Od 22. října 2020 je podle rozhodnutí vlády České republiky omezený pohyb osob pohyb na veřejně přístupných místech  na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami; na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby.

Mše sv. se zadanými intencemi  (úmysly mše sv.) budou odslouženy bez účasti lidu. V ten den se mohou připojit ti, kdo zadali mši sv duchovně.

Svátosti se budou udílet individuálně po domluvě s knězem. Tel. R. D. Lubomír Řihák 731 677 739 nebo P. Václav Kříž 723 662 806. Email: babiceulesonic@dieceze.cz

Svateb a pohřbů se může zúčastnit max. 10 osob.

Kostely budou v neděli částečně přístupné k soukromé modlitbě. Dodržujte prosím pravidlo max. 2 osob spolu, to se netýká členů žijících v domácnosti. 

Do dovolání je zrušena i osobní výuka náboženství, vyučovat se bude na dálku.

  • Kdo by chtěl příspět na provoz kostela a farnosti, když nebudou moci přispět do pravidelných nedělních sbírek, mohou tak učinit převodem na útčy farností: Babice: 1523117309 / 0800 , Jakubov: 1523735369 / 0800 , Litohoř: 1523733339 / 0800. Nebo se přihlásit za jednotlivé farnosti do fondu PULS Brněn. diecéze, protože pravidelné roční příspěky jsou ve prospěch jednotlivých farností. Neboli, každý příspěvek do fondu PULS zůstane ve farnosti. Viz https://donator.cz/
  • Pro osoby, které se kvůli  omezenému počtu (max. 6) nemohou zúčastit mši sv. v neděli v kostele, je zde nabídka bohoslužeb v TV, rozhlase nebo internetu: MseOnline.cz
  • Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-07-modlitba-k-blahoslavene-sestre-restitute

 

Televize Noe

pondělí 5. 10.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 6. 10.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 7. 10.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 8. 10.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 9. 10.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota 10. 10.
18.00: mše svatá z kaple Telepace

neděle 11. 10.
10.00: mše svatá z kostela sv. Jakuba v Trnavě
18.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 5. 10., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

úterý 6. 10., 18.00: mše svatá ze studia Proglasu za zemřelé přátele posluchače

středa 7. 10., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

čtvrtek 8. 10., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 9. 10., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

neděle 11. 10., 9.00: mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci

 MseOnline.cz

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201016undefinedzustante-doma-undefined-vyzyva-biskup-tomas-holub

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...