Ministrantský turnaj P. Václava Drboly

Prvního apríla roku 2017 se vydaly telnické a sokolnické děti spolu s mládežníky na Ministrantský turnaj P. Václava Drboly v Moravských Budějovicích. Krásnému dni přálo nejen krásné počasí, ale i skvělá atmosféra a společenství místních organizátorů se všemi účastníky. 

Ministranti se od samého rána porovnávali ve florbalu a fotbale, přičemž byli rozděleni do tří věkových kategorií. Děvčata zamířila na orlovnu, kde měla možnost vyrobit malé „velikonoční svíce", jež měly mj. mířit do farností, ze kterých autorky díla pocházejí. Dospělý doprovod měl příležitost navštívit novou moderní mateřskou školku Jabula, ze které byli všichni velmi nadšeni...

V poledne se v jedné ze dvou tělocvičen základní školy Havlíčkova podával oběd ve formě dobrých baget, před jídlem se však všichni ještě společně pomodlili. Po obědě už se do hry také zapojila děvčata ve vlastní kategorii. Na všech frontách se bylo na co dívat, a to nejen na krásné sportovní výkony, ale především na pohodu a radost, která ze spousty účastníků čišela. Všichni chtěli jako vždy vyhrát a být první – medaile si nakonec odnesli všichni kromě až na jediný tým (za čtvrté místo v nejstarší kategorii). 

Po vyhlášení výsledků se účastníci vydali do kaple sv. Anny, kde proběhla společná adorace za hudebního doprovodu muzikantů z Telnice, Sokolnic a Lesonic. Adoraci vedl P. Ladislav Kozubík a s veselou a moudrou pohádkou do programu přispěl P. Pavel Krejčí, který účastníkům na závěr požehnal na cestu domů.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě krásné aprílové soboty podíleli, a těším se třeba zase za rok...