Notování s Donem Boscem

KDO ZPÍVÁ, DVAKRÁT SE MODLÍ

S tímto heslem jsme se sešli 30. 1. 2016 na babické faře, abychom zpívali, hráli si, bavili se s Donem Boskem a toto vše dělali společně. Cvičili jsme písničky tzv. ukazovačky, které předvádíme při dětské mši svaté ve čtvrtek v Babicích. Je třeba, abychom všichni věděli, co máme ukazovat a při tom dokázali i zpívat.

Blíží se ale i doba postní, proto jsme nacvičovali i postní písničky, doprovázeli jsme je rytmickými nástroji a všechny nás to moc bavilo. V závěru setkání za námi přijel P. Kozubík, tak jsme mu některé písničky zazpívali, ostatní uslyší až při mších.

Také jsme se bavili o osobnosti Dona Boska, který měl v těchto dnech svátek. Podívali jsme se na krátké video o jeho životě, vypracovali jsme různé otázky vztahující se k jeho osobě.

Mezi všemi aktivitami jsme nezapomněli na různé hry, které jsme po obědě mohli hrát i venku, protože krásně svítilo sluníčko.

Další setkání proběhne 19. 3. 2016 a budě věnované sv. Josefovi. V předstihu dostanete podrobné informace. Těšíme se na vás!

Text: Jitka Řezníčková