BOHOSLUŽBY + OHLÁŠKY / Adresy farností:

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA  18.1.2020        ŠEBKOVICE         16:30   Za Vlastimila Matyáše a sestry

  NEDĚLE       19.1.2020

 

  2. neděle v mezidobí

 

   DEN UPRCHLÍKŮ

JAKUBOV

  7:30

 Za Emilii Novotnou, manželku a syna

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  PONDĚLÍ  20.1.2020

   Sv. Fabián a Šebestián

 

 

 

   ÚTERÝ        21.1.2020 

   Sv. Anežka Římská

 

  

 

  STŘEDA  – 22.1.2020

 

 

   Sv. Vincenc

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Z rodinu Klimešovu, Máchalovu a Šuhajkovu

 a duše v  očistci

  ČTVRTEK –  23.1.2020

   Sv. Ildefons

BABICE

   17:00

 Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

   PÁTEK       24.1.2020

    Sv. František Saleský

 JAKUBOV

  17:00

 Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

  SOBOTA  25.1.2020 

    OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Marii Jasanskou, manžela a rodinu Kašpárkovu

  NEDĚLE       26.1.2020

 

  3. neděle v mezidobí

 

  Sv. Timotej a Titus

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii a Františka Krutišovi a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

Ve farnosti Jakubov byly v r. 2019 pokřtěny 4 děti, 3 děti přistoupily poprvé ke sv. přijímání, byl uzavřen jeden sňatek a rozloučili jsme se s 6 farníky. Počet účastníků bohoslužby při nedělním sčítání byl 61 osob.

 

Ve farnosti  Litohoř byly v r. 2019 pokřtěny 3 děti, 4 děti přistoupily poprvé ke sv. přijímání, byly uzavřeny 3 sňatky a rozloučili jsme se s 3 farníky. Počet účastníků bohoslužby při nedělním sčítání byl 26 osob.

 

Ve farnosti  Babice bylo v r. 2019 pokřtěno 10 děti, 9 dětí přistoupilo poprvé ke sv. přijímání, byly uzavřeny 2 sňatky a rozloučili jsme se se 7 farníky. Počet účastníků bohoslužby při nedělním sčítání byl v Babicích a Šebkovicích dohromady 102 osob.

 

V Jakubově se vybralo při Tříklrálové sbírce. 22 212,-

PODĚKOVÁNÍ
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomáhat potřebným svým úsilím a svými dary, děkuji
i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím.

Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce
i sčítání výsledků. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 28 milionů korun
a podpořili tak služby a projekty Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 119 milionů korun. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na nových internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás
v modlitbě.

biskup Vojtěch

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA  11.1.2020        ŠEBKOVICE       16:30   Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a příeň

  NEDĚLE       12.1.2020

 

 

 

  

  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

 BABICE

  10:30

 Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

  PONDĚLÍ  13.1.2020

   Sv. Hilarius z Poitiers

 

 

 

   ÚTERÝ        14.1.2020 

   Sv. Sáva Srbský

 

  

 

  STŘEDA  – 15.1.2020

 

 

 Sv. Pavel Poustevník

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

 Za zemřelého MUDr. Josefa Salače

  ČTVRTEK –  16.1.2020

   Sv. Marcel I.

BABICE

   17:00

 Za Pavla Bartesa, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu a Veselovu

   PÁTEK       17.1.2020

    Sv. Antonín Veliký

 JAKUBOV

  17:00

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA  18.1.2020 

    Panna Marie, Matka jednoty

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Vlastimila Matyáše a sestry

  NEDĚLE       19.1.2020

 

  2. neděle v mezidobí

 

  

  DEN UPRCHLÍKŮ

 JAKUBOV

   7:30

 Za Emilii Novotnou, manželku a syna

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

·         Dnes se naposled vybírají v zákristii dary do tomboly farního plesu, který bude v pátek 17. 1. v Babicích. Ještě je možné je přinést do Kulturního domu v Babicích v úterý 14. ledna 2020 od 16-18 hod. Všechny vás srdečně zveme a těšíme na společné setkání při tanci a poslechu."

 

·        Upozornění otce arcibiskupa věřícím si můžete přečíst také na nástěnce nebo na stránkách farnosti na internetu.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   4.1.2020                   ŠEBKOVICE      16:30    Za rodiče Pánkovy

  NEDĚLE       5.1.2020

 

 2.neděle po Narození Páně

  Sv. Teosofor

JAKUBOV

  7:30

 Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Krejčovu, Františkovu a manžele Sárovy

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  6.1.2020 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 ŠEBKOVICE


   16:30

 Volný úmysl

   ÚTERÝ        7.1.2020 

   Sv. Rajmund

 

  

 

  STŘEDA  – 8.1.2020

 

 Sv. Severin

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Volný úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Volný úmysl

  ČTVRTEK –  9.1.2020

   Sv. Marcelin

BABICE

   17:00

 Za Ladislava Belatku, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

   PÁTEK       10.1.2020

     Sv. Agathon

 JAKUBOV

   17:00

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA  11.1.2020 

    Ct. Marie Elekta

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Eberlovy, Vodičkovy a přízeň

  NEDĚLE       12.1.2020

 

 

  

  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

 BABICE

  10:30

 Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 

·         Milé sestry a bratři,

blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky
je možné zaslat poštou k mým rukám do 23. března 2020. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch

·          Nezapomínejte prosím přinášet dary do tomboly na farní ples, který bude v pátek 17. 1. v Babicích. Dary můžete nosit do sakristie do 12. ledna. Pak do Kulturního domu v Babicích v úterý 14. ledna 2020 od 16-18 hod. Všechny vás srdečně zveme a těšíme na společné setkání při tanci a poslechu."

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6


  NEDĚLE       29.12.2019

 

 

   SVÁTEK SVATÉ RODINY

JAKUBOV

  7:30

 Za Boží ochranu 

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  30.12.2019

   Bl. Markéta Colonna

 

 

 

   ÚTERÝ        31.12.2019 

   Sv, Slivestra, biskupa

SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM

ŠEBKOVICE

    8:30

 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání

 BABICE

  15:30

 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání

JAKUBOV

  17:00

 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání

  STŘEDA    1.1.2020

 

 SLAVNOST PANNY MARIE MATKY BOŽÍ

 

        Zasvěcený svátek

 

 SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MÍR

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 ŠEBKOVICE

   8:00

Za rodiče Nečasovy a celou přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za živou a zemřelou rodinu Gráfovua a za duše v očistci

 BABICE

  10:30

 Za Marii Novákovu, dvoje rodiče, za živou rodinu a přízeň

  ČTVRTEK –  2.1.2020

   Sv. Bazil V. a Řehoř Nazián

 

 

 

   PÁTEK       3.1.2020

    Nejsvětější jméno Ježíš

 JAKUBOV

  17:00

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA  4.1.2020 

    Sv. Anděla z Foligna

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Pánkovy a přízeň

  NEDĚLE       5.1.2020

 

  2. neděle po Narození Páně

 

  Sv. Teosofor

 JAKUBOV

   7:30

 Za Antonii Kabelkovu, manžela a syna

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Krejčovu, Františkovu a manžele Sárovy

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  •           "Naše farnosti Babice, Jakubov a Litohoř pořádají v pátek 17. 1. 2020 farní ples. Prosíme o dary do tomboly, které můžete nosit do sakristií kostelů pořádajících farností do 12. ledna. Po tomto datu do Kulturního domu v Babicích v úterý 14. ledna 2020 od 16-18 hod. Všechny vás srdečně zveme a těšíme na společné setkání při tanci a poslechu."
  •               Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na oslavách narození našeho Spasitele úklidem, výzdobou, hudebně i jiným způsobem.  

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       22.12.2019

      4. neděle adventní

 

  

 

 

JAKUBOV

  7:30

 Za Ludmilu Hochmanovu, manžela a děti

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna a vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  23.12.2019

   Sv. Jana Kentského

 

 

 

   ÚTERÝ        24.12.2019 

   Vigilie ze slavnosti Narození Páně

 BABICE

  15:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 ŠEBKOVICE

  15:30

 Za rodiče Škáralovy

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a celou přízeň

  STŘEDA    25.12.2019

 

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 

        Zasvěcený svátek

 

   SBÍRKA NA OPRAVY        

   KOSTELA

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 ŠEBKOVICE

   8:00

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Mafkovu, Černých, Cechovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  ČTVRTEK –  26.12.2019

 

 

 

 

   Sv. Štěpána

 JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Částka, manželku a děti

 ŠEBKOVICE

   8:00

 Za Karla Havla, dvoje rodiče, bratra a celou přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

Za Margitu a Antonína Urbákovy a dceru Ivanu

 BABICE 

  10:30

 Za všechny živé a zemřelé obyvatele Babic, Bolíkovic  

 Horních Lažan a Lesonic

   PÁTEK       27.12.2019

    Sv. Jana, apoštola

 

  

 

  SOBOTA  – 28.12.2019 

    Svátek svatých mláďátek

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za všechny živé a zemřelé obyvatele Šebkovic a Loukovic

  NEDĚLE       29.12.2019

 

 

   SVÁTEK SVATÉ RODINY

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za Boží ochranu 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Baslovu a Kubovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  •           V so. 28. 12. 2019  jste zváni na „Zpívání u jesliček „ v 15:00 v kostela sv. Jakuba st. v Jakubově.

                                                                                                                                                                                      

                      

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2019

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Mor. Budějovice

16,00 22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

-

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Blížkovice

21,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Častohostice

-

7,30

7,30

7,30

7,30

Nové Syrovice

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Šebkovice

15,30

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice n/Rok

15,00  22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Myslibořice

20,00

9.00

9.00 zámek

-

9.00 zámek

Možnost vánoční zpovědi:

st. 18. 12.

Litohoř od 16:30

čt. 19. 12. Babice od 16:00

pá. 20. 12. Jakubov od 16:30

so. 21. 12. Šebkovice  od 15:30

ne. 22. 12.

Babice od 10:00

ne. 22. 12. Moravské Budějovice

od 14:00 s více zpovědníky

ne. 22. 12. Jaroměřice n/R.

od 17:00 s více zpovědníky v Lidovém domě

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       15.12.2019

      3. neděle adventní

 

 

  Sv. Valerián

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

  PONDĚLÍ  16.12.2019

   Sv. Adelhaida

 

 

 

   ÚTERÝ        17.12.2019 

   Sv. Lazar

 

 

 

  STŘEDA    18.12.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Rufus a Zosim

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  19.12.2019

    Bl. Urban

BABICE 

  17:00

 Za rodinu Hrůzovu a duše v očistci

   PÁTEK       20.12.2019

    Sv. Dominik Siloský

 JAKUBOV

  17:00

 Za Josefa Číhala , manželku a syna  

  SOBOTA  21.12.2019 

    Sv. Petr Kanisius

 JAKUBOV

 7:30

 Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Muchovy a přízeň

  NEDĚLE       22.12.2019

      4. neděle adventní

 

  

 

   Sv.  Servul

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ludmilu Hochmanovu, manžela a děti

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna a vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

·        Na opravy kostela se vybralo v ne. 24. 11. v Jakubově 4.310,- kč, v Litohoři 2.570,- kč, v Babicích 4.920,-kč a v Šebkovicích 910,- kč.

 

·        Příležitost k přijetí svátosti smíření jsou před vánocemi :

 

st. 18. 12. Litohoř

od 16:30

čt. 19. 12. Babice 

od 16:00

pá. 20.12. Jakubov 

od 16:30

so. 21. 12. Šebkovice 

 od 15:30

ne. 22. 12. Babice

od 10:00

ne. 22. 12. Moravské Budějovice

od 14:00 s více zpovědníky

ne. 22. 12. Jaroměřice n/R.

 od 17:00 s více zpovědníky v Lidovém domě

·         V Babicíh se budou připravovat vánoční stromky v so. 21.12. Prosíme muže, aby přišli pomoct v 9:00 do stodoly na faře. Na vánoční výzdobu kostela v  Babicích přijďte prosím v ne. 22.12. v 15:00.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA      7.12.2019       ŠEBKOVICE       16:30   Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

   NEDĚLE       8.12.2019

      2. neděle adventní

 

 

 

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelé z rodiny Benáčkovy a Chmelkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  9.12.2019

 PANNY MARIE POČATÉ BEZ HŘÍCHU

 

 

 

   ÚTERÝ        10.12.2019 

   Panny Marie Loretánské

 

 

 

  STŘEDA    11.12.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Damas I.

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  12.12.2019

    Panny Marie Guadalupské

BABICE 

  17:00

 Za Alžbětu a Antonína Tojanovy

   PÁTEK       13.12.2019

    Sv. Lucie

 JAKUBOV

  17:00

 Za Karla a Martina Kabelku 

   SOBOTA  14.12.2019 

 JAKUBOV

  7:30

 Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie

 

    Sv. Jana od Kříže

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Vladimíra Venhodu a dvoje rodiče

  NEDĚLE       15.12.2019

      3. neděle adventní

 

  

 

   Sv. Valerián

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

 

  •            V neděli 8. 12. se koná v 17 hod. na faře v Babicích schůzka všech, kdo se chtějí zapojit do organizace farního plesu. Ten se plánuje 17. ledna 2020 v kulturním domě v Babicích."
  •            V so. 14. 12. se po rorátní mši sv. a společné snídani sejde na faře v Jakubově ekonomická a pastorační rada farnosti.  
  •            Vyzvedněte si prosím zbývající kalendáře a Průvodce adventem.
  •       V ne. 15. 12. jste zváni do kostela v Babicích v 17:00 na společnou modlitbu večerních chval s krátkou adorací a požehnáním.

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA – 30.11.2019       ŠEBKOVICE    16:30   Za Libuši Jelečkovu, rodiče a rodinu Stoklasovu

  NEDĚLE       1.12.2019

1.       neděle adventní

 

   SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ

   ŠKOLSTVÍ

  Sv. Edmund Kampián

JAKUBOV

  7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost 

 BABICE

  10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

  PONDĚLÍ   2.12.2019

   Sv. Bibiána

 

 

 

   ÚTERÝ        3.12.2019 

   Sv. Františka Xaverského

 

 

 

  STŘEDA    4.12.2019

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Jana Damašského

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  5.12.2019

   Sv. Sába

 BABICE 

  17:00

 Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

   PÁTEK       6.12.2019

    Sv. Mikuláše

 JAKUBOV

  17:00

 Za Františka a Boženu Brabcovy a zemřelé z rodiny  

  SOBOTA  7.12.2019 

    Sv. Ambrož

 JAKUBOV

 7:30

 Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

  NEDĚLE       8.12.2019

      2. neděle adventní

 

 

   Panna Maria - Neposkvrněné početí

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Benáčkovy a Chmelkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

·       Můžete si vyzvednout objednané kalendáře za 60,- kč a Adventní průvodce za 10,- kč.

·        Aplikaci „Průvodce adventem 2019 lze zdarma stáhnout do mobilních zařízení s operačním systémem Android pomocí služby „Obchod Play“.

·        Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním. 

·        Rorátní mše sv. ke cti Panny Marie budou v sobotu v 7:30 v kostele v Jakubově se společnou snídaní na faře.  

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ sv. Jan

SOBOTA  23.11.2019   ŠEBKOVICE   16:30  Za rodiče Vítámvásovy, rodinu Vítámvásovu, Novotnou a Kocmánkovu

NEDĚLE       24.11.2019

   33. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

    SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA    

     KRÁLE

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Na Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

  PONDĚLÍ   25.11.2019

   Sv. Kateřina

 

 

 

   ÚTERÝ        26.11.2019 

   Sv. Nikon

 

 

 

  STŘEDA    27.11.2019

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Virgil

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  28.11.2019

   Sv. Mansuet

 BABICE 

  17:00

 Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

   PÁTEK       29.11.2019

 

    Sv. Saturnin

 JAKUBOV

  17:00

 Za živou rodinu a Boží ochranu 

  SOBOTA    30.11.2019 

    Sv. Ondřeje, apoštola

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Libuši Jelečkovu, rodiče a rodinu Stoklasovu

  NEDĚLE       1.12.2019

1.       neděle adventní

 

   SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ

   ŠKOLSTVÍ

 

 ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost 

 BABICE

  10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

·                Dnes se můžete naposledy zapisovat na objednání stol. kalendáře a seštiku Průvodce adventem s myšlenkami pro každý den adventu.

·        Obecní adventní věnce a stromy budeme žehnat v so. 30. 11. v Babicích v 17:30 a v Cidlině v 18:00 a v ne. 1.12. v Litohoři v 17:00 a v Jakubově v 17:30.

·        Už se můžou zapisovat úmysly mší sv. pro r. 2020.

·        V neděli 1. 12. bude sbírka určena pro církevní školství. Povzbuzuje  nás k ní i o. biskup Pavel Konzbul.

·         Milí přátelé,

vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků.

Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary.

S přáním požehnané doby adventní Mons. Pavel Konzbul

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                SOBOTA    16.11.2019      ŠEBKOVICE 16:30    Za Rudolfa Doležala a dvoje rodiče

  NEDĚLE       17.11.2019

   33. neděle v mezidobí

 

 MEZINÁR. DEN STUDENTSTVA

 

 Sv. Alžběta Uherská

 

JAKUBOV

  7:30

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

LITOHOŘ

  9:00

 Za Luboše Vaníčka, jeho sourozence a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ   18.11.2019

 Posvěcení bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

 

   ÚTERÝ        19.11.2019