Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Úvodník na začátek školního roku

Úvodník na začátek školního roku

Milí farníci, milé děti, začínáme nový školní rok a já bych vás rád pozdravil a všem ze srdce popřál, aby tento čas, který nám Bůh dopřeje, byl pro každého časem skutečně požehnaným.

Staré orientální přísloví říká: Cesta mnoha tisíc mil začíná prvním krokem. Dej Bůh, aby ten první krok byl správný a přinesl nám co nejvíce užitku. Nejde totiž o to, jenom něco udělat, nebo úspěšně zvládnout zadané učivo, či svěřenou práci. To, co děláme, nás má zároveň vychovávat, činit z nás lidi moudřejší, laskavější a pravdivější. Společná práce má také pomáhat vytvářet společenství lidí, kteří si rozumí, potřebují druhé a sami jsou ochotní jiným pomáhat.

Ovšem, abychom si mohli rozumět, potřebujeme vzor k takovému jednání. Mám za to, že lepší vzor nenajdeme jinde, než v Bohu, přesněji - v Nejsvětější trojici. Svatý Jan ve svém prvním listu píše: Bůh je láska! A předesílá: Kdo nemiluje, nepoznal Boha! Budu velmi rád, když se nám podaří společně poznávat a prožívat Boží lásku v modlitbě, ve svátostech, při adoraci před Nejsvětější svátostí, ve společenství nejrůznějších skupin ve farnosti… Na to všechno bych se rád v tomto školním roce zaměřil a věřím, že i mnohým z vás tato starost nebude lhostejná.

O zvláštní pozornost a pomoc prosím vás, rodiče v našich farnostech. Vy jste svým dětem nejblíže a máte je rádi. Ony mají právo vidět vaši víru, která však není automatická a také není ,procházkou růžovým sadem‘. Na vašem příkladu se děti mají učit, že víra je v podstatě vztah důvěry člověka ke Stvořiteli, který sice dopouští nejrůznější těžkosti, ale nikdy člověka neopustí. Buďte, prosím, svým dětem nablízku, podporujte je v modlitbě a svátostném životě, mluvte s nimi otevřeně o svém vztahu k Bohu (o své radosti z víry, i o svých pochybnostech), navštěvujte s nimi pravidelně mši svatou, připravte se sami k dobré svátosti smíření, pravidelně přijímejte svátostného Krista… Pro své dětí budete nesmírně velkou autoritou a Bůh vám tuto starostlivost nikdy nezapomene a stane se vaší největší odměnou.

O aktivitách ve farnosti budete pravidelně informováni na webových stránkách farností, a také na kostelních vývěskách. Věřím také, že mnozí z vás se zapojí do společné práce ve farnostech.

K tomu všem ze srdce žehnám.

P. Ladislav Kozubík, adm. farností

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...