Reportáž - II. Farní zahrada v Babicích

II. Farní zahrada se nesla v přátelské, milé a vlídné atmosféře. Otec Ladislav zajistil zajímavý program, který naplnil celé nedělní odpoledne. Během celého dne vynikla pospolitost a láskyplná jednota, která zářila z každého, kdo se na zahradě zastavil. A zastavila se spousta návštěvníků, pěšky, autem nebo na kole. A i při takové slávě, jako byla Farní zahrada, může ucházet kolo budoucí paní doktorce z Brna. Hned se našli ochotní lidé, kteří přiskočili a dali kolo do pořádku, že se mladá paní doktorka nestačila divit. Soudržnost a laskavost ovládly všechny.

Velké díky patří Otci Ladislavovi, že dal podnět ke konání zahradního společenství, které sjednocuje lidi ve farnosti, mezi farnostmi i v obci. Nemalé poděkování je však třeba vyslovit i všem, kdo zajistili technické zázemí na farní zahradě, občerstvení, výzdobu kostela, náročnou přípravu Výstavy rukodělných výrobků (a že jich bylo) i doprovázení celého programu milým a vtipným slovem.

„Farní zahrada“ může být důkazem toho, že se lidé i v dnešní době mohou sejít, a nejen hezky se pobavit, ale i obohatit tím, co je jim vlastní. A jestli bude následovat Farní zahrada III.? Samozřejmě, mnozí si přejí, aby příští rok zase byla. I to může být příležitostí, aby se další farníci zapojili a společně s novým panem farářem vytvořili prostor k milému setkání lidí ze širokého okolí.

Jitka Řezníčková