Notování se sv. Dominikem Saviem

Slunečnou sobota 6. května jsme strávili na farní zahradě v Babicích, kde jsme zpívali, hráli hry a na faře jsme si pak zdobili svíčky. Na oběd jsme si opekli špekáčky a plni sil jsme vyrazili na pěší túru do Šebkovic. Procházeli jsme lesem a během cesty jsme hledali vzkazy s úkoly, které jsme pak pečlivě plnili. Naším cílem v Šebkovicích byl místní kostel, zúčastnili jsme se mše svaté, na které jsme zazpívali za doprovodu kytar. Po mši jsme si ještě prohlédli zajímavosti kostela a odjížděli jsme s vědomím, že se jedná o velice zajímavou historickou památku. Šebkovický kostel mohu právem označit za historický skvost našeho okolí.

Jitka Řezníčková