Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Velikonoční zamyšlení P. Ladislava

Velikonoční zamyšlení P.Ladislava

Milí farníci,

k pravým Velikonocím zajisté patří radost. Avšak ani ne tolik z rozvíjející se jarní přírody, či z lidových zvyků, jako spíše z velkého dne Ježíše Krista. On totiž právě o Velikonocích dokázal, že jeho slova jsou naprosto pravdivá. Vzpomeňme na okamžik, když po vyhnání prodavačů a penězoměnců z jeruzalémského chrámu mu vytýkali židé: „Jakým právem nás odtud vyháníš?“ Ježíš jim tehdy odpověděl: „Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech vystavím!“ (Jan 2,19)

Jeruzalémský chrám, i chrám lidského těla, to všechno bylo - obrazně řečeno - v troskách. Navenek vypadalo všechno v pořádku, uvnitř však vládlo pokrytectví a hřích. A Ježíš to viděl! Po uzdravení posedlého člověka židé o Ježíšovi dokonce prohlásili: „Vyhání zlé duchy jménem Belzebuba, knížete démonů.“ A žádali po něm znamení, že je skutečně Božím synem.

A Ježíš odpovídá tajemně: „Jako byl Jonáš v břiše ryby tři dny a tři noci, tak také bude Syn člověka v nitru země tři dny a tři noci.“ (Mt 12,40). Tajemství, které se dá pochopit pouze vírou. Zřejmě jenom opravdová láska je ochotna riskovat úplně všechno, dokonce i vlastní život, - pro dobro milovaného. A Ježíš takovou Láskou je!

Ježíš tedy nelhal. Sdělil nám tajemnou pravdu o Boží lásce, která neustále provází člověka a umí překonat všechnu lidskou slabost, a nemohoucnost, dokonce i samu smrt. Jestliže tedy oslavujeme o Velikonocích velký den Ježíše, jeho vzkříšení, můžeme si uvědomit, že je to zároveň i náš velký den. I my jsme přece uvěřili v Ježíše Krista, abychom skrze něho došli spravedlnosti (srv. Gal 2,16). Velikonoce jsou proto symbolem naší opravdovosti; totiž, jestli svůj život v pravdě žijeme nebo ne! „Nevstal-li Kristus v našem srdci, je naše víra marná, protože stále ještě žijeme ve svých hříších…“, takto můžeme parafrázovat slova svatého Pavla. (srv.1 Kor 15,17). A další obměna Pavlových slov by mohla znít: „Naštěstí Kristus vstal, právě v nás, kteří jsme kdysi byli mrtví pro své hříchy!“ (srv. 1 Kor 15,20).

Ať tedy prožijete radostně velký Ježíšův den, ať se stane i vaším velkým dnem!

Ladislav Kozubík

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...