Kněžská a jáhenská svěcení

V sobotu 23. června 2018 v 9.00 hodin přijmou při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni a jáhenské svěcení tři kandidáti.

Kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze:

  • Mgr. Jaroslav Jurka z farnosti Třebíč – zámek,
  • Tomáš Marada, DiS. z farnosti Hodonín,
  • Mgr. Vojtěch Zahrádka z farnosti Třebíč – město
  • jáhen Novoříšské kanonie premonstrátů Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem. z farnosti Hanušovce nad Topľou [Slovensko].

Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze:

  • Štěpán Trčka z farnosti Slavonice,
  • Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub
  • jáhen Řádu minoritů Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti Jihlava.