Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Adorační den v Litohoři

Adorační den v Litohoři

Adorační den ve farnosti Litohoř připadá vždy na 4. únor. Že se nemusí jednat jen o "nařízení shora" jsme si uvědomili při nedávné adoraci v litohořském kostele. Mládež z Moravských Budějovic, z Domamile, z Litohoře a okolí připravila písně k adoraci a texty sv. Faustyny Kowalské, pan Gráf nám v kostele malinko "přitopil", abychom nezmrzli a adorace - klanění Bohu, skrytému v podobě kousku nekvašeného chleba, mohla začít. Asi je zbytečné popisovat atmosféru zpěvu, modliteb a soustředěného ticha; tu si každý zúčastněný odnesl sebou domů. Důležité je však to, že jsme několik hodin věnovali projevu úcty a vděčnosti vůči Bohu, tedy tomu, co v dnešní době téměř vymizelo (a nejen ve vztahu k Bohu). Děkuji všem mladým, kteří se zapojili do přípravy adorace i všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zkrášlení liturgického prostoru. A v neposlední řadě děkuji i dobrým duším, které pamatovaly na milé občerstvení (duchovní pokrm byl vynikající, ale i něco menšího z toho hmotného pokrmu se do nás ještě vešlo).

Ladislav Kozubík


Adorace v kostele sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou jsme mohli prožít v nedělním podvečeru, nás jistě duchovně posílila. Čas uctívání a klanění se v tichosti byl proložen společnými modlitbami a písněmi, pod vedením hudebního souboru. Tuto duchovní událost ještě znásobilo příjemné osvětlení interiéru kostela.

Jana Bártů


KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...