Na prahu postní doby

Není půst jako půst. Ježíš svým učedníkům jasně ukázal, jaký je rozdíl mezi postem pohanů a postem upřímně věřících. Postní aktivita „pohanů“ se odehrává na povrchu: navenek konané dobré skutky, vyzývavá zbožnost (modlí se tak, aby to druzí viděli), úsměvný projev odříkání (dělají ztrápený obličej)… Toto však není půst, jaký se líbí Bohu. Smyslem půstu totiž není uzavřít se do své „zbožnosti“, ani vršit skutky dobra či odříkání!

Pravým smyslem půstu je otevření se pravdě. Ale co je pravda? Například pravda o člověku? Tak třeba to, že ti Bůh požehnal, dal ti schopnosti, které jsi využil, takže se nemáš špatně. Můžeš se rozdělit s druhým a přece ti nebude scházet. Proto, když dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.

Nebo když se modlíš, nebuď jako pokrytec. Nepotřebuješ dělat se lepším, ani v očích lidí, ani před Bohem. Bůh přece vidí do komůrky tvého srdce, zná tvoje skutky lépe a dokonaleji než ty. A nemusíš ho ani přesvědčovat, aby ti pomohl. On už má pro tebe plán, který můžeš použít, abys mohl být šťastný a to daleko lépe, než bys to dokázal ty sám! Je jenom otázkou tvé pravdivé a vnitřní modlitby, abys úmysly Boží poznal a podle nich zařídil svůj život.
A lidé…? Ti poznají, že se modlíš, z tvé tváře. Bude projasněná, otevřená pro dobré myšlenky a laskavá.
Lidé se s tebou budou rádi setkávat, protože Bůh bude přebývat v tvém srdci.

Postní dobu křesťanů nemusí charakterizovat ani ztrápené obličeje; to dělávají pokrytci. Opravdu věřící člověk umí spolu se svatým Pavlem žít v hojnosti i v nedostatku, anebo jak zaznívá v pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes: sdílí radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby…

Půst má tedy vést upřímně smýšlejícího člověka do skrytosti. V srdci se totiž odehrávají ty nejdůležitější změny. Zde se tvoří správná nebo špatná rozhodnutí. Ale především se v srdci tvoří vztah. Dobrý, anebo špatný. K Bohu, stejně tak, jako k člověku. A nakonec (řečeno slovy evangelia): Bůh, který vidí i to, je skryté, ti vše bohatě odplatí!

Přeji vám všem požehnané postní snažení.

Ladislav Kozubík