Notování s Pannou Marií

Sobota 1. 10. - 2. 10. 2016 na faře v Babicích

Začátek: v sobotu od 14.00

Konec: rodiče si děti převezmou před nedělní mší svatou

Budeme zpívat, hrát a bavit se

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, hygienické potřeby, spacák a karimatku.

 

Těšíme se na vás!

J+J Řezníčkovy, M+V Špačkovy, J. Šebková a M. Bustová