Bohoslužby / Ohlášky

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       13.1.2019

 

 

 

    Křtu Páně, končí doba vánoční


JAKUBOV

7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

BABICE

 10:30

 Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

  PONDĚLÍ –  14.1.2019 

   Sv. Sáva


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.1.2019

   Sv. Pavel Poustevník


 

 

 

  STŘEDA  –  16.1.2019

   Sv. Marcel I.


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 17.1.2019

   Sv. Antonín


 BABICE

 17:00

 Za Pavla Bartesa, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu     

 a Veselovu

   PÁTEK   –    18.1.2019

  Panny Marie, Matky jednoty


 JAKUBOV

 17:00

 Za Emilii Novotnou, manžela a syna

  SOBOTA    19.1.2019

   Sv. Makarius Veliký


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za Vlastimila Matyáše a přízeň

  NEDĚLE       20.1.2019

 

 

    2.neděle v mezidobí

   Sv Fabián, sv Šebestián


 JAKUBOV

 7:30

 Volný úmysl

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

BABICE

 10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 13. 1. 2019

BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE -

 

III. FARNÍ PLES

III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích. Prosíme všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší informace u Marcely Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v Litohoři – u Jany Bártů (723 774 146).

Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 

BABICE - Ve čtvrtek 17. ledna po mši sv. prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

 

 

     

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

    NEDĚLE       6.1.2019

 

 

 

     Slavnost Zjevení Páně


JAKUBOV

7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

BABICE

 10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  7.1.2019 

Blah. muč. francouzské revoluce


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.1.2019

 Blah. Titus Zeman


 

 

 

  STŘEDA  –  9.1.2019

    Blah. Marie Le Clerc


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

LITOHOŘ


 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 10.1.2019

   Sv. Řehoř Nysský


 BABICE

 17:00

 Za Ladislava Belatku, rodiče, rodiče Nahodilovy a    

 přízeň

   PÁTEK   –    11.1.2019

  Sv. Theodosius, opat


 JAKUBOV

 17:00

 Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

  SOBOTA    12.1.2019

   Blah. Bernard z Corleone


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za rodiče Eberlovy

  NEDĚLE       13.1.2019

 

 

 

     Křtu Páně, končí doba vánoční


 JAKUBOV

 7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

BABICE

 10:30

 Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 

Společné ohlášky neděle 6. 1. 2019

 

 

Od  7. 1. 2019 bude pokračovat výuka náboženství.

JAKUBOV -   Při  „Zpívání u Jesliček“ se scholou z Jakubova a Litohoře se na opravu  

                          fasády fary vybralo  6.800,- kč

             Záznam koncertu si můžete prohlédnout nebo stáhnout do 16.1.2019 zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/IMIA7HHAH7Y4LXS6-XZU/

       Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 740,- Kč

 

 

LITOHOŘ - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 404,- Kč

 

Videozáznam „Štědrovečerního zpívání“ v kostele v Litohoři 24. 12. 2018 můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W6RZsAUYHfo&fbclid=IwAR1um48c9RnLaKArvBa4Mg0R6Q_p-ufmjgK5ZYgLxStAMnS_aHsf1q5VtwA

 

BABICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  6. 297,- Kč

 

ŠEBKOVICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  2. 020,- Kč

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       30.12.2018

 

 

    Svátek sv. Rodiny Ježíše,

    Marie a Josefa


JAKUBOV

7:30

 Za Boží ochranu

LITOHOŘ

9:00

 Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

BABICE


 10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  31.12.2018

      

   Sv. Silvestra, papeže


 BABICE

15:30

 Na poděkování za přijatá dobrodiní

ŠEBKOVICE


 08:30

 Za sportovce

   ÚTERÝ     –   1.1.2019

 

 

  Slavnost MATKY BOŽÍ      

  PANNY MARIE


JAKUBOV

7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

9:00

Za rodinu Gráfovu

ŠEBKOVICE

 10:30

Za rodiče Nečasovy, syna a přízeň

BABICE


 10:30

 Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a za živou rodinu

  STŘEDA  –  2.1.2019

    Sv. Bazila V. a Řehoře Naz.


ŠEBKOVICE


 16:30

 Na určitý úmysl

  ČTVRTEK – 3.1.2019

   Nejsvětější jméno Ježíš


 BABICE


 17:00

 Za Josefa Venhodu , manželku, zetě a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    4.1.2019

  Sv. Anežka Bayley Setonová


 JAKUBOV


 17:00

 Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, za Jana a     

 Ludmilu Slabou a Miladu Nečasovou

  SOBOTA    5.1.2019

   Sv. Gerlach


ŠEBKOVICE


 16:30

 Za rodiče Pánkovy

  NEDĚLE       6.1.2019

 

 

 

     Slavnost Zjevení Páně


 JAKUBOV

 7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

BABICE


 10:30

 Za farnost

Společné ohlášky neděle 30. 12. 2018

 

Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

 

V pondělí  31.12.  bude po mši sv. v Babicích  krátká děkovná a prosebná adorace na závěr roku.

Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Mor. Budějovice

16,00 22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Blížkovice

20,00

10,30

10,30

15,30

10,30

Častohostice

-

7,30

7,30

7,30

7,30

Nové Syrovice

21,30

9,00

9,00

17,00

9,00

Šebkovice

20,00

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice n/Rok

15,00  22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Myslibořice

-

9.00

9.00 zámek

-

9.00 zámek

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       23.12.2018

 

 

 

4.       Neděle adventní  


JAKUBOV

7:30

 Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

LITOHOŘ

9:00

 Za farníky 

BABICE

 10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

 a přízeň

  PONDĚLÍ –  24.12.2018

      

 

 

   Vigilie z narození Páně


 BABICE

16:30

 Za živou a zemřelou rodinu Machovcovu, přízeň a   duše v očistci

 LITOHOŘ

17:00

 Za rodinu Mafkovu, Černovu, Cechovu a celou přízeň

ŠEBKOVICE

 20:00

Za rodiče Škáralovy

   ÚTERÝ     –   25.12.2018

 

 

 

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ


JAKUBOV

7:30

 Za farníky

ŠEBKOVICE

8:00

Za rodiče Nečasovy, Čermákovy a rodinu Čurdovu

LITOHOŘ

9:00

 Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

BABICE

10:30

 Za Marii Novákovu, přízeň a živou rodinu

  STŘEDA  –  26.12.2018

 

 

 

    Sv. Štěpána, prvomučedníka


 JAKUBOV

 7:30

 Za Jana Částka, manželku a děti

ŠEBKOVICE

 8:00

Za Karla Havla, rodinu, dvoje rodiče a za Svatoňovy  

 LITOHOŘ

 9:00

 Za Margitu a Antonína  Urbánkovy a dceru Ivanu

 BABICE

10:30

Za rodinu Kovaříkovu, Veselovu a duše v očistci  

  ČTVRTEK – 27.12.2018

   Sv. Jana


 

 

 

   PÁTEK   –    28.12.2018

   Sv. Dětí, mučedníků


 

 

 

  SOBOTA    29.12.2018

   Sv. Thomase Becketa


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za…

  NEDĚLE       30.12.2018

 

 

    Svátek sv. rodiny Ježíše,

    Marie a Josefa


 JAKUBOV

 7:30

 Za Boží ochranu

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

BABICE

 10:30

 Za farnost

Společné ohlášky neděle 23. 12. 2018

Sbírka na opravy kostela bude o slavnosti Narození Páně v úterý 25. 12.

Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

 

Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Mor. Budějovice

16,00 22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Blížkovice

20,00

10,30

10,30

15,30

10,30

Častohostice

-

7,30

7,30

7,30

7,30

Nové Syrovice

21,30

9,00

9,00

17,00

9,00

Šebkovice

20,00

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice n/Rok

15,00  22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Myslibořice

-

9.00

9.00 zámek

-

9.00 zámek

Vánoční zpověďv neděli 23. 12. v Babicích cca od 10:00 a Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v od 14:00 hod.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       16.12.2018

 

 

 

3.       Neděle adventní


JAKUBOV

7:30

 Za farníky

LITOHOŘ

9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

 Moudrou a celou přízeň

BABICE

 10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

 rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  17.12.2018       

   Sv. Jan z Mathy


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   18.12.2018

  Sv. Rufus a Zosim


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  19.12.2018

 

 

    Sv. Anastáz


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl  

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 20.12.2018

  

   Sv. Zefyrin


 BABICE

 17:00

 Za Rodinu Tomkovu, Rozsypalovu a duše v očistci

   PÁTEK   –    21.12.2018

   Sv. Petr Kanisius


 JAKUBOV

 17:00

 Za Josefa Číhala a manželku

  SOBOTA    22.12.2018

   Blah. Tomáš Holland


 JAKUBOV

ŠEBKOVICE

 7:00

16:30

 Za dar víry v našich rodinách

 Za rodiče Muchovy    

  NEDĚLE       23.12.2018

 

 

 

4.       Neděle adventní 


 JAKUBOV

 7:30

 Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

LITOHOŘ

 9:00

 Za farníky 

BABICE

 10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

 a přízeň

Společné ohlášky neděle 16. 12. 2018

Rozpis vánočních bohoslužeb a zpovídání najdete na nástěnkách nebo ve farním zpravodaji.

 

Poslední rorátní mše sv. bude v sobotu 22. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Mor. Budějovice


16,00 22,00


7,30  10,30


7,30  10,30


18,00


7,30 10,30


U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Babice


15,30


10,30


10,30


15,30


10,30


Jakubov


-


7,30


7,30


17,00 


7,30


Litohoř


17,00


9,00


9,00


-


9,00


Blížkovice

20,00

10,30

10,30

15,30

10,30

Častohostice

-

7,30

7,30

7,30

7,30

Nové Syrovice

21,30

9,00

9,00

17,00

9,00

Šebkovice


20,00


8,00


8,00


8,30


10,30


Jaroměřice n/Rok

15,00  22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Myslibořice

-

9.00

9.00 zámek

-

9.00 zámek

 

Vánoční zpověď:       Litohoři st. 19. 12. od 16:30,

                                  v Jakubově – pá. 21. 12. od 16:30,         

                                  v Šebkovicích – so. 22. 12. od 15:30,

                                  v Babicích – čt. 20. 12. od 16:00, a v ne. 23. 12. od cca 10:00,

Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 23. 12. od 14:00 hod.

Papež: Ježíš se modlil, jak ho naučila maminka
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28630

Advent je dobou očištování víry
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28617

Křesťan má zářit útěchou
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28659

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    NEDĚLE       9.12.2018

 

 

 

2.       Neděle adventní 


JAKUBOV

 7:30

 Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

LITOHOŘ

 9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

BABICE

 10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  10.12.2018       

   Sv. Julie


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   11.12.2018

  Sv. Jan Damasa, papeže


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  12.12.2018

 

 

  Panna Maria Guadalupská


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za rodinu Zásmětovu  

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 13.12.2018

  

   Sv. Lucie


 BABICE

 17:00

 Za rodiče Pitourovy, Pánkovy a za celou přízeň

   PÁTEK   –    14.12.2018

   Sv. Jan od kříže


 JAKUBOV

 17:00

 Za rodiče Benáčkovy

  SOBOTA    15.12.2018

   Sv. Valerián


 JAKUBOV

ŠEBKOVICE

 7:00

 16:30

 Za dar víry v našich rodinách

 Za Rudolfa Doležala, rodiče Vodičkovy a Doležalovy  

  NEDĚLE       16.12.2018

 

 

 

3.       Neděle adventní  


 JAKUBOV

 7:30

 Za farníky 

LITOHOŘ

 9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

 Moudrou a celou přízeň  

BABICE

 10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

 rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

 

Společné ohlášky neděle 9. 12. 2018

 

Rorátní mše sv. bude v sobotu 15. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

 

 

Babice  Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

 

Jakubov Je možné zapisovat intence na rok 2019. Stolní kalendáře si můžete vyzvednout v zákristii za 50,- kč.

 

Litohoř   Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

 

Šebkovice – Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       2.12.2018

 

 

 

   1. Neděle adventní


JAKUBOV

7:30

Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

LITOHOŘ

9:00

Za farnost

BABICE

10:30

Za rodiče Chloupkovy a Holíkovy

  PONDĚLÍ –  3.12.2018       

   Sv. František Xaverský


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.12.2018

  Sv. Barbora, sv. Jan Damašský


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  5.12.2018

 

 

    Blah. Narcis Putz


ŠEBKOVICE

 16:30

Na určitý úmysl  

LITOHOŘ

 17:00

Volný úmysl

  ČTVRTEK – 6.12.2018

  

   Sv. Mikuláš, biskup z Myrhy


BABICE

 17:00

Za rodiče Světelskovy

   PÁTEK   –    7.12.2018

   Sv. Ambrož


JAKUBOV

 17:00

Za Františka a Boženu Brabcovy

  SOBOTA    8.12.2018

   Panna Maria, počatá bez

   poskvrny prvotního hříchu


JAKUBOV

ŠEBKOVICE

 7:00

16:30

Za dar víry v našich rodinách

Za Jiřího Černého a rodinu Černovu 

  NEDĚLE       9.12.2018

 

 

 

  2. Neděle adventní


JAKUBOV

 7:30

Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

LITOHOŘ

 9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

BABICE

 10:30

Za farnost

Společné ohlášky neděle 2. 12. 2018

 

Rorátní mše sv. budou bývat o adventních sobotách v 7:00 v Jakubově.

 

Tištěný “Průvodce adventem” je v tuto chvíli vyprodán.  Lze ale použít i digitální aplikaci. Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

Babice -  Dnes se bude v Babicích žehnat vánoční strom v 16:00.

V Cidlině se bude žehnat adventní věnec v 16:30.

 

Jakubov Dnes se bude v Jakubově žehnat vánoční strom v 17:30. Po společné snídani na faře v Jakubově se sejde ekonomická a farní rada.

 

Litohoř   Dnes se bude v Litohoři žehnat adventní věnec v 18:00.

 

Šebkovice

Anděl strážný vás dovede k vítězství, řekl papež onkologicky nemocným dětem
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28604

Papež František: Lidová zbožnost je imunitním systémem církve
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28597 

Uznán druhý zázrak na přímluvu bl. Johna Henryho Newmana
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28598

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       25.11.2018

 

 

 

     Slavnost Ježíše Krista Krále


JAKUBOV

7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

BABICE

 10:30

 Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka

 a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  26.11.2018       

     Blah. Jakub Alberione


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   27.11.2018

  Sv. Virgil


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  28.11.2018

 

 

     Blah. František Esteban Lacal    

     a 12 španělských mučedníků


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl  

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 29.11.2018

  

    Sv. Saturnin


 BABICE

 17:00

 Za Vavřince Štěpničku, manželku a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    30.11.2018

   Sv. Ondřej, apoštol


JAKUBOV

 17:00

 Za rodinu Laurovu a Dvořákovu

  SOBOTA    1.12.2018

    Sv. Edmund Kampián,

   bl. Chachles de Foucauld


ŠEBKOVICE

 15:00

 Za Libuši Jelečkovu, dvoje rodiče a rodinu Stoklasovu

  NEDĚLE       2.12.2018

 

 

 

1.       Neděle adventní


JAKUBOV

 7:30

 Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a     

 Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

LITOHOŘ

 9:00

 Za farnost

BABICE

 10:30

 Za rodiče Chaloupkovy a Holíkovy

 

Společné ohlášky neděle 25. 11. 2018

 

Dnešní sbírka je na opravy kostela.

 

Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. na 1. adventní neděli 2. 12.

 

Babice -  Dnes bude ihned po mši sv. krátká adorace N.S.O. na poděkování za uplynulý liturgický rok. V Cidlině se bude v obci žehnat adventní věnec v neděli 2. 12.  v 16:30.

 

Jakubov V Jakubově se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 17:30.

 

Litohoř   V Litohoři se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 18:00.

 

Šebkovice – Mše sv. bude v sobotu 1. 12. mimořádně v 16:00 kvůli následnému žehnání vánočního stromu.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       18.11.2018

 

 

     33. neděle v mezidobí


JAKUBOV

7:30

 Za Ladislava Havlíka

LITOHOŘ

9:00

 Za rodinu Jelínkovu a Popovu

BABICE

10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  19.11.2018       

     Blah. Elizeus García a       

    Alexandr Planas Saurí


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   20.11.2018

  Blah. Marie Viti


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  21.11.2018

 

 

     Zasvěcení Panny Marie

      v Jeruzalémě


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl  

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 22.11.2018

  

    Sv. Cecilie


 BABICE

 17:00

 Za rodiče Černovy a Hobzovy

   PÁTEK   –    23.11.2018

   Sv. Klement I. , Blah. Michael Pro


JAKUBOV

 17:00

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA    24.11.2018

    Sv. Ondřej Dung Lac


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za rodiče Vítámvásovy, syna, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       25.11.2018

 

 

 

  Slavnost Ježíše Krista Krále


JAKUBOV

 7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

 9:00

 Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

BABICE

 10:30

 Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka  a celou přízeň

 

Společné ohlášky neděle 18. 11. 2018

 

Dnes je poslední možnost objednat stolní kalendář nebo malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den. Kdo má zájem, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela.

 

V neděli 25. 11. bude měsíční sbírka na opravy kostela.

V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

 

Babice -  Za nátěr střechy zaplatila farnost 66.700,- kč. Celkové náklady činily  149.700,- kč. Nyní nás čeká oprava věžních hodin. Instalace nového hodinového stroje.

Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 42.016,-kč.

Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 71. 693,- kč

 

Jakubov Za opravy soch sv. Františka Xaverského a sv. Rocha zaplatila farnost 48.350,- Celkové náklady činily  103.500,- kč. Obec Jakubov přispěla 15.000,-kč.

Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství činil 13. 471,-kč.

Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 22. 452,- kč

 

Litohoř   Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 7. 224,-kč.

Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 12. 040,- kč

Šebkovice – Připravuje se odvodnění kostela v nákladu cca 400.00,- kč

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       11.11.2018

 

     32. neděle v mezidobí,  

    Sv. Martin


JAKUBOV

7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

9:00

 Za farnost

BABICE

10:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

  PONDĚLÍ –  12.11.2018

    Sv. Josafat Kuncevič


 

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   13.11.2018

    Sv. Anežka Česká


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  14.11.2018

 

 

    Sv. Mikuláš Tavelič


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl  

LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 15.11.2018

    Sv. Albert Veliký


BABICE

 17:00

 Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu a duše v očistci

    PÁTEK   –    16.11.2018

    Sv. Markéta Skotská, sv. Gertrud


JAKUBOV

 17:00

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

  SOBOTA    17.11.2018

   

    Sv. Alžběta Uherská


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za Vladimíra Venhodu, rodiče a přízeň

  NEDĚLE       18.11.2018

 

 

     33. neděle v mezidobí


 

JAKUBOV

 7:30

 Za Ladislava Havlíka

LITOHOŘ

 9:00

 Za rodinu Jelínkovu a Popovu

BABICE

 10:30

 Za farnost

 

Společné ohlášky neděle 11. 11. 2018

Blíží se doba adventní, pro její hlubší prožití vydalo biskupství malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den, kdo byste jej chtěli, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela. Můžete se zapsat i pro objednání katolického kalendáře pro rok 2019.

V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

 

Babice -  Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Babicích 3.584,- kč

 

Jakubov - Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Jakubově 3.068,- kč

 

Litohoř  – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Litohtoři 2.415,- kč

 

Šebkovice – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Šebkovicích 1.010,- kč.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       4.11.2018

 

     31. neděle v mezidobí,  

    Sv. Karel Boromejský


JAKUBOV

7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

9:00

 Za rodinu Bártů a Filipských

BABICE

 10:30

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

  PONDĚLÍ –  5.11.2018

    Blah. Bernard Lichtenberg


 

 

 

 

 

  ÚTERÝ     –   6.11.2018

    Sv. Leonard


 

 

 

 

 

  STŘEDA  –  7.11.2018

 

 

    Sv. Vincenc Grossi


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl 

 LITOHOŘ

 17:00

 Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK – 8.11.2018

    Sv. Gotfried (Bohumír)


BABICE

 17:00

 Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

   PÁTEK   –    9.11.2018

   Posvěcení Lateránské    

   baziliky v Římě


JAKUBOV

 17:00

 Za zemřelé z rodiny Slavíčkovy

  SOBOTA    10.11.2018

   

    Sv. Lev Veliký


ŠEBKOVICE

 16:30

 Za Františka Nováka, dvě manželky a celou rodinu Novákovu 

   

  NEDĚLE       11.11.2018

 

     30. neděle v mezidobí,  

    Sv. Martin


JAKUBOV

 7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

 9:00

 Za farnost

BABICE

 10:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

 

Společné ohlášky neděle 4. 11. 2018

 


Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

Odpustky pro duše v očistci
1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

 

Šebkovice

 

Litohoř  Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

 

Jakubov -

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

   NEDĚLE       28.10.2018

   30. neděle v mezidobí,  

         

   Sv. Šimon a Juda, apoštolové

    

JAKUBOV

7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

9:00

Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

BABICE

10:30

Za farnost

  

   PONDĚLÍ –  29.10.2018

   Blah. Restituta Kafková

 

 

 

    ÚTERÝ     –   30.10.2018

    Sv. Marcel

 

 

 

    STŘEDA  –  31.10.2018

    Sv. Wolfgang

 

 

 

 

   ČTVRTEK – 1.11.2018

 

    Slavnost všech svatých

ŠEBKOVICE

16:30

Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

17:00

Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

BABICE

18:00

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

  

   PÁTEK   –    2.11.2018

 

   Památka na všechny zemřelé

 

ŠEBKOVICE

16:30

Na určitý úmysl

JAKUBOV

17:00

Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

   SOBOTA    3.11.2018

   Sv. Martin de Porres, sv Hubert

 

ŠEBKOVICE

16:30

Za rodinu Holovu, Julii a Toňu Vaňorkovou

   NEDĚLE       4.11.2018

 

    30. neděle v mezidobí,  

    Sv. Karel Boromejský

JAKUBOV

7:30

Za farnost

LITOHOŘ

9:00

Za rodinu Bártů a Filipských

BABICE

10:30

Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

Společné ohlášky neděle 28. 10. 2018

 

Dnešní sbírka  je  na opravy kostela.


Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

Odpustky pro duše v očistci
1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

 

 

Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

 

Šebkovice – v Šebkovicích se bude zpovídat před „dušičkami“ ve čtv. 1.1. od 15:30.

Dušičková pobožnost  bude v pá. 2.11  a v so. 3. 11. po mši sv.

 

Litohoř  –v Litohoři se bude zpovídat ve čtv. 1.1. od 16:30, a po mši sv. se společně pomodlíme v kostele za naše zemřelé modlitby za duše v očistci.

Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

 

Jakubov - dušičková zpověď“ bude v Jakubově v pá.. 2.1. od 16:00, ihned po mši sv.bude na místním hřbitově dušičková pobožnost..

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    NEDĚLE       21.10.2018

 

      29. neděle v mezidobí,  

 

     Sv. Uršula

JAKUBOV

ŠEBKOVICE

7:30

8:30

Za rodinu Křikavovu

Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

LITOHOŘ

9:00

Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

BABICE

10:30

Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

   PONDĚLÍ –  22.10.2018

     Sv. Jan Pavel II.

 

 

 

    ÚTERÝ     –   23.10.2018

    Sv. Jan Kapistránský

 

 

 

   STŘEDA  –  24.10.2018

     Sv. Antonín Maria Klaret

LITOHOŘ

17:00

Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

ŠEBKOVICE

17:30

Na určitý úmysl

   ČTVRTEK – 25.10.2018

     Blah. Karel Gnocchi

BABICE

18:00

Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna

   PÁTEK   –    26.10.2018

    Blah. Celina Chludziňska

JAKUBOV

18:00

Za rodinu Kabelkovu

   SOBOTA    27.10.2018

     Sv. Evarist

ŠEBKOVICE

17:30

Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

   NEDĚLE       29.10.2018

 

      30. neděle v mezidobí,  

     Sv. Šimon a Juda, apoštolové

JAKUBOV

7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

9:00

Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

BABICE

10:30

Za farnost

Společné ohlášky neděle 21. 10. 2018

Dnešní sbírka  21. 10. je  na misie. Sbírka na opravy kostela bude příští neděli  neděli 28. 10.


Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Odpustky pro duše v očistci
1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence.

Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr růžence ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

 

Babice -  dušičková zpověď bude v neděli 28. 10. od 10:00 v kostele v Babicích.

Po mši sv. jste v neděli 28.10. zváni na společné sázení pamětního stromu k výročí 100 let vzniku Československé republiky před farou v Babicích.

Odpoledne jste také zváni na žehnání památníku našim spoluobčanům, kteří zahynuli v 1. svět. válce. Ve 14:00 se vychází od KD v Babicích.

                     V Šebkovicích se bude zpovídat v so. 3. 11. od 15:30. Po mši sv. bude společná Dušičková pobožnost.

Litohoř  -   v pátek 26. 10. budeme společně sázet a žehnat lípu k výročí 100 let vzniku Československé republiky. Následovat bude světelný průvod pro děti. Začátek cca v 16:45

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                     

   NEDĚLE       14.10.2018

      28. neděle v mezidobí,  

         Sv Kalist I.

JAKUBOV

7:30

15:30

 Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

Křest Elišky Matušinové

LITOHOŘ

9:00

Za farnost

BABICE

10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

   PONDĚLÍ –  15.10.2018

     Památka sv. Terezie od Ježíše

 

 

 

    ÚTERÝ     –   16.10.2018

  Sv. Hedviky, sv. Marie M. Alacoque

 

 

 

   STŘEDA  –  17.10.2018

     Památka sv. Ignáce Antioch.

LITOHOŘ

17:00

Volný úmysl

ŠEBKOVICE

17:30

Na určitý úmysl

   ČTVRTEK – 18.10.2018

     Svátek sv. Lukáše

BABICE

18:00

    Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

   PÁTEK   –    19.10.2018

 Sv. Jan , Izák a druhové z Ameriky

JAKUBOV

18:00

Volný úmysl

   SOBOTA    20.10.2018

     Blah. Jakub Kern

ŠEBKOVICE

 

Mše sv. bude v ne. v 8:30 k výročí posvěcení kostela

   NEDĚLE       21.10.2018

      29. neděle v mezidobí,  

     sv. Uršula

JAKUBOV

7:30

Za rodinu Křikavovu

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ

8:30

9:00

Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

BABICE

10:30

Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

Společné ohlášky neděle 14. 10. 2018

 

V neděli 21. 10. bude sbírka na misie. Sbírka na opravy kostela bude až v neděli 28. 10.

 

Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28273

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28313

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                       

   NEDĚLE       7.10.2018

      27. neděle v mezidobí,  

     Panna Maria Růžencová

JAKUBOV

7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

9:00

Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

BABICE

10:30

Za farnost

   PONDĚLÍ –  8.10.2018

     Sv. Simeon

 

 

 

    ÚTERÝ     –   9.10.2018

     Sv. Jan Leonardi

 

 

 

   STŘEDA  –  10.10.2018

     Sv. Paulin

LITOHOŘ

17:00

Za Jana Svobodu, Marii Kazdovou a jejich rodiče

ŠEBKOVICE

16:30

Na určitý úmysl

   ČTVRTEK – 11.10.2018

     Sv. German

BABICE

18:00

    Za Marii Hrůzovu, sestru a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    12.10.2018

     Sv. Radim

JAKUBOV

18:00

Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

   SOBOTA    13.10.2018

     Sv. Eduard

ŠEBKOVICE

17:30

Za rodiče Krotkovy a Bartésovy

   NEDĚLE       14.10.2018

      28. neděle v mezidobí,  

     Sv. Kalist I.

JAKUBOV

7:30

Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

LITOHOŘ

9:00

15:30

Za farnost

Křest Elišky Matušinové

BABICE

10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

Společné ohlášky neděle 7. 10. 2018

 

Prosíme ty kdo rádi fotí, aby se přihlásili do služby fotografa událostí ve farnosti, abychom mohli tyto události zveřejňovat a archivovat. Můžou to být i momentky mobilem.

 

Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ A na závěr modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" na úmysl našeho papeže Františka za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

 

Babice - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

Litohoř  - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

 

Jakubov - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6    

                                       

   NEDĚLE       30.9.2018

      26. neděle v mezidobí,  

     Sv. Jeroným

JAKUBOV

7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

9:00

Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

BABICE

10:30

Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

   PONDĚLÍ –  1.10.2018

     Sv. Terezie od dítěte Ježíše

 

 

 

    ÚTERÝ      –   2.10.2018

     Památka sv. andělů strážných

 

 

 

   STŘEDA  –   3.10.2018

     Sv. Maxmilián

LITOHOŘ

17:00

Za Josefa Kašíka a rodiče

ŠEBKOVICE

17:30

Na určitý úmysl

   ČTVRTEK – 4.10.2018

     Sv. Františka z Assisi

BABICE

18:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

   PÁTEK   –     5.10.2018

     Sv. Faustyna Kowalska

JAKUBOV

18:00

Za zemřelé z rodiny Pospíchalovy

   SOBOTA     6.10.2018

     Sv. Bruno

ŠEBKOVICE

17:30

Na určitý úmysl

   NEDĚLE       7.10.2018

      27. neděle v mezidobí,  

     Panna Maria Růžencová

JAKUBOV

7:30

Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

9:00

Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

BABICE

10:30

Za farnost

Společné ohlášky neděle 30. 9. 2018

 

Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat.

Při sbírce na podporu kněží a pastorace (PULS) bylo vybráno v Babicích 8.342,- Kč, v Jakubově 4.834,- Kč, v Litohoři 2.440,- Kč a v Šebkovicích 1.035,- Kč. O tyto částky bude .snížen povinný příspěvek farnosti pro diecézi (dřívější „desátek“). Více o financování církve se můžete dozvědět u vchodu ve zpravodaji. Tam jsou také informace, jak se do fondu přihlásit.

Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

 

Babice - společná modlitba sv. růžence bude v Babicích v měsíci říjnu v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve čtvrtek.

Litohoř  - společná modlitba sv. růžence bude v Litohoři v měsíci říjnu v neděli od 8,30 hodin a ve středu od 16,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve středu.

 

Jakubov - společná modlitba sv. růžence bude v Jakubově v měsíci říjnu v neděli od 7,00 hodin a v pátek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především v pátek.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                 

   NEDĚLE       23.9.2018

      25. neděle v mezidobí,  

     Sv. Pio z Pietrelcini

JAKUBOV

7:30

  Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

LITOHOŘ

9:00

  Za farnost

BABICE

10:30

  Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

   PONDĚLÍ –  24.9.2018

     Sv. Gerard (Jaromír)

 

 

 

    ÚTERÝ      –   25.9.2018

     Sv. Sergej Radoněžský

 

 

 

   STŘEDA  –   26.9.2018

     Sv. Kosmy a Daminána

LITOHOŘ

17:00

  Volný úmysl

ŠEBKOVICE

 

  Mše sv. mimořádně nebude

   ČTVRTEK – 27.9.2018

   Památka sv. Vincence z Paula

BABICE

18:00

  Za rodiče Pléhovy, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –     28.9.2018

     Slavnost sv. Václava

JAKUBOV

18:00

  Volný úmysl

   SOBOTA     29.9.2018

     Svátek sv. Michaela,     

            Gabriela a Rafaela

ŠEBKOVICE

17:30

  Na určitý úmysl

   NEDĚLE       30.9.2018

      26. neděle v mezidobí,  

     Sv. Jeroným

JAKUBOV

7:30

  Za farnost

LITOHOŘ

9:00

  Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

BABICE

10:30

  Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

Společné ohlášky neděle 23. 9. 2018

Vyhlašujeme soutěž ve sbírání kartiček s obrázky a texty, které se budou rozdávat každou neděli dětem. Kdo bude mít na konci školního roku nejvíce vybarvených kartiček vyhrává cenu…

 

Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat

 

Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Milé sestry, milí bratři,

před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jed­notlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké ro­dině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdi­vým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

U vchodu najdete zpravodaj o činnosti fondu s informacemi, jak se do fondu přihlásit.

Babice -

Litohoř  -

Jakubov -

                                               

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE     16. 9. 2018

     24. neděle v mezidobí                      

       Sv. Ludmila

        

JAKUBOV

7:30

Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu

LITOHOŘ

9:00

Za Františka Duchoně, sestru a rodiče

BABICE

10:30

Za farnost

  PONDĚLÍ –  17. 9. 2018

     sv. Kornélius a Cyprián

 

 

 

   ÚTERÝ      –   18. 9. 2018

     sv. Josef Kopertinský

 

 

 

  STŘEDA  –   19. 9. 2018

     sv. Januárius

LITOHOŘ

17:00

Volný úmysl

ŠEBKOVICE

17:30

Na dobrý úmysl

  ČTVRTEK – 20. 9. 2018

     sv. Ondřej a Pavel z Koreje

BABICE

18:00

Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

  PÁTEK   –     21. 9. 2018

     svátek sv. Matouše

JAKUBOV

18:00

Za rodinu Kabelkovu

  SOBOTA     22. 9. 2018

     sv. Mořic a druhové

ŠEBKOVICE

17:30

Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

  NEDĚLE     23. 9. 2018

     25. neděle v mezidobí                      

       Sv. Pia z Pietrelcini

JAKUBOV

7:30

Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

LITOHOŘ

9:00

Za farnost

BABICE

10:30

Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

24. neděle v mezidobí

16. 9.  2018

 

Společné ohlášky

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

 

Ti kdo se připravují na přijetí svátosti biřmování v M. Budějovicích u o. Pavla Krejčího, se budou scházet od pondělí 17.9. ve 14:00 při výuce náboženství pro starší děti nebo v pátek 21.9. v 19:00 na faře v M. Budějovicích.

 

Kdo se chystáte na setkání s otcem biskupem Vojtěchem v Brně čtv. 27. 9., které je určeno pro děti, které letos poprvé přistoupily ke sv. přijímání, nahlašte se prosím do pondělí 17.9.

  Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

 

Babice - Výuka náboženství začne v Šebkovicích  ve čtvrtek 20. 9. od 13:00

Litohoř  - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

 

Mše sv. ve středu bude pro děti, vítáni jsou ale všichni.

 

Jakubov - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

 

Od pondělí 17.9. se bude opět scházet modlitební společenství v kulturním domě v Jakubově od 18:30.