faře a v 18:30 při mši sv. v kostele sv. Jiljí v Morav. Bud.
 • Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
  Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
  Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
  Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně. +Jan Graubner, předseda ČBK
 • KDYŽ JE JEŽÍŠ KRÁL SVĚTA, PROČ JE VE SVĚTĚ ZLO? 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA     13.11.2021        ŠEBKOVICE       16:30    Za Rudolfa Doležala, rodiče a celou přízeň


NEDĚLE       14.11.2021

33. neděle v mezidobí

sv. Mikuláš Tavelič

MARTÍNKOV

    8:00

Za duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

PONDĚLÍ –  15.11.2021

sv. Albert Veliký

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.101.2021

sv. Markéta Skotská

 

 

 

STŘEDA   –  17.11.2021

sv. Alžběta Uherská

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za rodinu Břinkovu, Markovu a Polických

ČTVRTEK –  18.11.2021  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

BABICE

  16:30

 Za zdraví duševní i tělesné a víru v rodinách

PÁTEK     –  19.11.2021

sv. Mechtilda

JAKUBOV

  16:30

Za Jarmilu a Jaroslava Košákovy

SOBOTA  –  20.11.2021

Blah. Anna Kolesárová

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodinu Vítámvásovu, Novotnou, Kocmánkovu a celou přízeň

NEDĚLE       21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista  Krále

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

MARTÍNKOV

    8:00

 Za rodinu Mágrovu, rodinu Šafarovu a rodinu Neshybovu

JAKUBOV

    9:30

Za Zdeňka Kračmara a duše v očistci

BABICE

  11:00

Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

 • V Babicích chybí více čtenářů při při mších sv., prosíme, aby se paní Špačkové přihlásili všichni, kdo by mohli posloužit četbou Božího slova a přímluv. Mohl by tak vzniknout rozpis pro nedělní bohoslužby na celý rok, tak jako je to i v jiných farnostech. Stejně prosíme, aby se paní Machovcové přihlásili noví pomocníci na pravidelný úklid a výzdobu kostela, aby nahradili ty, kdo už zemřeli, nebo už nemůžou tuto službu vykovávat.
 • Brněnské biskupství otevírá v lednu kurz „Služba ve farnosti“ pro ty, kdo by pak mohli podávat svaté přijímání, číst při liturgii Boží slovo, vést bohoslužbu slova bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz je naplánován na čtyři sobotní setkání (22. 1., 12. 2., 26. 2. a 19. 3. 2022) v Brně na Petrově 2 vždy od 8 do 15:40 hodin. Přihlašujte se prosím v zákristii nebo přímo duchovnímu správci.
 • Ve středu 17. 11. budou naše zvony symbolicky zvonit od 17:00 několik minut na připomínku osvobození z komunistické totality.
 • V sobotu 20.11. bude v kostele v Lukově ve 14:00 mše sv. za oběti komunistického režimu a v 15:00 beseda o popravených kandidátech blahořečení R. D. Janu Bulovi a R. D. Václavu Drbolovi. Součástí bude výstava výtvarných a literárních prací studentů gymnázia z Morav. Bud. Plakát s programem zde. 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      6.11.2021      ŠEBKOVICE        16:30    Za bratra Rudolfa, Antonína a Marii Kratochvílovy a rodiče


NEDĚLE       7.11.2021

32. neděle v mezidobí

Sv. Wilibrord

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

JAKUBOV

    9:30

Na poděkování za Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.11.2021

sv. Gottfried

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.11.2021

Posvěcení lateránské baziliky

 

 

 

STŘEDA   –  10.11.2021

sv. Lev Veliký

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za Karla Pléhu, dvě manželky tři syny a za celou přízeň a za duše na které nikdo nepamatuje

ČTVRTEK –  11.11.2021

sv. Martin

BABICE

  16:30

 Za dar života a upevnění víry v rodině

PÁTEK     –  12.11.2021

Svátek sv. Anežky České

JAKUBOV

  16:30

Za rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

SOBOTA  –  13.11.2021

 

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Rudolfa Doležala, rodiče a celou přízeň

NEDĚLE       14.11.2021

33. neděle v mezidobí

sv. Mikuláš Tavelič

MARTÍNKOV

    8:00

Za duše v očistci

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 • V letošním roce je možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. - 8. listopadu, ale v kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích. (dříve jen 1. -2.11.). Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov, mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.
 •  KDO DÁVÁ VÍC? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

 SOBOTA     30.10.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a celou přízeň


NEDĚLE       31.10.2021

31. neděle v mezidobí

Sv. Wolfgang

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé z rodiny Pokorných a Martenkovi

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE


  11:00


Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

PONDĚLÍ –  1.11.2021

 

Slavnost Všech svatých

BABICE

  18:00

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ÚTERÝ     –  2.11.2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

JAKUBOV

  18:00

MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

STŘEDA   –  3.11.2021

Sv .Martin de Porres

ŠEBKOVICE


  16:30


MŠE SV. + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ


MARTÍNKOV

  18:00

Za Josefa Dufka a za živé a zemřelé z rodiny Dufkovy a Kličkovy + DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

ČTVRTEK –  4.11.2021

sv. Karel Boromejský

 

   

 

PÁTEK     –  5.11.2021

Sv. Gerald

 

   

 

SOBOTA  –  6.11.2021

sv. Leonard

ŠEBKOVICE


  16:30 


Za bratra Rudolfa, Antonína a Marii Kratochvílovy a rodiče

NEDĚLE       7.11.2021

32. neděle v mezidobí

Sv. Wilibrord

MARTÍNKOV

    8:00

Za rodinu Klimešovu, Krulovu a Mittnerovu

JAKUBOV

    9:30

Na poděkování za Boží ochranu

BABICE

  11:00

Za farnost

 • Zpovídat se bude v Babicích: v neděli 31. 10. po mši sv., v pondělí od 16:45. V Jakubově: v úterý od 16:30. V Martínkově: ve středu od 16:30.
 • Společná dušičková pobožnost na hřbitově bude v Babicích v pondělí, v Jakubově v úterý a v Martínkově ve středu, po mši sv., která začíná v 18:00. Můžete si přinést svíčky nebo lampy.
 • V pátek 11. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V letošním roce, stejně jako v loňském, je možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. - 8. listopadu, ale v kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích. (dříve jen 1. -2.11.). Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov, mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • Vzhledem k většímu šíření viru Covid 19, nepřestávejte dodržovat doporučená opatření a pokud můžete, přijímejte sv. přijímání na ruku.
 • JAK DALEKO JE DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ ? OTÁZKY NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      23.10.2021    ŠEBKOVICE       16:30    Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE       24.10.2021

30. neděle v mezidobí

Sv. Antonín Maria Klaret

SBÍRKA NA MISIE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a Hrůzovu

PONDĚLÍ –  25.10.2021 Sv. Kryšpín

 

 

 

ÚTERÝ     –  26.10.2021

Sv. Rustik

 

 

 

STŘEDA   –  27.10.2021

Sv. Evarist

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za rodiče Lauerovy a Svobodovy

ČTVRTEK –  28.10.2021

Sv. Šimona a Judy

MARTÍNKOV

  10:00

Pohřeb paní Marie Pléhové

BABICE


  16:30


Z rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, sourozence a duše v očistci

PÁTEK     –  29.10.2021

Blah. Restituty Kafkové

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Kabelku a syna

SOBOTA  –  30.10.2021

Sv. Marcel

BABICE

ŠEBKOVICE


  11:00

  16:30


Pohřeb pana Bohumila Tikovkého z Bolíkovic

Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a celou přízeň

NEDĚLE       31.10.2021

31. neděle v mezidobí

Sv. Wolfgang

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

MARTÍNKOV

    8:00

Za živé a zemřelé z rodiny Pokorných a Martenkovi

JAKUBOV

    9:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

BABICE

  11:00

 Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

 • Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Příští neděli bude na opravy kostela. V Martínkově na novou elektroinstalaci v kostele.
 • Tento měsíc papež František zahájil synodu celé církve, která potrvá až do roku 2023. Vyzývá všechny k zamyšlení o tom, co je pro život a poslání církve v současnosti důležité. Tato synoda má celému Božímu lidu umožnit, aby společně kráčel vpřed, naslouchal Duchu Svatému i Božímu slovu a podílel se na poslání církve v rámci společenství, které mezi námi vytváří Kristus. Kordinátor za brněnskou diecézi biskup Pavel Konzbul nás vyzývá, abychom se k tomuto společnému hledání připojili. Proto se za to budeme ve středu, ve čtvrtek a v pátek nejdříve společně modlit při adoraci NSO po mši sv. Kdo by se chtěl více zapojit jako koordinátor a delegát za farnost, ať kontaktuje duchovního správce. Více na: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023
 • Pozor na změnu času. V neděli 31. 10. 2021 se posouvá čas o hodinu zpět. Ze 3:00 na 2:00.

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  18.10.2021

Sv. Lukáš

 

 

 

ÚTERÝ     –  19.10.2021

Sv. Jan de Brébeuf a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  20.10.2021

Blah. Jakub Kern

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jana Janíčka, rodiče a sourozence

ČTVRTEK –  21.10.2021

Blah. Karel Rakouský

BABICE

  16:30

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

PÁTEK     –  22.10.2021

Sv. Jan Pavel II.

JAKUBOV

  16:30

Na úmysl dárce

SOBOTA  –  23.10.2021

Sv. Jan Kapistránský

JAKUBOV

ŠEBKOVICE


  14:00 

  16:30


Pohřeb paní Vlastislavy Hochmanové

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE       24.10.2021

30. neděle v mezidobí

Sv. Antonína Marie Klareta

SBÍRKA NA MISIE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a Hrůzovu

 

*

 • Příští neděli 10. bude sbírka určena pro misie.
 • Upřímné poděkování všem, kdo minulou neděli pomohli s vystavením plodů při díkůvzdání Bohu za požehnanou úrodu.
 • Kdo by chtěl pravidelně dostávat program bohoslužeb a ohlášky farnosti internetovou poštou, ať pošle svoji emailovou adresu na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz, nebo jakubov@dieceze.cz, nebo martinkov@dieceze.cz

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA          9.10.2021  ŠEBKOVICE        16:30    Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila


NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –  11.10.2021 Sv. Jan  XXIII.

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.10.2021

Sv. Radim

 

 

 

STŘEDA   –  13.10.2021

Sv. Teofil

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za živou a zemřelou rodinu Poláchovu, Provazníkovu, Kovářovu a Mácovu

ČTVRTEK –  14.10.2021

Sv. Kalist

BABICE

  16:30

Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

PÁTEK     –  15.10.2021

Sv. Terezie od Ježíše

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  16.10.2021

Sv. Hedviky a sv. Markéty


 

 

 

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

 Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

 *

 • Modlitební společenství v Jakubově se začne opět scházet vždy v pondělí v 18:00 v kulturním domě.
 • Příští neděli si připomeneme posvěcení kostela sv. Marie Magdalény v Šebkovicích při mši sv. v 7:45. V sobotu v Šebkovicích mše sv. nebude.

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      2.10.2021    ŠEBKOVICE         16:30   Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu


NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

MARTÍNKOV

    8:00

Za Antonína Procházku, manželku sourozence a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  4.10.2021

Sv. Františka z Assisi

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.10.2021

Sv. Faustyna Kowalská

 

 

 

STŘEDA   –  6.10.2021

sv. Bruno

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za Miroslava Čepeláka a rodiče

ČTVRTEK –  7.10.2021

Panny Marie Růžencové

 

BABICE

  16:30

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

PÁTEK     –  8.10.2021

Sv. Pelágie

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  9.10.2021

Sv. Dionýsius

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 *

 • Příští neděli října budeme při mši sv. děkovat Bohu za požehnanou úrodu.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Martínkově v 8:00, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00. V Martínkově mše sv. nebudou bývat v týdnu v pátek, ale ve středu v 17:30.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlu.
 • Kdo by chtěl dostávat každý týden program bohoslužeb a aktuální ohlášky internetovou poštou, ať zašle svou emailovou adresu na adresu babiceulesonic@dieceze.cz
 • PROČ JEŽÍŠOVI UČEDNÍCI ODHÁNĚLI DĚTI ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA     25.9.2021    ŠEBKOVICE      16:30    Za Marka Bártíka celou přízeň


NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  27.9.2021 Sv. Vincence z Paula

ŠEBKOVICE

   17:30

 

ÚTERÝ     –  28.9.2021

Slavnost sv. Václava

JAKUBOV

    8:30

 Za zemřelé z rodiny Řihákovy a za dar víry

STŘEDA   –  29.9.2021

sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


 Za Hedviku Svobodovu

ČTVRTEK –  30.9.2021

Sv. Jeronýma

BABICE

  17:30

 Za živé a zemřelé členy modlitby živého růžence

PÁTEK     –  1.10.2021

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  2.10.2021

Sv. Andělů strážných

BABICE

ŠEBKOVICE


  11:00

  16:30


Zádušní mše sv. za Věru Kotrbovou

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu

NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 *

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Výuka náboženství pro třídu bude bývat v ZŠ  v Jakubově v pátek 13:45.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Litohoři v 9:30, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlobě.
 • V sobotu 2. 10. 2021 uzavřou v kostele v Jakubově sňatek  Radek Malý a Ladislava Kličková.
 • MŮŽEME POSLOUCHAT KAŽDOU HUDBU A PROČ SI NEMÁME SEKAT RUCE ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      18.9.2021   ŠEBKOVICE        17:30   Za Ivoše Vítámváse, rodinu Černovu, Kocmánkovu,   

                                                                                    Vítámvásovu a celou přízeň

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ –  20.9.2021

Sv. Ondřeje Kim Tae

 

 

 

ÚTERÝ     –  21.9.2021

Sv. Matouše

BABICE

  14:00

Pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic

STŘEDA   –  22.9.2021

sv. Mořic a druhové

 

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  23.9.2021

Sv. Pia z Pitrelcini

BABICE

  17:30

Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

PÁTEK     –  24.9.2021

Sv. Gerard

JAKUBOV

  17:30

 

SOBOTA  –  25.9.2021

Sv. Kleofáš

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • U úterý bude ve 14:00 v Babicích pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic.
 • Rozloučení s biskupem Petrem Esterkou, který sloužil našim krajanům v severní Americe se plánuje při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.
 • O SV. LUDMILE  A  UČEDNÍCÍCH, PROČ SE BÁLI ZEPTAT  NEJEN PRO DĚTI 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       11.9.2021      ŠEBKOVICE     17:30    Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží                                                  

                                                                                   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

PONDĚLÍ –  13.9.2021

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.9.2021

Svátek Povýšení sv. Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  15.9.2021

Panna Maria bolestná

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Bohumíra Nevorala, rodinu Janečkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  16.9.2021

Sv. Ludmily

BABICE

  17:30

Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

PÁTEK     –  17.9.2021

Sv. Kornélia a Cypriána,

Sv. Hildegarda

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Kabelkovu

SOBOTA  –  18.9.2021

Sv. Josef Kupertinský

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

 

 

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • Výuka náboženství začne v Jakubově na Základní škole v úterý ve 14:00; v Šebkovicích ve středu ve 12:30 na Základní škole; Babicích na faře ve čtvrtek v 15:30.
 • Dnes si naposled můžete objednat kalendář na seznamu u vchodu
 • Kdo by si chtěl ještě odkoupit propagační čokolády o Babicích, v zákristii v Babicích je k dispozici ještě asi 50 ks. 30,- kč za kus.

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     4.9.2021      ŠEBKOVICE        17:30    Za rodiče Papouškovy

 

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  6.9.2021

Sv. Magnus

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.9.2021

Sv. Melichar Grodecký

 

 

 

STŘEDA   –  8.9.2021

Narození Panny Marie

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Jelínkovu a Popovu

ČTVRTEK –  9.9.2021

Sv. Petra Klavera

BABICE

  17:30

Za Františka Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

PÁTEK     –  10.9.2021

Sv. Karla Spinoly

JAKUBOV


  17:30


Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

SOBOTA  –  11.9.2021

Sv. Emil

BABICE


ŠEBKOVICE


  11:00


  17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy


Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

 *

 • Papež František navštíví Slovensko od 12. do 15. září 2021. Od 13. srpna už je spuštěna oficiální registrace účastníků na veřejné akce spojené s touto návštěvou. Více na: https://navstevapapeza.sk/sk
 • U vchodu se můžete zapisovat na seznam pro objednávku katolic. kalendáře na 2022. 
 • V sobotu 11. 9. se rozloučíme v 11:00 kostele v Babicích s panem Bohumírem Hrůzou z Horních Lažan.
 • MODLITBY ZA NAŠE POLITIKY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA     28.8.2021        ŠEBKOVICE      17:30   Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče,    

                                                                                  sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ –  30.8.2021

Sv. Fiakr

 

 

 

ÚTERÝ     –  31.8.2021

Sv. Josef z Arimatie

 

 

 

STŘEDA   –  1.9.2021

sv. Jiljí

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  2.9.2021

Sv. Justus

BABICE

  17:30

Za Jana Holíka, manžele Nahodilovy, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

PÁTEK     –  3.9.2021

Sv. Řehoře velikého

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  4.9.2021

Sv. Rozálie

BABICE 


ŠEBKOVICE


   11:00


   17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy z Horních Lažan

Za rodiče Papouškovy

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. adorace N.S.O. s litaniemi a zasvěcením  Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

 

 • V Babicích máme v zákristii ještě asi 50 ks dárkové hořké čokolády (70 %) s obalem s fotografiemi Babic. Pro zájemce jsou k odkoupení za 30,- Kč v zákristii.

 

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • Zájemci si můžou u vchodu zdarma rozebrat nové vydání časopisu Milujte se, ve kterém se dočtete o zkoumání tzv. Turínského plátna-do kterého mohlo být zabaleno Ježíšovo pohřbené tělo.

O Sv. BERNARDOVI  NEJEN  PRO  DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

  SOBOTA –   21.8.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň


NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panna Maria Královna

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  23.8.2021 sv. Růžena z Limy

 

 

 

ÚTERÝ     –  24.8.2021 sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

STŘEDA   –  25.8.2021 sv. Ludvík

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  26.8.2021 ct. Martin Středa

BABICE

  17:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  27.8.2021 sv. Monika

JAKUBOV


  17:30


 

SOBOTA  –  28.8.2021 sv. Augustin

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 *

 • V neděli 29. 8. budeme žehnat všem školákům, studentům a vyučujícím. Děti si mohou přinést na mši sv. školní tašky a položit je před oltář. Kdo by to nestihl nebo zapomněl, může i jindy.
 • U vchodu najdete přihlášky do náboženství pro rok 2021/22. Vyučování začne v polovině září (od 13.9.2021). Přihlášku je možné také zkopírovat na stránkách farnosti a zaslat internetovou poštou na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz
 • O SV. MONICE A SV. AUGUSTINOVI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –  14.8.2021     ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Černovy, dceru, manžela, zetě, sestru a přízeň


NEDĚLE       15.8.2021

20. neděle v mezidobí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

PONDĚLÍ –  16.8.2021 sv. Štěpán Uherský

 

 

 

ÚTERÝ     –  17.8.2021 sv. Myron

 

 

 

STŘEDA   –  18.8.2021 sv. Helena

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  19.8.2021 sv. Jan Eudes

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

PÁTEK     –  20.8.2021 sv. Bernard

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Řeřuchu a rodiče a Josefa Fučíka

SOBOTA  –  21.8.2021 sv. Pius X.

ŠEBKOVICE


  17:30


Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panny Marie Královny

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • V kostele v Babicích byly v pondělí nastříkány lavice proti dřevokaznému hmyzu, proto je to možná ještě trochu cítit, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a po návratu z kostela si raději umyjte ruce.
 • O PANNĚ MARII NEJEN PRO DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.8.2021 sv. Terezie Benedikty od Kříže

 

 

 

ÚTERÝ     –  10.8.2021 Svátek sv. Vavřince

 

 

 

STŘEDA   –  11.8.2021 sv. Klára

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  12.8.2021 sv. Jana Františka de Chantal

BABICE

  17:30

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

PÁTEK     –  13.8.2021 sv. Poncián a Hippolyt

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelého Josefa a Mathyldu Krotkých

SOBOTA  –  14.8.2021

Sv. Maxmilián Kolbe

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

20. neděle v mezidobí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 *

 • Upřímné poděkování všem, kdo jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem a výzdobou kostela, přípravou divadelního představení, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • Kdo by si chtěl prohlédnout výstavu o kandidátech blahořečení Václavu Drbolovi a Janu Bulovi na svém počítači, najde ji nafocenou na internet. stránkách farnosti Babice..
 • Výstava Mlynáři od Babic je dostupná zde: Babice - perzekuce, tragédie, lidské osudy.
 • O SV. TEREZII  BENEDIKTĚ  NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 

 SOBOTA –  31.7.2021     LITOHOŘ            17:00    Za farnost

                                                ŠEBKOVICE        17:30    Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň


NEDĚLE       1.8.2021

18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  2.8.2021 Sv. Petr Julián Eymard

 

 

 

ÚTERÝ     –  3.8.2021

Blah. Augustin Kazotic

 

 

 

STŘEDA   –  4.8.2021

sv. Jan Maria Vianney

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  5.8.2021 Posvěcení římské baziliky Panny Marie

BABICE

  17:30

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

PÁTEK     –  6.8.2021 Svátek Proměnění Páně

JAKUBOV

  17:30

 Za zemřelé z rodiny Chalupovy, Čurdovy a Vojtěchovy

SOBOTA  –  7.8.2021

Sv. Kajetán

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

*

 • V sobotu 7. 8. 2021 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Mgr. Miroslav Trávník a MUDr. Martina Dočekalová z Jihlavy.
 • Upřímné poděkování všem, kteří jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem, výzdobou, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • O sv. JANU  MARIA VIANEY NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       25.7.2021

 

17. neděle v mezidobí

sv. Jakuba apoštola

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

BABICE


  10:30


Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

PONDĚLÍ –  26.7.2021 sv. Jáchym a Anna

 

 

 

ÚTERÝ     –  27.7.2021

Sv. Gorazd a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  28.7.2021

sv. Alfonza Muttathupadathu

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  29.7.2021 sv. Marta

BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

PÁTEK     –  30.7.2021 sv. Petr Chryzolog

JAKUBOV


  17:30


Za Františka Hochmana, manželku a duše v očistci

SOBOTA  –  31.7.2021

sv. Ignác z Loyoly

LITOHOŘ

  17:00 

Za farnost

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       1.8.2021 18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

*

 • V sobotu 31. července 2021 představí Miroslav Gabriel Částek dílo Grahama Greena MOC A SLÁVA v kostele v Babicích v 18:30. Vstup v roušce nebo s respirátorem.
 • Mimořádně nebude mše v neděli 1. 8. 2021 v Litohoři, ale bude v so. 31.7.2021 v 17:00 s nedělní platností.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly
 • v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole  

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       18.7.2021


16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE


  10:30


Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

PONDĚLÍ –  19.7.2021

sv. Makrina

 

 

 

ÚTERÝ     –  20.7.2021

sv. Eliáš

ŠEBKOVICE


  17:30


Za Františka Ryvolu a  celou přízeň

STŘEDA   –  21.7.2021

sv. Vavřinec z Brindisi

ŠEBKOVICE


  17:30


 

ČTVRTEK –  22.7.2021

Svátek sv. Marie Magdalény

BABICE

  17:30

Za Tomáše a Jana Hanzalovy a jejich rodiče

ŠEBKOVICE


  17:30


 

PÁTEK     –  23.7.2021 Svátek sv. Brigity

JAKUBOV

  17:30

Za Ondřeje Koláře

SOBOTA  –  24.7.2021

sv. Charbel Makhlouf

 

 

 

NEDĚLE       25.7.2021


 

17. neděle v mezidobí

 

sv. Jakuba apoštola

Světový den prarodičů a starých lidí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

 • Patrona Jakubova a zasvěcení kostela sv. Jakubovi oslavíme v ne. 25. 7. 2021 při mši sv. v kostele v Jakubově v 7:30.
 • Patronku Šebkovic a zasvěcení kostela v Šebkovicích sv. Marii Magdaléně oslavíme ve čt. 22.7.2021 v 17:30 a v neděli v 10:30 v kostele v Šebkovicích.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole   

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 O SV. IGNÁCI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru Helenu a jejich rodiče

BABICE


  10:30


Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

PONDĚLÍ –  12.7.2021 sv. Jan Qualbert

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.7.2021 sv. Jindřich

 

 

 

STŘEDA   –  14.7.2021 bl. Hroznata,

sv. Kamil de Lellis

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Venhodu a přízeň

ČTVRTEK –  15.7.2021

Sv. Bonaventura

BABICE

  17:30

 

PÁTEK     –  16.7.2021 Panna Maria Karmelská

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Bastlovu

SOBOTA  –  17.7.2021 sv. Česlav a Hyacint


ŠEBKOVICE  17:30 

NEDĚLE       18.7.2021

16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 *

 • K 70. výročí babických událostí bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování i prosby za svobodu a za víru v našem národě.
 • V ne. 4. 7. se vybralo při sbírce na bohoslovce v Babicích a Šebkovicích 4.685,-, v Jakubově 5.511,- a v Litohoři 2.446,- Kč
 • Farnost Babice zve k připomínce 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly

    v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

    Součástí programu je také:

  - Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

  - Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

  - Občerstvení a možnost společného setkání

  - Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka      

    v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

  SOBOTA –   3.7.2021     ŠEBKOVICE    17:30        Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče


NEDĚLE       4.7.2021

14. neděle v mezidobí

sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  5.7.2021 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

BABICE

    9:00

Za rodiče Neubauerovy , Sedlákovy a přízeň

ÚTERÝ     –  6.7.2021 sv. Marie Gorettiová

 

 

 

STŘEDA   –  7.7.2021 sv. Wilibald

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  8.7.2021 sv. Kilián

BABICE

  17:30

Za živé a zemřelé z rodiny Machovcovy, Pitourovy a přízeň

PÁTEK     –  9.7.2021 sv. Veronika Giulianiová

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Hrůzovy

SOBOTA  –  10.7.2021 sv. Amálie

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 *

 • Kvůli  situaci, způsobené ničivým tornádem na jihovýchodě Moravy koncem minulého týdne, se ruší tradiční Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích, která byla původně plánovaná na pondělí  5. července 2021 v 16.30 hodin.
 • V ne. 27. 6. se vybralo na pomoc postiženým tornádem v Babicích a Šebkovicích 18.957,-, v Jakubově 42.854,- a v Litohoři 1.700,- Kč
 • Dnešní sbírka je určena pro bohoslovce
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování za svobodu a za víru v našem národě.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –   26.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA POMOC POSTIŽENÝM TORNÁDEM

LITOHOŘ

    7:30

Za farnost

JAKUBOV

    9:00

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  28.6.2021 sv. Irenej

 

 

 

ÚTERÝ     –  29.6.2021 SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

STŘEDA   –  30.6.2021 Ze slavnosti sv. Petra a Pavla

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Mrvkovu a Langovu

ČTVRTEK –  1.7.2021 sv. Theobald

BABICE

  17:30

Za rodinu Kučerovu, Křížovu a Strnadovu

PÁTEK     –  2.7.2021

sv. Bernardin Realino

JAKUBOV

  17:30

Za Stanislava Švomu

SOBOTA  –  3.7.2021

sv. Tomáše

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče

NEDĚLE       4.7.2021 14. neděle v mezidobí sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Na neděli  27. června 2021 vyhlásil náš biskup Vojtěch mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Sbírka na bohoslovce bude až příští neděli 4. 8. 2021. Č. účtu Charity pro pomoc postiženým: 4211325188/6800, variabil. symbol: 2002
 • Mládežníci od 14 do 20 let jsou zváni 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30.6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!
 • Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech: V srpnu ve Veverské Bítýšce, a v září se na týden společně vydáme do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu, budeme procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí programu týdenní pobytu je také duchovní program. Bližší informace najdete na nástěnce/v přiložených plakátcích a na webu.
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích každý čtvrtek po celý měsíc červenec po mši sv. krátká adorace.
 • Poděkování všem, kdo pomohli připravit děti 1. sv. přijímání, zejména paní katechetce Kolářové a Šebkové.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       19.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za manžele Růžičkovy, manželku Hanu a za uzdravení

NEDĚLE       20.6.2021

12. neděle v mezidobí

Blah. Markéta Ebner SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a  sourozence

BABICE

  10:30

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

PONDĚLÍ –  21.6.2021

Sv. Alois Gonzaga

 

 

 

ÚTERÝ     –  22.6.2021

sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

STŘEDA   –  23.6.2021

sv. Josef Cafasso

ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ SV. JANA KŘITELE

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

ČTVRTEK –  24.6.2021

 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

PÁTEK     –  25.6.2021

sv. Vilém, ct. Ivan.

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Nechvátla a rodinu

SOBOTA  –  26.6.2021

sv. Jan a Pavel

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

LITOHOŘ

    7:30