Bohoslužby / Ohlášky

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

            

   NEDĚLE       24.3.2019

 

 

    3. neděle postní

    Sv. Kateřina Švédská


JAKUBOV

 7:30

 Za rodiče Benáčkovy  

LITOHOŘ

 9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za Zdeňka Pitoura a sourozence

  PONDĚLÍ –  25.3.2019 

   Slavnost Zvěstování Páně

 

 

 

 

   ÚTERÝ     –    26.3.2019

   Sv. Luitger


 

 

 

  STŘEDA  –   27.3.2019

 

   Sv. Rupert


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 28.3.2019

   Blah. Jana de Maillé


 BABICE

 17:00

 Za Pavla Bartesa, rodiče a duše v očistci

   PÁTEK   –    29.3.2019

  Sv. Ludolf


 JAKUBOV

 17:00

 Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

  SOBOTA    30.3.2019

 

   Sv. Jan Klimak


 BABICE

 11:00

 Svatba Lukáš Outolný + Petra Fialová

ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

  NEDĚLE       31.3.2019

  SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA

    4. neděle postní

    Sv. Balbína


 JAKUBOV

   7:30

 Za zemřelé z rodiny Chloupkovy a Máchalovy

 LITOHOŘ

   9:00

 Za rodinu Svobodovu a Bastlovu

 BABICE

 10:30

 Za farnost

    SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 3. 2019

BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • Příští neděli 3. bude sbírka na opravy kostela.
 • V pátek 29. 3. bude v kostele v Morav. Bud. v 18,30 setkání brněnských
 • bohoslovců s biřmovanci.V neděli 31. 3. bude v 9,30 v kostele v Morav. Bud.
 • s bohoslovci beseda a v 10,30 bude mše svatá s otcem biskupem.

Seznam bohoslovců z Brněnské diecéze, kteří přijedou:

 1. ročník: Martinek Daniel - Brno-Husovice, Pazdera Milan - Křižanov, Ing. Zámečník Tomáš - Brno-Bystrc
 2. ročník: Janoušek Josef - Moravské Budějovice
 3. ročník: Kříž Jan - Blížkovice
 4. očník: Dyčka Jiří – Blansko, Pavlíček Jan - Telč, Mgr. Werl Milan, Ph.D. - Brno-Obřany
 • Pozor na změnu času v neděli 31. 3. o 1 hod. vpřed z 2:00 na 3:00.
 • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které bude v Brně v sobotu 13. dubna.

Autobus Moravskobudějovického děkanství pojede v tomto harmonogramu:

6,00 odjezd z Jemnice od Základní školy- vedle kostela na náměstí

6,15 zastávka Třebelovice

6,30 náměstí Moravské Budějovice

6,45 náměstí  Jaroměřice nad Rokytnou

..…. Brno - zastávka před Janáčkovým divadlem  -  výstup

     16,30 Odjezd zpět od Janáčkova divadla – tam nástup.

JAKUBOV

 • První svaté přijímání dětí z Jakubova je plánováno v ne. 9. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Jakubově. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 8. 6. v 17:30 v kostele v Babicích.
 • Děkujeme všem, kdo pomohli opravit střechu našeho kostela po nedávných vichřicích.

LITOHOŘ

 • První svaté přijímání dětí z Litohoře je plánováno v ne. 2. 6. 2019 v 9:00 v kostele v Litohoři. Zpovídání dětí, rodičů a kmotrů bude v so. 1. 6. v 13:30 v kostele v Litohoři.

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

         

   NEDĚLE       17.3.2019

 

 

    2. neděle postní

    Sv. Patrik


JAKUBOV

 7:30

 Za farnost

LITOHOŘ

 9:00

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše   

 v očistci

  PONDĚLÍ –  18.3.2019 

   Sv. Cyril Jeruzalémský


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –    19.3.2019

 

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie


 BABICE

 17:00

 Za rodinu Vechetovu a manžele Valentovy

  STŘEDA  –   20.3.2019

 

   Sv. Archip


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

 17:00

 Za Josefa Kubu, rodiče a rodiče Procházkovy

  ČTVRTEK – 21.3.2019

   Sv. Mikuláš de Flue


 

 

 

   PÁTEK   –    22.3.2019

  Sv. Epafrodit


 JAKUBOV

 17:00

 Za Vladimíra Majora a zemřelé z rodiny Vodákovy 

  SOBOTA    23.3.2019

 

   Blah. Metoděj D. Trčka


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

  NEDĚLE       24.3.2019

 

    3. neděle postní

    Sv. Kateřina Švédská


 JAKUBOV

   7:30

 Za rodiče Benáčkovy  

 LITOHOŘ

   9:00

 Za farnost

 BABICE

 10:30

 Za Zdeňka Pitoura a sourozence

 

 

 SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 3. 2019

BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 

 • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky). Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

 • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počítač. stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

BABICE

 • V sobotu března přijmou v kostele v Babicích svátost manželství Lukáš Outolný z Cidliny a Petra Fialová z Trnavy u Třebíče.

 

               

 

 

 

Pořad bohoslužeb

„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6


   NEDĚLE       10.3.2019

 

 

    1. neděle postní

    Sv. Jan Ogilvie


JAKUBOV

 7:30

 Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

LITOHOŘ

 9:00

 Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

 BABICE

 10:30

 Za farnost

  PONDĚLÍ –  11.3.2019 

   Sv. Eulobius z Cordoby


 

 

 

 

   ÚTERÝ     –    12.3.2019

   Blah. Anděla Salawa


 

 

 

  STŘEDA  –   13.3.2019

   Sv. Patricie, den zvolení    

   pap.Františka


ŠEBKOVICE

 16:30

 Na určitý úmysl

 LITOHOŘ

 17:00

 Volný úmysl

  ČTVRTEK – 14.3.2019

   Sv. Matylda


 BABICE

 17:00

 Za rodiče Blažkovy Zikmundovy a celou přízeň

   PÁTEK   –    15.3.2019

  Sv. Luisa de Marillac


 JAKUBOV

 17:00

 Za Františku Ježkovu a zemřelé z rodiny Kaláškovy 

  SOBOTA    16.3.2019

   Sv. Heribert


 BABICE

 14:00

 Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic

ŠEBKOVICE

 16:30

 Za rodiče Bartesovy a přízeň

  NEDĚLE       17.3.2019

 

    2. neděle postní

    Sv. Patrik


 JAKUBOV

   7:30

 Za farnost

 LITOHOŘ

   9:00

 Za Josefa Musila, sestru a dvoje rodiče

 BABICE

 10:30

 Za rodiče Kvapilovy, Hrůzovy, rodinu Cehovu a duše  

 v očistci

 

 SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 3. 2019

BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE

 • Brožurky „Průvodce postní dobou“ najdete u vchodu. ( cenu za výtisk 5,- kč můžete vhodit do nedělní sbírky).

  Také u vchodu najdete postní pokladničky pro charitní potřeby.

 • Ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

BABICE – ŠEBKOVICE

 • Pohřeb pana Františka Čermáka z Loukovic bude v so. 16. 3. v kostele v Babicích.
 • Příprava na 1. svaté přijímání začne ve čtvrtek 14. 3. po mši sv. na faře  v Babicích. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
 • Prosíme rodiče s dětmi, aby si naplánovali účast na mši sv. v ne. 17. 3. v Babicích v 10:30. Chceme představit děti, které se budou připavovat, abychom se mohli za sebe vzájemně modlit.
 • Slavnost 1. svatého  přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 201

JAKUBOV   

 • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019       

LITOHOŘ

 • Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne v sobotu 16.3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17). Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019

   

  Pořad bohoslužeb

  „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

   

    NEDĚLE       3.3.2019

   

      8. neděle v mezidobí

      Sv. Kunhuta


  JAKUBOV

   7:30


   Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

  LITOHOŘ

   9:00


   Za farnost

   BABICE

   10:30


   Za Jarmilu Procházkovu, manžela, zetě a celou přízeň

    PONDĚLÍ –  4.3.2019 

     Sv. Kazimír


   

   

   

   

     ÚTERÝ    –   5.3.2019

     Sv. Teofil


   

   

   

    STŘEDA  –   6.3.2019

   

   

   

    POPELEČNÍ STŘEDA

    Bl. Friedrich (Bedřich)


  ŠEBKOVICE

   16:30


   Na určitý úmysl

   LITOHOŘ

   17:00


   Za rodinu Janouškovu a Salakvardovu

   JAKUBOV

   18:00


   Na dobrý úmysl

   BABICE

   18:15


   Za rodinu Václavkovu, Rojíkovu, přízeň a duše v očistci 

    ČTVRTEK – 7.3.2019

     Sv. Perpetua a Felicita


   

   

    Mše sv. mimořádně nebude

     PÁTEK   –    8.3.2019

    Sv. Jan z Boha


   JAKUBOV

   17:00

   Za Ladislavu Vaníčkovu a zemřelé z rodiny 

    SOBOTA    9.3.2019

     Sv. Františka Římská


  ŠEBKOVICE

   16:30


   Za rodiče Koudelovy, syna, vnučku a rodinu Matyášovu a  Zvěřinovu

    NEDĚLE     10.3.2019

   

   

      1. neděle postní

      Sv. Jan Ogilvie


   JAKUBOV

    7:30


   Za Marii Dvořákovu a zemřelé z rodiny

   LITOHOŘ

    9:00


   Za Jaroslava Kadlece, sestru a přízeň

   BABICE

   10:30


   Za farnost

  SPOLEČNÉ  OHLÁŠKY  NEDĚLE  3. 3. 2019

  BABICE – JAKUBOV –  LITOHOŘ – ŠEBKOVICE –

  •   Popelec se bude udělovat i v neděli 10. 3.
  •   Po vyúčtování plesu našich farností nám zůstalo cca 20.000,- kč, které bychom chtěli použít na pouť do Památníku obětí komunismu v Plzni v so. 21. 9. 2019                  
  •   Pozvánka na noční modlitební procesí na Svatý Hostýn: https://www.youtube.com/watch?v=JV-bnhM7amc

  BABICE – ŠEBKOVICE

  •  Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách ve čtvrtek 14. 3. na faře v Babicích v 17:45. Prosíme o účast děti i rodiče (alespoň jednoho).
  •  Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
  •  Společná pobožnost křížové cesty bude v postu vždy neděli přede mší sv. od 9:30. Křížovou cestu povede paní Machovcová. V Šebkovicích v sobotu přede mší sv.   .
  •  Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo v Babicích 6.625,- Kč a v Šebkovicích 666,-  Kč

    JAKUBOV

    •    Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
    •    Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
    •    Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli a  v pátek po mší sv.
    •    Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo   2.597 ,- Kč

     LITOHOŘ

     •   Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne po jarních prázdninách v sobotu 16. 3. ve 14:00 u paní katechetky Kolářové (Jakubov 17).
     •   Slavnost 1. svatého přijímání bude první neděli v červnu 2. 6. 2019
     •   Společná pobožnost křížové cesty bude v postním období vždy neděli přede mší sv. od 8:20
     •   Při sbírce na opravy kostela se v neděli 24. 2. vybralo  2.620,- Kč

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

          NEDĚLE       24.2.2019

       

       

          7. neděle v mezidobí

          Sv. Modest

      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

       Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

       BABICE

       10:30

       Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

        PONDĚLÍ –  25.2.2019 

         Sv. Valburga

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   26.2.2019

         Sv. Alexandr

       

       

       

        STŘEDA  –  27.2.2019

       

       Sv. Gabriel od  Bolestné P. Marie

      ŠEBKOVICE

       

       Mše sv. mimořádně nebude

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 28.2.2019

         Sv. Roman

       BABICE

       17:00

       Za rodiče Roupcovy a Bártíkovy

         PÁTEK   –    1.3.2019

        Sv.Suitbert

       JAKUBOV

       17:00

       Na dobrý úmysl 

        SOBOTA    2.3.2019

         Blah. Engelmar

      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodiče Černovy, Veselovy, dceru a dvoje rodiče

        NEDĚLE       3.3.2019

       

       

          8. neděle v mezidobí

          Sv. Kunhuta

       JAKUBOV

       7:30

       Za Františka Krotkého, manželku a rodiče

       LITOHOŘ

        9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za Jarmilu Procházkovu, manžela zetě a celou přízeň

       

       SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 24. 2. 2019

        BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

      –  dnešní sbírka je určena na opravy kostela

      –  plesový dort ve tvaru srdce, který vyhrál o. Václav na farním plese v Babicích         

            přinesl radost asi 40 důchodcům v Třebíči

      –  ministrantský tabor se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy.      Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Přihlášky najdete u vchodu nebo na počíta.č stránce farnosti www.farnostbabice.com. Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, tel.: 725 33 00 44, frantisek.kroutil@email.cz

       

      BABICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 5. 245-

       

      – prosíme všechny, kdo přijíždějí auty až ke kostelu, aby nevjížděli na travnatou plochu, zejména když je půda rozmočená. Komplikuje to údržbu travnaté plochy.  

       

      JAKUBOV – při sbírce Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 4.793,-

      LITOHOŘ – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 27. 2. vybralo 2.120,-

       

      ŠEBKOVICE – při sbírce na Svatopetrský haléř se v neděli 17. 2. vybralo 490-

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                     

        NEDĚLE       17.2.2019

        SBÍRKA  NA SVATOPETRSKÝ    

         HALÉŘ

        

         6. neděle v mezidobí

         Sv. Alexius a druhové


      JAKUBOV

      7:30

       Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

      LITOHOŘ

      9:00

       Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

       BABICE

       10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  18.2.2019 

         Sv. Simeon


       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   19.2.2019

         Blah. Godšalk


       

       

       

        STŘEDA  –  20.2.2019

       

         Sv. Hyacinta Marto


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 21.2.2019

         Sv. Petr Damiani


       BABICE

       17:00

       Za rodiče Sklenářovy, Bártíkovy, Buďovy, Štěpánku Venhodovu a přízeň

         PÁTEK   –    22.2.2019

        Stolec sv. Petra


       JAKUBOV

       17:00

       Za Bedřicha Pospíchala, rodiče a sourozence 

        SOBOTA    23.2.2019

         Sv. Polykarp


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

        NEDĚLE       24.2.2019

       

       

          7. neděle v mezidobí

          Sv. Modest


       JAKUBOV

       7:30

       Za farnost

       LITOHOŘ

        9:00

       Za Josefa Řoutila, jeho rodiče a rodiče Rojíkovy

       BABICE

       10:30

       Za Ladislava Roupce, dvoje rodiče a manžele Bálkovy

       

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 17. 2. 2019

      BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

      Upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci plesu našich farností. I všem kdo jste se zúčastnili. Jak jsem krátce viděl a slyšel, vnímal jsem dobrou atmosféru a myslím, že to stálo za to a podle ohlasů, se III. ples vydařil. Letos byla také překvapující bohatost tomboly. Všem sponzorům a dárcům upřímné díky.

      BABICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.873,-

       

      JAKUBOV –  ve středu 20. 2.  bude od 16:30 – 18:30 adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                               s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce

                              – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 4.123,-

       

      LITOHOŘ – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.805,-

       

      ŠEBKOVICE – při sbírce na opravy kostela se v neděli 27. 2. vybralo 1.570-

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

                                                     

        NEDĚLE       10.2.2019

       

       

          5. neděle v mezidobí

          Sv. Scholastika


      JAKUBOV

      7:30

       Za Blažeje Bulvu, manželku a syna

      LITOHOŘ

      9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

        PONDĚLÍ –  11.2.2019 

         Panna Maria Lurdská


       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   12.2.2019

         Sv. Benedikt Aniánský


       

       

       

        STŘEDA  –  13.2.2019

       

         Sv. Kateřina Ricciová


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

       17:00

       Za Marii a Ignáce Filipských, rodiče a sourozence

        ČTVRTEK – 14.2.2019

         Sv. Valentýn


       BABICE

       17:00

       Za Jana Mahra, rodiče a sourozence

         PÁTEK   –    15.2.2019

        Blah. Bedřich Bachstein a druhové


       JAKUBOV

       17:00

       Za Karla Bustu a zemřelé z rodiny

        SOBOTA    16.2.2019

         Sv. Juliána


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

        NEDĚLE       17.2.2019

       

       

          5. neděle v mezidobí

          Sv. Alexius a druhové


       JAKUBOV

       7:30

       Za Marii a Františka Krutišovy a rodiče 

       LITOHOŘ

        9:00

       Za Julii a Stanislava Hrůzovy, jejich rodiče a celou  přízeň

       BABICE

       10:30

       Za farnost

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 10. 2. 2019

      BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

      –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích od 20:00.    

      Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

      – v neděli 17. 2. bude sbírka na "Svatopetrský haléř"

      JAKUBOV   schůzka ministrantů bude v sobotu 16. 2. v 9:00 na faře v Jakubově.

       

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

       NEDĚLE       3.2.2019

       

       

          4. neděle v mezidobí

          Sv. Blažej


      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

       Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

       BABICE

       10:30

       Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

        PONDĚLÍ –  4.2.2019 

         Sv. Ondřej Corsini


       LITOHOŘ

       17:00

       ADORACE N.S.O. S MODLITBAMI ZA

       BRNĚNSKOU DIECEZI A BOHOSLOVCE

         ÚTERÝ     –   5.2.2019

         Sv. Agáta


       

       

       

        STŘEDA  –  6.2.2019

       

         Sv. Pavel Miki a druhové


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

       17:00

       Na výročí za syna Stanislava a celou rodinu

        ČTVRTEK – 7.2.2019

        Sv. Richard, blah. Pius IX.


       BABICE

       17:00

       Za Marii a Bedřicha Kovářovy a duše v očistci

         PÁTEK   –    8.2.2019

        Sv. Josefina Bakhita


       JAKUBOV

       17:00

       Na úmysl dárce

        SOBOTA    9.2.2019

         Sv. Apollonie


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za Karla Koudelku a dvoje rodiče

        NEDĚLE       10.2.2019

       

       

          5. neděle v mezidobí

          Sv. Scholastika


       JAKUBOV

       7:30

       Za Blažeje Asulvu, manželku a syna

       LITOHOŘ

        9:00

       Za farnost

       BABICE

       10:30

       Za Zdeňka Pitoura a dvoje rodiče

       

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 3. 2. 2019

      BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

       

      rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

         přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

       

      –  připomínáme, že v úterý 5. února v 17 hodin se na faře v Babicích uskuteční schůzka všech, co se chtějí zapojit do přípravy a organizace farního plesu. Prosíme vás o dary do tomboly, které můžete nosit Marcele Špačkové, Aleně Číhalové a Janě Bártů, případně přímo do kulturního domu v Babicích v úterý 12.2.  a ve středu 13.2. od 17.00 do 19.00 hod

       

      LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                               s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce 

      JAKUBOV    v sobotu 9. 2. 2019 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Pavel    

                                  Machovec ze Šafova a Kateřina Kabelková z Jakubova.

       

      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28910

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

       NEDĚLE       27.1.2019

       

       

          3.neděle v mezidobí

         Sv. Anděla Mericiová


      JAKUBOV

      7:30

       Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodinu Jelínkovu a Popovu

       BABICE

       10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  28.1.2019 

         Sv. Tomáš Akvinský


       

       

       

       

        ÚTERÝ     –   29.1.2019

         Sv. Sulpicius


       

       

       

        STŘEDA  –  30.1.2019

         

        Sv. Martina


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

       15:00

       Pohřeb Marie Urbánkové - mše sv.

        ČTVRTEK – 31.1.2019

         Sv. Jan Bosco


       BABICE

       17:00

       Za rodiče Pitourovy, zetě, rodiče Pánkovy, Ivu   

       Roupcovu a manžele Klímovy

         PÁTEK   –    1.2.2019

        Sv. Pionius


       JAKUBOV

       17:00

       Za Karla Kabelku, manželku a syny

        SOBOTA    2.2.2019

         Sv. Uvedení Páně do chrámu


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodinu Fišerovu a Slukovu

        NEDĚLE       3.2.2019

       

       

          4.neděle v mezidobí

         Sv. Blažej


       JAKUBOV

       7:30

       Za farnost

       LITOHOŘ

        9:00

       Za pátera Bohumila Kubu, rodáka z Litohoře

       BABICE

       10:30

       Za Marii a Josefa Venhodovy, rodinu Ryglovu a přízeň

       

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 27. 1. 2019

      BABICE – JAKUBOV   LITOHOŘ ŠEBKOVICE –

      dnešní sbírka je určena na opravy kostela.

      příští neděli budeme žehnat svíce a udělovat svatoblažejské požehnání

      rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich děti připravovaly na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

         přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

      –  III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.    

         Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší         

         informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     

         Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

       Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na   

       schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

      BABICE       –   ve čtvrtek 31. 1.  bude krátká adorace Nejsvětější svátosti oltářní  

                                   s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

       

                           –  v pátek 1. 2. bude v kostele probíhat od 12:00 do 13:00 adorace NSO      

                               s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce  

       

      JAKUBOV     na první  pátek 1. 2. bude po mši sv. adorace NSO s litaniemi za     

                                naši diecézi a bohoslovce    

                               

       

      LITOHOŘ   –  v pondělí 4. 2. bude v kostele probíhat od 17:00 do 18:00 adorace NSO    

                               s děkování a prosbami za naši diecézi a za bohoslovce   

      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28865

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

      NEDĚLE       20.1.2019

       

       

          2.neděle v mezidobí

         Sv Fabián, sv Šebestián


      JAKUBOV

      7:30

       Volný úmysl

      LITOHOŘ

      9:00

       Za farnost

      BABICE

       10:30

       Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

        PONDĚLÍ –  21.1.2019 

         Sv. Anežka Římská


       

       

       

       

        ÚTERÝ     –   22.1.2019

         Blah. Laura Vicuna


      ŠEBKOVICE

       17:30

      Na určitý úmysl

        STŘEDA  –  23.1.2019

         Sv. Ildefons


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

      LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 24.1.2019

         Sv. František Saleský


       BABICE

       17:00

       Za Antonína a Františku Vechetovy jejich rodiče

         PÁTEK   –    25.1.2019

        Obrácení sv. Pavla


       JAKUBOV

       17:00

       Volný úmysl

        SOBOTA    26.1.2019

         Sv. Timotej a Titus


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodinu Minaříkovu, Prodělalovu a Louckou

        NEDĚLE       27.1.2019

       

       

          3.neděle v mezidobí

         Sv. Anděla Mericiová


       JAKUBOV

       7:30

       Za Františka Hochmana, rodiče a Marii Vodičkovu

      LITOHOŘ

        9:00

       Za rodinu Jelínkovu a Popovu

      BABICE

       10:30

       Za farnost

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 20. 1. 2019

      BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE –

       

      Příští neděli 27. 1. bude sbírka určena na opravy kostela.

      Rodiče, kteří by chtěli, aby se jejich dítě připravovalo na 1. sv. přijímání, ať vyplní        

        přihlášku a odevzdají ji duchovnímu správci.

      III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích.     

         Prosíme  všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší     informace u Marcely  Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v     Litohoři – u Jany  Bártů   (723 774 146).

      Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

      Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze se uskuteční v  

        Diecézním centru života mládeže Mamre na faře v Osové Bítýšce,

      1. 20. července 2019.

      Program je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od 12 do 15 let. Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty, prohloubení znalostí, program ve skupinkách, pouť a mnoho dalšího. Dotovaná cena je 1200 Kč za osobu, sleva pro další sourozence je 200 Kč.

      Uzávěrka přihlášek je 31. března 2019. Přihlašujte se přes elektronický formulář na webu ministrantů brněnské diecéze <http://brno.signaly.cz/ministranti>, kde najdete více informací.

       

      JAKUBOV   Při Třikrálové sbírce se v Jakubově vybralo 22.561 korun.

       

      Milé sestry, milí bratři, milé děti,

      v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich do­movů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím.

      Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách <https://www.trikralovasbirka.cz>.

      Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. † Vojtěch

       

                       https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12530115986-trikralovy-koncert-2019/

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

        NEDĚLE       13.1.2019

       

       

       

          Křtu Páně, končí doba vánoční


      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

      BABICE

       10:30

       Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

        PONDĚLÍ –  14.1.2019 

         Sv. Sáva


       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   15.1.2019

         Sv. Pavel Poustevník


       

       

       

        STŘEDA  –  16.1.2019

         Sv. Marcel I.


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

      LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 17.1.2019

         Sv. Antonín


       BABICE

       17:00

       Za Pavla Bartesa, rodiče, rodinu Němcovu, Jelečkovu     

       a Veselovu

         PÁTEK   –    18.1.2019

        Panny Marie, Matky jednoty


       JAKUBOV

       17:00

       Za Emilii Novotnou, manžela a syna

        SOBOTA    19.1.2019

         Sv. Makarius Veliký


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za Vlastimila Matyáše a přízeň

        NEDĚLE       20.1.2019

       

       

          2.neděle v mezidobí

         Sv Fabián, sv Šebestián


       JAKUBOV

       7:30

       Volný úmysl

      LITOHOŘ

        9:00

       Za farnost

      BABICE

       10:30

       Za Marii a Josefa Prodělalovy, dceru a duše v očistci

       

      SPOLEČNÉ OHLÁŠKY NEDĚLE 13. 1. 2019

      BABICE - JAKUBOV -  LITOHOŘ - ŠEBKOVICE -

       

      III. FARNÍ PLES

      III. Farní ples se bude konat v pátek 15. února 2019 v kulturním domě v Babicích. Prosíme všechny o dary do tomboly a o pomoc při organizaci plesu. Bližší informace u Marcely Špačkové (606 627 514), v Jakubově – u Aleny Číhalové, a v Litohoři – u Jany Bártů (723 774 146).

      Všichni, kdo by se chtěli zapojit do organizace a programu plesu, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 5. února v 17 hodin na faře v Babicích.

       

      POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

      Milé sestry a bratři,

      jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
      Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

      Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

      Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
      i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

      Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března.

      Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

      Váš biskup Vojtěch

       

      BABICE - Ve čtvrtek 17. ledna po mši sv. prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

       

       

           

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

          NEDĚLE       6.1.2019

       

       

       

           Slavnost Zjevení Páně


      JAKUBOV

      7:30

       Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

      LITOHOŘ

      9:00

       Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

      BABICE

       10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  7.1.2019 

      Blah. muč. francouzské revoluce


       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   8.1.2019

       Blah. Titus Zeman


       

       

       

        STŘEDA  –  9.1.2019

          Blah. Marie Le Clerc


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl

      LITOHOŘ


       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 10.1.2019

         Sv. Řehoř Nysský


       BABICE

       17:00

       Za Ladislava Belatku, rodiče, rodiče Nahodilovy a    

       přízeň

         PÁTEK   –    11.1.2019

        Sv. Theodosius, opat


       JAKUBOV

       17:00

       Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

        SOBOTA    12.1.2019

         Blah. Bernard z Corleone


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodiče Eberlovy

        NEDĚLE       13.1.2019

       

       

       

           Křtu Páně, končí doba vánoční


       JAKUBOV

       7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

        9:00

       Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

      BABICE

       10:30

       Za rodinu Marténkovu, Ježkovu a Chloupkovu

       

      Společné ohlášky neděle 6. 1. 2019

       

       

      Od  7. 1. 2019 bude pokračovat výuka náboženství.

      JAKUBOV -   Při  „Zpívání u Jesliček“ se scholou z Jakubova a Litohoře se na opravu  

                                fasády fary vybralo  6.800,- kč

                   Záznam koncertu si můžete prohlédnout nebo stáhnout do 16.1.2019 zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/IMIA7HHAH7Y4LXS6-XZU/

             Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 740,- Kč

       

       

      LITOHOŘ - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  5. 404,- Kč

       

      Videozáznam „Štědrovečerního zpívání“ v kostele v Litohoři 24. 12. 2018 můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=W6RZsAUYHfo&fbclid=IwAR1um48c9RnLaKArvBa4Mg0R6Q_p-ufmjgK5ZYgLxStAMnS_aHsf1q5VtwA

       

      BABICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  6. 297,- Kč

       

      ŠEBKOVICE - Při sbírce na opravy kostela se 25.12. vybralo  2. 020,- Kč

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

       

        NEDĚLE       30.12.2018

       

       

          Svátek sv. Rodiny Ježíše,

          Marie a Josefa


      JAKUBOV

      7:30

       Za Boží ochranu

      LITOHOŘ

      9:00

       Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

      BABICE


       10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  31.12.2018

            

         Sv. Silvestra, papeže


       BABICE

      15:30

       Na poděkování za přijatá dobrodiní

      ŠEBKOVICE


       08:30

       Za sportovce

         ÚTERÝ     –   1.1.2019

       

       

        Slavnost MATKY BOŽÍ      

        PANNY MARIE


      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

      Za rodinu Gráfovu

      ŠEBKOVICE

       10:30

      Za rodiče Nečasovy, syna a přízeň

      BABICE


       10:30

       Za Marii Novákovu, dvoje rodiče a za živou rodinu

        STŘEDA  –  2.1.2019

          Sv. Bazila V. a Řehoře Naz.


      ŠEBKOVICE


       16:30

       Na určitý úmysl

        ČTVRTEK – 3.1.2019

         Nejsvětější jméno Ježíš


       BABICE


       17:00

       Za Josefa Venhodu , manželku, zetě a dvoje rodiče

         PÁTEK   –    4.1.2019

        Sv. Anežka Bayley Setonová


       JAKUBOV


       17:00

       Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, za Jana a     

       Ludmilu Slabou a Miladu Nečasovou

        SOBOTA    5.1.2019

         Sv. Gerlach


      ŠEBKOVICE


       16:30

       Za rodiče Pánkovy

        NEDĚLE       6.1.2019

       

       

       

           Slavnost Zjevení Páně


       JAKUBOV

       7:30

       Za zemřelé z rodiny Vaníčkovy

      LITOHOŘ

        9:00

       Za Zdeňka Buličku a jeho rodiče

      BABICE


       10:30

       Za farnost

      Společné ohlášky neděle 30. 12. 2018

       

      Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

      v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

       

      V pondělí  31.12.  bude po mši sv. v Babicích  krátká děkovná a prosebná adorace na závěr roku.

      Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

       

      Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

       

      24. 12.

      25. 12.

      26. 12.

      31. 12.

      1. 1.

      Mor. Budějovice

      16,00 22,00

      7,30  10,30

      7,30  10,30

      18,00

      7,30 10,30

      U sester

      -

      9,00

      9,00

      16,00

      9,00

      Lukov

      20,00

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Babice

      15,30

      10,30

      10,30

      15,30

      10,30

      Jakubov

      -

      7,30

      7,30

      17,00 

      7,30

      Litohoř

      17,00

      9,00

      9,00

      -

      9,00

      Blížkovice

      20,00

      10,30

      10,30

      15,30

      10,30

      Častohostice

      -

      7,30

      7,30

      7,30

      7,30

      Nové Syrovice

      21,30

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Šebkovice

      20,00

      8,00

      8,00

      8,30

      10,30

      Jaroměřice n/Rok

      15,00  22,00

      7,30 10,30

      7,30 10,30

      18,00

      7,30 10,30

      Myslibořice

      -

      9.00

      9.00 zámek

      -

      9.00 zámek

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       23.12.2018

       

       

       

      4.       Neděle adventní  


      JAKUBOV

      7:30

       Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

      LITOHOŘ

      9:00

       Za farníky 

      BABICE

       10:30

       Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

       a přízeň

        PONDĚLÍ –  24.12.2018

            

       

       

         Vigilie z narození Páně


       BABICE

      16:30

       Za živou a zemřelou rodinu Machovcovu, přízeň a   duše v očistci

       LITOHOŘ

      17:00

       Za rodinu Mafkovu, Černovu, Cechovu a celou přízeň

      ŠEBKOVICE

       20:00

      Za rodiče Škáralovy

         ÚTERÝ     –   25.12.2018

       

       

       

        Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ


      JAKUBOV

      7:30

       Za farníky

      ŠEBKOVICE

      8:00

      Za rodiče Nečasovy, Čermákovy a rodinu Čurdovu

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodinu Venhodovu, Špačkovu a Kalábovu

      BABICE

      10:30

       Za Marii Novákovu, přízeň a živou rodinu

        STŘEDA  –  26.12.2018

       

       

       

          Sv. Štěpána, prvomučedníka


       JAKUBOV

       7:30

       Za Jana Částka, manželku a děti

      ŠEBKOVICE

       8:00

      Za Karla Havla, rodinu, dvoje rodiče a za Svatoňovy  

       LITOHOŘ

       9:00

       Za Margitu a Antonína  Urbánkovy a dceru Ivanu

       BABICE

      10:30

      Za rodinu Kovaříkovu, Veselovu a duše v očistci  

        ČTVRTEK – 27.12.2018

         Sv. Jana


       

       

       

         PÁTEK   –    28.12.2018

         Sv. Dětí, mučedníků


       

       

       

        SOBOTA    29.12.2018

         Sv. Thomase Becketa


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za…

        NEDĚLE       30.12.2018

       

       

          Svátek sv. rodiny Ježíše,

          Marie a Josefa


       JAKUBOV

       7:30

       Za Boží ochranu

      LITOHOŘ

        9:00

       Za Josefa Zodlu a jeho rodiče

      BABICE

       10:30

       Za farnost

      Společné ohlášky neděle 23. 12. 2018

      Sbírka na opravy kostela bude o slavnosti Narození Páně v úterý 25. 12.

      Schola Jakubov a Litohoř vás zve na „Zpívání u Jesliček“

      v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele v Jakubově. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu fasády fary v Jakubově.

       

      Výuka náboženství bude po vánocích pokračovat až od 7. 1. 2019

       

      Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

       

      24. 12.

      25. 12.

      26. 12.

      31. 12.

      1. 1.

      Mor. Budějovice

      16,00 22,00

      7,30  10,30

      7,30  10,30

      18,00

      7,30 10,30

      U sester

      -

      9,00

      9,00

      16,00

      9,00

      Lukov

      20,00

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Babice

      15,30

      10,30

      10,30

      15,30

      10,30

      Jakubov

      -

      7,30

      7,30

      17,00 

      7,30

      Litohoř

      17,00

      9,00

      9,00

      -

      9,00

      Blížkovice

      20,00

      10,30

      10,30

      15,30

      10,30

      Častohostice

      -

      7,30

      7,30

      7,30

      7,30

      Nové Syrovice

      21,30

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Šebkovice

      20,00

      8,00

      8,00

      8,30

      10,30

      Jaroměřice n/Rok

      15,00  22,00

      7,30 10,30

      7,30 10,30

      18,00

      7,30 10,30

      Myslibořice

      -

      9.00

      9.00 zámek

      -

      9.00 zámek

      Vánoční zpověďv neděli 23. 12. v Babicích cca od 10:00 a Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v od 14:00 hod.

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       16.12.2018

       

       

       

      3.       Neděle adventní


      JAKUBOV

      7:30

       Za farníky

      LITOHOŘ

      9:00

       Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

       Moudrou a celou přízeň

      BABICE

       10:30

       Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

       rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

        PONDĚLÍ –  17.12.2018       

         Sv. Jan z Mathy


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   18.12.2018

        Sv. Rufus a Zosim


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  19.12.2018

       

       

          Sv. Anastáz


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl  

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 20.12.2018

        

         Sv. Zefyrin


       BABICE

       17:00

       Za Rodinu Tomkovu, Rozsypalovu a duše v očistci

         PÁTEK   –    21.12.2018

         Sv. Petr Kanisius


       JAKUBOV

       17:00

       Za Josefa Číhala a manželku

        SOBOTA    22.12.2018

         Blah. Tomáš Holland


       JAKUBOV

      ŠEBKOVICE

       7:00

      16:30

       Za dar víry v našich rodinách

       Za rodiče Muchovy    

        NEDĚLE       23.12.2018

       

       

       

      4.       Neděle adventní 


       JAKUBOV

       7:30

       Za rodiče Benáčkovy a Chmelkovy 

      LITOHOŘ

       9:00

       Za farníky 

      BABICE

       10:30

       Za rodiče Kratochvílovy, Kloboučkovy, jejich rodiče

       a přízeň

      Společné ohlášky neděle 16. 12. 2018

      Rozpis vánočních bohoslužeb a zpovídání najdete na nástěnkách nebo ve farním zpravodaji.

       

      Poslední rorátní mše sv. bude v sobotu 22. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

       

      Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

       

      24. 12.

      25. 12.

      26. 12.

      31. 12.

      1. 1.

      Mor. Budějovice


      16,00 22,00


      7,30  10,30


      7,30  10,30


      18,00


      7,30 10,30


      U sester

      -

      9,00

      9,00

      16,00

      9,00

      Lukov

      20,00

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Babice


      15,30


      10,30


      10,30


      15,30


      10,30


      Jakubov


      -


      7,30


      7,30


      17,00 


      7,30


      Litohoř


      17,00


      9,00


      9,00


      -


      9,00


      Blížkovice

      20,00

      10,30

      10,30

      15,30

      10,30

      Častohostice

      -

      7,30

      7,30

      7,30

      7,30

      Nové Syrovice

      21,30

      9,00

      9,00

      17,00

      9,00

      Šebkovice


      20,00


      8,00


      8,00


      8,30


      10,30


      Jaroměřice n/Rok

      15,00  22,00

      7,30 10,30

      7,30 10,30

      18,00

      7,30 10,30

      Myslibořice

      -

      9.00

      9.00 zámek

      -

      9.00 zámek

       

      Vánoční zpověď:       Litohoři st. 19. 12. od 16:30,

                                        v Jakubově – pá. 21. 12. od 16:30,         

                                        v Šebkovicích – so. 22. 12. od 15:30,

                                        v Babicích – čt. 20. 12. od 16:00, a v ne. 23. 12. od cca 10:00,

      Moravských Budějovicích bude zpověď s více zpovědníky v neděli 23. 12. od 14:00 hod.

      Papež: Ježíš se modlil, jak ho naučila maminka
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28630

      Advent je dobou očištování víry
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28617

      Křesťan má zářit útěchou
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28659

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       9.12.2018

       

       

       

      2.       Neděle adventní 


      JAKUBOV

       7:30

       Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

      LITOHOŘ

       9:00

       Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

      BABICE

       10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  10.12.2018       

         Sv. Julie


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   11.12.2018

        Sv. Jan Damasa, papeže


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  12.12.2018

       

       

        Panna Maria Guadalupská


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodinu Zásmětovu  

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 13.12.2018

        

         Sv. Lucie


       BABICE

       17:00

       Za rodiče Pitourovy, Pánkovy a za celou přízeň

         PÁTEK   –    14.12.2018

         Sv. Jan od kříže


       JAKUBOV

       17:00

       Za rodiče Benáčkovy

        SOBOTA    15.12.2018

         Sv. Valerián


       JAKUBOV

      ŠEBKOVICE

       7:00

       16:30

       Za dar víry v našich rodinách

       Za Rudolfa Doležala, rodiče Vodičkovy a Doležalovy  

        NEDĚLE       16.12.2018

       

       

       

      3.       Neděle adventní  


       JAKUBOV

       7:30

       Za farníky 

      LITOHOŘ

       9:00

       Za Josefa Venhodu, rodinu Venhodovu, Marii   

       Moudrou a celou přízeň  

      BABICE

       10:30

       Za Františku a Karla Machovcovy, syna, vnuka, dvoje    

       rodiče, sourozence, přízeň a duše v očistci

       

      Společné ohlášky neděle 9. 12. 2018

       

      Rorátní mše sv. bude v sobotu 15. 12. v 7:00 v Jakubově. Poté jste zváni na společné posezení při snídani na faře.

       

       

      Babice  Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

       

      Jakubov Je možné zapisovat intence na rok 2019. Stolní kalendáře si můžete vyzvednout v zákristii za 50,- kč.

       

      Litohoř   Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

       

      Šebkovice – Kdo si objednal stolní kalendář, ať za něj přispěje do některé ze sbírek částou 50,- kč.

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       2.12.2018

       

       

       

         1. Neděle adventní


      JAKUBOV

      7:30

      Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

      LITOHOŘ

      9:00

      Za farnost

      BABICE

      10:30

      Za rodiče Chloupkovy a Holíkovy

        PONDĚLÍ –  3.12.2018       

         Sv. František Xaverský


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   4.12.2018

        Sv. Barbora, sv. Jan Damašský


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  5.12.2018

       

       

          Blah. Narcis Putz


      ŠEBKOVICE

       16:30

      Na určitý úmysl  

      LITOHOŘ

       17:00

      Volný úmysl

        ČTVRTEK – 6.12.2018

        

         Sv. Mikuláš, biskup z Myrhy


      BABICE

       17:00

      Za rodiče Světelskovy

         PÁTEK   –    7.12.2018

         Sv. Ambrož


      JAKUBOV

       17:00

      Za Františka a Boženu Brabcovy

        SOBOTA    8.12.2018

         Panna Maria, počatá bez

         poskvrny prvotního hříchu


      JAKUBOV

      ŠEBKOVICE

       7:00

      16:30

      Za dar víry v našich rodinách

      Za Jiřího Černého a rodinu Černovu 

        NEDĚLE       9.12.2018

       

       

       

        2. Neděle adventní


      JAKUBOV

       7:30

      Za Antonii Kabelkovu, manžela a syny 

      LITOHOŘ

       9:00

      Za Jaromíra Hlaváčka, rodinu Sojkovu a celou přízeň 

      BABICE

       10:30

      Za farnost

      Společné ohlášky neděle 2. 12. 2018

       

      Rorátní mše sv. budou bývat o adventních sobotách v 7:00 v Jakubově.

       

      Tištěný “Průvodce adventem” je v tuto chvíli vyprodán.  Lze ale použít i digitální aplikaci. Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

      Babice -  Dnes se bude v Babicích žehnat vánoční strom v 16:00.

      V Cidlině se bude žehnat adventní věnec v 16:30.

       

      Jakubov Dnes se bude v Jakubově žehnat vánoční strom v 17:30. Po společné snídani na faře v Jakubově se sejde ekonomická a farní rada.

       

      Litohoř   Dnes se bude v Litohoři žehnat adventní věnec v 18:00.

       

      Šebkovice

      Anděl strážný vás dovede k vítězství, řekl papež onkologicky nemocným dětem
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28604

      Papež František: Lidová zbožnost je imunitním systémem církve
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28597 

      Uznán druhý zázrak na přímluvu bl. Johna Henryho Newmana
      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28598

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       25.11.2018

       

       

       

           Slavnost Ježíše Krista Krále


      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

      BABICE

       10:30

       Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka

       a celou přízeň

        PONDĚLÍ –  26.11.2018       

           Blah. Jakub Alberione


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   27.11.2018

        Sv. Virgil


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  28.11.2018

       

       

           Blah. František Esteban Lacal    

           a 12 španělských mučedníků


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl  

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 29.11.2018

        

          Sv. Saturnin


       BABICE

       17:00

       Za Vavřince Štěpničku, manželku a dvoje rodiče

         PÁTEK   –    30.11.2018

         Sv. Ondřej, apoštol


      JAKUBOV

       17:00

       Za rodinu Laurovu a Dvořákovu

        SOBOTA    1.12.2018

          Sv. Edmund Kampián,

         bl. Chachles de Foucauld


      ŠEBKOVICE

       15:00

       Za Libuši Jelečkovu, dvoje rodiče a rodinu Stoklasovu

        NEDĚLE       2.12.2018

       

       

       

      1.       Neděle adventní


      JAKUBOV

       7:30

       Za Bohuslava Šerháka, dvoje rodiče, Jana a     

       Ludmilu  Slabých a Miladu Nečasovu

      LITOHOŘ

       9:00

       Za farnost

      BABICE

       10:30

       Za rodiče Chaloupkovy a Holíkovy

       

      Společné ohlášky neděle 25. 11. 2018

       

      Dnešní sbírka je na opravy kostela.

       

      Adventní věnce budeme žehnat při mši sv. na 1. adventní neděli 2. 12.

       

      Babice -  Dnes bude ihned po mši sv. krátká adorace N.S.O. na poděkování za uplynulý liturgický rok. V Cidlině se bude v obci žehnat adventní věnec v neděli 2. 12.  v 16:30.

       

      Jakubov V Jakubově se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 17:30.

       

      Litohoř   V Litohoři se bude na náměstí žehnat adventní strom v neděli 2. 12. v 18:00.

       

      Šebkovice – Mše sv. bude v sobotu 1. 12. mimořádně v 16:00 kvůli následnému žehnání vánočního stromu.

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       18.11.2018

       

       

           33. neděle v mezidobí


      JAKUBOV

      7:30

       Za Ladislava Havlíka

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodinu Jelínkovu a Popovu

      BABICE

      10:30

       Za farnost

        PONDĚLÍ –  19.11.2018       

           Blah. Elizeus García a       

          Alexandr Planas Saurí


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   20.11.2018

        Blah. Marie Viti


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  21.11.2018

       

       

           Zasvěcení Panny Marie

            v Jeruzalémě


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl  

       LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 22.11.2018

        

          Sv. Cecilie


       BABICE

       17:00

       Za rodiče Černovy a Hobzovy

         PÁTEK   –    23.11.2018

         Sv. Klement I. , Blah. Michael Pro


      JAKUBOV

       17:00

       Za živou rodinu a Boží ochranu

        SOBOTA    24.11.2018

          Sv. Ondřej Dung Lac


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za rodiče Vítámvásovy, syna, dvoje rodiče a přízeň

        NEDĚLE       25.11.2018

       

       

       

        Slavnost Ježíše Krista Krále


      JAKUBOV

       7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

       9:00

       Za rodiče Klimešovy, Šuhajkovy a celou přízeň

      BABICE

       10:30

       Za Karla Bulíčku, dvoje rodiče a Zdeňka Benáčka  a celou přízeň

       

      Společné ohlášky neděle 18. 11. 2018

       

      Dnes je poslední možnost objednat stolní kalendář nebo malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den. Kdo má zájem, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela.

       

      V neděli 25. 11. bude měsíční sbírka na opravy kostela.

      V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

      Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

      Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

       

      Babice -  Za nátěr střechy zaplatila farnost 66.700,- kč. Celkové náklady činily  149.700,- kč. Nyní nás čeká oprava věžních hodin. Instalace nového hodinového stroje.

      Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 42.016,-kč.

      Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 71. 693,- kč

       

      Jakubov Za opravy soch sv. Františka Xaverského a sv. Rocha zaplatila farnost 48.350,- Celkové náklady činily  103.500,- kč. Obec Jakubov přispěla 15.000,-kč.

      Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství činil 13. 471,-kč.

      Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 22. 452,- kč

       

      Litohoř   Letošní doplatek farnosti do společného fondu biskupství  činil 7. 224,-kč.

      Farnost tento rok odvedla povinný příspěvek celkem 12. 040,- kč

      Šebkovice – Připravuje se odvodnění kostela v nákladu cca 400.00,- kč

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       11.11.2018

       

           32. neděle v mezidobí,  

          Sv. Martin


      JAKUBOV

      7:30

       Za Františka Novotného, manželku a syna

      LITOHOŘ

      9:00

       Za farnost

      BABICE

      10:30

       Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

        PONDĚLÍ –  12.11.2018

          Sv. Josafat Kuncevič


       

       

       

       

       

         ÚTERÝ     –   13.11.2018

          Sv. Anežka Česká


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  14.11.2018

       

       

          Sv. Mikuláš Tavelič


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl  

      LITOHOŘ

       17:00

       Volný úmysl

        ČTVRTEK – 15.11.2018

          Sv. Albert Veliký


      BABICE

       17:00

       Za rodinu Růžičkovu, Nahodilovu a duše v očistci

          PÁTEK   –    16.11.2018

          Sv. Markéta Skotská, sv. Gertrud


      JAKUBOV

       17:00

       Za Jarmilu Košákovu a manžela

        SOBOTA    17.11.2018

         

          Sv. Alžběta Uherská


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za Vladimíra Venhodu, rodiče a přízeň

        NEDĚLE       18.11.2018

       

       

           33. neděle v mezidobí


       

      JAKUBOV

       7:30

       Za Ladislava Havlíka

      LITOHOŘ

       9:00

       Za rodinu Jelínkovu a Popovu

      BABICE

       10:30

       Za farnost

       

      Společné ohlášky neděle 11. 11. 2018

      Blíží se doba adventní, pro její hlubší prožití vydalo biskupství malý sešitek Průvodce adventem s myšlenkami na každý den, kdo byste jej chtěli, zapište se prosím na seznam u vchodu kostela. Můžete se zapsat i pro objednání katolického kalendáře pro rok 2019.

      V pátek 23.11.  a v sobotu 24.11. se plánuje v  orlovně v Moravských Budějovicích společné setkání s ministranty z Moravských Budějovic s programem společného přenocování, vyrábění svíček, her, modliteb a filmu ….

      Odjezd od kostela v JAKUBOVĚv pátek 23.11.  v 17:45.Návrat – v sobotu 24.11. mezi 11-12h do JAKUBOVA

      Přihlášky do 18.11. na tel. 606 717 836 /  mail:michal.dracka@centrum.cz

       

      Babice -  Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Babicích 3.584,- kč

       

      Jakubov - Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Jakubově 3.068,- kč

       

      Litohoř  – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Litohtoři 2.415,- kč

       

      Šebkovice – Při sbírce na opravy kostela se 28.10.2018 vybralo v Šebkovicích 1.010,- kč.

       

       

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE       4.11.2018

       

           31. neděle v mezidobí,  

          Sv. Karel Boromejský


      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

       Za rodinu Bártů a Filipských

      BABICE

       10:30

       Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

        PONDĚLÍ –  5.11.2018

          Blah. Bernard Lichtenberg


       

       

       

       

       

        ÚTERÝ     –   6.11.2018

          Sv. Leonard


       

       

       

       

       

        STŘEDA  –  7.11.2018

       

       

          Sv. Vincenc Grossi


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Na určitý úmysl 

       LITOHOŘ

       17:00

       Za Antonii a Antonína Kubovy a jejich rodiče

        ČTVRTEK – 8.11.2018

          Sv. Gotfried (Bohumír)


      BABICE

       17:00

       Za rodinu Bláhovu a Bohumila Cejpka

         PÁTEK   –    9.11.2018

         Posvěcení Lateránské    

         baziliky v Římě


      JAKUBOV

       17:00

       Za zemřelé z rodiny Slavíčkovy

        SOBOTA    10.11.2018

         

          Sv. Lev Veliký


      ŠEBKOVICE

       16:30

       Za Františka Nováka, dvě manželky a celou rodinu Novákovu 

         

        NEDĚLE       11.11.2018

       

           30. neděle v mezidobí,  

          Sv. Martin


      JAKUBOV

       7:30

       Za Františka Novotného, manželku a syna

      LITOHOŘ

       9:00

       Za farnost

      BABICE

       10:30

       Za rodiče Pléhovy, dceru a syna a za Viléma Tržila

       

      Společné ohlášky neděle 4. 11. 2018

       


      Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

      Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

      Odpustky pro duše v očistci
      1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

      Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

      Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
      1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
      2. svaté příjímání
      3. modlitba na úmysl Svatého Otce
      4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
      5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
      Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

      Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

       

      Šebkovice

       

      Litohoř  Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

       

      Jakubov -

      Pořad bohoslužeb

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan

         NEDĚLE       28.10.2018

         30. neděle v mezidobí,  

               

         Sv. Šimon a Juda, apoštolové

          

      JAKUBOV

      7:30

      Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

      LITOHOŘ

      9:00

      Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

      BABICE

      10:30

      Za farnost

        

         PONDĚLÍ –  29.10.2018

         Blah. Restituta Kafková

       

       

       

          ÚTERÝ     –   30.10.2018

          Sv. Marcel

       

       

       

          STŘEDA  –  31.10.2018

          Sv. Wolfgang

       

       

       

       

         ČTVRTEK – 1.11.2018

       

          Slavnost všech svatých

      ŠEBKOVICE

      16:30

      Na určitý úmysl

       LITOHOŘ

      17:00

      Za rodinu Urbánkovu, Novákovu a Komendovu

      BABICE

      18:00

      Za rodiče Neubauerovy, Sedlákovy a přízeň

        

         PÁTEK   –    2.11.2018

       

         Památka na všechny zemřelé

       

      ŠEBKOVICE

      16:30

      Na určitý úmysl

      JAKUBOV

      17:00

      Za rodinu Vrbkovu a Pokornovu

         SOBOTA    3.11.2018

         Sv. Martin de Porres, sv Hubert

       

      ŠEBKOVICE

      16:30

      Za rodinu Holovu, Julii a Toňu Vaňorkovou

         NEDĚLE       4.11.2018

       

          30. neděle v mezidobí,  

          Sv. Karel Boromejský

      JAKUBOV

      7:30

      Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

      Za rodinu Bártů a Filipských

      BABICE

      10:30

      Za rodinu Markovu, Vostalovu, Nahodilovu a přízeň

      Společné ohlášky neděle 28. 10. 2018

       

      Dnešní sbírka  je  na opravy kostela.


      Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

      Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “.

      Odpustky pro duše v očistci
      1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

      Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

      Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
      1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
      2. svaté příjímání
      3. modlitba na úmysl Svatého Otce
      4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
      5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
      Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

       

       

      Babice -  Dušičková pobožnost  bude  v Babicích na hřbitově v ne. 4. 11. ihned po mši  sv.

       

      Šebkovice – v Šebkovicích se bude zpovídat před „dušičkami“ ve čtv. 1.1. od 15:30.

      Dušičková pobožnost  bude v pá. 2.11  a v so. 3. 11. po mši sv.

       

      Litohoř  –v Litohoři se bude zpovídat ve čtv. 1.1. od 16:30, a po mši sv. se společně pomodlíme v kostele za naše zemřelé modlitby za duše v očistci.

      Dušičková pobožnost bude na hřbitově v Litohoři ve středu 7.11. ihned po mši sv.

       

      Jakubov - dušičková zpověď“ bude v Jakubově v pá.. 2.1. od 16:00, ihned po mši sv.bude na místním hřbitově dušičková pobožnost..

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

          NEDĚLE       21.10.2018

       

            29. neděle v mezidobí,  

       

           Sv. Uršula

      JAKUBOV

      ŠEBKOVICE

      7:30

      8:30

      Za rodinu Křikavovu

      Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

      LITOHOŘ

      9:00

      Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

      BABICE

      10:30

      Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

         PONDĚLÍ –  22.10.2018

           Sv. Jan Pavel II.

       

       

       

          ÚTERÝ     –   23.10.2018

          Sv. Jan Kapistránský

       

       

       

         STŘEDA  –  24.10.2018

           Sv. Antonín Maria Klaret

      LITOHOŘ

      17:00

      Za Josefa Štěrbu, bratra, rodiče a rodinu Doležalovu

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Na určitý úmysl

         ČTVRTEK – 25.10.2018

           Blah. Karel Gnocchi

      BABICE

      18:00

      Za rodiče Machovcovy, Makuchovy, Vaňkovy, Bílých a syna

         PÁTEK   –    26.10.2018

          Blah. Celina Chludziňska

      JAKUBOV

      18:00

      Za rodinu Kabelkovu

         SOBOTA    27.10.2018

           Sv. Evarist

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Za rodinu Kotačkovu a celou přízeň

         NEDĚLE       29.10.2018

       

            30. neděle v mezidobí,  

           Sv. Šimon a Juda, apoštolové

      JAKUBOV

      7:30

      Za Miroslava Němce a zemřelé z rodiny

      LITOHOŘ

      9:00

      Za rodinu Svobodovu, Ježkovu a Čepovu

      BABICE

      10:30

      Za farnost

      Společné ohlášky neděle 21. 10. 2018

      Dnešní sbírka  21. 10. je  na misie. Sbírka na opravy kostela bude příští neděli  neděli 28. 10.


      Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci lze získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých (od 25.10.2018). A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

      Odpustky pro duše v očistci
      1.  a 2.  listopadu  je  možno  při návštěvě  kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,  sv. přijímání,  modlitba  na úmysl Sv. otce)  je podmínkou  pomodlit se  při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

      Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

      Řádný termín pro získávání odpustků pro zemřelé je od 1. 11. do 8.11., kdy bude probíhat tzv. „dušičkový oktáv “. Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou tyto:
      1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
      2. svaté příjímání
      3. modlitba na úmysl Svatého Otce
      4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
      5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
      Pokud není některá podmínka splněna, pak se získává pouze odpustek částečný.

      Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence.

      Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr růžence ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

       

      Babice -  dušičková zpověď bude v neděli 28. 10. od 10:00 v kostele v Babicích.

      Po mši sv. jste v neděli 28.10. zváni na společné sázení pamětního stromu k výročí 100 let vzniku Československé republiky před farou v Babicích.

      Odpoledne jste také zváni na žehnání památníku našim spoluobčanům, kteří zahynuli v 1. svět. válce. Ve 14:00 se vychází od KD v Babicích.

                           V Šebkovicích se bude zpovídat v so. 3. 11. od 15:30. Po mši sv. bude společná Dušičková pobožnost.

      Litohoř  -   v pátek 26. 10. budeme společně sázet a žehnat lípu k výročí 100 let vzniku Československé republiky. Následovat bude světelný průvod pro děti. Začátek cca v 16:45

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                     

         NEDĚLE       14.10.2018

            28. neděle v mezidobí,  

               Sv Kalist I.

      JAKUBOV

      7:30

      15:30

       Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

      Křest Elišky Matušinové

      LITOHOŘ

      9:00

      Za farnost

      BABICE

      10:30

      Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

         PONDĚLÍ –  15.10.2018

           Památka sv. Terezie od Ježíše

       

       

       

          ÚTERÝ     –   16.10.2018

        Sv. Hedviky, sv. Marie M. Alacoque

       

       

       

         STŘEDA  –  17.10.2018

           Památka sv. Ignáce Antioch.

      LITOHOŘ

      17:00

      Volný úmysl

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Na určitý úmysl

         ČTVRTEK – 18.10.2018

           Svátek sv. Lukáše

      BABICE

      18:00

          Za rodinu Roupcovu a celou přízeň

         PÁTEK   –    19.10.2018

       Sv. Jan , Izák a druhové z Ameriky

      JAKUBOV

      18:00

      Volný úmysl

         SOBOTA    20.10.2018

           Blah. Jakub Kern

      ŠEBKOVICE

       

      Mše sv. bude v ne. v 8:30 k výročí posvěcení kostela

         NEDĚLE       21.10.2018

            29. neděle v mezidobí,  

           sv. Uršula

      JAKUBOV

      7:30

      Za rodinu Křikavovu

      ŠEBKOVICE

      LITOHOŘ

      8:30

      9:00

      Za rodiče Čermákovy a rodinu Čurdovu

      Za Vlastimíra Karáska, dvoje rodiče a vnuka

      BABICE

      10:30

      Za Věru Láskovou, manžela, dvoje rodiče a Milana Schönhausera

      Společné ohlášky neděle 14. 10. 2018

       

      V neděli 21. 10. bude sbírka na misie. Sbírka na opravy kostela bude až v neděli 28. 10.

       

      Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

      Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Papež František nedávno také doporučil, abychom se na závěr ještě pomodlili modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28273

      http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28313

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                                       

         NEDĚLE       7.10.2018

            27. neděle v mezidobí,  

           Panna Maria Růžencová

      JAKUBOV

      7:30

       Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

      LITOHOŘ

      9:00

      Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

      BABICE

      10:30

      Za farnost

         PONDĚLÍ –  8.10.2018

           Sv. Simeon

       

       

       

          ÚTERÝ     –   9.10.2018

           Sv. Jan Leonardi

       

       

       

         STŘEDA  –  10.10.2018

           Sv. Paulin

      LITOHOŘ

      17:00

      Za Jana Svobodu, Marii Kazdovou a jejich rodiče

      ŠEBKOVICE

      16:30

      Na určitý úmysl

         ČTVRTEK – 11.10.2018

           Sv. German

      BABICE

      18:00

          Za Marii Hrůzovu, sestru a dvoje rodiče

         PÁTEK   –    12.10.2018

           Sv. Radim

      JAKUBOV

      18:00

      Za zemřelé z rodiny Fantovy a duše v očistci

         SOBOTA    13.10.2018

           Sv. Eduard

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Za rodiče Krotkovy a Bartésovy

         NEDĚLE       14.10.2018

            28. neděle v mezidobí,  

           Sv. Kalist I.

      JAKUBOV

      7:30

      Za Annu Bastlovu, manžela, snachu a vnuka

      LITOHOŘ

      9:00

      15:30

      Za farnost

      Křest Elišky Matušinové

      BABICE

      10:30

      Za rodiče Zikmundovy, snachu, zetě a celou přízeň

      Společné ohlášky neděle 7. 10. 2018

       

      Prosíme ty kdo rádi fotí, aby se přihlásili do služby fotografa událostí ve farnosti, abychom mohli tyto události zveřejňovat a archivovat. Můžou to být i momentky mobilem.

       

      Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

      Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ A na závěr modlitbu "Pod ochranu tvou" a exorcismus "Svatý Michaeli" na úmysl našeho papeže Františka za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.

       

      Babice - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

      Litohoř  - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

       

      Jakubov - schůzka ministrantů bude v sobotu 13.10. na faře v Jakubově v 9:00. Schůzky ministrantů budou bývat každých 14 dnů vždy v sobotu.

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6    

                                             

         NEDĚLE       30.9.2018

            26. neděle v mezidobí,  

           Sv. Jeroným

      JAKUBOV

      7:30

       Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

      Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

      BABICE

      10:30

      Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

         PONDĚLÍ –  1.10.2018

           Sv. Terezie od dítěte Ježíše

       

       

       

          ÚTERÝ      –   2.10.2018

           Památka sv. andělů strážných

       

       

       

         STŘEDA  –   3.10.2018

           Sv. Maxmilián

      LITOHOŘ

      17:00

      Za Josefa Kašíka a rodiče

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Na určitý úmysl

         ČTVRTEK – 4.10.2018

           Sv. Františka z Assisi

      BABICE

      18:00

      Za Antonína Klimeše, dvoje rodiče a duše v očistci

         PÁTEK   –     5.10.2018

           Sv. Faustyna Kowalska

      JAKUBOV

      18:00

      Za zemřelé z rodiny Pospíchalovy

         SOBOTA     6.10.2018

           Sv. Bruno

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Na určitý úmysl

         NEDĚLE       7.10.2018

            27. neděle v mezidobí,  

           Panna Maria Růžencová

      JAKUBOV

      7:30

      Za Marii Suchou a zemřelé z rodiny

      LITOHOŘ

      9:00

      Za Luboše Vaníčka, bratra a rodiče

      BABICE

      10:30

      Za farnost

      Společné ohlášky neděle 30. 9. 2018

       

      Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat.

      Při sbírce na podporu kněží a pastorace (PULS) bylo vybráno v Babicích 8.342,- Kč, v Jakubově 4.834,- Kč, v Litohoři 2.440,- Kč a v Šebkovicích 1.035,- Kč. O tyto částky bude .snížen povinný příspěvek farnosti pro diecézi (dřívější „desátek“). Více o financování církve se můžete dozvědět u vchodu ve zpravodaji. Tam jsou také informace, jak se do fondu přihlásit.

      Měsíc říjen je pro nás výzvou k modlitbě růžence, jako prostředku ke spojení s Bohem. Sv. Jan Pavel II. říkal, „že modlitba růžence je lék proti zlu“. A my všichni jej každodenně potřebujeme. Proto se chceme společně vždy půl hodiny přede mší sv. modlit růženec s doporučením sv. Jana Pavla II.: v po. –radostný, v út. –bolestný, ve st. –slavný , ve čt. – růženec světla, v pá. –bolestný, v so. –radostný, v ne. – slavný.

      Náš společný úmysl může být : „Za dar víry pro naše rodiny.“ Prosíme, aby modlitbu vždy organizovala a rozdělila konkrétní osoba, a byly použity texty pro společné modlitby z kancionálu se vsuvkou mezi desátky: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

       

      Babice - společná modlitba sv. růžence bude v Babicích v měsíci říjnu v neděli od 10,00 hodin a ve čtvrtek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve čtvrtek.

      Litohoř  - společná modlitba sv. růžence bude v Litohoři v měsíci říjnu v neděli od 8,30 hodin a ve středu od 16,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především ve středu.

       

      Jakubov - společná modlitba sv. růžence bude v Jakubově v měsíci říjnu v neděli od 7,00 hodin a v pátek od 17,30 hodin. Zveme všechny věřící k této modlitbě a zvláště děti, které se mohou zapojit do modlitby, především v pátek.

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6                 

         NEDĚLE       23.9.2018

            25. neděle v mezidobí,  

           Sv. Pio z Pietrelcini

      JAKUBOV

      7:30

        Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

      LITOHOŘ

      9:00

        Za farnost

      BABICE

      10:30

        Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

         PONDĚLÍ –  24.9.2018

           Sv. Gerard (Jaromír)

       

       

       

          ÚTERÝ      –   25.9.2018

           Sv. Sergej Radoněžský

       

       

       

         STŘEDA  –   26.9.2018

           Sv. Kosmy a Daminána

      LITOHOŘ

      17:00

        Volný úmysl

      ŠEBKOVICE

       

        Mše sv. mimořádně nebude

         ČTVRTEK – 27.9.2018

         Památka sv. Vincence z Paula

      BABICE

      18:00

        Za rodiče Pléhovy, syna a celou přízeň

         PÁTEK   –     28.9.2018

           Slavnost sv. Václava

      JAKUBOV

      18:00

        Volný úmysl

         SOBOTA     29.9.2018

           Svátek sv. Michaela,     

                  Gabriela a Rafaela

      ŠEBKOVICE

      17:30

        Na určitý úmysl

         NEDĚLE       30.9.2018

            26. neděle v mezidobí,  

           Sv. Jeroným

      JAKUBOV

      7:30

        Za farnost

      LITOHOŘ

      9:00

        Za rodinu Nechvátalovu a Filipských

      BABICE

      10:30

        Za Jaroslava Burdu, manželku, dvoje rodiče a Karla Radkovského

      Společné ohlášky neděle 23. 9. 2018

      Vyhlašujeme soutěž ve sbírání kartiček s obrázky a texty, které se budou rozdávat každou neděli dětem. Kdo bude mít na konci školního roku nejvíce vybarvených kartiček vyhrává cenu…

       

      Kdo má nějaké fotografie  v mobilu nebo foťáku z loučení a vítání kněží ve farnosti, pošlete je prosím na adresu: babaiceulesonic@dieceze.cz, ať je můžeme archivovat

       

      Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

      Milé sestry, milí bratři,

      před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
      i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

      K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jed­notlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké ro­dině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

      Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

      Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdi­vým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

      Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

      Ze srdce vám všem žehnám.

      Váš biskup Vojtěch

      U vchodu najdete zpravodaj o činnosti fondu s informacemi, jak se do fondu přihlásit.

      Babice -

      Litohoř  -

      Jakubov -

                                                     

      Pořad bohoslužeb

      „Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6

        NEDĚLE     16. 9. 2018

           24. neděle v mezidobí                      

             Sv. Ludmila

              

      JAKUBOV

      7:30

      Za rodinu Kolářovu, Klimešovu a Boží ochranu

      LITOHOŘ

      9:00

      Za Františka Duchoně, sestru a rodiče

      BABICE

      10:30

      Za farnost

        PONDĚLÍ –  17. 9. 2018

           sv. Kornélius a Cyprián

       

       

       

         ÚTERÝ      –   18. 9. 2018

           sv. Josef Kopertinský

       

       

       

        STŘEDA  –   19. 9. 2018

           sv. Januárius

      LITOHOŘ

      17:00

      Volný úmysl

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Na dobrý úmysl

        ČTVRTEK – 20. 9. 2018

           sv. Ondřej a Pavel z Koreje

      BABICE

      18:00

      Za rodinu Hrůzovu a celou přízeň

        PÁTEK   –     21. 9. 2018

           svátek sv. Matouše

      JAKUBOV

      18:00

      Za rodinu Kabelkovu

        SOBOTA     22. 9. 2018

           sv. Mořic a druhové

      ŠEBKOVICE

      17:30

      Za rodiče Černovy, dceru, zetě a vnučku

        NEDĚLE     23. 9. 2018

           25. neděle v mezidobí                      

             Sv. Pia z Pietrelcini

      JAKUBOV

      7:30

      Za Marii Krotkou, manžela a rodiče

      LITOHOŘ

      9:00

      Za farnost

      BABICE

      10:30

      Za Jana Prasličku, dvoje rodiče a manžele Chmelíkovy

      24. neděle v mezidobí

      16. 9.  2018

       

      Společné ohlášky

      Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

       

      Ti kdo se připravují na přijetí svátosti biřmování v M. Budějovicích u o. Pavla Krejčího, se budou scházet od pondělí 17.9. ve 14:00 při výuce náboženství pro starší děti nebo v pátek 21.9. v 19:00 na faře v M. Budějovicích.

       

      Kdo se chystáte na setkání s otcem biskupem Vojtěchem v Brně čtv. 27. 9., které je určeno pro děti, které letos poprvé přistoupily ke sv. přijímání, nahlašte se prosím do pondělí 17.9.

        Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

       

      Babice - Výuka náboženství začne v Šebkovicích  ve čtvrtek 20. 9. od 13:00

      Litohoř  - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

      Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

       

      Mše sv. ve středu bude pro děti, vítáni jsou ale všichni.

       

      Jakubov - Výuka náboženství začne pro 1-2 třídu v ZŠ  v Jakubově v pondělí od 14:00. Pro 3. třídu bud eve stejný čas ve 14:00 jen v jiné třídě ZŠ v jakubově.

      Pro 6. třídu bude v Jakubově na faře ve středu 19.9. v 15:30.

       

      Od pondělí 17.9. se bude opět scházet modlitební společenství v kulturním domě v Jakubově od 18:30.