BOHOSLUŽBY + OHLÁŠKY / Adresy farností: 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                SOBOTA    16.11.2019      ŠEBKOVICE 16:30    Za Rudolfa Doležala a dvoje rodiče

  NEDĚLE       17.11.2019

   33. neděle v mezidobí

 

 MEZINÁR. DEN STUDENTSTVA

 

 Sv. Alžběta Uherská

 

JAKUBOV

  7:30

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

LITOHOŘ

  9:00

 Za Luboše Vaníčka, jeho sourozence a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ   18.11.2019

 Posvěcení bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

 

   ÚTERÝ        19.11.2019 

   Sv. Mechtilda

 

 

 

  STŘEDA    20.11.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Felix z Valois

 LITOHOŘ

  17:00

 Za rodinu Zásmětovu

  ČTVRTEK –  21.11.2019

    Zasvěcení Panny Marie  

BABICE 

  17:00

 Za rodiče Tomkovy, Rozsypalovy a děti

   PÁTEK       22.11.2019

 

    Sv. Cecilie

 JAKUBOV

  17:00

 Za Ladislava Havlíka 

  SOBOTA    23.11.2019 

    Sv. Klementa a Kolumbána

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za

  NEDĚLE       24.11.2019

   33. neděle v mezidobí

 

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

    SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA    

     KRÁLE

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii Moudrou a celou přízeň

 BABICE

  10:30

 Za Františka Lásku, manželku, dvoje rodiče a přízeň

·        Dnes 17. listopadu se  rozezní naše kostelní zvony v 17 hodin 11 min. na poděkování za 30. výročí pádu komunistické totality.

·        V neděli 27. 10. se na opravy kostela vybralo v Jakubově 4.450,-; v Litohoři 3.490,-; v Babicích  6.627,- a v Šebkovicích 3.170,-

·        Pro hlubší prožívání adventní doby si můžete stále objednávat malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den.

·        Stále se ještě můžete zapisovat i pro objednání stol. katolického kalendáře pro r. 2020.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       10.11.2019

   32. neděle v mezidobí

 

 

  Sv. Lev Veliký

JAKUBOV

  7:30

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Na Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

  PONDĚLÍ   11.11.2019

    Sv. Martin

 

 

 

   ÚTERÝ        12.11.2019 

   Sv. Josafat

 

 

 

  STŘEDA    13.11.2019

 

 


   Sv. Anežky České

 LITOHOŘ

  15:00

 Pohřeb pana Augustýna Trnky *1935

  ČTVRTEK –  14.11.2019

    Sv. Mikuláš Tavelič

 BABICE 

  17:00

 Za rodiče Pléhovy, dcery syna a celou přízeň

   PÁTEK       15.11.2019

 

    Sv. Alberta Velikého

 JAKUBOV

  17:00

 Za rodinu Kabelkovu  

  SOBOTA    16.11.2019 

    Sv. Markéty Skotské

 ŠEBKOVICE

16:30

Za Rudolfa Doležala a dvoje rodiče

  NEDĚLE       17.11.2019

   33. neděle v mezidobí

 

MEZINÁR. DEN STUDENTSTVA

 

 Sv. Alžběta Uherská

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za Jarmilu Košákovu a manžela

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Luboše Vaníčka, jeho sourozence a rodiče

 BABICE

  10:30

 Za farnost

      Letos si v listopadu připomínáme 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi, proto se v neděli 17. listopadu symbolicky rozezní naše kostelní zvony v 17 hodin 11 min. na připomínku listopadových událostí roku 1989.

·        Blíží se doba adventní, pro její hlubší prožití si můžete objednat malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den, kdo byste jej chtěli, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela.

·        Můžete se zapisovat pro objednání stolního katolického kalendáře pro rok 2020

      V Šebkovicích nebude mimořádně ve středu mše sv. Bude v pátek v 16:30.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       3.11.2019

   31. neděle v mezidobí

 

   Sv. Martin de Porres

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských 

 BABICE

  10:30

 Na rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a duše v očistci

  PONDĚLÍ   4.11.2019

    Sv. Karla Boromejského

 

 

 

   ÚTERÝ        5.11.2019 

  Sv. Zachariáš a Alžběta

 

 

 

  STŘEDA    6.11.2019

   Sv. Leonard

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

  17:00

Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

  ČTVRTEK –  7.11.2019

    Sv. Wilibrord

 BABICE 

  17:00

 Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka 

   PÁTEK       8.11.2019

  Sv. Gottfried

 JAKUBOV

  17:00

 Za rodinu Slavíčkovu a duše v očistci

  SOBOTA    9.11.2019 

   Posvěcení lateránské baziliky

 ŠEBKOVICE

16:30

 Volný úmysl

  NEDĚLE       10.11.2019

   32. neděle v mezidobí

 

  Sv. Lev Veliký

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za Zdeňka Kračmara a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a přízeň

     

        Dušičková pobožnost  bude  na hřbitově v Babicích v ne. 3. 11. ihned po mši  sv.

       Dušičková pobožnost  bude  na hřbitově v Šebkovicích ve st. 6. 11. . ihned po mši  sv.

       Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve st. 6.11. ihned po mši  sv.

       Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Jakubově ve pá. 8.11. ihned po mši  sv.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

  NEDĚLE       27.10.2019

   30. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ   28.10.2019

    Sv. Šimona a Judy

 

 

 

   ÚTERÝ        29.10.2019 

   Blah. Restituty Kafkové

 

 

 

  STŘEDA    30.10.2019           

 Zpovídání od 15:30 Šebkovice

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

  Zpovídání od 16:15 Litohoř

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK –  31.10.2019

   VIGILIE SLAVNOSTI VŠECH      

   SVATÝCH

    Zpovídání od 16:00 Babice

 BABICE 

  17:00

 Za živou a zemřelou rodinu Klimešovu a Procházkovu a nemocnou vnučku

   PÁTEK       1.11.2019

 Zpovídání od 15:30 Šebkovice

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

   Zpovídání od 16:00 Jakubov

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za duše v očistci

 JAKUBOV

  17:00

 Na zemřelé z rodiny Vrbkovy a Pokornovy

  SOBOTA    2.11.2019 

  Zpovídání od 15:00 Babice

   VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ

 Zpovídání od 15:30 Šebkovice

 BABICE 

16:00

 Za všechny zemřelé

 ŠEBKOVICE

16:30

 Za Jiřího Černého, rodinu Černou a Novákovu

  NEDĚLE       3.11.2019

   31. neděle v mezidobí

 

 

  Sv .Martin de Porres

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Bártů a rodinu Filipských 

 BABICE

  10:30

 Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a duše v očistci

·        Ve st. 30. 10. a čt. 31. 10 nebude výuka náboženství v Jakubově a Šebkovicích kvůli prázdninám.

·        V čt. 31. 10. bude v Babicích po mši sv. krátká adorace NSO zakončená litaniemi  a požehnáním 

·     V pá. 1. 11. se po mši sv. v Jakubově společně pomodlíme v kostele za duše v očistci a pobožnost zakončíme krátkou adorací NSO s litaniemi a požehnáním 

·     Mše sv. za všechny zemřelé bude v so. 2. 11.  v Babicích v 16:00  a po ní se v kostele společně pomodlíme za odpustky pro duše v očistci

·        Dušičková pobožnost  bude  na hřbitově v Šebkovicích v so. 2. 11. a ve st. 6. 11. ihned po mši  sv.

·        Dušičková pobožnost  bude  na hřbitově v Babicích v ne. 3. 11. ihned po mši  sv.

·        Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve st. 6. 11. ihned po mši sv.

·        Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Jakubově ve pá. 8. 11. ihned po mši sv.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

    NEDĚLE       20.10.2019

   29. neděle v mezidobí

 

   DEN MODLITEB ZA MISIE

 

     SBÍRKA NA MISIE

 

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Křikavovu 

ŠEBKOVICE

    8:30

 Za rodiče Čermákovy, rodinu Čurdovu a Marténkovu

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Na Marii Hrůzovu, sestru a rodinu Doležalovu

  PONDĚLÍ   21.10.2019

    Blah. Karel Rakouský

 

 

 

   ÚTERÝ        22.10.2019 

   Sv. Jana Pavla II.

 

 

 

  STŘEDA    23.10.2019

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Jana Kapistránského

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

  ČTVRTEK –  24.10.2019

    Sv. Antonína Marie Klareta

 BABICE 

  17:00

 Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna, sourozence a duše

   PÁTEK       25.10.2019

   Sv. Kryšpín

 JAKUBOV

  17:00

 Na Boženu Němcovou a zemřelé z rodiny

  SOBOTA    26.10.2019 

   Sv. Rustik

 ŠEBKOVICE

16:30

  Za rodinu Louckou, Prodělalovu a Minaříkovu

  NEDĚLE       27.10.2019

   30. neděle v mezidobí

 

       

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 •              Pozor na změnu letního času, v neděli 27. 10. ze 3:00 na 2:00
 •         V ne. 27. 10. bude sbírka určena na opravy kostela
 •         Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice získávat pro duše v   očistci už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25. 10. 2019). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Více o podmínkách odpustků pro zemřelé můžete hledat na nástěnce.

 Odpustky pro duše v očistci
1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl papeže)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 SOBOTA      ŠEBKOVICE                Za Vlastimilu Švecovu, dvoje rodiče, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

  NEDĚLE       13.10.2019

   28. neděle v mezidobí

 

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

   sv. Eduard

LITOHOŘ

  9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 BABICE

  10:30

 Na Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

  PONDĚLÍ   14.10.2019

    Sv. Kalista

 

 

 

   ÚTERÝ        15.10.2019 

   Sv. Terezie od Ježíše

 

 

 

  STŘEDA    16.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

   Sv. Hedviky a sv. Markéty

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Danu Bergerovou a její rodinu

  ČTVRTEK –  17.10.2019

    Sv. Ignáce Antiochijského

BABICE 

  17:00

 Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

   PÁTEK       18.10.2019

   Sv. Lukáše

 JAKUBOV

  17:00

 Na úmysl dárce 

  SOBOTA    19.10.2019 

   Sv. Pavla od Kříže

 

 

 

  NEDĚLE       20.10.2019

   29. neděle v mezidobí

   DEN MODLITEB ZA MISIE

 

     SBÍRKA NA MISIE

     Sv. Irena

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Křikavovu 

 ŠEBKOVICE

   8:30

Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovu, sestru a rodinu Doležalovu

·        V ne. 29.9. se na opravy kostela vybralo v Babicích 6629,-; v Jakubově 5869,-; v Litohoři 2685,- a v Šebkovicích 650,-

·        V neděli 20.10. je sbírka určena pro potřeby papežských misijních děl.  Při mši sv. chceme také Bohu děkovat za úrodu.

·        Nezapomínejte se přihlašovat mezi dárce fondu pro pastoraci a podporu kněží Brněnské diecéze fondu PULS. I finanční podpora církve je i misijním podílem.   

·        V so. 19.10. nebude mimořádně v Šebkovicích mše sv. Bude v ne. 20.10. k oslavě posvěcení kostela a díkůvzdání Bohu za úrodu.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       6.10.2019

   27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Bruno

JAKUBOV

  7:30

 Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu 

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 

 BABICE

  10:30

 Na farnost

 

  PONDĚLÍ   7.10.2019

    Panny Marie Růžencové

 

 

 

 

   ÚTERÝ        8.10.2019 

   Sv. Simeon

 

 

 

 

  STŘEDA    9.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Dionýsia

 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  10.10.2019

    Sv. Paulin

BABICE 

  17:00

 Za Annu a Emila Svobodovy, vnuka, rodiče Kejdovy,  syna a duše v očistci 

 

   PÁTEK       11.10.2019

   Sv. Jana XXIII.

 JAKUBOV

  17:00

 Za pacienty a zaměstnance hospice sv. Zdislavy   

 

  SOBOTA    12.10.2019 

   Sv. Radima

 ŠEBKOVICE

  16:30

 Za Vlastimilu Švecovu, rodiče Pánkovy a Jiřího Potěšila

 

  NEDĚLE       13.10.2019

   28. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Eduard

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Vlastimíra Karáska a dvoje rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 •            Nezapomínejte se přihlašovat mezi dárce fondu pro podporu pastorace a kněží Brněnské diecéze PULS. I takto je možné podpořit misijní poslání církve.
 • Adorace za misie a dar víry budou pokračovat až do konce října vždy po mši sv. ve středu, čtvrtek a pátek.
 •             Dnes 6. 10. se sčítá skutečný počet účastníků bohoslužeb včetně dětí, ministrantů, varhaníků i kněží.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       29.9.2019

   26. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv.  Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

 

 BABICE

  10:30

Za Marii Hrůzovou, sestru a dvoje rodiče

 

  PONDĚLÍ   30.9.2019

    Sv. Jeronýma

 

 

 

 

   ÚTERÝ        1.10.2019 

   Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

 

 

 

  STŘEDA     2.10.2019

ŠEBKOVICE

  16:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. andělů strážných

 LITOHOŘ

  17:00

 Za Josefa Kašíka a jeho rodiče

 

  ČTVRTEK –  3.10.2019

    Sv. Dionýsius Areopagita

BABICE 

  17:00

 Za Marii Novákovu, manžele Tkanovy a duše v očistci

 

   PÁTEK       4.10.2019

   Sv. Františka z Assisi

 JAKUBOV

  17:00

 Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci 

 

  SOBOTA    5.10.2019 

   Sv. Palmác

 ŠEBKOVICE

16:30

Za rodiče Bartesovy, Krotkovy a přízeň

 

  NEDĚLE       6.10.2019

   27. neděle v mezidobí

 

 

   sv. Bruno

 JAKUBOV

   7:30

 Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu 

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 •       Od října budeme kvůli brzkému stmívání měnit čas bohoslužeb ve všední dny o hodinu dříve. Letní čas končí v ne 27.10. (ze 3:00 na 2:00).
 •       V ne. 6. 10. 2019 se uskuteční sčítání účastníků bohoslužeb. Prosíme, aby se ti, kdo pravidelně navštěvují bohoslužby, se této mše sv. zúčastnili ve své farnosti.
 •        V čt. 3. 10. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO  zakončená litaniemi a požehnáním 
 •        V pá. 4. 10. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO zakončená litaniemi a požehnáním
 • Nezapomínejte se přihlašovat do velké rodiny malých dárců pro podporu pastorace a kněží Brněnské diecéze PULS.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       22.9.2019

   25. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA PODPORU KNĚŽÍ

 A PASTORACE – FOND  PULS

 

   sv. Mořic a druhové

JAKUBOV

  7:30

 Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

  PONDĚLÍ   23.9.2019

    Sv. Pia z Pitrelcini

 

 

 

 

   ÚTERÝ        24.9.2019 

   Sv. Gerard

 

 

 

 

  STŘEDA     25.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Kleofáš

 LITOHOŘ

  17:00

 Za rodinu Žilkovu a Huňáčkovu

 

  ČTVRTEK –  26.9.2019

    Sv. Kosmy a Damiána

BABICE 

  18:00

 Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a duše v očistci 

 

   PÁTEK       27.9.2019

   Sv. Vincence z Paula

 JAKUBOV

  18:00

 Za Annu Bastlovou, manžela, snachu a vnuka  

 

  SOBOTA    28.9.2019 

   Slavnost sv. Václava

 ŠEBKOVICE

17:30

 Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

 

  NEDĚLE       29.9.2019

   26. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

   sv. Archandělů, Michaela,    

   Gabriela, Rafaela

 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

 

 BABICE

  10:30

 Za Marii Hrůzovou, sestru a dvoje rodiče

 

·        Ve čtv. 26. 9. odjíždějí děti, které byly poprvé přijali u sv. přijímání do Brna z autobusového nádraží v Morav. Bud. v 7:12. Skupinku bude koordinovat paní katechetka Kolářová spolu s dospělými příbuznými dětí.

·       V ne. 6. 10. budou v Moravských Budějovicích biřmováni i někteří z našich farníků. Od pá. 27. 9. jsme proto zváni k novéně za naše biřmovance. Při společných bohoslužbách se budeme modlit modlitbu z kancionálu č. 422. Každý se pak může modlit za ně doma soukromě.

·        Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS si můžete také přečíst na nástěnce nebo na internet. stránkách farnosti

·        Od měsíce října budou mše sv. o hodinu dříve: v Šebkovicích ve st. a v so. v 16:30, v Babicích ve čt. v 17:00, a v Jakubově v pá. v 17:00.

·        V ne. 29.9. budeme při mši sv. v Jakubově slavit posvěcení kostela sv. Jakuba st.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       15.9.2019

   24. neděle v mezidobí

 

 

 

   Panna Maria bolestná


JAKUBOV

  7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých a za Boží ochranu

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Františka Duchoně a rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  16.9.2019

    Sv. Ludmily


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   17.9.2019 

   Sv. Kornélia a Cypriána


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

  STŘEDA  –   18.9.2019

 

 

 

 

   Sv. Josef Kupertinský


 LITOHOŘ

  17:00

 Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  19.9.2019

    Sv. Januária


BABICE 

  18:00

 Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

 

   PÁTEK   –    20.9.2019

   Sv. Ondřeje Kim Tae


 JAKUBOV

  15:00

 POHŘEB PANA KARLA ŘEŘUCHY   

 

  SOBOTA    21.9.2019 

   Sv. Matouše


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Ivoše Vítámváse a přízeň

 

  NEDĚLE       22.9.2019

   25. neděle v mezidobí

 

 SBÍRKA NA PODPORU KNĚŽÍ

 A PASTORACE – FOND  PULS

 

   sv. Mořic a druhové


 JAKUBOV

   7:30

 Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

 

 • Od po. 16. 9. začíná výuka náboženství pro děti z Litohoře a z Jakubova ve 14:00 na ZŠ v Jakubově pro 1.-3. tř., pro 4.-5. tř.bude výuka na faře v Jakubově ve středu v 15:30, a pro 6.-9. tř. v pátek po mši sv. v zákristii. V Lesonicích začne výuka pro 1.-3. tř. v pá.20. 9.  v 11:20.
 • Zvony našich kostelů se rozezní 21. 9. 2019 v 18:00 na oslavu “Mezinárodního dne míru“
 • V so. 21. 9. odjíždíme na farní pouť z Litohoře v 6:00, z Jakubova v 6:10, z Babic v 6:25, z Lesonic v 6:30 horní zastávka autobusu. Předpokládaný návrat do 19:00.
 • Sbírka v ne. 22. 9. je určena na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS.
 • Ve čtv. 26. 9. se setkají děti, které byly poprvé přijali u sv. přijímání  v Brně na Petrově. Protože se jedná o den, kdy se vyučuje, prosíme rodiče, aby děti ve škole omluvily. Společný odjezd bude z autobusového nádraží v Morav. Bud. v 7:12. Poslední přihlášení do 16. 9. včetně.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       8.9.2019

   23. neděle v mezidobí

 

 

 

   Narození Panny Marie


JAKUBOV

  7:30

 Za Josefa Venhodu, manželku a syny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 

  PONDĚLÍ –  9.9.2019

    Sv. Petra Klavera


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   10.9.2019 

   Sv. Karla Spinoly


 

 

 

 

  STŘEDA  –   11.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Emil


 LITOHOŘ

  17:00

 Za Bohumíra Nevorala, rodiče a celou přízeň+

 

  ČTVRTEK –  12.9.2019

   Jména Panny Marie


BABICE 

  18:00

 Za Františka Venhodu, manželku, rodiče a sourozence

 

   PÁTEK   –    13.9.2019

       Sv. Jana Zlatoústého


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Kabelkovu

 

  SOBOTA    14.9.2019 

  Svátek Povýšení sv. kříže


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Jaroslava Chloupka, manželku, bratra, dvoje rodiče a za nemocného vnuka

 

  NEDĚLE       15.9.2019

   24. neděle v mezidobí

 

 

 

   Panna Maria bolestná


 JAKUBOV

   7:30

 Za živé i mrtvé z rodiny Krotkých a za Boží ochranu

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Františka Duchoně a rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

 • Na kostele v Jakubově byla opravena a natřena šindelová věž. Celkové náklady činily 98.496,- Kč z toho 50%- 50.000,- přispělo ministerstvo kultury, 30%-29.548,- přispěla obec Jakubov a 20%- 19.699,- přispěla farnost Jakubov.
 • Nyní se připravuje oprava venkovní části farní budovy v Jakubově, výměna rýn, dodělání špalet kolem oken, zateplení a nátěr. Prosíme farníky o pomoc při jednotlivých pracích, které budou postupně ohlašovány v kostele.
 • Děti, které roce 2019 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou ve čtvrtek 26. září 2019 zvány nasetkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Ze školního vyučování je musí omluvit rodiče. Děti přihlašujte osobně, emailem nebo telefonicky duchovnímu správci nebo paní katechetce Jitce Šebkové a Marii Kolářové do 16.9.2019. Podrobný program najdete na plakátku. Kdy a odkud budou děti společně do Brna odjíždět z našich farností se ještě upřesní.
 • Adorace za misie a dar víry budou vždy po mši sv. ve středu, čtvrtek a pátek až do konce října.
 • Dnes začíná opět celoroční soutěž dětí ve sbírání a vybarvování obrázků nedělních mší sv. Vyhlášení soutěže proběhne na konci školního roku při táboráku v Babicích.
 • V so. 14. 9. si chtějí udělit v kostele v Šebkovicích svátost manželství pan Luboš Ryvola a Jana Kovářová.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       1.9.2019

   22. neděle v mezidobí

 

SVĚTOVÝ DEN ZA PÉČI O STVOŘENÍ

 

   sv. Jiljí


JAKUBOV

  7:30

 Za farnost

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za celou živou a zemřelou rodinu Fišerovu

 

  PONDĚLÍ –  2.9.2019

    Sv. Justus


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   3.9.2019 

   Sv. Řehoře velikého


 

 

 

 

  STŘEDA  –   4.9.2019

ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

   Sv. Růžena z Viterba


 LITOHOŘ

  17:00

Volný úmysl

 

  ČTVRTEK –  5.9.2019

    Sv. Tereza z Kalkaty


BABICE 

  18:00

 Za manžele Kosmákovy, Hobzovy, Hrůzovy a snachu

 

   PÁTEK   –    6.9.2019

   První pátek v měsíci


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Roupcovu 

 

  SOBOTA    7.9.2019 

  Sv. Melichar Grodecký


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za Josefa Kratochvíla, manželku, syna, dcery a celou přízeň

 

  NEDĚLE       8.9.2019

   23. neděle v mezidobí

 

 

 

   Narození Panny Marie


 JAKUBOV

   7:30

 Za Josefa Venhodu, manželku a syny

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za rodiče Fantovy, Zachovy, Kotrbovy, Marii Číhalovu a celou přízeň

 

 • Papež František vyhlásil letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc. Kromě sbírky na misie 20. října se naše farnosti budou modlit už nyní za misie a dar víry před vystavenou Nejsvětější Svátostí ve středu, čtvrtek a pátek, vždy po mši sv. až do konce října.
 • Ve st. 4. 9. bude v Litohoři po mši sv. cca ½ hod. tichá adorace NSO za misie.
 • Ve čt. 5. 9. bude v Babicích po mši sv. tichá adorace NSO do cca. 19:15 zakončená litaniemi a požehnáním.
 • V pá. 6. 9. bude v Jakubově po mši sv. tichá adorace NSO do cca.19:15 zakončená litaniemi a požehnáním.
 • Stále se můžete zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21. 9. Více podrobností naleznete na plakátku. Pro děti do 15 let bude cena za dopravu poloviční.
 • Přihlášky do náboženství najdete u vchodu. Výuka náboženství začne od 16. září. V Šebkovicích od 12. září.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       25.8.2019

   21. neděle v mezidobí

 

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

 

   sv. Ludvík


JAKUBOV

  7:30

 Za Jana Dvořáka a zemřelé z rodiny

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za Andělu a Josefa Šiborovy a zemřelé z rodiny

 

 BABICE

  10:30

 Za farnost

 

  PONDĚLÍ –  26.8.2019

    Sv. Josefa Kalasanského


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –   27.8.2019 

   Sv. Moniky


 

 

 

 

  STŘEDA  –   28.8.2019


ŠEBKOVICE

  17:30

 Na určitý úmysl

 

    Sv. Augustina


 

  

 

 

  ČTVRTEK –  29.8.2019

   Umučení sv. Jana Křtitele


BABICE 

  18:00

 Za Jana Holíka, rodinu Holíkovu a Chloupkovu

 

   PÁTEK   –    30.8.2019

   Sv. Fiakr


 JAKUBOV

  18:00

 Za rodinu Klimešovu a duše v očistci 

 

  SOBOTA    31.8.2019 

  Sv. Josef z Arimatie


 ŠEBKOVICE

  17:30

 Za rodiče Pánkovy a Svobodovy a Jana Mácu

 

  NEDĚLE       1.9.2019

   22. neděle v mezidobí

 

 SVĚTOVÝ DEN ZA PÉČI OSTVOŘENÍ

 

   sv. Jiljí


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Marii a Antonína Dolanských a jejich rodiče

 

 BABICE

  10:30

 Za celou živou a zemřelou rodinu Fišerovu

 

 • V neděli 9.  budeme při mši sv. žehnat školní potřeby, všem žákům i učitelům.
 • 8. se koná v Cidlině tradiční den medu. Program naleznete na plakátku.
 • V so. 31. 8. 2019 se v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou uskuteční Diecézní pouť rodin. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“.Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mši sv. s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adoraci s komunitou Emmanuel, komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin/
 • Stále se můžete zapisovat na poutní zájezd do Křtin, který bude v so. 21. 9. Více podrobností naleznete na plakátku.

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

 

  NEDĚLE       18.8.2019

   20. neděle v mezidobí

 

 

 

   sv. Helena


JAKUBOV

  7:30

 Za rodiče Dvořákovy a přízeň

 

LITOHOŘ

  9:00

 Za farnost

 

 BABICE

  10:30

 Za Františka Čermáka, syna, rodiče, sourozence a za rodiče Pokornovy, syna a vnuka

 

  PONDĚLÍ –  19.8.2019

    Sv. Jana Eudese