Výlet na zahradní slavnost do Milonic

V neděli odpoledne 4. září jsme se vypravili v počtu 17 lidí do Milonic na zahradní slavnost, která se tu konala již po dvacáté na místní farní zahradě. Tato slavnost je vždy třídenní od pátku do neděle a v bohatém programu si na své přijdou děti i dospělí.

My jsme navštívili část nedělního odpoledního programu a to koncert Hany a Petra Ulrychových, skupiny Javory a Javory Beat. Koncert byl pro nás silným zážitkem. Část z nás tu zůstala i na večerní Zpěvy z Taize.

Organizátorům této určitě náročné akce přejeme do dalších ročníků hodně elánu, sil a Božího požehnání.