Slovo na prázdniny

Milí farníci,

nedávno mě v novinách zaujal článek, ve kterém se psalo, že pan prezident nechce ocenit život a dílo nedávno zemřelého kardinála Vlka. Důvod byl (mimo jiné) prostý: pan kardinál se podle presidenta velmi zasazoval o takzvané církevní restituce. A hned pod článkem byla rozvinutá „diskuze“, ve které někteří z „debatujících“ velmi nevybíravým způsobem psali (mírně řečeno) o nenasytné církvi.

Asi bych si toho normálně nevšimnul. Dnes je téměř jedno, kdo o čem a z jakého důvodu píše. Kdybych… Kdybych kratince předtím nebyl na návštěvě u sester Františkánek ve Velkém Újezdu. Při rozhovoru s nimi jsem se dozvěděl, že jejich kongregace byla založena v roce 1886 na přání prezidenta Červeného kříže hraběte Felixe Vettera z Lilie, který po biskupu Fr. Bauerovi požadoval řeholnice jako ošetřovatelky pro případ války. Sestry skutečně během První světové války působily ve vojenských lazaretech, ale i přímo na bojištích v Polsku, Rusku a Itálii.

V roce 1937 pak sestry postavily Dům svaté Anežky pro staré, nemohoucí a opuštěné lidi. Pozemek ke stavbě poskytla místní farnost s přáním pana faráře P. Františka Baláže, aby byl použit k bohulibým účelům. Sestry pak většinu nákladů hradily ze svých úspor…

Někdy možná stačí jeden rozhovor k tomu, aby člověk změnil svůj pohled na danou věc. Ono to může být ještě jinak, než jak se píše v tisku, nebo jak si myslí lidé – počínaje hlavou nejvýš pomazanou a konče posledním „debatujícím“ na webu.

V každém případě jsou pro nás nastávající prázdniny příležitostí, jak cestovat, poznávat, setkávat se s druhými lidmi, naslouchat, přemýšlet…

Přeji vám všem požehnaný čas prázdnin. A nebude jistě od věci, když se o svoji získanou zkušenost podělíte s druhými. K tomu vám ze srdce žehnám.

Ladislav Kozubík