Každý rok, kdy sbíráme plody ze zahrad a z polí, děkujeme za úrodu. V naší farnosti proběhlo toto poděkování v neděli 27.9. při mši svaté. Obětní stůl byl obklopen nejrůznějšími plody z našeho okolí. Při obětním průvodu přinášeli děti i dospělí dary (vinnou révu, chléb, víno, zeleninu a další). O hudební doprovod se postarala schola Babice. V jedné z písní symbolicky zazněla tato slova:"Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám."

Poděkovaní patří všem, kdo se podíleli na tomuto děkovaní Bohu.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309 / 0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

                   
           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369 / 0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339 / 0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...