Odpolední program pro děti

8. 4. 2018 na 2. neděli velikonoční zvanou "neděle Božího milosrdenství "byl v chrámu sv. Jakuba v Jakubově připraven odpolední program pro děti, které se zapojily do celoroční soutěže " Cesta liturgickým rokem".

S dětmi, jejich rodiči a prarodiči jsme se sešli ve 14,30 před kostelem, kde byly dětem rozdány obrázky se skutky tělesného a duchovního milosrdenství, které nesly v průvodu do kostela a v presbytáři přečetly modlitbu na těchto obrázcích. P. Ladislav Kozubík přečetl evangelium o Milosrdném otci a vyslechli jsme si duchovní slovo. Tuto pobožnost doprovázely děti zpěvem písní a žalmu. Na rozprostřené srdce před obětním stolem děti kladly svíce na znamení, že chtějí mít své srdce blízko Ježíši, a kamínky na znamení, že chtějí Ježíši svěřit své těžkosti bolesti a starosti. Paní katechetka Jitka Šebková vysvětlila dětem i nám všem vztah Ježíše - milosrdného Krále - ke všem lidem. My, kteří se smíme nazývat Božími dětmi, máme tedy jako Ježíš " moc" konat milosrdenství - dobrým skutkem, dobrým slovem, modlitbou.

Na závěr jsme se všichni spojili ve společné modlitbě Otče náš. S písní " Když vím, co Ježíš pro mne vykonal" jsme odcházeli na faru, kde pokračoval program vyhodnocením soutěže s odměnou. Po občerstvení jsme vyběhli na hřiště, kde si děti zasoutěžily. Velký úspěch měl závod v běhu, kde si s dětmi zasoutěžil i otec Ladislav. Poděkování patří otci Ladislavovi, velmi šikovné katechetce Jitce Šebkové a všem, kteří pomáhali toto odpoledne připravit!

Marie Klimešová