Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme v kostele sv. Jakuba v Jakubově instalovali zrestaurované sochy sv. Rocha a sv. Františka Xaverského, patronů proti moru. Celková částa za opravy činí 103.500,- Kč. Obec přispěla 15.000,- Kč a zbytek uhradila farnost a státní památková péče. Kéž nám svatí František Xaverský a sv. Roch pomáhejí v ochraně proti tělesným i duchovním epidemiím současnosti.