100. výročí zjevení ve Fatimě

V letošním roce si připomínáme sté výročí zjeveni ve Fatimě (1917 – 2017).  

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie.

Podle svatého papeže Jana Pavla II. je deset mariánských ctností, kterými se máme řídit v našem každodenním jednání. Jsou to: Víra, Otevřenost Božímu slovu, Důvěra Bohu, Mlčení, Pokora, Dobrota, Čistota, Soucit, Jednota, Pokoj a radost.

Papež František vykoná pouť do Fatimy ve dnech 12. a 13. května 2017 a bude tak čtvrtým papežem, který toto místo navštívil.

“Víra je definitivní věrnost, jako ta Mariina.“  (papež František)