PŘIHLÁŠKA

do římskokatolického náboženství

Jméno a příjmení: ........................................................................................

Datum narození: ..........................................................................................

Pokřtěn(a):   ano* – ne*,  místo: .................................................................

Bydliště: ......................................................................................................

Žák(yně) .................  třídy ve školním roce ................................................

Škola: ..........................................................................................................

Kontakt na rodiče: telefon: .........................................................................

                               e-mail: ...........................................................................

V .................................  dne .............................

                                                                                                                     

*hodící se označte                                                                                 podpis jednoho z rodičů

 

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309 / 0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

                   
           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369 / 0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339 / 0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...