Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Odpolední program pro děti

Odpolední program pro děti

8. 4. 2018 na 2. neděli velikonoční zvanou "neděle Božího milosrdenství "byl v chrámu sv. Jakuba v Jakubově připraven odpolední program pro děti, které se zapojily do celoroční soutěže " Cesta liturgickým rokem".

S dětmi, jejich rodiči a prarodiči jsme se sešli ve 14,30 před kostelem, kde byly dětem rozdány obrázky se skutky tělesného a duchovního milosrdenství, které nesly v průvodu do kostela a v presbytáři přečetly modlitbu na těchto obrázcích. P. Ladislav Kozubík přečetl evangelium o Milosrdném otci a vyslechli jsme si duchovní slovo. Tuto pobožnost doprovázely děti zpěvem písní a žalmu. Na rozprostřené srdce před obětním stolem děti kladly svíce na znamení, že chtějí mít své srdce blízko Ježíši, a kamínky na znamení, že chtějí Ježíši svěřit své těžkosti bolesti a starosti. Paní katechetka Jitka Šebková vysvětlila dětem i nám všem vztah Ježíše - milosrdného Krále - ke všem lidem. My, kteří se smíme nazývat Božími dětmi, máme tedy jako Ježíš " moc" konat milosrdenství - dobrým skutkem, dobrým slovem, modlitbou.

Na závěr jsme se všichni spojili ve společné modlitbě Otče náš. S písní " Když vím, co Ježíš pro mne vykonal" jsme odcházeli na faru, kde pokračoval program vyhodnocením soutěže s odměnou. Po občerstvení jsme vyběhli na hřiště, kde si děti zasoutěžily. Velký úspěch měl závod v běhu, kde si s dětmi zasoutěžil i otec Ladislav. Poděkování patří otci Ladislavovi, velmi šikovné katechetce Jitce Šebkové a všem, kteří pomáhali toto odpoledne připravit!

Marie Klimešová

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...