Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Představení dětí na odpolední štědrovečerní bohoslužbě

Představení dětí na odpolední štědrovečerní bohoslužbě"

Kniha Příběhy vánoční noci od Piera Gribaudiho byla inspirací vánočního představení, které si letos na svátky pokoje připravily děti a jejich rodiče. "Zem byla té noci rozechvělá očekáváním. ... Palestina, která nebyla než kouskem půdy spáleným slunce, se chvěla dojetím," jak zaznělo z úst herců. Stejně tak byli někteří z nás rozechvělí, jak vystoupení dopadne. Opravdu jen někteří, protože na začátku mše svaté se ke mně jeden chlapec naklonil a nedočkavě mi řekl: "Já už se tak těším!" Vydržel to, dočkal se, představení děti a dospělí krásně zahráli. Představení o divu, který se celá dlouhá staletí chystal. "Jen někteří o něm snili a věřili, že se jednou uskuteční, jenomže o něm měli úplně jinou představu. Právě proto muži a dívce nechali svá srdce i vrata zavřená na petlice... Planetě Zemi se sevřely útroby lítostí. Člověk, její host, odmítal přijmout toho, kdo kvůli němu přicházel z nekonečné věčnosti.... Kopec na konci Betléma se z rozechvění pohnul... Země připravila nejprostší uvítání: stala se bezpečným místem pro zrod velké řeky lásky…”

Jitka Řezníčková

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...