Představení dětí na odpolední štědrovečerní bohoslužbě"

Kniha Příběhy vánoční noci od Piera Gribaudiho byla inspirací vánočního představení, které si letos na svátky pokoje připravily děti a jejich rodiče. "Zem byla té noci rozechvělá očekáváním. ... Palestina, která nebyla než kouskem půdy spáleným slunce, se chvěla dojetím," jak zaznělo z úst herců. Stejně tak byli někteří z nás rozechvělí, jak vystoupení dopadne. Opravdu jen někteří, protože na začátku mše svaté se ke mně jeden chlapec naklonil a nedočkavě mi řekl: "Já už se tak těším!" Vydržel to, dočkal se, představení děti a dospělí krásně zahráli. Představení o divu, který se celá dlouhá staletí chystal. "Jen někteří o něm snili a věřili, že se jednou uskuteční, jenomže o něm měli úplně jinou představu. Právě proto muži a dívce nechali svá srdce i vrata zavřená na petlice... Planetě Zemi se sevřely útroby lítostí. Člověk, její host, odmítal přijmout toho, kdo kvůli němu přicházel z nekonečné věčnosti.... Kopec na konci Betléma se z rozechvění pohnul... Země připravila nejprostší uvítání: stala se bezpečným místem pro zrod velké řeky lásky…”

Jitka Řezníčková