OZNÁMENÍ ČBK: bohslužby od 8.6.2020

PRAVIDLA   PRO   UVOLŇOVÁNÍ   OMEZENÍ   TÝKAJÍCÍ   SE   BOHOSLUŽEB

(zveřejněno 3. 6. 2020)

 

Nové vládní ustanovení určuje, že počet účastníků bohoslužeb se od 15. června za stejných podmínek zvýší na 2.500 účastníků. 

 

Pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

bohoslužby se vstejný čas účastní nejvýše 300 osob,

vbohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

vrámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

je omezen přístup věřících do dalších míst vkostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309 / 0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

                   
           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369 / 0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

     

Římskokatolická farnost Litohoř
Litohoř 99
675 44 Lesonice

IČ 67006167
č.účtu: 1523733339 / 0800

litohor@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...