Pravidelné adorace 

V letošním školním roce se rovněž více zaměříme na adoraci. Na první pátky v měsíci bude v Jakubově po mši svaté soukromá adorace před Nejsvětější svátostí oltářní, která potrvá přibližně 45 minut, zbývající čtvrthodinu bude společná adorace, vyplněná modlitbou, zpěvem a rozjímáním. Smyslem soukromé tiché adorace je najít vnitřní ticho, aby k nám mohl promlouvat Bůh a my abychom se jeho naučili chválit, děkovat mu a správně formulovat svá přání.

V Babicích bude vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci krátká společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Při těchto adoracích budeme opět prosit Boha za obnovení pokoje, porozumění a posílení dobrých vztahů v našich rodinách.