Podle rozhodnutí Vatikánu se letos můžou získávat plnomocné odpustky pro zesnulé po celý měsíc listopad, aby věřící na hřbitovy či do kostelů přicházeli postupně a zajistila se tak jejich bezpečnost. Na celý měsíc listopad je rozložena i povinnost odříkání modliteb "Otče náš" a "Vyznání víry" v kostelích a oratořích.(dříve jen 1. -2.11.).

 

Všichni, kteří nemohou ze závažných důvodů opustit domov (mezi tyto důvody patří i nařízené omezení vycházení), mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, když se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, nebo jiné modlitby anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství (např. že tím, že Bohu nabídnou své bolesti a těžkosti). Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

 

V České republice platí také rozšíření již od 25. října, v případech, že věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. 

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31826

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320cirkev-umoznila-ziskani-odpustku-v-urgentnich-pripadech-epidemie

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339/0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS LITOHOŘ

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...