aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,

a uvedl naše kroky na cestu pokoje .   sv. Lukáš