Reportáž - Notování se sv. Vítem

V pátek 16. 6. 2017 odpoledne se sešlo na faře v Babicích u Lesonic 16 dětí z farnosti i okolí, aby se seznámily s postavou sv. Víta, notovaly (zpívaly s mohutným doprovodem Orffových nástrojů), hrály hry a byly spolu.

Po „zpívací“ rozcvičce jsme si venku povídali o sv. Vítu, který měl 15. června svůj svátek. Děti ho už dnes jistě poznají – nejčastěji bývá zobrazován jako malý chlapec, který má u sebe kohouta a palmovou ratolest. Jakým velkým překvapením bylo, že jsme mohli naše notování strávit s opravdovým živým Vítem, který k nám přijel ze Štěměch a je jen o rok mladší než světec z 3. století. Využili jsme jeho přítomnosti a stal se tak modelem sv. Víta. Hry na krásně posečené farní zahradě vystřídala večeře v podobě opékání vynikajících špekáčků. Abychom využili krásného počasí, hráli jsme hry a zpívali skoro až do setmění. Společná modlitba nás pak provedla přes několik stanovišť až k oltáříku Panny Marie. Před večerkou čekalo na děti ještě jedno překvapení – mohli se na chviličku vžít do kůže sv. Víta, který stál před rozhodnutím vzdát se či nevzdat křesťanské víry. Všechny děti nakonec obstály a přitom neskočily v kotli s rozžhaveným olejem jako mladý světec.

Uspat děti, které se sejdou jednou za čas na faře a jsou si vzácné, je velmi obtížný úkol. I přesto jsme si odpočinuli a budili se svěží do větrného sobotního rána. Zpěv vystřídaly opět hry. Nakonec došlo i na mučicí nástroj - rozpálený olej, který jsme ovšem využili pro dobrou věc: usmažili jsme na něm vdolky, které děti pomohly připravit. Před polednem se děti rozešly a rozjely do svých domovů.

Velmi rádi jsme strávili čas s panem farářem o. Ladislavem, který nás přijel oba dny navštívit. A velký dík patří rodičům a prarodičům, kteří se postarali o dostatek ovoce a dobrot pro všechny účastníky notování. Podpořeni hesly „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“ a „Kdo si hraje, nezlobí“ se už teď těšíme na další notování!