Farní zahrada 2018

V neděli 12.8.2018 bude v Babicích probíhat II. Farní zahrada. Začne mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích v 10,30 hodin a potom bude pokračovat společným obědem a následným odpoledním programem.

V rámci Farní zahrady bude také výstava rukodělných výrobků. Každý (nejen farníci) může přinést na výstavu své výrobky, do pátku 10.8.2018 na faru v Babicích, nejlépe ve čtvrtek po mši svaté, nebo se domluvit na tel. čísle: Marcela Špačková: 606 627 514. Výrobky mohou být z nejrůznějších oblastí: keramika, výšivky, batiky, obrazy, fotografie, sošky, pěstitelské výrobky apod.