Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Pravidelné adorace

Pravidelné adorace 

V letošním školním roce se rovněž více zaměříme na adoraci. Na první pátky v měsíci bude v Jakubově po mši svaté soukromá adorace před Nejsvětější svátostí oltářní, která potrvá přibližně 45 minut, zbývající čtvrthodinu bude společná adorace, vyplněná modlitbou, zpěvem a rozjímáním. Smyslem soukromé tiché adorace je najít vnitřní ticho, aby k nám mohl promlouvat Bůh a my abychom se jeho naučili chválit, děkovat mu a správně formulovat svá přání.

V Babicích bude vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci krátká společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Při těchto adoracích budeme opět prosit Boha za obnovení pokoje, porozumění a posílení dobrých vztahů v našich rodinách.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...