„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

POŘAD BOHOSLUŽEB + OHLÁŠKY

*

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

PONDĚLÍ –  18.10.2021

Sv. Lukáš

 

 

 

ÚTERÝ     –  19.10.2021

Sv. Jan de Brébeuf a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  20.10.2021

Blah. Jakub Kern

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za Jana Janíčka, rodiče a sourozence

ČTVRTEK –  21.10.2021

Blah. Karel Rakouský

BABICE

  16:30

Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

PÁTEK     –  22.10.2021

Sv. Jan Pavel II.

JAKUBOV

  16:30

Na úmysl dárce

SOBOTA  –  23.10.2021

Sv. Jan Kapistránský

JAKUBOV

ŠEBKOVICE


  14:00 

  16:30


Pohřeb paní Vlastislavy Hochmanové

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň


NEDĚLE       24.10.2021

30. neděle v mezidobí

Sv. Antonína Marie Klareta

SBÍRKA NA MISIE

MARTÍNKOV

    8:00

Za Oldřicha Chalupu a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a Hrůzovu

 

*

 • Příští neděli 10. bude sbírka určena pro misie.
 • Upřímné poděkování všem, kdo minulou neděli pomohli s vystavením plodů při díkůvzdání Bohu za požehnanou úrodu.
 • Kdo by chtěl pravidelně dostávat program bohoslužeb a ohlášky farnosti internetovou poštou, ať pošle svoji emailovou adresu na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz, nebo jakubov@dieceze.cz, nebo martinkov@dieceze.cz

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA          9.10.2021  ŠEBKOVICE        16:30    Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila


NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –  11.10.2021 Sv. Jan  XXIII.

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.10.2021

Sv. Radim

 

 

 

STŘEDA   –  13.10.2021

Sv. Teofil

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV

  17:30

Za živou a zemřelou rodinu Poláchovu, Provazníkovu, Kovářovu a Mácovu

ČTVRTEK –  14.10.2021

Sv. Kalist

BABICE

  16:30

Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

PÁTEK     –  15.10.2021

Sv. Terezie od Ježíše

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  16.10.2021

Sv. Hedviky a sv. Markéty


 

 

 

NEDĚLE       17.10.2021

29. neděle v mezidobí

Sv. Ignáce Antiochijského

ŠEBKOVICE

    7:45

 Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

MARTÍNKOV

    8:00

Za Vladimíra Polácha, rodiče Poláchovy a synovce Dalibora

JAKUBOV

    9:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

BABICE

  11:00

Za farnost

 *

 • Modlitební společenství v Jakubově se začne opět scházet vždy v pondělí v 18:00 v kulturním domě.
 • Příští neděli si připomeneme posvěcení kostela sv. Marie Magdalény v Šebkovicích při mši sv. v 7:45. V sobotu v Šebkovicích mše sv. nebude.

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA      2.10.2021    ŠEBKOVICE         16:30   Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu


NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

MARTÍNKOV

    8:00

Za Antonína Procházku, manželku sourozence a rodiče

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

PONDĚLÍ –  4.10.2021

Sv. Františka z Assisi

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.10.2021

Sv. Faustyna Kowalská

 

 

 

STŘEDA   –  6.10.2021

sv. Bruno

ŠEBKOVICE

  16:30

 

MARTÍNKOV


  17:30


Za Miroslava Čepeláka a rodiče

ČTVRTEK –  7.10.2021

Panny Marie Růžencové

 

BABICE

  16:30

Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

PÁTEK     –  8.10.2021

Sv. Pelágie

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  9.10.2021

Sv. Dionýsius

ŠEBKOVICE


  16:30


Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

NEDĚLE       10.10.2021

28. neděle v mezidobí

Sv. Paulin

MARTÍNKOV

    8:00

Za farnost

JAKUBOV

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovu a manžele Klímovy

 *

 • Příští neděli října budeme při mši sv. děkovat Bohu za požehnanou úrodu.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Martínkově v 8:00, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00. V Martínkově mše sv. nebudou bývat v týdnu v pátek, ale ve středu v 17:30.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlu.
 • Kdo by chtěl dostávat každý týden program bohoslužeb a aktuální ohlášky internetovou poštou, ať zašle svou emailovou adresu na adresu babiceulesonic@dieceze.cz
 • PROČ JEŽÍŠOVI UČEDNÍCI ODHÁNĚLI DĚTI ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA     25.9.2021    ŠEBKOVICE      16:30    Za Marka Bártíka celou přízeň


NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  27.9.2021 Sv. Vincence z Paula

ŠEBKOVICE

   17:30

 

ÚTERÝ     –  28.9.2021

Slavnost sv. Václava

JAKUBOV

    8:30

 Za zemřelé z rodiny Řihákovy a za dar víry

STŘEDA   –  29.9.2021

sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


 Za Hedviku Svobodovu

ČTVRTEK –  30.9.2021

Sv. Jeronýma

BABICE

  17:30

 Za živé a zemřelé členy modlitby živého růžence

PÁTEK     –  1.10.2021

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

JAKUBOV

  16:30

 

SOBOTA  –  2.10.2021

Sv. Andělů strážných

BABICE

ŠEBKOVICE


  11:00

  16:30


Zádušní mše sv. za Věru Kotrbovou

Za rodiče Pánkovy, Svobodovy a Jana Mácu

NEDĚLE       3.10.2021

27. neděle v mezidobí

Sv. Dionýsius Areopagita

JAKUBOV

    9:30

Za rodinu Drbalovu a Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:30

Za farnost

BABICE

  11:00

Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 *

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Výuka náboženství pro třídu bude bývat v ZŠ  v Jakubově v pátek 13:45.
 • Od 1. 10. 2021 se mění čas bohoslužeb ve všední dny v Šebkovicích, Jakubově a v Babicích na 16:30. V neděli budou mše sv. v Litohoři v 9:30, v Jakubově v 9:30, a v Babicích v 11:00.
 • Měsíc říjen je pro nás výzvou abychom se s Bohem více spojovali i skrze modlitbu posvátného růžence Panny Marie. Všichni jste zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv. Růženec je lék proti zlobě.
 • V sobotu 2. 10. 2021 uzavřou v kostele v Jakubově sňatek  Radek Malý a Ladislava Kličková.
 • MŮŽEME POSLOUCHAT KAŽDOU HUDBU A PROČ SI NEMÁME SEKAT RUCE ? ODPOVĚDI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      18.9.2021   ŠEBKOVICE        17:30   Za Ivoše Vítámváse, rodinu Černovu, Kocmánkovu,   

                                                                                    Vítámvásovu a celou přízeň

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

PONDĚLÍ –  20.9.2021

Sv. Ondřeje Kim Tae

 

 

 

ÚTERÝ     –  21.9.2021

Sv. Matouše

BABICE

  14:00

Pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic

STŘEDA   –  22.9.2021

sv. Mořic a druhové

 

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ


  17:30


Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  23.9.2021

Sv. Pia z Pitrelcini

BABICE

  17:30

Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, syna a duše v očistci

PÁTEK     –  24.9.2021

Sv. Gerard

JAKUBOV

  17:30

 

SOBOTA  –  25.9.2021

Sv. Kleofáš

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       26.9.2021

26. neděle v mezidobí

Sv. Kosmy a Damiána

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • U úterý bude ve 14:00 v Babicích pohřeb paní Bohumily Bulíčkové z Lesonic.
 • Rozloučení s biskupem Petrem Esterkou, který sloužil našim krajanům v severní Americe se plánuje při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.
 • O SV. LUDMILE  A  UČEDNÍCÍCH, PROČ SE BÁLI ZEPTAT  NEJEN PRO DĚTI 

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       11.9.2021      ŠEBKOVICE     17:30    Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží                                                  

                                                                                   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

PONDĚLÍ –  13.9.2021

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

 

ÚTERÝ     –  14.9.2021

Svátek Povýšení sv. Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  15.9.2021

Panna Maria bolestná

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Bohumíra Nevorala, rodinu Janečkovu a celou přízeň

ČTVRTEK –  16.9.2021

Sv. Ludmily

BABICE

  17:30

Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

PÁTEK     –  17.9.2021

Sv. Kornélia a Cypriána,

Sv. Hildegarda

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Kabelkovu

SOBOTA  –  18.9.2021

Sv. Josef Kupertinský

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       19.9.2021

25. neděle v mezidobí

 

 

Sv. Januária

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • Výuka náboženství začne v Jakubově na Základní škole v úterý ve 14:00; v Šebkovicích ve středu ve 12:30 na Základní škole; Babicích na faře ve čtvrtek v 15:30.
 • Dnes si naposled můžete objednat kalendář na seznamu u vchodu
 • Kdo by si chtěl ještě odkoupit propagační čokolády o Babicích, v zákristii v Babicích je k dispozici ještě asi 50 ks. 30,- kč za kus.

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA     4.9.2021      ŠEBKOVICE        17:30    Za rodiče Papouškovy

 

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  6.9.2021

Sv. Magnus

 

 

 

ÚTERÝ     –  7.9.2021

Sv. Melichar Grodecký

 

 

 

STŘEDA   –  8.9.2021

Narození Panny Marie

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Jelínkovu a Popovu

ČTVRTEK –  9.9.2021

Sv. Petra Klavera

BABICE

  17:30

Za Františka Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

PÁTEK     –  10.9.2021

Sv. Karla Spinoly

JAKUBOV


  17:30


Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

SOBOTA  –  11.9.2021

Sv. Emil

BABICE


ŠEBKOVICE


  11:00


  17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy


Za zemřelé rodiče Chloupkovy, Miroslava Nováčka za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLE       12.9.2021

24. neděle v mezidobí

Jména Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Prasličku, oboje rodiče a celou přízeň

 *

 • Papež František navštíví Slovensko od 12. do 15. září 2021. Od 13. srpna už je spuštěna oficiální registrace účastníků na veřejné akce spojené s touto návštěvou. Více na: https://navstevapapeza.sk/sk
 • U vchodu se můžete zapisovat na seznam pro objednávku katolic. kalendáře na 2022. 
 • V sobotu 11. 9. se rozloučíme v 11:00 kostele v Babicích s panem Bohumírem Hrůzou z Horních Lažan.
 • MODLITBY ZA NAŠE POLITIKY

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA     28.8.2021        ŠEBKOVICE      17:30   Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče,    

                                                                                  sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

PONDĚLÍ –  30.8.2021

Sv. Fiakr

 

 

 

ÚTERÝ     –  31.8.2021

Sv. Josef z Arimatie

 

 

 

STŘEDA   –  1.9.2021

sv. Jiljí

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  2.9.2021

Sv. Justus

BABICE

  17:30

Za Jana Holíka, manžele Nahodilovy, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

PÁTEK     –  3.9.2021

Sv. Řehoře velikého

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  4.9.2021

Sv. Rozálie

BABICE 


ŠEBKOVICE


   11:00


   17:30


Pohřeb pana Bohumíra Hrůzy z Horních Lažan

Za rodiče Papouškovy

NEDĚLE       5.9.2021

23. neděle v mezidobí

Sv. Tereza z Kalkaty

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Ryglovu a Matušinovu

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. adorace N.S.O. s litaniemi a zasvěcením  Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

 

 • V Babicích máme v zákristii ještě asi 50 ks dárkové hořké čokolády (70 %) s obalem s fotografiemi Babic. Pro zájemce jsou k odkoupení za 30,- Kč v zákristii.

 

 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • Zájemci si můžou u vchodu zdarma rozebrat nové vydání časopisu Milujte se, ve kterém se dočtete o zkoumání tzv. Turínského plátna-do kterého mohlo být zabaleno Ježíšovo pohřbené tělo.

O Sv. BERNARDOVI  NEJEN  PRO  DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

  SOBOTA –   21.8.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň


NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panna Maria Královna

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  23.8.2021 sv. Růžena z Limy

 

 

 

ÚTERÝ     –  24.8.2021 sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

STŘEDA   –  25.8.2021 sv. Ludvík

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  26.8.2021 ct. Martin Středa

BABICE

  17:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  27.8.2021 sv. Monika

JAKUBOV


  17:30


 

SOBOTA  –  28.8.2021 sv. Augustin

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Starých


NEDĚLE       29.8.2021 22. neděle v mezidobí Umučení sv. Jana Křtitele

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 *

 • V neděli 29. 8. budeme žehnat všem školákům, studentům a vyučujícím. Děti si mohou přinést na mši sv. školní tašky a položit je před oltář. Kdo by to nestihl nebo zapomněl, může i jindy.
 • U vchodu najdete přihlášky do náboženství pro rok 2021/22. Vyučování začne v polovině září (od 13.9.2021). Přihlášku je možné také zkopírovat na stránkách farnosti a zaslat internetovou poštou na adresu: babiceulesonic@dieceze.cz
 • O SV. MONICE A SV. AUGUSTINOVI NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –  14.8.2021     ŠEBKOVICE       17:30    Za rodiče Černovy, dceru, manžela, zetě, sestru a přízeň


NEDĚLE       15.8.2021

20. neděle v mezidobí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

PONDĚLÍ –  16.8.2021 sv. Štěpán Uherský

 

 

 

ÚTERÝ     –  17.8.2021 sv. Myron

 

 

 

STŘEDA   –  18.8.2021 sv. Helena

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  19.8.2021 sv. Jan Eudes

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

PÁTEK     –  20.8.2021 sv. Bernard

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Řeřuchu a rodiče a Josefa Fučíka

SOBOTA  –  21.8.2021 sv. Pius X.

ŠEBKOVICE


  17:30


Za rodiče Roupcovy a přízeň

NEDĚLE       22.8.2021

21. neděle v mezidobí Panny Marie Královny

JAKUBOV

    7:30

Za rodinu Roupcovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Bastlovu, Ryšánkovu a Kubovu

BABICE

  10:30

Za farnost

 *

 • V kostele v Babicích byly v pondělí nastříkány lavice proti dřevokaznému hmyzu, proto je to možná ještě trochu cítit, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a po návratu z kostela si raději umyjte ruce.
 • O PANNĚ MARII NEJEN PRO DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  9.8.2021 sv. Terezie Benedikty od Kříže

 

 

 

ÚTERÝ     –  10.8.2021 Svátek sv. Vavřince

 

 

 

STŘEDA   –  11.8.2021 sv. Klára

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  12.8.2021 sv. Jana Františka de Chantal

BABICE

  17:30

Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

PÁTEK     –  13.8.2021 sv. Poncián a Hippolyt

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelého Josefa a Mathyldu Krotkých

SOBOTA  –  14.8.2021

Sv. Maxmilián Kolbe

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

20. neděle v mezidobí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa a Andělu Šiborovy, dceru Ivanu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 *

 • Upřímné poděkování všem, kdo jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem a výzdobou kostela, přípravou divadelního představení, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • Kdo by si chtěl prohlédnout výstavu o kandidátech blahořečení Václavu Drbolovi a Janu Bulovi na svém počítači, najde ji nafocenou na internet. stránkách farnosti Babice..
 • Výstava Mlynáři od Babic je dostupná zde: Babice - perzekuce, tragédie, lidské osudy.
 • O SV. TEREZII  BENEDIKTĚ  NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

 

 SOBOTA –  31.7.2021     LITOHOŘ            17:00    Za farnost

                                                ŠEBKOVICE        17:30    Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň


NEDĚLE       1.8.2021

18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

PONDĚLÍ –  2.8.2021 Sv. Petr Julián Eymard

 

 

 

ÚTERÝ     –  3.8.2021

Blah. Augustin Kazotic

 

 

 

STŘEDA   –  4.8.2021

sv. Jan Maria Vianney

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  5.8.2021 Posvěcení římské baziliky Panny Marie

BABICE

  17:30

Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

PÁTEK     –  6.8.2021 Svátek Proměnění Páně

JAKUBOV

  17:30

 Za zemřelé z rodiny Chalupovy, Čurdovy a Vojtěchovy

SOBOTA  –  7.8.2021

Sv. Kajetán

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       8.8.2021

19. neděle v mezidobí

sv. Dominik

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mafkovu, Černých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za farnost

*

 • V sobotu 7. 8. 2021 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Mgr. Miroslav Trávník a MUDr. Martina Dočekalová z Jihlavy.
 • Upřímné poděkování všem, kteří jakkoli přispěli k připomenutí 70 let od tragických babických událostí úklidem, výzdobou, péčí o poutníky a hosty, instalací výstavy i modlitbami.
 • O sv. JANU  MARIA VIANEY NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

NEDĚLE       25.7.2021

 

17. neděle v mezidobí

sv. Jakuba apoštola

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

BABICE


  10:30


Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

PONDĚLÍ –  26.7.2021 sv. Jáchym a Anna

 

 

 

ÚTERÝ     –  27.7.2021

Sv. Gorazd a druhové

 

 

 

STŘEDA   –  28.7.2021

sv. Alfonza Muttathupadathu

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  29.7.2021 sv. Marta

BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

PÁTEK     –  30.7.2021 sv. Petr Chryzolog

JAKUBOV


  17:30


Za Františka Hochmana, manželku a duše v očistci

SOBOTA  –  31.7.2021

sv. Ignác z Loyoly

LITOHOŘ

  17:00 

Za farnost

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       1.8.2021 18. neděle v mezidobí

sv. Alfons z Liguori

JAKUBOV

    7:30

 

BABICE

  10:30

Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

*

 • V sobotu 31. července 2021 představí Miroslav Gabriel Částek dílo Grahama Greena MOC A SLÁVA v kostele v Babicích v 18:30. Vstup v roušce nebo s respirátorem.
 • Mimořádně nebude mše v neděli 1. 8. 2021 v Litohoři, ale bude v so. 31.7.2021 v 17:00 s nedělní platností.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly
 • v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole  

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 

 

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       18.7.2021


16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE


  10:30


Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

PONDĚLÍ –  19.7.2021

sv. Makrina

 

 

 

ÚTERÝ     –  20.7.2021

sv. Eliáš

ŠEBKOVICE


  17:30


Za Františka Ryvolu a  celou přízeň

STŘEDA   –  21.7.2021

sv. Vavřinec z Brindisi

ŠEBKOVICE


  17:30


 

ČTVRTEK –  22.7.2021

Svátek sv. Marie Magdalény

BABICE

  17:30

Za Tomáše a Jana Hanzalovy a jejich rodiče

ŠEBKOVICE


  17:30


 

PÁTEK     –  23.7.2021 Svátek sv. Brigity

JAKUBOV

  17:30

Za Ondřeje Koláře

SOBOTA  –  24.7.2021

sv. Charbel Makhlouf

 

 

 

NEDĚLE       25.7.2021


 

17. neděle v mezidobí

 

sv. Jakuba apoštola

Světový den prarodičů a starých lidí

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy

 • Patrona Jakubova a zasvěcení kostela sv. Jakubovi oslavíme v ne. 25. 7. 2021 při mši sv. v kostele v Jakubově v 7:30.
 • Patronku Šebkovic a zasvěcení kostela v Šebkovicích sv. Marii Magdaléně oslavíme ve čt. 22.7.2021 v 17:30 a v neděli v 10:30 v kostele v Šebkovicích.
 • Farnost Babice zve k připomínce výročí popravy babického kněze Václava Drboly v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

  Součástí programu je také:

- Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

- Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

- Občerstvení a možnost společného setkání

- Promítání nejnovějšího 20-ti minutového dokumentu o procesu blahořečení kněží Václava    

  Drboly a Jana Buly a další dokument o babických událostech v ne. 1. 8. 2021 ve stodole   

  fary v Babicích ve 14:30

- Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka     

  v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 O SV. IGNÁCI NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru Helenu a jejich rodiče

BABICE


  10:30


Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

PONDĚLÍ –  12.7.2021 sv. Jan Qualbert

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.7.2021 sv. Jindřich

 

 

 

STŘEDA   –  14.7.2021 bl. Hroznata,

sv. Kamil de Lellis

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Venhodu a přízeň

ČTVRTEK –  15.7.2021

Sv. Bonaventura

BABICE

  17:30

 

PÁTEK     –  16.7.2021 Panna Maria Karmelská

JAKUBOV

  17:30

Za rodinu Bastlovu

SOBOTA  –  17.7.2021 sv. Česlav a Hyacint


ŠEBKOVICE  17:30 

NEDĚLE       18.7.2021

16. neděle v mezidobí

sv. Emilián

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 *

 • K 70. výročí babických událostí bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování i prosby za svobodu a za víru v našem národě.
 • V ne. 4. 7. se vybralo při sbírce na bohoslovce v Babicích a Šebkovicích 4.685,-, v Jakubově 5.511,- a v Litohoři 2.446,- Kč
 • Farnost Babice zve k připomínce 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly

    v ne. 1. 8. 2021 v 10:30 na mši sv. celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

    Součástí programu je také:

  - Pouť Orelské jednoty Moravské Budějovice

  - Výstava o životě kandidátů blahořečení Václava Drboly a Jana Buly

  - Občerstvení a možnost společného setkání

  - Divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka      

    v kostele v Babicích v sobotu 31. července v 18:30.

 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

  *

  Pořad bohoslužeb

  *

  SOBOTA –   3.7.2021     ŠEBKOVICE    17:30        Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče


NEDĚLE       4.7.2021

14. neděle v mezidobí

sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE


  10:30


Za farnost

PONDĚLÍ –  5.7.2021 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

BABICE

    9:00

Za rodiče Neubauerovy , Sedlákovy a přízeň

ÚTERÝ     –  6.7.2021 sv. Marie Gorettiová

 

 

 

STŘEDA   –  7.7.2021 sv. Wilibald

ŠEBKOVICE

  17:30

 

ČTVRTEK –  8.7.2021 sv. Kilián

BABICE

  17:30

Za živé a zemřelé z rodiny Machovcovy, Pitourovy a přízeň

PÁTEK     –  9.7.2021 sv. Veronika Giulianiová

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Hrůzovy

SOBOTA  –  10.7.2021 sv. Amálie

ŠEBKOVICE


  17:30


 

NEDĚLE       11.7.2021

15. neděle v mezidobí

sv. Benedikt

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Helenu a Miroslava Matnerovy, dceru a jejich rodiče

BABICE

  10:30

Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 *

 • Kvůli  situaci, způsobené ničivým tornádem na jihovýchodě Moravy koncem minulého týdne, se ruší tradiční Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích, která byla původně plánovaná na pondělí  5. července 2021 v 16.30 hodin.
 • V ne. 27. 6. se vybralo na pomoc postiženým tornádem v Babicích a Šebkovicích 18.957,-, v Jakubově 42.854,- a v Litohoři 1.700,- Kč
 • Dnešní sbírka je určena pro bohoslovce
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace na poděkování za svobodu a za víru v našem národě.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

 SOBOTA  –   26.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA POMOC POSTIŽENÝM TORNÁDEM

LITOHOŘ

    7:30

Za farnost

JAKUBOV

    9:00

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

PONDĚLÍ –  28.6.2021 sv. Irenej

 

 

 

ÚTERÝ     –  29.6.2021 SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

STŘEDA   –  30.6.2021 Ze slavnosti sv. Petra a Pavla

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Mrvkovu a Langovu

ČTVRTEK –  1.7.2021 sv. Theobald

BABICE

  17:30

Za rodinu Kučerovu, Křížovu a Strnadovu

PÁTEK     –  2.7.2021

sv. Bernardin Realino

JAKUBOV

  17:30

Za Stanislava Švomu

SOBOTA  –  3.7.2021

sv. Tomáše

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Marii Jelečkovu, manžela, děti a dvoje rodiče

NEDĚLE       4.7.2021 14. neděle v mezidobí sv. Prokop

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Na neděli  27. června 2021 vyhlásil náš biskup Vojtěch mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Sbírka na bohoslovce bude až příští neděli 4. 8. 2021. Č. účtu Charity pro pomoc postiženým: 4211325188/6800, variabil. symbol: 2002
 • Mládežníci od 14 do 20 let jsou zváni 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30.6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!
 • Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech: V srpnu ve Veverské Bítýšce, a v září se na týden společně vydáme do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu, budeme procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí programu týdenní pobytu je také duchovní program. Bližší informace najdete na nástěnce/v přiložených plakátcích a na webu.
 • K 70. výročí popravy babického kněze Václava Drboly bude v Babicích každý čtvrtek po celý měsíc červenec po mši sv. krátká adorace.
 • Poděkování všem, kdo pomohli připravit děti 1. sv. přijímání, zejména paní katechetce Kolářové a Šebkové.

   *

  Pořad bohoslužeb

  *

SOBOTA       19.6.2021    ŠEBKOVICE       17:30    Za manžele Růžičkovy, manželku Hanu a za uzdravení

NEDĚLE       20.6.2021

12. neděle v mezidobí

Blah. Markéta Ebner SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a  sourozence

BABICE

  10:30

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

PONDĚLÍ –  21.6.2021

Sv. Alois Gonzaga

 

 

 

ÚTERÝ     –  22.6.2021

sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

STŘEDA   –  23.6.2021

sv. Josef Cafasso

ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ SV. JANA KŘITELE

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

ČTVRTEK –  24.6.2021

 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

BABICE

  17:30

Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

PÁTEK     –  25.6.2021

sv. Vilém, ct. Ivan.

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Nechvátla a rodinu

SOBOTA  –  26.6.2021

sv. Jan a Pavel

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

NEDĚLE       27.6.2021

13. neděle v mezidobí

sv. Cyril Alexandrijský

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

LITOHOŘ

    7:30

Za farnost

JAKUBOV

    9:00

Za Josefa Číhala a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 

 • V ne. 27. 6. bude mše sv. mimořádně kvůli 1. sv. přijímání v 9:00 v Jakubově a v 7:30 v Litohoři. K svatému přijímání dětem i rodičům gratulujeme
 • V Babicích budeme v ne. 27. 6. slavit mši sv., při níž budou děti přistupovat ke svému 1. svatému přijímání. K   svatému přijímání dětem i rodičům gratulujem
 • Sbírka v neděli 27. 6. je určena na bohoslovce.

 *

Pořad bohoslužeb

*

 SOBOTA      12.6.2021        ŠEBKOVICE        17:30   Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

NEDĚLE       13.6.2021

11. neděle v mezidobí

Sv. Antoním z Padovy

JAKUBOV

    7:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

    9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  14.6.2021

Sv. Anastáz

 

 

 

ÚTERÝ     –  15.6.2021

Sv. Vít

 

 

 

STŘEDA   –  16.6.2021

Sv. Benon (Zbyněk)

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  17.6.2021

Sv. Avitus opat

BABICE

  17:30

Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

PÁTEK     –  18.6.2021

Sv. Řehoř Barbarigo

JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Burianovy

SOBOTA  –  19.6.2021

Sv. Jan Nepomuk Neumann

ŠEBKOVICE

  17:30

Za manžele Růžičkovy, manželku Hanu a za uzdravení

NEDĚLE       20.6.2021

12. neděle v mezidobí

Blah. Markéta Ebner

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Aloise Kašíkovy, jejich rodiče a  sourozence

BABICE

  10:30

Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V sobotu 19. 6. 2021 se pořádá cyklo a moto pouť z Třebelovic do Babic. Odjezd z Třebelovic:
  kola ve 13:00, motorky ve 14:14.

Součástí programu je prohlídka kostela v Babicích a seznámení s místními kandidáty na blahořečení Václavem Drbolou a Janem Bulou v 15:00. 
Žehnání motorek a kol a mše sv. za bohoslovce a na úmysly poutníků u kaple sv. Veroniky v Babicích v 16:00. Táborák a návrat domů za světla! Občerstvení zajištěno!
Duchovní služba u cyklistů – P. Martin Grones, u motoristů – P. Karel Janů.
Kontakt: sestra Marka 722 357 888

 

 • Diecézní katechetické centrum plánuje na čtvrtek 23. 9. 2021 setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem. Bude určeno dětem, které poprvé přistoupily k svatému přijímání ve školním roce 2020/21 nebo k němu půjdou na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2019/20, ale z důvodu pandemie se loňského omezeného setkání nemohly zúčastnit. Přihlášky na setkání budeme přijímat od 1. 9. 2021 prostřednictvím formuláře, který bude rovněž na webu DKC.

  VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       6.6.2021

10. neděle v mezidobí

Sv. Norbert

 

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

PONDĚLÍ –  7.6.2021

Sv. Robert

 

 

 

ÚTERÝ     –  8.6.2021

Sv. Medard

 

 

 

STŘEDA   –  9.6.2021

Sv. Efrém Syrský

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

ČTVRTEK –  10.6.2021

Sv. Bohumil

BABICE

  17:30

Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  11.6.2021

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, Sv. Barnabáš

JAKUBOV

  17:30

Za Julii Částkovu, manžela a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  12.6.2021

NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

JAKUBOV

ŠEBKOVICE

LITOHOŘ


  11:00 

  17:30

  16:00


Mše sv. za zemřelého pana Krutiše a uložení urny do hrobu

Za Ladislavu Říhovu, Antonína a Marii Říhovy a celou přízeň

Pohřeb paní Milady Bártů a uložení do hrobu


NEDĚLE       13.6.2021

11. neděle v mezidobí

Sv. Antoním z Padovy

JAKUBOV

    7:30

Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

    9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Od 5. do 12. září letošního roku se chystá v Budapešti Eucharistický kongres a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září. Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách cirkev.cz.
 •  VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

 

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA   –   29.5.2021       ŠEBKOVICE     17:30   Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE       30.5.2021

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sv. Zdislava

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mrvkovu, Heraleckých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za Jaroslava Trojana, rodičeTrojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

PONDĚLÍ –  31.5.2021 Navštívení Panny Marie

 

 

 

ÚTERÝ     –  1.6.2021 Sv. Justin

 

 

 

STŘEDA   –  2.6.2021

Sv. Marcelin a Petr

Ze slavnosti Těla a krve Páně

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  3.6.2021

TĚLA A KRVE PÁNĚ

BABICE

  17:30

Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  4.6.2021

Ze slavnosti Těla a krve Páně

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Nechvátala a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  5.6.2021

Sv. Bonifác

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       6.6.2021

10. neděle v mezidobí

Sv. Norbert

 

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, Kejdovy, vnuka, rodinu Vrbkovu a syna

 

 *

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       23.5.2021

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sv. Jan Křtitel de Rossi

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Šulovu a Novákovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  24.5.2021

Panny Marie Matky Církve

 

 

 

ÚTERÝ     –  25.5.2021 Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

STŘEDA   –  26.5.2021

Sv. Filip Neri

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  27.5.2021

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sv. Augustin z Cantenbury

BABICE

  17:30

Za rodiče Klusákovy

PÁTEK     –  28.5.2021

Sv. German, Sv. Ubaldeska

JAKUBOV

  17:30

Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  29.5.2021

Sv. Maximin

BABICE

ŠEBKOVICE

  11:00      17:30

Pohřeb paní Marty Roupcové z Lesonic

Za rodiče Kubovy, syna a přízeň

NEDĚLE       30.5.2021

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sv. Zdislava

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Mrvkovu, Heraleckých a živou rodinu

BABICE

  10:30

Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 *

 • Poslední Májová pobožnost se bude letos konat v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Dnešní sbírka je určena na charitativní potřeby. Příští neděli bude sbírka určena na opravy kostela.
 • Příští neděli oslavíme v Babicích při mši sv. zasvěcení kostela a babické farnosti Nejsvětější Trojici.
 • NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI
 • RŮŽENC Z KUBY

 *

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA   –   15.5.2021          ŠEBKOVICE     17:30    Za Boženu Skoupou a přízeň

NEDĚLE       16.5.2021

7. neděle velikonoční

 

Sv. Jan Nepomucký

JAKUBOV

    7:30

Za Milana a Annu Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

PONDĚLÍ –  17.5.2021

Sv. Paschal Baylon

 

 

 

ÚTERÝ     –  18.5.2021

Sv. Jan I.

 

 

 

STŘEDA   –  19.5.2021

Sv. Petr Celestýn

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  20.5.2021

Sv. Klement M. Hofbauer

BABICE

  17:30

Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

PÁTEK     –  21.5.2021

Sv. Kryštof Magallanes

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Kabelkovy

SOBOTA  –  22.5.2021

Sv. Rita, Sv. Julie

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       23.5.2021

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sv. Jan Křtitel de Rossi

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

JAKUBOV

    7:30

Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Šulovu a Novákovu

BABICE

  10:30

Za farnost

*

 • Nedělní sbírka 23.5.2021 je určena na charitativní účely.
 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Letní diecézní setkání mládeže od 14 do 20 let se připravuje od 11. do 15. srpna 2021 v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/, kde budou přibývat všechny další informace.
 • Tradičně pořádaný prázdninový týden pro mládež od 12 do 19 let se v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce uskuteční i letos, a to od 22. do 28. srpna 2021. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj času. Přihlášky a informace jsou na: http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#akce
 • RŮŽENEC Z JIŽNÍ KOREJE

*

Pořad bohoslužeb

*

SOBOTA      8.5.2021     ŠEBKOVICE        17:30   Za rodiče Roupcovy, Veselovy, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       9.5.2021

 6. neděle velikonoční

SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM

Sv. Jan z Ávily

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

BABICE

  10:30

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu a celou přízeň

PONDĚLÍ –  10.5.2021

Sv. Job

 

 

 

ÚTERÝ     –  11.5.2021

Bl. Vasil Hopko

 

 

 

STŘEDA   –  12.5.2021

Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Sv. Pankrác

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Josefa Štěrbu, rodiče a rodinu Doležalovu

ČTVRTEK –  13.5.2021

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Panna Maria Fatimská

BABICE

  17:30

Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  14.5.2021

Sv. Matěj

JAKUBOV

  17:30

Za rodiče Soukupovy

SOBOTA  –  15.5.2021

Sv. Izidor

ŠEBKOVICE

  17:30

Za Boženu Skoupou a přízeň

NEDĚLE       16.5.2021

7. neděle velikonoční

 

Sv. Jan Nepomucký

 

JAKUBOV

    7:30

Za Milana a Annu Kabelkovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Miroslava Trojana, rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • Pro bohoslužebná shromáždění platí tato opatření: rozestupy 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti, ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), a před vstupem do vnitřního prostoru se dezinfikují ruce. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.
 • V ne. 16. 5. oslavíme při mši sv. patrona litohořské farnosti sv. Jana Nepomuckého.
 • Dnešní sbírka je určena pro pomoc křesťanům Blízkého Východu.
 • Letní diecézní setkání mládeže od 14 do 20 let se připravuje od 11. do 15. srpna 2021 v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/, kde budou přibývat všechny další informace.
 • Tradičně pořádaný prázdninový týden pro mládež od 12 do 19 let se v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce uskuteční i letos, a to od 22. do 28. srpna 2021. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj času. Přihlášky a informace jsou na: http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/#akce
 • NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI
 • Růženec za ukončení pandemie z mariánských svatyní celého světa

*

Pořad bohoslužeb

*

NEDĚLE       2.5.2021

5. neděle velikonoční

Sv. Atanasius

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Benáčkovy a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  3.5.2021

Sv. Filip a Jakub

 

 

 

ÚTERÝ     –  4.5.2021

Sv. Florián

 

 

 

STŘEDA   –  5.5.2021

Sv. Gothard

ŠEBKOVICE

  17:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  6.5.2021

Sv. Jan Sarkandr

BABICE

  17:30

Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče Břínkovy a duše v očistci

PÁTEK     –  7.5.2021

Bl. Gizela

JAKUBOV

  17:30

Za zemřelé z rodiny Krotkovy

SOBOTA  –  8.5.2021

Panna Maria prostřednice všech milostí

ŠEBKOVICE

  17:30

Za rodiče Roupcovy, Veselovy, dvoje rodiče a přízeň

NEDĚLE       9.5.2021

 6. neděle velikonoční

 

Sv. Hermas

SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Františka Filipského, rodiče, dceru Marii a vnuka Pavla

BABICE

  10:30

Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu a celou přízeň

 

 • Od měsíce května budou ve všední dny začínat bohoslužby v 17:30.
 • Májová pobožnost bude v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích bude ve čtvrtek po mši svaté.
 • V pátek 5. dopoledne bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Podle nového nařízení se bohoslužeb mohou věřící účastnit tak, že mezi sebou dodrží rozestupy 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti, budou mít ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.
 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

 

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                                  ŠEBKOVICE        16:30    Za Rudolfa Louckého a rodiče

NEDĚLE       25.4.2021 4. neděle velikonoční

Sv. Marek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Ladislava Částka a manželku

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

PONDĚLÍ –  26.4.2021

Sv. Kletus

 

 

 

ÚTERÝ     –  27.4.2021

Sv. Zita

 

 

 

STŘEDA   –  28.4.2021

Sv. Ludvík M. Grignion

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  29.4.2021

Sv. Kateřina Sienská

BABICE

  16:30

Za rodiče Světelskovy a Štěpničkovy

PÁTEK     –  30.4.2021

Sv. Zikmund

JAKUBOV

  16:30

Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

SOBOTA  –  1.5.2021

Sv. Josef dělník

ŠEBKOVICE

  17:30

 

NEDĚLE       2.5.2021

5. neděle velikonoční

Sv. Atanasius

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Benáčkovy a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

BABICE

  10:30

Za farnost

 • Od měsíce května budou ve všední dny začínat bohoslužby v 17:30.
 • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu po mši sv. V Babicích budou ve čtvrtek po mši svaté.
 • Podle nového usnesení vlády a z rozhodnutí ČBK (23. 4. 2021) se bohoslužebných shromáždění týkají tato opatření: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest(tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech  budou dodrženy rozestupy 2 metry- s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. Na doporučení nebudeme zatím ještě používat svěcenou vodu, a při přání pokoje si nebudeme ještě podávat ruce.
 • Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

 

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA   –  17.4.2021        ŠEBKOVICE    16:30   Za rodiče Nečasovy a přízeň

NEDĚLE       18.4.2021

Sv. Atanasia

 

3. neděle velikonoční

 

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE


  10:30


Za Zdeňka Pitoura a sourozence


PONDĚLÍ –  19.4.2021

Sv. Lev IX.

 

 

 

ÚTERÝ     –  20.4.2021

Sv. Anicet

 

 

 

STŘEDA   –  21.4.2021

Sv. Anselm

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  22.4.2021

Sv. Leonid

BABICE

  16:30

Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

PÁTEK     –  23.4.2021

Sv. Vojtěch

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Bastlovy

SOBOTA  –  24.4.2021

Sv. Jiří

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       25.4.2021

4. neděle velikonoční

 

Sv. Marek

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za Ladislava Částka a manželku

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 

 • Papež František vyhlásil prosince Rok sv. Josefa, aby nám připomněl postavu člověka, kterého si Bůh vybral za ochránce Jeho Syna. V babickém kostele nám tento rok připomínají scény biblických postaviček, které znázorňují výjevy ze života sv. Josefa. Nebojte se přistoupit blíž k oltáři, podívat se na scénu a zkuste poznat, co znázorňuje. Čím nám sv. Josef může být oporou a vzorem? U scény si můžete vyzvednout impuls k zamyšlení. A kdo nemá možnost přijít do kostela v Babicích, může navštívit internetové stránky farnosti.
 • V sobotu 24. dubna uzavřou v kostele v Litohoři sňatek Ing. David Stašek a Bc. Ladislava Kuchtová.
 • VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       11.4.2021

Sv. Stanislav

 2. neděle velikonoční

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

JAKUBOV

   7:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

LITOHOŘ

   9:00

Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

BABICE


 10:30


Za farnost


PONDĚLÍ –  12.4.2021

Sv. Julius I.

 

 

 

ÚTERÝ     –  13.4.2021

Sv. Martin I.

 

 

 

STŘEDA   –  14.4.2021

Sv. Lambert

ŠEBKOVICE

 16:30

 

LITOHOŘ

 17:30

 Za manžele Karáskovy, syna a celou přízeň

ČTVRTEK –  15.4.2021

Sv. Damián de Veuster

BABICE

 16:30

Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  16.4.2021

Sv. Bernardetta Soubirous

JAKUBOV

 16:30

Za zemřelé z rodiny Říhovy a Košákovy a duše v očistci

SOBOTA  –  17.4.2021

Sv. Robert

ŠEBKOVICE

 16:30

 

NEDĚLE       18.4.2021

Sv. Atanasia

 

3. neděle velikonoční

 

JAKUBOV

   7:30

Za farnost

LITOHOŘ

   9:00

Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

 10:30

Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 • Přihlašujte se do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021, a sníží nám příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud bychom přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 6 donátoři, v Jakubově 6 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu takto také 1 x za rok přispívám /Lub. Řihák/.

 VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI


Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       4.4.2021

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Izidor

JAKUBOV

  7:30

Za zemřelé z rodiny Zedníkovy a Šromovy

LITOHOŘ

  9:00

Za farnost

BABICE

10:30

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

ŠEBKOVICE


10:30


Za Vlastimilu Kubalovu a Jana Kubala


PONDĚLÍ –  5.4.2021

VELIKONOČNÍ

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

 9:00

Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

ŠEBKOVICE

10:30

Za rodiče Jasanských, Louckých a celou rodinu

BABICE


10:30


ÚTERÝ     –  6.4.2021

Bl. Notger

 

 

 

STŘEDA   –  7.4.2021

Sv. Jan Křtitel de la Salle

ŠEBKOVICE

16:30

 

LITOHOŘ

17:30

 

ČTVRTEK –  8.4.2021

Sv. Dionýsius

BABICE

16:30

Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

PÁTEK     –  9.4.2021

Sv. Libor

JAKUBOV

16:30

Za Josefa Venhodu, manželku a syna

SOBOTA  –  10.4.2021

Sv. Michael de Sanctis

ŠEBKOVICE

16:30

 

NEDĚLE       11.4.2021

 2. neděle velikonoční

  NEDĚLE BOŽÍHO   MILOSRDENSTVÍ

 

Sv. Stanislav

JAKUBOV

  7:30

Za Jiřího Koláře, rodiče a syna

LITOHOŘ

  9:00

Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

BABICE

10:30

Za farnost

 Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách umučení a vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista. Hudebníkům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomohli s úklidem, výzdobou a údržbou kostela.

VIDEOKÁZÁNÍ NEJEN PRO DĚTI

MILOST U SOUDU


 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                                    ŠEBKOVICE    16:30   Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       28.3.2021

Květná neděle

Sv. Rogát

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

BABICE

  10:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 

PONDĚLÍ –  29.3.2021

Sv. Ludolf

 

 

 

ÚTERÝ     –  30.3.2021

Sv. Jan Klimak

 

 

 

STŘEDA   –  31.3.2021

Sv. Balbína

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  1.4.2021

ZELENÝ ČTVRTEK

Sv. Hugo

LITOHOŘ

  16:30

 Za Oldřicha Břinka, manželku, rodiče a sourozence

ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  17:30

Za Josefa Venhodu,manželku, zetě a dvoje rodiče

PÁTEK     –  2.4.2021

 VELKÝ PÁTEK

DEN PŘÍSNÉHO POSTU

Sv. František z Pauly

JAKUBOV

  15:00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

ŠEBKOVICE

  16:30

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

BABICE

  16:30

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

SOBOTA  –  3.4.2021

Vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

JAKUBOV

  16:30

 Za nemocnou osobu

ŠEBKOVICE

  16:30

 

BABICE

  18:00

Za rodiče Vechetovy, dceru, rodiče Bulíčkovy, Beránkovy, Vechetovy, přízeň a duše v očistci

NEDĚLE       4.4.2021

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Sv. Izidor

JAKUBOV

    7:30

Za zemřelé z rodiny Zedníkovy a Šromovy

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

 

PONDĚLÍ –  5.4.2021

VELIKONOČNÍ

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

     9:00

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

ŠEBKOVICE

   10:30

BABICE

   10:30

 

 • Přenos velikonočních obřadů z katedrály v Brně na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“  :
 • Zelený čtvrtek 7.00 hodin - Denní modlitba církve

                  9.00 hodin -  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.

                17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.

  Velký pátek     7.00 hodin - Denní modlitba církve

                15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.

  Bílá sobota      7.00 hodin - Denní modlitba církve

                20.30 hodin - oba otcové biskupové

  Boží hod velikonoční

      10.30 hodin – otec biskup Vojtěch

  • Můžete svým hlasem podpořit nedalekou farnost Blížkovice v soutěži o památku roku Jihom. kraje. Stačí napsat SMS na tel. č.: 736 301 599 ve tvaru:HLA PAMATKY 1
 • DÁT SI PŘEDNOST

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA       20.3.2021         ŠEBKOVICE   16:30    Za rodiče Bartesovy a přízeň

NEDĚLE       21.3.2021

5. neděle postní

 

Sv. Serapion

JAKUBOV

    7:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Musila, sestru a rodiče

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  22.3.2021

Sv. Epafrodit

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.3.2021

Sv. Turibius z Mongroveja

 

 

 

STŘEDA   –  24.3.2021

Sv. Kateřina Švédská

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za Augustinu Svobodovu a živé a zemřelé z rodiny

ČTVRTEK –  25.3.2021

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ Zpovídání od 15:30

BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče a duše v očistci

PÁTEK     –  26.3.2021

Sv. Kastulus

Zpovídání od 15:30

JAKUBOV

  16:30

Za zemřelé z rodiny Kabelkovy

SOBOTA  –  27.3.2021

Sv. Rupert

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Holčapkovy, rodinu Navrkalovu a přízeň

NEDĚLE       28.3.2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. Rogát

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

BABICE

  10:30

Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

 

 • V po 22. 3. 2021 se od 12:00 hodin rození na minutu kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s virovou pandemiií a jako vyjádření podpory pozůstalým.
 • Tento liturgický rok je zasvěcen sv. Josefa. Abychom si lépe připomněli tohoto mocného přímluvce, můžeme se každý zúčastnit Loterie sv. Josefa na internetových stránkách: https://kc.biskupstvi.cz/loterie-svateho-josefa/ a vylosujme si některou vlastnost typickou pro tohoto světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.
 • V pá. 26. 3. se můžete také připojit k pobožnosti křížové cesty na rádiu Proglas v 15:10.
 • Pozor na změnu času ze soboty na neděli 28. 3. 2021 ze 2:00 na 3:00.
 • Kdo by chtěl dostávat program bohoslužeb do internetové pošty, ať napíše svoji internetovou adresu na: babiceulesonic@dieceze.cz
 • K velikonoční velikonoční zpovědi přistupujte prosím průběžně. Dodržujte bezpečnostní rozestupy a další opatření proti nákaze. Bohoslužeb se může stále zúčastnit jen 10% z celkové kapacity kostela. Náš biskup Vojtěch doporučuje, aby se ostatní připojili ke slavení velikonočních obřadů v katedrále v Brně skrze internetový přenos na kanálu Youtube

LOTERIE SV. JOSEFA


Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       14.3.2021

4. neděle postní

Sv. Matylda

  JAKUBOV

    7:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

  BABICE

  10:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Balákovy

PONDĚLÍ –  15.3.2021

Sv. Ludvíka de Marilac

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.3.2021

Sv. Heribert

 

 

 

STŘEDA   –  17.3.2021

Sv. Patrik

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

ČTVRTEK –  18.3.2021

ze slavnosti sv. Josefa

  BABICE

  16:30

Za Bohuslava Tržila, rodinu Vechetovu, manžele Šromovy, Valentovy a celou přízeň

PÁTEK     –  19.3.2021

Sv. Josef

  JAKUBOV

  16:30

Za rodiče Benáčkovy

SOBOTA  –  20.3.2021

Sv. Archip

  ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Bartesovy a přízeň

NEDĚLE       21.3.2021 5. neděle postní

 

Sv. Serapion

  JAKUBOV

    7:30

Za Jarmilu Zedníkovu a zemřelé z rodiny

  LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Musila, sestru a rodiče

  BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Apoštolská penitenciárie udělujev roce sv. Josefa plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května.
 • PODOBENSTVÍ O POKOŘE A PÝŠE

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                                 ŠEBKOVICE      16:30    Za živé a zemřelé členy rodiny Nováčkovy a Chloupkovy

NEDĚLE       7.3.2021

3. neděle postní

Sv. Perpetua a Felicita

 

  JAKUBOV

    7:30

Za farnost

  LITOHOŘ

    9:00

Za Boženu a Jaroslava Kadlecovy, dvoje rodiče a přízeň

  BABICE

  10:30

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

PONDĚLÍ –  8.3.2021

 Sv. Jan z Boha

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.3.2021

Sv. Františka Římská

 

 

 

STŘEDA   –  10.3.2021

Sv. Jan Ogilvie

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  11.3.2021

Sv. Eulogius z Cordoby

  BABICE

  16:30

Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

PÁTEK     –  12.3.2021

Sv. Alois Orione

  JAKUBOV

  16:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

SOBOTA  –  13.3.2021

Sv. Patricie  

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       14.3.2021

4. neděle postní

Sv. Matylda

  JAKUBOV

    7:30

Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

  BABICE

  10:30

Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Balákovy

 

 • 19. června 2021 se chystá v Brně jáhenské svěcení našeho krajana Josefa Janouška z Moravských Budějovic, který v současnosti studuje v Římě. Můžeme jej podpořit svými modlitbami.
 • Ke svátosti smíření přistupujte prosím během celé postní doby. Ani tentokrát nebudou těsně před velikonocemi hromadné svaté zpovědi, jak bývalo zvykem.
 • Kdo ze seniorů by se chtěl naučit ovládat moderní telefon nebo počítač, může se přihlásit na kurz Spokojený senior – KLAS z.s (biskupství Brno) tel. č. +420 / 730 805 857 nebo +420 / 518 328 813 nebo skrze internet: https://spokojenysenior-klas.cz/vzdelavani-a-volny-cas/kurzy-pro-verejnost/
 • info@spokojenysenior-klas.cz
 • Krátký anim. příběh do doby rouškové: O VYTRVALOSTI

Pořad bohoslužeb

-

 

NEDĚLE     28.2.2021

2. neděle postní

Sv. Roman

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

  JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

  LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Řoutila, rodiče a rodiče Rojíkovy

  BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  1.3.2021

Sv. Suitbert

 

 

 

ÚTERÝ     –  2.3.2021

Sv. Anděla od Kříže

 

 

 

STŘEDA   –  3.3.2021

Sv. Kunhuta

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

  LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  4.3.2021

Sv. Kvirin

  BABICE

  16:30

Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

PÁTEK     –  5.3.2021

Sv. Teofil

  JAKUBOV

  16:30

Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

SOBOTA  –  6.3.2021

Sv. Koleta

  ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       7.3.2021

3. neděle postní

 

Sv. Perpetua a Felicita

  JAKUBOV

    7:30

Za farnost

  LITOHOŘ

    9:00

Za Boženu a Jaroslava Kadlecovy, dvoje rodiče a přízeň

  BABICE

  10:30

Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

 

 • Přihlašujte se do financování farnosti skrze diecézní fond Puls. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a většina farností jej už plně využívá. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021, sníží nám příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud by sponzoři farnosti přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět zpět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 4 donátoři, v Jakubově 4 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Já do fondu také každoročně přispívám.
 • Opatření proti nákaze zůstávají pro bohoslužby stejná jako doposud.
 • U vchodu je postní pokladnička pro charitativní potřeby v našem kraji.
 • Krátký anim. příběh do doby rouškové: O VYTRVALOSTI

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA  –  20.2.2021     ŠEBKOVICE   16:30  Na poděkování za Boží ochranu a požehnáním pro celou rodinu

NEDĚLE       21.2.2021

1.neděle postní

Sv. Petr Damiani

SBÍRKA NA HALÉŘ. SV PETRA

JAKUBOV

    7:30

Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

PONDĚLÍ –  22.1.2021

Stolec sv. Petra

 

 

 

ÚTERÝ     –  23.2.2021

Sv. Polykarp

 

 

 

STŘEDA  –   24.2.2021


v. Modest

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Jelínkovu a rodinu Antoníšin

ČTVRTEK –  25.2.2021

Sv. Valburga

BABICE

  16:30

Za Jaromíra Roupce, rodiče a rodiče Bartíkovy

PÁTEK     –  26.2.2021

Sv. Alexandr

JAKUBOV

  16:30

Za manžele Buchalovy

SOBOTA  –  27.2.2021

Sv. Řehoř z Nareku

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       28 .2.2021

2. neděle postní

Sv. Roman

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Řoutila, rodiče a rodiče Rojíkovy

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • Dnešní sbírka je určena na „haléř sv. Petra“ pro charitativní fond papeže, kterým pomáhá na světě jménem celé církve.
 • Kvůli trvající pandemii stále čelíme nejrůznějším omezením, která mají dopad na pastoraci i na hospodaření farnosti. V této souvislosti se nám nabízí řešení v podobě přispívání do diecézního fondu Puls. Každý, kdo se stane pravidelným přispívatelem do tohoto fondu, snižuje výdaje farnosti a podpoří tak přímo svoji farnost. Letos nám fond nabízí také zvýhodnění za každého pravidelného přispívatele, který se registruje do 31. 12. 2021 nám sníží příspěvek farnosti o 500 Kč. I to může přispět k dobrému hospodaření naší farnosti.  Pokud by sponzoři farnosti přispívali více než je povinný roční příspěvek, pak se budou přeplatky převádět na účet farnosti. V Babické farnosti jsou 4 donátoři, v Jakubově 4 a v Litohoři 1. Naše farnosti a celé děkanství patří mezi poslední v počtu přispivatelů v celé diecézi. Tento způsob financování farnosti je důvěryhodný a mnoho farností jej dobře využívá. Ostatní farnosti mají již 6000 přispívatelů. Pro přihlášení stačí otevřít adresu donator.cz.
 • FOND PULS BABICE

  FOND PULS JAKUBOV

  FOND PULS LITOHOŘ

 • U vchodu je postní pokladnička pro charitativní potřeby, čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, a text ze zápisu do farní kroniky z minulého roku. Ještě jsou tam také brožurky s texty na každý den pro postní dobu. Dobrovolný příspěvek za tiskoviny můžete přidat do nedělní sbírky.

  Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       14 .2.2021

 

6. neděle v mezidobí

Sv. Valentin

 

JAKUBOV

  7:30

Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň 

PONDĚLÍ –  15.1.2021

Bl. Bedřicha Bachsteina a     druhů, sv. Jiřina

 

 

 

ÚTERÝ     –  16.2.2021

 Sv. Juliána

 

 

 

STŘEDA  –   17.2.2021

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Sv. Alexius a druhové

ŠEBKOVICE

   16:30

BABICE

  16:30

Za rodiče Sklenářovy, Bartíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

LITOHOŘ

  17:30

Za Marii a Ignáce Filipských, rodiče a sourozence

ČTVRTEK –  18.2.2021

Sv. Simeon, fra Angelico

 

 

 

PÁTEK     –  19.2.2021

Bl. Godšalk

JAKUBOV

  16:30

Za Marcelu Machovcovu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  20.2.2021

Sv. Hyacinta Marto

JAKUBOV

  12:00 

ADORAČNÍ DEN JAKUBOV 12-17 hod.

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       21.2.2021

 

1.neděle postní

Sv. Petr Damiani

JAKUBOV

  7:30

Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence

LITOHOŘ

  9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

 • Ve středu, v pátek a v neděli se bude udílet popelec na zahájení postní doby. Letos se bude udílet mlčky pouze sypáním popele na hlavu. Od popeleční středy nebudeme zdobit oltáře květinami. Hudba má odpovídat smyslu postní doby, jako výzvy k lítosti nad hříchy, k pokání a větší snaze o obrácení se k Bohu.
 • V sobotu 20. 2. připadá na farnost Jakubov adorace Nejsvětější svátosti jako duchovní služba děkování a proseb za celou diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se tento den modlí a obětují v semináři za farnost Jakubov. Na rozpis pro tichou adoraci po půl hodinách se napište prosím u vchodu.
 • U vchodu jsou také k rozebrání brožurky s texty pro hlubší prožití postní doby. Přispět za ni můžete do nedělní sbírky. Cena jedné brožurky je 5,- kč
 • Letos se nebudou kvůli pandemii konat společné pobožnosti křížové cesty. Využijte případných přenosů z rádia a obrazovek.
 • https://www.mseonline.cz/
 • NĚCO K MASOPUSTNÍMU VESELÍ :https://aniont.com/film/477-nevim-co 

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       7.2.2021

 

5. neděle v mezidobí

Sv. Richard

JAKUBOV

    7:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Františka Slámovy

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  8.1.2021

Sv. Jeroným Emiliani a Josefiny Bakhity

 

 

 

ÚTERÝ     –  9.2.2021

Sv. Apolonie

 

 

 

STŘEDA  –   10.2.2021

 

Sv. Scholastika

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  11.2.2021

Sv. Panna Maria Lurdská

BABICE

  16:30

Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

PÁTEK     –  12.2.2021

Sv. Benedikt  Aniánský

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny

SOBOTA  –  13.2.2021

Sv. Kateřina Ricciová

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       14 .2.2021

 

6. neděle v mezidobí

Sv. Valentin

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a sourozence

BABICE

  10:30

Za Jana Mahra, dvoje rodiče a přízeň 


 • Ve středu nebude mimořádně mše sv. v Litohoři.
 • Jelikož se začal šířit ještě nakažlivější virus, prosíme, aby se během bohoslužeb dodržovaly potřebné rozestupy a mší sv. se účastnili jen rodiny, za které je mše sv. obětována, v případě kostelů s malým prostorem jen zástupci rodin a ti, kdo se modlí přede mší sv. celý růženec. Ministranti max. 2. Můžeme se modlit, aby to netrvalo příliš dlouho. Ovlivnit to můžeme i osobní zodpovědností a dodržováním vládních opatření, která jsou smysluplná. Zdá se, že Bůh nám dopřál, abychom vstoupili do závěrečné části boje s tímto druhem nemoci, a je na nás, abychom to svojí neposlušností, nezkazili. Vyprošujme si potřebnou moudrost a trpělivost.

 https://aniont.com/…cne

 

Pořad bohoslužeb

-

 SOBOTA                                 ŠEBKOVICE      16:30   Za Marii a Antonína Kratochvílovy a dvoje rodiče


NEDĚLE       31.1.2021

4. neděle v mezidobí

Sv. Jan Bosko

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Dvořákovu, manžela a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

PONDĚLÍ –    1.2.2021

Sv. Jindřich Morse

Z UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

BABICE

  13:00 17:00 ADORAČNÍ DEN BABICE

  17:00

Za Františka Lásku, dvoje rodiče a přízeň

ÚTERÝ     –    2.2.2021

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ŠEBKOVICE

  16:30

 

STŘEDA  –    3.2.2021

Sv. Blažej

ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

 

 

ČTVRTEK –   4.2.2021

Sv. Ondřej Corsini

LITOHOŘ

  12:00 15:00 ADORAČNÍ DEN LITOHOŘ

  15:00

Za dar víry a potřebné dary naší diecézi a zejména bohoslovcům

PÁTEK     –    5.2.2021

Sv. Agáta

JAKUBOV

  16:30

Za Zemřelé z rodiny Novotných

SOBOTA  –   6.2.2021

Sv. Pavel Miki a druhové

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE         7.2.2021

5. neděle v mezidobí

Sv. Richard

JAKUBOV

    7:30

Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za Marii a Františka Slámovy

BABICE

  10:30

Za farnost

 • Při tříkrálové sbírce se v našich farnostech vybralo: 

  v Babicích v kostele 4.810 kč, v Cidlině 3.170 kč, v Bolíkovicích 4.142 kč, v Jakubově  v kostele 15.815, v Jakubově celkem 24. 647,-, v Litohoři se vybralo v kostele 12.500,- v Litohoři celkem 16.326,-, v Šebkovicích celkem 6.589,-.

 • Milé sestry a bratři, blíží se doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch
 • Jelikož se začal šířit ještě nakažlivější virus, prosíme, aby se během bohoslužeb dodržovaly potřebné rozestupy a mší sv. se účastnili jen rodiny, za které je mše sv. obětována, v případě kostelů s malým prostorem jen zástupci rodin a ti, kdo se modlí přede mší sv. růženec. Ministranti max. 2. Můžeme se modlit, aby to netrvalo příliš dlouho. Ovlivnit to můžeme i osobní zodpovědností a dodržováním vládních opatření, která jsou smysluplná.

 

 

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                            ŠEBKOVICE        16:30    Za rodiče Pánkovy a přízeň


NEDĚLE       24.1.2021

3. neděle v mezidobí

Sv. František Saleský

SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

PONDĚLÍ –  25.1.2021

OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 

 

 

ÚTERÝ     –  26.1.2021

Sv. Timotej a Titus

 

 

 

STŘEDA   –  27.1.2021

Sv. Anděla Merici

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  28.1.2021

Sv. Tomáš Akvinský

BABICE

  16:30

Za Františku a Antonína Vechetovy a jejich rodiče

PÁTEK     –  29.1.2021

Sv. Sulpicius

JAKUBOV

  16:30

Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

SOBOTA  –  30.1.2021

Sv. Sulpicius

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       31.1.2021

4. neděle v mezidobí

Sv. Jan Bosko

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Dvořákovu, manžela a rodiče

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 • V po. 1. února připadá na farnost Babice adorační den, klanění, děkování a prosby zástupně za celou diecézi a za bohoslovce, kteří se ve stejný den modlí a obětují za naši farnost. Zapisujte se proto prosím na rozpis pro adoraci NSO po 30 min. v čase od 13:00 – 16:30. V 17:00 bude adorace zakončena požehnáním. Můžete si sedat do předních lavic, kde bude zapnuto topení.
 • V Litohoři bude adorační den ve čt. 4. února od 12:00-14:30. Napište se prosím na seznam pro adoraci po 30 min. 4. února se farnost Litohoř zástupně modlí a klaní Bohu za celou brněnskou diecézi s prosbami za bohoslovce v kněžském semináři, kteří se ten den modlí v semináři za naši farnost. V 15:00 bude adorace zakončena požehnáním.

 • DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA DNE 24. 1. 2021

Vážení přátelé, papež František stanovil Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla. Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu. Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok. S vděčností vám žehná kardinál Dominik Duka, OP.

ŽIVOT JAKO VLNĚNÍ

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       17.1.2021

 

2. neděle v mezidobí

  Sv. Antonín Veliký

 

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za farnost

PONDĚLÍ –  18.1.2021

Panna Marie, Matka jednoty

JAKUBOV

  13:00

Pohřeb pan Jiří Tejral

ÚTERÝ     –  19.1.2021

Sv. Márius a Marta

 

 

 

STŘEDA  –   20.1.2021

Sv. Fabián a Šebestián

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  21.1.2021

Sv. Anežka Římská

BABICE

  16:30

Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

PÁTEK     –  22.1.2021

Sv. Vincenc

JAKUBOV

  16:30

Za živé a zemřelé z rodiny Částkovy

SOBOTA  –  23.1.2021

Sv. Ildefons

ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Pánkovy a přízeň

NEDĚLE       24.1.2021

3. neděle v mezidobí

Sv. František Saleský

SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

BABICE

  10:30

Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 24. ledna. V Jakubově jsou pokladničky v kostele, na obecním úřadě a v místním obchodě. V Babicích v kostele na obecním úřadě, stejně i v Litohoři. Přispět lze také převodem z účtu nebo pomocí odeslání SMS zprávy telefonem. Více na: trebic.charita.cz
 • Stále platí protiepidemické opatření povolených počet osob na bohoslužbách: 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15oso
 • Příští neděli bude sbírka určena na podporu tisku a šíření Bible
 • PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNU

Pořad bohoslužeb

-

NEDĚLE       10.1.2021


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Agathon

JAKUBOV

    7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

PONDĚLÍ –  11.1.2021

Ct. Marie Elekta

 

 

 

ÚTERÝ     –  12.1.2021

Sv. Probus

 

 

 

STŘEDA  –   13.1.2021

Sv. Hilarius z Poitiers

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

ČTVRTEK –  14.1.2021

Sv. Sáva Srbský

BABICE

  16:30

Za Vlaďku a Pavla Bartesovy, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu a Veselovu

PÁTEK     –  15.1.2021

Sv. Pavel Poustevník

JAKUBOV

  16:30

Za Karla Kabelku, manželku a syny

SOBOTA  –  16.1.2021

Sv. Marcel I.

ŠEBKOVICE

  16:30

 

NEDĚLE       17.1.2021

2. neděle v mezidobí

 

  Sv. Antonín Veliký

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Vodičkovu

LITOHOŘ

    9:00

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

BABICE

  10:30

Za farnost

 

 • V roce 2020 bylo pokřtěno v kostele v Babicích a Šebkovicích 14 dětí, v Jakubově 4 děti a v Litohoři 2 děti. Sňatek uzavřely v kostele v Babicích a Šebkovicích 3 páry, v Jakubově 1 pár. V Babicích a Šebkovicích jsme se rozloučili s 8 farníky, v Jakubově se 4 farníky a v Litohoři se 4 farníky.
 • Mezi největší investice v r. 2020 bylo: odvodnění části kostela sv. Marie Magdaleny v Šebkovicích za 492.499,- kč z toho farnost se podílela 85.475,- kč. Výměna koberců a čalounění v kostele v Babicích za 68.141,- a nemalé byly investice do obnovy farního lesa z dotací státu a kraje. Povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil: 73.203,-Kč.

- V Jakubově: oprava budovy fary a výměna okapů za cca 100.000,- a výměna koberců za 33. 677,-. Za opravu a naladění varhan 16.900,-. Povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil: 19.815,-Kč.

- V Litohoři: oprava střechy po vichřici za 8.213,-. Nové el. topení do lavic z daru obce Litohoř  za 105.000,- . Povinný příspěvek fondu Puls činil: 15.388,-Kč

 • Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 24. ledna. V Jakubově a v Litohoři jsou pokladničky v kostele, na obecním úřadě a v místním obchodě. V Lesonicích v prodejně Lesanka. V Šebkovicích na obec úřadě a na prodejně jatek. V Babicích v kostele a v místní prodejně. V Bolíkovicích v neděli 10.1. od 16-17 h v bývalé prodejně Smíšenka. Přispět lze také převodem z účtu nebo pomocí odeslání SMS zprávy telefonem. Více na internetu: https://trebic.charita.cz/

Pořad bohoslužeb

-

SOBOTA                            ŠEBKOVICE        16:30

NEDĚLE       3.1.2021

  2. neděle po Narození Páně

 

Nejsvětější jméno Ježíš

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

LITOHOŘ

    9:00

Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

BABICE

  10:30

Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

PONDĚLÍ –  4.1.2021

Sv. Anděla z Foligna

 

 

 

ÚTERÝ     –  5.1.2021

Sv. Teosofor

 

 

 

STŘEDA  –   6.1.2021

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

BABICE

  16:30

Za Zdenu a Ladislava Belatkovy, rodiče, rodiče Nahodilovy a přízeň

LITOHOŘ

  17:30

Za zemřelého P. Václava Hurníka SDB

ČTVRTEK –  7.1.2021

Sv. Rajmund

 

   

 

PÁTEK     –  8.1.2021

Sv. Severin

JAKUBOV

  16:30

Za Boží ochranu a nemocnou osobu

SOBOTA  –  9.1.2021

Sv. Marcelin

  

NEDĚLE       10.1.2021


SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sv. Agathon

JAKUBOV

    7:30

Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

    9:00

Za farnost

BABICE

  10:30

Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

 • Stále platí protiepidemické opatření povolených osob na bohoslužbách: 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15osob.
 • V našich farnostech bude zatím mít přednostní právo pro účast na mších sv. rodina, která zadala úmysl mše sv.
 • Ve středu 6. ledna 2021 bude v možné 11:00 sledovat na webových stránkách boscoostrava.cz rozloučení z Moravské Ostravy s P. Václavem Hurníkem SDB, který sloužil i v našich farnostech. Nejvíce v Jakubově a v Litohoři. S vděčností R.I.P.+
 • Vodu, kadidlo a křídu budeme žehnat 6. ledna v Babicích, a v Litohoři. V Jakubově bude žehnání při mši sv. v pá. 8. ledna.
 • V Šebkovicích nebudou do odvolání bohoslužby kvůli nákaze. 
 • Upřímné poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a samotných oslavách narození Pána a Spasitele Ježíše Krista. Zejména díky hudebníkům, kteří letos měli mnohem náročnější doprovod bohoslužeb bez zpěvu lidu. Poděkování patří také všem, kteří minulý rok pomáhali jakkoli při chodu farnosti, katechetům, kostelníkům, ministrantům, akolytům, lektorům, všem, kdo pomáhají s úklidem, výzdobou a údržbou kostelů a far, správou farního lesa a všem, kdo pomáhají modlitbou i hmotně. A pokud nebyl někdo jmenován, tak je to on.
 • NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ

 

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za Karla Havla, dvoje rodiče a bratra 

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  SVÁTEK SVATÉ RODINY

 

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  28.12.2020  

   sv. Betlémské děti, mučedníci

 

 

 

   ÚTERÝ     –   29.12.2020 

    sv. Tomáš Becket

 

  

 

  STŘEDA  –   30.12.2020

   sv. Evžen

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  ČTVRTEK –  31.12.2020

 

 

  sv. Silvestr

 BABICE

   15:30

 Za Růženu Outolnou, dvoje rodiče, sestru a přízeň

 ŠEBKOVICE

     8:30

Za sportovce

 JAKUBOV

   17:00

 Za rodinu Novotnou a Bastlovu

   PÁTEK   –   1.1.2021

 

SLAVNOST MATKY     BOŽÍ PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Světový den modliteb za mír   

 JAKUBOV

     7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

     9:00

 Za živou a zemřelou rodinu Gráfovu a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

   10:30

Za rodiče Nečasovy a syna

 BABICE

   10:30

 Za Marii Novákovu, dvoje rodiče, za živou rodinu a přízeň

  SOBOTA   2.1.2021 

 sv. Basil Vel. a Řehoř Naziánský

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       3.1.2021

  2. neděle po Narození Páně

 

 Nejsvětější jméno Ježíš

 JAKUBOV

     7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

     9:00

 Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

 BABICE

   10:30

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží od neděle  27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20% na 10% kapacity kostela.
 • Svateb a pohřbů se může účastnit max.  15osob.
 • V našich farnostech proto bude mít přednostní právo pro účast na mši v neděli sv. rodina, která zadala úmysl mše sv.

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Muchovu

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

   sv. Dominik Siloský

JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  21.12.2020

   sv. Petr Kanisius

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.12.2020 

   sv. Servul

 

  

 

  STŘEDA  –  23.12. 2020

   sv. Jan Kentský

ŠEBKOVICE

  16:30

 

  ČTVRTEK –  24.12. 2020

  VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

   Štědrý den

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

LITOHOŘ

  17:00  

 Za rodinu Mafkovu, Černých a Cechovu

ŠEBKOVICE

  15:30

Za rodiče Škáralovy a přízeň

  PÁTEK –  25.12. 2020

 

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

        Zasvěcený svátek

 

   SBÍRKA NA OPRAVY         

   KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

Za farnost

ŠEBKOVICE

  10:30

Za rodiče Nečasovy a přízeň

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa  Kubovu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

   10:30

 Za živé a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   26.12.2020

 

 

 

 

    sv. Štěpán

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Hochmanovu a manžela

ŠEBKOVICE

  10:30

Za Karla Havla, dvoje rodiče a bratra

LITOHOŘ

    9:00

Za Margitu a Antonína Urbánkovy a dceru Ivanu

BABICE

  10:30

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, celou přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  Svátek Svaté rodiny

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 23. 12. se bude v kostele v Babicích od 8 hodin stavět betlém a zdobit stromky, kdo může příjít, bude srdečně vítán.
 • Všechny návštěvníky kostela prosíme o dodržování doporučených hygienických pravidel, ochrany úst a nosu, desinfekci rukou a dodržování rozestupů. Hromadně nezpíváme a nepodáváme si ruce.
 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží s od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30⁒ na 20⁒ kapacity kostela. Svateb a pohřbů se může účastnit max. 20 osob.

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         17:30     

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

   sv. Dominik Siloský

JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  21.12.2020

   sv. Petr Kanisius

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.12.2020 

   sv. Servul

 

  

 

  STŘEDA  –  23.12. 2020

   sv. Jan Kentský

 

  

 

  ČTVRTEK –  24.12. 2020

  VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

   Štědrý den

BABICE

  15:30

Za rodinu Svobodovu, Míčovu, Bustovu a celou přízeň

LITOHOŘ

  17:00  

 Za rodinu Mafkovu, Černých a Cechovu

ŠEBKOVICE

  15:30

 

  PÁTEK –  25.12. 2020

 

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 

        Zasvěcený svátek

 

   SBÍRKA NA OPRAVY         

   KOSTELA

JAKUBOV

    7:30

 Za farnost

ŠEBKOVICE

   10:30

 

LITOHOŘ

    9:00

Za Josefa  Kubovu, rodiče a rodinu Procházkovu

BABICE

   10:30

 

  SOBOTA   26.12.2020

 

 

 

 

    sv. Štěpán

JAKUBOV

    7:30

Za Marii Hochmanovu a manžela

ŠEBKOVICE

   10:30

 

LITOHOŘ

    9:00

Za Margitu a Antonína Urbánkovy a dceru Ivanu

BABICE 

   10:30

 

  NEDĚLE       27.12.2020

 

  Svátek Svaté rodiny

   sv. Jan Evangelista

JAKUBOV

    7:30

 

LITOHOŘ

    9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 23.12. se bude v kostele v Babicích od 8 hodin stavět betlem a zdobit stromky, kdo může příjít, bude srdečně vítán.
 • Podle usnesení Vlády ČR se sníží s od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30⁒ na 20⁒ kapacity kostela.

 

Pořad bohoslužeb

-

 

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Prodělalovu, Janíčkovu, a rod Louckých

  NEDĚLE       13.12.2020

 

  3. neděle adventní

 

   sv. Lucie

JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  14.12.2020  

   sv. Jan od Kříže

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.12.2020 

    sv. Valerián

 

  

 

  STŘEDA  –   16.12.2020

 

   sv. Adelhaida

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 LITOHOŘ

  17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  17.12.2020

  sv. Lazar

 BABICE

  16:30

 Za zemřelou Marii Marténkovu a Marii Paznechtovu

   PÁTEK   –   18.12.2020

    sv. Rufus a Zosim

 JAKUBOV

  16:30

 Za Josefa Číhala, manželku a syna

  SOBOTA   19.12.2020 

    bl. Urban

 JAKUBOV

   7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

  NEDĚLE       20.12.2020

 

  4. neděle adventní

 

   sv. Dominik Siloský

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

 

 • K vánoční zpovědipřistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.
 • Omezení provozu  stálé zpovědní služby v Brně

  Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje  stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními  svátky posílena,  jak  tomu bylo v předchozích letech,  protože není možné připustit  větší  koncentraci osob  v kostele.

  Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili  přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti.  Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení. P. Jaroslav Čupr rektor  kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.

 • GUADALOUPE

 

 

Pořad bohoslužeb

-

   SOBOTA                               ŠEBKOVICE        16:30     Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

  NEDĚLE       6.12.2020

 

  2. neděle adventní

   sv. Mikuláš

JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  7.12.2020  

   sv. Ambrož

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.12.2020 

 Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

  

 

  STŘEDA  –   9.12.2020

 

   sv. Valerie, sv. Juan Diego

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  10.12.2020

  sv. Julie a Eulálie

BABICE

   16:30

 Na poděkování Pánu Bohu za dar života

   PÁTEK   –   11.12.2020

    sv. Damas I.

 JAKUBOV

   16:30

 Za zemřelé z rodiny Benáčkovy a Chmelkovy

  SOBOTA   12.12.2020 

  Panna Maria Guadalupská

 JAKUBOV

    7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodinu Prodělalovu, Janíčkovu, a rod Louckých

  NEDĚLE       13.12.2020

 

  3. neděle adventní

 

   sv. Lucie

 JAKUBOV

    7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

    9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

   10:30

 Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, sourozence, přízeň a duše v očistci

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) je od  prosince 2020na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Svateb a pohřbůse může účastnit max.  30 osob.
 • K vánoční zpovědipřistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.

 

 

Pořad bohoslužeb

-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         16:30     Za Libuši Jelečkovu a rodiče Stoklasovy

  NEDĚLE       29.11.2020

 

1. neděle adventní

Sbírka na opravy kostela

   sv. Saturnin

JAKUBOV

   7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

BABICE

  10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  30.11.2020  

  Svátek sv. Ondřeje

 

 

 

   ÚTERÝ     –   1.12.2020 

    sv. Edmund Kampián

 

  

 

  STŘEDA  –   2.12.2020

 

   sv. Bibiána

ŠEBKOVICE

  16:30

 

LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  3.12.2020

  sv. František Xaverský

BABICE

  16:30

 Za rodiče Veselovy, Kovaříkovy a děti

   PÁTEK   –   4.12.2020

    sv. Jan Damašský, sv. Barbora

JAKUBOV

  16:30

 Za Boženu a Františka Brabcovy a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   5.12.2020 

 

    sv. Sába

JAKUBOV

   7:00

 Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie

BABICE

ŠEBKOVICE

 11:00  

 16:30

 Pohřeb p. Vladislava Bartesová

 

  NEDĚLE       6.12.2020

 

  2. neděle adventní

   sv. Mikuláš

JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Novotného, manželku a syna

LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Rorátní mše sv. ke cti a za pomoc Panny Marie budou během adventu v Jakubově v kostele v sobotu od 7:00 bez obvyklé společné snídaně na faře.
 • I tuto středu  nás zve náš biskup Vojtěch k dobrovolnému postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také na internetových stránkách farnosti.
 • K vánoční zpovědi přistupujte prosím průběžně během celé doby adventní. Letos nebudou určeny zpovědní dny až na konci adventu.
 • Texty pro průvodce adventem lze užívat i skrze internet zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
 • Duchovní cvičení v adventu 2020 s blahoslavenou Marií od Vtělení (1566–1618)

O DNI ODPOČINKU

 

 -

Pořad bohoslužeb

-

   SOBOTA                              ŠEBKOVICE         16:30     Za rodinu Vítámvásovu, syna, rodinu Novotnou,

                                                                                     Černovu a celou přízeň

  NEDĚLE       22.11.2020

 

  Slavnost Ježíše Krista Krále

   sv. Cecílie

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

 BABICE

  10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

  PONDĚLÍ –  23.11.2020  

  sv. Klement I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   24.11.2020 

    sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

 

  

 

  STŘEDA  –   25.11.2020

 

   sv. Kateřina

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  26.11.2020

  Bl. Jakub Alberione

BABICE

  16:30

 Za živou a zemřelou rodinu Fišerovu

   PÁTEK   –   27.11.2020

    sv. Virgil

 JAKUBOV

  16:30

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

  SOBOTA   28.11.2020 

    sv. Mansuet

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

  NEDĚLE       29.11.2020

  1. neděle adventní

   sv. Saturnin

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 JAKUBOV

   7:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy a celou přízeň

 • Podle usnesení Vlády ČR (30. 11. 2020) bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
 • Do konce měsíce listopadu 2020mohou získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), když se doma pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. o 1. neděli adventní 29. 11.
 • Náboženství se zatím vyučuje dálkově.
 • Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyzývá náš biskup Vojtěch k postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také zde:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska  
 • Duchovní cvičení v adventu 2020 s blahoslavenou Marií od Vtělení (1566–1618)

O Boží prozřetelnosti

Online seminář: Konflikty, samé konflikty. Mluvíte jazykem lásky svého dítěte? Emoční inteligence dětí.
-
 
Pořad bohoslužeb
-

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE                       Za Rudolfa Doležala a rodiče Vodičkovy

  NEDĚLE       15.11.2020

 

  33. neděle v mezidobí

   sv. Albert Veliký

JAKUBOV

 

 Za Marii Benáčkovou a zemřelé z rodiny Ježkovy

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

 

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  16.11.2020  

  sv. Markéta Skotská

 

 

 

   ÚTERÝ     –   17.11.2020 

    sv. Alžběta Uherská

 

  

 

  STŘEDA  –   18.11.2020

    Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 ŠEBKOVICE

 

  

 LITOHOŘ

 17:30

 

  ČTVRTEK –  19.11.2020

  sv. Mechtilda

BABICE

 16:30

 Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

   PÁTEK   –   20.11.2020

    sv. Felix z Valois

 JAKUBOV

 16:30

 Za Ladislava Havlíka

  SOBOTA   21.11.2020 

    Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 ŠEBKOVICE

 16:30

  

  NEDĚLE       22.11.2020

 

  Slavnost Ježíše Krista  Krále

   sv. Cecílie

 JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Filipských, rodinu Nechvátalovu a syna Josefa

 BABICE

 10:30

 Za Jana Holíka, rodinu Chloupkovu a Holíkovu

 

 • Od středy 18. 11. se může bohoslužeb může zúčastnit max. 15 osob. Přednost mají rodiny, které zadaly úmysl mše sv.

 • Po celý měsíc listopad 2020 mohou získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), když se doma pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

 

 

   SOBOTA                                ŠEBKOVICE        Za Juliii Holou, sourozence, rodinu Kujalovu a celou přízeň

  NEDĚLE       8.11.2020

 

  32. neděle v mezidobí

 

   sv. Gottfried

 JAKUBOV

 

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

 

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu

  PONDĚLÍ –  9.11.2020  

  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

 

 

   ÚTERÝ     –   10.11.2020 

    sv. Lev Veliký

 

  

 

  STŘEDA  –   11.11.2020

 

   sv. Martin

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  12.11.2020

  sv. Josafat

 BABICE

 

 Za Alžbětu a Antonína Trojanovy

   PÁTEK   –   13.11.2020

    Svátek sv. Anežky České

 JAKUBOV

 

 Za Karla Kabelku a syna

  SOBOTA   14.11.2020 

    sv. Mikuláš Tavelič

 ŠEBKOVICE

 

  

  NEDĚLE       15.11.2020

 

  33. neděle v mezidobí

   sv. Albert Veliký

 JAKUBOV

 

 Za Marii Benáčkovou a zemřelé z rodiny Ježkovy

 LITOHOŘ

 

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 BABICE

 

 Za farnost

 

 • Kvůli nákaze virové nemoci budou jednotlivé úmysly mší sv. slouženy bez účasti lidu.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Svátosti se zatímudílejí individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Pohřbu se může zúčastnit max. 10 osob.
 • Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízená opatření proti nákaze), mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma a to po celý měsíc listopad 2020.A to když se pomodlí před křížem nebo Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI BABICE k 6.11.2020
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI JAKUBOV
 • STAV FONDU PULS FARNOSTI LITOHOŘ

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE      Za rodinou Kratochvílovu, Jelečkovu, Loucku a za Lenku Zwilingovu

  NEDĚLE       1.11.2020

 

 

 

   Slavnost Všech svatých

JAKUBOV

 

 Za farnost

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských

 BABICE

 

 Za Jaroslava Burdu, manželku dvoje rodiče a přízeň

  PONDĚLÍ –  2.11.2020  

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

 

 

   ÚTERÝ     –   3.11.2020 

    sv. Martin de Porres

 

  

 

  STŘEDA  –   4.11.2020

 

   sv. Karel Boromejský

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  5.11.2020

  sv. Zachariáš a Alžběta

BABICE

 

 Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

   PÁTEK   –   6.11.2020

    sv. Leonard

 JAKUBOV

 

 Za rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

  SOBOTA   7.11.2020 

    sv. Wilibrord

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       8.11.2020

 

  32. neděle v mezidobí

 

   sv. Gottfried

 JAKUBOV

 

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

 

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu, celou živou a zemřelou rodinu

 

 • Kvůli nákaze virové nemoci budou jednotlivé úmysly mší sv. odslouženy bez účasti lidu.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Svátosti se budouudílet individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Společné dušičkovépobožnosti na hřbitově v neděli 1. 11. ani v pondělí 2. 11. nebudou.
 • Podle rozhodnutí Vatikánu se letos můžou získávat plnomocné odpustky pro zesnulé po celý měsíc listopad, aby věřící na hřbitovy či do kostelů přicházeli postupně a zajistila se tak jejich bezpečnost. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích.(dříve jen 1. -2.11.).
 • Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízené omezení vycházení), mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA                               ŠEBKOVICE                  Za Jiřího Černého, rodinu Černovu a Novákovu

  NEDĚLE       25.10.2020

 

  30. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA  

   sv. Kryšpín

JAKUBOV

 

 Za Ondřeje Koláře

LITOHOŘ

 

Za zemřelou Augustinu Svobodovou, rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  26.10.2020  

  sv. Rustik

 

 

 

   ÚTERÝ     –   27.10.2020 

    sv. Frumencius

 

  

 

  STŘEDA  –   28.10.2020

 

   Svátek sv. Šimona a Judy

 ŠEBKOVICE

 

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  29.10.2020

  bl. Restituta Kafková

 BABICE

 

 Za rodiče Tkanovy, dvoje rodiče a přízeň

   PÁTEK   –   30.10.2020

    sv. Marcel

 JAKUBOV

 

 Na poděkování a za Boží ochranu

  SOBOTA   31.10.2020 

    sv. Wolfgang

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       1.11.2020

 

 

   Slavnost Všech svatých

 JAKUBOV

 

 Za farnost

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských

 BABICE

  

 Za Jaroslava Burdu, manželku dvoje rodiče a přízeň

 • Od 22. října 2020jsou zrušeny bohoslužby s účastí lidu. Podle rozhodnutí vlády České republiky je od 22.10.2020 omezený pohyb osob  na veřejně přístupných místech  na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami; na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby.
 • Mše sv. se zadanými úmysly budou odslouženybez účasti lidu. V ten den se mohou duchovně připojit zejména ti, kdo zadali mši sv.
 • Svátosti se budouudílet individuálně po domluvě s knězem. Tel.: Lubomír Řihák 731 677 739 nebo Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz
 • Kostely budou v neděli částečně přístupné k soukromé modlitbě. Dodržujte prosím pravidlo max. 2 osob spolu, to se netýká členů žijících v domácnosti. 
 • Svateb a pohřbůse může zúčastnit max. 10 osob.
 • Veřejné dušičkové pobožnosti na hřbitově v neděli 1. 11. ani v pondělí 2. 11. nebudou.
 • Zde naleznete nabídku bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Tento týden se náboženství “na dálku“ nebude vyučovat, protože je čas podzimních prázdnin.
 • Místo pravidelných nedělních sbírek na provoz kostela a farnosti, je možné v současnosti přispět převodem na účty farností: Babice: 1523117309 / 0800, Jakubov: 1523735369 / 0800, Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. Diecéze. Každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve prospěch konkrétní farnosti. Viz https://donator.cz/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Křikavovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

  PONDĚLÍ –  19.10.2020  

  sv. Izák Jogues a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   20.10.2020 

    sv. Irena

 

  

 

  STŘEDA  –   21.10.2020

 

   sv. Hilarion

 ŠEBKOVICE

   16:30

  

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu a živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  22.10.2020

  sv. Jan Pavel II.

 BABICE

  16:30

 Za rodiče Pléhovy, dcery, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –   23.10.2020

    sv. Jan Kapistránský

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelou Marii Chvátalovu a Jarmilu Číhalovu

  SOBOTA   24.10.2020 

    sv. Antonín Maria Klaret

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černovu a Novákovu

  NEDĚLE       25.10.2020

 

  30. neděle v mezidobí

 SBÍRKA NA OPRAVY  KOSTELA  

   sv. Kryšpín

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ondřeje Koláře

 LITOHOŘ

   9:00

 Za zemřelou Augustinu Svobodovou, rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Plánovaná misijní sbírka neděle 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.
 • Bohoslužeb se do odvolání může účastnit max. 6 osob v našich farnostech to bude přednostně rodina, která zadala úmysl mše sv. Bude-li mše sv. “za farnost” nebo bez úmyslu, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, lektoři a 1 ministrant (max. 6 osob).
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 6) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: cz
 • Do 1. listopadu 2020 je zatím zrušena i výuka náboženství.
 • Ti, kdo nemohou přispívat do pravidelných nedělních sbírek na provoz kostela a farnosti, mohou tak učinit převodem na účty farností: Babice: 1523117309 / 0800, Jakubov: 1523735369 / 0800, Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. Diecéze. Každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve prospěch konkrétní farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Pozor na změnu času v neděli 25.10 z 3:00 na 2:00
 • Papežská nadace Kirche in Not – Pomoc trpící církvi zve k celosvětové
  modlitební iniciativě Milion dětí se modlí růženec. V neděli 18. října 2020 se děti
  se svými rodiči, učiteli i katechety mohou zapojit do společné modlitby růžence za
  jednotu a mír ve světě. Více naleznete na <<https://millionkidspraying.org>>
 • Solidarita: https://www.youtube.com/watch?v=huirfCg9jm0

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

   SOBOTA                                ŠEBKOVICE        17:30      Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

   sv. German

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  12.10.2020  

  sv. Radim

 

 

 

   ÚTERÝ     –   13.10.2020 

    sv. Eduard

 

  

 

  STŘEDA  –   14.10.2020

 

   sv. Kalist I.

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  15.10.2020

  sv. Terezie od Ježíše

 BABICE

  16:30

 Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

   PÁTEK   –   16.10.2020

    sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

 JAKUBOV

  16:30

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   17.10.2020 

    sv. Ignác Antiochijský

 

 

 

  NEDĚLE       18.10.2020

 

  29. neděle v mezidobí

 

   sv. Lukáše

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Křikavovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a přízeň

 • V Litohoři a v Šebkovicích budeme slavit posvěcení kostela v neděli 18. října.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruší s platností od 12. října společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

 • Nedělních mší sv. se do odvolání bude účastnit v našich farnostech jen rodina, která zadala úmysl mše sv. a to v max. počtu 10 osob Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při liturgii, lektoři, katecheté a ministranti.
 • Pro osoby, které se kvůli omezenému počtu (max. 10) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: MseOnline.cz
 • Kdo by chtěl příspět na provoz kostela a farnosti, když nebudou moci přispět do pravidelných nedělních sbírek, mohou tak učinit převodem na útčy farností: Babice: 1523117309 / 0800 , Jakubov: 1523735369 / 0800 , Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. diecéze, protože pravidelné roční příspěky jsou ve prospěch jednotlivých farností. Neboli, každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve farnosti. Viz https://donator.cz/
 • Padající talíře-evangelium obrazem: https://www.youtube.com/watch?v=15cJ2ctXyiw

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE      17:30   Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. František z Assisi

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

  PONDĚLÍ –  5.10.2020  

  sv. Palmác

 

 

 

   ÚTERÝ     –   6.10.2020 

    sv. Bruno

 

  

 

  STŘEDA  –   7.10.2020

 

   Panna Maria Růžencová

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

  17:30

 

  ČTVRTEK –  8.10.2020

  sv. Simeon

BABICE

  15:00

 Pohřeb Zdeny Belatkové

   PÁTEK   –   9.10.2020

    sv. Dionýsius a druhové

 JAKUBOV

  16:30

 

  SOBOTA   10.10.2020 

    sv. Paulin

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       11.10.2020

 

  28. neděle v mezidobí

 

 

   sv. German

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu Bastlovou, manžela, syna a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • V neděli 11. října budeme slavit v Babicích posvěcení kostela Nejsv. Trojice.
 • Biskup Vojtěch upřesnil nová pravidla od 5. do 18. října 2020.

Na základě mimořádného zasedání omezuje vláda počet účastníků církevních shromážděních  na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. Při církevních obřadech můžou zpívat jen kantoři odděleně od lidu nejlépe skzre reprosoustavu.

 • Náboženství se vyučuje na faře v Jakubově s rouškami.
 • Přehled mší sv. na internetu a TV a rádiu:  MseOnline.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

  SOBOTA  ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Pánkovy,  Svobodovy,  Jana Mácu a celou přízeň

 NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv. Vincenc z Paula

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 

  PONDĚLÍ –  28.9.2020  

  Slavnost sv. Václava

 BABICE

   9:00

 Volný úmysl

 

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   ÚTERÝ     –   29.9.2020 

   Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

 

  

 

 

  STŘEDA  –   30.9.2020

 

   sv. Jeroným

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

 LITOHOŘ

  17:30

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 

  ČTVRTEK –  1.10.2020

 sv. Terezie od Dítěte Ježíše

BABICE

  16:30

 Za rodinu Roupcovu a přízeň

 

   PÁTEK   –   2.10.2020

    sv. andělé strážní

 JAKUBOV

  16:30

 Za rodinu Roupcovu

 

  SOBOTA   3.10.2020 

    sv. Maxmilián

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       4.10.2020

 

  27. neděle v mezidobí

   sv. František z Assisi

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kašíka ,rodiče a živé a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu Roupcovou a manžele Klímovy

 

 • Od středy 9. 9. do soboty 12. 9. 2020 se opravovaly a ladily varhany v Jakubově a v Babicích. V Babicích činili náklady 13.500,- Kč a v Jakubově 16.900,-.  Odborné práce provedli pan Ing. Z. Hromádka a Bc. J. Hofbauer.
 • Začíná měsíc říjen, který je tradičně zasvěcený modlitbě růžence k Panně Marii. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence vždy ½ hodiny přede mší sv.
 • Od října budou kvůli brzkému stmívání bohoslužby ve všední dny již od 16:30. V Litohoři zůstává ve stř v 17:30, kvůli výuce náboženství. Letní čas končí v ne. 25. října (ze 3:00 na 2:00).
 • Ve středu, čtvrtek a v pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • V pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
 • V neděli 4. října budeme slavit v Jakubově posvěcení kostela.
 • Farní společenství se schází ke společným modlitbám v Jakubově v pondělí v kulturním domě v 18:00.
 • Podle rozhodnutí ČBK osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy • osoby stojící mimo lavice a pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti). Zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat hygienická a praventivní optaření. Nechodit do společnosti s kašlem nebo teplotou. 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE         17:30     Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  21.9.2020  

  Svátek sv. Matouše

 

 

 

   ÚTERÝ     –   22.9.2020 

   sv. Mořic a druhové

 

  

 

  STŘEDA  –   23.9.2020

 

   sv. Pio z Pietrelciny

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za pátera Bohumila Kubu a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  24.9.2020

  sv. Gerard

BABICE

   17:30

 Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy,  syna a duše v očistci

   PÁTEK   –   25.9.2020

    sv. Kleofáš

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodinu Kabelkovu

  SOBOTA   26.9.2020 

    sv. Kosma a Damián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Pánkovy, Svobodovy, Jana Mácu a celou přízeň

  NEDĚLE       27.9.2020

 

  26. neděle v mezidobí

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Vincenc z Paula

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru, rodinu Doležalovu a rodinu Hrůzovu

 • V neděli 27. 9. budeme v našich farnostech děkovat Bohu za úrodu.
 • Na opravy kostela se vybralo v neděli 30. srpna v Babicích 6.870,-,  v Šebkovicích 1.600,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 4.268,- Kč.
 • Posvěcení kostela budeme slavit v Jakubově v neděli 4. října.
 • Svatováclavská mše sv. bude v pondělí 28. 9. v Babicích v 9:00 a v Šebkovicích v 16:30.
 • Náš biskup Vojtěch uděluje pro věřící brněnské diecéze, kterí patří do rizikových skupin, uvolnění od povinnosti fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoli příznaky onemocnění, dýchací potíže, kašel, zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.
 • Dále žádá všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy a přijímání na ruku.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                                ŠEBKOVICE       17:30     Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  14.9.2020  

  Svátek Povýšení sv. kříže

 

 

 

   ÚTERÝ     –   15.9.2020 

   Panna Maria Bolestná

 

  

 

  STŘEDA  –   16.9.2020

 

   sv. Ludmila

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Bohumíra Nevorala, jeho rodiče a přízeň

  ČTVRTEK –  17.9.2020

  sv. Kornélius a Cyprián

BABICE

   17:30

 Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci

   PÁTEK   –   18.9.2020

    sv. Josef Kupertinský

 JAKUBOV

   17:30

 Za Ludmilu Hochmanovu, manžela a děti

  SOBOTA   19.9.2020 

    sv. Januárius

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za Ivoše Vítámváse a celou přízeň

  NEDĚLE       20.9.2020

 

  25. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Ondřej, Pavel a druhové

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Luboše Vaníčka, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za Jana Prasličku, za oboje rodiče a celou přízeň

 

 • Příští týden začne výuka náboženství.
 • Na Z. Š.  v  Lesonicích se bude vyučovat v pondělí od 13:10.
 • Na Z. Š. v Šebkovicích bude první setkání všech tříd ve středu v 13:00.
 • VJakubově bude výuka na faře ve středu od 15:00 pro 6.-9. tř. a od 16:00 pro 4.-5. tř.
 • Na Z. Š.  v Jakubově začne výuka až v pondělí 21.9. pro 1.-2.tř. ve 13:45. Pro 3.tř. ve 14:00.
 • Farní společenství v Jakubově se bude scházet k modlitbám od pondělí 21. 9. v kulturním domě v 18:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA                               ŠEBKOVICE        17:30      Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

JAKUBOV

  7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  7.8.2020  

   sv. Melichar Grodecký

 

 

 

   ÚTERÝ     –   8.9.2020 

   Svátek Narození Panny Marie

 

  

 

  STŘEDA  –   9.9.2020

 

   sv. Petr Klaver

 ŠEBKOVICE

16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

15:00

 Pohřeb Heleny Matnerové, mše sv. 

  ČTVRTEK –  10.9.2020

  bl. Karel Spinola

BABICE

17:30

 Za Františka Venhodu, manželku a sourozence

   PÁTEK   –   11.9.2020

    sv. Emil

 JAKUBOV

17:30

 Za rodinu Klimešovu a Boží ochranu

  SOBOTA   12.9.2020 

    Jména Panny Marie

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Chloupkovy, Kratochvílovy a děti, za uzdravení syna, vnuka a za ochranu celé rodiny

  NEDĚLE       13.9.2020

 

  24. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Zlatoústý

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kolářovu a Boží ochranu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Ryšánkovu, Bastlovu a Kubovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve středu 9.9.2020 bude mše sv. v Litohoři při pohřbu paní Heleny Matnerové. Mše sv. v 17:30 nebude.
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Jiří Svoboda a Monika Svobodová z Lukova
 • V sobotu 12. 9. 2020 uzavřou v kostele v Babicích sňatek Pavel Tkaný z Babic a Jana Svobodová z Chlístova.
 • Dnes začíná pokračování soutěže dětí ve vybarvování obrázků z nedělních mší sv..

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY     

 KOSTELA

   sv. Fiakr

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  31.8.2020  

   sv. Rajmund

 

 

 

   ÚTERÝ     –   1.9.2020 

   sv. Jiljí

 

  

 

  STŘEDA  –   2.9.2020

 

   sv. Justus

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  3.9.2020

  sv. Řehoř Veliký

 BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

   PÁTEK   –    4.9.2020

    sv. Růžena z Viterba

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   5.9.2020 

    sv. Tereza z Kalkaty

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Papouškovy a přízeň

  NEDĚLE       6.9.2020

 

  23. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Magnus

 JAKUBOV

   7:30

 Za Bedřicha Pospíchala a za zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • Ve st., čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.

 

 • V pá. 4. 9. bude kněz navštěvovat nemocné.

 

 • V so. 5. 9. bude v 11:00 v kostele v Jakubově pohřeb pana Ing. Miroslava Svobody.

 

 • Výuka náboženství začne 3. týden v září. Vyučovat se bude v Jakubově na faře, na ZŠ v Šebkovicích, na ZŠ v Lesonicích a na ZŠ v Jakubově. Čas výuky bude upřesněný.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA   22.8.2020      ŠEBKOVICE      17:30    Za rodiče Roupcovy a přízeň

    NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Růžena z Limy

JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  24.8.2020  

   Svátek sv. Bartoloměje apoštola

 

 

 

   ÚTERÝ     –   25.8.2020 

   sv. Ludvík

 

  

 

  STŘEDA  –   26.8.2020

 

   ct. Martin Středa

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  27.8.2020

  sv. Monika

 BABICE

   17:30

 Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

   PÁTEK   –    28.8.2020

    sv. Augustin

 JAKUBOV

   17:30

 Na úmysl dárce

  SOBOTA   29.8.2020 

    Umučení sv. Jana Křtitele

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za rodiče Černovy, dceru, zetě a celou přízeň

  NEDĚLE       30.8.2020

 

  22. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY   

 KOSTELA

   sv. Fiakr

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelého Ondřeje Koláře a celou rodinu 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovou a celou přízeň

 

 • V neděli 30. 8. budeme žehnat všem školákům a vychovatelům. K žehnání si můžete přinést školní tašky a potřeby.

 

 • U vchodu si vyzvedněte přihlášky do náboženské výchovy. Jsou dostupné také na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

  PONDĚLÍ –  17.8.2020  

   sv. Myron

 

 

 

   ÚTERÝ     –   18.8.2020 

   sv. Helena

 

  

 

  STŘEDA  – 19.8.2020

 

   sv. Jan Eudes

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  20.8.2020

  sv. Bernard

BABICE

   17:30

 Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

   PÁTEK   –    21.8.2020

    sv. Pius X.

 JAKUBOV

   17:30

 Za Jarmilu Zedníkovu a duše v očistci 

  SOBOTA   22.8.2020 

    Panna Maria Královna

 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       23.8.2020

 

  21. neděle v mezidobí

 

   sv. Růžena z Limy

 JAKUBOV

   7:30

 Za Jana Dvořáka, manželku a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa a Andělu Šiborovy a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • V sobotu 15. 8. se v 10:00 rozloučíme v kostele v Litohoři s panem Antonínem Mrvkou, který dokončil svoji pozemskou pouť ve st. 12. 8. ve věku 90 let.
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 • V sobotu 29. 8. 2020 uzavřou v kostele v Šebkovicích sňatek pan Filip Durda z Dolních Lažan a Zuzana Vítámvásová ze Šebkovic.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   8.8.2020           ŠEBKOVICE         17:30      Za Karla Nesnídala, rodiče Nesnídalovy a přízeň

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  19. neděle v mezidobí

 

   sv. Terezie Benedikty od Kříže

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

  PONDĚLÍ –  10.8.2020  

   Svátek sv. Vavřince

 

 

 

   ÚTERÝ     –   11.8.2020 

   sv. Klára

 

  

 

  STŘEDA  – 12.8.2020

 

   sv. Jana Františka de Chantal

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  13.8.2020

  sv. Poncián a Hippolyt

BABICE

   17:30

 Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    14.8.2020

   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Řeřuchu, rodiče a prarodiče 

  SOBOTA   15.8.2020 

    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence a celou přízeň

  NEDĚLE       16.8.2020

 

  20. neděle v mezidobí

 

   sv. Štěpán Uherský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Kračmarovu a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence, za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

 • V ne. 26. 7. se vybralo na potřeby kostela v Babicích 4.750,-, v Šebkovicích 3.435,-, v Litohoři 1.610,- a v Jakubově 5.820,- Kč

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   1.8.2020                   ŠEBKOVICE           17:30       Za kmotry a rodinu Nevoralovu

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  3.8.2020  

   sv. Lydie

 

 

 

   ÚTERÝ     –   4.8.2020 

   sv. Jan Maria Vianney

 

  

 

  STŘEDA  – 5.8.2020

 

   Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 ŠEBKOVICE

  16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  6.8.2020

  Svátek Proměnění Páně

BABICE

  17:30

 Za rodiče Pléhovy, dceru, syna a celou přízeň

   PÁTEK   –    7.8.2020

    sv. Sixtus II. a druhové

 JAKUBOV

  17:30

 Za Františku Ježkovou a zemřelé z rodiny Kaláškovy

  SOBOTA   8.8.2020 

    sv. Dominik

 ŠEBKOVICE

17:30

 

  NEDĚLE       9.8.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně, rodiče a sourozence

 BABICE

  10:30

 Za celou rodinu Nahodilovu, Josefa Ambrozka a Marii Novotnou

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jáchym a Anna

JAKUBOV

  7:30

     Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

    Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

BABICE

  10:30

    Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče,

    P. Josefa Doležala a duše v očistci

ŠEBKOVICE

  10:30

    Za rodiče Nečasovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  27.7.2020  

   sv. Gorazd a druhové

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.7.2020 

   sv. Nazarius a Celsus

 

  

 

  STŘEDA  – 29.7.2020

 

   sv. Marta

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  30.7.2020

  sv. Petr Chryzolog

 BABICE

  17:30

Za Antonína Venhodu, manželku, rodiče, sourozence a přízeň

   PÁTEK   –    31.7.2020

    sv. Ignác z Loyoly

 JAKUBOV

  17:30

 Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy

  SOBOTA   1.8.2020 

    sv. Alfons z Liguori

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       2.8.2020

 

  18. neděle v mezidobí

 

  

   Petr Julián Eymard

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Vodičkovou a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Mafkovu, Heraleckých a živou rodinu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá od 18. 8. – 27. 8. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro děti  10 –  14 let. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA  –  18.7.2020           ŠEBKOVICE        17:30     Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

   sv. Makrina

JAKUBOV

  7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

  PONDĚLÍ –  20.7.2020  

   sv. Eliáš

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.7.2020 

   sv. Vavřinec z Brindisi

 

  

 

  STŘEDA  – 22.7.2020

 

   Svátek sv. Marie Magdalény

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za zemřelé  rodiče Kravarovy a ke cti sv. Marie Magdalény

 

  

 

  ČTVRTEK –  23.7.2020

  Svátek sv. Brigity

BABICE

   17:30

 Za Tomáše a Janu Hanzalovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    24.7.2020

    sv. Kristina

 JAKUBOV

   17:30

 Za živou rodinu a Boží ochranu

  SOBOTA   25.7.2020 

    svátek sv. Jakuba apoštola

 JAKUBOV

   11:00

Pohřeb Ondřeje Koláře

  NEDĚLE       26.7.2020

 

  17. neděle v mezidobí

  Sbírka na opravy kostela

  

   sv. Jáchym a Anna

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Josefa Venhodovy, vnuka Josefa a celou přízeň

ŠEBKOVICE

  10:30

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

BABICE

  10:30

Za Boženu Plichtovu, rodiče Plichtovy, dvoje rodiče, P. Josefa Doležala a duše v očistci

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020
 • Příští neděli 26. 7. bude sbírka určena na opravy kostela
 • Salesiánské hnutí mládeže v Morav. Bud. pořádá 26. 7. – 30. 7. 2020 na faře ve Velkém Újezdě tábor pro mladší děti ve věku 5 –  9 let. Pro děti  10 –  14 let od 18. 8. – 27. 8. 2020. Bližší informace tel.: 737 474 394 nebo KaraskovaKristyna@email.cz
 • Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů můžete poznat více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Více podrobností a přihlášky na webu Diecézního centra mládeže v Brně: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   SOBOTA   18.7.2020          ŠEBKOVICE        17:30     Za dar víry a vytrvalosti

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Jan Qualbert

JAKUBOV

  7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  13.7.2020  

   sv. Jindřich

 

 

 

   ÚTERÝ     –   14.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 15.7.2020

 

   bl. Hroznata

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 

  

 

  ČTVRTEK –  16.7.2020

  Panna Maria Karmelská

BABICE

   17:30

Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

   PÁTEK   –    17.7.2020

    sv. Česlav a Hyacint

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marii Benáčkovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   18.7.2020 

    sv. Emilián

 ŠEBKOVICE

 17:30

 Za Františka Ryvolu, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       19.7.2020

 

  16. neděle v mezidobí

 

  

   sv. Makrina

 JAKUBOV

   7:30

 Za Františka Hochmana a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Procházku, manželku, zetě a rodinu Křivánkovu

 

 • Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích a sv. Jakubovi staršímu v Jakubově budeme slavit v neděli 26. 7. 2020

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  SOBOTA   4.7.2020            ŠEBKOVICE                 Za Marii Jasanskou, manžela a za Marii Jelečkovu,manžela a duše v očistci

  NEDĚLE       5.7.2020

 

 

  

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana  

 Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  6.7.2020  

   sv. Marie Gorettiová

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.7.2020 

   sv. Wilibald

 

  

 

  STŘEDA  – 8.7.2020

 

   sv. Kilián

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  9.7.2020

  sv. Veronika Giulianiová

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Světelskovy a Štěpníčkovy

   PÁTEK   –    10.7.2020

    sv. Amálie

 JAKUBOV

   17:30

 Za Stanislava Švomu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   11.7.2020 

    Svátek sv. Benedikta

 ŠEBKOVICE

 17:30

 

  NEDĚLE       12.7.2020

 

  15. neděle v mezidobí

 

   sv. Jan Qualbert

 JAKUBOV

   7:30

 Za Ladislava Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Miroslava Matnera, dceru a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Z rozhodnutí vlády už nemusíme při bohoslužbách v našem regionu nosit roušky. Stále je ale třeba si desinfikovat ruce při vchodu do kostela, a po bohoslužbách desinfikovat kontaktní místa, ovětrávat kostel a zachovávat další hygienická opatření.
 • Upřimné díky všem za pomoc při renovaci zákristie a pokládání koberce v kostele v Jakubově.
 • Děkujeme také všem, kdo pomohli položit nové koberce v kostele v Babicích a s renovací kříže u silnice do Bolíkovic.
 • Při sbírce na bohoslovce se v ne. 28. 6. vybralo v Babicích 3.463,- v Šebkovicích 700,- , v Jakubově 3.500,- a v Litohoři 1.380,- Kč.

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       28.6.2020

 

  13. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  29.6.2020  

   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

 

 

 

   ÚTERÝ     –   30.6.2020 

   sv. prvomučedníci římští

 

  

 

  STŘEDA  – 1.7.2020

 

   sv. Theobald

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 

  

 

  ČTVRTEK –  2.7.2020

  sv. Ota

BABICE

   17:30

 Za Josefa Vaníčka, rodiče, švagra a přízeň

   PÁTEK   –    3.7.2020

    Svátek sv. Tomáše

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Nechvátala a rodinu

  SOBOTA   4.7.2020 

    sv. Prokop

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       5.7.2020

 

  

 

   SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jiřinu a Josefa Haklovy, dvoje rodiče, Romana Kubiše, Antonína Geráka a duše v očistci

 • Dnešní sbírka je určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu.
 • V čt. a v pá. bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       21.6.2020

  12. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  22.6.2020  

   sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

   ÚTERÝ     –   23.6.2020 

   sv. Josef Cafasso

 

  

 

  STŘEDA  – 24.6.2020

 

   SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za rodiče Bulíčkovy a celou přízeň

 LITOHOŘ

   17:30

 

  ČTVRTEK –  25.6.2020

  sv. Vilém, ct. Ivan.

BABICE

   17:30

 Za rodinu Kučerovu, Křížkovu, Strnadovu a duše v očistci

   PÁTEK   –    26.6.2020

    sv. Jan a Pavel

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Kabelkovy

  SOBOTA   27.6.2020 

    sv. Cyril Alexandrijský

 ŠEBKOVICE

  17:30

Za Vladimíra Plichtu, rodiče a přízeň

  NEDĚLE       28.6.2020

  13. neděle v mezidobí

 

   SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

   sv. Irenej

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

 • V ne. 28. 6. bude sbírka určena pro přípravu bohoslovců na kněžskou službu. Pro Brněnskou diecézi se letos připravuje 13 bohoslovců. Tuto  so. 20. 6. 2020 přijali v Brně kněžské svěcení  3 jáhni  a 3 bohoslovci přijali jáhenské svěcení.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Přihlášky na:http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

JAKUBOV

  7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  15.6.2020  

   Sv. Vít

 

 

 

   ÚTERÝ     –   16.6.2020 

   Sv. Sv. Benon

 

  

 

  STŘEDA  – 17.6.2020

 

   Sv. Řehoř Barbarigo

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii Puchnerovu, manžela a dceru Magdalenu

  ČTVRTEK –  18.6.2020

  Sv. Marina

BABICE

   17:30

 Za manžele Oubrychtovy, Vechetovy a jejich rodiče

   PÁTEK   –    19.6.2020

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

    Sv. Jan Nepomuk Neumann

 JAKUBOV

   17:30

 Za Aloise Hochmana, manželku a děti

  SOBOTA   20.6.2020 

    PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

 ŠEBKOVICE

17:30

Za manžele Růžičkovy,  manželku Hanu a celou přízeň

  NEDĚLE       21.6.2020

 

  12. neděle v mezidobí

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Alois Gonzaga

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Číhala a rodiče

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Aloise Kašíkovy, syna a jejich rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv.krátká adorace NSO k oslavě Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • I když se podle nařízení vlády může od 15.6. scházet při bohoslužbách až 2.500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • TÁBOR PRO MINISTRANTY od 6. do 9. třídy připravujÍ  bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/2020/03/04/ministrantsky-tabor-s-bohoslovci/
 • DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR s křesťanským zaměřením na všestranný rozvoj dětí,bude 8. – 9. 8. 2020 na táborové základně Ostrý kámen u Svitav. Více: http://kolpingovo.webnode.cz/ 541 238 607, 603 423 620
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

  PONDĚLÍ –  8.6.2020  

   Sv. Medard

 

 

 

   ÚTERÝ     –   9.6.2020 

   Sv. Efrém Syrský

 

  

 

  STŘEDA  – 10.6.2020

 

   Sv. Maxim

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

  ČTVRTEK –  11.6.2020

   TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Sv. Barnabáš

BABICE

   17:30

 Za rodinu Hrůzovu a Láskovu

   PÁTEK   –    12.6.2020

    Sv. Jan z Fakunda

 JAKUBOV

   17:30

 Za Julii Částkovu, manžela a duše v očistci

  SOBOTA   13.6.2020 

    Sv. Antoním z Padovy

 ŠEBKOVICE

  17:30

 

  NEDĚLE       14.6.2020

 

  11. neděle v mezidobí

 

   Sv. Anastáz

 JAKUBOV

   7:30

 Za Evu Vrbkovu a duše v očistci

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Karla Bulíčka, dvoje rodiče, Zdeňka Benáčka a celou přízeň

 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • Pro ministranty od 6. do 9. třídy se připravuje tábor s bohoslovci v Osové Bítýšce od 11. – 18.7.2020. Více zde
 • Tento týden končí výuka náboženství, která kvůli pandemii probíhá dálkově. Poslední materiály před prázdninami budou rodičům zaslány ve čtvrtek 11.6.
 • Soutěž dětí ve vybarvování obrázků nedělních mší sv. bude pokračovat až v září, proto si obrázky dobře uschovejte. Vyhodnocení soutěže bude na konci školního roku 2021.
 • I když se podle nařízení vlády může od 8.6. scházet při bohoslužbách až 500 osob, zůstává povinnost nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Ve stř., čtv. a pá. bude po mši sv. adorace NSO s texty k oslavě Těla a Krve Páně.
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA    30.5.2020            ŠEBKOVICE       16:30     Za Karla Jedličku a rodiče Jasanské

 NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   Navštívení Panny Marie

JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

LITOHOŘ

  9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  1.6.2020  

   Panny Marie Matky církve

 

 

 

   ÚTERÝ     –   2.6.2020 

   Sv. Marcelin a Petr

 

  

 

  STŘEDA  –  3.6.2020

 

   Sv. Karel Lwanga a druhové

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Františku a Karla Novákovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  4.6.2020

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 BABICE

   17:30

 Za Jaromíra Chloupka, rodiče a přízeň

   PÁTEK   –    5.6.2020

    Sv. Bonifác

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Burianovy

  SOBOTA   6.6.2020 

    Sv. Norbert

 ŠEBKOVICE

   17:30

 

  NEDĚLE       7.6.2020

 

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

   Sv. Robert

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy, rodinu Vrbkovu a syna

 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a požehnáním
 • V so. 6. 6. 2020 uzavřou v jakubovském kostele církevní sňatek pan Břetislav Nechvátal a Andrea Jenerálová.
 • V ne. 7. 6. slaví farnost Babice patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici. Při návštěvě kostela lze tento den získat plnomocné odpustky (spolu s podmínkou sv. přijímání toho dne a modlitbou za papeže Františka).
 • V Šebkovicích se posouvá v sobotu čas začátku bohoslužeb o hodinu z 16:30 na 17:30. Ve st. budou bohoslužby od 16.30.
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinášet do zákristie. Sbírka pro potřeby charity bude až na podzim 22. 11. 2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • Aliance pro rodinu
 • Jedno jídlo dětem skrze Maryś meals
 • Filmový dokument o událostech ve Fatimě

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       24.5.2020

  7. neděle velikonoční

 

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Vincenc Lerinský

JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Růžičku a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

  PONDĚLÍ –  25.5.2020  

   Sv. Marie M. Pazzi, sv. Beda

 

 

 

   ÚTERÝ     –   26.5.2020 

   Sv. Filip Neri

 

  

 

  STŘEDA  – 27.5.2020

 

   Sv. Augustin z Cantenbury

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za dar zdraví v rodině

  ČTVRTEK –  28.5.2020

   Sv. Ubaldeska

BABICE

   17:30

 Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu, celou přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    29.5.2020

    Sv. Maximin

 JAKUBOV

   17:30

 Za Karla Tvarůžka a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   30.5.2020 

    Sv. Zdislava

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       31.5.2020

 

  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA  SVATÉHO

     Navštívení Panny Marie

 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodinu Procházkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Růženec se modlíme před každou mší sv.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu je přístupný zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Kdo máte doma ještě postní kasičky, můžete je přinést do zákristie. Nedělní sbírka na charitu bude až 22.11.2020.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

 

   Sv. Paschal Baylon

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, sourozence a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  18.5.2020  

   Sv. Jan I.

 

 

 

   ÚTERÝ     –   19.5.2020 

   Sv. Petr Celestýn

 

  

 

  STŘEDA  – 20.5.2020

  Z NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

   Sv, Klement M. Hofbauer

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za rodinu Heraleckých, rodič a sourozence

  ČTVRTEK –  21.5.2020

  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 BABICE

   17:30

 Za rodiče Klusákovy

   PÁTEK   –    22.5.2020

    Sv. Rita

 JAKUBOV

   17:30

 Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   23.5.2020 

    Sv. Jan Křtitel de Rossi

 ŠEBKOVICE

  16:30

Za rodiče Kubovy a syna

  NEDĚLE       24.5.2020

 

  7. neděle velikonoční

   SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA,

   Sv. Vincenc Lerinský

 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Růžičku zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Miroslava Trojana a rodiče, rodinu Krejčí a celou přízeň

 • Od 25. 5. už se může při bohoslužbě sejít 300 osob. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi za dobrovolný příspěvek do sbírky (10-20 kč), může se zapsat na seznam u vchodu. Časopis bude vždy k rozebrání v kostele. Na internetu zde:http://kanonizace.biskupstvi.cz/storage/Bulletin-verze_w/Testimonium_martyrii-01_2020-w.pdf
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol 19. Více: https://www.missio.cz
 • https://www.youtube.com/embed/C4Fn4gETZyE?feature=oembed
 • http://dokumenty-online.cz/fatima-posledni-tajemstvi/

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

JAKUBOV

  7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  11.5.2020  

   Bl. Vasil Hopko

 

 

 

   ÚTERÝ     –   12.5.2020 

   Sv. Pankrác

 

  

 

  STŘEDA  – 13.5.2020

 

   Panna Maria Fatimská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

Za Marii a Františka Slámovy, za živé a zemřelé z rodiny

  ČTVRTEK –  14.5.2020

   Sv. Matěj

BABICE

   17:30

 Za rodiče Vostalovy, Markovy, Nahodilovy, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK   –    15.5.2020

    Sv. Izidor

 JAKUBOV

   17:30

 Za rodiče Soukupovy

  SOBOTA   16.5.2020 

    Sv. Jan Nepomucký

 ŠEBKOVICE

   16:30

Za Boženu Skouopou a přízeň

  NEDĚLE       17.5.2020

 

  6. neděle velikonoční

  

   Sv. Paschal Baylon

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelou Mathyldu Krotkou a celou rodinu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Filipského, rodiče a vnuka Pavla

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Machovcovy, zetě, rodinu Kozákovu, Zdeňku  Šípkovou, sourozence a duše v očistci

 • Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Pro naše kostely končí omezení počtu přítomných na bohoslužbách, jelikož se nás podle poslední statistiky v neděli neschází nikde více než 100. Zůstává ale povinnost dodržovat bezpečnostní opatření, nosit roušky, dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými a desinfikovat si ruce při vchodu do kostela. Stále je třeba také desinfikovat a ovětrávat kostel.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově ve středu v 18:30. V Litohoři v neděli přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Kdo by chtěl odebírat čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, může se zapsat na seznam u vchodu. Na internetu zde: http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=archiv-cisel
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Filip a Jakub

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  4.5.2020  

   Sv. Florián

 

 

 

   ÚTERÝ     –   5.5.2020 

   Sv. Gothard

 

  

 

  STŘEDA  – 6.5.2020

 

   Sv. Jan Sarkandr

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Za Josefa Štěrbu, bratra a rodiče a rodinu Doležalovu

  ČTVRTEK –  7.5.2020

   Bl. Gizela

BABICE

   17:30

 Za Františka Abraháma, manželku, syna, rodiče a duše v očistci 

   PÁTEK   –    8.5.2020

    Panna Maria prostřednice všech milostí

 JAKUBOV

   17:30

 Za nemocnou osobu 

  SOBOTA   9.5.2020 

    Sv. Hermas

 ŠEBKOVICE

   16:30

 

  NEDĚLE       10.5.2020

 

  5. neděle velikonoční

 

   Sv. Job

 JAKUBOV

   7:30

 Za Annu a Milana Kabelkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu a Částkovu

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 • Do 10. 5. platí omezení bohoslužeb na 15 osob, nošení roušek, dodržení vzdálenosti mezi přítomnými a povinná desinfekce při vchodu do kostela. Od 11. 5. už se může při bohoslužbě sejít 100 osob. Nošení roušek a další bezpečnostní opatření zůstávají.
 • Májové pobožnosti budou v Jakubově vždy ve středu v 18:30. V Litohoři ve středu přede mší sv. V Babicích budou v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek po mši svaté.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Kletus

JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  27.4.2020  

   Sv. Zita

 

 

 

   ÚTERÝ     –   28.4.2020 

   Sv. Ludvík M. Grignion

 

  

 

  STŘEDA  – 29.4.2020

 

   Sv. Kateřina Sienská

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:30

 Na poděkovaní za 20 let manželství s prosbou za celou rodinu

  ČTVRTEK –  30.4.2020

   Sv. Zikmund

BABICE

   17:30

 Za Antonína Klimeše a dvoje rodiče

   PÁTEK   –    1.5.2020

    Sv. Josef dělník

 JAKUBOV

   17:30

 Za Marcelu Machovcovu a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   2.5.2020 

    Sv. Atanasius

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Za rodiče Roupcovy a přízeň

  NEDĚLE       3.5.2020

 

  4. neděle velikonoční

  

   Sv. Filip a Jakub

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Benáčkovy a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Trojana, rodiče Trojanovy, Vechetovy, jejich děti, přízeň a duše v očistci

 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se budou konat od 27. dubna cca do 11. května v počtu 15 osob (asi do 11. 5.), nedělních mší sv. se bude účastnit jen rodina, která zadala úmysl mše sv.  V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); prosíme všechny o potřebou trpělivost, než budou omezení zrušena.
 • Bude-li v neděli úmysl mše sv. “za farnost”, účastní se jí jen kostelníci, varhaník, zpěváci, kteří zpívají při litugrii, lektoři a dva starší ministranti. (ministranti at se nahlásí kostelníkům předem). Toto omezení platí zatím pro Litohoř a Šebkovice do 11. 5. a pro Jakubov a Babice do 8. 6., kdy by mohlo být zcela zrušeno omezení počtu osob pro bohoslužby.
 • Účastníci musí mít roušku a před vstupem do kostela si povinně vydesinfikují ruce
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Ve st. 29. 4. ,čt. 30. 4. a pá. 1. 5. bude po mši sv. krátká adorace N.S.O. zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Papež František zřídil krizový fond Papežských misijních děl a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem. Konto Papežského misijního díla ČR Korona: 72540444/2700, variabilní symbol Více: https://www.missio.cz

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

  

   Sv. Lev IX.

JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

LITOHOŘ

 

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  PONDĚLÍ –  20.4.2020  

   Sv. Anicet

 

 

 

   ÚTERÝ     –   21.4.2020 

   Sv. Amselm

 

  

 

  STŘEDA  – 22.4.2020

 

   Sv. Leonid

 ŠEBKOVICE

    

  

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Karáskovu, syna a jeho rodiče

  ČTVRTEK –  23.4.2020

   Sv. Vojtěch

BABICE

  

 Za rodinu Oubrychtovu, Radkovskou a celou přízeň

   PÁTEK   –    24.4.2020

    Sv. Jiří

 JAKUBOV

  

 Za Ladislava Částka, manželku a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   25.4.2020 

    Sv. Marek

 ŠEBKOVICE

 

 Za Jana Roupce, dvoje rodiče a přízeň

  NEDĚLE       26.4.2020

 

  3. neděle velikonoční

 

  

   Sv. Kletus

 JAKUBOV

 

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

 LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

 BABICE

  

 Za farnost

 • Zatím život našich farností probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
 • První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se z rozhodnutí Vlády ČR budou moci konat od 27. dubna za určitých podmínek. Max. 15 osob, v rozestupech s rouškami…Vice:https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb
 • Zadané úmysly mší sv. budou zatím odslouženy bez účasti lidu.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739.
 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

                                   S přáním radosti ze Vzkříšení Ježíše Krista Lubomír Řihák +

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

   Sv. Julius I.

JAKUBOV

  

 Za farnost

ŠEBKOVICE

 

 Za Vlastimilu a Jana Kubalouvu, a živou a zemřelou přízeň

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

  PONDĚLÍ –  13.4.2020  

   VELIKONOČNÍ

 

 

   Sv. Martin I.

 ŠEBKOVICE

  

 Za rodiče Nečasovy a přízeň

  JAKUBOV

  

 Za zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

  BABICE

 

 Za Josefa Venhodu, zetě a dvoje rodiče

   ÚTERÝ     –   14.4.2020 

   Sv. Lambert

 

  

 

  STŘEDA  –   15.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  16.4.2020

   Sv. František z Pauly

 

  

 

   PÁTEK   –    17.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

   

 Za zemřelé z rodiny Fantovy, Košákovy a duše v očistci

  SOBOTA   18.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       19.4.2020

   2. neděle velikonoční

 

  NEDĚLE BOŽÍHO      

  MILOSRDENSTVÍ

   Sv. Lev IX.

 JAKUBOV

  

 Za Jiřího Koláře, rodiče a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za rodiče Tomkovy, Plavcovy, celou přízeň a duše v očistci

  • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.

   Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

   Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

   Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů na Boží hod velikonoční doma:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

  • Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha a modlitba Cesta světla zde:/https://www.farnostbabice.com/inpage/pastyrsky-list-otce-biskupa-vojtecha-cestou-svetla/
  • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
  • Život našich farností stále probíhá v opatřeních karantény, tj. bez veřejných shromáždění. Doporučuje se nám osobní setkávání s Bohem v soukromé modlitbě nebo v rodinách, pravidelné četbě Božího slova a účastí na bohoslužbách skrze televizi, rádio nebo internet. https://www.mseonline.cz/
  • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739. S přáním radosti ze Vzkříšení L. Řihák +

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

      KVĚTNÁ NEDĚLE

  

Sv. Vincenc Ferrerský

JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

  PONDĚLÍ –  6.4.2020  

   Bl. Notger

 

 

 

   ÚTERÝ     –   7.4.2020 

   Sv. Jan Křtitel de la Salle

 

  

 

  STŘEDA  –   8.4.2020

   Sv. Dionýsius

 ŠEBKOVICE

    

 

  ČTVRTEK –  9.4.2020

 

  ZELENÝ ČTVRTEK

   Sv. Libor

 BABICE

  

 Za Rudolfa Nahodila, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

 LITOHOŘ

  

 Za Jana a Antonii Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

   PÁTEK   –    10.4.2020

  VELKÝ PÁTEK

    Sv. Michael de Sanctis

 BABICE

  

 Velkopáteční obřady

  SOBOTA   11.4.2020

   BÍLÁ SOBOTA 

    Sv. Stanislav

BABICE

 

 Za rodiče Vechetovy, dceru Anežku, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

  NEDĚLE       12.4.2020

 

  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sv. Julius I.

 JAKUBOV

 

 Za farnost

 LITOHOŘ

 

 Za Josefa Zodla a jeho rodinu a rodinu Vrbkovu

 BABICE

  

 Za Ludvíka a Annu Stehlíkovy

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu. Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.
 • V ne. 5.4. zve biskup Vojtěch všechny obyvatele našich farností ke společné modlitbě Otče náš v 11:00. V 11:00 současně začíná přenos Květné neděle s papežem Františkem z Vatikánu.
 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti Květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.
 • Obřady Zeleného čtvrtku budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velkopáteční obřady budou přenášeny z Vatikánu od 18:00 na TV Noe+https://www.mseonline.cz/
 • Velikonoční vigilie bude přenášena z Vatikánu od 21:00 na TV Noe +https://www.mseonline.cz/
 • Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
 • Kostely budou od „Velkého pátku“ do neděle „Zmrtvýchvstání“ částečně přístupné k osobní modlitbě.
 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy bez účasti lidu.
 • Tradiční žehnání pokrmů o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně je doporučeno doma v rodině.
 • Pozvánka pro mládež: Nalaď si studio „Vstaň!“ na TV Noe nebo na internetu tvnoe.cz
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739

Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

  Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

 

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

 • Podle pokynů České biskupské konference budou probíhat Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu.

 

 • Otec biskup Vojtěch nás vyzývá v  ne. 5. 4. v 11:00 ke společné modlitbě Otče náš a sledování obřadů Květné neděle prostřednictvím TV, radia a internetu.

 

 • Obřady Květné neděle budou přenášeny z Vatikánu od 11:00 na TV Noe.

Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

 

 • Velikonoční zpovídání se odkládá a je doporučený úkon dokonalé lítosti v osobním rozhovoru s Bohem.

 

 • Mše sv. „Květné neděle“ bude sloužena bez účasti lidu. Požehnané ratolesti-kočičky ze slavnosti květné neděle budou k rozebrání v neděli odpoledne v předsíních našich kostelů.

 

 • Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.
 • V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

 • Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

LITOHOŘ

 

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

  PONDĚLÍ  30.3.2020  

   Sv. Jan Klimak

 

 

 

   ÚTERÝ        31.3.2020 

   Sv. Balbína

 

  

 

  STŘEDA     1.4.2020

 

   Sv. Hugo

 ŠEBKOVICE

    

 

 LITOHOŘ

  

 Za Ludmilu Peřinkovu a celou přízeň

  ČTVRTEK –  2.4.2020

   Sv. František z Pauly

BABICE

 

 Za rodiče Šromovy a syna

   PÁTEK       3.4.2020

    Sv. Nikita

 JAKUBOV

  

 Za Boženu Němcovou a zemřelé z rodiny

  SOBOTA   4.4.2020 

    Sv. Izidor

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       5.4.2020

 

  Květná neděle

 

   Sv. Vincenc Ferrerský

 JAKUBOV

  

 Za Ludvíka Bastla, manželku, syna, snachu a vnuka

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Klimešovu, Máchalovu, Šuhajkovu a duše v očistci

 BABICE

  

 Za rodiče Varhaníkovy a přízeň

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

·         V této mimořádné době využívejte přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

Otec biskup Vojtěch nám žehná a vzkazuje, že se připravují  všeobecné pokyny v rámci České biskupské konference o tom, jak budou probíhat Velikonoční obřady. O všem budeme informováni. Jsme  závislí  na nařízeních vlády, proto  není možné dělat dlouhodobější rozhodnutí.“

S požehnáním k důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   21.3.2020             ŠEBKOVICE      Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, a sourozence, rodiče a duše v očistci

  PONDĚLÍ  23.3.2020  

   Sv. Turibius z Mongroveja

 

 

 

   ÚTERÝ        24.3.2020 

   Sv. Kateřina Švédská

 

  

 

  STŘEDA     25.3.2020

 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

   Sv. Dismas

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

  

 

  ČTVRTEK –  26.3.2020

   Sv. Kastulus

BABICE

  

 Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

   PÁTEK       27.3.2020

    Sv. Rupert

 JAKUBOV

  

 Za Ladislavu Vaníčkovu, manžela a zetě

  SOBOTA   28.3.2020 

    Sv. Rogát

 ŠEBKOVICE

 

 

  NEDĚLE       29.3.2020

 

  5. neděle postní

 

   Sv. Ludolf

 JAKUBOV

  

 Za rodiče Benáčkovy

 LITOHOŘ

  

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

  

 Za farnost

·        S vyhlášením karantény nebudou kostely přístupné ani k soukromým návštěvám. V této mimořádné době je možné využít přenosů bohoslužeb v rádiu Proglas, Tv Noe a webových kamer. Nabídka také na: https://www.mseonline.cz/

K důvěře v Boha a k osobní zodpovědnosti žehná Lubomír Řihák +

 

·        Zadané úmysly mší sv. budou odslouženy soukromě.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

 

·        Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách farnosti: www.farnostbabice.com

 

·        V ne. 23. 2. se na Svatopetrský haléř-fond papeže pro potřebné vybralo v Babicích 4.144,-, v Jakubově 2.526,-,v Litohoři 1.192,- a v Šebkovicích 690,- kč.

 

·        V ne. 29. 3. se mění čas z 2:00 na 3:00.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA     14.3.2020        ŠEBKOVICE                    Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

JAKUBOV

  

 Za farnost

LITOHOŘ

  

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

  PONDĚLÍ  16.3.2020  

   Sv. Heribert

 

 

 

   ÚTERÝ        17.3.2020 

   Sv. Patrik

 

  

 Den citelného celodennímu postu za zastavení pandemie

  STŘEDA     18.3.2020

 

 

   Sv. Cyril Jeruzalémský

 ŠEBKOVICE

  

 

 LITOHOŘ

 

 

  ČTVRTEK –  19.3.2020

   Sv. Josef

BABICE

  

 Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

   PÁTEK       20.3.2020

    Sv. Archip

 JAKUBOV

  

 Za Josefa Venhodu, manželku a syna

  SOBOTA   21.3.2020 

    Sv. Serapion

 ŠEBKOVICE

 

 Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       22.3.2020

 

  4. neděle postní

 

   Sv. Epafrodit

 JAKUBOV

  

 Za rodinu Matušinovu a Ryglovu

 LITOHOŘ

  

 Za farnost

 BABICE

  

 Za Zdeňka Pitoura, rodiče a duše v očistci

Podle výzvy o. biskupa Vojtěcha se do odvolání ruší všechna bohoslužebná shromáždění.

·        Zadané úmysly mší sv. budou slouženy soukromě knězem.

·        Výuka náboženství i příprava na 1. sv. přijímání se ruší do odvolání.

·        Biskup Vojtěch nás zve k citelnému celodennímu postu v út. 17. 3., k almužně a ke každodenní modlitbě růžence s úmyslem zastavení pandemie koronaviru a ochranu rodin.

·        Kostely budou zatím přístupné jen k soukromé modlitbě v neděli v Babicích a v Jakubově od 8:00 -11:00 a v Litohoři od 8:30-10:00. Při návštěvě kostela k soukromé modlitbě dodržujte prosím hygienická opatření. Nezavírejte dveře, pokud možno nedotýkejte se předmětů, dodržujte mezi se sebou hygienickou vzdálenost a používejte desinfekci.

 

·        V případě potřeby kontaktujte kněze na tel. 731 677 739 nebo internet. poštou: babiceulesonic@dieceze.cz, jakubov@ dieceze.cz, litohor@ dieceze.cz

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

SOBOTA   7.3.2020           ŠEBKOVICE      16:30    Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

 

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

JAKUBOV

  7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

LITOHOŘ

  9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ  9.3.2020  

   Sv. Františka Římská

 

 

 

   ÚTERÝ        10.3.2020 

   Sv. Jan Ogilvie

 

  

 

  STŘEDA     11.3.2020

 

   Sv. Eulogius z Cordoby

 ŠEBKOVICE

   16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

   17:00

Volný úmysl

  ČTVRTEK –  12.3.2020

   Sv. Alois Orione

BABICE

   17:00

 Za rodiče Blažkovy, Zikmundovy a celou přízeň

   PÁTEK       13.3.2020

    Sv. Patricie

 JAKUBOV

  17:00

 Za rodinu Vodičkovu a Drbolovu

  SOBOTA   14.3.2020 

    Sv. Matylda

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Jelečkovy a přízeň

  NEDĚLE       15.3.2020

 

  3. neděle postní

 

   Sv. Ludvíka de Marilac

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Za Z rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše v očistci

V so. 14. 3. máme příležitost k postní duchovní obnově, která bude od 9:00 do cca 10:00 v Jakubově v kostele rozjímáním a společnými modlitbami. Ve 13:30 bude v Babicích v K.D. následovat představení Miroslava Gabriela Částka „ Popelka Nazarestká“ od básníka Václava Renče  s hudbou Zdeňka Pololáníka.

·        Příprava na 1. sv. přijímání dětí začne až ve čt. 19. 3. v 17:45 na faře v Babicích.  

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

     SOBOTA       ŠEBKOVICE   Za rodiče Koudelovy, syna, rodinu Matyášovua Zvěřinovu

  NEDĚLE       1.3.2020

   1. neděle postní

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   Sv. Suitbert

JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Chmelkovy a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

  PONDĚLÍ  2.3.2020  

   Sv. Modest

 

 

 

   ÚTERÝ        3.3.2020 

   Sv. Kunhuta

 

  

 

  STŘEDA     4.3.2020

   Sv. Kvirin

LITOHOŘ

   17:00

 Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

  ČTVRTEK –  5.3.2020

   Sv. Teofil

BABICE

   17:00

 Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci

   PÁTEK       6.3.2020

    Sv. Koleta

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

JAKUBOV

  17:00

 Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

  SOBOTA   7.3.2020 

    Sv. Perpetua a Felicita

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

  NEDĚLE       8.3.2020

 

  2. neděle postní

 

   Sv. Jan z Boha

 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Jaroslava Kadlece a zemřelé z rodiny

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 •         Ve st. 4. 3., čt. 5. 3. a v pá. 6. 3. bude po mši sv. v Litohoři, Babicích, Jakubově a Šebkovicích adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním.
 •          V Šebkovicích nebude mimořádně mše sv. ve středu, ale bude v pátek 7. 3. v 16:30. 
 •   V pá. 7. 3.  bude kněz navštěvovat nemocné.
 •  Farní ples v Babicích skončil s výtěžkem 14.062,- kč. Peníze chceme využít pro společnou farní pouť do Lomce v jižních Čechách 23. května 2020. Za všechny dary, organizaci i účast děkujeme.
 •  U vchodu si můžete vzít přihlášky na přípravu dětí k 1. sv. přijímání. Příprava začne ve čt. 12. 3. 2020 na faře v Babicích v 17:45. Přihlášky jsou také dostupné na internetu: www.farnostbabice.com