Ohlédnutí za žehnáním křížů

Ve víru jiných událostí jaksi zaniklo dvojí nedělní odpoledne v Babicích a v Litohoři. V obou farnostech totiž proběhlo žehnání opravených křížů: v Babicích na kopci zvaném Datlák (18.9.) a v Litohoři u domu paní Wolheimové (30.10.).

Z historických pramenů není patrné k jakým událostem se vztahuje babický kříž, snad jako památka na zaniklou osadu. Litohořský kříž byl postaven „na památku 25-ti letého trvání živnostenského spolku Svatopluk, za přispění obce Litohoř“ v roce 1903. K tomuto kříži se váže pověst o přepadení služebné, která si z několikaleté služby ve Vídni přivážela věno a vydělané peníze. Na místě, kde stojí kříž ji přepadli lupiči a protože dívka jednoho z nich poznala, zabili ji.

Ať už je skutečnost o křížích jakákoliv, pravdou zůstává, že každý kříž symbolizuje na jedné straně lidskou bídu a trápení (v mnohém si ho lidé svými činy sami přivolávají) a straně druhé kříž ukazuje na nekonečnou lásku Boží, s níž Ježíš Kristus nesl svůj kříž za nás a v jeho Duchu jsme schopni unést své vlastní kříže.

Poděkování patří místním občanům, kteří se ujali opravy křížů, jakož i těm, kdo přispěli finančně a v neposlední řadě všem, kdo pomohli připravit samotné žehnání křížů.

Ladislav Kozubík


V neděli 30. října, v den výročí posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři, P. Ladislav Kozubík požehnal nově opravený kříž. Kříž pochází z roku 1903 a je vedle domu paní Marie Wolheimové; ta přítomné seznámila s historií, která se váže k tomuto kříži.

Jana Bártů