Pouť prvokomunikantů v Hlubokých Mašůvkách

Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky bylo místem 6. setkání v sobotu 14. května. Některé děti možná poprvé slyšely, že pouť není od slova kolotoče, ale od slova putovat a také si to hned na vlastní nohy vyzkoušely. Než vyrazily na cestu, měly si děti s pomocí rodičů zvolit úmysl svého putování a jako symbol toho, co si chtějí vyprosit, si každý nesl svůj kámen. V Hlubokých Mašůvkách všechny přivítal místní pan farář, který nás také seznámil s historií vzniku tohoto poutního místa. Potom jsme společně slavili mši svatou a v obětním průvodu jsme svoje úmysly přetavené v kameny složili k nohám Pána Ježíše a Panny Marie. Odpoledne byly pro děti na osmi stanovištích připraveny úkoly a otázky, které se týkaly přípravy na přijetí svátosti smíření a Eucharistie. Nemohla chybět ani truhla s pokladem, k jejímuž otevření bylo nutné nejdříve získat tři klíče. To se nakonec podařilo, takže truhla byla otevřena a děti obdarovány. Dospělí si určitě povšimli, že obdarováni jsme ten den byli mnohokrát: počasím, společenstvím, společným slavením mše svaté a mnoha dalšími dobry a že i děti si odtud odvezly daleko víc než hrst bonbónů.