BOHOSLUŽBY + OHLÁŠKY

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Křikavovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

  PONDĚLÍ –  19.10.2020  

  sv. Izák Jogues a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   20.10.2020 

    sv. Irena

 

  

 

  STŘEDA  –   21.10.2020

 

   sv. Hilarion

 ŠEBKOVICE

   16:30

  

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu a živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  22.10.2020

  sv. Jan Pavel II.

 BABICE

  16:30

 Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –   23.10.2020

    sv. Jan Kapistránský

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelou Marii Chvátalovu a Jarmilu Číhalovu

  SOBOTA   24.10.2020 

    sv. Antonín Maria Klaret

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černovu a Novákovu

  NEDĚLE       25.10.2020

 

  30. neděle v mezidobí

 SBÍRKA NA OPRAVY  KOSTELA  

   sv. Kryšpín

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ondřeje Koláře

 LITOHOŘ

   9:00

 Za zemřelou Augustinu Svobodovou, rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Plánovaná misijní sbírka neděle 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.
 • Bohoslužeb se do odvolání může účastnit max. 6 osob v našich farnostech to bude přednostně rodina, která zadala úmysl mše sv. Bude-li mše sv. “za farnost” nebo bez úmyslu, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, lektoři a 1 ministrant (max. 6 osob).
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 6) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Do 1. listopadu 2020 je zatím zrušena i výuka náboženství.
 • Ti, kdo nemohou přispívat do pravidelných nedělních sbírek na provoz kostela a farnosti, mohou tak učinit převodem na účty farností: Babice: 1523117309 / 0800, Jakubov: 1523735369 / 0800, Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. Diecéze. Každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve prospěch konkrétní farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Pozor na změnu času v neděli 25.10 z 3:00 na 2:00
 • Papežská nadace Kirche in Not – Pomoc trpící církvi zve k celosvětové
  modlitební iniciativě Milion dětí se modlí růženec. V neděli 18. října 2020 se děti
  se svými rodiči, učiteli i katechety mohou zapojit do společné modlitby růžence za
  jednotu a mír ve světě. Více naleznete na <<https://millionkidspraying.org>>
 • Solidarita: https://www.youtube.com/watch?v=huirfCg9jm0

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   SOBOTA                                ŠEBKOVICE        17:30      Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

   sv. German

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  12.10.2020  

  sv. Radim

 

 

 

   ÚTERÝ     –   13.10.2020 

    sv. Eduard

 

  

 

  STŘEDA  –   14.10.2020

 

   sv. Kalist I.

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  15.10.2020

  sv. Terezie od Ježíše

 BABICE

  16:30

 Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

   PÁTEK   –   16.10.2020

    sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   17.10.2020 

    sv. Ignác Antiochijský

 

 

 

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Křikavovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

 • V Litohoři a v Šebkovicích budeme slavit posvěcení kostela v neděli 18. října.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruší s platností od 12. října společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

 • Nedělních mší sv. se do odvolání bude účastnit v našich farnostech jen rodina, která zadala úmysl mše sv. a to v max. počtu 10 osob Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při liturgii, lektoři, katecheté a ministranti.
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 10) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: MseOnline.cz
 • Kdo by chtěl příspět na provoz kostela a farnosti, když nebudou moci přispět do pravidelných nedělních sbírek, mohou tak učinit převodem na útčy farností: Babice: 1523117309 / 0800 , Jakubov: 1523735369 / 0800 , Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. diecéze, protože pravidelné roční příspěky jsou ve prospěch jednotlivých farností. Neboli, každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Padající talíře-evangelium obrazem: https://www.youtube.com/watch?v=15cJ2ctXyiw

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE      17:30   Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. František z Assisi

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

  PONDĚLÍ –  5.10.2020  

  sv. Palmác

 

 

 

   ÚTERÝ     –   6.10.2020 

    sv. Bruno

 

  

 

  STŘEDA  –   7.10.2020

 

   Panna Maria Růžencová

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  8.10.2020

  sv. Simeon

BABICE

  15:00

 Pohřeb Zdeny Belatkové

   PÁTEK   –   9.10.2020

    sv. Dionýsius a druhové

 JAKUBOV

  16:30

 

  SOBOTA   10.10.2020 

    sv. Paulin

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

 

   sv. German

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • V neděli 11. října budeme slavit v Babicích posvěcení kostela Nejsv. Trojice.
 • Biskup Vojtěch upřesnil nová pravidla od 5. do 18. října 2020.

Na základě mimořádného zasedání omezuje vláda počet účastníků církevních shromážděních  na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. Při církevních obřadech můžou zpívat jen kantoři odděleně od lidu nejlépe skzre reprosoustavu.

 • Náboženství se vyučuje na faře v Jakubově s rouškami.
 • Přehled mší sv. na internetu a TV a rádiu:  MseOnline.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

  SOBOTA  ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Pánkovy,  Svobodovy,  Jana Mácu a celou přízeň

 NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv. Vincenc z Paula

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 

  PONDĚLÍ –  28.9.2020  

  Slavnost sv. Václava

 BABICE

   9:00

 Volný úmysl

 

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   ÚTERÝ     –   29.9.2020 

   Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

 

  

 

 

  STŘEDA  –   30.9.2020

 

   sv. Jeroným

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

 LITOHOŘ

  17:30

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 

  ČTVRTEK –  1.10.2020

 sv. Terezie od Dítěte Ježíše

BABICE

  16:30

 Za rodinu Roupcovu a přízeň

 

   PÁTEK   –   2.10.2020

    sv. andělé strážní

 JAKUBOV

  16:30

 Za rodinu Roupcovu

 

  SOBOTA   3.10.2020 

    sv. Maxmilián

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

   sv. František z Assisi

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 

 • Od středy 9. 9. do soboty 12. 9. 2020 se opravovaly a ladily varhany v Jakubově a v Babicích. V Babicích činili náklady 13.500,- Kč a v Jakubově 16.900,-.  Odborné práce provedli pan Ing. Z. Hromádka a Bc. J. Hofbauer.
 • Začíná měsíc říjen, který je tradičně zasvěcený modlitbě růžence k Panně Marii. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv.
 • Od října budou kvůli brzkému stmívání bohoslužby ve všední dny již od 16:30. V Litohoři zůstává ve stř v 17:30, kvůli výuce náboženství. Letní čas končí v ne. 25. října (ze 3:00 na 2:00).
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V neděli 4. října budeme slavit v Jakubově posvěcení kostela.
 • Farní společenství se schází ke společným modlitbám v Jakubově v pondělí v kulturním domě v 18:00.
 • Podle rozhodnutí ČBK osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy • osoby stojící mimo lavice a pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti). Zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat hygienická a praventivní optaření. Nechodit do společnosti s kašlem nebo teplotou. 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         17:30     Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  21.9.2020  

  Svátek sv. Matouše

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.9.2020 

   sv. Mořic a druhové

 

  

 

  STŘEDA  –   23.9.2020

 

   sv. Pio z Pietrelciny

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za pátera Bohumila Kubu a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  24.9.2020

  sv. Gerard

BABICE

   17:30

 Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy,  syna a duše v očistci

   PÁTEK   –   25.9.2020

    sv. Kleofáš

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodinu Kabelkovu

  SOBOTA   26.9.2020 

    sv. Kosma a Damián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Pánkovy, Svobodovy, Jana Mácu a celou přízeň

  NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Vincenc z Paula

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 • V neděli 27. 9. budeme v našich farnostech děkovat Bohu za úrodu.
 • Na opravy kostela se vybralo v neděli 30. srpna v Babicích 6.870,-,  v Šebkovicích 1.600,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 4.268,- Kč.
 • Posvěcení kostela budeme slavit v Jakubově v neděli 4. října.
 • Svatováclavská mše sv. bude v pondělí 28. 9. v Babicích v 9:00 a v Šebkovicích v 16:30.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje pro věřící brněnské diecéze, kterí patří do rizikových skupin, uvolnění od povinnosti fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoli příznaky onemocnění, dýchací potíže, kašel, zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.
 • Dále žádá všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy a přijímání na ruku.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                                ŠEBKOVICE       17:30     Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  14.9.2020  

  Svátek Povýšení sv. kříže

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.9.2020 

   Panna Maria Bolestná

 

  

 

  STŘEDA  –   16.9.2020

 

   sv. Ludmila

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Bohumíra Nevorala, jeho rodiče a přízeň

  ČTVRTEK –  17.9.2020

  sv. Kornélius a Cyprián

BABICE

   17:30

 Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

   PÁTEK   –   18.9.2020

    sv. Josef Kupertinský

 JAKUBOV

   17:30

 Za Ludmilu Hochmanovu, manžela a děti

  SOBOTA   19.9.2020 

    sv. Januárius

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

 

 • Příští týden začne výuka náboženství.
 • Na Z. Š.  v  Lesonicích se bude vyučovat v pondělí od 13:10.
 • Na Z. Š. v Šebkovicích bude první setkání všech tříd ve středu v 13:00.
 • VJakubově bude výuka na faře ve středu od 15:00 pro 6.-9. tř. a od 16:00 pro 4.-5. tř.
 • Na Z. Š.  v Jakubově začne výuka až v pondělí 21.9. pro 1.-2.tř. ve 13:45. Pro 3.tř. ve 14:00.
 • Farní společenství v Jakubově se bude scházet k modlitbám od pondělí 21. 9. v kulturním domě v 18:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE        17:30      Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

JAKUBOV

  7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  7.8.2020  

   sv. Melichar Grodecký

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.9.2020 

   Svátek Narození Panny Marie

 

  

 

  STŘEDA  –   9.9.2020

 

   sv. Petr Klaver

 ŠEBKOVICE

16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

15:00

 Pohřeb Heleny Matnerové, mše sv. 

  ČTVRTEK –  10.9.2020

  bl. Karel Spinola

BABICE

17:30

 Za Františka Venhodu, manželku a sourozence

   PÁTEK   –   11.9.2020

    sv. Emil

 JAKUBOV

17:30

 Za rodinu Klimešovu a Boží ochranu

  SOBOTA   12.9.2020 

    Jména Panny Marie

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 9.9.2020 bude mše sv. v Litohoři při pohřbu paní Heleny Matnerové. Mše sv. v 17:30 nebude.
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Jiří Svoboda a Monika Svobodová z Lukova
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Pavel Tkaný z Babic a Jana Svobodová z Chlístova.
 • Dnes začíná pokračování soutěže dětí ve vybarvování obrázků z nedělních mší sv..

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY     

 KOSTELA

   sv. Fiakr

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  31.8.2020  

   sv. Rajmund

 

 

 

   ÚTERÝ     –   1.9.2020 

   sv. Jiljí

 

  

 

  STŘEDA  –   2.9.2020

 

   sv. Justus

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  3.9.2020

  sv. Řehoř Veliký

 BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

   PÁTEK   –    4.9.2020

    sv. Růžena z Viterba

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   5.9.2020 

    sv. Tereza z Kalkaty

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

 JAKUBOV

   7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.

 

 • V pá. 4. 9. bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • V so. 5. 9. bude v 11:00 v kostele v Jakubově pohřeb pana Ing. Miroslava Svobody.

 

 • Výuka náboženství začne 3. týden v září. Vyučovat se bude v Jakubově na faře, na ZŠ v Šebkovicích, na ZŠ v Lesonicích a na ZŠ v Jakubově. Čas výuky bude upřesněný.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA   22.8.2020      ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň

    NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Růžena z Limy

JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  24.8.2020  

   Svátek sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

   ÚTERÝ     –   25.8.2020 

   sv. Ludvík

 

  

 

  STŘEDA  –   26.8.2020

 

   ct. Martin Středa

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  27.8.2020

  sv. Monika

 BABICE

   17:30

 Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

   PÁTEK   –    28.8.2020

    sv. Augustin

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   29.8.2020 

    Umučení sv. Jana Křtitele

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Černovy, dceru, zetě a celou přízeň

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY   

 KOSTELA

   sv. Fiakr

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

 

 • V neděli 30. 8. budeme žehnat všem školákům a vychovatelům. K žehnání si můžete přinést školní tašky a potřeby.

 

 • U vchodu si vyzvedněte přihlášky do náboženské výchovy. Jsou dostupné také na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

  PONDĚLÍ –  17.8.2020  

   sv. Myron

 

 

 

   ÚTERÝ     –   18.8.2020 

   sv. Helena

 

  

 

  STŘEDA  – 19.8.2020

 

   sv. Jan Eudes

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  20.8.2020

  sv. Bernard

BABICE

   17:30

 Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

   PÁTEK   –    21.8.2020

    sv. Pius X.

 JAKUBOV

   17:30

 Za Jarmilu Zedníkovu a duše v očistci 

  SOBOTA   22.8.2020 

    Panna Maria Královna

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

   sv. Růžena z Limy

 JAKUBOV

   7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • V sobotu 15. 8. se v 10:00 rozloučíme v kostele v Litohoři s panem Antonínem Mrvkou, který dokončil svoji pozemskou pouť ve st. 12. 8. ve věku 90 let.
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 • V sobotu 29. 8. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Filip Durda z Dolních Lažan a Zuzana Vítámvásová ze Šebkovic.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   8.8.2020           ŠEBKOVICE         17:30      Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  19. neděle v mezidobí

 

   sv. Terezie Benedikty od Kříže

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

  PONDĚLÍ –  10.8.2020  

   Svátek sv. Vavřince

 

 

 

   ÚTERÝ     –   11.8.2020 

   sv. Klára

 

  

 

  STŘEDA  – 12.8.2020

 

   sv. Jana Františka de Chantal

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  13.8.2020

  sv. Poncián a Hippolyt

BABICE

   17:30

 Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    14.8.2020

   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Řeřuchu, rodiče a prarodiče 

  SOBOTA   15.8.2020 

    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence a celou přízeň

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • V ne. 26. 7. se vybralo na potřeby kostela v Babicích 4.750,-, v Šebkovicích 3.435,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 5.820,- Kč

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   1.8.2020                   ŠEBKOVICE           17:30       Za kmotry a rodinu Nevoralovu

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  3.8.2020  

   sv. Lydie

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.8.2020 

   sv. Jan Maria Vianney

 

  

 

  STŘEDA  – 5.8.2020

 

   Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  6.8.2020

  Svátek Proměnění Páně

BABICE

  17:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –    7.8.2020

    sv. Sixtus II. a druhové

 JAKUBOV

  17:30

 Za Františku Ježkovou a zemřelé z rodiny Kaláškovy

  SOBOTA   8.8.2020 

    sv. Dominik

 ŠEBKOVICE

17:30

 

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jáchym a Anna

JAKUBOV

  7:30

     Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

    Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

BABICE

  10:30

    Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

    P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

    Za rodiče Nečasovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  27.7.2020  

   sv. Gorazd a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.7.2020 

   sv. Nazarius a Celsus

 

  

 

  STŘEDA  – 29.7.2020

 

   sv. Marta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  30.7.2020

  sv. Petr Chryzolog

 BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

   PÁTEK   –    31.7.2020

    sv. Ignác z Loyoly

 JAKUBOV

  17:30

 Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

  SOBOTA   1.8.2020 

    sv. Alfons z Liguori

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  18. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA  –  18.7.2020           ŠEBKOVICE        17:30     Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

   sv. Makrina

JAKUBOV

  7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

  PONDĚLÍ –  20.7.2020  

   sv. Eliáš

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.7.2020 

   sv. Vavřinec z Brindisi

 

  

 

  STŘEDA  – 22.7.2020

 

   Svátek sv. Marie Magdalény

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za zemřelé  rodiče Kravarovy a ke cti sv. Marie Magdalény

 

  

 

  ČTVRTEK –  23.7.2020

  Svátek sv. Brigity

BABICE

   17:30

 Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    24.7.2020

    sv. Kristina

 JAKUBOV

   17:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA   25.7.2020 

    svátek sv. Jakuba apoštola

 JAKUBOV

   11:00

Pohřeb Ondřeje Koláře

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

  Sbírka na opravy kostela

  

   sv. Jáchym a Anna

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020
 • Příští neděli 26. 7. bude sbírka určena na opravy kostela
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá 26. 7. – 30. 7. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro mladší děti ve věku 5 –  9 let. Pro děti  10 –  14 let od 18. 8. – 27. 8. 2020. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz
 • Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů můžete poznat více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Více podrobností a přihlášky na webu Diecézního centra mládeže v Brně: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   18.7.2020          ŠEBKOVICE        17:30     Za dar víry a vytrvalosti

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jan Qualbert

JAKUBOV

  7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  13.7.2020  

   sv. Jindřich

 

 

 

   ÚTERÝ     –   14.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 15.7.2020

 

   bl. Hroznata

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  16.7.2020

  Panna Maria Karmelská

BABICE

   17:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

   PÁTEK   –    17.7.2020

    sv. Česlav a Hyacint

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   18.7.2020 

    sv. Emilián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Makrina

 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   4.7.2020            ŠEBKOVICE                 Za Marii Jasanskou, manžela a za Marii Jelečkovu,manžela a duše v očistci

  NEDĚLE       5.7.2020

 

 

  

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana  

 Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  6.7.2020  

   sv. Marie Gorettiová

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 8.7.2020

 

   sv. Kilián

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  9.7.2020

  sv. Veronika Giulianiová

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Světelskovy a Štěpníčkovy

   PÁTEK   –    10.7.2020

    sv. Amálie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   11.7.2020 

    Svátek sv. Benedikta

 ŠEBKOVICE

 17:30

 

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Qualbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Z rozhodnutí vlády už nemusíme při bohoslužbách v našem regionu nosit roušky. Stále je ale třeba si desinfikovat ruce při vchodu do kostela, a po bohoslužbách desinfikovat kontaktní místa, ovětrávat kostel a zachovávat další hygienická opatření.
 • Upřimné díky všem za pomoc při renovaci zákristie a pokládání koberce v kostele v Jakubově.
 • Děkujeme také všem, kdo pomohli položit nové koberce v kostele v Babicích a s renovací kříže u silnice do Bolíkovic.
 • Při sbírce na bohoslovce se v ne. 28. 6. vybralo v Babicích 3.463,- v Šebkovicích 700,- , v Jakubově 3.500,- a v Litohoři 1.380,- Kč.

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       28.6.2020

 

  13. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  29.6.2020  

   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

   ÚTERÝ     –   30.6.2020 

   sv. prvomučedníci římští

 

  

 

  STŘEDA  – 1.7.2020

 

   sv. Theobald

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  2.7.2020

  sv. Ota

BABICE

   17:30

 Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    3.7.2020

    Svátek sv. Tomáše

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Nechvátala a rodinu

  SOBOTA   4.7.2020 

    sv. Prokop

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       5.7.2020

 

  

 

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 • Dnešní sbírka je určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu.
 • V čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       21.6.2020

  12. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  22.6.2020  

   sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

   ÚTERÝ     –   23.6.2020 

   sv. Josef Cafasso

 

  

 

  STŘEDA  – 24.6.2020

 

   SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za rodiče Bulíčkovy a celou přízeň

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  25.6.2020

  sv. Vilém, ct. Ivan.

BABICE

   17:30

 Za rodinu Kučerovu, Křížkovu, Strnadovu a duše v očistci

   PÁTEK   –    26.6.2020

    sv. Jan a Pavel

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Kabelkovy

  SOBOTA   27.6.2020 

    sv. Cyril Alexandrijský

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  NEDĚLE       28.6.2020

  13. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V ne. 28. 6. bude sbírka určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu. Pro Brněnskou diecézi se letos připravuje 13 bohoslovců. Tuto  so. 20. 6. 2020 přijali v Brně kněžské svěcení  3 jáhni  a 3 bohoslovci přijali jáhenské svěcení.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Přihlášky na:http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

JAKUBOV

  7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  15.6.2020  

   Sv. Vít

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.6.2020 

   Sv. Sv. Benon

 

  

 

  STŘEDA  – 17.6.2020

 

   Sv. Řehoř Barbarigo

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii Puchnerovu, manžela a dceru Magdalenu

  ČTVRTEK –  18.6.2020

  Sv. Marina

BABICE

   17:30

 Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    19.6.2020

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

    Sv. Jan Nepomuk Neumann

 JAKUBOV

   17:30

 Za Aloise Hochmana, manželku a děti

  SOBOTA   20.6.2020 

    PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

 ŠEBKOVICE

17:30

Za manžele Růžičkovy,  manželku Hanu a celou přízeň

  NEDĚLE       21.6.2020

 

  12. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv.krátká adorace NSO k oslavě Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • I když se podle nařízení vlády může od 15.6. scházet při bohoslužbách až 2.500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí,bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Více: http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

  PONDĚLÍ –  8.6.2020  

   Sv. Medard

 

 

 

   ÚTERÝ     –   9.6.2020 

   Sv. Efrém Syrský

 

  

 

  STŘEDA  – 10.6.2020

 

   Sv. Maxim

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  11.6.2020

   TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Sv. Barnabáš

BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

   PÁTEK   –    12.6.2020

    Sv. Jan z Fakunda

 JAKUBOV

   17:30

 Za Julii Částkovu, manžela a duše v očistci

  SOBOTA   13.6.2020 

    Sv. Antoním z Padovy

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

 JAKUBOV

   7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • Pro ministranty od 6. do 9. třídy se připravuje tábor s bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více zde
 • Tento týden končí výuka náboženství, která kvůli pandemii probíhá dálkově. Poslední materiály před prázdninami budou rodičům zaslány ve čtvrtek 11.6.
 • Soutěž dětí ve vybarvování obrázků nedělních mší sv. bude pokračovat až v září, proto si obrázky dobře uschovejte. Vyhodnocení soutěže bude na konci školního roku 2021.
 • I když se podle nařízení vlády může od 8.6. scházet při bohoslužbách až 500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv. adorace NSO s texty k oslavě Těla a Krve Páně.
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA    30.5.2020            ŠEBKOVICE       16:30     Za Karla Jedličku a rodiče Jasanské

 NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Navštívení Panny Marie

JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  1.6.2020  

   Panny Marie Matky církve

 

 

 

   ÚTERÝ     –   2.6.2020 

   Sv. Marcelin a Petr

 

  

 

  STŘEDA  –  3.6.2020

 

   Sv. Karel Lwanga a druhové

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  4.6.2020

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 BABICE

   17:30

 Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

   PÁTEK   –    5.6.2020

    Sv. Bonifác

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Burianovy

  SOBOTA   6.6.2020 

    Sv. Norbert

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a požehnáním
 • V so. 6. 6. 2020 uzavřou v jakubovském kostele církevní sňatek pan Břetislav Nechvátal a Andrea Jenerálová.
 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • V Šebkovicích se posouvá v sobotu čas začátku bohoslužeb o hodinu z 16:30 na 17:30. Ve st. budou bohoslužby od 16.30.
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinášet do zákristie. Sbírka pro potřeby charity bude až na podzim 22. 11. 2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       24.5.2020

  7. neděle velikonoční

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Vincenc Lerinský

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Růžičku a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  25.5.2020  

   Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

   ÚTERÝ     –   26.5.2020 

   Sv. Filip Neri

 

  

 

  STŘEDA  – 27.5.2020

 

   Sv. Augustin z Cantenbury

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za dar zdraví v rodině

  ČTVRTEK –  28.5.2020

   Sv. Ubaldeska

BABICE

   17:30

 Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    29.5.2020

    Sv. Maximin

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   30.5.2020 

    Sv. Zdislava

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA  SVATÉHO

     Navštívení Panny Marie

 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Růženec se modlíme před každou mší sv.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu je přístupný zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinést do zákristie. Nedělní sbírka na charitu bude až 22.11.2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

 

   Sv. Paschal Baylon

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, sourozence a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  18.5.2020  

   Sv. Jan I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   19.5.2020 

   Sv. Petr Celestýn

 

  

 

  STŘEDA  – 20.5.2020

  Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

   Sv, Klement M. Hofbauer

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za rodinu Heraleckých, rodič a sourozence

  ČTVRTEK –  21.5.2020

  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Klusákovy

   PÁTEK   –    22.5.2020

    Sv. Rita

 JAKUBOV

   17:30

 Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   23.5.2020 

    Sv. Jan Křtitel de Rossi

 ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Kubovy a syna

  NEDĚLE       24.5.2020

 

  7. neděle velikonoční

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA,

   Sv. Vincenc Lerinský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Růžičku zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  11.5.2020  

   Bl. Vasil Hopko

 

 

 

   ÚTERÝ     –   12.5.2020 

   Sv. Pankrác

 

  

 

  STŘEDA  – 13.5.2020

 

   Panna Maria Fatimská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii a Františka Slámovy, za živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  14.5.2020

   Sv. Matěj

BABICE

   17:30

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    15.5.2020

    Sv. Izidor

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Soukupovy

  SOBOTA   16.5.2020 

    Sv. Jan Nepomucký

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za Boženu Skouopou a přízeň

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

  

   Sv. Paschal Baylon

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, Zdeňku  Šípkovou, sourozence a duše v očistci

 • Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Pro naše kostely končí omezení počtu přítomných na bohoslužbách, jelikož se nás podle poslední statistiky v neděli neschází nikde více než 100. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, může se zapsat na seznam u vchodu. Na internetu zde: http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=archiv-cisel
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Filip a Jakub

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  4.5.2020  

   Sv. Florián

 

 

 

   ÚTERÝ     –   5.5.2020 

   Sv. Gothard

 

  

 

  STŘEDA  – 6.5.2020

 

   Sv. Jan Sarkandr

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu, bratra a rodiče a rodinu Doležalovu

  ČTVRTEK –  7.5.2020

   Bl. Gizela

BABICE

   17:30

 Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče a duše v očistci 

   PÁTEK   –    8.5.2020

    Panna Maria prostřednice všech milostí

 JAKUBOV

   17:30

 Za nemocnou osobu 

  SOBOTA   9.5.2020 

    Sv. Hermas

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Do 10. 5. platí omezení bohoslužeb na 15 osob, nošení roušek, dodržení vzdálenosti mezi přítomnými a povinná desinfekce při vchodu do kostela. Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Nošení roušek a další bezpečnostní opatření zůstávají.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově vždy ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Kletus

JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  27.4.2020  

   Sv. Zita

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.4.2020 

   Sv. Ludvík M. Grignion

 

  

 

  STŘEDA  – 29.4.2020

 

   Sv. Kateřina Sienská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Na poděkovaní za 20 let manželství s prosbou za celou rodinu

  ČTVRTEK –  30.4.2020

   Sv. Zikmund

BABICE

   17:30

 Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    1.5.2020

    Sv. Josef dělník

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marcelu Machovcovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   2.5.2020 

    Sv. Atanasius

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

  

   Sv. Filip a Jakub

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se budou konat od 27. dubna cca do 11. května v počtu 15 osob (asi do 11. 5.), nedělních mší sv. se bude účastnit jen rodina, která zadala úmysl mše sv.  V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); prosíme všechny o potřebou trpělivost, než budou omezení zrušena.
 • Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při litugrii, lektoři a dva starší ministranti. (ministranti at se nahlásí kostelníkům předem). Toto omezení platí zatím pro Litohoř a Šebkovice do 11. 5. a pro Jakubov a Babice do 8. 6., kdy by mohlo být zcela zrušeno omezení počtu osob pro bohoslužby.
 • Účastníci musí mít roušku a před vstupem do kostela si povinně vydesinfikují ruce
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Ve st. 29. 4. ,čt. 30. 4. a pá. 1. 5. bude po mši sv. krátká adorace N.S.O. zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

  

   Sv. Lev IX.

JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  20.4.2020  

   Sv. Anicet

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.4.2020 

   Sv. Amselm

 

  

 

  STŘEDA  – 22.4.2020

 

   Sv. Leonid

 ŠEBKOVICE

    

  

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Karáskovu, syna a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  23.4.2020

   Sv. Vojtěch

BABICE

  

 Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

   PÁTEK   –    24.4.2020

    Sv. Jiří

 JAKUBOV

  

 Za Ladislava Částka, manželku a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   25.4.2020 

    Sv. Marek

 ŠEBKOVICE

 

 Za Jana Roupce, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Kletus

 JAKUBOV

 

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

 LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

 • Zatím život našich farností probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se z rozhodnutí Vlády ČR budou moci konat od 27. dubna za určitých podmínek. Max. 15 osob, v rozestupech s rouškami…Vice:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb
 • Zadané úmysly mší sv. budou zatím odslouženy bez účasti lidu.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739.
 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

                                   S přáním radosti ze Vzkříšení Ježíše Krista Lubomír Řihák +

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

   Sv. Julius I.

JAKUBOV

  

 Za farnost

ŠEBKOVICE

 

 Za Vlastimilu a Jana Kubalouvu, a živou a zemřelou přízeň

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

  PONDĚLÍ –  13.4.2020  

   VELIKONOČNÍ

 

 

   Sv. Martin I.

 ŠEBKOVICE

  

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

  JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

  BABICE

 

 Za Josefa Venhodu, zetě a dvoje rodiče

   ÚTERÝ     –   14.4.2020 

   Sv. Lambert

 

  

 

  STŘEDA  –   15.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  16.4.2020

   Sv. František z Pauly

 

  

 

   PÁTEK   –    17.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

   

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   18.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

   Sv. Lev IX.

 JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.

   Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

   Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

   Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů na Boží hod velikonoční doma:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

  • Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha a modlitba Cesta světla zde:/https://www.farnostbabice.com/inpage/pastyrsky-list-otce-biskupa-vojtecha-cestou-svetla/
  • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
  • Život našich farností stále probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
  • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739. S přáním radosti ze Vzkříšení L. Řihák +

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

      KVĚTNÁ NEDĚLE

  

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  6.4.2020  

   Bl. Notger

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.4.2020 

   Sv. Jan Křtitel de la Salle

 

  

 

  STŘEDA  –   8.4.2020

   Sv. Dionýsius

 ŠEBKOVICE

    

 

  ČTVRTEK –  9.4.2020

 

  ZELENÝ ČTVRTEK

   Sv. Libor

 BABICE

  

 Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

   PÁTEK   –    10.4.2020

  VELKÝ PÁTEK

    Sv. Michael de Sanctis

 BABICE

  

 Velkopáteční obřady

  SOBOTA   11.4.2020

   BÍLÁ SOBOTA 

    Sv. Stanislav

BABICE

 

 Za rodiče Vechetovy, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Julius I.

 JAKUBOV

 

 Za farnost

 LITOHOŘ

 

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu. Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.
 • V ne. 5.4. zve biskup Vojtěch všechny obyvatele našich farností ke společné modlitbě Otče náš v 11:00. V 11:00 současně začíná přenos Květné neděle s papežem Františkem z Vatikánu.
 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti Květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.
 • Obřady Zeleného čtvrtku budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velkopáteční obřady budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velikonoční vigilie bude přenášena z Vatikánu od 21:00 na TV Noe +https://www.mseonline.cz/
 • Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
 • Kostely budou od „Velkého pátku“ do neděle „Zmrtvýchvstání“ částečně přístupné k osobní modlitbě.
 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy bez účasti lidu.
 • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.
 • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

  Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

 

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu.

 

 • Otec biskup Vojtěch nás vyzývá v  ne. 5. 4. v 11:00 ke společné modlitbě Otče náš a sledování obřadů Květné neděle prostřednictvím TV, radia a internetu.

 

 • Obřady Květné neděle budou přenášeny z Vatikánu od 11:00 na TV Noe.

Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

 

 • Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.

 

 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.

 

 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ  30.3.2020  

   Sv. Jan Klimak

 

 

 

   ÚTERÝ        31.3.2020 

   Sv. Balbína

 

  

 

  STŘEDA     1.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

    

 

 LITOHOŘ

  

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  2.4.2020

   Sv. František z Pauly

BABICE

 

 Za rodiče Šromovy a syna

   PÁTEK       3.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

  

 Za Boženu Němcovou a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   4.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

   Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

·         V této mimořádné době využívejte přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

Otec biskup Vojtěch nám žehná a vzkazuje, že se připravují  všeobecné pokyny v rámci České biskupské konference o tom, jak budou probíhat Velikonoční obřady. O všem budeme informováni. Jsme  závislí  na nařízeních vlády, proto  není možné dělat dlouhodobější rozhodnutí.“

S požehnáním k důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   21.3.2020             ŠEBKOVICE      Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, a sourozence, rodiče a duše v očistci

  PONDĚLÍ  23.3.2020  

   Sv. Turibius z Mongroveja

 

 

 

   ÚTERÝ        24.3.2020 

   Sv. Kateřina Švédská

 

  

 

  STŘEDA     25.3.2020

 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

   Sv. Dismas

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  26.3.2020

   Sv. Kastulus

BABICE

  

 Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

   PÁTEK       27.3.2020

    Sv. Rupert

 JAKUBOV

  

 Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  SOBOTA   28.3.2020 

    Sv. Rogát

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

 JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

·        S vyhlášením karantény nebudou kostely přístupné ani k soukromým návštěvám. V této mimořádné době je možné využít přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

K důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti žehná Lubomír Řihák +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

·        V ne. 23. 2. se na Svatopetrský haléř-fond papeže pro potřebné vybralo v Babicích 4.144,-, v Jakubově 2.526,-,v Litohoři 1.192,- a v Šebkovicích 690,- kč.

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA     14.3.2020        ŠEBKOVICE                    Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

JAKUBOV

  

 Za farnost

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

  PONDĚLÍ  16.3.2020  

   Sv. Heribert

 

 

 

   ÚTERÝ        17.3.2020 

   Sv. Patrik

 

  

 Den citelného celodennímu postu za zastavení pandemie

  STŘEDA     18.3.2020

 

 

   Sv. Cyril Jeruzalémský

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  19.3.2020

   Sv. Josef

BABICE

  

 Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

   PÁTEK       20.3.2020

    Sv. Archip

 JAKUBOV

  

 Za Josefa Venhodu, manželku a syna

  SOBOTA   21.3.2020 

    Sv. Serapion

 ŠEBKOVICE

 

 Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

 JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, rodiče a duše v očistci

Podle výzvy o. biskupa Vojtěcha se do odvolání ruší všechna bohoslužebná shromáždění.

·        Zadané úmysly mší sv. budou slouženy soukromě knězem.

·        Výuka náboženství i příprava na 1. sv. přijímání se ruší do odvolání.

·        Biskup Vojtěch nás zve k citelnému celodennímu postu v út. 17. 3., k almužně a ke každodenní modlitbě růžence s úmyslem zastavení pandemie koronaviru a ochranu rodin.

·        Kostely budou zatím přístupné jen k soukromé modlitbě v neděli v Babicích a v Jakubově od 8:00 -11:00 a v Litohoři od 8:30-10:00. Při návštěvě kostela k soukromé modlitbě dodržujte prosím hygienická opatření. Nezavírejte dveře, pokud možno nedotýkejte se předmětů, dodržujte mezi se sebou hygienickou vzdálenost a používejte desinfekci.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   7.3.2020           ŠEBKOVICE      16:30    Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

 

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  9.3.2020  

   Sv. Františka Římská

 

 

 

   ÚTERÝ        10.3.2020 

   Sv. Jan Ogilvie

 

  

 

  STŘEDA     11.3.2020

 

   Sv. Eulogius z Cordoby

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Volný úmysl

  ČTVRTEK –  12.3.2020

   Sv. Alois Orione

BABICE

   17:00

 Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

   PÁTEK       13.3.2020

    Sv. Patricie

 JAKUBOV

  17:00

 Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

  SOBOTA   14.3.2020 

    Sv. Matylda

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za Z rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

V so. 14. 3. máme příležitost k postní duchovní obnově, která bude od 9:00 do cca 10:00 v Jakubově v kostele rozjímáním a společnými modlitbami. Ve 13:30 bude v Babicích v K.D. následovat představení Miroslava Gabriela Částka „ Popelka Nazarestká“ od básníka Václava Renče  s hudbou Zdeňka Pololáníka.

·        Příprava na 1. sv. přijímání dětí začne až ve čt. 19. 3. v 17:45 na faře v Babicích.  

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA       ŠEBKOVICE   Za rodiče Koudelovy, syna, rodinu Matyášovua Zvěřinovu

  NEDĚLE       1.3.2020

   1. neděle postní

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Suitbert

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ  2.3.2020  

   Sv. Modest

 

 

 

   ÚTERÝ        3.3.2020 

   Sv. Kunhuta

 

  

 

  STŘEDA     4.3.2020

   Sv. Kvirin

LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

  ČTVRTEK –  5.3.2020

   Sv. Teofil

BABICE

   17:00

 Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK       6.3.2020

    Sv. Koleta

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

JAKUBOV

  17:00

 Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

  SOBOTA   7.3.2020 

    Sv. Perpetua a Felicita

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 •         Ve st. 4. 3., čt. 5. 3. a v pá. 6. 3. bude po mši sv. v Litohoři, Babicích, Jakubově a Šebkovicích adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.
 •          V Šebkovicích nebude mimořádně mše sv. ve středu, ale bude v pátek 7. 3. v 16:30. 
 •   V pá. 7. 3.  bude kněz navštěvovat nemocné.
 •  Farní ples v Babicích skončil s výtěžkem 14.062,- kč. Peníze chceme využít pro společnou farní pouť do Lomce v jižních Čechách 23. května 2020. Za všechny dary, organizaci i účast děkujeme.
 •  U vchodu si můžete vzít přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání. Příprava začne ve čt. 12. 3. 2020 na faře v Babicích v 17:45. Přihlášky jsou také dostupné na internetu: www.farnostbabice.com

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

ŠEBKOVICE -    Za Ivoše Vítámváse, rodinu Novotnou, Černou a celou přízeň

  NEDĚLE       23.2.2020

 

   7. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA „HALÉŘ SV. PETRA 

   Sv. Polykarp

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

 BABICE

  10:30

 Za Ladislava Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

  PONDĚLÍ  24.2.2020  

   Sv. Modest

 

 

 

   ÚTERÝ        25.2.2020 

   Sv. Valburga

 

  

 

  STŘEDA  – 26.2.2020

 

  POPELEČNÍ STŘEDA

   Sv. Alexandr

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za dar zdraví

 BABICE

   18:00

 Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

  ČTVRTEK –  27.2.2020

   Sv. Gabriel od Panny Marie

          -----

  

          -------------------

   PÁTEK       28.2.2020

    Sv. Roman

 JAKUBOV

  17:00

 Za zemřelé z rodiny Hrůzovy

  SOBOTA  29.2.2020 

    Sv. Kasián

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Koudelovy, syna, rodinu Matyášovua Zvěřinovu

  NEDĚLE       1.3.2020

 

  1. neděle postní

 

   SBÍRKA NA OPRVY KOSTELA

    Sv. Suitbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

Dnešní sbírka je určena pro charitativní fond papeže Františka „Haléř sv. Petra“, z něho papež rozděluje pomoc potřebným ve světě.

Na popeleční středu 26. 2. nebude výuka náboženství v Jakubově.

 

Popelec se bude udělovat i v neděli  1. 3. po mši sv.

 

Ve čt. 27. 2. mše sv. v Babicích mimořádně nebude.

 

Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období v Jakubově v  pá. a  v  ne. po mši sv.

V Litohoři v ne. před mší sv. od 8:20. V Babicích v ne. od  9:30. V Šebkovicích před mší sv. v sobotu.

 

Na opravy kostela se vybralo 26.1. v Jakubově 1979,-, v Litohoři 1130,-,  v Babicích 4247,-  v Šebkovicích 390,-.

 

Zájemci si můžou u vchodu vzít sešitek s myšlenkami na každý den postní doby. Dobrovolný příspěvek 5,- kč můžete přidat do nedělní sbírky 1.3., která bude určena na opravy kostela(za unor).

 

Také si prosím vezměte pokladničky pro postní charitativní almužnu.

    V so. 14.3. bude v Jakubově v kostele v 9:00-10:00 první část duchovní obnovy. 2. část bude v 13:30 v Babicích v K. D. divadelní představení Miroslava Gabriela Částka „Popelka Nazaretská“ od Václava Renče. Více na plakátku.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA  15.2.2020         ŠEBKOVICE     Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       16.2.2020

 

   6. neděle v mezidobí

 

   Sv. Juliána

JAKUBOV

  7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a  zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  17.2.2020  

   Sv. Alexius a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ        18.2.2020 

   Sv. Simeon, fra Angelico

 

  

 

  STŘEDA  – 19.2.2020

 

   Bl. Godšalk

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Za syna a celou zemřelou rodinu Antoníšin

  ČTVRTEK –  20.2.2020

ADORAČNÍ DEN JAKUBOV 13-18 hod.

   Sv. Hyacinta Marto

BABICE

   17:00

 Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

   PÁTEK       21.2.2020

    Sv. Petr Damiani

 JAKUBOV

  17:00

 Za manžele Buchalovy

  SOBOTA  22.2.2020 

    Stolec sv. Petra

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Ivoše Vítámváse, rodinu Novotnou, Černou a celou přízeň

  NEDĚLE       23.2.2020

   6. neděle v mezidobí

 

   Sv. Polykarp

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

 BABICE

  10:30

 Za Ladislava Roupce, rodiče a rodiče Bártíkovy

Ve čtvrtek 20. 2. bude vystavena v kostele v Jakubově N.S.O. od 13:00 do 18:00. Na tento den připadá na farnost Jakubov zástupná adorace za celou brněnskou diecézi s modlitbami za bohoslovce. Napište se prosím na seznam pro tichou adoraci po 30 min. V 18:00 bude adorace zakončena  požehnáním.

 

Napište se prosím také na seznam pokud jste dnes při mši sv. přijali svátost pomazání nemocných.

 

Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na opravách střech kostela v Jakubově a Babicích, které nám poškodila vichřice.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       9.2.2020

 

   5. neděle v mezidobí

 

  

   Sv. Apolonie

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Dvořákovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

  PONDĚLÍ  10.2.2020  

   Sv. Scholastika

 

 

 

   ÚTERÝ        11.2.2020 

   Sv. Panna Maria Lurdská

 

  

 

  STŘEDA  – 12.2.2020

 

 

   Sv. Benedikt  Aniánský

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl - ZPOVÍDÁNÍ OD 15:30

 LITOHOŘ

   17:00

 Za Marii a Ignáce Filipských - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:15

  ČTVRTEK –  13.2.2020

   Sv. Kateřina Ricciová

  

 BABICE

   17:00

 Za Jana Mahra, dvoje rodiče a jejich sourozence                         - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:00

   PÁTEK       14.2.2020

    Sv. Valentin

 

 JAKUBOV

  17:00

 Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny  - ZPOVÍDÁNÍ OD 16:00

  SOBOTA  15.2.2020 

  Bl. Bedřicha Bachsteina a     druhů, sv. Jiřina

 

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       16.2.2020

 

   6. neděle v mezidobí

 

  

   Sv. Juliána

 JAKUBOV

   7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

V ne. 16. 2. se bude během mše sv. udělovat svátost pomazání nemocným. Zájemci ať se napíšou předem nebo po přijetí svátosti na seznam u vchodu kostela. Zpovídat se bude v týdnu přede mši sv.

 

Upřímné poděkování všem, kdo pomohli s opravou střechy kostela v Babicích, kterou za věží poškodil severní vítr.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       2.2.2020

 

 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNICE

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Jelínkovu a Popovu

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

  PONDĚLÍ  3.2.2020

   Sv. Blažej

 

 

 

   ÚTERÝ        4.2.2020 

   Sv. Ondřej Corsini

 

 

14:00-17:00 ADORAČNÍ DEN LITOHOŘ

  STŘEDA  – 5.2.2020

 

   Sv. Agáta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Filipských a rodinu Chvátalovu

  ČTVRTEK –  6.2.2020

   Sv. Pavel Miki a druhové

BABICE

   17:00

 Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

   PÁTEK       7.2.2020

    Sv. Richard

 JAKUBOV

  17:00

 Za Karla Kabelku a zemřelé z rodiny

  SOBOTA  8.2.2020 

    Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       9.2.2020

 

   5. neděle v mezidobí

 

   Sv. Apolonie

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Dvořákovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

 

·        V Litohoři bude v út. 4. 2.  vystavena NSO od 14:00-17:00. Napište se prosím na seznam pro adoraci na 30 min. 4. února připadá na farnost Litohoř adorační den za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním. Můžete si sedat do pravých lavic, kde bude zapnuto topení.

 

·        V čt. 6. 2. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním 

 

·        V pá. 7. 2. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním