Milí farníci,

dovolte mně, abych vám představil nové webové stránky farností Babice u Lesonic, Jakubov a Litohoř. Neměly by být pouhým komunikačním prostředkem, který nahrazuje osobní setkání jednoho člověka s druhým. Informace, které vám farní stránky budou dodávat, jsou samozřejmě potřebné a pro mnohé i důležité. Pro jiné mohou být jenom pouhým nakupením slov. Nesmíme však zapomenout, že slovo má váhu pouze tehdy, je-li bráno vážně. Potom se stává pokladem, protože přesně rozlišuje hranici mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. „Říkej, co říct chceš, a mysli to vážně!“, zaznívá v jednom filmu.

Tímto však nechci naznačit, že by naše nové webové stránky měly být strohé a nezáživné. Věřím, že se najde mnoho vtipných, důvtipných, ba i úsměvných příspěvků, které obohatí naše farní společenství a pohladí na duši.

Byl bych rád, kdyby si každý z vás byl vědom toho, že se může do tvoření našich farních stránek zapojit. Příběhem, vzpomínkou na nějaký prožitek, nápadem, který nabídne ostatním, fotografií… A nikdo nemusí mít obavu, že se zrovna ten jeho příspěvek na farní stránky nehodí, nebo že těžko volí správná slova. Lidské slovo sice někdy bývá příčinou nedorozumění, ale bereme-li ho vážně, může být i mostem, který spojuje vzdálená srdce.

P. Ladislav Kozubík