Adorační den v Litohoři

Adorační den ve farnosti Litohoř připadá vždy na 4. únor. Že se nemusí jednat jen o "nařízení shora" jsme si uvědomili při nedávné adoraci v litohořském kostele. Mládež z Moravských Budějovic, z Domamile, z Litohoře a okolí připravila písně k adoraci a texty sv. Faustyny Kowalské, pan Gráf nám v kostele malinko "přitopil", abychom nezmrzli a adorace - klanění Bohu, skrytému v podobě kousku nekvašeného chleba, mohla začít. Asi je zbytečné popisovat atmosféru zpěvu, modliteb a soustředěného ticha; tu si každý zúčastněný odnesl sebou domů. Důležité je však to, že jsme několik hodin věnovali projevu úcty a vděčnosti vůči Bohu, tedy tomu, co v dnešní době téměř vymizelo (a nejen ve vztahu k Bohu). Děkuji všem mladým, kteří se zapojili do přípravy adorace i všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zkrášlení liturgického prostoru. A v neposlední řadě děkuji i dobrým duším, které pamatovaly na milé občerstvení (duchovní pokrm byl vynikající, ale i něco menšího z toho hmotného pokrmu se do nás ještě vešlo).

Ladislav Kozubík


Adorace v kostele sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou jsme mohli prožít v nedělním podvečeru, nás jistě duchovně posílila. Čas uctívání a klanění se v tichosti byl proložen společnými modlitbami a písněmi, pod vedením hudebního souboru. Tuto duchovní událost ještě znásobilo příjemné osvětlení interiéru kostela.

Jana Bártů