Malé ohlédnutí za skupinou Good work

Naše farnosti v minulém týdnu hostily pop gospelovou skupinu Good work, dříve zvanou Paprsky. V úterý 11.7. v Babicích a ve středu 12.7.2017 po eucharistické bohoslužbě v Litohoři navázala hudební skupina programem duchovních písní i slovního doprovodu, vedeného povětšině vedoucím skupiny Jiřím Jakubíkem. Už velkým překvapením pro všechny bylo množství posluchačů, kteří zaplnili téměř do posledního místečka kostel v Babicích a v malém kostelíku v Litohoři vypomohla předsíňka kostela.

Potěšením pro většinu starších posluchačů byla i skutečnost, že na rozdíl od kázání pana faráře všechno slyšeli a snad mohu i říci, že všichni byli uchvácení živostí hudby a zpěvu. Prostě mladí lidé ze všech koutů Moravy a Slezska, kteří svým uměním i otevřeností vnesli radost do našich kostelů.

Já jsem měl navíc ještě možnost být v jejich těsné blízkosti celé tři dny, když pobývali na faře v Babicích. Dnes už proto vím, že zaujmout tak velké množství lidí, věřících, hledajících ba i nevěřících, není samozřejmostí, ale vyžaduje obrovskou dávku kázně, zodpovědnosti i námahy. Komu by se taky chtělo po celý den cvičit, připravovat několik hodin hudební techniku, dvě hodiny koncertovat, znovu cvičit do pozdních nočních hodin a další den „sbalit fidlátka“ a pokračovat dál na další „štaci“?

Chci proto závěrem poděkovat skupině Good work i za to, že svému názvu ostudu neudělala. Jedním dechem však děkuji i všem návštěvníkům našich kostelů, protože bez jejich zapojení by atmosféra v kostelích nebyla tak milá a osobní. A neposlední řadě děkuji všem, kteří připravili výborné pohoštění pro všechny. Ono totiž po takovém výkonu člověku i vyhládne.

Ladislav Kozubík