Květná neděle

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis) nebo též Pašijová neděle (De passione Domini) je poslední, tedy šestou nedělí ve čtyřicetidenním postu. Při bohoslužbách si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy jej lid oslavoval, prostíraje svá roucha a ratolesti před Ježíše na cestu. Současně se při mši svaté předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely v tento den a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny...

V babické farnosti se zúčastní obřadů Květné neděle (9.4.2017) také sedm prvokomunikantů, kteří přede mší svatou povedou s paní katechetkou pobožnost křížové cesty. Pobožnost začíná v 10,00 hodin, slavnostní průvod ke mši svaté v 10,30 hodin.

Jana Venhodová

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...