Křížová cesta v Babicích

Na Květnou neděli mládež naší farnosti připravila křížovou cestu, která vedla od kapličky u Verunky lesem k babickému kostelu. Doprovázeli je farníci, kteří se střídali při nesení kříže. Farníků přišlo hodně, takže si myslím, že z tohoto jejich nápadu se stane pěkná tradice pro další roky. Jitka Řezníčková